gevonden: 150 boeken op 10 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

9789067071444 Joan Derk van der Capellen 283789, Aan het volk van Nederland / het democratisch manifest (1781). Ingeleid door prof. dr. W.F. Wertheim
Joan Derk van der Capellen 283789
Aan het volk van Nederland / het democratisch manifest (1781). Ingeleid door prof. dr. W.F. Wertheim
De Bataafsche Leeuw, 1987. Paperback. Pp: 156. ISBN: 9789067071444. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 3040342
€  7.50
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789067071444

9789087300036 Kees Hakvoort 81652, Bisschop Bekkers 1908-1966. Een hartstochtelijk priesterleven
Kees Hakvoort 81652
Bisschop Bekkers 1908-1966. Een hartstochtelijk priesterleven
Veerhuis. Linnen band met stofomslag. Pp: 397. Bisschop Bekkers 1908-1966 Een hartstochtelijk priesterleven 'Bisschop Bekkers was een unieke persoonlijkheid, door zijn echtheid en zijn ongecompliceerde manier van doen, maar niet minder door de warmte en de solidariteit die hij uitstraalde in zijn omgang met mensen.' Met deze woorden opent mgr. Jan Bluyssen zijn persoonlijke herinneringen, die dit boek met beelden van Bekkers inleiden. De circa driehonderd foto's in dit boek bewijzen stuk voor stuk zijn gelijk. Bekkers was op zijn best met en tussen de mensen. De camera hoefde dat eigenlijk alleen te registreren. Dit boek geeft daarmee ook antwoord op de vraag wat het precies was dat mensen van hoog tot laag, katholiek niet-katholiek, zo aansprak in deze boerenzoon uit Sint-Oedenrode, die bij zijn overlijden was uitgegroeid tot pastoor van Nederland. Die aantrekkingskracht heeft Bekkers, veertig jaar na zijn overlijden, nog steeds. Het leven van Bekkers, en dus ook dit boek, weerspiegelt de ontwikkeling van het katholieke leven in Noord-Brabant en Nederland tussen de jaren twintig en zestig van de vorige eeuw. De hoogtijdagen van het ' Rijke Roomsche Leven'Waren feitelijk nog maar net achter de rug, toen de vernieuwingen in kerk en samenleving met een - achteraf gezien - ontstellende vaart om zich heen grepen. De beeldenrijkdom van dit boek brengt die verdwenen wereld van toen tastbaar dichtbij. Als 'man van het bevrijdende woord' had Bekkers een actief aandeel in deze moderniseringsbeweging. Hij representeerde het grenzeloze optimisme van die jaren, waarin status en hi rchische verhoudingen er steeds minder toe gingen doen. Dit boek brengt in beeld welke ontwikkeling Bekkers daarin zelf doormaakte: van een traditioneel denkend en werkend priester naar een bisschop die samen met ' Gods volk onderweg' was. Veel foto's in bit boek zijn nooit eerder gepubliceerd. Ze zijn grotendeels bij elkaar gebracht door Peter Steffen, die al in zijn jeugd gegrepen werd door de figuur van veertig jaar werk aan een bijzondere collectie worden nu voor het eerst in de volle breedte getoond. Dat levert dit unieke boek op over het hartstochtelijke priesterleven van een unieke bisschop. ISBN: 9789087300036. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 464408
€  13.00
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789087300036

9789055948178 , Bovenkant van nederland 4 - holland from the top
Bovenkant van nederland 4 - holland from the top
Scriptum. Gekartonneerd. Pp: 212. In dit vierde deel laat Tomeļ ons vanuit de lucht onder andere zien dat de bovenkant van Nederland door een steeds levendiger wordende architectuur steeds kleurrijker wordt. Naast deze opmerkelijke ontwikkeling heeft Karel Tomeļ ook vooral geprobeerd de minder bekende schoonheden van Nederland in beeld te brengen. Tomeļ's nieuwe fotoboek gaat gepaard met een gratis iPhone app waar nog eens 75 extra luchtfoto's op te bewonderen zijn. Strandhuisjes waren altijd wit. Tot ongeveer 15 jaar geleden. Sindsdien zie je, vooral in Zeeland de meest wild gekleurde strandhuisjes. Vanuit de lucht ziet Tomeļ diezelfde ontwikkeling in de Nederlandse steden terugkomen. Het Centrum voor Levenswetenschap (Groningen)* ligt bijvoorbeeld als een origami vouwsel tussen alle andere gebouwen en de huisjes aan de Reitdiephaven te Groningen vormen een kleurrijk geheel. Karel Tomeļ: 'Het beeld is veel speelser geworden, maar waar die neiging vandaan komt, laat zich raden.' Geordend patroon In nummer 4 heeft Tomeļ niet alleen oog voor de opvallende objecten van de bovenkant van Nederland. Ook juist de minder bekende schoonheden van ons land komen aan bod. Want ook in de natuur zijn van bovenaf telkens weer nieuwe ontdekkingen te doen. Denk bijvoorbeeld aan het poldergebied bij Nieuw Loosdrecht of de Apostelhoeve bij Maastricht. Volgens Tomeļ zegt een landschap veel over een volk. 'Waar in het buitenland de duidelijke structuur soms ver te zoeken is, kent Nederland een geordend patroon: alle werktuigen staan er keurig op zijn plaats en zelfs de boerderijen zien er netjes uit,' aldus Tomeļ. ISBN: 9789055948178. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 490814
€  10.00
Catalogus: Fotografie
Trefwoorden: 9789055948178

9789464015652 Kurt Van Eeghem 241956, Ciurlionis. Wel en wee van een geniaal kunstenaar
Kurt Van Eeghem 241956
Ciurlionis. Wel en wee van een geniaal kunstenaar
Pelckmans. Paperback. Pp: 304. We kennen Van Gogh en Munck, Stravinsky en Skrjabin, maar wat weten we over Mikalojus Konstantinas ÄOEiurlionis? Kurt Van Eeghem zag zijn schilderijen, hoorde zijn composities en geeft een antwoord op die vraag. In ÄOEiurlionis beschrijft hij het fascinerende leven van een groot kunstenaar. Ook al werd ÄOEiurlionis slechts 35 jaar oud, zijn leven was een rollercoaster. Dat begon in 1875 in de oerbossen van Zuid-Litouwen en later bloeide ÄOEiurlionis open aan het hof van prins Oginski en aan het conservatorium van Warschau. In Leipzig werd hij kunstenaar, maar twijfelde hij over zijn kunnen. Pas terug in Warschau werd de schilder geboren en in Sint-Petersburg verraste de synestheet de Russische avantgarde met zijn unieke oeuvre. Zijn ster was rijzende, maar zijn brein gaf het op. ÄOEiurlionis stierf in een klein ziekenhuis voor geesteszieken, even buiten Warschau. Kurt Van Eeghem brengt ons naar het noorden van Europa. Hij las er emotionele brieven en noteerde boeiende getuigenissen. Hij ging op zoek naar de drijfveren, de liefdes en de vriendschappen van ÄOEiurlionis. Hij beschrijft het wel en wee van een kunstenaar uit eind negentiende en begin twintigste eeuw, de periode waarin tsaar Nicolaas II zijn volk terroriseerde en daar niet veel later om werd vermoord. ÄOEiurlionis toont hoe de geniale kunstenaar in dat woelige tijdperk uiteindelijk ten onder ging aan zichzelf. Kurt Van Eeghem (1952) studeerde aan Studio Herman Teirlinck in Antwerpen en aan de Theaterschool in Amsterdam. Hij acteerde en bracht cabaret in Vlaanderen en Nederland, waarna hij de wereld van radio en televisie ontdekte. In 1980 won hij met het tv-programma Hitring alle pop-polls en prijzen. Voor Radio 1 en Klara interviewde hij duizenden kunstenaars uit heel de wereld. Kurt Van Eeghem is een graag geziene gastheer bij concerten en debatten en een veelgevraagd spreker. Hij schrijft columns voor kranten en tijdschriften. ÄOEiurlionis is zijn zevende boek. ISBN: 9789464015652. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 3043739
€  14.00
Catalogus: Talen
Trefwoorden: 9789464015652

 
Collection: Haarlem 1945-1946 700 jarig bestaan
Collection of newspaperclippings (De Patriot, Haarlemsch Nieuwsblad, Vrije Volk), programs (Officieel Programma 31 Aug. 1946, Haarlems Comite voor Nationale Feesten, bewijs van lidmaatschap A.J. Fibbe, Concert Haarlem 700 jaar stad, programma der feestelijkheden, booklet), invitations (uitnodiging landenturnwedstrijd Nederland-Luxemburg, tooneelspel "Jongenslyceum, De Vrijheid vlagt, spel in 4 tafereelen door Dr. P.H. Schroder, Gala-voorstelling, Officieele herdenkingsavond, 22 november 1945, Gala-voorstelling Achter Wallen en Poorten, opening tentoonstelling "Haarlemsche meesters uit de Eeuw van Frans Hals", tentoonstelling van uitgaven van en illustraties voor de Camera Obscura van Hildebrand, Wielercriterium der H.S.V. De Kampioen, feestmaaltijd voor H.Th. Fibbe als jurylid van de etalagewedstrijd), catalogues (Vereeniging Haerlem tentoonstelling) other documents (Diploma Padvinders en padvindsters afstandsmars, aankondiging affiche, books, Dr. A. Melchior, De geschiedenis van Haarlem uit zijn 70 stegen, Lijst van personen deelnemende aan den maaltijd op 1 october 1946 in het hotel "De Leeuwerik" aangeboden door het uitvoerend comite Haarlem 700 jaar stad, menu feestmaaltijd ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan van Haarlem als stad, (design by Herman Moerkerk) annonce etalagewedstrijd Carels, legitimatiebewijs of H. Th. Fibbe (filmoperateur), list of participants of openluchtspel, list of prices and their recipients of etelagewedstrijd). Good and original collection of documents relating to the festivities in 1945-1946 concerning the celebration of Haarlems existence as a city for 700 years. All documents scarce, some unique.
-- Antiquariaat GoltziusProfessionele verkoper
Boeknummer: 66545
€  143.75
Catalogus: History

9789028426849 Wiljo Oosterom 64076, Dromen van water. Het woestijnwerk van een Nederlandse vrouw in Afrika
Wiljo Oosterom 64076
Dromen van water. Het woestijnwerk van een Nederlandse vrouw in Afrika
Wereldbibliotheek. Paperback. Pp: 224. VERBETER DE WERELD5, BEGIN IN DE WOESTIJNDromen van water is het bemoedigende en wonderlijke verhaal van een Nederlandse vrouw die is opgenomen in de gelederen van een trots Afrikaans volk, de Peulh. De Peulh leven in wat een onbewoonbaar gebied lijkt te zijn, aan de rand van de Sahara. Zij hebben een droom: water in de woestijn, groene velden in het hete zand, onderwijs voor kinderen, en gezondheidszorg voor iedereen. Wiljo Oosterom probeert samen met hen die droom te verwezenlijken. Maar er zijn obstakels: de verstikkende bureaucratie, het gebrek aan geld, de tegenwerking van autoriteiten, de dreiging van terreur, onenigheid in eigen gelederen. Met veel inlevingsvermogen en een gezond gevoel voor humor laat ze zien dat datgene wat ze er liefheeft, vaak in conflict komt met de waarden en normen die haar hier in Nederland hebben gevormd. Maar ze laat ook zien hoe doorzettingsvermogen en geloof stapje voor stapje kunnen leiden tot verbetering van die wereld. Niet altijd op alle fronten, en lang niet altijd zoals ze het voor ogen had ¯"“ maar in ieder geval tot voordeel van de mensen die het hard nodig hebben. ISBN: 9789028426849. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 918345
€  12.50
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789028426849

9789035135512 E. Rovers 106296, Eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller (1869-1939)
E. Rovers 106296
Eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller (1869-1939)
Prometheus, Uitgeverij. Gekartonneerd. Pp: 602. Een kist gevuld met 3400 brieven betekende het begin van de zoektocht naar het ware verhaal achter Helene Kröller-Müller. Eva Rovers toont in deze meeslepende biografie aan dat het levensverhaal van Nederlands bekendste verzamelaar ongelooflijker en indrukwekkender was dan de geruchten van spilzucht en overspel die vaak over haar de ronde doen.Rond 1900 was ze een van de rijkste vrouwen van Nederland. Samen met haar man Anton Kröller kocht ze vol overgave schilderijen van Van Gogh, Picasso en Mondriaan, maar ze deinsde er ook niet voor terug om tijdens de Eerste Wereldoorlog als verpleegster in een veldhospitaal te werken. Haar levensdoel was het bouwen van een museum voor haar unieke collectie en dit te schenken aan het Nederlandse volk. Als de eerste fundamenten zijn gelegd, slaat het noodlot toe. Het is aan haar vastberadenheid te danken dat in 1938 _ een jaar voor haar dood _ het Kröller-Müller Museum alsnog kon worden geopend. Maar de prijs die ze daarvoor betaalde, was hoog.Eva Rovers werkt voor het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Als eerste en enige kreeg ze inzage in de brieven van Helene Kröller-Müller. Ze publiceerde over particuliere en bedrijfscollecties en was gastredacteur voor het Oxford Journal of the History of Collections. ISBN: 9789035135512. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 751456
€  37.50
Catalogus: Kunst
Trefwoorden: 9789035135512

9789050189644 Ursula den Tex 280862, Erfgenamen: het verhaal van een Nederlandse familie van aanzien en vermogen
Ursula den Tex 280862
Erfgenamen: het verhaal van een Nederlandse familie van aanzien en vermogen
2009. Paperback. Pp: 392. In 1835 maakt de dan elfjarige Koo den Texsamen met zijn ouders, zijn broer en zijn zusjes een maandenlange reis door Europa.Van deze grand tour doet hij ontroerend verslag in een klein dagboek.In Erfgenamen beschrijft zijn achterachterkleindochter,Ursula den Tex, in het spoor van deze reis de verdere lotgevallen van haar voorouders tot aan haar eigenkindertijd, halverwege de twintigste eeuw.Zij doet dit tegen de achtergrond van de grote politieke en maatschappelijke veranderingen die zich de afgelopen twee eeuwen in Nederland hebben voltrokken.Zij kon putten uit de papieren nalatenschap van de vijf generaties vņņr haar: een uitgebreid familiearchief met dagboeken,agenda`s en brieven die samen meer dan anderhalve eeuw omvatten.De geschiedenis van de Den Texen is de geschiedenis van welgestelde en gezaghebbende, liberale burgers, onder wie de burgemeester van Amsterdam, die telkens weer zakelijk en emotioneel verwikkeld raken in de grote gebeurtenissen van hun tijd, in revolutie en hervorming.Het is een verhaal over ouders en kinderen en hun alledaagse en onalledaagse lotgevallen, over vitaal ondernemerschap,over de macht van geld, het vermogen feestte vieren en de ondraaglijke last van het verleden. En in iedere generatie opnieuw iser de confrontatie met de andere kant: met - het gemeen`, - de mindere standen`, - het volk`, - het Rode Gevaar`. ISBN: 9789050189644. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 115981
€  8.00
Catalogus: Over literatuur
Trefwoorden: 9789050189644

9789045034478 Wil Schackmann 11092, Etta Palm. Van Nederlands eerste feministe tot staatsvijand
Wil Schackmann 11092
Etta Palm. Van Nederlands eerste feministe tot staatsvijand
Atlas Contact. Paperback. Pp: 288. In - Etta Palm` vertelt Wil Schackmann, met veel gevoel voor historische details, het levensverhaal van Etta Palm (1743-1799). Zij behoort tot Nederlands interessantste historische figuren. In Groningen geboren, duikt ze rond 1769 op in het onbetwistbare centrum van de wereld: Parijs. Als met de Revolutie van 14 juli 1789 het wereldbeeld radicaal verandert, wordt Etta een echte revolutionaire. Ze stelt dat het - Vrijheid, gelijkheid en broederschap` niet alleen een einde moet maken aan de ongelijkheid tussen de adel en het gewone volk, maar ook aan die tussen man en vrouw. Maar als Parijse revolutionairen radicaliseren en vervolgens Nederland en het door Etta zo geliefde Frankrijk ook nog in oorlog raken, blijkt er voor een - feministe` geen plek meer te zijn. Schackmann neemt de lezer mee naar ontmoetingen met beroemde filosofen, revolutionairen en staatsmannen, naar een tijd van nieuwe idealen en bovenal naar de taboedoorbrekende optredens van een buitengewone vrouw uit Groningen. ISBN: 9789045034478. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 2912472
€  14.50
Trefwoorden: 9789045034478

9789464710373 Goffe Jensma 103779, Exit Fryslân. Plaats, taal en verbeelding in Friesland (1800-2022)
Goffe Jensma 103779
Exit Fryslân. Plaats, taal en verbeelding in Friesland (1800-2022)
Uitgeverij Noordboek. Paperback. Pp: 392. In de afgelopen tweeėneenhalve eeuw vond Friesland zichzelf uit als de meest eigenzinnige provincie van Nederland. Met een eigen taal, een langere geschiedenis dan die van Nederland zelf en bewoond door een vrijheidslievend volk dat zich voortdurend aan vreemde dwang ontworstelde. Hoe vergaat het die cultuur in onze tijd van globalisering en van globale crises? Welke kansen heeft ze nog, welke hoop kan ze nog bieden? En wat kan in een periode van groeiende wereldgelijkvormigheid überhaupt de betekenis van een plaats ¯"“ een eigen plek ¯"“ nog zijn? De essays en artikelen in dit boek vormen een zoektocht naar een antwoord. Goffe Jensma (1956) is emeritus hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. ISBN: 9789464710373. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 3227550
€  18.00
Catalogus: Taalgidsen
Trefwoorden: 9789464710373

9789029531467 Cees Nooteboom 10345, De filosoof zonder ogen. Europese reizen
Cees Nooteboom 10345
De filosoof zonder ogen. Europese reizen
Bezige Bij, De, 1997. Paperback. Pp: 308. Amsterdam, Berlijn, Parijs, Londen, Florence: steden van Europa. De kale hoogvlaktes van Spanje, weelderig Oostenrijk, uitgeteerd Estland: landschappen van Europa. Tiepolo, Da Vinci, Vermeer, Bruegel: meesters van Europa. Mei '68, de val van de Muur: politieke geschiedenis van Europa. Meer dan bekend, altijd anders, eeuwig fascinerend.In Nootebooms reisverhalen over Aziė overheerst de verwondering, de onoverbrugbare afstand tussen de reiziger en de plaatselijke cultuur. Aan Europa heeft hij eigen herinneringen, een gedeelde geschiedenis met de duur van een leven. De plaatsen die in deze bundel aan het oog voorbijtrekken heeft Nooteboom bezocht en opnieuw bezocht, hij ziet ze veranderen en leert ze door de verandering te bestuderen steeds beter kennen. Maar ook het bekende biedt steeds weer verrassingen. Als geen ander weet Nooteboom onze blik te richten op het incongruente en onze ogen te openen voor poėzie die op onverwachte plaatsen te vinden is: je kunt een verhouding beginnen met een beeld, er zitten adelaars in de monumenten van Hamburg, op een Duits paleisplafond opent zich eeuwige ruimte. Plotseling valt op dat geen volk zich op de televisie zo formeel gedraagt als de Fransen. Nooteboom betreedt Engelse aarde en realiseert zich dat Engeland anders ruikt: er is een geurgrens boven het Kanaal. En Nederland moet wel het land van de oneindigheid zijn, want alleen hier hebben de stations twee kanten. ISBN: 9789029531467. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 370538
€  11.00
Catalogus: Reizen
Trefwoorden: 9789029531467

 
Fortuyn, Pim. 1992. Contact. Paperback. 215pp. AAN HET VOLK VAN NEDERLAND
d1020 Goed 9789025403034
-- Antiquariaat OvidiusProfessionele verkoper
Boeknummer: 96328
€  14.00
Trefwoorden: ISBN: 9789025403034

9789040086380 , From Jerusalem with love. A fascinating journey through the Holy land with art, photography and souveniers, 1799-1948 = een facinerende reis door het heilige land met kunst, foto's en souveniers, 1799-1948
From Jerusalem with love. A fascinating journey through the Holy land with art, photography and souveniers, 1799-1948 = een facinerende reis door het heilige land met kunst, foto's en souveniers, 1799-1948
Waanders, 2010. Gekartonneerd. Pp: 223. Pelgrims, toeristen, fotografen en schilders, weldoeners, pioniers en religieuze groeperingen trekken in de negentiende eeuw naar Palestina: het Heilige Land. De wisselwerking tussen Europese en lokale stijlen en de bijzondere betekenis van Eretz Israel voor het Joodse volk creėren een unieke beeldtaal. In 1906 start in Jeruzalem de Bezalel School of Arts en Crafts waar Joodse kunstenaars een nieuwe collectieve op het Zionisme geļnspireerde kunst scheppen. Uit Nazi-Duitsland gevluchte kunstenaars brengen de Bauhausstijl mee en ontwerpen niet alleen ceremoniėle voorwerpen, maar drukken ook hun stempel op de bouwkunst in Tel Aviv.De visuele en spirituele rijkdom van volks- en souvenirskunst, fotografie en Bezalel- en Bauhauskunst in het negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse Palestina, zoals samengebracht in de Collectie Willy Lindwer, zijn in Nederland voor het eerst toegankelijk voor een groot publiek. Willy Lindwer (1946), geboren en getogen in Amsterdam en thans woonachtig in Jeruzalem, is een internationaal bekend documentaire- en filmmaker. 'Groeten uit Jeruzalem' vertelt het verhaal van de bijzonder relatie tussen het negentiende-eeuwse Palestina en Europese Joden en christenen, vanaf circa 1831 tot aan de oprichting van de staat Israėl in 1948. ISBN: 9789040086380. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 857533
€  7.00
Catalogus: Reizen
Trefwoorden: 9789040086380

9789023229070 Henk Termeer 70627, Het geweten der Natie. De voormalige illegaliteit in het bevrijde Zuiden, september 1944-mei 1945
Henk Termeer 70627
Het geweten der Natie. De voormalige illegaliteit in het bevrijde Zuiden, september 1944-mei 1945
Van Gorcum, 1994. Gekartonneerd. Pp: 743. De voormalige illegaliteit in de bevrijde delen van Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland was indertijd georganiseerd in de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland (GOIWNI, in de Stoottroepen en Bewakingstroepen van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS of BS) en in de oud-illegale pers. Deze kleine groep van circa 3500 personen bezat een geheel eigen mentaliteit en had hooggestemde verwachtingen en plannen over het 'Nieuwe Nederland' dat na de bevrijding werkelijkheid moest worden. Direct na de bevrijding werden de leden van deze groep, zowel plaatselijk als in het gehele Zuiden, op diverse terreinen actief. Dat gebeurde in de voortgezette militaire strijd binnen geallieerd verband tegen nazi-Duitsland, bij de voortgezette hulp aan slachtoffers van oorlog en verzet, bij het opsporen, arresteren en berechten van politiek verdachten, bij de zuivering van het overheidsapparaat en de rest van de maatschappij. en in het streven naar wat zij noemden de vernieuwing' van het Nederlandse volk. In het bevrijde Zuiden ontwikkelde zich zowel lokaal als 'nationaal' al snel een machtsstrijd tussen 'nieuw' en 'oud' Daarbij stonden aan de ene kant de vernieuwingsgezinde zuidelijke oud-illegaliteit, de BS onder leiding van Prins Bernhard, koningin Wilhelmina en het Militair Gezag. De andere kant bestond uit de traditionele partijgebonden politici en ambtsdragers (het tweede kabinet-Gerbrandy, de commissarissen der koningin, de burgemeesters, de autoriteiten van politie en justitie). Die machtsstrijd liep pas eind januari 1945 ten einde doordat de eerstgenoemde alliantie het kabinet iet ten val bracht en het vernieuwingsgezinde derde kabinet-Grerbrandy in het zadel hielp. ISBN: 9789023229070. Cond./Kwaliteit: Goed.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 712926
€  12.50
Catalogus: Geschiedenis
Trefwoorden: 9789023229070

9789464240276 Robert Jan Blom 218264, Gruwelijke Dictators
Robert Jan Blom 218264
Gruwelijke Dictators
Aspekt B.V. Uitgeverij. Paperback. Pp: 270. Dictators zijn van alle tijden. Het zijn mannen, soms vrouwen, die er genoegen in scheppen hun volk te onderdrukken. Een dictator kan zich relatief mild gedragen, maar door de geschiedenis heen komen we ook alleenheersers tegen die martelen, moorden of hun volk laten verhongeren. En hoe gaat - Nederland` om met bloeddorstige leiders? Robert Mugabe, Soeharto, CeauČ™escu, Hirohito en andere criminelen werden door onze regering warm onthaald. Het land dat zich zo graag moraliserend gedraagt, blijkt gruwelijke heersers graag te ontvangen, te fźteren en te vereren met staatsbezoeken. In dit boek komen 35 gruwelijke dictators in beeld, tirannen die verantwoordelijk zijn voor miljoenen slachtoffers. We lopen door de geschiedenis vanaf Caligula tot aan nog levende alleenheersers zoals Kim Jong-un, Desi Bouterse en Assad. ISBN: 9789464240276. Cond./Kwaliteit: Redelijk.
-- De SlegteProfessionele verkoper
Boeknummer: 2605893
€  10.00
Catalogus: Waargebeurd
Trefwoorden: 9789464240276

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - Volgende pag.