gevonden: 162 boeken op 11 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

9789035143425 George Harinck 90919, Aan het roer staat het hart. Reis om de oude wereldzee in het voetspoor van Abraham Kuyper
George Harinck 90919
Aan het roer staat het hart. Reis om de oude wereldzee in het voetspoor van Abraham Kuyper
Prometheus Bert Bakker. Paperback. Het is 1905. Minister-president Abraham Kuyper heeft de verkiezingen verloren. De gereformeerde voorman en journalist besluit een reis te maken van - zeker voor die tijd - ongekende proporties. In negen maanden tijd reist hij door zestien landen in rooms-katholiek en oosters-orthodox Europa, de islamitische Oriënt en het door het jodendom gestempelde Heilige Land. Hij beschrijft zijn reis per trein, boot of koets en soms te paard, in het tweedelige en meer dan duizend pagina's omvattende Om de oude wereldzee. Politiek en religie vormden in Kuypers ogen in deze streken een explosief mengsel en hij voorzag dat de regio een gebied was waar in de komende eeuw wereldconflicten werden uitgevochten. In dit boek reist historicus George Harinck de oud-minister-president en journalist achterna, slaapt in dezelfde hotels en bezoekt de plekken die Kuyper ook zag. Hij doet verslag van zijn reis, behandelt Kuypers analyses en spreekt er onderweg over met journalisten, geestelijken en academici die bekend zijn met de huidige mix van religie en politiek tussen Odessa en Khartoem, en van Jeruzalem tot Tanger. George Harinck (1958) is hoogleraar geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en gespecialiseerd in Abraham Kuyper en diens gereformeerde nazaten. In 2009 publiceerde hij over Kuypers reis uit 1898 naar de Verenigde Staten. ISBN: 9789035143425. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 537289
€  7.50
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789035143425

9789068327380 A. de Wildt 235564, Amsterdam en de Oranjes
A. de Wildt 235564
Amsterdam en de Oranjes
KIT Publishers. Paperback. Pp: 136. De verhouding tussen Amsterdam en de Oranjes is omstreden. Naast warme Oranjeliefde en orangistische gevoelens, is er ook altijd een sterke anti-Oranje en republikeinse onderstroom geweest in Amsterdam. Voor de stadhouders en vorsten uit het huis van Oranje-Nassau was een goede verstandhouding met het vaak dwarse Amsterdam belangrijk. De Amsterdamse regenten organiseerden imposante ontvangsten voor de stadhouders, terwijl zij soms wrevel en meningsverschillen moesten verhullen. Nadat Nederland een koninkrijk was geworden, werd hoofdstad Amsterdam het vaste decor voor de inhuldiging van een nieuwe vorst of vorstin. De stad ontpopte zich als hèt podium voor de nationale aanhankelijkheid aan de Oranjes, maar tevens als het podium voor aanklacht en protest.In twee essays wordt op de verhouding tussen Amsterdam en de Oranjes ingegaan. Paul Knevel behandelt de wisselende loyaliteit van beide partijen ten tijde van de Republiek. Piet de Rooy beschrijft de veranderde relatie en de fluctuerende gevoelens daarbinnen na 1813, als de macht van de Oranjes èn de stad aan banden is gelegd. Aan de hand van vaak bijzonder beeldmateriaal passeert in vele, korte artikelen een grote verscheidenheid aan onderwerpen de revue, zoals de aanval van stadhouder Willem II op Amsterdam, schermutselingen met de Doelisten in 1748, inhuldigingen en jubilea, protesten van 19de-eeuwse socialisten tegen de monarchie, de gouden koets, geschenk van de Amsterdamse bevolking aan de jonge koningin Wilhelmina, de wieg voor pasgeboren Juliana, de grimmige sfeer tijdens de inhuldiging van Beatrix, tot en met het huwelijk van Willem Alexander en Máxima. ISBN: 9789068327380. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 2851657
€  10.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789068327380

9789087040925 G. Verhoeven 72289, Anders reizen?. Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1600-1750)
G. Verhoeven 72289
Anders reizen?. Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1600-1750)
Verloren b.v. uitgeverij, 2009. Paperback. Pp: 416. Vroegmoderne reisverhalen bestaan in allerlei maten en gewichten, van prachtige boekbanden, verguld op snee en in stijlvol handschrift tot slordige aantekeningen in de marge van een beduimelde almanak. Sommige reizen lieten ook hun sporen na in brieven en dagboeken, in kurkdroge kwitanties, in genealogieën of in de materiële cultuur. Op basis van deze bronnen heeft Gerrit Verhoeven evoluties in de reiscultuur van Hollandse en Brabantse elites onderzocht. Verhoeven verklaart waarom men de klassieke Grand Tour naar Italië langzaam inruilde voor kortere plezierreisjes in de Nederlanden of de buurlanden. Hij laat zien welke sociale groepen de koets namen naar Parijs, Rome of Berlijn en wat hen motiveerde om te reizen. En hij probeert te achterhalen waarom ze zich onderweg blind staarden op Italiaanse schilderijen, waarom ze veldslagen en belegeringen herdachten, door baroktuinen slenterden of een massa spulletjes kochten in de Parijse boetieks. ISBN: 9789087040925. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 472072
€  21.50
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789087040925

9789492168054 Penelope Fitzgerald 52012, De blauwe bloem
Penelope Fitzgerald 52012
De blauwe bloem
Karmijn. Paperback. Pp: 304. De gepassioneerde student en dichter Fritz vonHardenberg, zoon in een verarmde Duitse adellijkefamilie, is hopeloos verliefd op de 12-jarige Sophie.Zonder toestemming van zijn familie vraagt hij haarten huwelijk, maar Sophie sterft op tragische wijze.In de stijl die haar zo beroemd maakte beschrijftFitzgerald het 18de eeuwse Duitsland: levensecht,zonder uitweidingen, zodat de lezer op de eersterang zit bij de jaarlijkse wasdag op het landgoed, bijFritz' ontmoetingen met Goethe en Schiller en bijnazelf de eindeloze reizen per koets ondergaat.De blauwe bloem is gebaseerd op het leven van Friedrichvon Hardenberg (1772-1801), beter bekend alsde beroemde romantische dichter Novalis, die opjonge leeftijd overleed. Penelope bestudeerde voorhaar roman al zijn nagelaten brieven en dagboeken.- Door literaire critici unaniem beoordeeld alsFitzgeralds grootste roman.- In 1995 'Boek van het jaar' in The Daily Telegraph,The Independent, The Daily Mail, The Times, The Guardian,The Observer, The Spectator, The Financial Times- Winnaar National Book Critics Circle Award (VS).- Geschreven op haar 78e. ISBN: 9789492168054. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 751387
€  12.50
Catalogus: Literatuur
Trefwoorden: 9789492168054

 C.O.P. (contactgroep tot de uitvoering van de Productiviteit), Brochure Alle Hens aan dek C.O.P.
C.O.P. (contactgroep tot de uitvoering van de Productiviteit)
Brochure Alle Hens aan dek C.O.P.
1952, softcover 33 blz. Bijzondere brochure over de expositie op 2 tentoonstellingsschepen, de verbouwde binnenvaartschepen Mawa en de Maria, die door Nederland voeren met een tentoonstelling over hernieuwde productiviteit door de bevolking net na WO2. De Mawa voer drie jaar daarvoor al met de Gouden Koets om deze op een tournee te laten zien. De schepen kwamen van eigenaar Schot.
-- www.nautiek.nlProfessionele verkoper
Boeknummer: P28239
€  25.00

9789463650403 Dirk Leendert Roth 226950, Broze burchten. Middelburg en de Holocaust
Dirk Leendert Roth 226950
Broze burchten. Middelburg en de Holocaust
Elikser B.V. Uitgeverij. Paperback. Pp: 294. Dirk Leendert Roth (Middelburg, 1934) brengt in Broze Burchten verslag uit van zijn onderzoek naar de vervolging van de Middelburgse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De auteur belicht deze lokale geschiedenis tegen de achtergrond van een brede nationale en internationale context. Roth toont onder meer aan, dat de bestaande Zeeuwse geschiedschrijving van 'Middelburg en de Holocaust' talrijke hiaten en 'onnauwkeurigheden' kent. Met name de rol van de plaatselijke en regionale autoriteiten komt in aanmerking om op basis van de in dit boek aan het licht gebrachte feiten te worden gecorrigeerd en aangevuld. Dat geldt eveneens voor de tot op heden onderbelicht gebleven lotgevallen van de relatief grote groep gemengd gehuwde Middelburgse Joden, inclusief hun niet-Joodse partners en kinderen. Met Broze Burchten levert de auteur tevens een waardevolle bijdrage aan de beantwoording - hier met een accent op het lokaal perspectief - van de nog altijd actuele vraag: hoe konden de Duitsers erin slagen meer dan 100 000 Joden uit Nederland af te voeren zonder op voor hen onoverkomelijke weerstand te stuiten vanuit de Nederlandse bevolking. Je weet dat ze mijn zaak in puin hebben gegooid. Ze hebben me uit de gemeenteraad, waar ik hoopte als wethouder veel voor mijn woonplaats te kunnen bereiken gezet en ons uit onze woning verjaagd. Daarna hebben ze mijn zaak, die ik weer aan het opbouwen was genaast. Tenslotte hebben ze mij uit mijn geboortestad die mij zo lief was, verdreven. Als ze nu ook nog mijn leven moeten hebben, dan hoop ik dat ik het zo ver zal kunnen brengen als uw Christus en kan zeggen: "Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen". Marc Herman Boasson, dan ex-wethouder van Middelburg, in gesprek met P.J. Koets, Amsterdam 1942. ISBN: 9789463650403. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1795282
€  18.50
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789463650403

9789028425514 Joosje Lakmaker 90175, Esther de Boer-van Rijk. Hollands populairste actrice
Joosje Lakmaker 90175
Esther de Boer-van Rijk. Hollands populairste actrice
Nieuw Amsterdam. Paperback. Pp: 303. Esther de Boer-van Rijk werd beroemd als vertolkster van Kniertje in Herman Heijermans' toneelstuk 'Op hoop van zegen'. Het stuk werd meer dan duizend keer gespeeld, overal in Nederland en in het buitenland. Maar in de ruim zestig jaar dat Esther de Boer op het toneel stond, speelde ze honderden andere rollen, waarmee ze de lieveling werd van het toneelpubliek. Toen ze in 1937 werd begraven, stonden duizenden mensen langs de route van de begrafenisstoet om haar de laatste eer te bewijzen. Joosje Lakmaker vertelt het fascinerende levensverhaal van een meisje uit een armoedig orthodox-joods gezin in Rotterdam dat zich ontwikkelde tot de belangrijkste joodse actrice in Nederland. Tegelijkertijd schetst zij het beeld van het acteursbestaan in een tijd zonder toneelsubsidie, met voorstellingen in kermistenten, tochtige kleedkamers en eindeloos veel reizen per koets, trein of binnenschip. En het is het verhaal van Esthers turbulente verhouding met Hollands beroemdste toneelschrijver, Herman Heijermans. ISBN: 9789028425514. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 418104
€  6.50
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789028425514

 , Etching/Ets: De S. Pieters-kerk te Leyden 1762. (Sint Pieterskerk te Leiden naar de situatie van 1762). Mogelijk afkomstig uit: F. van Mieris, Beschryving der stad Leyden, haare gelegenheid, oorsprong, vergrootinge, etc., deel 1, Leyden, Wed. A. Honkoop & C. van Hoogeveen Jr., 1762, deel 2, idem, 1784; deel 3, bewerkt en aangevuld door D. van Alphen: Leyden, C. Heyligert & A. en J. Honkoop, 1784.
Etching/Ets: De S. Pieters-kerk te Leyden 1762. (Sint Pieterskerk te Leiden naar de situatie van 1762). Mogelijk afkomstig uit: F. van Mieris, Beschryving der stad Leyden, haare gelegenheid, oorsprong, vergrootinge, etc., deel 1, Leyden, Wed. A. Honkoop & C. van Hoogeveen Jr., 1762, deel 2, idem, 1784; deel 3, bewerkt en aangevuld door D. van Alphen: Leyden, C. Heyligert & A. en J. Honkoop, 1784.
Old etching of Sint Pieterskerk Leiden met mensen voor de kerk, alsmede hond en een koets. Etching, two vertical folds visible. Nice view of Sint Pieterskerk. 305 mm x 250 mm. Small tear at the bottom right not affecting the print.
-- Antiquariaat Arine van der SteurProfessionele verkoper
Boeknummer: 65810
€  90.75
Trefwoorden: Leiden|Topography & Travel

 
Fakkel, De, in Handen van allen, die deel hebben aan het Nederlandsche Cultuur- en Geestesleven. Maandblad Jrg.1 - 2, Batavia (nov.) 1940 - (jan.) 1942 [niet verder verschenen]; in Afl.
Van Jrg. 2, 1942 verscheen één nummer = jan. Onder Red. van: P.J. Koets, R. Nieuwenhuis, Kwa Tjoan Sioe, J.H. Ritman, W.M.F. Mansvelt, H.P. Berlage Jr., C. Binnerts; Met Bijdr. van: W.E.G. Louw, J. Greshoff, Adriaan van der Veen, Beb Vuijk, J. de Kadt, Elisabeth Eybers, F.C. Terborgh, N.P. van Wijk Louw, Leo Vroman, H. Marsman, Finus M.P. Oosterhof, Willem Walraven, Uys Krige e.a.
-- Antiquariaat SchuhmacherProfessionele verkoper
Boeknummer: 22003
€  1000.00

9789046813249 Kate Summerscale 52831, De geheime liefde van Mrs Robinson
Kate Summerscale 52831
De geheime liefde van Mrs Robinson
Nieuw Amsterdam. Paperback. Pp: 320. Edinburgh, 1844. De getrouwde maar eenzame IsabellaRobinson is met haar koets op weg naar de soiree van eenschatrijke weduwe. Daar, tussen de zijden jurken en rokkostuums,valt ze prompt voor een student medicijnen.Jaren later opent haar man, een norse ingenieur die veelvan huis is, Isabella's dagboek - een schatkamer vol zinderingen.Dat is het einde van hun huwelijk en het begin vande eerste echtscheidingszaak in Engeland, een publiekschandaal dat herinnert aan Gustave Flauberts MadameBovary,maar dat in explosiviteit overtreft.Met meesterlijke precisie reconstrueert Kate Summerscalehet leven van een Victoriaanse vrouw, evenals de grotehuiver voor de vrouwelijke fantasie. ISBN: 9789046813249. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 170007
€  10.00
Catalogus: Literatuur
Trefwoorden: 9789046813249

9789059089228 Jan Pauwels 82591, Gekroonde hoofden
Jan Pauwels 82591
Gekroonde hoofden
Davidsfonds/Infodok. Paperback. Pp: 384. De Zuidelijke Nederlanden, van 1604 tot 1659. Een conflict tussen de bisschop van Gent en het dubbelklooster van Maria Troon in Dendermonde loopt stevig uit de hand. De schatrijke Antoon Triest, bisschop van Gent, reist per koets naar elke uithoek van zijn bisdom. Onvermoeibaar controleert hij pastoors en kloosterlingen, bouwt kerken en kapellen, geeft opdrachten aan beeldhouwers en schilders. Door zijn ijver blaast hij de kerk nieuw leven in. Hij is zowel de vriend van de aartshertogen als van het gewone volk, want hij schenkt zijn fortuin aan de armen en biedt hen voedsel en onderdak. Wanneer Triest kwalijke geruchten over de levenswandel van de birgittinessen "“ de - gekroonde hoofden` "“ in een dubbelklooster van Dendermonde opvangt, arresteert hij kordaat enkele zusters en stuurt hij de paters definitief weg. Dan gebeurt wat iedereen onmogelijk acht: de zusters en paters komen in opstand tegen de populaire bisschop, de collega`s-bisschoppen weigeren hun steun, de politieke overheid saboteert zijn acties, rellen breken uit in de stad en de pauselijke rechtbanken geven hem ongelijk. Samen met Cornelis Ooms, zijn rechterhand, en Moeder Odilia, de nieuwe abdis van Maria Troon, bijt de bisschop zich vast in het onderzoek. Wat heeft zich precies afgespeeld achter de kloostermuren? Wie trekt echt aan de touwtjes van de opstand? Welke rol speelt het - ketterse` jansenisme? Waar komt de schimmige advocaat van het klooster vandaan? Terwijl de pest de kerkhoven vult en de protestanten en de Fransen het grondgebied bedreigen, bekampen de machthebbers elkaar met intriges en gekonkel. Niet in hun eigen paleizen, maar op verplaatsing: in Maria Troon. ISBN: 9789059089228. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1742831
€  12.50
Catalogus: Literatuur
Trefwoorden: 9789059089228

 
De Gouden Koets. Afb.
, , . 21 x 14, 5 cm;16 blz. - goed
-- Antiquariaat De WoudduifProfessionele verkoper
Boeknummer: 56404
€  4.00
Catalogus: Koningshuis
Trefwoorden: . .

 
De Gouden Koets.
8°. 14p. Oorspr.omsl. In dit boekje vindt u enkele nadere bijzonderheden over de Gouden Koets en over het Koningin Juliana Fonds. Een folder over een tentoonstelling van de gouden koets.
-- Antiquariaat OvidiusProfessionele verkoper
Boeknummer: 1971
€  7.00
Trefwoorden: Geschiedenis,Kunst

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Volgende pag.