gevonden: 497 boeken op 34 pagina's. Dit is pagina 5
Vorige pag. - Volgende pag.

 
(Houbraken,J.)
(De portretten van Gerard Ter Borch, Gabriël Metsu, Karel du Jardin en Melchior de Hondecoeter)
(Houbraken,J.), (De portretten van Gerard Ter Borch, Gabriël Metsu, Karel du Jardin en Melchior de Hondecoeter), vier portretten op één prent / borstbeelden, kopergravure, ('s Gravenhage), (Wed.E.Boucquet, H.Scheurleer, F.Boucquet en J.de Jongh), (1729), Deze prent is afkomstig uit J.C.Weyerman, De levensbeschrijvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, III, 's Gravenhage, Wed.E.Boucquet, H.Scheurleer, F.Boucquet en J.de Jongh, (1729). De prent is niet gemerkt met een letter en er staan ook geen nummers bij de afzonderlijke portretten, Portretten / passe-partout / papier: 13,7 x 9,6 / 18,7 x 12,9 / 24 x 17,4 cm. De portretjes zijn 5-7 x 4-6 cm, Royale randen. Goed exemplaar, Onder de prent staat in potlood: 40 Houbr. Achterop in dezelfde hand: 3. Gerard Terburg. 4 Gabr Metsu. 5 Kar. du Jardin 6 M de Hondekoet. Met inkt is bovenin geschreven: Pl B.B. In de prent zijn bij de afzonderlijke portretjes met inkt de nummers 47, 48, 49 en 50 gezet, Vier portretten van kunstenaars als stilleven of bedriegertje. Het portret van Gerard ter Borch (1617-1681) is 'geschilderd' op een ovaal medaillon en staat op de voorgrond. Daarachter bevindt zich een vel papier dat met één speld aan een wand is bevestigd. Daarop zijn de portretten 'getekend' van (met de klok mee) Gebriël Metsu (1629-1667) Karel du Jardin (1626-1778) en Melchior de Hondecoeter (1636-1695). De prent is omgeven door een passe-partout van arabesken met bloemmotieven, De prent is niet gemerkt met een letter. De met inkt aangebrachte letters en cijfers zouden kunnen verwijzen naar de uitgave van Houbraken (1721 of 1753). Van Someren I, 204-207
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1163
€  15.00

 
(Hoen, Pieter 't)
De Post van den Neder-Rhijn II-VII
(Hoen, Pieter 't), De Post van den Neder-Rhijn II-VII, (In elk deel een ander titelvignet van Iz de Wit Jansz (II-IV) en C.Brouwer (V-VII) naar J.Buijs), Utrecht, Gisbert Timon van Paddenburg (en zoon; in deel VII), 1782-1786., De delen II tot en met VI; 5 van de 12 delen die verschenen zijn. Ook zijn er nog 3 delen bijvoegsels uitgekomen en een register over de eerste 6 delen. Het betreft hier de nummers 53-104, 105-156, 157-208, 209-260, 261-312 en 313-364, (VIII) + pp 447-912, (VIII) + pp 913-1394, (VIII) + 480 pp, (X) + pp 481- 920, (X) + pp 921-1352, (X) + 450 pp, (21 x 13,5 cm), 8º., Uniforme halfleren banden uit de tijd. Vergulde rugtitel. Ruggen allemaal enigszins beschadigd. De delen VI en VII zitten wat los in de band. Van buiten nogal slordige exemplaren; van binnen in goede staat., In de Inhoud van alle delen enige potloodaantekeningen., Catalogus Van der Steur 25 II, 100 en 102P van Wissing, 'Overzicht van politieke tijdschriften verschenen tussen 1781 en 1787', nr 3, Stokebrand Janus 1787, 335, Theeuwen, Pieter 't Hoen en De Post van den Neder-Rhijn, Hilversum, 2002
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 039
€  400.00

 
(Jongmans, W.)
(Prins Friso)
(Jongmans, W.), (Prins Friso), ovaal portret / borstbeeld rechts en profil, kopergravure, naar een schilderij van Ph. van Dijk, z.pl., z. uitg, (na 1734), Portret / prent / papier: 8,4 x 7,5 / 15,5 x 10,3 / 15,7 x 10,5 cm, Smalle marge van ca 1 mm. Hier en daar een vlekje, De prins is afgebeeld op jeugdige leeftijd in borstharnas, met mantel en buitengewoon lange pruik. In ovale omlijsting met draperie en wapen. Met 6-regelig gedicht door J.D.R. waarin sprake is van het huwelijk met de kroonprinses van Engeland, Anna van Hannover (25 maart 1734), Van Someren 474
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1000
€  25.00

 
N.N.
Raphael Donner
N.N., Raphael Donner, ovaal portret / borstbeeld links, stippelgravure / punktkupferstich / proefdruk, z.pl., z.uitg., (ca 1800), Portret / omlijsting / drukmoet / papier: 6,2 x 5 / 6,6 x 5,5 / 14,9 x 10,4 / 22,7 x 19,2 cm, Gaaf exemplaar. Papier onafgesneden, De geportretteerde is hier niet aan het werk. Donner heeft het lichaam naar links en het hoofd recht vooruit gewend. Net als op een ander portret houdt hij het hoofd scheef. Hij draagt het eigen dunne haar kortgeknipt en is gekleed in een donkere kamerjapon. Daaronder is een van boven wijd openstaand wit hemd zichtbaar. Dit portret straalt edele eenvoud uit, De Donner op ons portret lijkt op de Donner op een ets van Jacob Schmutzer (1772). Maar op dat portret is hij hartstochtelijk aan het werk: hij heeft een beitel in de rechterhand en leunt op een vrouwelijk torso. Deze ets is gebaseerd op een olieverfportret door Paul Troger uit 1728 (Galerie de la ville de Bratislava, Palais Mirbach, Bratislava). Op dat portret heeft Donner de beitel in de linkerhand en houdt hij met de rechterhand de linker borst van het vrouwelijk torso omvat. Op de voorgrond is prominent een ander werktuig zichtbaar, Georg Rafael Donner was afkomstig uit Eßling in de directe omgeving van Wenen. Hij was een leerling van Giovanni Giuliani en had grote bewondering voor de Italiaanse schilder Rafaël. De Romeinse klassieke beeldhouwers waren zijn grote voorbeeld, maar hij is nooit in Italië geweest. Te Salzburg vervaardigde hij in de jaren 1725-1727 het beroemde werk Donnersteig. Hij werkte 10 jaar voor bisschop Imrich Esterhazy van Bratislava en maakte twee fonteinen in Wenen (1737-1739). In zijn tijd werd hij beschouwd als een van de belangrijkste beeldhouwers
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1851
€  15.00

 
N.N.
Le retour inespéré
N.N., Le retour inespéré, met sjablonen gekleurde centsprent met onderschriften, steendruk, (Épinal), (Imagerie Pellerin), (2de helft 19de eeuw), 9,8 x 6,9 cm, Het bijzondere van dit exemplaar is, dat er een boekje van is gemaakt. De 16 plaatjes vormen samen een boekje van 16 pp. Daarbij is gebruik gemaakt van twee titels van een andere centsprent uit Epinal ('Alfred le petit....'). Het boekje bevat een met de hand geschreven titelpagina waarop in inkt en hoofdletters: Le retour inespéré. De rug en een hoekversteviging zijn van karton. Sierpapier op de platten, Het is feest in het gehucht Miranda; de jeugd danst op muziek van een speelman. Er barst een onweer los, het gaat strotregenen en het gehucht loopt onder water. Iedereen probeert te reden wat er te redden valt. Tussen de hoge golven drijft een mandje met een baby. Dat spoelt aan bij het hutje van dagloner Bernard. Het talrijke huisgezin neemt het meisje op. Ze krijgt de naam van haar stiefmoeder. 15 Jaar later breekt er hongersnood uit. Jeanne gaat werken op een kasteel. Jeanne blijkt de dochter van de daar wonende graaf en gravin de Léris te zijn. Het kostje van de arme familie Bernard is gekocht, Imagerie D'Épinal Nº 618. Een exemplaar van deze centsprent bevindt zich in de collectie van Tresoar, Leeuwarden en kan worden bekeken via internet, l'Imagerie d'Épinal is gesticht in 1796 en is nog altijd wereldberoemd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2068
€  35.00

 
(Sluyter,D.)
I.M.L.Roll
(Sluyter,D.), I.M.L.Roll, Portret te halven lijve rechts in ovale lijst, stippelgravure, naar een tekening naar het leven van H.W.Caspari, 3 regelig onderschrift met biografische gegevens, Amsterdam, J.Numan, 1818, portret / afbeelding / papier: 17,7 x 15,3 / 24 x 22,3 / 26,8 x 22,6 cm, Het portret is uit de oorspronkelijke rechthoekige prent geknipt tot het paste in een ovale lijst, die nu niet meer aanwezig is. Aan de achterkant een grote bruine vochtvlek, die aan de voorkant nauwelijks zichtbaar is, Alleen de bef laat zien, dat we hier met een predikant te maken hebben. De 32-jarige Roll draagt een gesloten donkere jas, waaronder een openstaand vest met opstaande kraag zichtbaar is. Daaronder zien we een wit hemd en daar overheen is de bef aangebracht. Roll draagt het haar kort met lange bakkebaarden, Muller 4545. Van Someren 4576*
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2385
€  5.00

 
(N.N.)
De schoone historie van Fortunatus Borze en van zyn Wensch Hoedeken. Zeer amuzant en vermaekelyk om leézen, Verçierd met veéle schoone Plaeten, betrekkelyk op deéze Historie
(N.N.), De schoone historie van Fortunatus Borze en van zyn Wensch Hoedeken. Zeer amuzant en vermaekelyk om leézen, Verçierd met veéle schoone Plaeten, betrekkelyk op deéze Historie, (Vignet: houtsnede van het portret van Fortunatus), met 10 houtsneden in de tekst, t' Antwerpen, Uyt de Drukkerey van J.Thys, Boek-drukker en Verkooper op de Vlasmerkt, in de Pauw, (ca 1830), 72 pp (1-64 en 83-90), 8º, (ca. 17 x 10 cm)., Ondanks de merkwaardige nummering van de bladzijden is het boek compleet: de katernen zijn alleen op de eerste pagina gemarkeerd met (geen aanduiding), B, C en D van elk 16 pagina's en E van 8 bladzijden. Een zetfout ligt het meest voor de hand. Heeft Thys het boekje misschien samengesteld uit een van Heyliger overgenomen voorraad gedrukte vellen en het laatste katern opnieuw gedrukt en eraan toegevoegd?, Ons exemplaar is beduimeld. Er zitten hier en daar vlekken. Alleen van pagina 90 is een stukje afgescheurd, wat een gering tekstverlies oplevert. Oorspronkelijke blauwe omslag. Hoekje rechts onder van de voorkant van de omslag afgescheurd. Rug met papier verstevigd., 'Depre' met inkt op de titelpagina., De bekende geschiedenis van de reislustige Fortunatus die een beurs bezat die altijd gevuld was. En die een Sultan een wonderlijk hoedje afhandig wist te maken. Den Soudaen zeyde: het heéft zulk een kragt, als ik dit op myn hoofd zet, of iemand anders, waer men dan wenscht te wezen, daer is men. en daer heb ik meer genugten mede als met mynen schat.Wordt geleverd samen met de Jan van Parys en de Fortunatus Borze (naar een uitgave van ca 1790) in facsimile uit de serie Merlijn Volksboeken (520 exemplaren), resp II, nummer 11 (1976) en III, nummer 82 (1977)., Op bladzij 90 een LYSTE van Boeken, te bekoòmen by den drukker deézer, op de Vlas-merkt. Onderaan de lijst staat: By den Drukker deézer, J.THYS op de Vlas-merkt, zyn ook te bekoòmen alle de artikels van Boeken die voòr deézen by J.H.Heyliger op de groote merkt in de Pauw te bekoômen waeren, mits den drukker deézen by uitscheyding van d'Heer Heyliger heel zyne affairen overgenomen heéft., De beschrijving op PiCarta van een Fortunatus-uitgave van Thijs van ca 1830 geeft 63 pp en 18 cm. Een exemplaar in de bekende catalogus 57 van Forum uit 1977 heeft volgens de beschrijving daar ook 63 pagina's en 13 houtsneden in de tekst. De titelpagina van ons exemplaar is blijkens de afbeelding gelijk aan die van het daar beschreven boekje. Het is goed vergelijkbaar met en komt duidelijk uit dezelfde keuken als het exemplaar dat ten grondslag heeft gelegen aan de Merlijn-(facsimile)uitgave van de Schoone Historie van den edelen Jan van Parys, dat ook 72 bladzijden bevat in plaats van de bij Waller genoemde 64.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 128
€  200.00

 
N.N.
Spelleboek voor Neerlandsch jeugd, Weleer uitgegeeven door C.Kuyper en nu, door een' voornaam' liefhebber der Nederduitsche taal, aanmerkelijk verbeterd
N.N., Spelleboek voor Neerlandsch jeugd, Weleer uitgegeeven door C.Kuyper en nu, door een' voornaam' liefhebber der Nederduitsche taal, aanmerkelijk verbeterd, (ornament), Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon, 1800, vierde deel, (40) pp, 8º, (15,2 x 10 cm), A-B8 C4, Gebruikt exemplaar. Ingenaaid in een perkamenten omslagje, dat iets te klein is voor het formaat. Het meet voor en achter 14,1 x 9,1 en 14,4 x 9,5 cm. Gedrukt op tamelijk dik vergeeld en afgesleten papier met ezelsoortjes. Blaadje B8 heeft een brandgaatje. Omslag hier en daar gevlekt, Op de voorkant van het omslag staat in keurig handschrift een niet goed leesbare naam, een plaats en de datum 3 februari 1902, Het boekje heeft geen inleiding of gebruiksaanwijzing. Het spelleboek bestaat uit 38 bladzijden met drie kolommen woorden op een rijtje. Eerst de Woorden van drie Sijllaben volgends orde van het A, B ,C (21 pp). Dan Woorden van vier Sijllaben (13 pp) en tenslotte Woorden van vijf Sijllaben (4 pp). Alle woorden zijn gedrukt in gotische letters. De titelpagina is in Antiqua (Romeins en cursief), Niet in STCN of Picarta. Van Cornelis Kuyper verschenen vanaf 1762 'Christelyke en stigtelyke rymen, uyt verscheydene autheuren by een verzaamt'. Ook het vierde en vijfde deel der Neder-duytsche spellinge. Uit de volledige titel van deel 4 blijkt, dat de nieuwe bewerking uit 1800 van geheel gelijke opzet is. Kuypers boekje heette: Vierde deel der Neder-duytsche spellinge: inhoudende vele en verscheydene woorden, van drie en vier syllaben, volgens ordre van den A, B, C. met nog eenige woorden van vijf syllaben. Deze druk is uitgegeven bij Joannes Kannewet II te Amsterdam. Ook de collatieformule van dit boekje was A-B8 C4, David du Mortier Junior (1757-1818) was boekverkoper en uitgever sinds 1787. In 1788 vormde hij met zijn vader David sr. de firma D.du Mortier & Zoon. Vanaf 1795 trad hij op de voorgrond op zijn vakgebied en in de Leidse politiek. Hij was dus patriot en democraat. Ook in de liefdadigheid op en letterkundig gebied was hij zeer actief. De firma gaf werken van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, schoolboeken, de Bijbelvertaling van Van der Palm en de bijbel voor de jeugd uit
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1275
€  35.00

 
N.N.
Staatsregeling voor het Bataafsche volk 1798, De eerste Grondwet van Nederland
N.N., Staatsregeling voor het Bataafsche volk 1798, De eerste Grondwet van Nederland, Inleiding Joost Rosendaal, (Nijmegen), Uitgeverij Vantilt, (2005), 158 pp, (19 x 11 cm), Paperback. Als nieuw, Deze uitgave van de eerste Nederlandse Grondwet begint met een uitvoerige inleiding. Vervolgens is afgedrukt: Het ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafsche volk, door de Constitueerende Vergadering ter goedkeuring of afkeuring aan hetzelve volk voorgedragen, zoals dit in 1798 in druk is verschenen bij Blussé en Comp te Dordrecht. Compleet met de proclamatie, de reglementen en de additionele artikelen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1359
€  7.50

 
N.N.
Stadrecht van Zwolle en Reglement voor het edel schoutengerichte
N.N., Stadrecht van Zwolle en Reglement voor het edel schoutengerichte, vignet: wapen van Zwolle, Te Zwolle, Bij S.Clement en Zoon F.Clement, 1794, IV + 426 + (II) + 34 pp, 4º, 21 x 16,5 cm, Gebonden in de oorspronkelijke eenvoudige band. Kartonnen platten en sierpapier met kievitsmarmering op platten en rug. Papieren rugschildje met titel van het boek en de papieren bekleding van de rug zijn iets beschadigd. De bladen B2 en B3 zitten los, Op voorste schutblad handtekening van een vorige bezitter, Op het Stadrecht van Zwolle volgt het Reglement op de manier van procedeeren voor het edel schoutengerichte van Zwolle en over Zwollercarspel. Met de jura en aankleve van dien met een afzonderlijke titelpagina, Dit boek is aanwezig in 8 grote Nederlandse bibliotheken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3151
€  350.00

 
N.N.
M.Stuart
N.N., M.Stuart, portret te halven lijve rechts, het hoofd is naar links gewend, litho, Met facsimile handtekening van de geportretteerde, P.Blommers, (ca 1850), portret / prent + onderschrift / papier: 8,8 x 6,8 / 11 x 9,4 / 23 x 15,5 cm, Redelijk goede afdruk. Papier afgesneden, Een wat oudere man zit gekleed in jas, vest en wit hemd, waarover een kamerjapon aan een tafel. Hij lijkt gestoord bij het schrijven. In de linkerhand heeft hij een beschreven vel papier. Op de tafel boeken, een ganzenveer en een inktpot. Op de achtergrond is schetsmatig een gedeeltelijk met een gordijn afgesloten boekenkast afgebeeld, Van Someren 5389
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2396
€  10.00

 
N.N.
M.Stuart
N.N., M.Stuart, Borstbeeld rechts, litho, naar de kopergravure van Vinkeles, La Haye, Van Lier frères, (ca 1840), portret / prent + onderschrift / papier: 8,8 x 6,8 / 11 x 9,4 / 23 x 15,5 cm, Redelijk goede afdruk. Papier afgesneden. Volgens Muller is dit een slechte kopie van de gravure van Vinkeles. Kwestie van smaak, Een jonge man in de gangbare kleding van zijn tijd: openstaande jas met grote knopen, waaronder vest, waaronder wit hemd. Eigen haar of een pruik met 1 boucle. In de nek lange krullen tot op de schouders, Muller 5195
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2397
€  5.00

 
(Boxman, Abraham, Steenhauer, C. en anderen)
Studenten Zangen
(Boxman, Abraham, Steenhauer, C. en anderen), Studenten Zangen, (vignet van D.Veelwaard naar J.G.La Lau: een altaartje met een lier erop en met Grieks onderschrift en de inscriptie ACAD.L.B. Daarboven zweeft Minerva met helm op het hoofd, speer en schild in de linkerhand en een opengeslagen zangboekje met muzieknoten in de rechterhand. Folianten leunen tegen het altaartje), Leyden, L.Herdingh en zoon & de Wed.e M.Cijfveer, (1822), (4 blanco) + (XVI) + 177 + (1) pp, 8º, (16,3 x 10,2 cm), In het oorspronkelijke kartonnen bedrukte groene bandje. Op het voor- en achterplat op veel plekjes afgesleten: de voorstellingen zijn nog net zichtbaar. Op de rug is de tekst weggesleten. Het bindwerk is op enkele plaatsen iets los, maar het boekje zit stevig in de band. Op de bladzijden 76 en 77 is koffie gemorst. Veel gebruikt exemplaar, Onleesbare naam van een vroegere eigenaar 2 x met potlood op het voorste schutblad. Op het voorste schutblad ook heel groot de naam Wittop Koning Jac(ob) v(an) L(ennep)K(ade) 62 N3. Op de 2 volgende blanco bladzijden staat in potlood de naam Dr E.J.de Vries Op de 3 volgende bladzijden Jacques Marguérithes Emanuel de Vries. Het schutblad achterin is voorzien van allerlei aantekeningen en een tekening in potlood, De bundel bevat de tekst van 70 liederen. De meeste teksten zijn in het Nederlands, maar Duits, Latijn (uiteraard), Hebreeuws en Arabisch komen ook voor. Vooraf gaat een aanspraak van Minerva. Een voorberigt van de samensteller volgt. Daarin zegt hij, dat op Duitse hogescholen een eigen zangboek heel gewoon is, maar op Nederlandse niet. Om in deze leemte te voorzien heeft hij Liederen uit de almanakken van 1815-1822 gehaald. Er zijn ook nieuwe liederen bij, die speciaal voor deze bundel zijn geschreven, Dit bundeltje is ook verschenen met op de titelpagina Herdingh en zoon & C. van der Post, Utrecht
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3470
€  50.00

 
(Lafontaine, August)
(Theodoor of de vondeling)
(Lafontaine, August), (Theodoor of de vondeling), Vertaling van Theodor, oder Cultur und Humanitât (1800), (vignet van J.E.Marcus naar W.Jurij), (met platen), (In dit exemplaar van het tweede deel zit één gegraveerde illustratie van J.E.Marcus naar een tekening van W.Jury), (Te Haarlem), (bij François Bohn), (1806), (Tweede deel), 324 pp, 8º, (22,7 x 13,6 cm), In de oorspronkelijke omslag met sierpapier op de platten. Titelpagina en voorplat ontbreken, Buisman 1206. Van dit boek worden vier exemplaren bewaard in de grote Nederlandse bilbliotheken, August Heinrich Julius Lafontaine (1758-1831) heeft theologie gestudeerd en kwam aan de kost als huisonderwijzer. In 1792 was hij veldpredikant in het Pruisische leger. Vanaf 1800 woonde hij op een landgoed en begon te schrijven. Hij heeft meer dan 60 even braafburgerlijke als sentimentele romans afgeleverd. Lafontaine was in zijn tijd populair in heel Europa. Ook in Nederland werden zijn boeken goed verkocht
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1329
€  10.00

 
(N.N.)
De twee zusters
(N.N.), De twee zusters, tooneelspel (in vijf bedryven), (Amsterdam), (by d'erven P.Meijer en G.Warnars), (1788), Verschenen in Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle de verscheiden taalen van Europa XVII, 161-286, (126) pp, 8º, (16,3 x 10,6 cm), Zonder titelpagina en zonder titelplaat; in een stevig papieren omslagje, op de eerste bladzij en enkele andere pagina's een ovaal stempel van A.van Lier, theater-directeur, Amsterdam. Verder een etiketje met en nummer, In een ongenoemde stad (Tilburg?), twee uur gaans van Oosterhout, moet Advocaat Pressé voor koopman Grasman twee vorderingen incasseren. Het geld gaat naar zijn twee dochters. Pressé heeft een oogje op de jongste dochter, Jansje, die door haar moeder en haar oudere zus Margarietje wordt dwarsgezeten en geplaagd. Margarietje komt erachter, dat haar vader haar het kleinste bedrag wil geven. Met intriges en verdachtmakingen probeert zij de grotere zak geld te bemachtigen. Jansje houdt het thuis niet meer uit. Uiteindelijk komt Het bedrog van Margarietje aan het licht. Jansje trouwt Pressé en krijgt al het geld, Dit stuk is in vier grote Nederlandse bibliotheken aanwezig, Omdat dit stuk in de Spectatoriaale schouwburg is verschenen, mag men aannemen, dat het een vertaling is. De namen van de oorspronkelijke auteur en de vertaler zijn niet bekend. In het stuk zelf wijst niets op buitenlandse oorsprong. Het stuk zit vol intriges en karikaturale personages. Een vader met principes, een huisknecht met zinspreuken, een advocaat die altijd te vroeg en een geneesheer die altijd te laat is
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1600
€  20.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - Volgende pag.