gevonden: 497 boeken op 34 pagina's. Dit is pagina 12
Vorige pag. - Volgende pag.

 
L.E. (Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia ('Lite') Engelberts)(1880-1929), Schrijfster van Silhouetten en Onder de Republiek
Twee levens
L.E. (Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia ('Lite') Engelberts)(1880-1929), Schrijfster van Silhouetten en Onder de Republiek, Twee levens, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, 1910, (IV) + 214 pp, (23 x 17 cm), Oorspronkelijke eenvoudig versierde linnen band: voorop staan de titel en de schrijfster omkranst in goud. Op de rug staan titel, schrijfster en uitgever in vergulde letters. Band heeft geleden van vocht en de rug is onderaan beschadigd. Het papier is niet helemaal fris. Het blaadje met de Inhoud en een advertentie van de uitgever zit los achterin en is beschadigd, Op de titelpagina in handschrift: F.W.Cattier Callenfels. Assen. Haarlem 5 Dec. 1910, Deze bundel bevat drie verhalen: De geschiedenis van Jan van Haersolte, Een Stiftfreulijn van Thorn en Les idées marchent. Het tweede verhaal speelt zich af in de zeventiende eeuw. Het eerste verhaal is treurig en gaat over J.W.S van Haersolte, een felle patriot, die in militaire dienst is gegaan. Zijn huwelijk is mislukt en hij ging bankroet, Volgens de bibliografie heeft deze bundel maar één druk gekend. De schets Les idées marchent verscheen eerder in Eigen Haard 1904 en Een Stiftfreulijn van Thorn in hetzelfde blad in 1908, 'L.E. en Ignatia Lubeley' (met bibliografieën) in Jhr.dr.H.W.M. van der Wyck en drs J.Enklaar-Lagendijk, Herinnering aan twee Overijsselse Buitenplaatsen (....), Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1982, 159-179. Zie over Jan van Haersolte: Bankroet, de ondergang van Johan Willem Simon baron van Haersolte (Overijsselse Handschriften 9) en M.L.Hansen, Akelige tijden. Johan Willem Simon baron van Haersolte en zijn nazaten 1764-1901, Epe, 2005
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1063
€  10.00

 
Ewald, J(ohann) L(udwig)
De Goddelijke Voorzienigheid blijkbaar in de ontmoetingen en omstandigheden van sommige menschen en gebeurde daadzaken
Ewald, J(ohann) L(udwig), De Goddelijke Voorzienigheid blijkbaar in de ontmoetingen en omstandigheden van sommige menschen en gebeurde daadzaken, Uit het Hoogduitsch, (vignet van W.H.Hoogkamer naar een tekening van H.P.Oosterhuis: een vrouw met een baby in de arm pakt een man in de kraag die net een andere baby voor haar deur heeft gedumpt), Te Amsterdam, bij C.L.Schleijer, 1828, VI + 263 + (1 blanco) pp, 8º, (22,7 x 13,8 cm), In de oorspronkelijke kartonnen omslag met sierpapier op de platten. Franse titelpagina en voorplat ontbreken. Rug grotendeels kaal. De gegraveerde titelpagina is er wel. Gegraveerde titelpagina vuil en watervlekkig. Eerste katern met het voorwerk zit los. Slordig exemplaar, Deze bundel bevat 25 leerzame verhalen uit het leven van mensen van allerlei rang en stand. Ewald laat in deze geschiedenissen zien hoe de Goddelijke voorzienigheid leiding geeft aan het leven van de mens. Hoe God mensen aanzet tot bekering en verbetering van slecht gedrag. Hoe hij het goede beloont, redt in nood, gebeden verhoort en op wonderbare wijze mensenlevens redt, Picarta geeft twee delen aan. Maar deze uitgave was in 1828 niet bedoeld om in twee delen te verschijnen; op de titelpagina wordt niet over delen gesproken. Het oorspronkelijke werk van Ewald was wel in twee delen uitgekomen (1824 en 1827). Deze Nederlandse uitgave uit 1828 bevat de belangrijkste verhalen uit beide Duitse uitgaven. Kennelijk is in 1829 alsnog een tweede deel in het Nederlands verschenen met de verhalen die in de bundel van 1828 niet waren opgenomen, Johann Ludwig Ewald (1747-1822) was een Duits theoloog, pedagoog en schrijver. Hij werd piëtistisch opgevoed en studeerde theologie te Marburg en Göttingen. Hij was werkzaam als onderwijzer, predikant en hoogleraar. Ewald maakte naam als onderwijshervormer en was een aanhanger van Pestalozzi. In Nederland verschenen veel van zijn werken in vertaling en was hij tamelijk populair
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1326
€  20.00

 
Feith, Rhijnvis
Brieven aan Sophië
Feith, Rhijnvis, Brieven aan Sophië, Gegraveerde titelpagina met vignet van Reinier Vinkeles naar Willem Gerrit van Ulsen, Amsterdam, Johannes Allart, 1806, VIII + 202 pp, 8º, (21,8 x 14 cm), Mooi exemplaar in halfleren band met sierpapier op de platten. Leren hoekverstevigingen. Rug versierd met eenvoudige, voor een deel vergulde, ornamenten. Gedrukt op stevig papier. Platten wat geschaafd: het boek is meerdere keren uit de kast gekomen, Voorbericht, waarin de dichter de hoop uitspreekt, dat deze verzen duidelijk maken, dat het Kantianisme gekant is tegen de Openbaring. 5 Uitgebreide filosofische brieven in alexandrijnen over Kants kritische wijsbegeerte. Achter elke brief uitvoerige aantekeningen. Een Naschrift tot slot
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2659
€  50.00

 
Feith, Mr.Rhijnvis
Julia
Feith, Mr.Rhijnvis, Julia, Vignet: twee tortelduifjes op een met roosjes versierd voetstuk en twee engelenkopjes in de wolken. Het vignet is bijna helemaal gelijk aan dat van de eerste en de tweede druk. In deze derde druk is de naam van de graveur weggelaten, Deze derde druk bevat dezelfde sfeervolle illustraties die exemplaren van de eerste en de tweede druk uit 1783, uitgegeven door Cornelis van Hoogeveen junior, opfleuren. Ze zijn in 1785 gegraveerd door Noach van der Meer junior, naar tekeningen van Derk Jan van der Laan en uitgegeven door Elwe en Langeveld. Ze horen bij scènes uit de Julia-hoofdstukken De ontmoeting (t.o.p.10), De rampzalige (t.o.p.60), De uitkomst (t.o.p.68), De rots (t.o.p.88) en Het gevoel (t.o.p. 98). De zesde illustratie hoort bij een scène uit het stukje De hermiet (t.o.p.176), dat een onderdeel is van het achter de Julia gevoegde Mengelwerk. Hoewel ook dit exemplaar een Bericht voor den boekbinder bevat, is de illustratie bij het prozastukje De hermiet tegenover de titelpagina geplaatst. De prachtige illustratie bij de ontmoeting in de Julia ontbreekt helaas. Daar staat tegenover, dat de 5 overgebleven illustraties proefdrukken zijn, Dit exemplaar behoort tot de iets zeldzamer druk uit 1786 bij Elwe en Langeveld dan de vierde uit hetzelfde jaar bij dezelfde uitgevers. Zie hierover Wa.R.D.van Oostrum, Julia(-)drukken vòòr 1800, Spektator IX, (1979-1980), 437-440, Amsterdam, J.B.Elwe en D.M.Langeveld, 1786, XII + 200 pp, 8º, 21,6 x 13,9 cm, Gebonden in een halflinnen band. Gladde rug. Papier afgesneden. Gedrukt op stevig papier. Vlekken op titelblad en de eerste bladzij van het voorbericht. Wat beduimeld exemplaar. Wat illustraties betreft helaas niet compleet, Op de eerste pagina van de inhoud: in inkt en kinderlijk handschrift de initialen C.E. De eerste bladzij van de opdracht is gebruikt voor een boodschap van een dochter aan haar moeder over brood. Ook in inkt en later doorgestreept, maar nog wel leesbaar, Op de achterkant van de titelpagina: een citaat van Vondel. Voorbericht. Inhoud. Bericht voor den boekbinder. Opdracht aan Mevrouwe ***. Julia. Mengelwerk. Het Mengelwerk begint met een citaat van Engel en een aanspraak van Feith aan zijn landgenoten. Dan volgen de prozaschetsen Themire, Alpin, Selinde en De hermiet. De gedichten Aan Cefise, De nacht, Aan ongelukkige gelieven en Werther aan Ismeene besluiten het Mengelwerk, De romantische illustraties zijn van de hand van medewerker van Reinier Vinkeles Noach van der Meer junior (1741-1822) naar ontwerpen en tekeningen van de Zwolse kunstschilder Derk Jan van der Laan (1759-1829)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1499
€  75.00

 
Feith, Mr.Rhijnvis
Julia
Feith, Mr.Rhijnvis, Julia, Vignet: twee tortelduifjes op een met roosjes versierd voetstuk en twee engelenkopjes in de wolken. Het vignet is bijna helemaal gelijk aan dat van de eerste en de tweede druk. In deze derde druk is de naam van de graveur weggelaten, Deze derde druk bevat dezelfde 6 sfeervolle illustraties die exemplaren van de eerste en de tweede druk uit 1783, uitgegeven door Cornelis van Hoogeveen junior, opfleuren. Maar ze zijn pas in 1785 gegraveerd door Noach van der Meer junior, naar tekeningen van Derk Jan van der Laan en uitgegeven door Elwe en Langeveld. Ze horen bij scènes uit de Julia-hoofdstukken De ontmoeting (t.o.p.10), De rampzalige (t.o.p.60), De uitkomst (t.o.p.68), De rots (t.o.p.88) en Het gevoel (t.o.p. 98). De zesde illustratie hoort bij een scène uit het stukje De hermiet (t.o.p.176), dat een onderdeel is van het achter de Julia gevoegde Mengelwerk, Dit exemplaar behoort tot de iets zeldzamer druk uit 1786 bij Elwe en Langeveld dan de vierde uit hetzelfde jaar bij dezelfde uitgevers. Zie hierover Wa.R.D.van Oostrum, Julia(-)drukken vòòr 1800, Spektator IX, (1979-1980), 437-440, Amsterdam, J.B.Elwe en D.M.Langeveld, 1786, XII + 200 pp, 8º, 23,1 x 14,2 cm, Gebonden in een halfleren band uit de tijd. Gladde rug. Rugschildje ontbreekt. Platten overtrokken met linnen en aan de binnenkant beplakt met slechte lijm, die bruine strepen heeft veroorzaakt op het witte papier. Papier onafgesneden. Hier en daar wat bruine vlekjes. Bruine stofranden bovenaan de bladzijden. Scheurtje in blad met de Franse titelpagina; gerestaureerd met goed plakbandje. Wat beduimeld exemplaar, Op de Franse titelpagina in inkt de initialen G.F., Op de achterkant van de titelpagina: een citaat van Vondel. Voorbericht. Inhoud. Bericht voor den boekbinder. Opdracht aan Mevrouwe ***. Julia. Mengelwerk. Het Mengelwerk begint met een citaat van Engel en een aanspraak van Feith aan zijn landgenoten. Dan volgen de prozaschetsen Themire, Alpin, Selinde en De hermiet. De gedichten Aan Cefise, De nacht, Aan ongelukkige gelieven en Werther aan Ismeene besluiten het Mengelwerk, De romantische illustraties zijn van de hand van medewerker van Reinier Vinkeles Noach van der Meer junior (1741-1822) naar ontwerpen en tekeningen van de Zwolse kunstschilder Derk Jan van der Laan (1759-1829)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3233
€  95.00

 
Feith, Rhijnvis (1753-1824)
Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst, Tweede stuk
Feith, Rhijnvis (1753-1824), Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst, Tweede stuk, (vignet van Reinier Vinkeles: op een altaar staat een van liefde voor God brandend hart; een lier en een opengeslagen Evangelieboek leunen daartegen en daarbij ligt de Bijbel. Op de voorgrond enkele attributen waaronder een rokend wierookvat), Te Amsterdam, Bij Johannes Allart, 1804, (IV) + XXIV + 125 + (1 blanco) pp, 8º, (21,1 x 13,2 cm), π2 *8 2*4 A-G8 H7, Gebonden in half leren band uit de tijd. Sierpapier op de platten en leren hoekverstevigingen. Rugschildje met titel en naam van de dichter. Bovenste deel van de rug aan twee kanten los. Boekblok in redelijk goede conditie. Bruine vlekken op de eerste en laatste bladzijden, Droogstempel op de titelpagina met: R.L. duplicaat verkocht, Feith had als oud-ouderling namens de synode van Overijssel zitting in een landelijke commissie die tot opdracht had een Evangelisch Gezangboek samen te stellen en te vervaardigen. Dit zou naast het boek der Psalmen in de diensten van de Nederlands Hervormde kerken worden gebruikt. De meeste gezangen in dit tweede stuk, ook de cantaten, heeft Feith geschreven op verzoek van professor Lotze te Franeker. Het leek de dichter goed alle gezangen die hij heeft geschreven in twee bundels bij elkaar uit te geven. De twee cantates zijn in de geest van Ramler vervaardigd. Uren, dagen, maanden, jaren staat in dit deel II, Rhijnvis Feith was een van de meest interessante en vernieuwende Nederlandse literatoren van zijn tijd. In onze ogen is zijn Julia (1783) het meest revolutionair. Maar Feith heeft ook de Nederlandse poëzie vernieuwd. Hij introduceerde de romance, schreef 58 gezangen en enkele vernieuwende cantates. Feith was een warm voorstander van muziek en zang in de kerk. Hij verwachtte daarvan, dat de aanwezigen het geloof dan vrolijker en meer met het hart zouden beleven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1558
€  35.00

 
Feith, Rhijnvis (1753-1824)
Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst, (Eerste stuk) en Tweede stuk
Feith, Rhijnvis (1753-1824), Proeve van eenige gezangen voor den openbaaren godsdienst, (Eerste stuk) en Tweede stuk, (vignet van Reinier Vinkeles: op een altaar staat een van liefde voor God brandend hart, een lier en een opengeslagen Evangelieboek leunen daartegen en daarbij ligt de Bijbel. Op de voorgrond enkele attributen waaronder een rokend wierookvat), Te Amsterdam, Bij Johannes Allart, 1804, 2 delen in één band, (II) + XXIV + 140 / (IV) + XXIV + 125 + (1 blanco) pp, 8º (20,4 x 13,6 cm), 8º, (20,4 x 13,6 cm), π1 *8 2*4 A-H8 I6 / π2 *8 2*4 A-G8 H7, Gebonden in half leren band uit de tijd. Sierpapier op de platten en leren hoekverstevigingen. Rood marokijn rugschildje met titel en naam van de dichter. Rug helemaal los. Groen op de snede. Boekblok fris. Alle bladzijden bovenaan wat vuil. Bruine vlekken op de eerste en laatste bladzijden, Met gedrukt etiket van Dr Jan te Winkel, Feith had namens de synode van Overijssel zitting in een landelijke commissie met de opdracht een Evangelisch Gezangboek te verzamelen en te vervaardigen. Dit zou naast het boek der Psalmen in de diensten van de Nederlands Hervormde kerken worden gebruikt. De meeste gezangen in het eerste stuk zijn gemaakt op bestelling van de bekende Hoornse predikant E.M.Engelberts. Die uit het tweede op verzoek van professor Lotze te Franeker. Het leek de dichter goed alle gezangen die hij heeft geschreven, in twee bundels bij elkaar uit te geven. Uren, dagen, maanden, jaren staat in deel II, Rhijnvis Feith was een van de meest interessante en vernieuwende Nederlandse literatoren van zijn tijd. In onze ogen is zijn Julia (1783) het meest revolutionair. Maar Feith heeft ook de Nederlandse poëzie vernieuwd. Hij introduceerde de romance, schreef 58 gezangen en enkele vernieuwende cantates. Feith was een warm voorstander van muziek en zang in de kerk. Hij verwachtte daarvan, dat de aanwezigen hun geloof dan met meer plezier en meer met het hart zouden beleven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1559
€  50.00

 
Feith, Rhijnvis (1753-1824), Oden en Gedichten, Vijfde en laatste deel
Titel
Feith, Rhijnvis (1753-1824), Oden en Gedichten, Vijfde en laatste deel, vignet van Reinier Vinkeles naar eigen ontwerp: bij een rokend altaar met het opschrift Deo et Patria knielt een putto (de dichtkunst) met een sterrenkleed over het hoofd, een lier en een loftrompet bij de hand. Hij zingt of draagt voor uit een opengeslagen boek met poëzie), Haarlem en Zwolle, F.Bohn en D.van Stegeren, 1814, los deel V van 5 delen, XIV + 210 + 2 blanco pp, 8º, 21,7 x 13,4 cm, *7 A-N8 O2, Gedrukt op stevig papier. Gebonden in een mooi versierde leren band in Empire-stijl. Schutbladen van marmerpapier. Goud op snee alleen nog zichtbaar aan de zijkant. Binnenin wat vlekkig en stoffig, Dit laatste deel van Feiths verzamelde oden en gedichten is gevarieerd van inhoud. Men vindt hierin alle geliefde thema's van de dichter terug. Bijvoorbeeld Aan lijdenden, De invloed van den Christelijken godsdienst, Het vaderland. Maar ook: Mijn laatste dichtsnik. De cantate De zomersche dag op het land is op verzoek van een voornaam componist vervaardigd. Maar het is niet duidelijk wie dat was en of het stuk ooit is uitgevoerd.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1456
€  25.00

 
Feith, Rhijnvis
Verlustiging van mijnen ouderdom
Feith, Rhijnvis, Verlustiging van mijnen ouderdom, Titelvignet van Philippus Velijn, Haarlem, François Bohn, 1818, XII + 224 pp, 8º, (23 x 14,1 cm), In halfleren band met sierpapier op de platten. Papier afgesneden. Rug bovenaan en onderaan wat los, Opdracht aan hare koninklijke hoogheid mevrouwe de Princesse Douarière van Oranje-Nassau, geboren Princesse van Pruissen (prinses Wilhelmina der weduwe van stadhouder prins Willem V. Dan volgt een Voorberigt. De bundel bevat 26 gedichten en de cantate De Verlossing van Nederland. Het libretto is geschreven op aanhoudend verzoek van stadscomponist Johann Carl Röhner, die de muziek heeft geschreven. Verder 4 fragmenten uit de Pharsalia van Lucanus
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2557
€  45.00

 
Fels, Jan Jacob
Kamper stukjes, berijmd door een Kampenaar
Fels, Jan Jacob, Kamper stukjes, berijmd door een Kampenaar, Op de titelpagina een vignet van een middeleeuwse zanger met een lier. Ander vignetje op p 5, Titelprent van een van de 6 in het boekje beschreven bijzondere Kamper gebeurtenissen: het ophijsen van een koe. Dit gebeurde met de bedoeling het dier boven op de door de bliksem stomp geraakte toren van de Bovenkerk te laten grazen. De titelprent is een litho, waarschijnlijk van de hand van de dichter, die ook een verdienstelijk schilder is geweest, Kampen, G.C.J.Fels, 1844, (II) + 26 pp, 19,9 x 13 cm, ingenaaid. Zonder omslag. Voorop en achterop wat vlekjes, Nummer van een bibliotheek op de Franse titelpagina, 6 Sterke verhaaltjes op rijm. De basis voor de bekende Kamper uien, Dit tamelijk zeldzame boekje is aanwezig in 5 Nederlandse bibliotheken. In 1846 is het tweede zestal verschenen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3476
€  40.00

 
Fokke, Simonsz, A
De Antieke Helicon, behelzende de levens der Grieksche dichters van Homerus tot op Callimachus, Voorgelezen in, en opgedragen aan het Departement der Letterkunde in de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis
Fokke, Simonsz, A, De Antieke Helicon, behelzende de levens der Grieksche dichters van Homerus tot op Callimachus, Voorgelezen in, en opgedragen aan het Departement der Letterkunde in de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis, Met 4 karikatuurplaten gegraveerd door Daniël Veelward naar Jacob Smies, Gegraveerde titelpagina 'Verzameling der Werken', waarop een allegorisch titelvignet met de naam Fokke, een lachend en een grijnzend masker, een lier, een narrenstaf en andere attributen. Op een stuk papier staat het motto: Stultitiam simulare in loco prudentia summa est, Dion Cato II.18 (Disticha Moralia van Dionysius Cato, Lib. II: 18). Soms is doen of je gek bent het verstandigste wat je kunt doen), Te Amsterdam, Bij J.C.van Kesteren, 1835, (Verzameling der Werken van A.Fokke, Simonsz XI), XIV + (2) + 204 pp, 8º, (20,3 x 12,2 cm), Gebonden in het oorspronkelijke bedrukte kartonnen bandje met beige papier beplakt. Rug wat afgesleten. Onafgesneden. Redelijk goed exemplaar, Het boek beslaat twee ironische verhandelingen over de Griekse dichtkunst. De eerste redevoering gaat over de dichters van Homerus tot Anakreon (38 pp); de tweede (van een jaar later) loopt van Anakreon tot op Kallimachus (57 pp). Dan volgen 104 pp serieuze ophelderingen van Fokke, aangevuld met enkele bescheiden aanvullingen uit 1835, Deze (tweede) druk van dit werk is evenals de eerste (uit 1803) in de meeste grote Nederlandse bibliotheken beschikbaar, Beide in dit boek opgenomen teksten zijn verhandelingen en geen verhalen. Fokke heeft ze voorgelezen in Felix Meritis, waar in de laatste jaren van de achttiende en de eerste van de negentiende eeuw enthousiast verhandeld werd. In beide informatieve en vermakelijke redevoeringen heeft Fokke zijn toehoorders een en ander verteld over de Griekse dichters over wie iedereen sprak, maar van wie niemand het werk kende. Hij trok hierbij vergelijkingen met eigentijdse dichters
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 11
€  20.00

 
Fokke, Simonsz, A
Dorus, of het wonderkind. Het Psycho-Chemisch Geheim om van den Nood eene Deugd te maken
Fokke, Simonsz, A, Dorus, of het wonderkind. Het Psycho-Chemisch Geheim om van den Nood eene Deugd te maken, Dit is een exemplaar zonder platen. Het bevat dus niet de gegraveerde titelpagina met titelvignet en de 3 gegraveerde karikatuurprenten van Jacob Ernst Marcus naar Jacob Smies op stevig papier. Wel 1 ingekleurde afbeelding in de tekst, 1 muziekblaadje en een portret van Silenus op gewoon papier, (Amsterdam), (J.C.van Kesteren), (1835), (Verzameling der Werken van A.Fokke Simonsz IX), VIII + 152 pp, 8º, (20 x 12,1 cm), Gebonden in een kartonnen omslag met sierpapier op de platten. Goed exemplaar. Van Kesteren verkocht exemplaren met en zonder platen van Fokkes Verzamelde Werken, In het voorwoord geeft de uitgever een omstandig verhaal over de tragische gevolgen voor Fokke van het voorlezen van Het Psycho-Chemisch Geheim in twee genootschappen in oktober 1810 en het in druk verschijnen ervan. Hij werd zonder opgaaf van redenen een paar weken gevangen gezet. Niemand durfde nog iets van hem te drukken; hij verviel tot armoede en stierf in 1812. Dorus of het Wonderkind (I + II) is een satirische voorlezing van januari 1808. Hierin heeft Fokke betoogd, dat hij en zijn medemensen bedriegers waren. Deze voorlezing is geschreven gedurende een lange ziekte van de komische redenaar
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2354
€  10.00

 
Fokke, Simonsz, A
De Moderne Helicon, een droom. Waarbij gevoegd is: Apollo, Serjant van de gewapende Burgermagt, Voorgelezen in, en opgedragen aan, de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis
Fokke, Simonsz, A, De Moderne Helicon, een droom. Waarbij gevoegd is: Apollo, Serjant van de gewapende Burgermagt, Voorgelezen in, en opgedragen aan, de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis, Gegraveerde titelpagina 'Verzameling der Werken', waarop een allegorisch titelvignet met de naam Fokke, een lachend en een grijnzend masker, een lier, een narrenstaf en andere attributen. Op een stuk papier staat het motto: Stultitiam simulare in loco prudentia summa est, Dion Cato II.18 (Disticha Moralia van Dionysius Cato, Lib. II: 18). Soms is doen of je gek bent het verstandigste wat je kunt doen). Met de zelfde 6 karikatuurprenten van Daniël Veelwaard naar Jacob Smies uit de eerste twee drukken van dit werk, Te Amsterdam, Bij J.C.van Kesteren, 1835, (Verzameling der Werken van A.Fokke, Simonsz XII), XIV + (2) + 143 + (1 blanco) pp, 8º, (20,1 x 12,2 cm), Gebonden in het oorspronkelijke bedrukte kartonnen bandje met geel papier beplakt. Rug zeer afgesleten. Voorplat ontbreekt. Onafgesneden. Bindwerk soms los. Papier bovenaan een bruin randje. Fris exemplaar, Bevat de beide redevoeringen van Fokke met zijn ophelderingen en zijn voorbericht bij de tweede druk. Vooraf gaat nog een voorwoord van de uitgever, waarin deze verklaart, dat de Moderne Helicon buiten alle kijf Fokkes meesterstuk is. Het is zelfs een der geestigste hekelschriften, welke eenige letterkunde weet aan te wijzen; een keursteen van echt vaderlandsch vernuft, Deze druk van dit boek is evenals de tweede in de meeste grote Nederlandse bibliotheken beschikbaar. De eerste druk uit 1792 is zeldzamer. Van De Moderne Helicon verschijnt in het najaar van 2010 een nieuwe editie bij uitgeverij Vantilt, uitgegeven door Lotte Jensen en Alan Moss, Beide in dit boek opgenomen teksten zijn verhandelingen en geen verhalen. Fokke heeft deze teksten in 1792 en 1797 voorgelezen in Felix Meritis, waar in het laatste kwart van de achttiende eeuw enthousiast verhandeld werd. In beide redevoeringen heeft Fokke op een ironische manier kritiek geleverd op de clichématige taal die door de belangrijke dichters en hun leerlingen werd gebezigd. In de Moderne Helicon wordt het gevoelig taalgebruik van Feith c.s. van voor de Bataafse Revolutie bekritiseerd en in Apollo Sergeant de revolutionaire vaderlandslievende dichtkunst van na 1795
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 12
€  20.00

 
F.Foltz
Arnhem Het paleis van justitie
F.Foltz, Arnhem Het paleis van justitie, staalgravure, naar een tekening van C.Kôhler, (Darmstadt / Gouda), (G.G. Lange / G.B. van Goor), 1858-1862, Een van de 136 topografische prenten in J.L.Terwen, Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, Gouda: G.B. van Goor, 1858-1862. De prenten in deze uitgave van in totaal 64 Nederlandse steden zijn gedrukt en uitgegeven door Gustav Georg Lange te Darmstadt en vervaardigd door een internationaal gezelschap tekenaars en graveurs. Een aantal van deze prenten was in 1845 al uitgegeven in het werk Der Rhein und die Rheinlande met staalgravures van Johann Poppel en anderen naar tekeningen van Ludwig Lange, zichtbaar deel van de afbeelding / passe-partout: 10,7 x 15,2 / 18,7 x 23,8 cm, Goed exemplaar in een keurig zwart passe-partout. Iets vergeeld. Bij het achter passe-partout zetten is het onderschrift weggesneden, evenals de gegevens over tekenaar, uitgever en graveur. Het venster verbergt aan alle kanten iets van de afbeelding en daarachter is ook nog een zekere marge aanwezig, Op het voorste plan voor en achter een rij bomen langs een pad zien we een markt met bezoekers en mensen die in grote zakken en manden hun waar te koop aanbieden. Links onder de bomen staan drie huifkarren. Op het tweede plan staat het trotse Arnhemse paleis van Justitie en op de achtergrond links zien we de twee torens van de St. Walburgis-kerk
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1576
€  27.50

 
Fouché, Joseph, Duc d'Otrante, Ministre de la Police Générale
Mémoires
Fouché, Joseph, Duc d'Otrante, Ministre de la Police Générale, Mémoires, Met anoniem gegraveerd portret van Fouché tegenover de titelpagina, Eerste druk, Imprimerie de Lefebvre, Rue de Bourbon, Nº 11, Paris, Rue Saint-André-des-arcs, Cour du Commerce, LeRouge, Libraire, 1824, Deel I (van 2), X + (II) + 418 pp, 8º, (21,8 x 13,7 cm), In de oorspronkelijke blauwe bedrukte papieren omslag. Papier onafgesneden. Veel bruine vlekjes op 't papier, Gedenkschriften van een destijds zeer machtig man. Door diens familie werden ze voor onecht verklaard. In later tijd heeft onderzoek aannemelijk gemaakt, dat deze memoires waarschijnlijk wel degelijk van de hand van Fouché zijn, De eerste druk van dit werk is compleet én incompleet zeldzaam. Latere uitgaven zijn overvloedig te vinden, Joseph Fouché (1759-1820) was een revolutionair. Hij speelde een belangrijke rol in de tijd van de Franse Revolutie en onder Napoleon. Hij was een gevreesd minister van Justitie en was berucht om zijn macht en invloed
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2848
€  75.00

Vorige pag. | Pagina's: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | - Volgende pag.