gevonden: 552 boeken op 23 pagina's. Dit is pagina 9
Vorige pag. - Volgende pag.

 
FOKKE, SIMONSZ, A
De Antieke Helicon, behelzende de levens der Grieksche dichters van Homerus tot op Callimachus, Voorgelezen in, en opgedragen aan het Departement der Letterkunde in de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis
Fokke, Simonsz, A, De Antieke Helicon, behelzende de levens der Grieksche dichters van Homerus tot op Callimachus, Voorgelezen in, en opgedragen aan het Departement der Letterkunde in de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis, Met 4 karikatuurplaten gegraveerd door Daniël Veelward naar Jacob Smies, Gegraveerde titelpagina 'Verzameling der Werken', waarop een allegorisch titelvignet met de naam Fokke, een lachend en een grijnzend masker, een lier, een narrenstaf en andere attributen. Op een stuk papier staat het motto: Stultitiam simulare in loco prudentia summa est, Dion Cato II.18 (Disticha Moralia van Dionysius Cato, Lib. II: 18). Soms is doen of je gek bent het verstandigste wat je kunt doen), Te Amsterdam, Bij J.C.van Kesteren, 1835, (Verzameling der Werken van A.Fokke, Simonsz XI), XIV + (2) + 204 pp, 8º, (20,2 x 12,3 cm), Gebonden in het oorspronkelijke bedrukte kartonnen bandje met beige papier beplakt. Papieren rug iets beschadigd. Onafgesneden. Goed exemplaar, Het boek beslaat twee ironische verhandelingen over de Griekse dichtkunst. De eerste redevoering gaat over de dichters van Homerus tot Anakreon (38 pp); de tweede (van een jaar later) loopt van Anakreon tot op Kallimachus (57 pp). Dan volgen 104 pp serieuze ophelderingen van Fokke, aangevuld met enkele bescheiden aanvullingen uit 1835, Deze (tweede) druk van dit werk is evenals de eerste (uit 1803) in de meeste grote Nederlandse bibliotheken beschikbaar, De in dit boek opgenomen teksten zijn verhandelingen en geen verhalen. Fokke heeft ze voorgelezen in Felix Meritis, waar in de laatste jaren van de achttiende en de eerste van de negentiende eeuw enthousiast verhandeld werd. In beide informatieve en vermakelijke redevoeringen heeft Fokke zijn toehoorders een en ander verteld over de Griekse dichters over wie iedereen sprak, maar van wie niemand het werk kende. Hij trok hierbij vergelijkingen met eigentijdse dichters
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1535
€  25.00

 
FOKKE, SIMONSZ, A
Dorus, of het wonderkind. Het Psycho-Chemisch Geheim om van den Nood eene Deugd te maken
Fokke, Simonsz, A, Dorus, of het wonderkind. Het Psycho-Chemisch Geheim om van den Nood eene Deugd te maken, Dit is een exemplaar zonder platen. Het bevat dus niet de gegraveerde titelpagina met titelvignet en de 3 gegraveerde karikatuurprenten van Jacob Ernst Marcus naar Jacob Smies op stevig papier. Wel 1 ingekleurde afbeelding in de tekst, 1 muziekblaadje en een portret van Silenus op gewoon papier, (Amsterdam), (J.C.van Kesteren), (1835), (Verzameling der Werken van A.Fokke Simonsz IX), VIII + 152 pp, 8º, (20 x 12,1 cm), Gebonden in een kartonnen omslag met sierpapier op de platten. Goed exemplaar. Van Kesteren verkocht exemplaren met en zonder platen van Fokkes Verzamelde Werken, In het voorwoord geeft de uitgever een omstandig verhaal over de tragische gevolgen voor Fokke van het voorlezen van Het Psycho-Chemisch Geheim in twee genootschappen in oktober 1810 en het in druk verschijnen ervan. Hij werd zonder opgaaf van redenen een paar weken gevangen gezet. Niemand durfde nog iets van hem te drukken; hij verviel tot armoede en stierf in 1812. Dorus of het Wonderkind (I + II) is een satirische voorlezing van januari 1808. Hierin heeft Fokke betoogd, dat hij en zijn medemensen bedriegers waren. Deze voorlezing is geschreven gedurende een lange ziekte van de komische redenaar
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2354
€  10.00

 
FOKKE, SIMONSZ, A
De Moderne Helicon, een droom. Waarbij gevoegd is: Apollo, Serjant van de gewapende Burgermagt, Voorgelezen in, en opgedragen aan, de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis
Fokke, Simonsz, A, De Moderne Helicon, een droom. Waarbij gevoegd is: Apollo, Serjant van de gewapende Burgermagt, Voorgelezen in, en opgedragen aan, de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis, Gegraveerde titelpagina 'Verzameling der Werken', waarop een allegorisch titelvignet met de naam Fokke, een lachend en een grijnzend masker, een lier, een narrenstaf en andere attributen. Op een stuk papier staat het motto: Stultitiam simulare in loco prudentia summa est, Dion Cato II.18 (Disticha Moralia van Dionysius Cato, Lib. II: 18). Soms is doen of je gek bent het verstandigste wat je kunt doen). Met de zelfde 6 karikatuurprenten van Daniël Veelwaard naar Jacob Smies uit de eerste twee drukken van dit werk, Te Amsterdam, Bij J.C.van Kesteren, 1835, (Verzameling der Werken van A.Fokke, Simonsz XII), XIV + (2) + 143 + (1 blanco) pp, 8º, (20,1 x 12,2 cm), Gebonden in het oorspronkelijke bedrukte kartonnen bandje met geel papier beplakt. Rug zeer afgesleten. Voorplat ontbreekt. Onafgesneden. Bindwerk soms los. Papier bovenaan een bruin randje. Fris exemplaar, Bevat de beide redevoeringen van Fokke met zijn ophelderingen en zijn voorbericht bij de tweede druk. Vooraf gaat nog een voorwoord van de uitgever, waarin deze verklaart, dat de Moderne Helicon buiten alle kijf Fokkes meesterstuk is. Het is zelfs een der geestigste hekelschriften, welke eenige letterkunde weet aan te wijzen; een keursteen van echt vaderlandsch vernuft, Deze druk van dit boek is evenals de tweede in de meeste grote Nederlandse bibliotheken beschikbaar. De eerste druk uit 1792 is zeldzamer. Van De Moderne Helicon verschijnt in het najaar van 2010 een nieuwe editie bij uitgeverij Vantilt, uitgegeven door Lotte Jensen en Alan Moss, Beide in dit boek opgenomen teksten zijn verhandelingen en geen verhalen. Fokke heeft deze teksten in 1792 en 1797 voorgelezen in Felix Meritis, waar in het laatste kwart van de achttiende eeuw enthousiast verhandeld werd. In beide redevoeringen heeft Fokke op een ironische manier kritiek geleverd op de clichématige taal die door de belangrijke dichters en hun leerlingen werd gebezigd. In de Moderne Helicon wordt het gevoelig taalgebruik van Feith c.s. van voor de Bataafse Revolutie bekritiseerd en in Apollo Sergeant de revolutionaire vaderlandslievende dichtkunst van na 1795
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 12
€  20.00

 
F.FOLTZ
Arnhem Het paleis van justitie
F.Foltz, Arnhem Het paleis van justitie, staalgravure, naar een tekening van C.Kôhler, (Darmstadt / Gouda), (G.G. Lange / G.B. van Goor), 1858-1862, Een van de 136 topografische prenten in J.L.Terwen, Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, Gouda: G.B. van Goor, 1858-1862. De prenten in deze uitgave van in totaal 64 Nederlandse steden zijn gedrukt en uitgegeven door Gustav Georg Lange te Darmstadt en vervaardigd door een internationaal gezelschap tekenaars en graveurs. Een aantal van deze prenten was in 1845 al uitgegeven in het werk Der Rhein und die Rheinlande met staalgravures van Johann Poppel en anderen naar tekeningen van Ludwig Lange, zichtbaar deel van de afbeelding / passe-partout: 10,7 x 15,2 / 18,7 x 23,8 cm, Goed exemplaar in een keurig zwart passe-partout. Iets vergeeld. Bij het achter passe-partout zetten is het onderschrift weggesneden, evenals de gegevens over tekenaar, uitgever en graveur. Het venster verbergt aan alle kanten iets van de afbeelding en daarachter is ook nog een zekere marge aanwezig, Op het voorste plan voor en achter een rij bomen langs een pad zien we een markt met bezoekers en mensen die in grote zakken en manden hun waar te koop aanbieden. Links onder de bomen staan drie huifkarren. Op het tweede plan staat het trotse Arnhemse paleis van Justitie en op de achtergrond links zien we de twee torens van de St. Walburgis-kerk
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1576
€  27.50

 
FOUCHÉ, JOSEPH, DUC D'OTRANTE, MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE
Mémoires
Fouché, Joseph, Duc d'Otrante, Ministre de la Police Générale, Mémoires, Met anoniem gegraveerd portret van Fouché tegenover de titelpagina, Eerste druk, Imprimerie de Lefebvre, Rue de Bourbon, Nº 11, Paris, Rue Saint-André-des-arcs, Cour du Commerce, LeRouge, Libraire, 1824, Deel I (van 2), X + (II) + 418 pp, 8º, (21,8 x 13,7 cm), In de oorspronkelijke blauwe bedrukte papieren omslag. Papier onafgesneden. Veel bruine vlekjes op 't papier, Gedenkschriften van een destijds zeer machtig man. Door diens familie werden ze voor onecht verklaard. In later tijd heeft onderzoek aannemelijk gemaakt, dat deze memoires waarschijnlijk wel degelijk van de hand van Fouché zijn, De eerste druk van dit werk is compleet én incompleet zeldzaam. Latere uitgaven zijn overvloedig te vinden, Joseph Fouché (1759-1820) was een revolutionair. Hij speelde een belangrijke rol in de tijd van de Franse Revolutie en onder Napoleon. Hij was een gevreesd minister van Justitie en was berucht om zijn macht en invloed
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2848
€  75.00

 
FRANKEN, M.A.M. EN R.M.KEMPERINK
Herstel, hervorming of behoud?. Tien Overijsselse steden in de Patriottentijd, 1780-1787
Franken, M.A.M. en R.M.Kemperink, Herstel, hervorming of behoud?. Tien Overijsselse steden in de Patriottentijd, 1780-1787, Zwolle, Waanders, 1984, Overijsselse Historische Bijdragen, Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 99ste stuk, 255 + (1 blanco) pp, 22,5 x 15,4 cm, In bedrukte omslag van stevig papier en In goede staat, Besproken worden de steden Deventer, Zwolle, Kampen, Oldenzaal, Almelo, Ootmarsum, Hardenberg, Vollenhove, Steenwijk en Hasselt. Vooraf gaan een Inleiding , een Woord vooraf, een lijst van afkortingen, een lijst van geraadpleegd bronnen en literatuur. Een slotbeschouwing besluit de bundel
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3136
€  5.00

 
FRITSCH, C.F.
Abraham de Haen, Geb. 1707. Gest.1748
Fritsch, C.F., Abraham de Haen, Geb. 1707. Gest.1748, ovaal portret / borstbeeld links, kopergravure, met de hand ingekleurd, naar een schilderij van J.M.Quinckhard, Met vierregelig onderschrift op rijm van Bernardus de Bosch, waarin De Haens tweezijdig talent als dichter en beeldend kunstenaar wordt geprezen, (Amsterdam), T.Crajenschot, (1751), Dit portret werd gemaakt bij de verschijning van De Haens Herderszangen en Mengeldichten in 1751 en bevindt zich in veel exemplaren van deze uitgave, Portret / prent / papier: 10,3 x 8,8 / 17,2 x 13,5 / 18,9 x 13,8 cm, Met de hand ingekleurde afdruk op stevig papier, die in het eerste kwart van de twintigste eeuw met de bovenrand op een zelfgemaakt passe-partout is geplakt. Zeer smalle marges, Het portret van tekenaar en dichter Abraham de Haen is gevat in een ovalen vergulde lijst met opschrift. Op de voorgrond zien we een putto met een omgekeerde uitgedoofde fakkel in de hand die naar het portret wijst. Dit om aan te geven, dat de geportretteerde is overleden. Onder de lijst bevinden zich tekenbenodigdheden en twee boeken, waarvan er één met een lauwerkrans is omgeven. De Haen kijkt van de toeschouwer weg. Hij heeft een stuk papier in de hand en draagt een rode openstaande jas, waaronder een geborduurd vest en een wit hemd met lubben. Ook is een mantel om hem heen gedrapeerd. Op de achtergrond boven: een geplooid gordijn, Muller 2122, Abraham de Haen kon goed leren en zou rechten gaan studeren. Maar 'eene onbeteugelde zucht voor de teekenkunst, waarin hij Cornelis Pronk tot meester had, deed hem zich genoegzaam geheel daarop toeleggen' (Witsen Geysbeek). De Haen is nog altijd bekend als vervaardiger van tekeningen van steden, dorpen en kastelen, die als prent zijn verschenen en die hij dikwijls op reis met Pronk heeft gemaakt. Als dichter maakte hij herderszangen en minnedichten. Dichteres Sara Maria van der Wilp heeft in 1751 zijn poëtisch werk uitgegeven en bij deze gelegenheid verscheen dit portret (Pronk met pen en penseel, 49-54)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 979
€  50.00

 
GALZERANI, GIOVANNI (1790-NA 1853)
Virginia
Galzerani, Giovanni (1790-na 1853), Virginia, Ballo tragico in cinque atti, Gedrukt achter Bidera, Giovanni Emanuele (1784-1858), Marino Faliero, Tragedia Lirica in tre atti. Da rappresentarsi nell' I.R.Theatro alla Scala, L'Autunno, 1837, (vignet: allegorisch stilleven met lier, lauwerkrans en zwaard in de schede), Milano, Per Luigi di Giacomo Pirola, 1837 (pp 1-40), Milano, Per Luigi di Giacomo Pirola, 1837, 12 pp (pp 41-52), 12º, (17,5 x 11 cm), In blauw en zwart bedrukte, iets beschadigde papieren omslag. Achterop de titel van dit ballet en voorop die van de opera Marino Faliero van Donizetti. Papier van de omslag wat verbruind. Binnenin hier en daar een vlekje, 8 Dansers worden op bladzij 45 met name genoemd. De verdere medewerkers aan de balletuitvoering staan op bladzij 6 van dit programmaboekje. De beschrijving van het ballet wordt vooraf gegaan door een argomento
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 362b
€  35.00

 
GEIGER, ANDR(EAS) (1765-1856)
Hr. Rott als Grosskanon
Geiger, Andr(eas) (1765-1856), Hr. Rott als Grosskanon, theaterprent / portret ten voeten uit naar links, met de hand ingekleurde gravure, naar een tekening van (Johann Christian) Schoeller (1782-1861), 'Ich stehe allein auf dieser Erde!', Wien, im Bureau der Theaterzeitung, Rauensteingasse No 926, (1850)., Costume-Bild zur Theaterzeitung No 77 (1850), Portret / prent / papier: 20,4 x 17,1 / 23 x 17,1 / 30,5 x 19,9 cm, De prent is in redelijk goede staat. Nogal wat bruine vlekken., De acteur Moritz Rott is ten voeten uit in militair uniform afgebeeld. Hij heeft de armen gespreid en kijkt omhoog.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 266
€  12.50

 
GELLERT, C(HRISTIAN F(ÜRCHTEGOTT)
Fabelen en vertelsels
Gellert, C(hristian F(ürchtegott), Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd, (door dichters uit de kring van Pieter Meijer)., (vignet met portret van Gellert), Dit deeltje bevat ca 50 prentjes en een titelplaat., Amsteldam, de erven P.Meijer en G.Warnars, 1784., Eerste deel (van de drie), (6) + 124 pp (de prentjes niet meegerekend), 12º, (14,5 x 8,5 cm)., In oorspronkelijke kartonnen band. Eerste katern zit los. Rug versleten. Inhoud is verder goed., Beroemde leerzame verhaaltjes van Gellert in een speciale uitgave voor de jeugd., Op het gedrukte kartonnen omslag staat: Gellerts Fabelen, Met 150 plaaten, 1ste deel. Dit drukje is vervaardigt tot presentjes voor de Jeugd. Amsterdam, Johannes Allart, De prijs is ƒ 2:15:-
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 502
€  75.00

 
GELLERT,C.F.
Verhandelingen over de fabelen en vertelsels en over het aandoenlyke in de tooneelspellen, Na het Hoogduitsch gevolgd
Gellert,C.F., Verhandelingen over de fabelen en vertelsels en over het aandoenlyke in de tooneelspellen, Na het Hoogduitsch gevolgd, Met op de gegraveerde titelpagina een vignet van H.L.Mijlingh. Op dit vignet wordt de buste van Gellert in de lucht gekroond door een putto. Aan de voet van dit monument zien we allerlei grote en kleine dieren en gehavende gebeeldhouwde portretten van oudere fabelschrijvers. In het verschiet: Pegasus en de hengstenbron, Te Amsterdam, by Isaac de Jongh, 1785, Gebonden in een band met C.F.Gellert's bijdraagen tot de Brieven, Te Amsteldam, Bij Gerbrand Roos, 1794, (I) + 2 + II + 242 pp, 8º, (23 x 14,3 cm), Gebonden in een halfleren band met sierpapier op de platten. Gedrukt op papier van zeer goede kwaliteit. Fris exemplaar., Voorbericht (van de vertaler), Voorrede (van Gellert) bij de Verhandeling over de fabelen en derzelver schryvers, Verhandeling over de fabelen in 2 hoofdstukken (over de natuur en eigenschappen der fabelen en over de geenen die fabelen geschreven hebben). Toegevoegd zijn verder: Nog eenig naricht en voorbeelden van oude Duitsche fabelen en Proeve eener beoordeling myner eigenen fabelen. Dan volgt de Proeve eener verhandeling over de verhaalen en een korte verhandeling over het treffende in de burgerlijke tooneel-spellen., Van deze eerste druk van dit werk bezitten 4 grote Nederlandse bibliotheken samen 5 exemplaren. Een tweede druk is verschenen bij Gerbrand Roos en Johannes Weege in 1793. Van deze tweede druk heeft alleen de KB een exemplaar.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 329a
€  75.00

 
GILPIN, W.
Verhandeling over prenten. Uit het Engelsch vertaald
Gilpin, W., Verhandeling over prenten. Uit het Engelsch vertaald, (titelvignet van F.Sansom en H.Roosing naar een tekening van G.van Nijmegen), Gegraveerde titelpagina met vignet, Te Rotterdam, bij P.en J.Holsteijn, 1787, XVI + 164 pp, 8º, (19,7 x 12,4 cm), In originele blauwe bedrukte papieren omslag. Voorin en achterin wat watervlekken. Ezelsoren, De uitgever verklaart het jammer te vinden, dat bepaalde Hollandsche meesters (bijvoorbeeld Jan Luijken) niet aan bod komen in dit boekje. Maar naar zijn smaak bevat het toch voldoende bondige en geestige aanmerkingen over de werken van zeer veel bekende oude Hollandse en andere meesters. Dan volgen de vertaling van de voorrede van de Engelse schrijver bij de derde druk, een verklaring van kunstwoorden en spreekwijzen en een inhoudsopgave. Het boekje is verdeeld in 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk behandelt de grondbeginselen van de prentkunst en het tweede de verschillende soorten prenten. Dan worden enkele beroemde prentmakers besproken. In het vierde hoofdstuk worden enkele prenten uitvoerig beschreven. Het laatste hoofdstuk gaat over de voorzorgen en oplettendheden welke men in het verzamelen van Prenten gebruiken moet
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2689
€  75.00

 
GOLTZIUS, HENDRIK (1558-1617)
(Het laatste avondmaal van Christus en de apostelen)
Goltzius, Hendrik (1558-1617), (Het laatste avondmaal van Christus en de apostelen), kopergravure, Met een Latijnse opdracht in de prent voor Fredericus Borromeus, kardinaal van de Heilige Maria van de Engelen, aartsbisschop van Milaan, ondertekend D.D., uitgegeven door Dancker Danckertsze, 1598, Prent uit een serie van 12 over het lijden van Christus, genummerd 1 (links onder in de prent), Afbeelding / papier: 19,6 x 13 / 19,6 (19,9 bij de naam van de uitgever onder de afbeelding) x 13,5 cm, Goede, levendige afdruk. In de rechter bovenhoek en rechtsonder ontbreken enkele vierkante millimeters uit de voorstelling. Papier iets vergeeld, In een architectonische omgeving zitten de 12 apostelen aan een gedekte tafel, waarop brood, enkele borden en twee brandende kaarsen. Centraal op de afbeelding zit Christus met een aureool om het hoofd, Johannes aan zijn borst en twee broden in de hand, Onderin de prent rechts de vermelding Cum privil.Sa.Cae.M en links Goltzius' monogram met de ineengestrengelde cursieve hoofdletters H en G. Elders in de prent op een bordje onder een stenen trap de vermelding Aº1598
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1567
€  100.00

 
GOLTZIUS, HENDRIK (1558-1617)
(De opstanding van Christus)
Goltzius, Hendrik (1558-1617), (De opstanding van Christus), kopergravure, 1596, Prent uit een serie van 12 over het lijden van Christus, genummerd 12 (links onder in de prent in de hoek), Afbeelding / drukmoet / papier: 19,6 x 13,1 / 20,2 x 13,8 / 20,7 x 14,6 cm, Wat grijze afdruk. Brede marges. Prent hier en daar wat vuil. In het midden een minder goed zichtbare roestvlek van ø 7 mm. Links boven verschillende tamelijk opvallende bruine vlekken en vlekjes bij en op het lichaam van de verrijzende Christus. Onderin en bovenin, in de marges, enkele kleine stukjes uit het papier. Achterop lijmrestjes. Papier iets vergeeld, Christus verrijst uit de dood en verlaat het geopende graf. Op de open deur zit een engel met een stralenkrans, die met gebaren spreekt tegen twee vrouwen, die door een poort bij het graf komen. In de verte zien we de zon opkomen. Voorin staat zeer prominent een wachter die staande in slaap gevallen is en een oog opent. Een andere ligt nog te slapen. Twee andere schrikken van het Hemelse licht dat de engel met zich meebrengt. Twee andere wachters zijn verbijsterd ter aarde gestort, Centraal onderin op een rots Goltzius' monogram met de ineengestrengelde cursieve hoofdletters H en G en Aº 96
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1569
€  75.00

 
GOLTZIUS, HENDRIK (1558-1617)
(Veronica helpt Christus, die bezwijkt onder het kruis)
Goltzius, Hendrik (1558-1617), (Veronica helpt Christus, die bezwijkt onder het kruis), kopergravure, (ca 1597), Prent uit een serie van 12 over het lijden van Christus, genummerd 9 (links onder in de prent), Afbeelding / drukmoet / papier: 19,5 x 13 / 20,2 x 13,7 / 20,7 x 15,4 cm, Wat grijze afdruk. Brede marges. Prent hier en daar wat vuil. Onderin een roestvlek van ø 5 mm. Centraal op het kruis en een Romein die met een knuppel zwaait, een vlek van ca 12 x 7 mm. In de linker bovenhoek in de marge en in de uiterste hoek van de afbeelding nog enkele bruine vlekjes. Onderin en bovenin in de marges enkele kleine gaatjes in het iets vergeelde papier, Tegen de achtergrond van de ommuurde stad Jeruzalem en rotsen bevindt zich een stoet mensen. Vooraan is Christus bezweken onder de last van het kruis. Veronica biedt hem met twee handen de doek aan, waarmee zij later het gezicht van Jezus zal afdrogen. Op de voorgrond: treurige vrouwen. Verder zien we een soldaat met een opgeheven knuppel in de hand, enkele ongure types en onder de stad een lange rij figuren waaronder een tweede kruisdrager en soldaten te paard, Onderin de prent rechts Goltzius' monogram met de ineengestrengelde cursieve hoofdletters H en G.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1568
€  75.00

 
GÖRLITZ, P.K.
Geschiedkundig overzigt van het Lager onderwijs in Nederland, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Görlitz, P.K., Geschiedkundig overzigt van het Lager onderwijs in Nederland, Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, C.A.Spin & zoon, Leiden, D.du Mortier en Zoon, 1849, Nieuwe werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, VIII + 304 pp, (23 x 14,4 cm), In de oorspronkelijke grijze bedrukte papieren omslag
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3065
€  25.00

 
GRESSET, M., DE L'ACADÉMIE FRANÇOISE
Oeuvres, Nouvelle Édition, Revue, corrigée & considérablement augmentée, avec figures
Gresset, M., De L'Académie Françoise, Oeuvres, Nouvelle Édition, Revue, corrigée & considérablement augmentée, avec figures, (vignet: het gevleugelde paard Pegasus gaat door de lucht met drie putto's. In het verschiet een rotslandschap met vulkanen / een putto bij een monument in een landschap), Aan het begin van de verschillende afdelingen van deze twee bundels en soms aan het einde ervan staat een eenvoudig vignet in dezelfde naïeve stijl als de titelvignetten. In het eerste deel bevinden zich vier aardige kopergravures bij het beroemde gedicht Ver-vert. In deel twee zijn drie gravures opgenomen: aan het begin van het treurspel Edouard III en de blijspelen Sidnei en Le Méchant, Londres, z.uitg., 1780, Twee delen, XVI + 292 + (2 blanco) / (IV) + 309 + (3 blanco) pp, 8º, (20,8 x 13 cm), In oorspronkelijke leren banden. Gladde ruggen met vergulde versieringen en met de naam van de dichter, de titel van het werk en het deel in vergulde letters. Voor- en achterplatten met vergulde versieringen aan en op de randen, maar verkleurd. Bladen voorin en achterin wat verbruind. Leeslinten, Aan de binnenkant van het voorplat van beide delen het etiket van de binder: Relié par Doll, Rue de Seine Nº 53 à Paris. Op het voorste schutblad de naam van een vorige bezitter, Dr.J.Bronne, de stempel 'Koninklijk Huis-Archief' en 'Afgeschreven', In het eerste deel begint met Lettres de M.(J.B.)Rousseau sur Vert-Vert, La Chartreuse, &c, een Épitre a l' auteur en de table. Het eerste stuk is het beroemde Ver-Vert in 4 zangen. Hierop volgt La Critique de Ver-vert, comédie. Het eerste deel is verder gevuld met allerlei gedichten, waaronder La Chartreuse, oden en égloges. In deel twee vinden we het Discours sur l'Harmonie in proza, Edouard III, Tragédie, de comédies Sidnei en Le méchant, alledrie in verzen, en het Discours prononcé a l'Académie Françoise op 4 april 1748, Gressets treurspel Edouard III (1740) is in 1760 vertaald in het Nederlands door G.Muyser, Jean-Baptiste-Louis Gresset werd geboren te Amiens in 1709 en is daar in 1777 overleden. Gresset werd opgeleid bij de Jezuïeten en trad toe tot de Sociëteit van Jezus toen hij 17 was. Ver-vert werd gepubliceerd in 1734 in Rouen, waar hij toen werkte. Dit speelse en humoristische dichtstuk maakte hem op slag beroemd. Het vertelt de avonturen van een papagaai die is opgevoed in een nonnenklooster en godvruchtige taal uitslaat. Hij wordt cadeau gedaan aan een ander klooster. Onderweg verkeert hij in wulps gezelschap en bij aankomst blijkt zijn woordenschat drastisch hervormd. Gresset trad uit in 1735. Le Méchant wordt nog steeds gespeeld
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1111
€  75.00

 
GRIMAREST, JEAN LÉONOR LE GALLOIS DE
Traité du recitatif dans la lecture, dans l'action publique, dans la Déclamation, et dans le chant. Avec un Traité des Accens, de la Quantité, & de la Ponctuation, Nouvelle Edition, Corrigée & augmentée de plusieurs rearques necessaires
Grimarest, Jean Léonor le Gallois de, Traité du recitatif dans la lecture, dans l'action publique, dans la Déclamation, et dans le chant. Avec un Traité des Accens, de la Quantité, & de la Ponctuation, Nouvelle Edition, Corrigée & augmentée de plusieurs rearques necessaires, (vignet), A Rotterdam, Chez La Veuve Johnson & Fils, 1740, XXXVI + 142 + (2 blanco) + 12 pp, 12º, (18,4 x 11 cm), In de oorspronkelijke blauwe papieren omslag. Papier op de rug versleten. Achterflap gedeeltelijk weggesleten. Titelpagina wat vuil. Acceptabel exemplaar, Epitre a Son Altesse Serenissime la Duchesse du Maine; Preface de l'editeur; Preface de l'auteur; Table des Chapitres: Des Accens, De la Quantité, De la Ponctuation, De la Lecture, ou Recit simple, De la Prononciation du Discours Oratoire, De l'Action de l'Avocat, De la Déclamation en Du Chant. Ternslotte: Catalogue de Livres Qui se trouvent Chez la Veuve Johnson & Fils, Libraires a Rotterdam, Dit boekje is in 2 Nederlandse bibliotheken aanwezig. Zoals op de titelpagina staat aangegeven, is dit een meer uitgebreide druk dan de eerste. Er is een uitvoerige Preface van de uitgever toegevoegd. In 1760 is het boekje nogmaals herdrukt en uitgegeven door Pierre Gosse te Den Haag. De eerste druk van dit werkje is van 1707 bij Jacques Le Fevre en Pierre Ribou te Parijs, Jean Léonor le Gallois de Grimarest (1659-1713) werd in 1705 beroemd en berucht om zijn Vie de M. de Molière (1705), dat meteen al op scherpe kritiek stuitte van Boileau. In zijn voorwoord maakt Grimarest hier ook gewag van. Dit boekje is bedoeld om de stelling dat hij niet wist waarover hij schreef, te weerleggen. Het is bedoeld als handleiding voor iedereen die op en of andere manier het woord voert of zingt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2575
€  75.00

 
N.N., GROOTVADER ST.JULIEN, ONDER ZIJNE KLEINKINDEREN EN HUNNE SPEELMAKKERS
Titel
N.N., Grootvader St.Julien, onder zijne Kleinkinderen en hunne Speelmakkers, naar het Fransch, (vignet: grootvader vertelt onder een boom in de vrije natuur; een meisje en drie jongens luisteren geboeid), Met 7 heel mooi met de hand ingekleurde en door Carl Christiaan Fuchs gegraveerde prentjes, tweede druk, Te Amsterdam, bij G.Portielje, (1839), VIII + 147 pp, 12º, (14,1 x 8,4 cm), *4 A4 B4 C8 D4 E8 F4 G8 H4 I8 K4 L8 M4 N4, Gebonden in een halflinnen bandje met lichtbruin papier op de platten. Het bindwerk is hier en daar wat los. Het achterplat en de twee laatste blaadjes zijn bovenin wat door vocht aangetast. Het ergste is, dat de bladzijden 139-142 bijna helemaal uit het boekje zijn gescheurd. Maar de prachtige illustraties vergoeden veel, In de voorrede schrijft de Franse samensteller of schrijver, dat de rustig op een landgoed levende meneer St Julien deze verhalen vertelde aan zijn kleinkinderen, van wie hij de opvoeding op zich genomen had. Ter afwisseling van verhalen van Berquin, Campe en Florian vertelde hij ook zelf verzonnen verhalen of geschiedenissen die hij in zijn jeugd gelezen had. En die staan in dit boekje, Van deze twee druk bevinden zich twee exemplaren in grote Nederlandse bibliotheken. De eerste druk is van 1823. M.H.Helmig te Amsterdam gaf in 1826 het boekje Grootvader Goedhart, met zijne klein-kinderen uit. Het is geschreven door Johannes Hazeu en ook voorzien met plaatjes van C.C.Fuchs. Is Hazeu misschien de vertaler van de verhalen van grootvader St.Julien? Of heeft hij zich alleen laten inspireren door meneer St.Julien?, Karel of Carl Christiaan Fuchs (1792-1855) is geboren in Rotterdam en overleden in Bloemendaal. Hij heeft lange tijd als kunsthandelaar, graveur en tekenaar in Amsterdam gewerkt. Voor H.J.Oomkens in Groningen graveerde hij silhouetportretten van predikanten en hoogleraren naar tekeningen van W.Lubbers. Hij illustreerde veel kinderboeken en maakte ook centsprenten
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2061
€  40.00

 
FRIEDRICH DER GROSSE
Briefe Friedrichs des Grossen, In deutscher Übersetzung
Friedrich der Grosse, Briefe Friedrichs des Grossen, In deutscher Übersetzung, deutsch von Friedrich von Oppeln-Bronikowski und Eberhard Kônig, herausgegeben von Max Hein, (drukkersmerk), Mit 24 + 46 Illustrationen von Adolph Menzel en 13 + 14 paginagrote zwart/wit-reproducties op stevig papier van portretten en topografische afbeeldingen uit de tijd van Frederik. Die Abbildungen sind von Elfried Bock ausgewahlt und angeordnet, Gedruckt in der Reichsdruckerei Berlin, in Berlin, Verlag von Reimar Hobbing, 1914, 2 dln, (VI) + 319 + (1) / (IV) + 284 + (2) + (2 blanco) pp, 29,7 x 20,3 cm, Monumentale uitgave in twee halfleren banden met leren hoekverstevigingen. Sierpapier op de platten. Rijk versierde rug met vergulde ornamenten en gekroond rugschild met daarop: Briefe Friedrichs des Grossen. Gotische letters. Met leeslint. In zeer goede staat. Alleen de schutbladen voor en achter zijn wat vuil en gevlekt, In beide delen aan de binnenkant van het voorplat en op de titelpagina een stempel met: Oeffentliche Bücherei der Stadt Varel. In inkt een bibliotheeknummer op het voorste schutblad, Deze uitgave bevat brieven van Frederik de Grote aan belangrijke personen uit zijn tijd. Gerangschikt op periode van zijn leven en alfabetisch op naam van de geadresseerde. De meeste brieven zijn in het Frans geschreven en in het Duits vertaald. Voor ons Nederlanders zijn de 9 brieven aan onze Prinses Wilhelmina uit de periode 1767-1775 interessant. Frederik de Grote was na de dood van zij broer August Wilhelm in 1758 als een tweede vader voor diens kinderen, onder wie Frederike Sophie Wilhelmine, die in 1767 trouwde met Willem V. Natuurlijk zijn ook de brieven aan Voltaire en d'Alembert de moeite waard, Beide delen zijn voorzien van een lijst van illustraties van Menzel en een lijst van reproducties. In deel II een Personenregister op beide delen, Frederik de Grote van Pruisen (1712-1786) is minstens even beroemd als Karel de Grote. Als hij niet op veldtocht was, verbleef hij op slot Charlottenburg in Berlijn of op Sanssouci bij Potsdam. Hij was de oom van prinses Wilhelmina, de echtgenote van Willem V en steunde de stadhouder in diens strijd tegen de patriotten. Koning Frederik II was een veelzijdig man. Hij hield van oorlog voeren, van filosoferen en musiceren. Hij schreef talrijke verhandelingen over filosofische onderwerpen, gedichten en opera-aria's
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1882
€  50.00

 
GUARINI, SIGNOR CAVALIERE BATTISTA (1583-1612)
Il pastor fido, Colle rime, ed altre Opere del medesimo autore, arrichito di molte figure in ogni scena
Guarini, Signor Cavaliere Battista (1583-1612), Il pastor fido, Colle rime, ed altre Opere del medesimo autore, arrichito di molte figure in ogni scena, aggiontavi una prefazione de Nicolo Ciangolo, spiegando i luoghi difficili, ora di nuovo dato in luce, da molti errorori purgato, e con ogni accuratezza correto secondo la vera ortografia Italiana moderna da F.G.Flathe, maestro di lingue, Met een door (I.B.)Brühl gegraveerde titelprent: een in de schaduw van een boom rustende herder. Naast hem de herdershond. In de linkerhand de herdersstaf met schepje, De tekst van het herdersspel in 5 bedrijven is versierd met niet minder dan 42 door I.W.Baur ontworpen en door de beroemde Augsburgse graveur Melchior Küsel gegraveerde illustraties (5,8 x 8,7 cm). Deze illustraties zijn grotendeels van slechte kwaliteit. De platen zijn soms flink afgesleten en hier en daar slordig bijgewerkt. Deze 42 prenten werden oorspronkelijk gegraveerd voor de Duitse vertaling van Il pastor fido (Der pastor fido, Augsburg 1671, herdrukt in 1672 en 1674), In Lipsia, Appresso Joh. Goerg. Loewe, 1768, (XIV) + 272 + 160 pp, (19,6 x 12,7 cm), Papier onafgesneden. Gebonden in moderne donkerbruine kunstleren band. Groen marokijnen rugschildje met vergulde letters. Nieuw marmerpapier als schutbladen. Boekblok verbruind, Een van de talloze uitgaven van dit klassieke werk uit de West-Europese literatuur. Il pastor fido (1580) staat aan het begin van de ontwikkeling van het herdersdrama (pastorale) en van de opera in de 17de en 18de eeuw! Vondels LeeuwendaIers is een bewerking van dit stuk. In de grote Nederlandse bibliotheken is 1 exemplaar van deze editie aanwezig (UBA), Melchior Küsel (1622-1683) werd opgeleid in Augsburg en later in Frankfurt door Mattheus Merian, de vader van onze Maria Sibylla Merian. Küsel trouwde in 1649 met een zus van Maria Sibylla. Na de dood van zijn schoonvader in 1650 ging hij terug naar Augsburg
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2124
€  75.00

 
GUICCIARDINI, LODOVICO
Urbis Campensis ad isolam Fluuium icon.
Guicciardini, Lodovico, Urbis Campensis ad isolam Fluuium icon., kopergravure, (Amsterdam), (Willem Jansz Blaeu of Johannes Janssonius), (1612-1625), Deze prent is gemaakt voor een beroemde en populaire uitgave van Lodovico Guicciardini (1521-1589). Van deze uitgave zijn in de periode 1609-1660 ongeveer 14 drukken verschenen. 4 drukken in 12º, 4 drukken in 4º oblongformaat en 6 in dubbel folioformaat. Onze prent heeft een dubbel folioformaat en kan dus deel hebben uitgemaakt van de volgende edities, die genoemd worden in de STCN: Description de tovt les Pays-Bas, Amsterdam, Cornelis Claesz, 1609; Beschryvinghe van alle de Neder-landen, Amsterdam, Willem Jansz Blaeu, 1612;Omnivm Belgii, sive inferioris Germaniae regionvm descriptio, Amsterdam, Willem Jansz Blaeu, 1613; Description de tout les Pays-Bas, Amsterdam, Johannes Jansssonius, 1625; Belgium universum seu Omnium inferioris Germaniae regionum accurata descriptio, Amsterdam, Johannes Jansssonius, 1646; Belgium dat is Nederlandt, ofte Beschrijvinghe derselver provinciën ende steden, Amsterdam, Johannes Jansssonius, 1648. Ik laat het aan de experts op dit gebied over de precieze ouderdom en drukker/uitgever van deze prent te bepalen. Ik vermoed 1612, 1613 of 1625., plattegrond / papier / passe-partout: 23,8 x 32,2 / 32 x 37,8 / 40 x 50 cm, Met de hand ingekleurd en achter passe-partout. Passe-partout iets kromgetrokken en hier en daar kleine vlekjes. De plattegrond is keurig ingekleurd en ziet er aantrekkelijk uit., De prent is aan de achterkant blanco. De titel staat boven in het midden in een cartouche. Links het wapen van Kampen en rechts een wapen dat niet is ingekleurd. Links onder een legenda met de naam van 17 belangrijke gebouwen. Recht onder een man en een vrouw, die met elkaar praten over de mooie stad aan de overkant. Op de rivier en aan de kaden talloze zeilboten en enkele roeibootjes. De stad staat centraal in de afbeelding. Boven en onder grazige weiden met vee. Tussen de stad en het land tegenover de stad ligt een schipbrug. Kleine details zijn te zien. Onder andere 3 mannen die een bootje met 3 roeiers aan de lijn hebben.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2996
€  95.00

 
GUNST, P. À
Philippe II
Gunst, P. à, Philippe II, borstbeeld links in medaillon, kopergravure, naar een schilderij van Adr(iaa)n van der Werff, Marie eut dans mon coeur une part bien legere, / Ma seule ambition m' en fit faire le choix: / Je n'en fus pas content, elle ne me sut plaire / Le plus encore moins aux Anglois, (Rotterdam / Amsterdam), (R.Leers / J.Covens en C.Mortier), (1697-98 / 1728-30), Dit portret is opgenomen in De Larrey, Histoire d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande (....), Rotterdam, Chez R.Leers 1697-98 (I, tegenover p 782) en in De Larrey, Geschiedenis van Engelandt, Schotland en Ierlandt (....), Amsterdam, by J.Covens en C. Mortier 1728-30. Beide uitgaven bevatten dezelfde portretten met Frans onderschift (Van Someren I,85), Portret / prent / drukmoet / papier: 13,4 x 11,9 / 29,5 x 17,4 / 31,5 x 18,4 / 35 x 21,6 cm, Exemplaar gedrukt op stevig papier. Alle randen wat slordig afgesneden. Rechter marge is iets breder dan de andere marges, De koning is op dit portret gekleed in een uniformjas met goudgalon en over de linker schouder is een mantel geslagen. Op het hoofd draagt hij een hoed met neergeslagen rand. Op de borst hangt de orde van het Gulden Vlies. Hij heeft een korte puntbaard en een flinke knevel. Het medaillon met het portret is bevestigd op een zuil. Boven het medaillon hangt het wapen van de vorst. Onder het portret staat 'Philippe II en een vierregelig vers in het Frans, Muller 26 / Van Someren I,85 en Van Someren II,9, Philips II was in zijn tijd de grote leider van de katholieke wereld. Tot het rijk van Philips II, koning van Spanje, behoorden ook de Nederlanden. In 1568 kwamen de Nederlanders, onder wie zich veel calvinisten bevonden, tegen hem in opstand en begon de Tachtigjarige Oorlog, de vrijheidsstrijd tegen 'Spanje'. Stadhouder Willem I leidde die opstand, maar heeft de koning van Spanje, zoals het Wilhelmus zegt, altijd geëerd.' De Marie uit het onderschrift is de katholieke Maria Stuart, die in 1587 door Elisabeth I werd terechtgesteld
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1191
€  25.00

 
GÜTLE, JOHANN KONRAD, LEHRER DER MATHEMATIK UND PHYSIK
Allgemeine Sicherheits-Regeln für Jedermann bei Gewittern in Ermanglung eines Blizableiters den Gefahren des Blizschlags auszuweichen. Aus dessen faßlichen Unterricht besonders abgedrukt
Gütle, Johann Konrad, Lehrer der Mathematik und Physik, Allgemeine Sicherheits-Regeln für Jedermann bei Gewittern in Ermanglung eines Blizableiters den Gefahren des Blizschlags auszuweichen. Aus dessen faßlichen Unterricht besonders abgedrukt, Nürnberg, in der Schneider- und Weigelschen Kaiserl. privil. Kunst- und Buchhandlung, 1805, (IV) + 76 pp, 8º, (20,9 x 13,1 cm), In papieren omslag. Onafgesneden, Inhalt / Franse titelpagina / Regeln sich in verschiedenen Fällen beim Gewitter zu beschüzen. De nuttige wenken zijn verdeeld over 197 paragrafen, Dit boek is in 3 Duitse bibliotheken beschikbaar en in 1 Zwitserse. Deze nuttige wenken zijn ook uitgegeven als onderdeel van Gütles Faßlicher Unterricht, wie man sich bei einem Gewitter vor den schädlichen Wirkungen des Blitzes an allen Orten ohne Blitzableiter sicher verwahren könne. Ein Beitrag zu dessen theoretischen und praktischen Blitzableiterkunst, Nürnberg, 1805. Dit was weer een aflevering van het tijdschrift Neues Toilettenkabinet für das schöne Geschlecht, aus eigner Erfahrung bearbeitet, Johann Conrad Gütle (1747-1827) was instrumentmaker te Neurenberg. Hij installeerde daar de eerste bliksemafleider en gaf er les in meetkunde, natuurkunde en scheikunde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2584
€  25.00

 
HAAS, C
Friedrich Wilhelm IV König von Preussen
Haas, C, Friedrich Wilhelm IV König von Preussen, portret / te halven lijve rechts, kopergravure, Berlin, Löhmann, Jan(uari) (18)41, portret / prent / papier: 18 x 15,2 / 23,5 x 20,2 / 27,3 x 23,6 cm, Het portret is in goede staat. Enkele vlekjes in de brede marges, Op deze prent staat Friedrich Wilhelm, die bij de uitgave ervan een half jaar koning van Pruisen was, afgebeeld in een militair uniform. De jas is tot boven aan toe gesloten en er staat een bijzonder hoge en strakke, eveneens gesloten kraag op. Op de schouders zitten grote epauletten en op de borst draagt de geportretteerde vier onderscheidingen. Hij staat in een hoek van een kamer bij een lege muur en een raam. Het daarvoor hangende gordijn is gedeeltelijk weggeschoven, zodat we uitzicht hebben op een kasteeltje in de verte, In januari 1841 is bij dezelfde uitgever een pendant uitgegeven: het portret van Konigin Elisabeth van Preussen, Koning Frederik Willem van Pruisen (1795-1861) was de oudste zoon van Frederik Willem III. Na de dood van zijn vader werd hij op 7 juni 1840 koning van Pruisen. Hij staat te boek als een romanticus. Hij regeerde in een roerige periode en maakte de revoluties van 1848 mee. In 1857 werd hij ziek ten gevolge van enkele beroertes. Zijn vrouw Elisabeth van Beieren zorgde ervoor, dat hij zijn broer Wilhelm aanstelde als regent. Vervolgens maakten koning en koningin een lange reis door Europa
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 900
€  20.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - Volgende pag.