gevonden: 497 boeken op 34 pagina's. Dit is pagina 9
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Brandt Corstius, J.C.
Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw
Brandt Corstius, J.C., Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw, Amsterdam, J.M.Meulenhoff, (1955), (VIII) + 119 + (3) pp, (21 x 14,5 cm), Met stofomslag (iets beschadigd en gerepareerd). Grijze linnen band; bovenin iets verschoten. Papier wat vergeeld, Standaardwerk over leven en werk van Elisabeth Maria Post. De vrouw, die in 1794 de 'Gezangen der Liefde' heeft uitgegeven, waarmee ze een ware revolutie in de Nederlandse liefdespoëzie ontketend heeft. Zij bezong in die bundel haar persoonlijke gevoelens voor de man met wie zij gelukkig getrouwd was. Het was in die tijd niet gebruikelijk, dat vrouwen over de liefde spraken of schreven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 107
€  7.50

 
Brants, A
Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen
Brants, A, Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen, Academisch proefschrift, Leiden, P.Somerwil, 1874, (XIV) + (X) + 189 + (1) pp, 23,3 x 14,8 cm, In twintigste-eeuwse blauwe linnen band, die is overtrokken met plakplastic. De voorkant van de oorspronkelijke bedrukte papieren omslag is meegebonden, maar zit half los. Auteur en titel staan in vergulde letters op de rug., Op de achterkant van het voorplat: het Ex Libris van Henk Weevers. Hierop met pen nummer 2863., In dit bekende proefschrift beschrijft de auteur de toestand in Gelderland in de periode 1672-1702. Willem III was een groot deel van dat tijdvak erfstadhouder van Gelderland. Dan volgt een uitvoerige beschrijving van de plooierijen in het kwartier van Nijmegen, die na de dood van Willem III hebben plaatsgevonden en duurden van 1702 tot 1705. 24 Stellingen besluiten het boek.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 307
€  25.00

 
Brink, Mr. Jan ten (1777-1839), Hoogleraar te Groningen
Gedichten
Brink, Mr. Jan ten (1777-1839), Hoogleraar te Groningen, Gedichten, (vignet van Velijn naar Van Meurs: Orfeus zingt onder een boom en talrijke wilde dieren liggen om hem heen te luisteren), te Amsterdam, bij Ten Brink en De Vries, 1823., (II) + X (genummerd I-IV en VII-XII) + (2) + 126 + (2) pp, 8º, (22,9 x 14,5 cm)., In de oorspronkelijke onbedrukte blauwe band van zeer stevig karton. De rug is voorzien van een papieren etiketje, waarop de naam van de dichter en de titel van het boek zijn gedrukt. Rug aan de randen een beetje afgesleten. Het binnenwerk zit stevig in de band. Flinke lichtbruine, maar niet goed zichtbare vochtvlek op de gegraveerde titelpagina. Papier onafgesneden., Deze enige dichtbundel van classicus Ten Brink begint met een opdracht aan zijn echtgenote, Helena Wijva Glasius, waarin hij onder andere vertelt, dat hij nog meer van de Vrijheid en het Vaderland hield, nadat hij haar als lotgenote had gevonden. Dan volgt een kort Voorbericht, waarin Ten Brink meedeelt, dat hij uit de flinke voorraad gedichten waarover hij na 33 jaar beoefening van de dichtkunst ter veraangenaming van (z)ijn huiselijk en gezellig leven beschikt, maar weinig publiceert. Dan korte 'gedichten' en 'losse stukken', waaronder vertalingen uit de klassieken; vooral gelegenheidsgedichten. Ten Brink was bondig in zijn literaire werk en was in dat opzicht een uitzondering., Mr. Jan ten Brink werd in 1804 hoogleraar in Harderwijk, verbleef na de sluiting van de Academie daar (1812) enige tijd te Haarlem en werd in 1815 professor in de Oude Letterkunde te Groningen. Hij schreef ook poëzie en maakte in de periode 1809-1815 'vaderlandse gedichten'. In 1811 is Ten Brink in Amsterdam gearresteerd door de politie, omdat hij op straat te luid en te heftig gesproken had. D.J.van Lennep kreeg hem vrij. In 1812 zat hij in zak en as: hij was zijn baan kwijt en zat zonder geld en pijptabak. Professor Jan ten Brink (1834-1901) is zijn kleinzoon. Te Winkel noemt hem 'een vrijmoedig Franschenhater, die temperament genoeg bezat.' (Te Winkel VI, 364 en 394).
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 842
€  45.00

 
Broek, L. van den
Ernst en Luim
Broek, L. van den, Ernst en Luim, Poëtische verscheidenheden, (ornament), Met een gegraveerde titelpagina, Te Rotterdam, bij A.Wijnands, 1836, VIII + 111 + (1 blanco) pp, (19,5 x 12,4 cm), Gebonden in het oorspronkelijke bedrukte groene kartonnen bandje. Rug wat versleten; verder een zeer fris exemplaar, De bundel bevat 25 meestal korte gedichten, die grotendeels het dagelijks leven tot onderwerp hebben. In het Voorberigt zegt de dichter, dat hij zich de welgemeende waarschuwingen van de bevoegde letterkundige authoriteiten, waarin Icarus nogal eens ter sprake kwam, heeft aangetrokken, Dit boekje wordt in slechts drie grote Nederlandse bibliotheken bewaard, Rotterdammer Lambrecht van den Broek (1805-1863) verliet op zijn elfde jaar de school. Door bemiddeling van predikant Cox werkte hij op een handelskantoor. In 1824 publiceerde hij zijn eerste, lyrische, gedicht op God in de Nederlandsche Muzen-Almanak. Uitgever Immerzeel gaf in 1825 een lierzang van Van den Broek uit ten behoeve van de noodlijdenden van den Watersnood van februari van dat jaar, maar liet de uitgave van Van den Broeks bundels aan anderen over. Van den Broek heeft buitengewoon veel gepubliceerd, waarschijnlijk ook in eigen beheer
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1232
€  15.00

 
Broek, L. van den
Souvenir
Broek, L. van den, Souvenir, Poëzij voor Hollands Schoonen, (ornament), Met één plaat. Tegenover de titelpagina zit een mooie anonieme staalgravure van een treurende dame bij een spinnewiel, die somber het hoofd laat hangen. Deze illustratie hoort bij Ella, het eerste gedicht in het bundeltje, Te Leyden, Bij A.W.Sythoff, 1862, VIII + 224 + pp, (12,5 x 9,6 cm), Gebonden in een paars linnen stempelbandje met op de rug en het voorplat vergulde letters en versieringen. Band, vooral op de rug, wat van kleur verschoten. Rug aan een kant half los. Boekblok voorin los van de band. pp VII/VIII los. Goud op snee, Op de binnenkant van het voorplat: een gedrukt vierkant Ex-libris met afbeelding van een waterlelie. In de hoeken (met de klok mee) de letters E, O, E en S. Onderin de naam: F.J.Beekman. Schutbladen met honingraatmotief, De bundel bevat 68 korte gedichten, die grotendeels het dagelijks leven tot onderwerp hebben, Dit boekje wordt in slechts drie grote Nederlandse bibliotheken bewaard, Rotterdammer Lambrecht van den Broek (1805-1863) verliet op zijn elfde jaar de school. Door bemiddeling van predikant Cox werkte hij op een handelskantoor. In 1824 publiceerde hij zijn eerste gedicht in de Nederlandsche Muzen-Almanak: 'Onze Vader' in 9 lyrische tienregelige strofen. Uitgever Immerzeel wees hem de weg op het dichterspad, maar liet de uitgave van Van den Broeks bundels aan anderen over. Van den Broek heeft buitengewoon veel gepubliceerd, waarschijnlijk ook in eigen beheer. Stadgenoot A.Bogaers heeft in 1864 zijn Nagelaten en verspreide gedichten uitgegeven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1231
€  15.00

 
Cambier, Jacob, boekhouder (van de Camer van de Diaconye)
Ordonnantie ende Reglement waer na zig de Diaconen bedeylende de arme Ledematen van de Nederduytsche ware gereformeerde religie binnen Utrecht, zullen reguleren
Cambier, Jacob, boekhouder (van de Camer van de Diaconye), Ordonnantie ende Reglement waer na zig de Diaconen bedeylende de arme Ledematen van de Nederduytsche ware gereformeerde religie binnen Utrecht, zullen reguleren, vignet: twee leeuwen dragen het wapen van Utrecht, Te Utrecht, by de Wed. J.J.van Poolsum, Stadsdrukkeres en Boekverkoopster tegen over 't Stadhuis, 1769, Meegebonden: De respective Cameren van de Diaconye der Gereformeerde Nederduytsche Kerke Jesu Christi en de tegenwoordige Gereformeerde Aelmoesseniers-Kamer der voorsz. Stadt Utrecht, Reglement ofte nieuwe ordre volgens dewelke voortaen de Informatie en Besorginge van den Armen der Stadt Utrecht sullen worden genomen en gedaen. Mitsgaders Extract uyt de Resolutien van de Ed: Achtb: Heeren Borgermeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht, aengaende der Qualificatie, ofte het recht van Inwooninge, vignet: twee leeuwen dragen het wapen van Utrecht, 't Utrecht, by de Wed. J.J.van Poolsum, Stads-Drukkeres, tegen over 't Stadhuys, 1769, 28 pp, 4º, 21,4 x 16,6 cm, Ingenaaid zonder omslag. Papier onafgesneden. Vlekjes op de laatste bladzijde. Verder fris exemplaar, Vier hoofdstukken. 12 Paragrafen over het college van diakenen, 16 over de verkiezing en het werk van de boekhouder, de voorzitter en de secretaris, 16 over het collecteren in de kerken door de diakenen en 22 paragrafen over de manier waarop moet worden omgegaan met de bedeelde lidmaten, In 2 grote Nederlandse bibliotheken worden 2 exemplaren van deze uitgave bewaard
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3133b
€  50.00

 
Campe, J(oachim) H(einrich)
Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd. Gevolgd naar de Spelling van den Hoogleeraar M.Siegenbeek
Campe, J(oachim) H(einrich), Handleiding tot de natuurlijke opvoeding; of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd. Gevolgd naar de Spelling van den Hoogleeraar M.Siegenbeek, Met 6 gegraveerde) platen, Derde druk. Gedrukt ter boekdrukkerij van H.van Munster en Zoon, Warmoesgracht, Nº 7. N.Z.), Amsterdam, bij J. ten Brink Gz en J. de Vries, 1815, XVI+450 pp, 8º, (17,5 x 11,5 cm), De pp 1 en 2 (met een korte inleiding op het eigenlijke verhaal) ontbreken, evenals de Franse titel voorin en 2 ongenummerde pp achterin met een advertentie voor een ander boek en het colofon. De drie ontbrekende blaadjes zijn in kopie toegevoegd. In twintigste-eeuwse perkamentkleurige leren gestempelde band. Op het voorplat: 'Robinson Crusoë' in vergulde letters en een boom in reliëf (geen palmboom). Op de rug is met goudinkt 2 x het jaartal 1815 geschreven. Nieuwe schutbladen. Het boekblok is compleet; met uitzondering van de drie genoemde blaadjes. Het oogt wat gebruikt. De randen van de blaadjes zijn allemaal afgerond. Het papier is vlekkig en verbruind. Het laatste blaadje mist een hoekje en vertoont een gaatje in de tekst: ook van dit blaadje is een kopie bijgevoegd. De binder heeft het eerste katern na het tweede gebonden. Merkwaardig en vaak gelezen exemplaar met zeer interessante inhoud, Op de titelpagina: de naam van een vorige bezitter (onleesbaar). Op bladzij III: John M.Beukma / Jan M.Beukma 1875 in inkt, Dit verhaal is ingericht als een raamvertelling. Een vader vertelt de geschiedenis van Robinson in 30 avonden aan zijn kinderen, die elke avond ook reageren op wat er verteld wordt en er met elkaar over praten. Dat is precies de manier waarop ook de populaire Franse schrijfster Leprince De Beaumont haar verhalen en wijze lessen verpakte. Martinet geeft ook aanschouwelijk onderwijs, maar in de vrije natuur en aan één leerling. Campe laat een groter gezelschap over het verhaal en de daarin aangeboden thema's discussiëren, Anonieme vertaling van Robinson, der Jüngere 1779/1780. De eerste Nederlandse vertaling verscheen al in 1780/1781. De tweede druk volgde in 1791-1793. In 1820 verscheen nog een vierde druk. Deze derde druk is maar in twee grote Nederlandse bibliotheken aanwezig. Van de andere vier drukken zijn daar meer exemplaren, Het verhaal van Defoe is door Campe bewerkt, omdat het op sommige punten naar de smaak van de vertaler te weinig overeenstemde met het doel dat hij ermee voor ogen had. In een uitvoerige inleiding formuleert hij dat doel en verschilt hij van mening met Rousseau. Campe was een vooraanstaand filantropijn; deze Robinson werd overal in Duitsland in de negentiende eeuw als schoolboek gebruikt. Zie over Robinson: 300 jaar Robinson Crusoe. Jaarboek De Achttiende eeuw 2019
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 579
€  75.00

 
Carolet, Denis (1697-1737)
De medeminnaar van zichzelven
Carolet, Denis (1697-1737), De medeminnaar van zichzelven, Blijspel met zang in één bedrijf, Oorspronkelijke titel: Le Rival de lui-même. Dit stuk is in Nederland voor het eerst gedrukt in Amsterdam bij Zacharias Chatelain in 1734. In Parijs is het in hetzelfde jaar in dezelfde uitgave bij Prault fils verschenen. Met 10 andere stukken van Carolet staat het in deel 9 van Le theatre de la foire, ou L'opéra comique. Contenant les meilleures pièces qui ont été représentées aux foires de S.Germain & de S.Laurent. In 1738 verscheen een herdruk, De muziek van het Franse origineel is van Jean-Claude Gillier (1667-1737). Hij componeerde voor 6 stukken van Carolet, die evenals 3 andere van deze auteur zijn gespeeld op de Parijse Foire St-Laurent tussen 7 juli en 5 oktober 1732. Le rival de lui-même is voor het eerst opgevoerd tijdens deze jaarmarkt op 19 augustus 1732, (vignet ), derde druk, te Amsterdam, bij J.C.van Kesteren, 1820, 64 pp, 8º, (16,8 x 10,3 cm), In kartonnen omslag met blauwgrijs sierpapier. Papier onafgesneden. Tekstpagina's wat verbruind. Beetje morsig exemplaar. Gevolg van het gebruik door een acteur, Op de titelpagina in inkt de naam W.de Klerk. Misschien de Dordtse romantische tekenaar en schilder Willem de Klerk (1800-1876), die sinds 1817 lid was van tekengenootschap Pictura te Dordrecht? Op de eerste bladzij van de tekst staat een ovaal stempel van het Liefhebbery Tooneelgezelschap Thalia te Dordrecht. Het boekje is gebruikt door iemand die de rol van Van Krul heeft gespeeld: zijn tekst is met potlood gemarkeerd, In een dorp bij kleermaker en kastelein Houtzoet logeren de heer Krul, zijn dochter Sofia en haar kamenier Kristina. Zij zijn op de vlucht voor Frederik Vrijburg, die verliefd is op Sofia. Krul moet Frederik niet. De vurige minnaar weet zijn geliefde op te sporen op het onderduikadres en weet via een list haar hand te verwerven. Stevige, ironische tekst, die wordt onderbroken door niet minder dan 23 zangstukjes: 22 daarvan zijn solo's en aan het slot is een beurtzang van de drie belangrijkste personages: Van Krul, Sofia en Fredrik, Toen de blijspelen met zang in Nederland populair werden is dit stuk uit 1734 van stal gehaald en vertaald. De eerste druk kwam uit omstreeks 1800 uit te Rotterdam bij J.Hofhout en zoon. De tweede druk is van 1804 bij dezelfde uitgevers. Van deze druk zijn 3 exemplaren in de grote Nederlandse bibliotheken, Denis Carolet zou 85 stukken hebben geschreven en is bekend als auteur voor het theatre de la foire te Parijs
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 403
€  35.00

 
Caylus, M.le Comte de
Les Souvenirs, imprimé sur ses originaux inédits. Pour faire suite aux Souvenirs de Madame de Caylus sa mère, avec des Lettres également inédites de cette Comtesse à son Fils; précédés d'une Notice historique sur la Vie et les ouvrages de cet Académicien
Caylus, M.le Comte de, Les Souvenirs, imprimé sur ses originaux inédits. Pour faire suite aux Souvenirs de Madame de Caylus sa mère, avec des Lettres également inédites de cette Comtesse à son Fils; précédés d'une Notice historique sur la Vie et les ouvrages de cet Académicien, Paris, rue des Grands-Augustins, Nº 24, Chez Hubert et Compe, Imprimeurs-Libraires-Éditeurs, An XIII-1805, XII (genummerd 1-24) + pp 13-371 + (1 blanco), (22 x 13,7 cm), Gebonden in een mooie donkerblauwe halfleren band. Sierpapier op de platten. Hoeken versterkt met leer. Gestempelde rug met ribben en vergulde versiering. Schutbladen van marmerpapier. Bijna helemaal gaaf boek. Binnenwerk zeer goed, Vooraf gaan een Préface en een Notice historique sur la Vie et les ouvrages de M le Comte de Caylus. Daarop volgen 22 grotere en kleinere stukken; een table de matières besluit het boek. Dit boek is een zelfstandig geheel, maar wordt gepresenteerd als een vervolg op de Souvenirs van de moeder van de Graaf van Caylus, die zijn uitgegeven door Voltaire, De werkelijke schrijver van dit boek is Antoine Sérieys (1755-1819). Hij was na de revolutie directeur van het Dépot littéraire des Enfants de la Patrie. Later was hij bibliothecaris en leraar in de ethiek en de geschiedenis aan het Prytané français. In 1805 was hij werkzaam aan het Lyceum van Cahors. Anne Claude de Caylus (1692-1765) heeft werkelijk bestaan. Diens moeder, Marie Marguerite Le Valois de Vilette de Murcay Caylus was een nicht van madame de Maintenon. In 1770 heeft Voltaire haar Souvenirs sur les intrigues amoureuses de la cour uitgegeven. Dit boek is in 1804 herdrukt en dat was vermoedelijk de aanleiding tot het schrijven van deze zo genaamde Souvenirs van haar zoon
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2595
€  50.00

 
(La Fontaine, Jean de (1621-1695) of Champmesié, Charles Chevillet de (1642-1701))
Le Florentin
(La Fontaine, Jean de (1621-1695) of Champmesié, Charles Chevillet de (1642-1701)), Le Florentin, comedie en vers, en deux actes, (drukkersmerk: een stralende zon in een rijk versierde omlijsting, onder het motto 'indesinenter'), A Paris, Par la Compagnie des Libraires, 1740, In een convoluut met 5 andere stukken: (1) (Marivaux), La Méprise, Comédie, (Paris?), (Ca 1764?); (2) D'Aiguebert, L'Avare amoureux, Comédie en un acte, Paris, 1764; (3) De la Place, Adele, comtesse de Ponthieu, Tragedie, Paris, 1758; (4) De Haute-Roche, Le Soupé mal apresté, comedie, Paris, 1741; (5) Palissot de Montenoy, Les Philosophes, Comédie en trois actes, en vers, Avignon, 1760, 38 + (2 blanco) pp, 8º, (18 x 11 cm), A-E4, Papier afgesneden. Gebonden in stevig met grijs en paars papier beplakt bordpapieren Bradelbandje. Rug onderin iets beschadigd. Hoe in ken wat afgesleten. Verder in goede staat, Typografische titelpagina. Acteurs. Tekst van het blijspel, Deze druk is niet aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken. Wel heeft de Haagse uitgever Adrian Moetjens de Oeuvres van Hauteroche in 7 deeltjes uitgegeven, Het stuk speelt zich af in Florence
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 339f
€  95.00

 
Chereau,F.
Jacques Saurin, Ministre du St Evangile àla Haye
Chereau,F., Jacques Saurin, Ministre du St Evangile àla Haye, Borstbeeld links in ovaal, kopergravure, Gebaseerd op een oudere kopergravure door Bernard Picart (Muller 4702), Né a Nismes en 1677, z.pl, z.uitg, z.j., portret / afbeelding / papier: 12,8 x 10,1 / 15,8 x 11,2 / 16,6 x 11,4 cm, Goede afdruk. De prent is aan alle kanten kort afgesneden en aan de bovenkant op een vel karton geplakt, Saurin is gekleed in een toga met bef. Hij draagt een weelderige allongepruik met veel krullen die tot ver over de schouders hangt. Deze Saurin maakt een oudere indruk dan die op de oorspronkelijke prent van Picart, Muller 4703
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2392
€  10.00

 
Chodowiecki, Daniel Nikolaus (1726-1801)
I:A:Hermes
Chodowiecki, Daniel Nikolaus (1726-1801), I:A:Hermes, portret in medaillon met strik / borstbeeld links en profil, kopergravure, (Berlijn en Stettin), (Friedrich Nicolai), 1787, Waarschijnlijk afkomstig uit een exemplaar van Joh. Aug. Hermes' Predigten über die evangelischen Texte an den Sonn- und Festtagen des ganzen Jahres, zur Beförderung der häuslichen Andacht, Zweite Auflage, Berlin und Stettin, Friedrich Nicolai 1788. Dit portret is titelprent in deze uitgave, Portret / prent / papier: 7,3 x 7,3 / 15,3 x 9,8 / 22,2 x 13 cm, Rechts onder ontbreekt een hoekje. Rechter marge small dan de drie andere Een aardig portret van een bekend theoloog, Achterop een nummer in inkt en enkele aantekeningen in potlood, waaronder: gekocht op de markt te Utrecht 21 Maart 1891, De predikant Johann August Hermes staat hier afgebeeld in een eenvoudige jas. Hij draagt een halsdoek met predikantenbef en een pruik met veel krullen tot in de nek, Wilhelm Engelmann, Daniel Chodowiecki's sämmtliche Kuperstiche, nummer 584, Johann August Hermes (1736-1812) was Luthers predikant in Duitsland. Zijn Evangelische Leerredenen, Godsdienstig Handboek (1789) en Overwegingen, alleenspraken en gebeden voor Godvruchtige Avondmaalgangers (1786) werden in Nederland gelezen. Johann August was lange tijd predikant in Quedlinburg en werd vooral beroemd door zijn Handbuch der Religion (1779). Jongere broer Johann Timotheus is de schrijver van de destijds zeer beroemde romans Fanny Wilkes en Sophia's Reize van Memel naar Sachsen. Er is nog een derde broer Hermes, Hermann Daniël. Deze is, evenals Johann Timotheus, professor in Breslau is geweest
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 890
€  10.00

 
Cicero, Marcus Tullius (106-43 v. Chr)
Lettres de Cicéron à Atticus, avec des Remarques et le Texte Latin de l'Edition de Graevius
Cicero, Marcus Tullius (106-43 v. Chr), Lettres de Cicéron à Atticus, avec des Remarques et le Texte Latin de l'Edition de Graevius, Par Mr. l'Abbé Mongault de l'Académie Françoise, & ci-devant Precepteur de Monseigneur le Duc d' Orleans, Nouvelle Edition, revue & corrigée, A Liege, Chez C.Plomteux, Imprimeur de Messeigneurs les Etats, 1773, 4 delen, (iv) + xii + 606; (iv) + 489 + (1 blanco) ; (iv) + 539 + (3 blanco); (iv) + 623 + (1 blanco) pp, 12º, (17 x 10,5 cm), Gebonden in leren banden, die enigszins zijn aangetast door de boekenworm. Ruggen uitbundig versierd met vergulde ornamenten. Elke rug heeft twee rode marokijnen rugschildjes met schrijver, uitgever en deel. Vooral de rug van deel IV is flink versleten. Oud schutblad in elk deel half verwijderd. Leeslint in elk deel. Ook binnenin hier en daar een wormgaatje, Op schutblad van deel I: P.Kasteel, Heruitgave van de brieven van Cicero aan Atticus volgens de editie van Joannes Georgius Graevius uit 1684, voorzien van aanmerkingen van de uitgever en zijn vertaling in het Frans. Deel I begint met een Avertissement van de tekstbezorger. De brieven zijn geschreven in de periode 68-43 voor Christus. In deze tijd waren Pompeius en Caesar de grote mannen in Rome. De brieven zijn ingedeeld in 16 boeken. Daarachter volgen nog enkele brieven van Cicero aan Plancus en aan anderen en een table des matières, In 1701 zijn de eerste vier boeken verschenen. Boek 1 en 2 waren vertaald door César Vichard, abbé de Saint-Réal. In 1714 kwam het complete werk in 6 delen te Parijs uit. In de Nederlandse bibliotheken is een Amsterdamse herdruk van dit werk uit 1741. Deze Luikse uitgave is beschikbaar in de Leidse UB, Marcus Tullius Cicero was een Romeins politicus, die vooral bekend staat om zijn retorische talenten. Van hem zijn veel brieven bewaard zijn gebleven. Cicero leefde in de laatste dagen van de Romeinse Republiek. Op bevel van Marcus Antonius werd hij vermoord. Nicolas Hubert Mongault (1674-1746) heeft ook het werk van Herodianus over Romeinse keizers vertaald. Voltaire heeft zijn vertaling van de brieven aan Atticus geprezen. Joannes Georgius Graevius gaf een groot aantal Griekse en Latijnse schrijvers uit. Van 1661 tot zijn dood in 1703 doceerde hij retorica, staatkunde en geschiedenis in Utrecht
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1511
€  50.00

 
Claessens, L.A.
H.C.Cras
Claessens, L.A., H.C.Cras, portret, borstbeeld links in ovaal, kopergravure, naar een schilderij van A. de Lelie, te Amsterdam, bij C.S.Roos, (1800), Deze prent is gebruikt als illustratie in het boek Historische beschrijving van het gebouw der Maatschappije van verdiensten ten spreuke voerende Felix Meritis, Amsterdam, C.S.Roos, 1800 en zit tussen p 40 en 41 in, maar was ook los te koop, Portret / omlijsting / papier: 10,3 x 8,1 / 11 x 5,6 / 21,6 x 14,8 cm, Dit exemplaar is ooit verwijderd uit een boek. Dit is te zien aan een verticale vouw in de rechter marge en sporen van bindwerk. Links onder afgeronde hoek, Henrik Constantijn Cras is afgebeeld in een dichtgeknoopte toga met bef. Hij heeft het haar van achteren waarschijnlijk in een staart gebonden. Het zijhaar is opgerold in drie 'boekels'. Volgens Muller is dit een portret 'in jongeren leeftijd'. Maar vergelijking met het schilderij van 1789 leert, dat de dan 50-jarige prof er op deze prent veel krasser uitziet dan op het schilderij (portrettencollectie Universiteit van Amsterdam). Op de prent kijkt de prof de toeschouwer vriendelijk en levenslustig aan; op het schilderij kijkt hij weg, Muller 1183. Het portret dat Vinkeles heeft gegraveerd voor het vervolg op Wagenaar XXXVI, tegenover p 258 (1806), is gebaseerd op dit portret (Van Someren 1241 / Muller 1184), Op 7 januari 1789 heeft Cras het Auditorium van Felix Meritis ingewijd met een redevoering die werd opgeluisterd met muziek van Joseph Schmidt (P 41-42). Cras was een geliefde leermeester en een ijverig genootschapsman
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2344
€  15.00

 
Claessens, Lambertus Antonie (1763-1834)
H.Hooft Danielsz
Claessens, Lambertus Antonie (1763-1834), H.Hooft Danielsz, ovaal portret, borstbeeld links, kopergravure, naar een schilderij van A. de Lelie, (Amsterdam), C.S.Roos, (na 1792), Portret / drukmoet / papier: 8,9 x 6,6 / 8,2 x 14,2 / 25 x 17,4 cm, Aan vier kanten onafgesneden. Mooie afdruk, Hooft kijkt ons vaderlijk en vriendelijk aan. Hij draagt de voor hem karakteristieke Lodewijk XIV allongepruik. Daarmee accentueert hij de degelijkheid van de ideeën van de patriotten. Onder de kin zien we een even ouderwetse witte bef. Daaronder draagt vader Hooft een donkere jas met knopen over een met veel knopen gesloten even donker vest. Op dit gegraveerde portret oogt de bejaarde man iets jonger dan op het schilderij van De Lelie, dat op Wikipedia wordt getoond en daar gedateerd wordt op 1792, Van Someren 2551. Het schilderij van Adriaan de Lelie, een kniestuk, is in zijn geheel in prent gebracht door N. Schiavonetti te Londen. Hooft aan een tafel met boeken en papieren. Op deze ongedateerde prent wordt het schilderij van De Lelie 1792 gedateerd. Cornelis Sebille Roos (1754-1820) was leerling van kunstenaar Jacob Cats, maar werd koopman in pelterijen. Later was hij kunsthandelaar en organiseerde hij kunstveilingen en permanente verkooptentoonstellingen in het Trippenhuis. Roos heeft meer prenten uitgegeven, waaronder een portret van Jan Hendrik van Swinden naar A.de Lelie door Claessens, Henrik Hooft Daniëlszoon (1716-1794) was, evenals Adolf Warner van Pallandt tot Zuthem uit Overijssel, boegbeeld van de patriottenbeweging. Hij was een Amsterdams regent, die de patriottische beginselen was toegedaan. Er zijn veel lofdichten op hem gemaakt. Gegraveerde portretten en prenten van zijn heldendaden werden in grote aantallen gedrukt en verspreid
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2090
€  30.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - Volgende pag.