gevonden: 1 boeken

 Soly, Hugo & Wim Blockmans, Peter Burke, Fernando Checa Cremades, Geoffrey Parker, M.J. Rodriguez-Salgado, Heinz Shilling, H. Vanhulst, I. Wallerstein:, Karel V. 1500-1558. De Keizer en zijn tijd.
Soly, Hugo & Wim Blockmans, Peter Burke, Fernando Checa Cremades, Geoffrey Parker, M.J. Rodriguez-Salgado, Heinz Shilling, H. Vanhulst, I. Wallerstein:
Karel V. 1500-1558. De Keizer en zijn tijd.
2001 (34 x 26 cm), 512 pp. Dutch text, numerous ills. (colour & b/w), clothbound/ dustwrappers & slipcase
¶ Het jaar 2000 stond internationaal in het teken staan van de herdenking van de vijfhonderdste geboortedag van Keizer Karel. Tergelegenheid hiervan verscheen deze prestigieuze uitgave waaraan een indrukwekkende ploeg auteurs heeft meegwerkt, afkomstig uit alle gebieden waarover Keizer Karel ooit regeerde, het Oude èn het Nieuwe Continent. Toen de latere Karel V op 24 februari 1500 in de Vlaamse stad Gent ter wereld kwam, kon niemand vermoeden dat hij voor zijn twintigste over bijna de helft van Europa zou heersen. In 1515 was hij al erkend als landsheer in de vorstendommen van de Nederlanden en in Franche-Comté. In 1516 nam hij als Karel I de rijke Spaanse erfenis op, bestaande uit de kronen van Castilië en Aragon, met hun afhankelijkheden in respectievelijk Amerika en Italië. In 1519 werd hij verkozen tot opvolger van zijn grootvader Maximiliaan I als keizer Karel V van het Heilig Roomse Rijk. Nadat ook Mexico in 1521 en Peru in 1533 door conquistadores veroverd waren en aan de kroon van Castilië onderworpen, regeerde Karel V inderdaad over een rijk 'waarin de zon nooit onderging', zoals de tijdgenoten het uitdrukten, een wereldrijk. De idealen en ambities van Karel waren veelvuldig en vaak moeilijk met elkaar te verzoenen, in eerste instantie omdat de keizer met formidabele tegenstanders op het politiek-militaire toneel werd geconfronteerd, enerzijds de koningen van Frankrijk, Frans I en zijn opvolger Hendrik II, en anderzijds de sultan van het Ottomaanse rijk, Süleyman I de Prachtlievende. Maar niet minder belangrijk waren de grote structurele veranderingen die zich in de eerste helft van de 16e eeuw in Europa voltrokken: het versnelde staatsvormingsproces en de gevolgen daarvan op het vlak van internationale machtsverhoudingen en de relaties tussen vorst en onderdanen; de verspreiding van de reformatie en het verbreken van de eeuwenlange eenheid van de Latijnse christenheid; en ten slotte de opbloei van de inter- en transcontinentale handel, die de grondslagen legde voor de totstandkoming van een asymmetrisch georganiseerde wereldeconomie. Via de studie van de wereld van Karel V, met zijn contradicties, zijn dromen en daden, successen en mislukkingen, zekerheden en twijfels, en zijn erfenissen, werpt dit boek een nieuw licht op de wisselwerking tussen persoonlijke ervaringen en algemene processen in de eerste helft van de 16e eeuw, een cruciale periode in de geschiedenis van Europa en van de wereld. Gebonden in bordeaux-kleurig linnen met goudstempeling, geïllustreerde stofomslag en dito cassette, gedecoreerde schutbladen, frontispice in kleur. Zeer uitvoerige geïllustreerd in kleur, genealogische tabel apart bijgevoegd. Inhoud: Karel V en zijn tijd. Karel V en de dynastie. De politieke wereld van Karel V. De onderdanen van de keizer. Karel V en de religie. De worsteling om zuiverheid en eenheid van het christendom. Karel V en de ontluikende kapitalistische wereldeconomie. Karel V (her)bekeken. De beeldvorming rond Karel V. Karel V en de muziek. Noten. Bibliografie. Register van persoonsnamen. Puntgaaf nieuw exemplaar.
-- Scriptum Art Books v.o.f.Professionele verkoper
Boeknummer: 4362
€  140.00

| Pagina's: 1 |