gevonden: 35 boeken op 3 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

9789070554491 Jozef Rulof 27434, Door de Grebbelinie naar het eeuwige leven
Jozef Rulof 27434
Door de Grebbelinie naar het eeuwige leven
Stichting GWG De Eeuw van Christus, 2000. Hardback. Pp: 312. Door de Grebbelinie naar het eeuwige leven Ook dit boek heeft Jozef Rulof mediamiek ontvangen. Hij schrijft in het voorwoord: De intelligentie, die het mij doorgaf, werd door mijn leider Alcar tot mij gebracht. Deze stond hem toe over zijn leven, over zijn sterven op het slagveld tijdens de meidagen van 1940 en over zijn binnentreden in de geestelijke wereld te vertellen. Moge ook dit boek helpen u van uw eeuwig leven te overtuigen. De geestelijke schrijver die in zijn aardse leven Theo heette, is als soldaat gesneuveld in de loopgraven van de Grebbelinie in de Tweede Wereldoorlog. In het boek onderzoekt de schrijver de redenen die mensen aanvoeren om oorlog te voeren. Het Gij zult niet doden van Mozes wordt in het licht van de geestelijke wetenschap gehouden en tegenover de wettige zelfverdediging afgewogen. Zijn er situaties waarin je mag doden? Zijn er rechtvaardigheidsgronden te vinden om die kogel af te vuren? Moet je alles laten gebeuren, of mag je terugvechten? Is een gewapend optreden geestelijk geoorloofd? Moet je strijden voor je vaderland? Is het voorbeeld van Christus op Golgotha alleszeggend, of zijn er maars te bekennen? Vragen die Theo zich tijdens en na zijn aardse leven stelde, en waar hij in het geestelijke leven een afdoend antwoord op gevonden heeft. Theo kwam tijdens zijn aardse leven al in conflict met zijn eigen handelingen. Als beroepsmilitair trainde hij andere soldaten om met wapens om te gaan, terwijl zijn geweten hem influisterde dat je nooit mag doden. Na zijn dood kwam hij erachter waarom hij eigenlijk militair was geworden, en dat de granaat die hem uit zijn lichaam slingerde geen toeval was. Dat zijn eigen leven die granaat in zekere zin had opgezocht. Hij kwam daar tot de onthutsende ontdekking dat er in zijn eigen gevoelsleven nog iemand anders leefde. Iemand die net zo eigen aanvoelde als zijn normale persoonlijkheid. Nader onderzoek leerde hem dat zijn eigen vorig leven als persoonlijkheid zichzelf liet voelen. Die persoonlijkheid was gebiologeerd door de vraag wat er met de ziel gebeurt als zij met een schok uit het lichaam geslingerd wordt. Deze vraag zette zich volkomen vast in zijn gevoelsleven, en hij kon er niet meer van los komen. Hij moest en zou hierop het antwoord hebben, want anders kon zijn ziel geen rust meer vinden. Zo wijst het boek ons op de grote verantwoordelijkheid van datgene waar we ons gevoel op richten. Wij zijn de scheppers van onze eigen toekomst, meer dan we ons als mens realiseren, omdat de oorzaken van onze huidige levenssituatie dikwijls in vorige levens verborgen ligt. Naast de wet van oorzaak en gevolg en reďncarnatie beschrijft Theo ook zijn eigen ervaringen op het gebied van spiritisme, geloof, huwelijk en partnerkeuze, universele liefde en tweelingzielen. Zowel tijdens zijn leven op aarde als in het leven na de dood wordt Theo geholpen door zijn vader met wie hij een warme vriendschappelijke band had. Op aarde was zijn vader zijn beschermengel, in het geestelijke leven is hij zijn leider, die hem de weg wijst naar de hogere lichtsferen. Theo beschrijft in het boek hoe het zien van de innige liefde tussen zijn vader en diens tweelingziel voor hem de grootste stuwing betekende om zich een hogere liefde eigen te maken. Door de Grebbelinie naar het eeuwige leven is een goed toegankelijk boek, ook als kennismaking met de reeks. De schrijver staat nog dicht bij ons aards voelen en denken, en is heel herkenbaar als mens op zoek naar het hogere. ISBN: 9789070554491. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 388288
€  12.50
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789070554491

9789077320099 , De executieveiling. Een aantal aspecten toegelicht
De executieveiling. Een aantal aspecten toegelicht
Uitgeverij Paris B.V. Paperback. Pp: 70. Op 1 november 2002 is de website van start gegaan. Bij de opzet van - veilingnotaris` stonden meerdere doelen voor ogen. Een advertentie in een lokaal dag- of weekblad bereikt een steeds kleinere groep mensen, is noodzakelijkerwijs beperkt van inhoud en kost onevenredig veel geld. Het gebruik van internet ť"“ zo was de gedachte ť"“ zou een steeds grotere groep mensen bereiken en zou bovendien een beter landelijk overzicht geven van alle onderhanden veilingen. Het gebruik van internet zou moeten leiden tot een meer transparante veilingmarkt. Het succes van 'veilingnotaris' staat natuurlijk niet op zichzelf. Door de economische recessie en een almaar stijgend aantal verbroken relaties heeft ook het aantal executieveilingen de afgelopen jaren een onheilspellend nieuw hoogtepunt bereikt. Menig notariskantoor is daardoor geconfronteerd met een rechtsgebied dat vele jaren achtereen een slapend bestaan heeft geleid. Uit de reeks cursussen veilingrecht die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de afgelopen jaren heeft opgezet, blijkt wel dat er een grote behoefte is aan bijscholing op dit rechtsgebied. Ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van de veilingsite is een symposium gehouden, waarop sprekers uit wetenschap en praktijk enkele aspecten van de executieveiling nader hebben belicht. In dit boek vindt u een weergave van de desbetreffende inleidingen. Soms wetenschappelijk beschouwend, soms praktisch confronterend. Een boek dat niet alleen vragen beantwoordt, maar ook tot vragen aanzet en daarmee wellicht aanleiding mag geven tot verbetering van de bestaande wetgeving. ISBN: 9789077320099. Cond./Kwaliteit: Als nieuw.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 428901
€  18.50
Catalogus: Rechten
Trefwoorden: 9789077320099

9789058264145 J. Dequeker 74365, Kunstenaar en de dokter. Anders kijken naar schilderijen
J. Dequeker 74365
Kunstenaar en de dokter. Anders kijken naar schilderijen
Davidsfonds, 2006. Gekartonneerd met stofomslag. Pp: 414. Ziektes van de bekendste figuren uit de Europese schilderkunst onder de loep genomen Met meer dan 300 schilderijen en afbeeldingen Stierf de Venus van Botticelli aan tuberculose? Hadden de vrouw van Rubens en haar zussen dezelfde familiale heupafwijking? Leed de Mona Lisa aan een gevaarlijke stofwisselingsziekte? Had de humanist Erasmus toch geen syfilis maar iets anders? Is het talent van de componist Paganini te wijten aan een aangeboren afwijking? Lijdt de Dulle Griet aan paranoia? Op al deze vragen is het antwoord volmondig - ja`. Fronst u nieuwsgierig de wenkbrauwen bij het lezen van zoveel - vreemde beweringen`? De kunstenaar en de dokter. Anders kijken naar schilderijen laat u niet op uw honger. De andere kijk van professor Jan Dequeker neemt de lezer-kijker mee op een verrassende tocht door de wereld van de kunst en de geneeskunde. Een boeiende confrontatie tussen twee disciplines. Nog nooit zo gezien Dertig jaar lang bestudeert Jan Dequeker, internationaal gerenommeerd reumatoloog, een ruime verzameling kunstwerken vanuit een heel vernieuwend perspectief. Met de scherpe blik van de ervaren arts - onderzoekt` hij doeken, miniaturen, mozaďeken. uit de periode van 1300 tot 1900. Met het spreekwoordelijke vergrootglas speurt hij naar - waarneembare` symptomen van ziektes en afwijkingen. De diagnoses zijn verrassend en verbazingwekkend. Details die men nooit eerder zag, ook al heeft men het schilderij al verschillende keren in boeken of in het echt kunnen zien. Als u eenmaal het vlekje nabij het oog van de Mona Lisa hebt gezien en de bult op haar hand, dan kan u het overbekende schilderij nooit meer bekijken zonder op die speciale details te letten. Zoveel kennis samen in een boek Van elke - ziekte` stelt de auteur een verhelderende medische fiche op, gestaafd met historisch en recent beeldmateriaal. In twaalf hoofdstukken, opgedeeld per ziektebeeld, wijdt hij de lezer op een eenvoudige en begrijpelijke manier in in de fascinerende wereld van menselijke kwaaltjes en hun remedies. Maar Jan Dequeker laat u ook meegenieten van zijn passie voor kunst dankzij boeiende weetjes over de artiest, het onderwerp en de historische periode. Hebt u al ooit gehoord van de schimmelziekte die in het armenbrood woekerde en afsterving van ledematen tot gevolg had? Bruegel en Bosch schilderden deze kreupelen in al hun ellende en armoede. Door de kennis van de historische achtergrond begint het schilderij te leven, krijgen de figuren op het schilderij een gelaat. Wist u dat baby`tjes een reflex hebben waarbij hun grote teentje omhoog wijst? Een lief detail, maar ook een bewijs dat kunstenaars keken naar hun modellen en natuurgetrouw naschilderden. De kunstenaar en de dokter is de wonderlijke en evenwichtige combinatie van drie - kunsten`: de schilderkunst, de geneeskunst en de kunst om een boek mooi vorm te geven. Want naast voedsel voor de geest, is dit boek ook een lust voor het oog. De schitterende illustraties van grote en minder grote namen tonen ook de brede waaier van het - kunnen` van de westerse kunstenaar. Een geschenkboek van grote klasse, dat u bij nader inzien liever bijhoudt in plaats van het cadeau te geven. JAN DEQUEKER is emeritus professor reumatologie aan de K.U.Leuven. Hij gaf wereldwijd gastcolleges over zijn twee passies: zijn wetenschappelijk werk over artrose en osteoporose en zijn interesse voor kunst en geneeskunde. Zijn bevindingen zijn o.a. gepubliceerd in de meest prestigieuze medische tijdschriften van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. ISBN: 9789058264145. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1469514
€  90.00
Catalogus: Kunst
Trefwoorden: 9789058264145

9789043517911 Inez van der Spek 236779, Meer dan lijfsbehoud. Drie zussen leven met borstkanker
Inez van der Spek 236779
Meer dan lijfsbehoud. Drie zussen leven met borstkanker
VBK Media. Paperback. Pp: 167. Een indrukwekkend en ontroerend verhaal over drie zussen die te maken krijgen met borstkanker.Twee zussen van eind dertig krijgen borstkanker, een derde zus is nauw betrokken bij het proces dat volgt. De drie zussen vertellen de auteur over hun leven met kanker en confronteren haar met de grenzen van wat in taal uitgedrukt kan worden.Een persoonlijk verhaal van diep ingrijpende ervaringen en heftige emoties.Inez van der Spek is theoloog, cultuurwetenschapper en schrijfster. Ze is auteur van onder andere 'Eindeloze lichamen' en (mede) redacteur van 'Moderne devoties', 'Nader tot U?' en 'Vreemde aanrakingen'. ISBN: 9789043517911. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 127459
€  10.50
Catalogus: Over literatuur
Trefwoorden: 9789043517911

 Gerard Kornelis van het Reve 232073, Nader tot U
Gerard Kornelis van het Reve 232073
Nader tot U
van Oorschot, 1966. Paperback. Pp: 158. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1106946
€  8.00
Catalogus: Literatuur

9789013134575 Frank Diepenmaat 126151, De Nederlandse strafbaarstelling van witwassen. Een onderzoek naar de reikwijdte en de toepassing van artikel 420bis St
Frank Diepenmaat 126151
De Nederlandse strafbaarstelling van witwassen. Een onderzoek naar de reikwijdte en de toepassing van artikel 420bis St
Wolters Kluwer Nederland B.V. Paperback. Het aantal witwaszaken neemt jaarlijks toe, waarbij artikel 420bis Sr wordt toegepast in sterk uiteenlopende situaties. Vanaf het begin af aan is er kritiek op de strafbepaling. Met name over de doelstelling van de strafbaarstelling en de reikwijdte van de delictsomschrijving. In De Nederlandse strafbaarstelling van witwassen onderzoekt Frank Diepenmaat onder andere welke gedragingen verboden zijn onder artikel 420bis Sr, wie zich schuldig kunnen maken aan dit delict en onder welke omstandigheden. Behandelt u regelmatig witwaszaken? Dan mag dit leerzame proefschrift niet op uw boekenplank ontbreken. Inhoud De Nederlandse strafbaarstelling van witwassen De uitgebreide bevindingen van Frank Diepenmaat geven niet alleen inzicht in de kritiek op artikel 420bis Sr, maar ook in alle bijbehorende materie en vraagstukken over witwassen. Het boek start bij de basis: wat is witwassen en waarom moet het worden bestreden? Uiteraard komen de reikwijdte van de bepaling en de toepassing van de strafbaarstelling aan de orde. Inclusief een analyse van rechtspraak, beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten. Ook leest u meer over internationale ontwikkelingen, bewijsrecht en handhavingsmogelijkheden. Dit boek blijft u boeien van begin tot eind! Indeling boek Het boek heeft een logische opbouw en behandelt de diverse onderwerpen gestructureerd en met een duidelijke indeling: 1.tInleiding 2.tDefiniëring en probleemverkenning 3.tDe internationale ontwikkeling van de strafbaarstelling van witwassen 4.tDe strafbaarstelling van witwassen in Nederland 5.tHet precieze toepassingsbereik van artikel 420bis Sr 6.tHet bewijs van witwassen 7.tDe toepassing van de strafbaarstelling van witwassen in de praktijk 8.tHet handhavingsinstrumentarium nader beschouwd Samenvatting Bekijk voor meer informatie de volledige inhoudsopgave onder het tabblad 'bijlagen'. ISBN: 9789013134575. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 794036
€  37.50
Catalogus: Rechten
Trefwoorden: 9789013134575

9062878784 Sjaak Hubregtse 58800, Over Op weg naar het einde en Nader tot u van Gerard Reve
Sjaak Hubregtse 58800
Over Op weg naar het einde en Nader tot u van Gerard Reve
1980. Paperback. Pp: 114. ISBN: 9062878784. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 907481
€  8.00
Catalogus: Literatuur
Trefwoorden: 9062878784

9789463171519 Henny Krom 98684, Praktische Bedrijfseconomie
Henny Krom 98684
Praktische Bedrijfseconomie
Convoy Uitgevers BV. Paperback. Dit opgavenboek hoort bij het theorieboek Praktische Bedrijfseconomie. Beide boeken zijn bedoeld als studiemateriaal voor het vak Bedrijfseconomie op hbo- en universitair niveau. Elk hoofdstuk bevat een groot aantal opgaven die naadloos aansluiten op het bijbehorende hoofdstuk uit het theorieboek. Naast een aantal kennisvragen zijn open vragen opgenomen en casussen die u helpen om zich de leerstof snel eigen te maken. In de bijbehorende digitale leeromgeving vindt u per hoofdstuk verschillende kennisclips waarin diverse onderwerpen uit het theorieboek nader worden uitgelegd. Daarnaast treft u ook begrippentrainers en formuletrainers aan waarmee u op twee manieren de begrippen en formules kunt trainen. Ook kunt u op de digitale leeromgeving per hoofdstuk uw kennis testen met een zelftoets. Tot slot vindt u hier ook alle uitwerkingen van de opgaven uit dit opgavenboek. ISBN: 9789463171519. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1989578
€  18.50
Trefwoorden: 9789463171519

9789020406986 Gerard Reve 10495, Verzameld werk. Set met 6 paperbacks in cassette
Gerard Reve 10495
Verzameld werk. Set met 6 paperbacks in cassette
Veen, 2006. Paperback. 6 paperbacks in cassette. Deel 1: De Laatste Jaren Van Mijn Grootvader, De Ondergang Van De Familie Boslowits, De Avonden, Werther Nieland, Melacholia, The Acrobat And Other Stories, A Prison Song In Prose, Tien Vrolijke Verhalen, Commissaris Fennedy Deel 2: Op Weg Naar Het Einde, Brief Aan Mijn Bank, Nader Tot U, Vier Pleidooien, De Taal Der Liefde, Lieve Jongens, Het Zingend hart Deel 3: Een Circusjongen, Een Eigen Huis, Oud En Eenzaam, Moeder En Zoon Deel 4: De Vierde Man, Wolf, De Stille Vriend, Zelf Schrijver Worden Deel 5: Bezorgde Ouders, het Boek Van Violet En De Dood, Het Hijgend Hert Deel 6: Het laatste deel van Verzameld Werk van Gerard Reve bevat een ruime - door de auteur zelf gemaakte - keuze uit de verspreide publicaties van Reve en bestrijkt zijn gehele schrijverscarričre. ISBN: 9789020406986. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 336365
€  65.00
Catalogus: Literatuur
Trefwoorden: 9789020406986

 
ABDULWAHID VAN BOMMEL/ARNON GRUNBERG E.A./BENZAKOUR, MOHAMMED/ELMA DRAYER/KAOUTHAR DARMONI/LIESBETH COLTOF
Nader tot U? Meer moderne devoties
L.J. Veen 2007. Paperback, nette staat, 193 pagina's.
-- Antiquariaat SchotProfessionele verkoper
Boeknummer: 529766
€  6.72

 
BOSTON, THOMAS
Nader tot U. Preken over Hebreeën 10 vers 22 en Psalm 89 vers 16
Houten, Den Hertog 2010. 91 p. Paperback, mooi exemplaar 9789033123382
-- Antiquariaat SchotProfessionele verkoper
Boeknummer: 37630
€  8.16
Trefwoorden: 9789033123382

 Dijl, Frank van, 'Misschien maak ik het mezelf veel te moeilijk'.
Dijl, Frank van
'Misschien maak ik het mezelf veel te moeilijk'.
Leiden, Fragment, 2023, 1e dr., ingenaaid met flappen, 59 p., 13 x 20 cm. Over 'Brief Uit Het verleden' en 'Brief Door Tranen Uitgewist' (Nader tot U) van Gerard Kornelis van het Reve. In dit vijfde deel van de serie waarin Frank van Dijl de reisbrieven van Gerard Reve aan een nadere beschouwing onderwerpt, krijgen de mensen die vaak opdoemen in alcoholische visioenen gestalte en waar mogelijk een naam, zoals de schilderes die in een ijskoude januarinacht een drenkeling uit de Lauriergracht probeerde te redden. Nieuwe uitgave.
-- Antiquariaat Hinderickx & WinderickxProfessionele verkoper
Boeknummer: 51824
€  19.50

9789020958492 H. Gielen 114775, P. Thomas, Nader tot u. Teksten ronf rouw, avondwake en uitvaart
H. Gielen 114775, P. Thomas
Nader tot u. Teksten ronf rouw, avondwake en uitvaart
Paperback. Pp: 171. ISBN: 9789020958492. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 699523
€  8.50
Catalogus: Geneeskunde
Trefwoorden: 9789020958492

 
Hana W.F.J.
Klokken
Bussum, Van Dishoeck, 1975. 1 volumes. 13x20,5 cm. original softcover. 80 pp. ills, plates. Boekje over de Nederlandse klokken. Het heeft de bedoeling u nader te brengen tot de vele prachtige uurwerken, die in vroeger jaren zijn gebouwd, zoals stoeltjesklokken, tafeklokken, staande klokken, limburgse en luikse klokken, staartklokken, repareren en restaureren van antieke uurwerken.. ISBN: 90228-42428. Gewicht/weight: 135 gr.
-- Antiquariaat van HoornProfessionele verkoper
Boeknummer: 1005
€  5.00
Catalogus: Kunst
Trefwoorden: antieke klokken, reparereren, restaureren, klokken, Nederlandse klokken.

 
Heeswijk, V.J.A.J.C. van ... [et al.].
De executieveiling een aantal aspecten toegelicht.
Deventer : Kluwer, 2002. 10e druk. Paperback. 101 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Op 1 november 2002 is de website www.veilingnotaris.nl van start gegaan. Bij de opzet van ‘veilingnotaris’ stonden meerdere doelen voor ogen. Een advertentie in een lokaal dag- of weekblad bereikt een steeds kleinere groep mensen, is noodzakelijkerwijs beperkt van inhoud en kost onevenredig veel geld. Het gebruik van internet – zo was de gedachte – zou een steeds grotere groep mensen bereiken en zou bovendien een beter landelijk overzicht geven van alle onderhanden veilingen. Het gebruik van internet zou moeten leiden tot een meer transparante veilingmarkt. Het succes van 'veilingnotaris' staat natuurlijk niet op zichzelf. Door de economische recessie en een almaar stijgend aantal verbroken relaties heeft ook het aantal executieveilingen de afgelopen jaren een onheilspellend nieuw hoogtepunt bereikt. Menig notariskantoor is daardoor geconfronteerd met een rechtsgebied dat vele jaren achtereen een slapend bestaan heeft geleid. Uit de reeks cursussen veilingrecht die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de afgelopen jaren heeft opgezet, blijkt wel dat er een grote behoefte is aan bijscholing op dit rechtsgebied. Ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van de veilingsite is een symposium gehouden, waarop sprekers uit wetenschap en praktijk enkele aspecten van de executieveiling nader hebben belicht. In dit boek vindt u een weergave van de desbetreffende inleidingen. Soms wetenschappelijk beschouwend, soms praktisch confronterend. Een boek dat niet alleen vragen beantwoordt, maar ook tot vragen aanzet en daarmee wellicht aanleiding mag geven tot verbetering van de bestaande wetgeving. ISBN 9789077320099.
-- Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessionele verkoper
Boeknummer: #287847
€  10.00
Trefwoorden: RECHT, burgerlijk procesrecht nederlands recht

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | - Volgende pag.