gevonden: 390 boeken op 26 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

 , Antiqui Icti Consilia
Antiqui Icti Consilia
Manuscript, Latin, 32x22 cm, 323 pp., full parchment binding with later leather closure strips, modern endpapers added, some resauration visible on the spine. The bookblock is solid and the handwriting clear. Considerable waterdamage in the back of the book. Probably written around 1630. The manuscript consists of a collection of civil and criminal legal advice. Advisors mentioned are: W. de Cocq, A. Berendrecht, E. Zimmer, Corn. du Quesnoy, H. Sonnius, J. Vermeer, C. van Cuyck, J. Herweyers, S. van Veen, J. de Haerlem, C. Alpen, F. Hey, Adr. Snoeck, G. Hamel, J. Banckem, J. Treslong, M. de Pottere, A. Goes, P. Peckius, Elb. Longoe, W. Cats, C. Bosch and M. Poets. Often located in The Hague. With an alphabetical index between page 144 and 145 (unnumbered).There seems to be a connection with a printed version of such legal advice, though the content is not identical. Compare: "Consulatien, advysen en advertissementen, gegeven en geschreven by verscheide treffelyke rechts-geleerden in Holland en elders. Afgescheyden in VI. Deelen (...)" Amsterdam/Utrecht, Jan Boom/Jacob van Poolsum, 1728. From the collection of Jelle Kaspersma and Alie Vinke (2010).
-- Antiquariaat GoltziusProfessionele verkoper
Boeknummer: 69343
€  799.25
Catalogus: Law Manuscripts

 
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1912.
Middelburg; 1912; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; XL en 169 p. Met de volgende artikelen: A.H. Kan, Het vertrek van Jacob Cats van Middelburg naar Dordrecht; K. Heeringa, De instructiŽn voor de gewestelijke regeering van Zeeland, 1574-1586; C. de Waard, De rand van het eiland Walcheren in 1546; met eene schetsteekening; Varia: Eenige aanvullingen en verbeteringen op het Scheepsjournaal gehouden op het schip Tienhoven tijdens de ontdekkingsreis van Mr. Jacob Roggeveen; Een beschrijving van Zeeland uit de eerste helft van de 16de eeuw.
-- Antiquariaat De BoekenbeursProfessionele verkoper
Boeknummer: 6586
€  35.00
Catalogus: Geography
Trefwoorden: Cats, Jacob Zeeland geography/geografie history/geschiedenis hydraulic engineering/waterbouwkunde

9789045015712 Marjan Berk 10834, Het bloed kruipt.... Op zoek naar Jacob Cats
Marjan Berk 10834
Het bloed kruipt.... Op zoek naar Jacob Cats
Atlas, 2005. Paperback. Pp: 287. ISBN: 9789045015712. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 157181
€  6.00
Catalogus: Literatuur
Trefwoorden: 9789045015712

9789059970274 Eric Jorink 155331, Het Boeck der Natuere. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping 1575-1715
Eric Jorink 155331
Het Boeck der Natuere. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods schepping 1575-1715
Primavera Pers. Paperback. Pp: 510. De Gouden Eeuw was niet alleen een bloeiperiode van economie en de kunsten, maar ook van de wetenschap. In deze baanbrekende studie laat Eric Jorink zien dat het zeventiende-eeuwse natuuronderzoek in de Republiek in hoge mate werd gemotiveerd door de gedachte dat de schepping een tweede boek Gods was. Naast pragmatische wiskundigen als Simon Stevin en Christiaan Huygens, was er een zeer grote groep filosofen, dominees en leken, voor wie de natuur geen neutraal domein was, maar een complex systeem van verwijzingen naar de bijbel en de schepper. Zoals Jacob Cats het uitdrukte: - Godt heeft twee grote boeken. Daer veel te vinden is voor die maer willen soecken. Het eerst is`t Heylig woord, het tweede Godes werken`. Natuuronderzoek was geen doel op zich, maar een eerbetoon aan de Heer. De bestudering van de wonderen der natuur was op alle denkbare wijzen verbonden met bijbelexegese, taalkunde, ontdekkingsreizen en schilderkunst. In dit rijk geÔllustreerde boek passeren tal van uitleggers van het boek der natuur de revue: professoren die zich het hoofd braken over de diepere betekenis van hemeltekens, onderzoekers die insecten bestudeerden en aftekenden, en allerhande leken die grote verzamelingen van naturalia en - rariteyten` bijeenbrachten. Eric Jorink is als onderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut (knaw). Dit boek is een bewerking van zijn proefschrift, dat werd onderscheiden met een prijs van de Stichting Praemium Erasmianum. ISBN: 9789059970274. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 460172
€  12.50
Catalogus: Religie
Trefwoorden: 9789059970274

 , Centsprent: [Eight trades / acht ambachten] N. 45.
Centsprent: [Eight trades / acht ambachten] N. 45.
A popular print with eight different professions: a stonecutter (steenzager), a stonemason (steenhouwer), a basket maker (mandenmaker), a tinsmith (loodgieter), a dredger (baggeraar), a carpenter (timmerman), a planter, and a wheelwright (wagenmaker). Each image is accompanied by a description of the work and an explanation of its use. The woodcuts are copies after engravings from Spiegel van het Menselyk Bedryf (1694) an emblem book with 100 trades, by Jan and Caspar Luyken, following the moralist style of Jacob Cats. Deventer, J. de Lange (1818 - 1845); via Mindermann & Co., Amsterdam, whose address is mentioned on the print: ĎTe Amterdam, bij Mindermann en Comp., in de Bergstraatí; numbered ĎNo. 45.í in the upper right corner. l 8 woodcut illustrations (each ca. 90 x 80 mm) on paper, hand coloured with orange and brown; 4-line verses under each image; total: 335 x 415 mm; Pro Patria Watermark; folded twice, paper in good condition, except small tear in left margin and small hole in centre.Meyer p. 206, Boerma p. 778 (Lange 45).
-- Antiquariaat GoltziusProfessionele verkoper
Boeknummer: 63489
€  161.00

 , Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829
Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829
Amsterdam, Gebroeders Diederichs. 1830. 31 pp. Frontispice met gelithografeerde afbeelding van het standbeeld ter nagedachtenis aan Jacob Cats. Het papieren ruggetje is iets beschadigd bij het naaisel. De randen zijn langs de randen iets beschadigd. Op de Franse titelpagina is rechts bovenaan opgeplakt een uit een andere publicatie geknipte handtekening te vinden van J. Cats, in inkt geschreven. Deze handtekening lijkt echt te zijn. Stempel op de voorkant kaft en op de Franse titel. Slappe kaft/. Gebruikssporen.
-- Antiquariaat ParnassosProfessionele verkoper
Boeknummer: 17612
€  50.00

 
Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829.
Amsterdam; 1830; de Gebroeders Diederichs; slappe kaft; frontispice met gelithografeerde afbeelding van het standbeeld ter nagedachtenis aan Jacob Cats; 31 p. Zeldzaam!
-- Antiquariaat De BoekenbeursProfessionele verkoper
Boeknummer: 25793
€  45.00
Catalogus: Zeeland
Trefwoorden: Brouwershaven Cats, Jacob Zeeland literature 16th-18th century literature/literatuur memorial books/gedenkboeken old and rare books/oude en zeldzame boek poetry before 1900/poŽzie voor 1900 poetry/poŽzie statues/standbeelden

9789021140599 Gerda Hoekveld-Meijer 157797, De God van Rembrandt. Rembrandt als commentator van de godsdienst van zijn tijd
Gerda Hoekveld-Meijer 157797
De God van Rembrandt. Rembrandt als commentator van de godsdienst van zijn tijd
Uitgeverij Meinema, 2005. Hardcover. Pp: 205. Vondel hekelde het godsbeeld van de orthodoxie. Jacob Cats schreef gedichtjes bij plaatjes die de orthodoxe moraal populair moesten maken. In Amsterdam riepen orthodoxe predikanten vanaf hun kansels op tot doodstraf voor andersdenkenden en tot plundering en brandstichting van hun huizen. In Leiden moesten soldaten het stadhuis tegen de orthodoxe opstandelingen beschermen. Maar Leiden ging om toen Johan van Oldenbarnevelt werd onthoofd op last van de Synode en de Staten Generaal onder leiding van prins Maurits. Zou Rembrandt (1606-1669) dan onbewogen door het tumult op straat, in de politiek en in de kerk zijn bijbelse voorstellingen hebben geschilderd en geŽtst? Het is niet waarschijnlijk. In dit boek worden Rembrandts bijbelse voorstellingen dan ook niet gezien als illustraties, maar gelezen als preken waarin de schilder een ketterse uitleg koppelt aan een kritisch commentaar op de gebeurtenissen van zijn tijd. Door zijn vooropleiding was hij immers een predikant in wording. Zijn keus om de taal van het beeld te verkiezen boven die van het woord heeft er echter toe geleid dat latere generaties hem slechts kennen als de geniale kunstenaar. Men heeft geen oog meer voor het feit dat Rembrandt met zijn brede kennis van de bijbel ook een politiek geŽngageerde theoloog is geweest. ISBN: 9789021140599. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1629285
€  15.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: 9789021140599

 , Graf-schrift voor wijlen den Ed: Groot-Achtbaren Heer, Heer Jacob Cats, in sijn leven ridder, af-gesant, raed-pensionaris, stadhouder van de leenen en bewaerder van het groot zegel van Hollandt en West-Vrieslandt, etc., overleden op Sorgh-vliet den 12. September 1660, in het 83 jaar sijns ouderdoms. 's Gravenhage, Anthony Tongerloo, 1660. Plano, 1 p.
Graf-schrift voor wijlen den Ed: Groot-Achtbaren Heer, Heer Jacob Cats, in sijn leven ridder, af-gesant, raed-pensionaris, stadhouder van de leenen en bewaerder van het groot zegel van Hollandt en West-Vrieslandt, etc., overleden op Sorgh-vliet den 12. September 1660, in het 83 jaar sijns ouderdoms. 's Gravenhage, Anthony Tongerloo, 1660. Plano, 1 p.
1660, 12 september Gedicht ondertekend: C. Boey Niet bij Bouman; niet bij Nieuweboer; niet in Knuttel; niet bij De Jonge van Ellemeet
-- Antiquariaat Arine van der SteurProfessionele verkoper
Boeknummer: 9303
€  1635.00
Trefwoorden: Death

9789460040665 Heidi de Mare 237545, Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw
Heidi de Mare 237545
Huiselijke taferelen. De veranderende rol van het beeld in de Gouden Eeuw
Uitgeverij Vantilt, 2011. Paperback. Pp: 480. Huiselijke taferelen werpt een geheel nieuw licht op de beeldenrijkdom van de Hollandse Gouden Eeuw. Uitgangspunt is de stelling dat schilderijen, architectuurtekeningen en andere visuele producten een vorm van kennis belichamen. Die kennis is samengebald in de kunst van het bouwen, het schilderen en de poŽzie, maar ook in de wijze waarop burgers in de stad samenleefden of hoe men een huwelijk inrichtte. Een diepgaand onderzoek naar de verbeelding van het huiselijk leven in werken van Simon Stevin, Jacob Cats, Pieter de Hooch en Samuel van Hoogstraten legt het fundament voor deze stelling. In al deze kunsten en disciplines is een coherent kennissysteem werkzaam dat berust op de natuurfilosofie van Aristoteles. Heidi de Mare ontwikkelde een zeer oorspronkelijke benadering, waarin inzichten uit kunst- en architectuurgeschiedenis, cultuurgeschiedenis en historische letterkunde samenkomen. Wanneer we gedisciplineerd kijken, blijkt het eigene van de Nederlandse cultuur sterker bepaald door beelden dan we tot nog toe veronderstelden. Heidi de Mare is docent Algemene Cultuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ISBN: 9789460040665. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 485896
€  12.50
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789460040665

9789462673304 Johan Wambacq 60649, Kats!
Johan Wambacq 60649
Kats!
Mammoet. Paperback. Pp: 300. Kent u Jacob Kats? Neen, niet de Jacob Cats uit Den Haag maar wel degelijk Kats-met-K. Was wereldberoemd in Brussel en ver daarbuiten. Schreef boeken, maakte theater, organiseerde politieke meetings, bedreef agitprop toen dat begrip nog niet bestond. Rosa Luxemburg begint een van haar historische essays met een eresaluut aan Kats. Bakoenin, Marx en Engels kwamen bij hem op de koffie. Onze eigen beroemde historicus Karel Van Isacker noteerde ooit: - In den beginne was Jacob Kats.` En toch. vind je in dit land geen steeg die naar Kats is genoemd. Hoe vergeten kan je zijn? In Kats! Of hoe in de vroege negentiende eeuw een Brusselse theatermaker aan de wieg van het socialisme stond zorgt Johan Wambacq voor eerherstel. Aan de hand van citaten uit zijn teksten en toneelstukken wekt hij de oude agitator en organisator weer tot leven en tekent in een adem een woelig tijdsgewricht. "Een boeiend, uitstekend gedocumenteerd portret van een fascinerende politieke en literaire pionier in woelige tijden." - Philippe Van Parijs, filosoof UCLouvain & KU Leuven "Het is een schande dat ik tot nu toe niets wist van Jacob Kats. Was ik gelovig, ik maakte hem tot patroonheilige van mijn ambacht. Een standbeeld op de Brusselse Papenvest misschien? In elk geval een naam om nooit meer te vergeten: Jacob Kats." - Josse De Pauw, theatermaker en acteur. ISBN: 9789462673304. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 2837616
€  13.50
Catalogus: Film & Theater
Trefwoorden: 9789462673304

 , [Modern print, reproduction, The Hague] Zorgvliet, voorheen het buitenverblijf van Jacob Cats, originally made by Tollenaar, 1 p.
[Modern print, reproduction, The Hague] Zorgvliet, voorheen het buitenverblijf van Jacob Cats, originally made by Tollenaar, 1 p.
Reproduction of print by Tollenaar of Zorgvliet (Also Zorg-vliet, Sorghvliet, Park Sorghvliet, Catshuis). Total 130 x 180 mm.†  
-- Antiquariaat Arine van der SteurProfessionele verkoper
Boeknummer: PR120533
€  14.52
Trefwoorden: Flags|the Hague|Topography & Travel

9789492409409 Jean-Marc van Tol 233040, Musch. Johan de Witt trilogie 1
Jean-Marc van Tol 233040
Musch. Johan de Witt trilogie 1
Catullus, Uitgeverij, 2018. Gekartonneerd met stofomslag. Pp: 512. 'Musch' is het eerste deel van een trilogie over het leven van Johan de Witt (1625-1672). Het is een caleidoscopisch boek waarin vanuit verschillende personages en perspectieven de gebeurtenissen van het wonderlijke jaar 1650 worden beschreven. Veel van de bronnen, zoals de brieven van Johan de Witt, de berijmde memoires van Jacob Cats, de dagboekfragmenten van de Loevesteinse gevangenen en de getuigenissen van betrokkenen, zijn authentiek. Leemten in de bronnen - veel stukken zijn vanwege compromitterende inhoud vernietigd - zijn door Jean-Marc van Tol aangevuld. ISBN: 9789492409409. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1720172
€  15.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789492409409

 , Nieuwjaarsgroet 1941.
Nieuwjaarsgroet 1941.
Amsterdam, Wereld Bibliotheek Vereeniging, 1941. Vouwblad, 11,5 x 16 cm. Cond.: goed / good. Met een gedicht van Jacob Cats. gedrukt in rood en zwart.
-- Bij tij en ontij . . . .Professionele verkoper
Boeknummer: 98376
€  10.00

 
ONGEHUWDE MOEDER--- Maagde klagten door Jacob Cats. Manuscript, 4°, 4 pag., 19e eeuws.
Persiflage op Cats. Vers over ongehuwd moederschap. M11174
-- Antiquariaat GoltziusProfessionele verkoper
Boeknummer: 46261
€  55.20
Catalogus: Manuscripts

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Volgende pag.