gevonden: 90 boeken op 6 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

9789029565004 Friedrich Nietzsche 13947, Afgodenschemering. Of hoe men met de hamer filosofeert
Friedrich Nietzsche 13947
Afgodenschemering. Of hoe men met de hamer filosofeert
De Arbeiderspers, 2007. Paperback. Pp: 128. Afgodenschemering (1888) is de definitieve afrekening van de beeldenstormer Nietzsche met de afgoden van zijn tijd. In krachtige sententies hamert hij dubieuze ideologieŽn (christendom, feminisme, socialisme), kwalijke denkbeelden (nationalisme, antisemitisme) en twijfelachtige reputaties (Wagner, Socrates) af. Nietzsches ambitie - in een tiental zinnen te zeggen wat ieder ander in een boek zegt Ě"ď wat ieder ander in een boek niet zegt.` resulteert in briljante passages als - Hoe de ware wereld ten slotte tot fabel werd`, waarin het bestaan van een ideeŽnwereld Šchter deze werkelijkheid als bedrog wordt ontmaskerd. Overeind blijft slechts een aantal grote geestverwanten: Dostojevski, Stendhal, Goethe, Thucydides en Machiavelli, die net als hij de strenge, harde feitelijkheid van het leven recht in het gezicht durven te kijken. Kernachtiger dan in Afgodenschemering heeft hij zijn voor- en afkeuren, zijn dionysische levensfilosofie en zijn missie, de omverwerping van het bestaande decadente wereldbeeld, nergens geformuleerd. ISBN: 9789029565004. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 333905
€  12.00
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789029565004

9789029565004 Friedrich Nietzsche 13947, Afgodenschemering - Nietzsche-bibliotheek. Of hoe men de hamer filisofeert
Friedrich Nietzsche 13947
Afgodenschemering - Nietzsche-bibliotheek. Of hoe men de hamer filisofeert
Singel Uitgeverijen, 2007. Paperback. Pp: 128. Afgodenschemering (1888) is de definitieve afrekening van de beeldenstormer Nietzsche met de afgoden van zijn tijd. In krachtige sententies hamert hij dubieuze ideologieŽn (christendom, feminisme, socialisme), kwalijke denkbeelden (nationalisme, antisemitisme) en twijfelachtige reputaties (Wagner, Socrates) af. Nietzsches ambitie - in een tiental zinnen te zeggen wat ieder ander in een boek zegt Ě"ď wat ieder ander in een boek niet zegt.` resulteert in briljante passages als - Hoe de ware wereld ten slotte tot fabel werd`, waarin het bestaan van een ideeŽnwereld Šchter deze werkelijkheid als bedrog wordt ontmaskerd. Overeind blijft slechts een aantal grote geestverwanten: Dostojevski, Stendhal, Goethe, Thucydides en Machiavelli, die net als hij de strenge, harde feitelijkheid van het leven recht in het gezicht durven te kijken. Kernachtiger dan in Afgodenschemering heeft hij zijn voor- en afkeuren, zijn dionysische levensfilosofie en zijn missie, de omverwerping van het bestaande decadente wereldbeeld, nergens geformuleerd. ISBN: 9789029565004. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 857846
€  12.00
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789029565004

9789020284010 Ervin Laszlo 46135, Bezielde kosmos. Nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum
Ervin Laszlo 46135
Bezielde kosmos. Nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het universum
Uitgeverij Ankh-Hermes b.v. Paperback. Pp: 199. Wetenschappers komen tot het opmerkelijke inzicht dat het heelal een levend en samenhangend geheel is, een concept dat de herinnering oproept aan een oeroude visie die onderdeel was van alle traditionele beschavingen: die van heen 'bezielde kosmos'. Dat beeld doet recht aan iets waar in deze moderne tijd weinig plaats voor was, zeker niet in de wetenschap. Het is de overtuiging dat wij een deel zijn van de ander en van de natuur: Alleen zijn wij een bewust deel van de kosmos, een wezen waardoor de wereld zichzelf kan leren kennen. Dit inzicht is de basis voor een diep besef van de zin van ons leven en een goede richtingwijzer nu we op een belangrijk kruispunt staan in de geschiedenis van de mensheid. ISBN: 9789020284010. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 166006
€  12.50
Catalogus: Spiritualiteit
Trefwoorden: 9789020284010

9789077320792 Hans Nieuwenhuis 73656, Brief aan een jonge academische gevormde vrouw. Een en ander over recht, geleerdheid en het verlangen naar de verloren tijd
Hans Nieuwenhuis 73656
Brief aan een jonge academische gevormde vrouw. Een en ander over recht, geleerdheid en het verlangen naar de verloren tijd
Uitgeverij Paris B.V. Paperback. Pp: 130. Recht, geleerdheid en het verlangen naar de verloren tijd vormen de rode draad die de in dit boek verzamelde beschouwingen samenbindt. Recht. Waarom is proportionele aansprakelijkheid vaak disproportioneel? Geleerdheid. Zelf doctor worden?Wat komt daarbij kijken? Het verlangen naar de verloren tijd. In 1964 had geen enkele aankomende rechtenstudent moeite met vertaling van de zin Longtemps je me suis couchť de bonne heure. Thans komen masters in de Rechtsgeleerdheid niet verder dan het even vindingrijke als onjuiste: Lange tijd is het geluk mijn bedgenoot geweest. Hoe kan de verloren tijd worden hervonden?Het slot van het boek wordt gevormd door een glashelder antwoord op een juridisch uiterst gewichtige vraag: Waarom hebben Belgen maandags pleisters op hun wangen?Over de auteurHans Nieuwenhuis is hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Hij schreef onder andere Confrontatie & Compromis, Deventer 1992 (derde druk 2007), Orestes in Veghel, Amsterdam 2004 en Waartoe is het recht op aarde?, Den Haag 2006. ISBN: 9789077320792. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 428765
€  12.50
Catalogus: Rechten
Trefwoorden: 9789077320792

9789022550854 P. Pevel 52378, De Degens van de Kardinaal
P. Pevel 52378
De Degens van de Kardinaal
De Boekerij, 2008. Gekartonneerd. Pp: 334. Parijs, 1633. Kardinaal Richelieu heeft de macht in handen. Spionage, moord, oorlog, alles is toegestaan om het rijk te verdedigen tegen de machtigste tegenstanders van het koninkrijk, draken! Het Spaanse hof is al in hun klauwen gevallen en daarom besluit Richelieu kapitein La Fargue bij zich te roepen. Het moment is gekomen om de elite¬Ėeenheid die hij vroeger leidde nieuw leven in te blazen. Het betreft een stel avonturiers en uitzonderlijke vechtersbazen, de een nog eleganter dan de ander, moedig, vindingrijk en doldriest. De degens van de kardinaal is een vlot verteld fantasieverhaal dat de heroÔek en romantiek van de musketiers aan het hof van kardinaal Richelieu combineert met, hoe kan het ook anders, draken. Pevel heeft een zwierige en meeslepende stijl, die recht doet aan de romantiek van de periode en extra cachet geeft aan het verhaal. ISBN: 9789022550854. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 143083
€  11.50
Catalogus: Literatuur
Trefwoorden: 9789022550854

9789026325762 Jean-Pierre van de Ven 232277, Doen jullie het nog?. Seks en liefde in relaties
Jean-Pierre van de Ven 232277
Doen jullie het nog?. Seks en liefde in relaties
Ambo. Paperback. Seks is een moderne obsessie en komt van alle kanten op ons af. Met middelen als Viagra, Cialis en Levitra is de farmaceutische industrie bezig seks te medicaliseren, terwijl onderzoek juist aantoont dat seksuele problemen pas verdwijnen als we de relatie met onze partner veranderen. In de afgelopen decennia zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen uitvergroot en we beschouwen de ander reeds meer als lustobject. Seks is zo niet langer een uiting van intimiteit of liefde, maar een recht dat onze partner ons niet mag onthouden. Kunnen we elkaar nog terugvinden? In Doen jullie het nog? betoogt relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven dat we obsessief bezig zijn met seks in onze relatie. Niet alleen onze relatie, ook onze identiteit hangt af van een goed seksleven. Aan de hand van verhalen uit zijn praktijk en van recente onderzoeksliteratuur laat Van de Ven zien dat de sleutel voor het verbeteren van ons seksleven ligt in het vergroten van onze autonomie. Het belangrijkste in een liefdesrelatie is intimiteit gebaseerd op gelijkwaardigheid, waarbij beide partners elkaar kunnen vertrouwen. ISBN: 9789026325762. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 134785
€  11.00
Catalogus: Psychologie
Trefwoorden: 9789026325762

9789403150611 Mirjam van Hengel 239226, Dola
Mirjam van Hengel 239226
Dola
Bezige Bij b.v. Uitgeverij De. Paperback. Pp: 288. De dag dat Mirjam van Hengel een column las waarin Dola de Jong had geschreven dat ze een nieuw leven begon en dat de hele vroegere mikmak haar geen laars meer kon schelen, wist ze: daar wil ik meer van weten. Ze begon een zoektocht die leidde langs Dola`s vrijzinnige Amsterdamse jaren, de vlucht voor Hitler naar Tanger en haar broze eenzaamheid in de straten van New York. Er ontvouwde zich een leven van onverwoestbare energie en diep verdriet: het verhaal van een vrouw die wilde schrijven, met een aantal boeken groot succes had, maar het boek dat ze ťcht wilde maken nooit voltooide. Mirjam van Hengel is het type biograaf dat onder de huid van haar hoofdpersonen kruipt en ze als geen ander tot leven weet te wekken. Soms verhalend, soms essayerend, soms heel persoonlijk en intiem. Haar portret van Dola de Jong doet recht aan een intrigerende vrouw, de barst in haar leven, haar geschreven ťn ongeschreven boeken, en is een betoverend spel met de vorm van het genre. ISBN: 9789403150611. Cond./Kwaliteit: Als nieuw.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 3122078
€  17.50
Catalogus: Literatuur
Trefwoorden: 9789403150611

9789491683053 Irene Diependaal 92021, Emma. Hoedster van Wilhelmina's erfenis
Irene Diependaal 92021
Emma. Hoedster van Wilhelmina's erfenis
Totemboek. Hardback. Pp: 440. Was koningin Emma een liberaal georiŽnteerde vrouw die met 'public relations' het Nederlandse koningschap populair wilde maken? Archiefstukken uit het door haar gerevitaliseerde Koninklijk Huisarchief en andere archieven in binnen- en buiten- land vertellen een ander verhaal. Emma was acht jaar lang de hoedster van een kostbare erfenis: het Nederlandse koningschap. Deze erfenis wilde zij zo goed mogelijk overdragen van haar echtgenoot Willem III aan haar minderjarige dochter Wilhelmina. Dat was niet gemakkelijk: Willem III en zijn zonen hadden het aanzien van het koningschap geschaad. In dit boek maakt IrŤne Diependaal aan de hand van nauwkeurig archiefonderzoek een historische reconstructie van de wijze waarop Emma haar weg zocht. Zij toont een realistisch in het leven staande vrouw die gedreven werd door adellijke codes en de wens om recht te doen aan Oranjetradities. Emma leidde Wilhelmina op voor een inhoudelijk koningschap met een missie. De regentes zette daarmee een koers uit waarvan onderdelen tot in de 21e eeuw herkenbaar zijn. ISBN: 9789491683053. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 426168
€  19.50
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789491683053

9789463013970 Riël Vermunt 268836, Van gewone mensen, de elite die voorbij gaat. De strijd om rechtvaardigheid
Riël Vermunt 268836
Van gewone mensen, de elite die voorbij gaat. De strijd om rechtvaardigheid
Eburon. Paperback. Pp: 228. De samenleving bestaat uit een bovenlaag en een onderlaag, tussen aan de ene kant zij die macht uitoefenen en eenvoudig toegang hebben tot de macht ( - elite`), en aan de ander kant de machtelozen, met veel minder invloed op de beslissingen die hun leven sturen ( - de gewone man`). De groep van de gewone man bestaat vaak uit mensen die zich ontevreden, misdeeld, en onrechtvaardig behandeld voelen. Wat beschouwt de gewone man als onrechtvaardig? Rechtvaardigheid gaat vooral over het verdelen van posities, invloed en goederen. Mensen verdelen goederen onder elkaar maar de samenleving verdeelt ook goederen tussen groepen, zoals toeslagen voor mensen met jonge kinderen. Mensen zijn voortdurend bezig te delen en te verdelen, en ze omschrijven het resultaat ervan in termen van rechtvaardigheid. Vermunt laat zien hoe belangrijk het onderscheid is tussen gewone man en elite in onze samenleving. Ook beschrijft hij de kansen dat de tegenstelling tussen deze groepen kan ontsporen. In de loop van de jaren verschuiven de verhoudingen tussen gewone man en elite. Welke gevolgen heeft de tendens van een tanende elite en een stijgende positie van de gewone man, en dan met name voor de idee van rechtvaardigheid in de Nederlandse samenleving? Vermunt biedt in zijn boek een doordachte beschouwing van de psychologie van eerlijkheid, en geeft een nieuw perspectief op de motieven van mensen voor eerlijk of oneerlijk handelen. Een grondige analyse van ťťn van de meest zichtbare conflicten van deze tijd. Het boek is interessant voor onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van recht, justitie, overheid en bestuur, maar ook voor mensen die de tegenstellingen in de samenleving en de oorzaken van onrechtvaardigheid beter willen begrijpen. RiŽl Vermunt was verbonden aan de Universiteit Leiden en University College in SkŲvde, Zweden, waar hij onderzoek deed op het gebied van rechtvaardigheid. Hij was medeoprichter van de International Society for Justice Research (ISJR). Hij schreef eerder het boek The Good, the Bad, and the Just: How Modern Men Shape Their World (Routledge, 2014). ISBN: 9789463013970. Cond./Kwaliteit: Als nieuw.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 3000276
€  21.00
Catalogus: Wetenschap
Trefwoorden: 9789463013970

9789077992098 Ken Blue 295917, Gezag om te genezen
Ken Blue 295917
Gezag om te genezen
Inside Out Publishers. Paperback. Pp: 170. Geneest God vandaag nog? Belooft Hij in het Nieuwe Testament meer dan Hij vandaag kan of wil waarmaken? Waarom geneest de een wel en een ander niet? Geeft God gelovigen het gezag om te genezen? Ken Blue deed grondig onderzoek naar deze vragen. Hij wilde antwoorden die recht zouden doen aan de Schrift en aan een soevereine, liefhebbende en rechtvaardige God. Meer nog wilde hij gehoorzaam zijn aan het gebod van Jezus om zieken te genezen. Blue onderzocht de Bijbel nauwkeurig, evenals de genezingsbediening. Het resultaat is een waardevol en menselijk boek. Het geeft handvatten om voor zieken te bidden, maar laat niettemin het mysterie rondom genezing intact. Doel van Gezag om te genezen is hardnekkige misverstanden over genezing weg te nemen en allerlei on-Bijbelse ideeŽn te weerleggen. Hťt boek voor wie de bediening van genezing weer de plaats wil geven in het kerkelijk leven, die Christus er oorspronkelijk aan gaf. Dr. Ken Blue is directeur van Good News to the Poor, een organisatie die het evangelie brengt in ontwikkelingslanden en daar trainingen verzorgt voor zakenmensen. Blue stichtte de Foothills Church in San Diego CaliforniŽ, waar hij twaalf jaar lang voorganger was. ISBN: 9789077992098. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 3461596
€  8.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: 9789077992098

9789036818520 Hans van Dartel 239583, Goed verplegen. Leerboek ethiek voor verpleegkundigen
Hans van Dartel 239583
Goed verplegen. Leerboek ethiek voor verpleegkundigen
Bohn Stafleu van Loghum. Paperback. Dit leerboek ethiek helpt verpleegkundigen (in opleiding) een antwoord te vinden op de vraag: wat is goed verplegen voor deze patiŽnt in deze concrete situatie? Daarvoor geeft het boek onder meer theoretische inzichten uit de filosofie, praktische kennis over de beroepscode en over de verhouding tussen ethiek en recht. Al deze informatie helpt je om je oordeelsvermogen te scherpen en situaties beter te analyseren.Uitgangspunt van Goed verplegen. Leerboek ethiek voor verpleegkundigen is dat jij een reflectieve professional wordt. Reflectieve professionaliteit vraagt naast klinisch redeneren ook aandacht voor moreel redeneren en morele leerprocessen. Zorgen voor een ander is immers een morele aangelegenheid, waarbij je je laat leiden door kernwaarden en waarbij je je houdt aan beroepsnormen. En daarvan afwijkt als dat nodig is.¬†Behalve de theorie over de ethiek, beschrijft dit boek veranderingen in de Nederlandse verpleegkunde, zoals de introductie van een nieuw beroepsprofiel en een andere benadering van gezondheid. Bovendien lees je casuÔstiek en praktijkverhalen. ISBN: 9789036818520. Cond./Kwaliteit: Als nieuw.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1592661
€  29.50
Catalogus: Onderwijs
Trefwoorden: 9789036818520

9789029092289 Jesús Carrasco 97513, De grond onder onze voeten
Jesús Carrasco 97513
De grond onder onze voeten
J.M. Meulenhoff. Paperback. Pp: 256. Een aangrijpende en tijdloze roman over de verbindende kracht van verlies en de onverwachte troost van vreemden, van de auteur van het veelgeprezen debuut De vluchtAan het begin van de twintigste eeuw is Spanje ingelijfd bij het grootste imperium dat Europa ooit heeft gekend. Nadat de rust is hersteld, krijgen de militairen die het bevel voerden bij de bezetting een dorp in Extremadura toegewezen om zich te vestigen. Eva Holman, de echtgenote van een van hen, leidt in die idyllische omgeving een teruggetrokken bestaan, totdat een zwijgzame man ongevraagd zijn intrede doet en geleidelijk steeds meer invloed op haar leven krijgt. Beiden delen een verlies groter dan ze kunnen dragen, bij elkaar vinden ze de kracht om op zoek te gaan naar de ware zin van het leven.De grond onder onze voeten verkent onze verbondenheid met de aarde Ě"ď de plek waar we geboren zijn, waar we vandaan komen, onze wortels. In hetzelfde rijke proza als in De vlucht bezingt Jesķs Carrasco de eindeloze weerbaarheid van de mens, de verwondering over ons inlevingsvermogen wanneer de ander in onze ogen niet langer een vreemde is. Een aangrijpende en overweldigende leeservaring, een boek dat je blik op de wereld voorgoed zal veranderen.De pers over De grond onder onze voeten - Met deze roman bewijst Carrasco glansrijk zijn schrijverschap.` **** NRC Handelsblad - Deze prachtige, indrukwekkende roman laat zien dat de empathie voor een ander je terecht kan doen twijfelen aan je eigen manier van leven.` Nederlands¬†Dagblad - Alle zintuigen raken geprikkeld door het ongelooflijke palet van de Spaanse taalvirtuoos Carrasco. Je ruikt de aarde, hoort de stemmen, voelt de aarde alsof je boven dit betoverende verhaal hangt.` Zin - De grond onder onze voeten is een aangrijpend, overweldigend en diep menselijk verhaal.` ***** Hebban - Met De grond onder onze voeten neemt Jesķs Carrasco met recht een van de meest prominente posities van de hedendaagse Spaanstalige literatuur in.` El¬†Imparcial - Ook dit boek kruipt weer onder je huid. Het verhaal sijpelt langzaam naar binnen om je daarna bij de strot te grijpen en niet meer los te laten.` Manda Heddema, lid boekenpanel DWDD. ISBN: 9789029092289. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1641817
€  9.50
Catalogus: Literatuur
Trefwoorden: 9789029092289

9789403136004 Maaike Meijer 58244, Hemelse mevrouw Frederike. Biografie van Fritzi Harmsen van Beek (1927-2009)
Maaike Meijer 58244
Hemelse mevrouw Frederike. Biografie van Fritzi Harmsen van Beek (1927-2009)
Bezige Bij b.v. Uitgeverij De. Paperback. Pp: 512. F. Harmsen van Beek wordt tot de grootste dichters van Nederland gerekend. Haar debuutbundel Geachte Muizenpoot en achttien andere gedichten werd in 1965 ontvangen als een literaire sensatie. Ook schreef ze betoverende korte verhalen en was ze journalist, kunstenaar en illustrator, onder meer voor Vrij Nederland. Ze woonde een aantal jaren in Frankrijk en werd daarna het creatieve middelpunt van villa Jagtlust. Op haar eenenveertigste verhuisde ze naar het Groninger dorp Garnwerd, waar Kus of ik schrijf (1975) ontstond. Rond Frederike Martine ten Harmsen van der Beek, zoals haar werkelijke naam luidt, was nogal wat mythevorming Ě"ď - Fritzi` werd lang afgeschilderd als spilzieke - flodderdiva`. Deze kunstenaarsbiografie vertelt een ander verhaal. Voor het eerst komt Frederike zelf aan het woord, in brieven en fragmenten uit haar dagboek dat ze sinds haar vroege jeugd bijhield. Maaike Meijer sprak met tal van vriendinnen, vrienden en collega-kunstenaars en kreeg inzage in Harmsen van Beeks gehele archief. Ze doet met haar biografie recht aan een fascinerend en veelzijdig kunstenaarschap van internationale allure. ISBN: 9789403136004. Cond./Kwaliteit: Ramsj.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1855160
€  24.95
Catalogus: Over literatuur
Trefwoorden: 9789403136004

9789058716767 Berend Schilder 61820, Hoe zal ik het zeggen?. Lastige gesprekken op het werk
Berend Schilder 61820
Hoe zal ik het zeggen?. Lastige gesprekken op het werk
Uitgeverij Thema. Paperback. Pp: 97. Dit boek over slechtnieuwsgesprekken heeft door de crisis aan kracht gewonnen. De huidige economisch zware tijd dwingt leidinggevenden tot bezuinigingen, ontslag of in ieder geval stevige reorganisaties. Dus is het geven van slecht nieuws of het voeren van lastige voortgangs- en beoordelingsgesprekken een nog serieuzere zaak geworden dan het al was.Maar vaak zien we op tegen het vertellen van slecht nieuws. Er komen altijd emoties los: schuldgevoel, medelijden of lang ingehouden ergernis. Beide partijen voelen zich na afloop van zo'n gesprek vaak ontdaan, onbegrepen, onbevredigd. Met Hoe zal ik het zeggen? leer je je emoties beter te hanteren. Zo kun je je beter concentreren op hoe je de boodschapoverbrengt en wat dat met de ander doet.In dit boek zijn de formele gesprekstechnieken nauw verweven met de inzichten in achterliggende emoties en gedachtes die het gesprek zo ernstig kunnen ondermijnen. Dat maakt Hoe zal ik het zeggen? tot een absolute must have voor iedere leidinggevende die slecht nieuws goed wil brengen. Dat is waar de ander recht op heeft, ongeacht zijn of haar gedrag of staat van dienst. ISBN: 9789058716767. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 501892
€  10.00
Trefwoorden: 9789058716767

9789059087835 Créosa Govaers 141972, Koken met kruiden (extracten). Meer dan 50 recepten vol verrassende smaken
Créosa Govaers 141972
Koken met kruiden (extracten). Meer dan 50 recepten vol verrassende smaken
Davidsfonds/Infodok. Hardback. Pp: 208. Scones met look en rozemarijn, peterseliewijn, wortelcake met kurkuma, lavendelhoning, cappuccino van zalm met roomse kamille, mueslirepen met gember, geraniumcake, fudge met rozemarijn, karwijzaadbrood, verloren brood met siroop van roos en oranjebloesem. Spannende namen voor bijzondere gerechten. Ze werden gecreŽerd door aromatherapeute Crťosa Govaers. Als geen ander weet ze hoe ze essentiŽle oliŽn van kruiden en verse kruiden kan verwerken in recepten. Ze zweert bij eenvoud en laat zo de smaken van de kruiden tot hun volle recht komen. Een echte boost voor uw smaakpapillen. Maar er is meer: de gerechten zijn niet alleen verrukkelijk, ze zijn ook nog heilzaam. Van de oudheid tot vandaag weten artsen en apothekers dat kruiden geneeskrachtige substanties bevatten. Crťosa Govaers serveert deze kennis samen met de recepten. Tijm die ontsmettend werkt, grove den die afvalstoffen uit het lichaam verwijdert, knoflook die de cholesterol verlaagt. Met kennis van zaken krijgt de lezer uitstekende tips om kruiden te gebruiken voor lichaam en geest. ISBN: 9789059087835. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 950255
€  10.00
Catalogus: Kookboeken
Trefwoorden: 9789059087835

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - Volgende pag.