gevonden: 282 boeken op 19 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

9789033802539 Arjan Plaisier 92859, Alomvattende liefde. Bijbelstudies over het nieuwe leven in Christus vanuit de brief aan Efeze
Arjan Plaisier 92859
Alomvattende liefde. Bijbelstudies over het nieuwe leven in Christus vanuit de brief aan Efeze
Ark Media. Paperback. Pp: 80. Het grote thema van de brief aan Efeze is het leven in Christus. Arjan Plaisier schreef negen bijbelstudies waarin de alomvattende betekenis van Christus centraal staat: Hij is de Eerste en de Laatste, Hij heelt de breuk tussen God en mens. Hij is het fundament voor ons nieuwe leven, waarin we als kerk het voorbeeld van zijn oneindige liefde mogen volgen. Geschikt voor kringgebruik en persoonlijke studie. ISBN: 9789033802539. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 2710320
€  6.50
Catalogus: Religie
Trefwoorden: 9789033802539

9789023926894 Henk Vreekamp 101555, Als Freyja zich laat zien. De code van het christendom
Henk Vreekamp 101555
Als Freyja zich laat zien. De code van het christendom
KokBoekencentrum Non-Fictie. Paperback. Pp: 320. Op een zomerse septemberavond ontvangt Freyja uit handen van een gemaskerde vrouw een op perkament geschreven tekst. 'Ic gelyfe on God.' Zo begint in oude Angelsaksische taal de oertekst van het christelijk geloof, het Apostolicum.Freyja, genoemd naar de godin van de liefde, begrijpt niets van deze code van het christendom. Dan kruisen Joodse mannen haar pad: de twaalf apostelen van Jezus Christus, die haar de geheimzinnige woorden uitleggen. Freyja, nieuwsgierig als zij is, luistert, vraagt, ergert zich, verkeert in verwarring, verzet zich, raakt gefascineerd. Zal zij als heiden het christelijk geloof verwelkomen?'Als Freyja zich laat zien' is het derde boek van Henk Vreekamp dat zich afspeelt op de Veluwe en waarin hij op zoek gaat naar de plaats van het christendom in de westerse cultuur. Ditmaal begint zijn wandeling bij de dorpskerk van Epe om te eindigen in de 'boskathedraal' bij Apeldoorn.Dr. H. Vreekamp was hervormd predikant op de Veluwe en predikant voor Kerk en Isral. Hij publiceerde talrijke boeken en artikelen, waaronder 'Zwijgen bij volle maan' en 'De tovenaar en de dominee', de beide vorige delen van de Veluwe-triologie. ISBN: 9789023926894. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 512531
€  12.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789023926894

9789043517669 Peter Frans Bouter 227177, Athanasius
Peter Frans Bouter 227177
Athanasius
Kok. Paperback. Pp: 160. De kerkvader Athanasius (ca. 295-373) leefde in een tijd dat de kerk in een grote crisis was geraakt rond het geloof in de persoon van Christus. Dit boek geeft een schets van zijn intrigerende leven. Aan de orde komen themas als: de persoon van Christus, de Heilige Geest, schepping en verlossing, zijn gebruik van de Psalmen, zijn visie op seksualiteit. Met tekstfragmenten. Dr. P.F. Bouter is gepromoveerd op een proefschrift over Athanasius. Hij is hervormd predikant (PKN) in Leerdam. ISBN: 9789043517669. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 1877216
€  27.50
Catalogus: Religie
Trefwoorden: 9789043517669

9789056253233 Johan te Velde 237202, Bidden naar het oosten. Gebedsrichting in spiritualiteit en liturgie
Johan te Velde 237202
Bidden naar het oosten. Gebedsrichting in spiritualiteit en liturgie
Valkhof Pers, 2010. Paperback. Pp: 128. Zoals joden richting Jeruzalem bidden en moslims zich keren naar Mekka bij het gebed, zo hebben christenen sinds de tijd van de apostelen gebeden met hun lichaam gekeerd naar het oosten: de plaats waar de zon opgaat. Het oosten is een verwijzing naar Christus die in de christelijke liturgie als de opgaande zon wordt toegezongen en aanbeden. Het gebruik om naar het oosten te bidden heeft veel invloed gehad op de vormgeving van de liturgie. Eeuwenlang stonden de celebrant en het gelovige volk tijdens de viering van de eucharistie gezamenlijk naar de oostzijde van de kerk gekeerd. Ook de ontwikkeling van de kerkenbouw is door de geschiedenis heen benvloed door de gebedsrichting: men bouwde veelal langs een oost-westelijke lengteas, waarbij de apsis en het altaar aan de oostzijde gesitueerd werden. Geleidelijk aan is de betekenis van de gebedsrichting in de vergetelheid geraakt. Begin jaren zestig werd op grote schaal een verandering in de eucharistieviering gentroduceerd, waarbij de celebrant zich achter het altaar opstelde en de gebeden uitsprak gericht naar het volk. Bijna vijftig jaar na die ingrijpende veranderingen is het tijd opnieuw na te denken over de spirituele, liturgische en theologische betekenis van de christelijke gebedsrichting. Daar wil dit boek een bijdrage aan leveren. ISBN: 9789056253233. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 479076
€  7.50
Catalogus: Religie
Trefwoorden: 9789056253233

 , Het boek van Mormon
Het boek van Mormon
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen, 1961, 775pp, softcover, goede staat.
-- Stadion BooksProfessionele verkoper
Boeknummer: A1-9997
€  5.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: overig diverse

 
A.A.
Broederschap van het Heilig Aanschijn van Onzen Heer Jesus-Christus, wettiglijk opgericht in de Kerk van het Beggijnhof te Turnhout.
(Turnhout, Etabl. Ant. Van Genechten, z.j.) Origineel halflinnen, 31+1p. Ca. 12 x 8 cm.'Bewijs van aanneming. In het Broederschap van het H. Aanschijn is aanveerd.' Ruggetje wat beschadigd; verder goed exemplaar.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 17284
€  22.50
Catalogus: Volksboeken
Trefwoorden: Begijnhoven Broederschappen HC4 Religie Turnhout Volksboeken

9789490489281 Randy Clark 137121, Er is meer!. Leven onder een open hemel
Randy Clark 137121
Er is meer!. Leven onder een open hemel
Arrowz. Paperback. Pp: 256. Wij verwachten te weinig! Aan God ligt het niet: in Christus heeft Hij ons vrije toegang gegeven tot al zijn hemelse rijkdommen. Wij leven onder een open hemel en in een Koninkrijk van kracht, waardoor wij een wereld in nood echt kunnen helpen. Hij wil dat door ons heen doen, maar wij verwachten te weinig! In Er is meer! wijst de auteur ons de weg naar die open hemel, naar meer kracht, meer geloof, meer verhoorde gebeden en meer van Gods Geest. Aan de hand van Bijbelse en historische voorbeelden laat hij zien hoe God het verlangen naar meer van Hem overweldigend beantwoordt. Met speciale aandacht voor de - leer van handoplegging` (Hebreen 6:2) en hoe impartation, het overdragen van zalving, tot grote zegen van de kerk kan zijn. Zodat u zult zien (.) hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.  Efezirs 1:18-19. ISBN: 9789490489281. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 899604
€  11.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: 9789490489281

 
Evangeliebeginselen
De kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen. Paperback. Pp: 305. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 3114980
€  8.00
Catalogus: Religie

9789079001132 Frédéric Lenoir 35749, De filosofie van Christus
Frédéric Lenoir 35749
De filosofie van Christus
Have, Ten, 2008. Paperback. Pp: 270. Waarom zijn de mensenrechten en de democratie van westerse makelij en kwamen ze niet tot stand in India, China of het Ottomaanse Rijk? Omdat het Westen van oorsprong christelijk is en het christendom, behalve een religie, ook een filosofie is. Frderic Lenoir, de Franse evenknie van Karen Armstrong, vertelt in dit verfrissende boek de geschiedenis van het christendom. Dat doet hij vanuit een seculiere invalshoek. Lenoir laat zien hoe belangrijke waarden zoals gelijkheid, individuele keuzevrijheid, en scheiding van kerk en staat hun wortels hebben in de christelijke ethiek. Volgens hem is onze seculiere samenleving paradoxaal genoeg op de belangrijkste waarden van het christendom gebaseerd. Lenoir beschrijft hoe de filosofie van Christus werd vertroebeld door kerkelijke instituties, toen in de vierde eeuw het christendom de officile religie van het Romeinse Rijk werd. Pas duizend jaar later beleeft deze filosofie een nieuwe "geboorte", als Renaissance" en Verlichtingsfilosofen een beroep op haar doen om de Europese samenleving te bevrijden van het juk van de kerk en een modern humanisme stichten. ISBN: 9789079001132. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 125558
€  12.50
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789079001132

9789025903831 Frédéric Lenoir 35749, De filosofie van Christus
Frédéric Lenoir 35749
De filosofie van Christus
Have, Ten. Paperback. Pp: 272. In 'De filosofie van Christus' vertelt bestseller auteur Frderic Lenoir de geschiedenis van het christendom. Dat doet hij vanuit een seculiere invalshoek. Lenoir laat zien hoe belangrijke waarden zoals gelijkheid, individuele keuzevrijheid, en scheiding van kerk en staat hun wortels hebben in de christelijke ethiek. Volgens hem is onze seculiere samenleving paradoxaal genoeg op de belangrijkste waarden van het christendom gebaseerd. Lenoir beschrijft hoe de filosofie van Christus werd vertroebeld door kerkelijke instituties, toen in de vierde eeuw het christendom de officile religie van het Romeinse Rijk werd. Pas duizend jaar later beleeft deze filosofie een nieuwe 'geboorte', als Renaissance- en Verlichtingsfilosofen een beroep op haar doen om de Europese samenleving te bevrijden van het juk van de kerk en een modern humanisme stichten. ISBN: 9789025903831. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 427149
€  15.00
Catalogus: Filosofie
Trefwoorden: 9789025903831

9789024561995 Henri Loevenbruck 58978, Gallica 2: De stem van de nevels
Henri Loevenbruck 58978
Gallica 2: De stem van de nevels
Luitingh, 2013. Hardcover. Pp: 416. Er was eens, heel lang geleden, in het land Gallica, het legendarische Frankrijk van lang geleden, een jongen bestemd voor grootse daden. Zijn naam? Bohem! Terwijl koning Livain VII zich voorbereidt op een oorlog met zijn buurlanden, vecht de jonge wolvenjager Bohem tegen de tijd, in de hoop de laatste Nevels voor uitsterven te behoeden. Op aanwijzing van de eenhoorn moet Bohem nu de poorten van de Sidh vinden, die naar verluidt alleen in de nacht van Samhain opengaan. Maar waar zijn die poorten, en hoe kom je erdoorheen? Om dat te ontdekken begint Bohem met zijn metgezellen aan een queeste door het koninkrijk, waarbij hij steeds machtiger vijanden treft. De Kerk moet met lede ogen aanzien hoe de populariteit van de jongen groter wordt, de Militie van Christus doet al het mogelijke om te verhinderen dat hij ze zal redden. de Nevels, magische wezens voor de een, duivelsgebroed voor de ander. 'Meesterschap!' - Lire Henri Loevenbruck (1972) schreef met Het Geheim van de Witte Wolvin de succesvolste Franse fantasy-trilogie van de afgelopen kwarteeuw. Mede dankzij dit succes wordt zijn werk nu overal in Europa uitgegeven. ISBN: 9789024561995. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 305383
€  12.00
Catalogus: Fantasy
Trefwoorden: 9789024561995

9789059990623 Hugo van Leemputten 234961, Genezen van kanker. Een opmerkelijk verhaal
Hugo van Leemputten 234961
Genezen van kanker. Een opmerkelijk verhaal
Gideon, Stichting Uitgeverij, 2014. Paperback. Pp: 200. Hugo Van Leemputten is 27 jaar oud als hij van de dokters te horen krijgt dat hij een zeer agressieve, ongeneeslijke vorm van kanker heeft. Hij is dan een paar jaar getrouwd en nog geen jaar vader van zoon Sam. De dokters vertellen Hugo en Inger dat zij zich moeten voorbereiden op zijn overlijden. 'Ik heb toch nog wel zes maanden?' vraagt hij de behandelend geneesheer. 'Dat kan ik u niet beloven.' 'Ik heb toch nog wel twee maanden?' De dokter zwijgt. Nu, ruim 25 jaar later, is Hugo kerngezond. God heeft hem volledig genezen. Zijn ziekte werd een ontdekkingsreis. Onderweg leerde hij het Vaderhart van God kennen, ontdekte hij welke beloften er in het Woord van God staan over genezing en ging hij beter begrijpen wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Dit boek is een verslag van die reis. Maar dit boek is meer dan het opmerkelijke getuigenis van Hugo Van Leemputten alleen. Jezus zegt in Johannes 10: 'Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed.' Het is het grote verlangen van Hugo en zijn vrouw dat gezonde n zieke mensen thuiskomen in Gods Vaderliefde. Hugo Van Leemputten (1960) is getrouwd met Inger en vader van Sam. Ze wonen in Kessel-Lo, bij Leuven. Hugo en Inger n de huisartsen Ann en Nadine vormen samen het leiderschapsteam van Gods Ambassade, een evangelische kerk in Vlaanderen (www.godsambassade.be). Hugo is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland. ISBN: 9789059990623. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 622098
€  9.50
Catalogus: Religie
Trefwoorden: 9789059990623

9789055738533 Aurelius Augustinus 16591, God zoeken met de zinnen?. De leefwijze van de kerk en de leefwijze van de manicheeers
Aurelius Augustinus 16591
God zoeken met de zinnen?. De leefwijze van de kerk en de leefwijze van de manicheeers
Uitgeverij Damon VOF. Hardback. Pp: 147. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien doordrs. Elly Houtsma, drs. Marijke Nota-Renders, Hans van Reisenmet medewerking van Dr. Hugo De LilUit de klassieke en vroegchristelijke cultuur is er van niemand zoveel bewaard gebleven als van de kerkvader Augustinus (354-430). Zijn literaire nalatenschap beslaat bijna een halve eeuw en is ongeveer tienmaal zo omvangrijk als de Bijbel. Het bekendst is hij van zijn Belijdenissen, De stad van God, en van zijn vele preken en bijbelcommentaren. Minder bekend is hij van zijn bijdragen aan soms verbeten discussies met allerlei christelijke tijdgenoten. In De moribus ecclesiae - waarvan dit boek de eerste Nederlandse vertaling bevat - gaat de dan nog jonge Augustinus het debat aan met de manicheers. In het eerste boek verantwoordt hij de leefwijze van katholieke christenen door vooral de samenhang te benadrukken tussen de geschriften van het Oude en die van het Nieuwe Testament. In het tweede boek worden de morele opvattingen van de manicheers uiteengezet en weerlegd. Augustinus was daarmee vertrouwd, want hij was in zijn jeugdjaren ongeveer negen jaar lid geweest van de manicheese kerk. Daarom is het werk van grote betekenis voor de reconstructie van manicheese opvattingen en praktijken. Het werk dateert van de jaren 388-390. Augustinus had zich in 386 te Milaan laten dopen door de katholieke bisschop Ambrosius, maar hij was nog geen priester, laat staan bisschop in Hippo Regius. In deze jaren leefde Augustinus samen met enkele vrienden als zogeheten servi Dei, dienaren van God, op het familielandgoed in zijn geboorteplaats Thagaste. Door Augustinus krijgen we van de manicheers een gekleurd maar betrouwbaar beeld. Het manichesme is een bijzondere vorm van gnostisch christendom. Door de nadruk op innerlijke verlichting en kennis werd de in Perzi ontstane beweging aantrekkelijk voor jonge intellectuelen. In de discussies gaat het - naast vragen over samenhang tussen verschillende bijbelboeken - vooral om vragen over gelukkig leven, de oorzaken en het wezen van het kwaad, de betekenis van voedsel en seksualiteit. In de behandeling ervan wisselt Augustinus de soms moeilijke, theoretische beschouwingen regelmatig af met vermakelijke voorbeelden uit zijn eigen leven. Uitvoerige aandacht besteedt hij aan de manicheese opvattingen over de drie zegels, in het bijzonder aan die over het zegel van de mond. Tegenover de manicheese idee dat glanzende kleuren, aangename geuren en zoete sappen in allerlei gewassen er op duiden dat daarin delen van God aanwezig zijn en Hij als het ware te vinden is met de neus en het gehemelte, wijst Augustinus op het belang van zorgvuldige en gemeenschappelijke bijbellezing als voornaamste bron om God te leren kennen. Met de titel God zoeken met de zinnen? wordt dan ook gezinspeeld op beide partijen in het debat.Vertaald door Elly Houtsma, Marijke Nota-Renders en Hans van Reisen.InhoudINLEIDING Datering en omstandigheden van De moribus Titel en opzet Samenvatting van het werk Augustinus' kennismaking met de manicheers Mani Het manichesme - organisatie van de manicheese kerk - de manicheese canon - manicheese opvattingen: strijd op macroniveau - manicheese opvattingen: strijd op microniveau - manicheese opvattingen: Jezus Christus in het centrum Manicheese bronnen? Crisis in Augustinus' lidmaatschap als toehoorder Augustijnse bronnen De betekenis van De moribus Dankwoord Literatuur Praktische informatie Gebruikte afkortingen Gebruikte afkortingen van de bijbelboeken Gebruikte afkortingen in de literatuurverwijzingen GOD ZOEKEN MET DE ZINNEN?De leefwijze van de kerk en de leefwijze van de manicheers Eerste boek De moeilijkheid van goede bijbeluitleg Met gezag en verstand op zoek naar gelukkig leven Het beste voor een mens Heilzaam gezag God liefhebben volgens Jezus Christus, volgens Paulus,volgens de wet en de profeten In debat met manicheers Korte samenvatting De kracht van de liefde Liefde als deugd bij uitstek Het Nieuwe Testament opnieuw getoetst aan het Oude Opnieuw de vier deugden: matigheid Vier deugden: sterkte Vier deugden: rechtvaardigheid Vier deugden: bedachtzaamheid Goed leven is God liefhebben Wie God bemint, heeft zichzelf lief Wie God bemint, heeft de naaste lief Barmhartigheid Vrees en liefde Het gezag van het Oude en het Nieuwe Testament De rol van de kerk Illustere voorbeelden in de woestijn En illustere voorbeelden in de stad Hernieuwd debat met de manicheers Tweede boek De manicheers en de beginselen van de moraal Wat is het kwaad: niet-zijn? Wat is het kwaad: beschadiging? Wat is het kwaad: bederf? Gods ordening Onduidelijheid over goed en kwaad met voorbeelden toegelicht De opvatting van de manicheers weerlegd Drie zegels Het zegel van de mond Het zegel van de mond: God herkennen met de zintuigen Het zegel van de handen Het zegel van de schoot Misdragingen van de uitverkorenen Registers Register op bijbelteksten Register op klassieke schrijvers. ISBN: 9789055738533. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 468443
€  13.00
Catalogus: Religie
Trefwoorden: 9789055738533

9789028417281 P. Leupen 113798, Gods stad op aarde. Eenheid van kerk en staat in het eerste millennium na Christus : een kerkelijke ideologie
P. Leupen 113798
Gods stad op aarde. Eenheid van kerk en staat in het eerste millennium na Christus : een kerkelijke ideologie
Wereldbibliotheek, 1996. Paperback. Pp: 175. In de late oudheid en vroege middeleeuwen werd macht beschouwd als een bevoegdheid die de heerser van God in bruikleen had gekregen. De wereldlijke en de kerkelijke macht werden daarom niet gescheiden, maar vielen samen en beheersten als een eenheid de maatschappij. ISBN: 9789028417281. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 883627
€  9.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789028417281

9789023461968 Philip Pullman 42442, De goede man Jezus en de schurk Christus
Philip Pullman 42442
De goede man Jezus en de schurk Christus
Bezige Bij, De, 2010. Gekartonneerd. Pp: 190. Dit is geen evangelie, dit is een roman. In De goede man Jezus en de schoft Christus herschept bestsellerauteur Philip Pullman het meest tot de verbeelding sprekende verhaal aller tijden: dat van Jezus Christus. Hij omzeilt zorgvuldig de bestaande evangelin en schetst een tegendraads maar bovenal humaan portret van de Messias, die in deze versie als tweeling wordt geboren, Jezus en Christus. Het boek maakt op inventieve en spraakmakende wijze inzichtelijk hoe verhalen ontstaan en van generatie op generatie worden overgeleverd. De goede man Jezus en de schoft Christus werpt een verhelderend nieuw licht op de persoon die Jezus moet zijn geweest en de opkomst van de christelijke kerk in de westerse wereld. ISBN: 9789023461968. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 141218
€  15.00
Catalogus: Literatuur
Trefwoorden: 9789023461968

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - Volgende pag.