gevonden: 525 boeken op 35 pagina's. Dit is pagina 9
Vorige pag. - Volgende pag.

 
BEZA, THEODORUS,
Novvm testamentvm Domini nostri Iesv Christi,
Beza, Theodorus, Novvm testamentvm Domini nostri Iesv Christi, Amsterdam, Jacobus Wachter, 1631. 2 blanco + 173 + 138 + 2 + 2 blanco blaadjes 12º. 13,8 x 7,9 cm. Deze uitgave heeft een gegraveerde titelpagina. Die is in dit exemplaar enigszins beschadigd: de naam van de graveur (Fr Brun?) is weggevallen. Dit exemplaar is vermoedelijk compleet. De evangelin eindigen op blaadje 134 recto. De handelingen der apostelen beginnen op blaadje 134 verso en eindigen op blaadje 173 verso. Het tweede deel van deze uitgave van het nieuwe testament heeft een afzonderlijk titelblaadje en afzonderlijke nummering. Het begint met de brieven van de apostelen. Het eindigt met de openbaring van Johannes met een inleiding van Beza. Achterin een blaadje met een tekst van de drukker aan de lezer en het colofon met: Iacobo Wachter excudebat en Ioannes Frederici Stam 1631. Het titelblad is vermoedelijk blad A1. In het exemplaar op Google (UB Amsterdam) zit ook geen blaadje tussen titelblad en eerste tekstblad. De titelpagina van dat exemplaar is rechts bovenin ook genummerd: er kan 1 of 2 staan. Blaadje A2, het eerste tekstblaadje in mijn exemplaar en in dat van de UBA is rechts bovenin genummerd 3. Oudtijds opnieuw gebonden in een perkamenten bandje met voorin en achterin 2 extra blaadjes. De gegraveerde titelpagina is beschadigd en netjes op een blanco blaadje geplakt. Blaadje 2 in het eerste deel lijkt te ontbreken. Maar het kan zijn, dat er een foutje in de bladnummering is gemaakt. De tekst is compleet. Enkele wormgaatjes op de laatste blaadjes en aan de binnenkant van het achterplat.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3521
€  275.00

 
BIDERA, GIOVANNI EMANUELE (1784-1858)
Marino Faliero
Bidera, Giovanni Emanuele (1784-1858), Marino Faliero, Tragedia Lirica in tre atti, Da rappresentarsi nell' I.R.Theatro alla Scala, L'Autunno, 1837, Musica del Maestro Cav. sig. Gaetano Donizetti (1797-1848), (vignet: allegorisch stilleven met lier, lauwerkrans en zwaard in de schede), Milano, Per Luigi di Giacomo Pirola, 1837, opera-libretto, 40 pp (pp 1-40), 12º, (17,5 x 11 cm), In blauw en zwart bedrukte, iets beschadigde papieren omslag. Voorop de titel van de opera en achterop die van het ballet dat na de opera werd gegeven. Papier van de omslag wat verbruind. Binnenin hier en daar een vlekje, Op de titelpagina volgt een bladzij met de personaggi en de attori, de namen van de librettist en de componist en de ontwerpers en uitvoerders van de mise-en-scne: Baldassarre Cavalotti en Domenico Menozzi. 2 Bladzijden met de musici en andere medewerkers en 1 bladzijde Ballerini. Achter het opera-libretto volgt de beschrijving van het na de opera opgevoerde ballet Virginia, Ballo tragico in cinque atti van Giovanni Galzerani (pp 41-52), In 1829 publiceerden Jacob van Lennep en Casimir Delavigne een gelijknamig dramatisch werk. Beide stukken zijn gebaseerd op Marino Faliero, Doge of Venice, an historical tragedy van Byron, in Itali geschreven en daar in 1821 opgevoerd. Librettist Giovanni Emanuele Bidéra bewerkte het drama van Delavigne voor Donizettis opera, die op 12 maart 1835 in premire ging in het Théâtre-Italien te Parijs, in 1835 in Londen werd opgevoerd en een jaar later in Florence
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 362a
€  35.00

 
BLAIR, H.
Zedekundige schoonheden, Naar den vierden druk uit het Engelsch, Tweede druk
Blair, H., Zedekundige schoonheden, Naar den vierden druk uit het Engelsch, Tweede druk, Anonieme vertaling van Blairs Sentimental beauties, waarvan de vierde druk in 1798 in Londen was verschenen, (ovaal portret van de schrijver door P.H.L.v.d.Meulen), Haarlem, bij de Wed. A.Loosjes Pz, 1822, VIII + 296 pp, 8º, (15,6 x 10,2 cm), Gebonden in lichtbruin halflinnen bandje uit die tijd. Groen sierpapier op de platten. Op de rug eenvoudige vergulde ornamenten, naam van de schrijver en korte titel. Bibliotheeketiket op voorste schutblad. Binnenin keurig. Platten enigszins geschaafd, Op de achterkant van de titelpagina twee ronde stempels: Centrale Bibliotheek Capucijnen en Bibliotheek Capucijnen Grave (Velp). Op de titelpagina net boven het portret van de schrijver een ovaal stempel met: Conve... capucinorum Velp, It may not be unnecessary to point out the advantages of such a companion in the pocket, schrijft T.W., de samensteller van dit boek, in zijn preface. Het is een middel om de bekende ledige uren zinvol te besteden. Het Engelse werkje bestaat uit alfabetisch gerangschikte stukjes en is dus ingericht als een praktisch handboekje dat antwoord geeft op de vraag: hoe hoort het eigenlijk. Die praktische indeling op alfabet is in het Nederlandse boekje verloren gegaan, doordat de uitgever de oorspronkelijke volgorde van de Engelse uitgave aanhoudt, De eerste druk van de Nederlandse vertaling is van 1802. Van de eerste druk hebben 5 grote Nederlandse bibliotheken een exemplaar en van deze tweede zijn daar 3 exemplaren beschikbaar, Predikant en professor aan de universiteit van Edinburgh Hugh Blair (1718-1800) was destijds een autoriteit op het gebied van de Welsprekendheid en de Fraaije Letteren. Zijn dikke en gezaghebbende boek over de stijl is hier zelfs twee keer vertaald: door Herman Bosscha en door B.H.Lulofs. Hij schreef ook een kritisch werk over de gedichten van Ossian. Volgens de weduwe Loosjes een voor boekgeschenken aan de jeugd bijzonder geschikt werkje
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1899
€  25.00

 
BLANC, CHARLES EN PAUL MANTZ
ƒcole Espagnole
Blanc, Charles en Paul Mantz, ƒcole Espagnole, Op de omslagen van nrs 2/3 (68/69) en 4/5(102/103) staat verder: Ouvrage publié sous la direction et avec les notes, recherches et indications de M.Armengaud, Illustrations par les plus habiles artistes, dessinateurs et graveurs. Accompagnée du portrait des peintres, de la reproduction de leur plus beaux tableaux et de Fac-simile de leurs Signatures, Marques et Monogrammes, Imprimerie de J.Glaye et Ce, Rue Saint-Benoit 7, Paris (nrs 2-5). Imprimerie Bénard et Cie, Successeurs de Lacrampe, rue Damiette 2, Paris (nrs 1 en 6-8), Paris, 6 Rue de Tournon, Faubourg Saint-Germain, Jules Renouard et Cie, Libraires-ƒditeurs / Veuve Jules Renouard et Cie, Libraire-ƒditeur, (1862-1869), Histoire des Peintres de toutes les écoles depuis la Renaissance jusqu'a nos jours, avec notes, recherches et indications. Nummers 1-8 over de Spaanse school in 6 omslagen. Elke aflevering vormt een zelfstandige eenheid en behandelt 1 kunstenaar en diens werk. Soms beslaat de beschrijving van een kunstenaar meer dan 1 nummer: bij Vélasquez (2 nrs) en Murillo (2 nrs). Het is mij niet duidelijk of en hoeveel afleveringen er op deze 6 gevolgd zijn, 8 + 16 + 16 + 8 + 8 + 8 = 64 pp, 27 x 35 cm, De 6 afleveringen zitten los in oorspronkelijke groene, bedrukte papieren omslagen. Hier en daar is de omslag wat beschadigd. De bladen met afbeeldingen en tekst zijn in goede conditie. Soms een ezelsoor, In elke aflevering wordt een kunstenaar uit de Spaanse school afgebeeld en besproken. Het gaat hier om Ribera dit L'Espagnolet, Don Diégo Vélasquez (2 nrs), B.Esteban Murillo (2 nrs), Franois Zurbaran, Alonzo Cano en Juan de Joans. Op de omslagen staat uitgebreide informatie over andere uitgaven van Renouard, maar vooral over dit project. Ook een nummer in de volgorde van publicatie van alle afleveringen en een nummer voor de volgorde van publicatie van afleveringen van een bepaalde school. Op de omslag van nummer 1 van deze serie ƒcole Espagnole staat een overzicht van de eerste 100 nummers
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2757
€  20.00

 
BLANC, CHARLES
J.Holbein, le Jeune
Blanc, Charles, J.Holbein, le Jeune, Illustrations par les plus habiles artistes, dessinateurs et graveurs. Portret van de kunstenaar, reproducties van verschillende werken, Imprimerie Poitevin, Successeur de Bénard et Cie, Rue Damiette 2, Paris, Paris, Veuve Jules Renouard et Cie, Libraire-ƒditeur, 6 Rue de Tournon, Faubourg Saint-Germain, (1861-1870), Histoire des Peintres de toutes les écoles depuis la Renaissance jusqu'a nos jours, Accompagnée du portrait des peintres, de la reproduction de leur plus beaux tableaux et de Fac-simile de leurs Signatures, Marques et Monogrammes. Avec Notes, recherches et indications, nr 426-428, ƒcole Allemande, nrs 12-14. Afleveringen 12,13 en 14 in 2 omslagen. De beschrijving van deze kunstenaar en zijn werk beslaat in totaal 3 nrs en is zo compleet, 8 + 8 + 8 = 24 pp, ca 27 x 35 cm, 3 katernen in 2 oorspronkelijke groene, bedrukte papieren omslagen. Hier en daar zijn de omslagen wat beschadigd. De bladen met afbeeldingen en tekst zijn in redelijk goede conditie, maar het papier is wat verbruind, Beschrijving van leven en werk van Hans Holbein de jonge (1498-1554), kunstenaar uit de Duitse school, Op de achterkant van beide omslagen staat een overzicht van de 433 nummers van de serie die bij de uitgave van de katernen over Holbein, verschenen zijn. Aan de binnenkant van de omslagen vindt men aparte overzichten van de nummers met kunstenaars uit de Vlaamse en uit de Franse school
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2756
€  25.00

 
BLES, DAVID
(Ferdinand Huyck tekent het monogram van Henritte Blaek op een ruit)
Bles, David, (Ferdinand Huyck tekent het monogram van Henritte Blaek op een ruit), boekillustratie, fotogravure (vervaardigd met de Chine collé techniek), naar een tekening van David Bles, Deze prent illustreert de volgende passage uit Ferdinand Huyck: Ik bekeek deze voorwerpen, welke mij eigenlijk bijzonder weinig belang inboezemden, zoo lang, totdat de wasem, welken mijn adem op de glasruiten had teweeggebracht, die aan mijn oog onttrok, en bleef toen kijken totdat ik bespeurde dat mijn gedachten ergens anders waren: ik bespeurde zulks, zeg ik, en wel aan een onwederspreekbaar teeken: ik had namelijk met den vinger een H en een B in krulletters op de ruit getrokken (p 45), (Leiden), (A.W.Sijthoff), (ca 1880), Een van de 20 fotogravures naar tekeningen die speciaal zijn gemaakt om te dienen als illustratie voor de uitgave getiteld: Mr.J.van Lennep, Ferdinand Huyck. Met photogravures naar teekeningen van David Bles, Leiden, Bij A.W.Sijthoff, z.j. 4º (33 x 25,5 cm). In rode linnen stempelband met vergulde letters en ornamenten. Goud op snee, afbeelding / prent / drukmoet / papier: 15,2 x 9,8 / 21,2 x 14,7/ 22 x 15 / 35,7 x 27,1 cm, Dit exemplaar is niet uit een boekwerk gesloopt. De randen zijn namelijk onafgesneden en bevatten gen sproen van goud op snee. Waarschijnlijk heeft Sijthoff de 20 prenten ook los van het boek per hele serie en misschien ook per exemplaar verkocht. De prent zelf is smetteloos. Het karton waarop deze is gedrukt, vertoont vochtkringen en enkele bruine vlekken, In het ongedateerde voorwoord, getiteld Een monument voor Van Lennep vertelt C.Vosmaer de ontstaansgeschiedenis van deze prachtuitgave. Sijthoff wilde na de uitgave van tienduizenden exemplaren Romantische werken van Van Lennep iets bijzonders doen. Dit boek is te dateren op ca 1880, omdat Vosmaer in dit voorwoord schrijft, dat het boek 40 jaar na de eerste druk van Ferdinand Huyck verschijnt. Vosmaer bespreekt de tekeningen van Bles uitvoerig. Ook noemt hij de kunstenaars die de tekeningen voor de andere delen van deze bijzondere serie hebben gemaakt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2300
€  20.00

 
BLOKPOEL, J.W. E.A.
Twee eeuwen arbeid in de koninklijke kunst 1734 8/19 November 1934
Blokpoel, J.W. e.a., Twee eeuwen arbeid in de koninklijke kunst 1734 8/19 November 1934, Typografische uitvoering Klomp & Bosman's Drukkerijen, Rotterdam, z.pl, z. uitg, 1934, 72 + 79 + (1 blanco) pp, 26,1 x 20,1 cm, In Bordeauxrode linnen band met vergulde titel op voorplat en rug. Rug op enkele plekken iets los. Binnenwerk fris, Op de achterkant van het voorplat: het Ex Libris van T.J.Pik, Gedenkboek ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Haagse Vrijmetselaarsloge L'Union Royale. Met de geschiednis van deze loge en het werk dat deze in ytwee eeuwen in het belang der vrijmetselarij heeft verricht. Met veel illustraties en bijlagen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1642
€  25.00

 
P.BLOMMERS
F.Liszt
P.Blommers, F.Liszt, portret, te halven lijve rechts, steendruk, detail van een foto van Franz Hanfstaengl, Munich, 1858, P.Blommers, z.j., portret / papier: 11,5 x 11 / 18,7 x 12,6 cm, Met de naam van de componist in zijn handschrift onder het portret gedrukt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3022
€  5.00

 
BOCK,C(HRISTOPH) W(ILHELM)
Johann Georg Meusel
Bock,C(hristoph) W(ilhelm), Johann Georg Meusel, portret in medaillon / borstbeeld en profil naar rechts, kopergravure, naar een tekening van de graveur, (Nürnberg), (Christoph Wilhelm Bock), 1791, Waarschijnlijk is dit portret verschenen in Sammlung von Bildnissen gelehrter Männer und Künstler, nebst kurzen Biographien derselben, Nürnberg, 1791 en verder. Dit seriewerk is eerst door Bock zelf uitgegeven, later verscheen het bij Johann Philipp Moser, Portret / drukmoet / papier: 6,3 x 6,3 / 14,9 x 9,2 / 19,2 x 12,2 cm, Papier aan de rechter kant slordig afgesneden. Mooi exemplaar, De hooggeleerde heer Meusel is op dit prachtige portret en profil afgebeeld. Hij is gekleed in een jas met een witte halsdoek en jabot. Hij draagt een pruik met twee rolletjes, het haar in een staart en een haarzakje in de nek en op de rug, Christoph Wilhelm Bock (1755-1835) was schilder, tekenaar en graveur. Hij werd opgeleid te Nürnberg en Leipzig. Na twee jaar te Brussel aan een kaart van de Oostenrijkse Nederlanden te hebben gewerkt, vertrok hij naar Wenen, waar hij het portret van keizer Leopold II graveerde. Daarna werkte hij in Nürnberg vooral als portrettist, maar hij maakte ook landschappen. Hij publiceerde door hem zelf graveerde portretten in zijn Sammlung von Bildnissen gelehrter Männer und Künstler, Johann Georg Meusel (1743-1820) was literatuurhistoricus en lexicograaf. Hij werd opgeleid tot predikant en studeerde te Coburg. Na een mislukte proefpreek ging hij naar Gšttingen om geschiedenis en filosofie te studeren. Hij studeerde af in Halle. Vanaf 1766 was hij hoogleraar in Erfurt en vanaf 1779 tot aan zijn dood in Erlangen. Hij gaf zijn leven lang series en periodieken uit: onder andere Das gelehrte Teutschland. Ook stelde hij het Lexicon der von 1750 bis 1800 gestorbenen Schriftsteller samen. In 1778 verscheen zijn Teutsches Künstlerlexikon
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 998
€  20.00

 
BOGAERS, MR.A
De togt van Heemskerk naar Gibraltar
Bogaers, Mr.A, De togt van Heemskerk naar Gibraltar, Op de gegraveerde titelpagina een staalgravure door Willem Steelink naar Charles Rochussen: een illustratie bij een scene die wordt beschreven op bladzij 54, Haarlem, A.C.Kruseman, 1860, (II) + IV + 122 + (2 blanco) pp, (20 x 13,2 cm), Gebonden in een zwarte linnen stempelband met op voorplat en rug vergulde belettering en versieringen. Rug bovenaan en onderaan iets beschadigd. Schutbladen voor en achter op de vouw iets gescheurd. Keurig exemplaar met frisse band., Op het voorste schutblad de namen van vorige eigenaren J.J.de Vrie en E.J.Bok., In het voorwoord schetst de dichter de geschiedenis van dit door de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen bekroonde dichtstuk. Dit is een openlijke en herziene uitgaaf. Het dichtsuk is verdeeld in 2 zangen en is door de dichter voorzien van geschiedkundige aantekeningen., Over het werk van Charles Rochussen voor Kruseman: Marlite Halbertsma, Charles Rochussen 1814-1894, een veelzijdig kunstenaar, 79-81 (o.a.)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3010
€  20.00

 
VINKELES REIN(IE)R EN C.BOGERTS
Plonderen van het huis van de Burgem: Landsbergen te Middelburg
Vinkeles Rein(ie)r en C.Bogerts, Plonderen van het huis van de Burgem: Landsbergen te Middelburg, rechthoekig historieprentje, kopergravure, naar een tekening van J(acobus) Buys, Amsterdam), (Johannes Allart), (1788), Afkomstig uit (Jacobus Kok en Jan Fokke), Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de Vaderlandsche jeugd. Met plaaten en pourtraiten, Amsterdam, Johannes Allart, 1783-1795 in 25 delen. Dit portret komt vermoedelijk uit deel IX, dat is verschenen in 1788, afbeelding / papier: 8,2 x 5,5 / 9 x 5,5 cm, Links, rechts en bovenin tot aan de rand van de afbeelding afgesneden. Goede afdruk, Wilde taferelen in Middelburg. Woedende mensen halen allerlei spullen uit een huis en gooien brood en serviesgoed uit het raam. Schilderijen en matrassen worden stukgesneden. Iemand staat klaar met een grote vaas om deze in scherven te smijten. Een man zwaait met een bijl, een hondje blaft en een jongetje staat te schreeuwen. Toeschouwers moedigen de plunderaars aan, Muller 2023, Jan van Landsbergen, arts en burgemeester van Middelburg en zijn ambtgenoot Henrik Thibaut waren vurige voorstanders van het Oranjehuis. Na de dood van Willem II in november 1650 vreesden de Oranjeaanhangers voor vermindering van hun invloed, omdat de Staten van Zeeland in plaats van de overleden stadhouder de regenten zouden kiezen. Thibaut manipuleerde de voordracht en zette er geestverwanten op. Dit was tegen het zere been van de burgerij. Het gepeupel trok op. Thibaut, Landsbergen en Serooskerke vluchtten de stad uit. Het verlaten huis van Landsbergen werd op 6 juni 1651 geplunderd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1245
€  5.00

 
VINKELES REIN(IE)R EN C.BOGERTS
De vroedschap te Utrecht bedigt het nieuwe Regeerings Reglement
Vinkeles Rein(ie)r en C.Bogerts, De vroedschap te Utrecht bedigt het nieuwe Regeerings Reglement, rechthoekig historieprentje, kopergravure, naar een tekening van J(acobus) Buys, (Amsterdam), (Johannes Allart), (1791), Ooit door een verzamelaar verwijderd uit een exemplaar van (Jacobus Kok en Jan Fokke), Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de Vaderlandsche jeugd. Met plaaten en pourtraiten, Amsterdam, Johannes Allart, 1783-1795 in 25 delen. Dit prentje komt uit deel XVI, dat is verschenen in 1791. Het prentje staat in dat boekje tegenover p.50, afbeelding / prent / papier: 8,2 x 5,5 / 8,4 x 5,5 / 12,8 x 7,5 cm, Papier aan alle kanten afgesneden. Linker marge kleiner dan de andere. Rechts bovenaan is de aanduiding van het deel en het nummer van de prent meegedrukt. Goede afdruk. Sfeervol prentje, Muller 4705a, Op 20 maart 1786 bedigde de vroedschap van Utrecht een nieuw Regeringsreglement
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3029
€  5.00

 
BOLT, JOHANN FR(IEDRICH)
Christian Theophilus Selle
Bolt, Johann Fr(iedrich), Christian Theophilus Selle, ovaal portret / borstbeeld rechts, stippelgravure in rood, naar een tekening van Townley uit 1787, onderschrift: Amicus Amico / Friedericus Himburg, (Berlin?), (Christian Friedrich Himburg?), 1798, Portret / drukmoet / papier: 8,6 x 6,4 / 16,6 x 10,3 / 18 x 11,3 cm, Goed exemplaar. Kreukje rechts onder, Achterop staat in potlood: D.19327. Geneesheer, prof. in Berlijn 1748-1800, Selle draagt een pruik met een rolletje boven de oren en in de nek. Op de rug is een donker haarzakje zichtbaar. Hij is gekleed in een half openstaande jas met grote knopen, een vest met recht opstaande revers, een wit hemd met jabot en een witte halsdoek. De geportretteerde kijkt de toeschouwer van opzij recht in de ogen. Hij heeft een opvallend grote neus, Johann Friedrich Bolt (1769-1836) was een Berlijnse etser, graveur en tekenaar. Hij heeft talrijke portretten voor boekuitgaven gemaakt, meestal stippelgravures, Arts en filosoof Selle (1748-1800) is geboren in Stettin en heeft gestudeerd in Jena, Gšttingen en Halle, waar hij in 1770 doctor in de medicijnen werd. In 1781 publiceerde hij zijn zeer succesvolle Medicina Clinica oder Handbuch der medicinischen Praxis (achtste druk 1801). Als lijfarts van Frederik de Grote beschreef hij diens ziektegeschiedenis. Hij maakte reizen om de toestanden in de hospitalen te bestuderen. In 1798 werd hij zweiter Direktor van het Collegium medico-chirurgicum. Hij was een tegenstander van Kant. Op 9 nov 1800 is hij te Berlijn aan tuberculose gestorven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1272
€  15.00

 
BORGER,E.A.
Dichterlijke Nalatenschap. Ten deele nooit gedrukt
Borger,E.A., Dichterlijke Nalatenschap. Ten deele nooit gedrukt, (ornament), Met gelithografeerd portret van E.A.Borger door L.Springer, Leiden naar een Schilderij van Davidson, Leiden & Utrecht, S.& J.Luchtmans en Van Paddenburg & comp, 1836, X + (2) + 142 pp, 8º, (22,5 x 13,6 cm), In de oorspronkelijke bedrukte kartonnen uitgeversband. De rug is onderaan beschadigd en overal afgesleten. Op het portret drie flinke vochtkringen, Het boek bevat een voorberigt van de uitgevers met een verantwoording van de uitgave. Dan volgt een afdeling Gedichten van E.A.Borger naar tijdsorde gerangschikt. Aan het slot van deze afdeling staat de Ode aan den Rijn met de vertalingen van dit gedicht in het Frans, Latijn, Engels, Hoogduits en Boerenfries. Tenslotte de verhooring van Borgers Klagte aan den Rijn door F.C.de Greuve, In de afdeling Uitboezemingen bij Borger's dood' staan gedichten van H.A.Spandaw, B.H.Lulofs, G.W.van Motman, Jr., P.Moens, J.T.Wielandt, D.Bax, F.Serrurier, A.Moolenaar, J.van Dissel, Jr, een anonymus in de Leidsche Studenten Almanak van 1821 en een vers uit de Vaderlandsche Letteroefeningen van Maart 1821, Nº IV. Deze eerste druk bevat een gedicht voor de Leidse wezen van 1816, dat in de tweede druk is weggelaten, omdat het niet van Borger is, Borger was immens populair in de jaren 20 van de 19de eeuw. Deze Nalatenschap beleefde omstreeks 1870 nog een 6de en 7de druk. In de rode boekjes met Nederlandse Klassieken van de 50er jaren werd Borgers Dichterlijke Nalatenschap ook opgenomen: deze verscheen in 1852 bij A.C.Kruseman te Haarlem. Dat was vermoedelijk de derde druk
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1756
€  25.00

 
BOSSCHA, HERMAN
Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren of Voorschriften over Taal, Stijl, Welsprekendheid en Dichtkunst, Naar het Engelsch van Hugo Blair,
Bosscha, Herman, Lessen over de Redekunst en Fraaije Letteren of Voorschriften over Taal, Stijl, Welsprekendheid en Dichtkunst, Naar het Engelsch van Hugo Blair, In drie deelen vertaald en thans op nieuws uitgegeven door Mr.B.H.Lulofs, 3 delen, Utrecht, J.de Kruijff, 1845. Vertaling van Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783). Titeluitgave van de in 1833, 1835 en 1837 door B.H.Lulofs bij Oomkens te Groningen opnieuw uitgegeven vertaling van Herman Bosscha uit 1804. VIII + 344 + 218 + (2) / IV + 334 + 302 + (2) / (IV) + 351 + (1 blanco) + 377 + (7) + (1 blanco) pp, 8º, naast elkaar: 22,2 x 13,7 x 16 cm. Studie-exemplaar. In 3 bedrukte uitgeversbanden van groen karton. Papieren ruggen versleten. Het voorwerk en de eerste 32 pp tekst van deel III zitten los. Met verkeerde lijm is geprobeerd deze pagina's vast te maken aan het boekblok. Wat een grote bruine vlek heeft opgeleverd. Op de ruggen: de titel van het boek en de naam van de auteur. Ook staat daar het nummer van het deel en het jaar van uitgave: 1833, 1835 en 1837. 42 Lessen over taal, stijl, literatuur en welsprekendheid. In deel I komen begrippen als smaak, vernuft, verbeelding, het verhevene en schoonheid aan de orde. Ook ontstaan van de taal en het taalsysteem, beeldspraak en stijlfiguren. Deel II gaat voornamelijk over de welsprekendheid: de redevoering. Deel III behandelt de verschillende genres in de oude en nieuwe letterkunde, zoals de roman, het herdersdicht, het leerdicht, de tragedie en de komedie. Vooraf gaan een voorwoord van Lulofs en een opdracht. Het werk van Bosscha (in deze uitgave 1029 pp) is aangevuld met 897 pp aantekeningen van Lulofs. De eerste druk van dit werk van Bosscha verscheen in de periode 1788-1790 te Deventer. De tweede, vermeerderde en verbeterde druk is van 1804. De derde druk werd in de periode 1833-1837 bij Oomkens in Groningen uitgegeven. Barthold Hendrik Lulofs (1787-1849) heeft in die versie Bosscha's vertaling bewerkt en van zeer uitgebreide aantekeningen voorzien. Lulofs was sinds 1815 hoogleraar in de Nederlandse Letterkunde en Welsprekendheid aan de Groningse Universiteit. In 1845 verscheen deze derde druk nogmaals als titeluitgave bij J.de Kruijff, te Utrecht. Hugo Blair (1718-1800) was een Schotse theoloog, die aan de universiteit van Edinburgh Welsprekendheid en Literatuur doceerde. Herman Bosscha (1755-1819 ) was leraar, Latijns dichter en patriot. Hij studeerde theologie te Deventer en Franeker. In 1776 werd hij rector van de Latijnse school te Franeker en in 1781 van de Latijnse school te Deventer. In 1788 werd hij wegens patriottische activiteiten uit zijn ambt gezet. Toen begon hij aan deze vertaling. In 1789 werd hij subconrector aan de Latijnse school in het patriottische Harderwijk. Van 1795 tot 1804 was hij daar aan de Academie hoogleraar in de geschiedenis en oude letterkunde.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3683
€  35.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - Volgende pag.