gevonden: 496 boeken op 34 pagina's. Dit is pagina 9
Vorige pag. - Volgende pag.

 
P.BLOMMERS
F.Liszt
P.Blommers, F.Liszt, portret, te halven lijve rechts, steendruk, detail van een foto van Franz Hanfstaengl, Munich, 1858, P.Blommers, z.j., portret / papier: 11,5 x 11 / 18,7 x 12,6 cm, Met de naam van de componist in zijn handschrift onder het portret gedrukt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3022
€  5.00

 
BOCK,C(HRISTOPH) W(ILHELM)
Johann Georg Meusel
Bock,C(hristoph) W(ilhelm), Johann Georg Meusel, portret in medaillon / borstbeeld en profil naar rechts, kopergravure, naar een tekening van de graveur, (Nürnberg), (Christoph Wilhelm Bock), 1791, Waarschijnlijk is dit portret verschenen in Sammlung von Bildnissen gelehrter Männer und Künstler, nebst kurzen Biographien derselben, Nürnberg, 1791 en verder. Dit seriewerk is eerst door Bock zelf uitgegeven, later verscheen het bij Johann Philipp Moser, Portret / drukmoet / papier: 6,3 x 6,3 / 14,9 x 9,2 / 19,2 x 12,2 cm, Papier aan de rechter kant slordig afgesneden. Mooi exemplaar, De hooggeleerde heer Meusel is op dit prachtige portret en profil afgebeeld. Hij is gekleed in een jas met een witte halsdoek en jabot. Hij draagt een pruik met twee rolletjes, het haar in een staart en een haarzakje in de nek en op de rug, Christoph Wilhelm Bock (1755-1835) was schilder, tekenaar en graveur. Hij werd opgeleid te Nürnberg en Leipzig. Na twee jaar te Brussel aan een kaart van de Oostenrijkse Nederlanden te hebben gewerkt, vertrok hij naar Wenen, waar hij het portret van keizer Leopold II graveerde. Daarna werkte hij in Nürnberg vooral als portrettist, maar hij maakte ook landschappen. Hij publiceerde door hem zelf graveerde portretten in zijn Sammlung von Bildnissen gelehrter Männer und Künstler, Johann Georg Meusel (1743-1820) was literatuurhistoricus en lexicograaf. Hij werd opgeleid tot predikant en studeerde te Coburg. Na een mislukte proefpreek ging hij naar Gšttingen om geschiedenis en filosofie te studeren. Hij studeerde af in Halle. Vanaf 1766 was hij hoogleraar in Erfurt en vanaf 1779 tot aan zijn dood in Erlangen. Hij gaf zijn leven lang series en periodieken uit: onder andere Das gelehrte Teutschland. Ook stelde hij het Lexicon der von 1750 bis 1800 gestorbenen Schriftsteller samen. In 1778 verscheen zijn Teutsches Künstlerlexikon
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 998
€  20.00

 
BOGAERS, MR.A
De togt van Heemskerk naar Gibraltar
Bogaers, Mr.A, De togt van Heemskerk naar Gibraltar, Op de gegraveerde titelpagina een staalgravure door Willem Steelink naar Charles Rochussen: een illustratie bij een scene die wordt beschreven op bladzij 54, Haarlem, A.C.Kruseman, 1860, (II) + IV + 122 + (2 blanco) pp, (20 x 13,2 cm), Gebonden in een zwarte linnen stempelband met op voorplat en rug vergulde belettering en versieringen. Rug bovenaan en onderaan iets beschadigd. Schutbladen voor en achter op de vouw iets gescheurd. Keurig exemplaar met frisse band., Op het voorste schutblad de namen van vorige eigenaren J.J.de Vrie en E.J.Bok., In het voorwoord schetst de dichter de geschiedenis van dit door de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen bekroonde dichtstuk. Dit is een openlijke en herziene uitgaaf. Het dichtsuk is verdeeld in 2 zangen en is door de dichter voorzien van geschiedkundige aantekeningen., Over het werk van Charles Rochussen voor Kruseman: Marlite Halbertsma, Charles Rochussen 1814-1894, een veelzijdig kunstenaar, 79-81 (o.a.)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3010
€  20.00

 
VINKELES REIN(IE)R EN C.BOGERTS
Plonderen van het huis van de Burgem: Landsbergen te Middelburg
Vinkeles Rein(ie)r en C.Bogerts, Plonderen van het huis van de Burgem: Landsbergen te Middelburg, rechthoekig historieprentje, kopergravure, naar een tekening van J(acobus) Buys, Amsterdam), (Johannes Allart), (1788), Afkomstig uit (Jacobus Kok en Jan Fokke), Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de Vaderlandsche jeugd. Met plaaten en pourtraiten, Amsterdam, Johannes Allart, 1783-1795 in 25 delen. Dit portret komt vermoedelijk uit deel IX, dat is verschenen in 1788, afbeelding / papier: 8,2 x 5,5 / 9 x 5,5 cm, Links, rechts en bovenin tot aan de rand van de afbeelding afgesneden. Goede afdruk, Wilde taferelen in Middelburg. Woedende mensen halen allerlei spullen uit een huis en gooien brood en serviesgoed uit het raam. Schilderijen en matrassen worden stukgesneden. Iemand staat klaar met een grote vaas om deze in scherven te smijten. Een man zwaait met een bijl, een hondje blaft en een jongetje staat te schreeuwen. Toeschouwers moedigen de plunderaars aan, Muller 2023, Jan van Landsbergen, arts en burgemeester van Middelburg en zijn ambtgenoot Henrik Thibaut waren vurige voorstanders van het Oranjehuis. Na de dood van Willem II in november 1650 vreesden de Oranjeaanhangers voor vermindering van hun invloed, omdat de Staten van Zeeland in plaats van de overleden stadhouder de regenten zouden kiezen. Thibaut manipuleerde de voordracht en zette er geestverwanten op. Dit was tegen het zere been van de burgerij. Het gepeupel trok op. Thibaut, Landsbergen en Serooskerke vluchtten de stad uit. Het verlaten huis van Landsbergen werd op 6 juni 1651 geplunderd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1245
€  5.00

 
VINKELES REIN(IE)R EN C.BOGERTS
De vroedschap te Utrecht bedigt het nieuwe Regeerings Reglement
Vinkeles Rein(ie)r en C.Bogerts, De vroedschap te Utrecht bedigt het nieuwe Regeerings Reglement, rechthoekig historieprentje, kopergravure, naar een tekening van J(acobus) Buys, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1791), Ooit door een verzamelaar verwijderd uit een exemplaar van (Jacobus Kok en Jan Fokke), Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de Vaderlandsche jeugd. Met plaaten en pourtraiten, Amsterdam, Johannes Allart, 1783-1795 in 25 delen. Dit prentje komt uit deel XVI, dat is verschenen in 1791. Het prentje staat in dat boekje tegenover p.50, afbeelding / prent / papier: 8,2 x 5,5 / 8,4 x 5,5 / 12,8 x 7,5 cm, Papier aan alle kanten afgesneden. Linker marge kleiner dan de andere. Rechts bovenaan is de aanduiding van het deel en het nummer van de prent meegedrukt. Goede afdruk. Sfeervol prentje, Muller 4705a, Op 20 maart 1786 bedigde de vroedschap van Utrecht een nieuw Regeringsreglement
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3029
€  5.00

 
BOLT, JOHANN FR(IEDRICH)
Christian Theophilus Selle
Bolt, Johann Fr(iedrich), Christian Theophilus Selle, ovaal portret / borstbeeld rechts, stippelgravure in rood, naar een tekening van Townley uit 1787, onderschrift: Amicus Amico / Friedericus Himburg, (Berlin?), (Christian Friedrich Himburg?), 1798, Portret / drukmoet / papier: 8,6 x 6,4 / 16,6 x 10,3 / 18 x 11,3 cm, Goed exemplaar. Kreukje rechts onder, Achterop staat in potlood: D.19327. Geneesheer, prof. in Berlijn 1748-1800, Selle draagt een pruik met een rolletje boven de oren en in de nek. Op de rug is een donker haarzakje zichtbaar. Hij is gekleed in een half openstaande jas met grote knopen, een vest met recht opstaande revers, een wit hemd met jabot en een witte halsdoek. De geportretteerde kijkt de toeschouwer van opzij recht in de ogen. Hij heeft een opvallend grote neus, Johann Friedrich Bolt (1769-1836) was een Berlijnse etser, graveur en tekenaar. Hij heeft talrijke portretten voor boekuitgaven gemaakt, meestal stippelgravures, Arts en filosoof Selle (1748-1800) is geboren in Stettin en heeft gestudeerd in Jena, Gšttingen en Halle, waar hij in 1770 doctor in de medicijnen werd. In 1781 publiceerde hij zijn zeer succesvolle Medicina Clinica oder Handbuch der medicinischen Praxis (achtste druk 1801). Als lijfarts van Frederik de Grote beschreef hij diens ziektegeschiedenis. Hij maakte reizen om de toestanden in de hospitalen te bestuderen. In 1798 werd hij zweiter Direktor van het Collegium medico-chirurgicum. Hij was een tegenstander van Kant. Op 9 nov 1800 is hij te Berlijn aan tuberculose gestorven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1272
€  15.00

 
BORGER,E.A.
Dichterlijke Nalatenschap. Ten deele nooit gedrukt
Borger,E.A., Dichterlijke Nalatenschap. Ten deele nooit gedrukt, (ornament), Met gelithografeerd portret van E.A.Borger door L.Springer, Leiden naar een Schilderij van Davidson, Leiden & Utrecht, S.& J.Luchtmans en Van Paddenburg & comp, 1836, X + (2) + 142 pp, 8º, (22,5 x 13,6 cm), In de oorspronkelijke bedrukte kartonnen uitgeversband. De rug is onderaan beschadigd en overal afgesleten. Op het portret drie flinke vochtkringen, Het boek bevat een voorberigt van de uitgevers met een verantwoording van de uitgave. Dan volgt een afdeling Gedichten van E.A.Borger naar tijdsorde gerangschikt. Aan het slot van deze afdeling staat de Ode aan den Rijn met de vertalingen van dit gedicht in het Frans, Latijn, Engels, Hoogduits en Boerenfries. Tenslotte de verhooring van Borgers Klagte aan den Rijn door F.C.de Greuve, In de afdeling Uitboezemingen bij Borger's dood' staan gedichten van H.A.Spandaw, B.H.Lulofs, G.W.van Motman, Jr., P.Moens, J.T.Wielandt, D.Bax, F.Serrurier, A.Moolenaar, J.van Dissel, Jr, een anonymus in de Leidsche Studenten Almanak van 1821 en een vers uit de Vaderlandsche Letteroefeningen van Maart 1821, Nº IV. Deze eerste druk bevat een gedicht voor de Leidse wezen van 1816, dat in de tweede druk is weggelaten, omdat het niet van Borger is, Borger was immens populair in de jaren 20 van de 19de eeuw. Deze Nalatenschap beleefde omstreeks 1870 nog een 6de en 7de druk. In de rode boekjes met Nederlandse Klassieken van de 50er jaren werd Borgers Dichterlijke Nalatenschap ook opgenomen: deze verscheen in 1852 bij A.C.Kruseman te Haarlem. Dat was vermoedelijk de derde druk
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1756
€  25.00

 
BOSSCHA, HERMAN
Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren of Voorschriften over Taal, Stijl, Welsprekendheid en Dichtkunst, Naar het Engelsch van Hugo Blair,
Bosscha, Herman, Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren of Voorschriften over Taal, Stijl, Welsprekendheid en Dichtkunst, Naar het Engelsch van Hugo Blair, In drie deelen vertaald en thans op nieuws uitgegeven door Mr.B.H.Lulofs, 3 delen, Utrecht, J.de Kruijff, 1845. Vertaling van Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783). Titeluitgave van de in 1833, 1835 en 1837 door B.H.Lulofs bij Oomkens te Groningen opnieuw uitgegeven vertaling van Herman Bosscha uit 1804. VIII + 344 + 218 + (2) / IV + 334 + 302 + (2) / (IV) + 351 + (1 blanco) + 377 + (7) + (1 blanco) pp, 8º, naast elkaar: 22,2 x 13,7 x 16 cm. Studie-exemplaar. In 3 bedrukte uitgeversbanden van groen karton. Papieren ruggen versleten. Het voorwerk en de eerste 32 pp tekst van deel III zitten los. Met verkeerde lijm is geprobeerd deze pagina's vast te maken aan het boekblok. Wat een grote bruine vlek heeft opgeleverd. Op de ruggen: de titel van het boek en de naam van de auteur. Ook staat daar het nummer van het deel en het jaar van uitgave: 1833, 1835 en 1837. 42 Lessen over taal, stijl, literatuur en welsprekendheid. In deel I komen begrippen als smaak, vernuft, verbeelding, het verhevene en schoonheid aan de orde. Ook ontstaan van de taal en het taalsysteem, beeldspraak en stijlfiguren. Deel II gaat voornamelijk over de welsprekendheid: de redevoering. Deel III behandelt de verschillende genres in de oude en nieuwe letterkunde, zoals de roman, het herdersdicht, het leerdicht, de tragedie en de komedie. Vooraf gaan een voorwoord van Lulofs en een opdracht. Het werk van Bosscha (in deze uitgave 1029 pp) is aangevuld met 897 pp aantekeningen van Lulofs. De eerste druk van dit werk van Bosscha verscheen in de periode 1788-1790 te Deventer. De tweede, vermeerderde en verbeterde druk is van 1804. De derde druk werd in de periode 1833-1837 bij Oomkens in Groningen uitgegeven. Barthold Hendrik Lulofs (1787-1849) heeft in die versie Bosscha's vertaling bewerkt en van zeer uitgebreide aantekeningen voorzien. Lulofs was sinds 1815 hoogleraar in de Nederlandse Letterkunde en Welsprekendheid aan de Groningse Universiteit. In 1845 verscheen deze derde druk nogmaals als titeluitgave bij J.de Kruijff, te Utrecht. Hugo Blair (1718-1800) was een Schotse theoloog, die aan de universiteit van Edinburgh Welsprekendheid en Literatuur doceerde. Herman Bosscha (1755-1819 ) was leraar, Latijns dichter en patriot. Hij studeerde theologie te Deventer en Franeker. In 1776 werd hij rector van de Latijnse school te Franeker en in 1781 van de Latijnse school te Deventer. In 1788 werd hij wegens patriottische activiteiten uit zijn ambt gezet. Toen begon hij aan deze vertaling. In 1789 werd hij subconrector aan de Latijnse school in het patriottische Harderwijk. Van 1795 tot 1804 was hij daar aan de Academie hoogleraar in de geschiedenis en oude letterkunde.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3683
€  35.00

 
BOURDEILLE, SEIGNEUR DE BRANTOME, PIERRE DE
Memoires contenans Les vies des Dames Galantes de son temps
Bourdeille, Seigneur de Brantome, Pierre de, Memoires contenans Les vies des Dames Galantes de son temps, Leyde, Jean Sambix le Jeunde, à la Sphere, 1666. 2 delen. (VI) + 424 / 504 pp 12º. Dit is de eerste druk onder deze titel en de eerste destijds complete druk in 2 delen van de Memoires gebaseerd op aantekeningen van Brantome over het onderwerp galante (hoffelijke, aardige, bevallige en/of wellevende) vrouwen. In 1665 was al een druk verschenen bij 'Sambix le Jeune', maar toen onder de titel Memoires contenant les vies des dames illustres de France de son temps. Volgens STCN is deze uitgave gedrukt door Foppens in Brussel. De titelpagina is ongeveer gelijk aan mijn druk. Maar deze uitgave bevat alleen de inhoud van het eerste deel van mijn editie. De collatieformule van de druk van 1665 is volkomen gelijk aan die van mijn eerste deeltje. Ook uit 1666 stamt een Leidse druk bij 'Jean de la Tourterelle'. Gebonden in 2 perkamenten bandjes, die op een bepaald moment in het verleden uit elkaar zijn geraakt en er daardoor ook iets anders uitzien. Beide bandjes zijn in goede staat. Op de rug van deel I staat in inkt en handschrift Memoires de Brantome. Op het andere deeltje staat alleen aangegeven dat het deel II betreft. Verder is wat er staat onleesbaar. Wat ook zou kunnen is, dat ze elkaar voor het eerst hebben ontmoet in de bibliotheek van Neder-Hemert. En dat ze na het opruimen van deze bibliotheek elkaar uit het oog verloren hebben. Ze zijn bij mij vanuit twee verschillende plaatsen van herkomst gearriveerd en herenigd, Voorin beide deeltjes staat in handschrift en inkt: Bibliotheek van Neder-Hemert, Jean Sambix is een schuilnaam die het eerst is gebruikt door de Leidse drukkers Daniel en Johannes Elzevier. Later werd deze schuilnaam door andere drukkers in Leiden en elders gebruikt. STCN meldt, dat dit een uitgave van Amsterdammer Abraham Wolfgang kan zijn. Van deze min of meer eerste druk zijn in Nederland 1 exemplaar in de KB en 1 in de Elsevier Heritage Collection. De Sambix-druk uit 1665 is te vinden in de KB, Museum Meermanno en de UB Leiden. Eveneens in Dublin, London en Cambridge, In 1740 werden de aantekeningen van Brantome compleet uitgegeven in 15 delen. In de negentiende eeuw kwamen verdere complete drukken uit. Van 1990 is de film Dames galantes: een historisch drama over het leven van Brantome. Behalve over vrouwen van zijn tijd schreef Brantome ook over voortreffelijke mannen. Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantome leefde van 1540-1614.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3499
€  175.00

 
BRANDT CORSTIUS, J.C.
Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw
Brandt Corstius, J.C., Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw, Amsterdam, J.M.Meulenhoff, (1955), (VIII) + 119 + (3) pp, (21 x 14,5 cm), Met stofomslag (iets beschadigd en gerepareerd). Grijze linnen band; bovenin iets verschoten. Papier wat vergeeld, Standaardwerk over leven en werk van Elisabeth Maria Post. De vrouw, die in 1794 de 'Gezangen der Liefde' heeft uitgegeven, waarmee ze een ware revolutie in de Nederlandse liefdespozie ontketend heeft. Zij bezong in die bundel haar persoonlijke gevoelens voor de man met wie zij gelukkig getrouwd was. Het was in die tijd niet gebruikelijk, dat vrouwen over de liefde spraken of schreven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 107
€  7.50

 
BRANTS, A
Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen
Brants, A, Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen, Academisch proefschrift, Leiden, P.Somerwil, 1874, (XIV) + (X) + 189 + (1) pp, 23,3 x 14,8 cm, In twintigste-eeuwse blauwe linnen band, die is overtrokken met plakplastic. De voorkant van de oorspronkelijke bedrukte papieren omslag is meegebonden, maar zit half los. Auteur en titel staan in vergulde letters op de rug., Op de achterkant van het voorplat: het Ex Libris van Henk Weevers. Hierop met pen nummer 2863., In dit bekende proefschrift beschrijft de auteur de toestand in Gelderland in de periode 1672-1702. Willem III was een groot deel van dat tijdvak erfstadhouder van Gelderland. Dan volgt een uitvoerige beschrijving van de plooierijen in het kwartier van Nijmegen, die na de dood van Willem III hebben plaatsgevonden en duurden van 1702 tot 1705. 24 Stellingen besluiten het boek.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 307
€  25.00

 
BROEK, L. VAN DEN
Ernst en Luim
Broek, L. van den, Ernst en Luim, Potische verscheidenheden, (ornament), Met een gegraveerde titelpagina, Te Rotterdam, bij A.Wijnands, 1836, VIII + 111 + (1 blanco) pp, (19,5 x 12,4 cm), Gebonden in het oorspronkelijke bedrukte groene kartonnen bandje. Rug wat versleten; verder een zeer fris exemplaar, De bundel bevat 25 meestal korte gedichten, die grotendeels het dagelijks leven tot onderwerp hebben. In het Voorberigt zegt de dichter, dat hij zich de welgemeende waarschuwingen van de bevoegde letterkundige authoriteiten, waarin Icarus nogal eens ter sprake kwam, heeft aangetrokken, Dit boekje wordt in slechts drie grote Nederlandse bibliotheken bewaard, Rotterdammer Lambrecht van den Broek (1805-1863) verliet op zijn elfde jaar de school. Door bemiddeling van predikant Cox werkte hij op een handelskantoor. In 1824 publiceerde hij zijn eerste, lyrische, gedicht op God in de Nederlandsche Muzen-Almanak. Uitgever Immerzeel gaf in 1825 een lierzang van Van den Broek uit ten behoeve van de noodlijdenden van den Watersnood van februari van dat jaar, maar liet de uitgave van Van den Broeks bundels aan anderen over. Van den Broek heeft buitengewoon veel gepubliceerd, waarschijnlijk ook in eigen beheer
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1232
€  15.00

 
BROEK, L. VAN DEN
Souvenir
Broek, L. van den, Souvenir, Pozij voor Hollands Schoonen, (ornament), Met één plaat. Tegenover de titelpagina zit een mooie anonieme staalgravure van een treurende dame bij een spinnewiel, die somber het hoofd laat hangen. Deze illustratie hoort bij Ella, het eerste gedicht in het bundeltje, Te Leyden, Bij A.W.Sythoff, 1862, VIII + 224 + pp, (12,5 x 9,6 cm), Gebonden in een paars linnen stempelbandje met op de rug en het voorplat vergulde letters en versieringen. Band, vooral op de rug, wat van kleur verschoten. Rug aan een kant half los. Boekblok voorin los van de band. pp VII/VIII los. Goud op snee, Op de binnenkant van het voorplat: een gedrukt vierkant Ex-libris met afbeelding van een waterlelie. In de hoeken (met de klok mee) de letters E, O, E en S. Onderin de naam: F.J.Beekman. Schutbladen met honingraatmotief, De bundel bevat 68 korte gedichten, die grotendeels het dagelijks leven tot onderwerp hebben, Dit boekje wordt in slechts drie grote Nederlandse bibliotheken bewaard, Rotterdammer Lambrecht van den Broek (1805-1863) verliet op zijn elfde jaar de school. Door bemiddeling van predikant Cox werkte hij op een handelskantoor. In 1824 publiceerde hij zijn eerste gedicht in de Nederlandsche Muzen-Almanak: 'Onze Vader' in 9 lyrische tienregelige strofen. Uitgever Immerzeel wees hem de weg op het dichterspad, maar liet de uitgave van Van den Broeks bundels aan anderen over. Van den Broek heeft buitengewoon veel gepubliceerd, waarschijnlijk ook in eigen beheer. Stadgenoot A.Bogaers heeft in 1864 zijn Nagelaten en verspreide gedichten uitgegeven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1231
€  15.00

 
BURIGNY, JEAN LÉVESQUE DE,
Traité de l'autorité du pape. Dans lequel ses droits sont établis & réduits à leurs justes bornes & les Principes des Libertez de l'Eglise Gallicane justifiez,
Burigny, Jean Lévesque de, Traité de l'autorité du pape. Dans lequel ses droits sont établis & réduits à leurs justes bornes & les Principes des Libertez de l'Eglise Gallicane justifiez, La Haye, A.de Rogissart, 1720. Het werk is compleet. Gebonden in 3 perkamenten stempelbandjes. Band 1 is op de kneep en op de rug lelijk beschadigd. Maar de andere bandjes zijn intact. Band 1 (tome 1) Boek 1 en 2 doorgenummerd: VIII + XIII + I blanco + 426 + 17 + 1 blanco pp 12º. Band 2 (tome 2 en 3) Boek 3: VIII + 339 + (1) en IV 236 + 15 + 1 blanco pp 12º. Band 3 (tome 4) Boek 4 en 5 doorgenummerd): VI + 257 + 20 pp 12º. Het werk is waarschijnlijk gedrukt met de bedoeling te worden gebonden in 4 bandjes (tomes). Voor elk bandje is er een titelpagina met vignet. Maar het gehele werk bestaat uit 5 boeken (livres). Het begin van boek 2 (in ons bandje 1) en boek 5 (in ons bandje 3) wordt gemarkeerd met een Franse titelpagina zonder vignet. In bandje 2 zitten twee titelpagina's: een van tome second en verderop in de band een met tome troisime. Maar het was de bedoeling de 2 delen van tome 2 een eigen bandje te geven. Exemplaren in 4 bandjes komen daardoor ook voor. Elk van de 3 bandjes begint met een titelpagina met een vignet van de Haagse etser, graveur, tekenaar en prentverkoper David Coster. Dat vignet vertoont een goed geklede dame met in de rechterhand een weegschaal. In de linkerhand een wierookvat en de Heilige schrift. Op haar borst schijnt de waarheidszon. Een putto komt aanlopen met een kruis. Bandje 2 heeft twee titelpagina's met vignet voor tome 2 en tome 3. Verder bevat deze uitgave geen illustraties. Het complete werk bestaat uit 5 boeken (livres) die zijn gebonden in 3 bandjes. Band 1: Epitre au Pape, Plan de l'ouvrage, Table des chapitres du Tome I, livre 1, livre 2, table des matieres du 1. et du 2. livre. Band 2: Table des chapitres du Tome II, livre 3 deel 1 en Table des chapitres du Tome III, livre 3 deel 2, Table des matieres du 3. livre. Band 3: Table des chapitres du Tome IV, livre 4, livre 5, Table des matieres du 4. en 5. livre. Boek 1 behandelt de opperhoofdigheid van de Paus. In boek 2 wordt de onfeilbaarheid van de Paus en van de Kerk van Rome besproken. Boek 3 behandelt de macht van de Paus op het gebied van de discipline. Boek 4 behandelt de macht van de Paus op het gebied van wereldlijke zaken. Boek 5 beschrijft wat de opperhoofdigheid van de Paus precies inhoudt. Verder het machtsmisbruik van het hof van Rome en de middelen waarmee dit kan worden goedgemaakt.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3645
€  250.00

 
CAESAR, C.J. EN AULUS HIRTIUS
Quae extant ex doctor. Virorum Emendatione
Caesar, C.J. en Aulus Hirtius, Quae extant ex doctor. Virorum Emendatione, Amstelaedami, apud J.Wetstenium, 1746 456 pp 24º (12,8 x 7,4 cm) A-2E8 2F4 Gegraveerde titelpagina met een afbeelding van Caesar te paard. Op de achtergrond bestormt een enorme legermassa een grote stad. Gebonden in een wat versleten perkamenten bandje uit de tijd. Op de rug in inkt en handschrift: ILIUS Caesar. Gebruikt exemplaar: hier en daar inktvlekjes. Verzamelde verslagen in het Latijn van 5 veldtochten van Cajus Julius Caesar: De Bello Gallico, De Bello Civlli, De Bello Alexandrino, De Bello Africano en De Bello Hispaniensi. Daarbij enkele brieven en uitspraken van Caesar. De Bello Alexandrino en De Bello Africano zijn geschreven door Aulus Hirtius, die ook het laatste hoofdstuk van De Bello Gallico voor zijn rekening heeft genomen. De auteur van De Bello Hispaniensi is onbekend. Gedrukt in zeer kleine lettertjes. Waarschijnlijk bedoeld als studieboek voor leerlingen van de talrijke Latijnse scholen. Deze uitgave is aanwezig in 4 grote Nederlandse bibliotheken. UBA heeft 2 exemplaren. Het exemplaar in de KB is incompleet.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3390
€  50.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - Volgende pag.