gevonden: 831 boeken op 56 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

9789045000046 Robert Misrahi 79780, 100 woorden over de Ethica van Spinoza
Robert Misrahi 79780
100 woorden over de Ethica van Spinoza
Atlas, 2007. Paperback. Pp: 318. Inleiding tot de 'Ethica' van Spinoza (1632-1677) aan de hand van honderd trefwoorden. ISBN: 9789045000046. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 339843
€  22.50
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789045000046

9789060121658 Fons Elders 25681, Analyseer - Deconditioneer. Een inleiding tot de systematische filosofie
Fons Elders 25681
Analyseer - Deconditioneer. Een inleiding tot de systematische filosofie
Van Gennep/ Teleac, 1972. Paperback. Pp: 161. ISBN: 9789060121658. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 996893
€  8.00
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789060121658

9789060380673 Maria Loosjes-Roelofs 67294, Anthroposofie. Een wegwijzer
Maria Loosjes-Roelofs 67294
Anthroposofie. Een wegwijzer
Vrij Geestesleven, 1977. Paperback. Pp: 112. Beknopte inleiding tot de gedachtenwereld van de antroposofie, voorafgegaan door een korte bespreking van het leven en werk van R. Steiner (1861-1925). ISBN: 9789060380673. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 142388
€  6.00
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789060380673

9789053521205 Samuel Ijsseling 11421, Apollo, Dionysos, Aphrodite en de anderen. Griekse goden in de hedendaagse filosofie
Samuel Ijsseling 11421
Apollo, Dionysos, Aphrodite en de anderen. Griekse goden in de hedendaagse filosofie
Boom, 1994. Paperback. Pp: 199. De verhalen over Griekse goden en helden hebben iets fascinerends, iets betoverends. Van generatie op generatie worden ze telkens opnieuw verteld. Helemaal te begrijpen zijn ze niet en ze zijn moeilijk te onthouden omdat ze weinig samenhang vertonen en elkaar soms tegenspreken. De enige manier om dieper in deze verhalen door te dringen is ze opnieuw te vertellen. Daardoor kunnen problemen ter sprake worden gebracht die centraal staan in de hedendaagse filosofie, zoals de plaats van verhalen in het menselijke bestaan en de betovering die ervan uitgaat. Apollo, Dionysos, Aphrodite en de anderen is geen boek over filosofen maar over filosofische problemen die sinds Heidegger en Nietzsche het denken beheersen. Het kan dan ook gelezen worden als een inleiding in de hedendaagse wijsbegeerte. ISBN: 9789053521205. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 539182
€  15.00
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789053521205

 
J. Aufenanger. 10e druk, 2000. Spectrum. Paperback. 275pp. Illustr. Beknopte inleiding in de filosofie
d1019 Goed 9789027463937
-- Antiquariaat OvidiusProfessionele verkoper
Boeknummer: 96295
€  8.00
Trefwoorden: ISBN: 9789027463937

9789461059772 Joost de Bloois 234133, Badiou
Joost de Bloois 234133
Badiou
Uitgeverij Boom. Paperback. Pp: 120. De filosofie van Alain Badiou staat in het teken van 'het Evenement', de revolutionaire gebeurtenis die de status quo omverwerpt. De filosofie van Alain Badiou is veelbesproken. In zijn tegendraadse denken staan begrippen centraal die lange tijd taboe waren, zoals 'waarheid', 'universalisme' en 'communisme'. Badiou pleit voor een heropleving van de filosofie als passie voor de waarheid en, hiermee nauw verbonden, voor een politiek van de universele gelijkheid. De taak van de filosoof is dan ook niet licht: volgens Badiou dient de filosofie op de uitkijk te staan naar het evenement - de radicale breuk met de bestaande wereld, die ons denken en handelen op zijn kop zet. Joos de Bloois biedt een heldere inleiding in de filosofie van Badiou aan de hand van de vier belangrijkste thema's erin: politiek, wetenschap, liefde en kunst. In het bijzonder wordt Badiou gepresenteerd als radicaal politiek denker, die een nieuw communisme voorstaat, als een vorm van ware democratie en niet in de laatste plaats als een 'communisme van het denken'. ISBN: 9789461059772. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 416720
€  15.00
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789461059772

9789024423682 Carl Schmitt 159678, Het begrip politiek
Carl Schmitt 159678
Het begrip politiek
Boom. Paperback. Pp: 208. Heruitgave in de serie Boom Klassiek van deze belangrijke tekst van de omstreden denker Schmitt. In Het begrip politiek probeert Carl Schmitt een tegenwicht te bieden aan liberale krachten die het politieke handelen en de politieke strijd willen vervangen door economische concurrentie en ethische discussie. De voorwaarde voor politiek ligt volgens Schmitt in het bestaan van een vijand en in de mogelijkheid van een conflict. Liberale en pacifistische pogingen om de oorlog af te schaffen, schaffen daarmee in feite de politiek af. Daardoor zullen oorlogen, die Schmitt als onvermijdelijk zag, eerder onbeheersbaar en onmenselijk worden. De twintigste-eeuwse geschiedenis lijkt hem op dat punt gelijk te geven. Het begrip politiek verscheen eerder in 2001. Nieuw aan deze editie zijn een latere tekst van Schmitt, - Het tijdperk van neutraliseringen en depolitiseringen`, de - Corollaria`, een nieuwe inleiding van de vertalers en een nawoord van Schmittkenner Theo de Wit over de filosofische nawerking van het werk. - Lees Het begrip politiek van de jurist en politicoloog Carl Schmitt vooral ook als u het niet met hem eens bent.` "“ Arnon Grunberg in NRC Handelsblad. ISBN: 9789024423682. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1926911
€  17.50
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789024423682

9789026306839 Aurelius Augustinus 16591, Belijdenissen
Aurelius Augustinus 16591
Belijdenissen
Ambo, 1985. Linnen band met stofomslag. Pp: 372. Vertaling en inleiding door Gerard Wijdeveld. Autobiografische confessies van de kerkvader (354-430) waarin hij zijn zoeken naar de waarheid en zijn ontdekking daarvan in het christendom beschrijft. Vertaling van: Confessiones. ISBN: 9789026306839. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 688475
€  20.00
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789026306839

9789055734917 Charles Vergeer 58680, Binding en betekenis. Een filosofie van de zorg
Charles Vergeer 58680
Binding en betekenis. Een filosofie van de zorg
Damon, 1997. Paperback. Pp: 128. In plaats van theorie met casussen als illustratie, begeeft de auteur zich meteen midden in de problemen die zij die in de zorgsector werkzaam zijn, dagelijks tegenkomen. Bij het zorgvuldig omgaan met die problemen blijkt een wijsgerige analyse veel steun te geven. Het boek stelt op een levendige en bijzonder leerzame wijze drie belangrijke problemen van de zorg aan de orde: a. Wie zijn dat, die mensen met wie ik te maken heb? En wie ben ik zelf eigenlijk? b. Wat is de betekenis, de zin van levens die zo aangetast zijn, gehandicapt of in waan, verdriet of hulpeloosheid gevangen? c. En hoe kunnen wij hun dan helpen? Ook kan dit boek beschouwd worden als een korte inleiding in de ethiek, de sociale filosofie of in de zingevingsproblematiek en het denken over zorg en hulpverlening. Het is vooral een boek dat aan het denken zet. INHOUD Inleiding: Aan het denken zetten 7 I Vragend verder: 13 1 Vragen leren stellen 13 2 Ervaring opdoen 13 3 Ethische vragen 15 4 Ethiek 17 5 De contrastknop 17 6 Ethiek en techniek 21 7 Ethiek en methodiek 23 8 Voorbij de grenzen 26 II Weerwerk I 27 1 Antwoorden 27 2 Kritiek 28 3 Respecteren 29 4 De uilen van Athene 31 5 'Moet kunnen' 33 6 Verantwoorden 35 7 Tot eigendom maken 36 8 'Wat wil je?' 41 9 Veranderen 43 III Weerwerk II 47 1 De bokkenkist 47 2 Wil en onwil 49 3 De vrije wil 50 4 Willen en weten 51 5 Weten en geweten 54 6 De waan van alledag 57 7 Een verlangen naar meer 59 8 Ole en Trufa 62 IV Vragen naar zin 65 1 Zin en zijn 65 2 Lust hebben 68 3 Er ligt een steen op straat 74 4 Natuurlijk heeft het leven zin 78 5 Natuurlijk 83 6 Hij heeft gegeven en het weer genomen 86 7 De mens en zijn projecten 89 8 De mens als machine 92 V Zorg 99 1 Waterdun omhuld 99 2 Wij gaan elkaar aan 108 3 Het gewicht van de zorg 116 4 Elkaar bejegenen 117 a. Bejegenen 119 b. Beoordelen 120 Vijftig boeken 123 1 Vragen 123 a. Inleidend 123 b. Beroepsgericht 124 c. Ethiek 124 d. Cultuur 125 2 Zingeving 125 3 Zorg 126. ISBN: 9789055734917. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1564599
€  7.00
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789055734917

9789080059412 E.R. Jansen 217899, Het Boeddha boek. Boeddha's, godheden en rituele symbolen
E.R. Jansen 217899
Het Boeddha boek. Boeddha's, godheden en rituele symbolen
Gottmer Uitgevers Groep b.v. 1995. Paperback. Pp: 80. De beeldentaal van het Boeddhisme, speciaal het Mahayana- en Tantrayanaboeddhisme, is rijk aan symboliek. In landen als Nepal en Tibet is speciaal voor religieuze doeleinden een schat aan kunstwerken geproduceerd, waarvan de schoonheid steeds meer ook tot onze westerse landen doordringt. Bij diegenen, die in meer dan alleen oppervlakkige schoonheid geļnteresseerd zijn, roepen de beelden en voorwerpen allerlei vragen op naar de betekenis van de diverse figuren, hun houdingen, de attributen en symbolen. Dit boek biedt de mogelijkheid tot een eerste nadere kennismaking. In een zo kort bestek is werkelijke volledigheid natuurlijk uitgesloten. Binnen deze beperking geeft 'Het Boeddha-boek' niettemin, na een beknopte inleiding over het Boeddhisme zelf, een ruim overzicht van de meest voorkomende figuren en symbolen. Ieder afzonderlijk item is duidelijk afgebeeld en voorzien van een korte uitleg van de betekenis. Het alfabetische register maakt opzoeken extra gemakkelijk. ISBN: 9789080059412. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 151221
€  8.50
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789080059412

9789056152086 Soren Aabye Kierkegaard 219618, Brieven. Inleiding en keuze: Henk van der Liet
Soren Aabye Kierkegaard 219618
Brieven. Inleiding en keuze: Henk van der Liet
Bornmeer. Paperback. Pp: 233. Van het oeuvre van Kierkegaard is al veel in het Nederlands vertaald, sommige hoofdwerken al meerdere keren. Een omvangrijke selectie uit zijn brieven is echter nog niet voorhanden in het Nederlands.Het belang van zo`n Nederlandse vertaling is evident, vooral omdat er vanuit vakfilosofische, theologische en literaire kring de laatste jaren een duidelijke opleving van de belangstelling voor het oeuvre van Kierkegaard valt waar te nemen.Leven en werk zijn bij Kierkegaard met elkaar verbonden als bij weinig andere filosofen, maar in zijn werk was hij weinig mededeelzaam over zijn leven. Daarvoor moet de lezer te rade bij zijn dagboeken en brieven. Juist vanwege het persoonlijke karakter van zijn denken, kunnen de brieven ook dienen als een inleiding op zijn werk. ISBN: 9789056152086. Cond./Kwaliteit: Ramsj.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 363477
€  7.90
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789056152086

9789072179203 Marjolein Grubner 154211, Chinese goden en symbolen
Marjolein Grubner 154211
Chinese goden en symbolen
2001. Paperback. Pp: 255. Inleiding in de betekenis van allerlei Chinese goden en symbolen. ISBN: 9789072179203. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1572686
€  12.50
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789072179203

9789060093887 Ludwig Wittgenstein 37383, Colleges. Over ethiek, esthetica, psychologie en religieus geloof
Ludwig Wittgenstein 37383
Colleges. Over ethiek, esthetica, psychologie en religieus geloof
Boom, 1979. Paperback. Pp: 159. Oorspronkelijke titels: Wittgenstein's lecture on ethics/ Lectures and conversations on aesthetics, psychology and religious belief. Vert.: Henriėt Plantenga. Inleiding: H.C. Hubbeling. De colleges geven een beeld van Wittgensteins gedachten over enkele nauw verwante onderwerpen: ethiek, esthetica, psychologie en geloof. Met bibliografie. ISBN: 9789060093887. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 860058
€  15.00
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789060093887

9789057643491 Jennifer Oldstone-Moore 84939, Confucianisme. Oorsprong, geloof, gebruiken, heilige teksten, gewijde plaatsen
Jennifer Oldstone-Moore 84939
Confucianisme. Oorsprong, geloof, gebruiken, heilige teksten, gewijde plaatsen
Librero, 2003. Hardcover. Pp: 112. Confucianisme is een beknopte en toegankelijke inleiding tot een van de grote wereldreligies. Het boek is opgebouwd rond negen centrale thema's. Elk van deze thema's wordt aangevuld door een citaat of samenvatting van historische teksten, met een commentaar van de auteur waarin het belang van elke tekst wordt uitgelegd of in de context wordt geplaatst. ISBN: 9789057643491. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 378758
€  6.00
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789057643491

9789026321962 Mariëtte Willemsen 63658, Denkbewegingen: inleiding in de filosofie van emoties
Mariëtte Willemsen 63658
Denkbewegingen: inleiding in de filosofie van emoties
Ambo|Anthos. Paperback. Pp: 240. Als je terugdeinst voor een enge hond, doe je dat doorgaans uit angst. Als je geld geeft aan een zwerver, dan laat je je vermoedelijk leiden door medelijden. Bij veel dingen die we doen of ervaren, worden we beļnvloed door onze emoties. Soms overvallen ze ons en slaan ze ons lam, maar andere keren zetten ze ons juist aan tot actie en stimuleren ze ons om iets in de wereld te veranderen. In dit boek benadert Mariėtte Willemsen het begrip emoties vanuit filosofisch oogpunt. Hoe belangrijk zijn emoties? Zijn ze aangeboren of aangeleerd? Bestaan er universele emoties? Hoe kunnen we emoties inzetten om iets van iemand gedaan te krijgen? Zijn emoties altijd oprecht of kun je ze veinzen? Aan de hand van het werk van grote filosofen, onder wie Plato, Spinoza, Descartes, Nietzsche en Nussbaum, zet Willemsen op heldere wijze uiteen wat emoties zijnen wat ze teweeg kunnen brengen. Ze schrijft over horrorfilms en waarom die ons bang maken, over de emotionele kracht van speeches, en over de heersende emocultuur. ISBN: 9789026321962. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 127859
€  13.50
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789026321962

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Volgende pag.