gevonden: 497 boeken op 34 pagina's. Dit is pagina 4
Vorige pag. - Volgende pag.

 
J.C.
L. W. van Merken
J.C., L. W. van Merken, portret, borstbeeld links, steendruk, gaat uiteindelijk terug op het in 1792 gegraveerde portret van Vinkeles naar een tekening naar het leven van H. Pothoven uit 1771, á La Haye, Publié par Soetens & Fils, (1837-1840), Portret / afbeelding / papier: 8,7 x 8,3 / 17,1 x 11,4 / 22 x 16,1 cm, Enkele bruine vlekjes, die vooral op de achterkant zichtbaar zijn. Stukje uit de linker bovenhoek en rechtsonder is een klein stukje papier afgescheurd. Op de linker en rechter rand wat verbruind en enkele kleine scheurtjes, De dichteres van Het Nut der Tegenspoeden is hier vriendelijk lachend afgebeeld, zoals op de voorafgaande prenten. Maar zij lijkt nu veel jonger, kijkt de toeschouwer niet meer recht aan en heeft het hoofd nu duidelijk van de kijker afgewend. Zij heeft nog wel de kanten muts op het hoofd en een oorbel met twee ruitvormige stenen in het rechter oor. De flinke met kant afgezette halsdoek bedekt nog steeds het bovenlichaam, dat boven het zeer laag uitgesneden lijfje uitkomt. Voorop de muts draagt Van Merken nu een onduidelijk sieraad en om de hals een dubbel snoer van nu donker gekleurde kralen, Muller 3577. Evenals het portret van Vinkeles in de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de Vaderlandsche jeugd, Amsterdam, Johannes Allart, XXII (1794), plaat VII en een Illustratie in het Vervolg op Wagenaar XXIII, Amsterdam, Johannes Allart, 1799, tegenover bladzij 42, is dit portret uiteindelijk gebaseerd op een tekening naar het leven van H.Pothoven uit 1771, dus van Van Merken als Sara. Vinkeles heeft in 1792 een prent in 4º naar deze tekening gemaakt, waarop de dichteres zit te schrijven aan een tafel met haar bibliotheek als achtergrond. In onze ogen is zij daarop een oude vrouw, Lucretia Wilhelmina van Merken is een beroemde dichteres uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Zij is lange tijd zeer populair geweest door haar lange gedicht Het Nut der tegenspoeden (1762). Met haar man Nicolaas Simon van Winter maakte zij kennis toen zij lange tijd diens later overleden echtgenote verpleegde. Ook had zij veel succes met haar treurspelen en heldinnenbrieven. Het Graf van Rhijnvis Feith is een navolging van Van Merkens Nut. Sinds 1783 woonde zij 's winters in Leiden en 's zomers op buitenplaats Bijdorp aan de Oude Rijn
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1678
€  10.00

 
L.E. (Engelberts, Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia, ('Lite')(1880-1929)
Mesdames
L.E. (Engelberts, Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia, ('Lite')(1880-1929), Mesdames, Zeist, N.V. G.J.A.Ruys' U.-M., z.j., 98 pp, 12,5 x 17,5 cm, Oorspronkelijk bedrukt kartonnen omslag met illustratie ('de vlucht van Mesdames') en versierd donkerblauw kartonnen stofomslag met rond venster op de illustratie. Rug en gedeelte van achterzijde iets verschoten. Mooi exemplaar., Over de vlucht van Madame Adélaide en Victoire, 'de laatsten der dochters van Lodewijk XV' in 1789, De bibliografie noemt een eerste druk Zeist 1928 en een tweede aldaar zonder jaartal, 'L.E. en Ignatia Lubeley' (met bibliografieën) in Jhr.dr.H.W.M. van der Wyck en drs J.Enklaar-Lagendijk, Herinnering aan twee Overijsselse Buitenplaatsen (....), Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1982, 159-179
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1049
€  15.00

 
N.N.
Michel Ney
N.N., Michel Ney, portret, borstbeeld rechts, lithografie, naar een schilderij van François Gérard (1805), z.pl., z.uitg., z.j., portret / prent / papier 7,6 x 6 / 9,2 x 6 / 10,8 x 8,5 cm, In goede staat
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3024
€  2.50

 
N.N.
Mr.P.J.v.Berckel Raad in de vroeds(chap) en oudburge(meester) d(er) stad Rotterd(am)
N.N., Mr.P.J.v.Berckel Raad in de vroeds(chap) en oudburge(meester) d(er) stad Rotterd(am), portretje in medaillon, borstbeeld links, kopergravure, naar een ouder voorbeeld, z.pl., z. uitg., (ca 1790), Er bestaan meer van dergelijke patriottenportretten. Van Someren vermeldt er meer dan 50. Ze worden besproken onder de serienaam Vaderlandsche Chocolaad (I,183). Het is onduidelijk wat precies de bedoeling ervan was. Werden er twee versies van elk portretje gedrukt? Een met randschrift en een zonder? Die zonder randschrift waren voorzien van een bovenschrift en van een vers onder het portretje. Vermoedelijk kon men deze portretjes van patriotse helden op verschillende manieren gebruiken. Die met randschrift, maar zonder bovenschrift en verzen om er flikken in te verpakken? Die met randschrift en met verzen om te verzamelen. En zo in de periode 1787-1795 de patriottische zaak in gedachten te houden en te steunen, Portret / gedrukte omlijsting met randschrift / papier: 3,2 x 3,2 / 4,2 x 4,2 / 21,3 x 14 cm, Dit portret is gedrukt op een verder onbedrukt octavo blaadje. Papier onafgesneden. Goed exemplaar, Achterop in potlood: VS 351 gekocht 22 Mei 1890 Cat v Stockum Nº 46 ƒ 1.-, Van Berckel kijkt ons half van terzijde optimistisch aan. Hij draagt een staartpruik en is gekleed in een rok, waaronder een jabot zichtbaar is, Van Someren 351 vermeldt dit portret als 'proefdruk voor het vers en de naam van de graveur'. Onder nummer 351* beschrijft hij zo'n portret, maar dan mét randschrift als 'proefdruk zonder vers of naam van de graveur', P.J.van Berckel (1725-1800) was in 1781 en 1782 burgemeester van Rotterdam en van 1783 tot 1787 onze eerste gezant bij de Verenigde Staten van Amerika. Tijdens zijn verblijf in de VS was hij lid gebleven van de Rotterdamse vroedschap, waar hij sinds 1769 deel van uitmaakte. Maar op 30 januari 1788 werd hij ontslagen wegens patriottische sympathieën. Van Berckel keerde niet terug naar zijn vaderland en bleef in de VS (Bataven!,62)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2347
€  30.00

 
(Kreet, Hendrik Arnold)
Nederlandsche amnestien van de jaaren 1485, 1488, 1787 en 1788
(Kreet, Hendrik Arnold), Nederlandsche amnestien van de jaaren 1485, 1488, 1787 en 1788, Dordrecht, J.Krap,Az, 1789, XII + 374 pp, 8º, 20,7 x 13 cm, Gebonden in een stevige kartonnen band. Sierpapier met gruismarmering op de platten en de rug. Op de rug eenvoudige vergulde ornamenten en een rood rugschildje met de titel in vergulde hoofdletters. Chique exemplaar met roze kievitsmarmering op de snede en een groen leeslint. In prima staat. Op de rug en op het achterplat iets geschaafd, Op de typografische titelpagina: stempeltje van de Remonstrantse Gereformeerde Gemeente Rotterdam, Verzameling van stukken die betrekking hebben op aanklachten tegen de samensteller van deze verzameling. Hij werd na de staatsgreep van Willem V in 1787 vervolgd wegens het voeren en bevorderen der Patriottische gevoelens. Dit, omdat hij volgens zijn aanklagers niet in aanmerking kwam voor de amnestieën van 27 september of van 15 februari 1788. Het boek bevat 27 stukken die betrekking hebben op de zaak van Mr.H.A.Kreet. Vooraf gaan een voorbericht van Kreet, gevolgd door 6 teksten over amnestieën uit de periode 1485-1492. De 27 daarop volgende stukken komen uit de periode 1787-1788. De samensteller legt zijn gedrag tijdens de patriottische revolutie van 1787 voor iedereen open met de bedoeling zijn naam, eer en nagedachtenis te zuiveren, Van dit werk is 1 exemplaar beschikbaar in grote Nederlandse bibliotheken, Hendrik Arnold Kreet (1739-1804) was als student actief met het oprichten van nog altijd bekende genootschappen als Minima crescunt en Dulces ante omnia Musae. Hij was ook betrokken bij de oprichting van de Maatschappij van Nederlandse letterkunde te Leiden. In Rotterdam nam hij deel aan de patriottische beweging. Vanaf 1795 was hij griffier bij het Hof van Holland en werkte hij aan een Wetboek voor de Bataafsche Republiek
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3469
€  95.00

 
(Aretino, Pietro)
Het Net der Wellustigheyt. Vermeerderd met De Uytgelese Minne-zangen
(Aretino, Pietro), Het Net der Wellustigheyt. Vermeerderd met De Uytgelese Minne-zangen, Facsimile-uitgave, uitgegeven en ingeleid door A.N.W. van der Plank, Met de titelprent en 2 illustraties uit het origineel in de KB. Er zijn 6 platen toegevoegd uit een latere vertaling van hetzelfde werk van Aretino, Deventer, Uitgeverij sub rosa, (1982), (Populair proza uit de 17e en 18e eeuw nr 2), (V) + (I blanco) + XIV + 172 pp, 16 x 11 cm, In het oorspronkelijke, bedrukte, stevige papieren omslag. Titel op de rug. Daaronder het nummer 2 (tweede deel van de serie) en de aanduiding P.P., Antonia interviewt Lucretia over haar leven als courtisane. Het is haar niet te doen om sex, maar om geld en goed. Toegevoegd zijn 13 Uytgelese Minne-zangen, Facsimile-herdruk van Het Net der wellustigheyt. Ontdeckende De valsche practijcken en lose listigheden der hedendaegse Courtisanen (....). Overgheset uyt het Spaens in 't Nederduyts door I.de L. Amsterdammer, 1646. De Spaanse uitgave is een vertaling van het derde deel van het eerste boek van de Ragionamenti door Pietro Aretino. Voor het eerst apart gedrukt te Napels in 1534. De Uytgelese Minne-zangen komen uit de libertijnse roman L'Ecole des Filles, Ofte Schoole voor de Jonge Dochters
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1979
€  7.50

 
(Diverse auteurs)
Nieuwe Verzameling van Gezelschaps-Liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand
(Diverse auteurs), Nieuwe Verzameling van Gezelschaps-Liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand, (vignet: stilleven van zangboekje en verschillende muziekinstrumenten), te Dordrecht, bij J.Zender, 1836., Tweede veel vermeerderde en verbeterde druk, 56 pp, 8º oblong, (11,4 x 15,8 cm)., In oorspronkelijke halflinnen band met sierpapier dat op het voorplat op een plek is afgesleten. Resten van rugschildje. Schutblad achterin wat beschadigd. Vanaf blad 37/38 een bruine vochtvlek, die op elk volgende blad in grootte toeneemt en op blad 56/57 bijna een half blad groot is. De titelpagina heeft een paar scheurtjes. Toch een acceptabel exemplaar., Bij de meeste liedjes wordt een zangwijs genoemd. De auteurs van de opgenomen teksten worden niet vermeld. Nummer 20, 'Romance', is Rhijnvis Feiths sentimentele gedicht 'Aan ongelukkige gelieven' uit 1778. Hier en daar is er iets veranderd of omgegooid. De wijs is: 'Arm en nedrig is mijn hutje.' Bij de tekst hiervan in de Verzameling van gezelschaps-Liederen (nr 45) staat geen wijs genoemd. Naar de wijs van 'De wereld is in rep en roer' (nr 29) wordt in veel liedboekjes verwezen. Ook staan er aria's uit zangspelen in dit bundeltje, bijvoorbeeld de aria uit Mozarts Toverfluit over man, vrouw en de liefde (nr 34)., De eerste druk van deze bundel is van 1835; er zijn verder nog uitgaven bekend uit 1838, 1840 en 1850. Maar geen van deze drukken is in groten getale aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken. Terwijl van de Verzameling die voor het eerst is gedrukt in 1830, tamelijk veel exemplaren in de genoemde bibliotheken voorkomen. De derde druk van deze Nieuwe Verzameling en de vijfde van de Verzameling van gezelschaps-liederen komen wel eens in één bandje voor.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 869
€  50.00

 
N.N.
Onze Huis- en landdieren. Hoe zij leven en hoe zij er uit zien
N.N., Onze Huis- en landdieren. Hoe zij leven en hoe zij er uit zien, Met 8 gekleurde plaatjes, Op de voorkant van het omslag zien we het plaatje dat op bladzij (10) staat en op de achterkant de voorstelling die we ook op bladzij (15) kunnen bewonderen, Leiden, D.Noothoven van Goor, (ca 1870), 16 ongenummerde pp: 8 pp tekst en 8 pp illustraties met tekst, 17,1 x 10,6 cm, Van buiten een keurig exemplaar. Het boekje is gebonden in een gele bedrukte papieren omslag. De omslag is voorop iets gevlekt en achterop ontbreekt een klein stukje papier uit de rand. Op de bladzijden met alleen tekst, staat de tekst scheef op het papier. De bladzijden 12-16 hebben bovenin een lichtbruine vochtvlek, Het boekje bevat 8 rijmpjes: De kip en het meisje, Het meisje en het schaap, De geit en de hond, Het paard en de kleine Frits, De pauw, de knaap en de ezel, De knaap en de Gans, Het meisje en de koe en Marie en het konijntje. Elk verhaaltje op rijm beslaat 2 pp en bij elk verhaaltje hoort een afschuwelijk met de kleuren rood, blauw, en geel gekleurd plaatje. Geen titelpagina, Andere exemplaren van dit boekje worden bewaard in 4 grote Nederlandse bibliotheken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2070
€  7.50

 
N.N.
Ordonnantie voor de Voerlieden van Groningen. Waer nae deselve haer voortaen wegens de Ordinaris Beurten in 't Ontfangen van de Vrachten, als mede de vreemde Voerluyden alhier komende zich zullen hebben te reguleren
N.N., Ordonnantie voor de Voerlieden van Groningen. Waer nae deselve haer voortaen wegens de Ordinaris Beurten in 't Ontfangen van de Vrachten, als mede de vreemde Voerluyden alhier komende zich zullen hebben te reguleren, vignet, Gedrukt tot Groningen, By Gesina Elama, Ordinaris Stads Boekdrukkersche, 1724, 8 ongenummerde bladzijden, 4º, 21.3 x 17 cm, Gebonden zonder omslag. Papier onafgesbeden en aan de randen wat verbruind, Deze ordonnantie heeft waarschijnlijk ooit deel uitgemaakt van een verzameling: rechtsboven op elk blad recto staat een nummer in inkt (422-425), Tarieven voor ritten van personen van Groningen naar Zwolle, Zwartluis, Deventer, Kampen, Coevorden, Leeuwarden Delfzijl, Winschoten, Nieuweschans en Leer. De prijzen verschillen dikwijls per periode en per vervoermiddel: bijvoorbeeld een open wagen of een verdekte wagen of koetse. De reis naar Zwolle kostte van mei tot oktober 16 gulden voor 1 of 2 tot 22 gulden voor 6 personen. Daarachter een Ordre raekende de Vreemde Voerlieden, gedateerd 2 juni 1686, Deze ordonnantie is in drievoud aanwezig in de UB Groningen. De UB Leiden bezit ook een exemplaar, Gesina Elama was als drukker werkzaam in de periode 1717-1724 als Gesina Elama, weduwe Johannes Barlinkhof en van 1724-1746 als Gesina Elama
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3239
€  25.00

 
N.N.
De oude kindervriend
N.N., De oude kindervriend, verhalen voor de Jeugd. Met 6 gekleurde plaatjes, Leiden, B.Noothoven van Goor, (1871), (VI) + 78 pp, de pagina's 65 en 66 ontbreken, (17 x 12,4 cm), In een rode linnen stempelband met versiering en belettering in zwart op rug en voorplat. Op het achterplat het blindgestempelde boekbindersvignet van J.Giltay en Zoon Dordrecht. Watervlekje op de rug en enkele andersoortige vlekken. Rug en voorplat eveneens bevlekt en verschoten. Boekblok los in de band en bindwerk los. Inhoud is niet compleet: de pagina's 65 en 66 ontbreken. De plaatjes zijn aardig en in tamelijk goede staat, Op de titelpagina staat: Marie Walrabenstein. Woerden. 23 December 1902. Van Ds A.P.de Groot, 32 korte verhalen met brave strekking, Aanwezig in 2 grote Nederlandse bibliotheken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2321
€  5.00

 
(Hulk Jacobsz, Abraham (1751-?)
Pache
(Hulk Jacobsz, Abraham (1751-?), Pache, cirkelvormig portretje in in medaillon, borstbeeld links, kopergravure, naar het portret van Albert van Rijssel (!) door Vinkeles in het Vervolg op Wagenaar XI (1793), t.o. p. 264, Onder het portret staat 'Pache' gedrukt in hoofdletters., z.pl. , z. uitg. , (ca 1793-1795)., Dit portret staat op een octavo blaadje, alleen voorzien van de achternaam van de afgebeelde. Er bestaan meer van dergelijke portretten. Maar dan van gevluchte patriotten. Het is onduidelijk wat de bedoeling ervan was. Vermoedelijk kon men de zo afgebeelde patriotse helden in ballingschap op verschillende manieren gebruiken. Voor verpakking of spellen? En zo in de periode 1787-1795 de patriottische zaak in gedachten houden en steunen. Soort illegale prent?, Portret / afbeelding / papier: 3,3 x 3,3 / 4,2 x 4,2 / 21 x 11,9 cm., Aan vier kanten afgesneden. Goede afdruk met wat vouwtjes in het papier., Pache (Van Rijssel) kijkt ons half van terzijde aan. Hij draagt geen pruik, maar eigen, achterover gekamd haar tot aan de rug. Hij is gekleed in een gegalonneerde rok, waaronder een vest en een jabot zichtbaar zijn. Dit portret van Pache is volkomen gelijk aan het portret van Albert van Rijssel, dat in dezelfde serie is uitgegeven., Dit prentje is gemaakt met als voorbeeld een portret van Albert van Rijssel (ipv dat van Pache) in een patriottisch werk. Bijvoorbeeld (Jacobus Kok en Jan Fokke), Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de Vaderlandsche jeugd. Met plaaten en pourtraiten, Amsterdam, Johannes Allart, 1783-1795. Of misschien op het portret van Vinkeles in het Vervolg op Wagenaar XI (1793), t.o. p. 264. Toeschrijving aan Hulk op grond van Van Someren I, 192. Het merkwaardige aan dit portretje is ook, dat het wat afbeelding betreft precies gelijk is aan de andere bij van Someren genoemde portretjes. Maar de naam van de geportretteerde staat er in dit geval in grotere kapitalen onder in plaats van erboven., Jean-Nicolas Pache (1746-1823) werd in Verdun geboren uit Zwitserse ouders. Hij was een beschermeling van Maarschalk de Castries en begon zijn carrière als gouverneur van de kinderen des huizes. Vanaf 1784 bracht hij enige tijd door in Zwitserland, maar keerde naar Parijs terug ten tijde van de revolutie. In 1792 was hij korte tijd minister van oorlog. In februari 1793 werd hij gekozen tot burgemeester van Parijs. Robespierre zette hem gevangen, maar de Cordeliers hielden hem de hand boven het hoofd.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 811
€  15.00

 
N.N.
Paul Delaroche
N.N., Paul Delaroche, portret / borstbeeld rechts, krijtlitho, La Haye, van Lier frères, (1839-1847), portret / portret + onderschrift / papier: 8,2 x 8,8 / 11,6 x 8.8 / 21,4 x 14,9 cm, Het portret is in goede staat. Bovenin zijn twee scheurtjes gerestaureerd, De schilder heeft het bovenlijf iets naar rechts gewend en kijkt langs ons heen. Hij draagt een tot boven aan toe dichtgeknoopte donkere jas met daarop een dubbele rij knopen en een donkere halsdoek. Een ridderorde gaat voor een kwart schuil onder de neergelsagen kraag van de jas, Hyppolyte (Paul) Delaroche (1797-1856) was een Franse landschaps- en historieschilder. Een bekend werk van hem is de Hémicycle, een muurschildering in olieverf in de École des Beaux Arts. Op dit schilderstuk zijn 75 grote kunstenaars van alle tijden afgebeeld. De muzen (geïdealiseerde vrouwenfiguren) houden hen gezelschap. Delaroche voltooide dit kolossale werk van 27 meter lang in 1841, nadat hij in 1837 de opdracht had gekregen het te maken. In 1855 werd dit kunstwerk door brand verwoest. De kunstenaar begon aan de restauratie, maar overleed. Hij heeft ook portretten en historiestukken gemaakt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1841
€  10.00

 
(Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de (1688-1763)
Le pere prudent et equitable, ou Crispin l'heureux fourbe
(Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de (1688-1763), Le pere prudent et equitable, ou Crispin l'heureux fourbe, Comedie, (drukkersmerk 'sphaera': hoepel-kloot of wereldbol met onduidelijke krabbeltjes op de plaats van de dierenriemtekens), A Limoges, A Paris au Palais et en la Boutique de la Veuve Barbin, Chez Pierre Huet, sur le second Perron de la Sainte Chapelle, MDCCXII (1712), (VI) + 42 pp, 12º, (15,2 x 9,7 cm), a iii A4 B2 C4 D2 E4 F2 G3, In het oorspronkelijke beige papieren omslag. Omslag wat vuil. Verder in goede staat, Opdracht aan Rogier Seigneur du Boisson, Conseiller du Roy, Lieutenant General civil et de police en la Sénéchaussée & Siege Présidial de Limoges, ondertekend M***. Hierin zegt de auteur, dat hij het stuk toevallig in handen kreeg. De aanleiding tot het schrijven van dit stuk wordt verteld in het voorwoordje van de drukker. Lijst van acteurs. 2 permissions van 22 maart 1712, De eerste druk van Marivaux' eerste stuk voor het theater. Niet aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken, Marivaux heeft dit blijspel, zijn eerste stuk, in 8 dagen geschreven toen hij nog maar 18 jaar oud was. Hij woonde en studeerde toen waarschijnlijk nog in Riom (Auvergne). Het stuk is misschien in kleine kring opgevoerd, maar daarna nooit meer. Vanaf 1710 studeerde Marivaux rechten in Parijs, waar hij kennis maakte met Fontenelle en deelnam aan het literaire leven; o.a. in de salon van madame de Lambert
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 314
€  50.00

 
N.N.
Polyhymnia of Verzameling van de beste en in ons land alom bekende en meest geliefkoosde Hoogduitsche Romancen, Balladen, Gezelschaps- en Volksliederen. Met accompagnement van Piano-forte
N.N., Polyhymnia of Verzameling van de beste en in ons land alom bekende en meest geliefkoosde Hoogduitsche Romancen, Balladen, Gezelschaps- en Volksliederen. Met accompagnement van Piano-forte, Leiden, D.Noothoven van Goor, (1860), Eerste en Tweede bundel (alles wat is verschenen), (6) + 80 en (6) + 80 pp (18,3 x 14,3 cm), (18,3 x 14,3 cm), In de oorspronkelijke halflinnen band met goudgestempelde naam van de toenmalige eigenaar waaronder een ornament op het voorplat. Boekblok voorin en achterin en inhoud en titelblad van het eerste deel met (waarschijnlijk onschadelijk) plakband vastgeplakt. Netjes ogend exemplaar, op het voorplat staan de naam van de toenmalige eigenaar: A.v.d.Burg. Op de achterkant van het voorplat een vierkant etiket van Bibliotheek Maxate met een gedeelte van een klavier, Deze 2 bundels bevatten 38 + 40 = 78 Duitse zangstukken. Veel voorkomende componisten zijn C.M.von Weber en Reichardt. Er zijn teksten van nog steeds bekende dichters bij: Uhland, Hölthy, Gleim, Schiller, Th Körner, Stolberg, Göthe (Heidenröslein, maar niet dat van Schubert), Kotzebue en Gellert. Wel aanwezig is Loreley van Heine op muziek van Silcher. Ook is er het Komisches terzett Der Schulmeister van een schoolmeester en twee kinderen over het ABC, Dit bundeltje is in 4 van de grote Nederlandse bibliotheken beschikbaar
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 944
€  25.00

 
N.N.
Portraits of the British and their allies / The Royal family of France, the family of Buonaparte, French generals, statesmen &c
N.N., Portraits of the British and their allies / The Royal family of France, the family of Buonaparte, French generals, statesmen &c, 2 kopergravures met in totaal 98 portretjes in medaillon / borstbeelden, (London), R.Bowyer, 80 Pall Mall, June 1, 1816, Beide prenten komen voor als illustratie in het werk The Campaign of Waterloo, illustrated with engravings of Les Quatre Bras, La Belle Alliance, Hougoumont, La Haye Sainte, and other principal scenes of action; including a correct military plan, together with a grand view of the battle on a a large scale. To which is prefixed a history of the Campaign, compiled from official documents and other authentic sources. London, T.Bensley & Son, for Robert Bowyer, 1816. Maar de prenten voor dit werk zullen ongetwijfeld ook afzonderlijk in de handel zijn gebracht, Portretjes / prenten / papier / passe-partout / lijst: 2,9 x 2,9 (per portretje) / 36,5 x 23,6 en 37,8 x 24,8 / 40,6 x 25,5 en 40,6 x 26,5 / 60,7 x 74,2 cm), Alle portretjes zijn destijds met de hand ingekleurd. Beide prenten zijn samen in één lijst geplaatst achter een passe-partout met twee vensters: de geallieerden links en de Fransen rechts. Beide prenten zijn ingoede staat. Vooral op de prent van de Engelsen wat bruine vlekjes. Beide prenten hier en daar iets gebobbeld. Originele houten lijst uit de tijd met enkele wormgaatjes. Rechtsonderin is de lijst beschadigd. Achterop staan de namen van de 96 geportretteerde mannen en van de dames van Napoleon: Maria Louise, diens vrouw, en Josphine, zijn ex, De linker prent geeft de portretten van de 5 gekroonde hoofden van de geallieeerden tegen Napoleon, onder wie onze koning Willem I. Verder 43 mannen die aan de strijd hebben deelgenomen, onder wie prinsen, graven en hertogen. Hierbij ook een portret van kroonprins Willem Frederik Hendrik. Op de linker prent worden de gelaatstrekken getoond van Napoleon en zijn twee vrouwen. Verder heel veel generaals en maarschalken van het Franse leger, onder wie Ney, Augereau en Kellermann en ministers als Talleyrand, Fouché en Berthier. Ook onze Lodewijk, koning van Holland, is afgebeeld
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1817
€  250.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - Volgende pag.