gevonden: 544 boeken op 37 pagina's. Dit is pagina 9
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Benard
Eglon Vanderneer
Benard, Eglon Vanderneer, rechthoekig portret / borstbeeld rechts, lithografie, naar Paul Jourdy, (Paris), (Imprimerie Lithographique de Chabert), (ca 1840), Dit portret is afkomstig uit de Galerie des Peintres van M.Chabert, Paris, Imprimerie Lithographique de Chabert, ca 1840, Portret / prent / papier: 25 x 21 / 32,7 x 26,2 / 44 x 29,9 cm, Goed exemplaar met enkele bruine vlekken op het papier buiten de prent. De biografische schets die bij dit portret werd geleverd, ontbreekt, Op dit portret is de schilder Eglon van der Neer gekleed in een donker wambuis, waarvan de knopen gesloten zijn. Hij heeft een witte halsdoek met een knoop onder de kin. Over de rechter schouder is een mantel gedrapeerd. Op het hoofd draagt hij een zwart kapje. Daaronder zien we een flinke donkere haardos met veel krullen die tot over de schouders valt. De schilder draagt een klein kneveltje, Amsterdammer Eglon Hendrick van der Neer (1635-1703) was een bekend Nederlands kunstschilder van portretten en gezelschapsstukken. Ook maakte hij historiestukken en landschappen. Waarschijnlijk is hij opgeleid door zijn vader, Aert van der Neer. Van 1763 tot 1779 woonde de schilder in Rotterdam. Adriaen van der Werff was daar zijn leerling. Na de dood van zijn eerste vrouw verhuisde Van der Neer naar Brussel. Later verbleef hij nog enige tijd in Düsseldorf
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1157
€  30.00

 
Bendorp, J.C.
Aart van Nes
Bendorp, J.C., Aart van Nes, portret / kniestuk rechts, kopergravure, naar een tekening van A.Teerlinck, naar een schilderij van B. van der Helst, (Haarlem en Den Haag), Loosjes en Immerzeel, 1805, Afkomstig uit de Bataafsche kunstgallerij, of naauwkeurige afteekeningen der schilderijen op het Huis in 't Bosch bij Den Haag. Eerste afdeling, bestaande uit een viertal kunstplaten, Haarlem en Den Haag, 1806. De prijs voor de boekhandelaren bedroeg ƒ 11,20 en het publiek betaalde 14,- per set, Portret / drukmoet / papier: 21,8 x 19,3 / 26,8 x 21,5 / 29,4 x 23,8 cm, Hier en daar vlekjes en vooral aan de randen een beetje vuil. Verder goed exemplaar, Van Nes staat bijna ten voeten uit afgebeeld in een rijk versierde mantel, waaronder een dito vest en een uitbundige bandelier over de kleding. Hij draagt geen hoofddeksel en ook geen onderscheidingen. In de rechter hand heeft hij een admiraalsstaf. Met de geheven linkerhand wijst hij naar zichzelf. Links achter hem, voor een gedeeltelijk weggeschoven gordijn, staan een bediende en een wereldbol. Rechts zien we een tafel met inktstel en zeekaarten en een stoel met een kussen erop. Op de achtergrond: een zeeslag onder zware wolken, Deze prent moet een van de vier 'naauwkeurige aftekeningen der schilderijen van de Bataafsche Kunstgalerij' zijn, die in de eerste aflevering van een geplande serie hebben gezeten. In de Nederlandse bibliotheken is geen exemplaar van deze uitgave voorhanden. Het is bij één aflevering gebleven. Deze werd op 30 december 1805 aangeboden aan de secretaris van Staat voor Binnenlandse zaken, de heer Hendrik van Stralen (Dongelmans, Immerzeel). Muller 3827, Aert Jansz van Nes, bijgenaamd Jonge Boer Jaap, is geboren en overleden te Rotterdam. In 1652 werd hij kapitein en hij vocht in de Eerste Engelse Oorlog .In 1662 werd hij Schout-bij-nacht, in 1665 vice-admiraal en in 1666 luitenant-admiraal. Hij onderscheidde zich in de tocht naar Chatham en was zeer bevriend met De Ruyter. Na de derde Engelse oorlog bleef hij aan wal en in 1692 verliet hij de dienst
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1153
€  35.00

 
Bergh,S.J.van den, Christina van Gogh, Tante Jans (Joahanna Sara Koning), Arnold Ising e.a.
Blikken in de kinderwereld
Bergh,S.J.van den, Christina van Gogh, Tante Jans (Joahanna Sara Koning), Arnold Ising e.a., Blikken in de kinderwereld, Verhalen en versjes, Met zes plaatjes, (vignetje), Met 6 gedeeltelijk met de hand ingekleurde kleurenlitho's: Pret Verdriet, Een glas ezelinnen melk, Roeijen, Jansje's muiltje, Bedrukte kinderen en De les aan het strand. De titelpagina is gedrukt op spierwit glacépapier, Amsterdam, H.J..van Kesteren, (ca 1854), 143 + (1) pp, (14,8 x 11,8 cm), Gebonden in een bruine linnen stempelband met vergulde letters en ornamenten op voorplat en rug. Goud op snee. Op de rug staat de titel van het boekje. Op het voorplat is de titel weergegeven in drie verschillende lettertypen. De titelpagina is gedrukt op spierwit glacépapier. Bruin glacépapier is gebruikt voor de schutbladen. Het boekje is in goede staat. Het ruggetje is iets verschoten en het goud wat verbleekt. Het papier is overal wat vergeeld en gevlekt. Een euvel van deze in die tijd veel gebruikte papiersoort. De prentjes zijn op wat steviger papier gedrukt en zijn in tamelijk goede staat, Dit kinderboekje bevat 15 bijdragen van 2 vrouwelijke, 10 mannelijke en 2 anonieme schrijvers en dichters. Oom Gus, Tooneelspel in twee bedrijven (in proza), besluit dit bundeltje. Het bevat verder 9 versjes, 1 verzameling spreuken op rijm en 4 verhaaltjes, Aanwezig in 4 grote Nederlandse bibiliotheken. Volgens Picarta is dit boekje een titeluitgave van de Almanak voor de jeugd voor 1853. Dat blijkt ook uit de eerste regel en de titel van het gedicht 'Bij het Titelvignet' van A.H.van Thiel: Wij hebben ook een Almanak! Voor de jaren 1852-1865 verscheen dit jaarboekje bij Van Kesteren onder redactie van Arnold Ising. Het was de voortzetting van de Almanak voor de Jeugd van Beijerinck, die werd geredigeerd door mevrouw A.B. van Meerten en C.P.E van der Aa
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1934
€  40.00

 
Bidera, Giovanni Emanuele (1784-1858)
Marino Faliero
Bidera, Giovanni Emanuele (1784-1858), Marino Faliero, Tragedia Lirica in tre atti, Da rappresentarsi nell' I.R.Theatro alla Scala, L'Autunno, 1837, Musica del Maestro Cav. sig. Gaetano Donizetti (1797-1848), (vignet: allegorisch stilleven met lier, lauwerkrans en zwaard in de schede), Milano, Per Luigi di Giacomo Pirola, 1837, opera-libretto, 40 pp (pp 1-40), 12º, (17,5 x 11 cm), In blauw en zwart bedrukte, iets beschadigde papieren omslag. Voorop de titel van de opera en achterop die van het ballet dat na de opera werd gegeven. Papier van de omslag wat verbruind. Binnenin hier en daar een vlekje, Op de titelpagina volgt een bladzij met de personaggi en de attori, de namen van de librettist en de componist en de ontwerpers en uitvoerders van de mise-en-scène: Baldassarre Cavalotti en Domenico Menozzi. 2 Bladzijden met de musici en andere medewerkers en 1 bladzijde Ballerini. Achter het opera-libretto volgt de beschrijving van het na de opera opgevoerde ballet Virginia, Ballo tragico in cinque atti van Giovanni Galzerani (pp 41-52), In 1829 publiceerden Jacob van Lennep en Casimir Delavigne een gelijknamig dramatisch werk. Beide stukken zijn gebaseerd op Marino Faliero, Doge of Venice, an historical tragedy van Byron, in Italië geschreven en daar in 1821 opgevoerd. Librettist Giovanni Emanuele Bidéra bewerkte het drama van Delavigne voor Donizettis opera, die op 12 maart 1835 in première ging in het Théâtre-Italien te Parijs, in 1835 in Londen werd opgevoerd en een jaar later in Florence
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 362a
€  35.00

 
Blair, Hugo
Lessen over de Redekunst en Fraaie Letteren
Blair, Hugo, Lessen over de Redekunst en Fraaie Letteren, Vertaling van Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783), Uit het Engelsch vertaald door Herm. Bosscha, Twede, vermeerderde en verbeterde druk, Te Utrecht, by G.T.van Paddenburg en zoon, 1804, I-III, VIII + (II) + 448 / (IV) + 328 + (1 blanco) / (IV) + 392 pp, 8º, (22,6 x 13,8 cm), In drie halfleren banden met sierpapier op de platten en leren hoekverstevigingen. Gladde rug zonder ribben, maar met vergulde ornamenten, verguld nummer van het deel en rood marokijnen rugschildje met vergulde titel. Zeer frisse exemplaren, Afkomstig uit de Boekerij van A. de Kluijs Tilburg (Stempel en Ex Libris). Handtekening van latere eigenaars in potlood en inkt, 42 lessen over taal, stijl, literatuur en welsprekendheid. In deel I staan lessen over begrippen als smaak, vernuft, verbeelding, het verhevene en schoonheid. Over het ontstaan van de taal en het taalsysteem. Over beeldspraak en stijlfiguren. Deel II gaat voornamelijk over de welsprekendheid: de redevoering. Deel II behandelt de verschillende genres in de oude en nieuwe letterkunde, zoals de roman, het herdersdicht en het leerdicht, de tragedie en de komedie. Vooraf gaat een voorrede van de vertaler en het werk wordt besloten met 4 pp aantekeningen van Bosscha en een uitvoerig register op personen en zaken, De eerste druk van dit werk verscheen in de periode 1788-1790 te Deventer. De derde druk werd in de periode 1833-1837 bij Oomkens in Groningen uitgegeven. Het boek was opnieuw bewerkt en van zeer uitgebreide aantekeningen voorzien door Mr. Barthold Hendrik Lulofs (1787-1849), sinds 1815 hoogleraar in de Nederlandse Letterkunde en Welsprekendheid aan de Groningse Universiteit. Dit werk verscheen in 1845 nogmaals als derde druk bij J.de Kruijff, te Utrecht. Volgens de NCC zijn van dit werk 14 exemplaren beschikbaar in de grote bibliotheken. Maar ik betwijfel of de verschillende uitgaven apart geteld zijn, Hugo Blair (1718-1800) was een Schotse theoloog, die aan de universiteit van Edinburgh Welsprekendheid en Literatuur doceerde. Herman Bosscha (1755-1819) was leraar, Latijns dichter en patriot. Hij studeerde theologie te Deventer en Franeker. In 1776 werd hij rector van de Latijnse school te Franeker en in 1781 van de Latijnse school te Deventer. In 1788 werd hij wegens patriottische activiteiten uit zijn ambt gezet. Toen begon hij aan deze vertaling. In 1789 werd hij subconrector aan de Latijnse school te Harderwijk. Van 1795 tot 1804 was hij daar aan de Academie hoogleraar in de geschiedenis en oude letterkunde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1884
€  75.00

 
Blair, Hugo
Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren, of Voorschriften over Taal, Stijl, Welsprekendheid en Dichtkunst
Blair, Hugo, Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren, of Voorschriften over Taal, Stijl, Welsprekendheid en Dichtkunst, Naar het Engelsch, Vertaling van Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783), In drie deelen vertaald door wijlen den hoogleeraar Mr.Herman Bosscha, en thans op nieuws uitgegeven door Mr.B.H.Lulofs (die bij dezen derden Druk een groot aantal van eigene aanteekeningen gevoegd heeft), Te Utrecht, by J.de Kruijff, 1845, I-III (compleet), VIII + 344 + 218 + (2) / IV + 334 + 302 + (2) / (IV) + 351 + (1 blanco) + 377 + (7) + (1 blanco) pp, 8º, (22,2 x 13,7 cm), In drie oorspronkelijke bedrukte groene kartonnen banden. Ruggen versleten. De rug van deel I het meest; die van deel III is bijna gaaf. Op de voorplatten staat ongeveer hetzelfde als op de titelpagina's. Op de achterkant: een bijenkorf. Op de rug: de titel van het boek en de naam van de auteur. Ook staat daar het nummer van het deel en het jaar van uitgave ervan (1833, 1835 en 1837). Het groen van deel II is anders dan het groen van deel I en III. De eerste twee katernen van deel III zitten los van de andere; met verkeerde lijm is geprobeerd deze vast te maken aan het boekblok. Wat een bruine vlek heeft opgeleverd, 42 lessen over taal, stijl, literatuur en welsprekendheid. In deel I staan lessen over begrippen als smaak, vernuft, verbeelding, het verhevene en schoonheid. Over beeldspraak en stijlfiguren. Deel II gaat voornamelijk over de welsprekendheid: de redevoering. Deel III behandelt de verschillende literaire genres, zoals de roman, het herdersdicht en het leerdicht, de tragedie en de komedie. Vooraf gaan een voorwoord van Lulofs en een opdracht aan twee vrienden en neven. Het werk van Bosscha (samen 1029 pp) is aangevuld met 'een staart' van' 897 pp aantekeningen van Lulofs. Geen register, De eerste druk van dit werk verscheen 1788-1790 te Deventer. De tweede, vermeerderde en verbeterde druk is van 1804. De derde druk werd in de periode 1833-1837 bij Oomkens in Groningen uitgegeven. Het boek is opnieuw bewerkt en van zeer uitgebreide aantekeningen voorzien door Mr. Barthold Hendrik Lulofs (1787-1849), sinds 1815 hoogleraar in de Nederlandse Letterkunde en Welsprekendheid aan de Groningse Universiteit. Dit werk verscheen in 1845 nogmaals als derde druk bij J.de Kruijff, te Utrecht. Volgens de NCC zijn van dit werk 14 exemplaren beschikbaar in de grote bibliotheken, Hugo Blair (1718-1800) was een Schotse theoloog, die aan de universiteit van Edinburgh Welsprekendheid en Literatuur doceerde. Herman Bosscha (1755-1819 ) was leraar, Latijns dichter en patriot. Hij studeerde theologie te Deventer en Franeker. In 1776 werd hij rector van de Latijnse school te Franeker en in 1781 van de Latijnse school te Deventer. In 1788 werd hij wegens patriottische activiteiten uit zijn ambt gezet. Toen begon hij aan deze vertaling. In 1789 werd hij subconrector aan de Latijnse school te Harderwijk. Van 1795 tot 1804 was hij daar aan de Academie hoogleraar in de geschiedenis en oude letterkunde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1885
€  75.00

 
Blair, H.
Zedekundige schoonheden, Naar den vierden druk uit het Engelsch, Tweede druk
Blair, H., Zedekundige schoonheden, Naar den vierden druk uit het Engelsch, Tweede druk, Anonieme vertaling van Blairs Sentimental beauties, waarvan de vierde druk in 1798 in Londen was verschenen, (ovaal portret van de schrijver door P.H.L.v.d.Meulen), Haarlem, bij de Wed. A.Loosjes Pz, 1822, VIII + 296 pp, 8º, (15,6 x 10,2 cm), Gebonden in lichtbruin halflinnen bandje uit die tijd. Groen sierpapier op de platten. Op de rug eenvoudige vergulde ornamenten, naam van de schrijver en korte titel. Bibliotheeketiket op voorste schutblad. Binnenin keurig. Platten enigszins geschaafd, Op de achterkant van de titelpagina twee ronde stempels: Centrale Bibliotheek Capucijnen en Bibliotheek Capucijnen Grave (Velp). Op de titelpagina net boven het portret van de schrijver een ovaal stempel met: Conve... capucinorum Velp, It may not be unnecessary to point out the advantages of such a companion in the pocket, schrijft T.W., de samensteller van dit boek, in zijn preface. Het is een middel om de bekende ledige uren zinvol te besteden. Het Engelse werkje bestaat uit alfabetisch gerangschikte stukjes en is dus ingericht als een praktisch handboekje dat antwoord geeft op de vraag: hoe hoort het eigenlijk. Die praktische indeling op alfabet is in het Nederlandse boekje verloren gegaan, doordat de uitgever de oorspronkelijke volgorde van de Engelse uitgave aanhoudt, De eerste druk van de Nederlandse vertaling is van 1802. Van de eerste druk hebben 5 grote Nederlandse bibliotheken een exemplaar en van deze tweede zijn daar 3 exemplaren beschikbaar, Predikant en professor aan de universiteit van Edinburgh Hugh Blair (1718-1800) was destijds een autoriteit op het gebied van de Welsprekendheid en de Fraaije Letteren. Zijn dikke en gezaghebbende boek over de stijl is hier zelfs twee keer vertaald: door Herman Bosscha en door B.H.Lulofs. Hij schreef ook een kritisch werk over de gedichten van Ossian. Volgens de weduwe Loosjes een voor boekgeschenken aan de jeugd bijzonder geschikt werkje
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1899
€  25.00

 
Blanc, Charles en Paul Mantz
École Espagnole
Blanc, Charles en Paul Mantz, École Espagnole, Op de omslagen van nrs 2/3 (68/69) en 4/5(102/103) staat verder: Ouvrage publié sous la direction et avec les notes, recherches et indications de M.Armengaud, Illustrations par les plus habiles artistes, dessinateurs et graveurs. Accompagnée du portrait des peintres, de la reproduction de leur plus beaux tableaux et de Fac-simile de leurs Signatures, Marques et Monogrammes, Imprimerie de J.Glaye et Ce, Rue Saint-Benoit 7, Paris (nrs 2-5). Imprimerie Bénard et Cie, Successeurs de Lacrampe, rue Damiette 2, Paris (nrs 1 en 6-8), Paris, 6 Rue de Tournon, Faubourg Saint-Germain, Jules Renouard et Cie, Libraires-Éditeurs / Veuve Jules Renouard et Cie, Libraire-Éditeur, (1862-1869), Histoire des Peintres de toutes les écoles depuis la Renaissance jusqu'a nos jours, avec notes, recherches et indications. Nummers 1-8 over de Spaanse school in 6 omslagen. Elke aflevering vormt een zelfstandige eenheid en behandelt 1 kunstenaar en diens werk. Soms beslaat de beschrijving van een kunstenaar meer dan 1 nummer: bij Vélasquez (2 nrs) en Murillo (2 nrs). Het is mij niet duidelijk of en hoeveel afleveringen er op deze 6 gevolgd zijn, 8 + 16 + 16 + 8 + 8 + 8 = 64 pp, 27 x 35 cm, De 6 afleveringen zitten los in oorspronkelijke groene, bedrukte papieren omslagen. Hier en daar is de omslag wat beschadigd. De bladen met afbeeldingen en tekst zijn in goede conditie. Soms een ezelsoor, In elke aflevering wordt een kunstenaar uit de Spaanse school afgebeeld en besproken. Het gaat hier om Ribera dit L'Espagnolet, Don Diégo Vélasquez (2 nrs), B.Esteban Murillo (2 nrs), François Zurbaran, Alonzo Cano en Juan de Joanès. Op de omslagen staat uitgebreide informatie over andere uitgaven van Renouard, maar vooral over dit project. Ook een nummer in de volgorde van publicatie van alle afleveringen en een nummer voor de volgorde van publicatie van afleveringen van een bepaalde school. Op de omslag van nummer 1 van deze serie École Espagnole staat een overzicht van de eerste 100 nummers
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2757
€  20.00

 
Blanc, Charles
J.Holbein, le Jeune
Blanc, Charles, J.Holbein, le Jeune, Illustrations par les plus habiles artistes, dessinateurs et graveurs. Portret van de kunstenaar, reproducties van verschillende werken, Imprimerie Poitevin, Successeur de Bénard et Cie, Rue Damiette 2, Paris, Paris, Veuve Jules Renouard et Cie, Libraire-Éditeur, 6 Rue de Tournon, Faubourg Saint-Germain, (1861-1870), Histoire des Peintres de toutes les écoles depuis la Renaissance jusqu'a nos jours, Accompagnée du portrait des peintres, de la reproduction de leur plus beaux tableaux et de Fac-simile de leurs Signatures, Marques et Monogrammes. Avec Notes, recherches et indications, nr 426-428, École Allemande, nrs 12-14. Afleveringen 12,13 en 14 in 2 omslagen. De beschrijving van deze kunstenaar en zijn werk beslaat in totaal 3 nrs en is zo compleet, 8 + 8 + 8 = 24 pp, ca 27 x 35 cm, 3 katernen in 2 oorspronkelijke groene, bedrukte papieren omslagen. Hier en daar zijn de omslagen wat beschadigd. De bladen met afbeeldingen en tekst zijn in redelijk goede conditie, maar het papier is wat verbruind, Beschrijving van leven en werk van Hans Holbein de jonge (1498-1554), kunstenaar uit de Duitse school, Op de achterkant van beide omslagen staat een overzicht van de 433 nummers van de serie die bij de uitgave van de katernen over Holbein, verschenen zijn. Aan de binnenkant van de omslagen vindt men aparte overzichten van de nummers met kunstenaars uit de Vlaamse en uit de Franse school
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2756
€  25.00

 
Bles, David
(Ferdinand Huyck tekent het monogram van Henriëtte Blaek op een ruit)
Bles, David, (Ferdinand Huyck tekent het monogram van Henriëtte Blaek op een ruit), boekillustratie, fotogravure (vervaardigd met de Chine collé techniek), naar een tekening van David Bles, Deze prent illustreert de volgende passage uit Ferdinand Huyck: Ik bekeek deze voorwerpen, welke mij eigenlijk bijzonder weinig belang inboezemden, zoo lang, totdat de wasem, welken mijn adem op de glasruiten had teweeggebracht, die aan mijn oog onttrok, en bleef toen kijken totdat ik bespeurde dat mijn gedachten ergens anders waren: ik bespeurde zulks, zeg ik, en wel aan een onwederspreekbaar teeken: ik had namelijk met den vinger een H en een B in krulletters op de ruit getrokken (p 45), (Leiden), (A.W.Sijthoff), (ca 1880), Een van de 20 fotogravures naar tekeningen die speciaal zijn gemaakt om te dienen als illustratie voor de uitgave getiteld: Mr.J.van Lennep, Ferdinand Huyck. Met photogravures naar teekeningen van David Bles, Leiden, Bij A.W.Sijthoff, z.j. 4º (33 x 25,5 cm). In rode linnen stempelband met vergulde letters en ornamenten. Goud op snee, afbeelding / prent / drukmoet / papier: 15,2 x 9,8 / 21,2 x 14,7/ 22 x 15 / 35,7 x 27,1 cm, Dit exemplaar is niet uit een boekwerk gesloopt. De randen zijn namelijk onafgesneden en bevatten gen sproen van goud op snee. Waarschijnlijk heeft Sijthoff de 20 prenten ook los van het boek per hele serie en misschien ook per exemplaar verkocht. De prent zelf is smetteloos. Het karton waarop deze is gedrukt, vertoont vochtkringen en enkele bruine vlekken, In het ongedateerde voorwoord, getiteld Een monument voor Van Lennep vertelt C.Vosmaer de ontstaansgeschiedenis van deze prachtuitgave. Sijthoff wilde na de uitgave van tienduizenden exemplaren Romantische werken van Van Lennep iets bijzonders doen. Dit boek is te dateren op ca 1880, omdat Vosmaer in dit voorwoord schrijft, dat het boek 40 jaar na de eerste druk van Ferdinand Huyck verschijnt. Vosmaer bespreekt de tekeningen van Bles uitvoerig. Ook noemt hij de kunstenaars die de tekeningen voor de andere delen van deze bijzondere serie hebben gemaakt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2300
€  20.00

 
Blokpoel, J.W. e.a.
Twee eeuwen arbeid in de koninklijke kunst 1734 8/19 November 1934
Blokpoel, J.W. e.a., Twee eeuwen arbeid in de koninklijke kunst 1734 8/19 November 1934, Typografische uitvoering Klomp & Bosman's Drukkerijen, Rotterdam, z.pl, z. uitg, 1934, 72 + 79 + (1 blanco) pp, 26,1 x 20,1 cm, In Bordeauxrode linnen band met vergulde titel op voorplat en rug. Rug op enkele plekken iets los. Binnenwerk fris, Op de achterkant van het voorplat: het Ex Libris van T.J.Pik, Gedenkboek ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Haagse Vrijmetselaarsloge L'Union Royale. Met de geschiednis van deze loge en het werk dat deze in ytwee eeuwen in het belang der vrijmetselarij heeft verricht. Met veel illustraties en bijlagen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1642
€  25.00

 
P.Blommers
F.Liszt
P.Blommers, F.Liszt, portret, te halven lijve rechts, steendruk, detail van een foto van Franz Hanfstaengl, Munich, 1858, P.Blommers, z.j., portret / papier: 11,5 x 11 / 18,7 x 12,6 cm, Met de naam van de componist in zijn handschrift onder het portret gedrukt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3022
€  5.00

 
Bock,C(hristoph) W(ilhelm)
Johann Georg Meusel
Bock,C(hristoph) W(ilhelm), Johann Georg Meusel, portret in medaillon / borstbeeld en profil naar rechts, kopergravure, naar een tekening van de graveur, (Nürnberg), (Christoph Wilhelm Bock), 1791, Waarschijnlijk is dit portret verschenen in Sammlung von Bildnissen gelehrter Männer und Künstler, nebst kurzen Biographien derselben, Nürnberg, 1791 en verder. Dit seriewerk is eerst door Bock zelf uitgegeven, later verscheen het bij Johann Philipp Moser, Portret / drukmoet / papier: 6,3 x 6,3 / 14,9 x 9,2 / 19,2 x 12,2 cm, Papier aan de rechter kant slordig afgesneden. Mooi exemplaar, De hooggeleerde heer Meusel is op dit prachtige portret en profil afgebeeld. Hij is gekleed in een jas met een witte halsdoek en jabot. Hij draagt een pruik met twee rolletjes, het haar in een staart en een haarzakje in de nek en op de rug, Christoph Wilhelm Bock (1755-1835) was schilder, tekenaar en graveur. Hij werd opgeleid te Nürnberg en Leipzig. Na twee jaar te Brussel aan een kaart van de Oostenrijkse Nederlanden te hebben gewerkt, vertrok hij naar Wenen, waar hij het portret van keizer Leopold II graveerde. Daarna werkte hij in Nürnberg vooral als portrettist, maar hij maakte ook landschappen. Hij publiceerde door hem zelf graveerde portretten in zijn Sammlung von Bildnissen gelehrter Männer und Künstler, Johann Georg Meusel (1743-1820) was literatuurhistoricus en lexicograaf. Hij werd opgeleid tot predikant en studeerde te Coburg. Na een mislukte proefpreek ging hij naar Göttingen om geschiedenis en filosofie te studeren. Hij studeerde af in Halle. Vanaf 1766 was hij hoogleraar in Erfurt en vanaf 1779 tot aan zijn dood in Erlangen. Hij gaf zijn leven lang series en periodieken uit: onder andere Das gelehrte Teutschland. Ook stelde hij het Lexicon der von 1750 bis 1800 gestorbenen Schriftsteller samen. In 1778 verscheen zijn Teutsches Künstlerlexikon
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 998
€  20.00

 
Bogaers, Mr.A
De togt van Heemskerk naar Gibraltar
Bogaers, Mr.A, De togt van Heemskerk naar Gibraltar, Op de gegraveerde titelpagina een staalgravure door Willem Steelink naar Charles Rochussen: een illustratie bij een scene die wordt beschreven op bladzij 54, Haarlem, A.C.Kruseman, 1860, (II) + IV + 122 + (2 blanco) pp, (20 x 13,2 cm), Gebonden in een zwarte linnen stempelband met op voorplat en rug vergulde belettering en versieringen. Rug bovenaan en onderaan iets beschadigd. Schutbladen voor en achter op de vouw iets gescheurd. Keurig exemplaar met frisse band., Op het voorste schutblad de namen van vorige eigenaren J.J.de Vrie en E.J.Bok., In het voorwoord schetst de dichter de geschiedenis van dit door de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen bekroonde dichtstuk. Dit is een openlijke en herziene uitgaaf. Het dichtsuk is verdeeld in 2 zangen en is door de dichter voorzien van geschiedkundige aantekeningen., Over het werk van Charles Rochussen voor Kruseman: Marlite Halbertsma, Charles Rochussen 1814-1894, een veelzijdig kunstenaar, 79-81 (o.a.)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3010
€  20.00

 
Vinkeles Rein(ie)r en C.Bogerts
Plonderen van het huis van de Burgem: Landsbergen te Middelburg
Vinkeles Rein(ie)r en C.Bogerts, Plonderen van het huis van de Burgem: Landsbergen te Middelburg, rechthoekig historieprentje, kopergravure, naar een tekening van J(acobus) Buys, Amsterdam), (Johannes Allart), (1788), Afkomstig uit (Jacobus Kok en Jan Fokke), Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de Vaderlandsche jeugd. Met plaaten en pourtraiten, Amsterdam, Johannes Allart, 1783-1795 in 25 delen. Dit portret komt vermoedelijk uit deel IX, dat is verschenen in 1788, afbeelding / papier: 8,2 x 5,5 / 9 x 5,5 cm, Links, rechts en bovenin tot aan de rand van de afbeelding afgesneden. Goede afdruk, Wilde taferelen in Middelburg. Woedende mensen halen allerlei spullen uit een huis en gooien brood en serviesgoed uit het raam. Schilderijen en matrassen worden stukgesneden. Iemand staat klaar met een grote vaas om deze in scherven te smijten. Een man zwaait met een bijl, een hondje blaft en een jongetje staat te schreeuwen. Toeschouwers moedigen de plunderaars aan, Muller 2023, Jan van Landsbergen, arts en burgemeester van Middelburg en zijn ambtgenoot Henrik Thibaut waren vurige voorstanders van het Oranjehuis. Na de dood van Willem II in november 1650 vreesden de Oranjeaanhangers voor vermindering van hun invloed, omdat de Staten van Zeeland in plaats van de overleden stadhouder de regenten zouden kiezen. Thibaut manipuleerde de voordracht en zette er geestverwanten op. Dit was tegen het zere been van de burgerij. Het gepeupel trok op. Thibaut, Landsbergen en Serooskerke vluchtten de stad uit. Het verlaten huis van Landsbergen werd op 6 juni 1651 geplunderd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1245
€  5.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - Volgende pag.