gevonden: 497 boeken op 34 pagina's. Dit is pagina 11
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Degobert,P
Le Général Sebastiani
Degobert,P, Le Général Sebastiani, borstbeeld rechts, steendruk, naar een schilderij van Franz Xaver Winterhalter (1841), Lith Royale Ve.P.Degobert, Bruxelles, Chs Hen, z.j., Galerie des contemporain illustres, Portret / afbeelding / papier: 9,2 x 7,7 / 14,4 x 11,6 / 25,6 x 16,8 cm, In goede staat. Scheur in de marge gerestaureerd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3025
€  5.00

 
Degobert,P
Le Maréchal Bugeaud
Degobert,P, Le Maréchal Bugeaud, borstbeeld links, steendruk, Directe voorbeeld niet gevonden, Lith Royale Ve.P.Degobert, Bruxelles, Chs Hen, z.j., Galerie des contemporain illustres, In goede staat, enkele lichtbruine vlekjes buiten het portret
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3026
€  5.00

 
Degobert,P
Paskewitsch Erivanski
Degobert,P, Paskewitsch Erivanski, portret, borstbeeld links, steendruk, voorbeeld niet gevonden, Lith Royale Ve.P.Degobert, Bruxelles, Chs Hen, z.j., Galerie des contemporain illustres, Portret / afbeelding / papier: 9,3 x 9 / 14,7 x 11,5 / 26,3 x 17,5 cm, Paskewitsch Erivanski was veldmaarschalk van Tsaar Alexander I van Rusland. In 1931 werd hij door de Tsaar aangesteld tot gouverneur generaal van het koninkrijk Polen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3027
€  2.50

 
Deshoulieres, Madame et Mademoiselle (Antoinette de Ligier de la Garde en Antoinette-Thérèse Deshoulières)
Oeuvres, Nouvelle édition, Augmentée de leur Éloge Historique, & de plusieurs Pieces qui n'avoient pas encore été imprimées
Deshoulieres, Madame et Mademoiselle (Antoinette de Ligier de la Garde en Antoinette-Thérèse Deshoulières), Oeuvres, Nouvelle édition, Augmentée de leur Éloge Historique, & de plusieurs Pieces qui n'avoient pas encore été imprimées, (vignet), Met vier vignetten van I.Ouvrier (pp I.vij en 1) en P.F.Tardieu (pp II.1 en 189) naar De Sève, A Paris, Chez les Libraires associés audit Privilége, 1754, Twee delen, lx + 248 / xii + 294 + (4) pp, 12º, (20,8 x 13 cm), In oorspronkelijke leren bandjes. Gladde ruggen met vergulde versieringen en 2 marokijnen rugschildjes met titel en deel. Rugje van beide deeltjes onderaan iets beschadigd. Gemarmerde schutbladen. Twee aantrekkelijke boekjes, Deel I: Avertissement sur cette nouvelle Édition; Éloge historique de Madame et de Mademoiselle Deshoulieres; Préface de Madame Deshoulieres 1687; Préface de Mademoiselle Deshoulieres en donnant le deuxieme Volume des Poësies de sa mere & les siennes. 1695; Tables des poesies; Oeuvres de madame Deshoulieres. Deel II vervolg van de Oeuvres de madame en die van Mademoiselle (pp 189-294). De inhoudsopgaven zijn ingedeeld naar genre, Antoinette De Ligier de la Garde (1638-1694) was een mooie en goed opgeleide vrouw. In 1651 trouwde zij Guillaume de Lafon de Boisguérin, seigneur Des Houlières, officier bij de prins van Condé. Zij leidde het leven van een vrije vrouw en nam deel aan het literaire leven van haar tijd. Ze had contacten met Pierre en Thomas Corneille en werd de tiende muze genoemd. Zij schreef verzen in alle genres. Haar herderszangen en idyllen vielen zeer in de smaak. In de Idylle Les Moutons (1674) beklaagt zij het betreurenswaardig lot van kinderen die hun vader hebben verloren. Dochter Antoinette-Thérèse (1662-1718) schreef ook poëzie
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1500
€  75.00

 
(Pieter?) van Dijck
Admodumr(everen)dus et Amplissimus d(omi)nus Abraham van Brienen, Ultrajectinus S.T.D. etc. qui legem Domini meditans die ac nocte gregem sibi creditum quinquaginta annis et ultra pavit in pascuis uberrimis: Batavici jura Cleri intrepidus asseruit. Nihil timens nisi ne quempiam supra Deum timeret; et qui hominum de se judicium tanta animi magnitudine sprevit, quanta divinum religione suspexit; quod ergo religiosi coluit. Propitium invenit. Anno Domini MDCLXXXIII. XIX Septembris. Aetatis LXXVI
(Pieter?) van Dijck, Admodumr(everen)dus et Amplissimus d(omi)nus Abraham van Brienen, Ultrajectinus S.T.D. etc. qui legem Domini meditans die ac nocte gregem sibi creditum quinquaginta annis et ultra pavit in pascuis uberrimis: Batavici jura Cleri intrepidus asseruit. Nihil timens nisi ne quempiam supra Deum timeret; et qui hominum de se judicium tanta animi magnitudine sprevit, quanta divinum religione suspexit; quod ergo religiosi coluit. Propitium invenit. Anno Domini MDCLXXXIII. XIX Septembris. Aetatis LXXVI, portret te halven lijve rechts, kopergravure, naar een schilderij van Gio:Wijckersloot, Ultrajecti, Arnold vanden Eijnden (= C.Vermey, J.B.Verdussen of J.Besseling), (1719, 1733 of 1755), Opgenomen als illustratie in H.F.van Heussen, Historia Episcopuum Foederati Belgii, Lugduni in Batavis, C.Vermey, 1719. Ook in de 2 latere uitgaven van dit werk Antwerpen, J.B.Verdussen, 1733 en Antwerpen / Utrecht, J.B.Verdussen / J.Besseling, 1755, afbeelding / drukmoet / papier: 38,7 x 32,6 / 45,1 x 33.6 / 50,5 x 35,3 cm (Rijksmuseum 453 x 338), Wat grijze afdruk. Linker marge veel smaller dan de andere drie. Vouwen. In het midden wat gerimpeld. Veel bruine puntjes in de marges, Pastoor Van Brienen is gekleed in een toga en draagt een kalotje op 't hoofd. Hij zit aan een tafel met daarop boeken. De linkerhand rust op zijn bonnet. Op de tafel staan een kruisbeeld en enkele boeken. Op de ruggen: Breviarium, M.op de S.dagen, Recollectie, Conciones, H.Dagen, Passie en Tegenwoordighyt Gods. Rechts uitzicht op de Domtoren en de Buurkerk van Utrecht, Muller 722 en Van Someren I, 154-155. Waarschijnlijk heeft Arnoldus van den Eijnden het portret van Van Brienen uitgegeven vlak na diens dood. De koperen plaat is dan gebruikt voor de uitgaven van Van Heussen, gedateerd 1719 en de latere van 1733 en 1755, Abraham van Brienen (1607-1683) was R.K. Pastoor te Utrecht. Hij heeft onder de naam Abraham vander Matt veel vrome boeken gepubliceerd in het Nederlands. Bijvoorbeeld Meditatien inden advent. De vierde druk verscheen bij A. van den Eynden te Utrecht. Maar zonder jaartal, evenals Meditatien tot de H.Communie en nog een andere titel. De vermelding van Pieter van Dijck (1654-?) als maker van het geschilderde portret is overgenomen uit een beschrijving van deze prent door het Rijksmuseum. Arnoldus van den Eijnden was uitgever te Utrecht in de periode 1670-1698. Het door Johannes van Wijckersloot (1625/1630-1687) geschilderde portret was aanwezig in de pastorie van de Oudkatholieke gemeente te Utrecht. Baron van Wijckersloot bezat een kopie
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2492
€  50.00

 
Dongelmans, B.P.M.
Johannes Immerzeel Junior (1776-1841. Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw
Dongelmans, B.P.M., Johannes Immerzeel Junior (1776-1841. Het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw, Amstelveen, Uitgeverij Ernst & Co, 1992, 499 + (1 blanco) pp, 24,5 x 17 cm, Gebonden in een bedrukte groenblauwe kartonnen band. Als nieuw, Dit boek bevat een biografische schets en beschrijft vervolgens de activiteiten van Immerzeel als zelfstandig ondernemer. Vervolgens wordt ingegaan op Immerzeels handelscontacten, de vertalers, drukkers en binders met wie hij heeft samengewerkt en andere aspecten van de productie en distributie van zijn uitgeverij. Ook de fondsvorming en de opvolging worden besproken. Een flink aantal bijlagen volgt hierop. In de eerste bijlage beschrijft Dongelmans het complete fonds. Een register op personen en titels besluit dit standaardwerk
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 605
€  30.00

 
(Plakkaat) Land-drost-Ambt van Drenthe
De Land-Drost van het Departement Drenthe geeft door dezen de vereischte kennis / dat de gewone Weekmarkt te Meppel / (....) tot gerief van handel en negotie / in plaats van Donderdag / zoo als thans / toekomstig des Maandags zal worden gehouden; – zullende ten gevolge daar van ook het Veerschip van Assen op Meppel / (voortaan (....) en aanvang nemende met Januarij 1809
(Plakkaat) Land-drost-Ambt van Drenthe, De Land-Drost van het Departement Drenthe geeft door dezen de vereischte kennis / dat de gewone Weekmarkt te Meppel / (....) tot gerief van handel en negotie / in plaats van Donderdag / zoo als thans / toekomstig des Maandags zal worden gehouden; – zullende ten gevolge daar van ook het Veerschip van Assen op Meppel / (voortaan (....) en aanvang nemende met Januarij 1809, De Land-Drost opgenoemd, P.Hofstede, In 's Lands Huis binnen Assen, den 5 December 1808., 42 x 33 cm., Onafgesneden vel. Destijds drie keer gevouwen. Gedrukt op blauw papier in grotendeels gotische letters. Versierde initiaal. Sommige letters wat vervaagd, maar het geheel is zeer goed leesbaar., Ten gevolge van het verzetten van de weekmarkt te Zwolle door Zijne Majesteit koning Lodewijk Napoleon van zaterdag op vrijdag verhuist de Meppelse markt van de donderdag naar de maandag. Als gevolg weer daarvan vaart het veerschip van Assen op Meppel voortaan op dinsdag van Assen en op vrijdag van Meppel. De Beiler Veerschuit vertrekt voortaan ook op andere dagen.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 757
€  35.00

 
Duhamel du Monceau, Henri Louis
Cartier
Duhamel du Monceau, Henri Louis, Cartier, 6 Gravures, genummerd I-VI. Alle gravures zijn van de hand van A.J. Defehrt, (Paris), z.uitg., (1762), 5 + (1 blano) pp tekst. Tekst in 2 kolommen gedrukt + 6 bladen illustraties, fº, 43,6 x 28 cm (omslag), Gebonden in een latere kartonnen omslag. Ex libris (van GHB) verwijderd. Alle bladen zijn onafgesneden. De illustraties verkeren in zeer goede staat, Dit boek over het maken van speelkaarten is waarschijnlijk verschenen in 1762 en maakt deel uit van de Descriptions des Arts et Métiers faites ou approuvées par Messieurs de l'Académie Royale des Sciences. Afleveringen van dit werk zijn verschenen in de periode 1761-1782. Deze Descriptions zijn grotendeels overgenomen - met vaak verkorte tekst en met gravures van iets mindere kwaliteit - in de beroemde Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers van Denis Diderot en Jean d'Alembert (1751-1772)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3345
€  375.00

 
Edmond l'Huillier, Charles Colmance e.v.a.
Almanach Chantant illustré, choix des plus jolies Chansons Françaises, Gravures par les premiers artistes
Edmond l'Huillier, Charles Colmance e.v.a., Almanach Chantant illustré, choix des plus jolies Chansons Françaises, Gravures par les premiers artistes, Met veel paginagrote houtgravures van Telory, Paris, Delarue, Libraire-éditeur, 1867, 64 pp, 16,4 x 12,5 cm, In een in kleuren bedrukte papieren omslag. Achterop wat roestvlekjes, Almanak met veel illustraties en straatliedjes. Vooraf gaat de kalender van het jaar 1867, verdeeld in 4 kwartalen met een illustratie die hoort bij het jaargetijde. Verder een aantal straatliedjes over het dagelijkse leven, soms met lange stukken dialoog tussen de coupletten. Achterop een lijstje met andere producten van de boekhandelaar/uitgever
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3300
€  15.00

 
Eilers Koch, J.R. en J.R.Eilers
Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken, Uitgeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Eilers Koch, J.R. en J.R.Eilers, Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken, Uitgeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, C.A.Spin & Zoon, Leiden, D.du Mortier en Zoon, 1847, Nieuwe werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, XVI + 175 + (1) + (1 blanco) pp, (22,9 x 14,8 cm), In de oorspronkelijke grijze bedrukte papieren omslag
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3066
€  20.00

 
Eilers Koch, J.R.
Zedeleer in spreuken, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Eilers Koch, J.R., Zedeleer in spreuken, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Leiden, D.du Mortier en Zoon, 1849, Nieuwe werken van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 80 pp, 23,1 x 14,4 cm, In de oorspronkelijke grijze bedrukte papieren omslag
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3068
€  10.00

 
Elink Sterk, (Isaac Cornelis)
H.Tollens Cz
Elink Sterk, (Isaac Cornelis), H.Tollens Cz, portret / te halven lijve van voren en rechts, steendruk, onder het portret de handtekening van de dichter in facsimile, Koninkl(ijk)e lithografie van C.W.Mieling, (z.pl.), (z.uitg.), (ca 1850)., portret / prent / papier: 32,2 x 24 / 39 x 29,8 / 45,6 x 32 cm, De prent is in minder goede staat. Er zitten 7 scheurtjes aan de randen en aan drie hoeken is de prent beschadigd. Boven het hoofd van de geportretteerde zit een inktstreepje. Vouw over de prent van boven naar beneden, maar bijna onzichtbaar., Naast de handtekening van de dichter staat in potlood: Te Lintum deel I blz 352. Achterop enkele nummers., Hendrik Tollens Caroluszoon (1780-1856) staat op deze prent afgebeeld op rijpere leeftijd. Hij staat met de rechterarm omlaag en leunt met de linkerarm op een pedestal. In de linkerhand houdt hij een dichtgeslagen boek. Hij draagt een donkere frack, waaronder een vest met opstaande kraag en een zwarte geknoopte das. Om de hals draagt hij het commandeurskruis van de orde van de Nederlandse leeuw en achter de revers gaat de orde van de Nederlandse Leeuw gedeeltelijk schuil, die hij al sinds 1815 mocht dragen. Op de achtergrond rechts een gordijn en achter de dichter een grijze lucht boven een zee met enkele vage zeilen., Van Someren noemt twee portretten met ongeveer dezelfde beschrijving: 5583* en 5583. Een zou er zijn afgekeurd., Ter gelegenheid van Tollens' zeventigste verjaardag werd zijn borstbeeld geplaatst in het Museum Boymans en ontving de dichter het commandeurskruis van de Nederlandse Leeuw.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 867
€  17.50

 
L.E. (Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia ('Lite') Engelberts) (1880-1929)
Levensbeelden
L.E. (Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia ('Lite') Engelberts) (1880-1929), Levensbeelden, Utrecht, G.J.A.Ruys, 1915, (IV) + 256 pp, 21,6 x 15,9 cm, Oorspronkelijke stevige papieren omslag met voorop een kasteel. Geen versieringen op rug of achterflap. Voor- en achterflap hebben een vouwtje. Verder keurig exemplaar, Op de Franse titelpagina staat in inkt en handschrift: Chr.P.Moorrees, Dec 1931, Vier verhalen: Annette von Droste-Hülshoff, Een en ander over Westfalen, In de Generaliteitslanden en Een koningsdochter. De eerste twee spelen in Westfalen. De Westfaalse dichteres Anna Elisabeth Freiin von Droste-Hülshoff (1797-1848) was het ideaal van de schrijvende tweelingzusters Engelberts. En Westfalen was het land van hun dromen. Het Brabantse landschap uit het derde verhaal is daarmee vergelijkbaar. Het vierde verhaal gaat over Madame Royal, Marie Thérèse Charlotte, dochter van Lodewijk XVI van Frankrijk en Marie Antionette, geboren te Versailles in 1778 en overleden in ballingschap in 1851, Volgens de bibliografie is dit de eerste en enige afzonderlijk uitgegeven druk, 'L.E. en Ignatia Lubeley' (met bibliografieën) in Jhr.dr.H.W.M. van der Wyck en drs J.Enklaar-Lagendijk, Herinnering aan twee Overijsselse Buitenplaatsen (....), Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1982, 159-179
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1057
€  15.00

 
L.E. (Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia ('Lite') Engelberts) (1880-1929)
Levensbeelden
L.E. (Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia ('Lite') Engelberts) (1880-1929), Levensbeelden, Utrecht, G.J.A.Ruys, 1915, (VI) + 256 pp, 21,7 x 16,6 cm, Oorspronkelijke in kleuren bedrukte linnen band met voorop een kasteel, de wapens van Droste-Hülshoff en Munster en enkele ornamenten. Op de rug twee wapens, waarvan een van Deurne en achterop het wapen van Bourbon. Band achterop door vocht aangetast. Voorop wat gebobbeld, maar nog tamelijk fris. De rug is verbleekt. Binnenin een beetje verfomfaaid, Op de Franse titelpagina en de titelpagina staat het stempel van de Chr. Jongelingsvereeniging Dient den Heere Wolphaartsdijk. Handtekening van een vroegere eigenaar, Vier verhalen: Annette von Droste-Hülshoff, Een en ander over Westfalen, In de Generaliteitslanden en Een koningsdochter. De eerste twee spelen in Westfalen. De Westfaalse dichteres Anna Elisabeth Freiin von Droste-Hülshoff (1797-1848) was het ideaal van de schrijvende tweelingzusters Engelberts. En Westfalen was het land van hun dromen. Het Brabantse landschap uit het derde verhaal is daarmee vergelijkbaar. Het vierde verhaal gaat over Madame Royal, Marie Thérèse Charlotte, dochter van Lodewijk XVI van Frankrijk en Marie Antionette, geboren te Versailles in 1778 en overleden in ballingschap in 1851, Volgens de bibliografie is dit de eerste en enige afzonderlijk uitgegegeven druk, 'L.E. en Ignatia Lubeley' (met bibliografieën) in Jhr.dr.H.W.M. van der Wyck en drs J.Enklaar-Lagendijk, Herinnering aan twee Overijsselse Buitenplaatsen (....), Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1982, 159-179
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1064
€  10.00

 
L.E. (Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia ('Lite') Engelberts) (1880-1929), Schrijfster van Silhouetten
Onder de Republiek
L.E. (Frauck Juliana Geertruyd Wilhelmina Constantia ('Lite') Engelberts) (1880-1929), Schrijfster van Silhouetten, Onder de Republiek, (uitgeversmerk: Vol Hardt En Waeckt), Derde druk, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, (1921), (IV) + 217 + (3) pp, 24,1 x 16,4 cm, Oorspronkelijke bedrukte groene linnen band. Voorop een silhouet van een dansend paar in een versierde omlijsting met daarop een silhouetportretje in ovaal. Op de rug eveneens een versierd silhouetportretje en achterop een silhouet van een dame bij haar linnenkast. Rug iets verschoten. Eerste drie pagina's en de laatste bladzijde verbruind, Op het voorste schutblad staat de naam van een vroegere eigenaar: Wieringa. Deze heeft, evenals Norman Grimbergen, zijn naam ook op de titelpagina gezet, Deze verhalenbundel bevat de verhalen Van hen die niet meetelden, Een eenzame en De kinderen van Warmelo. Het tweede verhaal; speelt zich af in Zierikzee. Het derde stuk gaat over het leven van Floris Willem Sloet. De lotgevallen van de katholieke familie Van Dieden uit Zutphen worden in het eerste verhaal beschreven. Als deze geschiedenis begint, vertrekt de heer des huizes als ritmeester naar de Zuidelijke Nederlanden; hij sneuvelt kort daarop bij Oudenaerde, Volgens de bibliografie is de eerste druk van deze bundel verschenen in 1907. De tweede druk is van 1909, 'L.E. en Ignatia Lubeley' (met bibliografieën) in Jhr.dr.H.W.M. van der Wyck en drs J.Enklaar-Lagendijk, Herinnering aan twee Overijsselse Buitenplaatsen (....), Canaletto, Alphen aan den Rijn, 1982, 159-179
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1060
€  15.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - Volgende pag.