gevonden: 333 boeken op 23 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

 
Bloemlezing van Nederlandsche dichtwerken. Uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van `t Algemeen. TWeede Druk
Leiden : Mortier 1850. xvi, 175 blz. Kl. 8░. Or. halflinnen. Gering beschadigd. Gewicht/weight ca. 400 gr. Zeldzaam.
-- Musikantiquariat Paul van KuikProfessionele verkoper
Boeknummer: 104789
€  14.00

 
Bruilofts gezang, of Smeekschrift, aan de edelen Hoove van Ciprus [op p.5: Proces Crimineel ... van weegen Ysbrand Ysbrandszoon [= Ysbrand Ysbrandsz Vincent] van Vryekeur, jongman, contra Pouwtje Hendriks Kind [= Johanna Paauw] van Vryekeur, jonge dochter, gedaagdesse], z.p. [ca 1750], 8º: , 14 p.
1726, 14 april Anoniem gedicht, echter van de hand van Robert Hennebo. Herdruk in 8║-formaat uit ca. 1750 van een dichtwerk in 4║ in de vorm van een proces uit 1726, dat ondertekend was met "Robertus". Deze herdruk heeft een aantal varianten ten opzichte van de eerste uitgave. Latere herdrukken volgden in 1758 (in 4║ bij P. v. Os etc.), in de ca 1767 uitgegeven 'Verzamelde dichtwerken van Robert Hennebo', in Witsen Geysbeek 3 (1822) p.162-172 en in 'Comische pleidooijen' (1823) p. 37-53. Het hier aangeboden exemplaar is gebonden in een halfleren band met ander werk van Hennebo: Verzamelde dichtwerken [1767]; De schim van Robert Hennebo; en Rouw-klachten van ... Jacobus Veenhuyzen, 1735. In dit komisch proces wordt de bruid aangeklaagd omdat ze de bruidegom "veel onrust, kommer, leet en smert" heeft toegebracht. Het vonnis van het Hof van Ciprus luidt dat de bruidegom haar "na zijn begeerte, drift, brand, wil en welgeval, de corporale straffe, zoo dikwils [mag] exerceren als 't hem behoorlijk en genoegzaam dunken zal". Nieuweboer: KBH (de uitgave uit 1726); P.v. Boheemen e.a. (red.), 'Kent, en versint Eer datje mint. Vrijen en trouwen 1500-1800', Zwolle 1989, p.185
-- Antiquariaat GoltziusProfessionele verkoper
Boeknummer: 9505
€  488.75
Catalogus: Occasional poems

 
Dichtwerken Van K.L. Ledeganck
Gent, W. RogghÚ, 1878. Full-Leather. Dichtwerken Van K.L. Ledeganck. Bloemen mijner lente. Het burgslot van Zomergem. De zinnelooze. De drie zustersteden. Verspreide en nagelaten gedichten. Volledige uitgave. Gent, 1878. 347p. Roodachtige lederen band, versierd met goud. Very Good/Very Good.
-- Antiquariaat TanchelmusProfessionele verkoper
Boeknummer: 003005
€  30.00
Catalogus: Dutch Poetry

 Guido Gezelle 10518, Dichtwerken
Guido Gezelle 10518
Dichtwerken
L. J. Veen . Leder band. 14 delen in 7 banden: I. Dichtoefeningen II. Kerkhofblommen III. Gedichten, gezangen, gebeden en kleengedichtjes IV. Liederen, eerdichten et reliqua V/VI. Tijdkrans VII/VIII. Rijmsnoer IX. Hiawatha's lied X. Laatste verzen XI/XIV. Gelegenheidsgedichten. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 3463910
€  60.00
Catalogus: PoŰzie

 Karel Lodewijk Ledeganck 10750, Dichtwerken
Karel Lodewijk Ledeganck 10750
Dichtwerken
J. Vuylsteke, 1897. Hardcover. Pp: 249. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 3115938
€  10.00
Catalogus: PoŰzie

 , Dichtwerken van K. L. Ledeganck. Bloemen mijner lente - Het burgslot van Zomergem - De zinnelooze - De drie zustersteden - Verspreide en nagelaten gedichten
Dichtwerken van K. L. Ledeganck. Bloemen mijner lente - Het burgslot van Zomergem - De zinnelooze - De drie zustersteden - Verspreide en nagelaten gedichten
Wetenschappelijke Boekhandel E. Van Goethem, 1897. Paperback. Pp: 248. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 3497514
€  7.50
Catalogus: PoŰzie

 Guido Gezelle 10518, Guido Gezelle's dichtwerken. Gelegenheidspoezie
Guido Gezelle 10518
Guido Gezelle's dichtwerken. Gelegenheidspoezie
1959. Linnen band. Pp: 667. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1773470
€  10.00
Catalogus: PoŰzie

 
Guido Gezelle 10518
Guido Gezelle's Dichtwerken [11 delen]
N.V De Standaardbokhandel. Linnen band. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 3028120
€  55.00
Catalogus: PoŰzie

 Guido Gezelle 10518, Guido Gezelle's dichtwerken [10delen]
Guido Gezelle 10518
Guido Gezelle's dichtwerken [10delen]
Lannoo, 1925. Papieren omslag. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 3470015
€  80.00
Catalogus: PoŰzie

9789027418302 Maarten Tengbergen 78426, Klassieken van de Russische literatuur
Maarten Tengbergen 78426
Klassieken van de Russische literatuur
Aula / Het Spectrum, 1991. Paperback. Pp: 639. Samenvattingen en analyses van de bekendste werken, van Poesjkin tot Zinowjew. Bijna vijftig 19e- en 20e-eeuwse Russische romans, toneelstukken en dichtwerken worden in dit leesboek/naslagwerk samengevat en geanalyseerd. De nadruk in de keuze ligt op de klassieken, dat wil zeggen, op werken die min of meer zijn geselecteerd door de tijd. De auteur heeft de voorkeur gegeven aan een uitgebreide behandeling van een relatief klein aantal werken boven de vluchtige aanroering van een grotere hoeveelheid. De hoofdstukken bestaan uit twee gedeelten: een uittreksel en een commentaar. De zo getrouw mogelijke navertelling van de inhoud wordt gevolgd door de analyse, die standaardopvattingen biedt, aangevuld met persoonlijke waarnemingen. Verder bevat het commentaar gegevens over ontstaansgeschiedenis, publicatie, ontvangst bij publiek en kritiek, plaats in het totale oeuvre van de auteur, bewerkingen voor toneel en film e.d. Klassieken van de Russische literatuur is bestemd voor iedere ge´nteresseerde: voor de plezierlezer, de student en degene die er zich uit hoofde van zijn beroep mee bezighoudt. Hopelijk zal het lezers die opzien tegen 'zwaarwichtige' Russische romans helpen bij het overwinnen van hun drempelvrees. ISBN: 9789027418302. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 606596
€  12.50
Catalogus: Over literatuur
Trefwoorden: 9789027418302

 
n.n.
Prijs-Catalogus No 48 Nederlandsche en Vreemde letterkunde, dichtwerken, voordrachten, taal en opvoedkunde uitspannings en gezelschapsboeken, godsdienst, wijsbegeerte, rechtsgeleerdheid, geschiedenis, land en volkenkunde, muziek enz enz geschikt voor
Nijmegen & Arnhem: Gebr. E. M. Cohen, c. 1890. 52 pagina's., Alfabetische prijslijst / fondslijst. Ingenaaid goedkoop papier Jaren. Geen omslag. Het doel van de firma Cohen was het houden van een magazijn van goedkoope boeken, het uitoefenen van den boekhandel, het koopen en verkoopen van fondsartikelen, restant-oplagen enz. Er bestond bij het Nederlandse publiek een grote behoefte aan goede en goedkope boeken. De firma kocht grote onverkochte voorraden boeken van bekende schrijvers en bracht die beneden de reguliere verkoopprijs in de handel( Wikipedia) Zie beschrijving.
-- De KantlijnProfessionele verkoper
Boeknummer: 27175
€  45.00

 Jan van Ryswyck 242180, Volledige dichtwerken
Jan van Ryswyck 242180
Volledige dichtwerken
Drukkerij J. - E. Buschmann, 1871. Ed./Druk: 1e druk. halfleder uit de tijd. Pp: 736. Met een voorwoord van E Vanderlinden-Van Ryswyck. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1555139
€  60.00
Catalogus: PoŰzie

9789002111730 Guido Gezelle 10518, Volledige dichtwerken. Chronologisch gerangschikt en in hedendaagse spelling omgezet en van verklarende nota's voorzien door Karel de Busschere, lid van het Gezellegenootschap en met een inleidende studie door Dr. B. J. van Vlierden (Bernard Kemp)
Guido Gezelle 10518
Volledige dichtwerken. Chronologisch gerangschikt en in hedendaagse spelling omgezet en van verklarende nota's voorzien door Karel de Busschere, lid van het Gezellegenootschap en met een inleidende studie door Dr. B. J. van Vlierden (Bernard Kemp)
Standaard. Kunstederen Band met stofomslag. Pp: 1726. ISBN: 9789002111730. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 155055
€  30.00
Catalogus: PoŰzie
Trefwoorden: 9789002111730

9789002143120 Guido Gezelle 10518, Volledige dichtwerken
Guido Gezelle 10518
Volledige dichtwerken
WPG Uitgevers BE - Algemeen, 1980. Leder band. Pp: 1726. [Tweede druk]. Dundrukeditie. Chronologisch gerangschikt en in hedendaagse spelling omgezet en van verklarende nota's voorzien door Karel de Busschere, lid van het Gezellegenootschap met een inleidende studie door Dr. B.J. van Vlierden (Bernard Kemp). Met het uitslaande vel met grafieken en een leeslint. Originele lederen band met blindstempel op voorplat en goudstempel op rug. ISBN: 9789002143120. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1315630
€  30.00
Catalogus: PoŰzie
Trefwoorden: 9789002143120

9789023006114 Joost van Den Vondel 10713, Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd door Albert Verwey. Opnieuw uitgegeven met een inleiding door Mieke B. Smits-Veldt en Marijke Spies
Joost van Den Vondel 10713
Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd door Albert Verwey. Opnieuw uitgegeven met een inleiding door Mieke B. Smits-Veldt en Marijke Spies
H.J.W. Becht, 1986. Linnen band met stofomslag. Pp: 1451. ISBN: 9789023006114. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 152858
€  30.00
Catalogus: Literatuur
Trefwoorden: 9789023006114

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Volgende pag.