gevonden: 496 boeken op 34 pagina's. Dit is pagina 8
Vorige pag. - Volgende pag.

 
BEETHOVEN, LOUIS VAN
Grand Septuor Op. 20
Beethoven, Louis van, Grand Septuor Op. 20, Arrangé pour le Piano à quatre mains, par F.Mockwitz, Titelpagina met veel verschillende lettertypen en decoraties, gegraveerde bladmuziek, plaatmerk T.C.430*, Amsterdam, chez Theune & Co, z.j. (ca 1850?), 39 + (1 blanco) pp, fº oblong, (24,6 x 32,9 cm), Partituur zonder omslag. Gebonden. Afkomstig uit een groter geheel. Papier aan de randen iets verbruind. Titelpagina heeft aan de rand veel bruine vlekjes, enkele scheurtjes en hapjes. Laatste blad is ook wat gevlekt en heeft scheurtjes en gaatjes, Op de titelpagina: blauw ovaal stempel van Th J Roothaan & Cº, Muzijkhandel en Bibliotheek, Amsterdam, De prijs van deze uitgave bedroeg destijds ƒ 3,-, Friedrich Mockwitz 1785-1849) is een van de eerste bewerkers van klassieke orkestwerken voor piano à quatre mains. Hij was werkzaam in Dresden en maakte arrangementen van werk van Beethoven, Haydn en Mozart. Deze waren bedoeld als studiemateriaal. De oorspronkelijke compositie was in 1799-1800 voor Keizerin Maria Theresia vervaardigd. Franz Liszt heeft dit werk ook voor 4 handen bewerkt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1590
€  25.00

 
BELLAMIJ,J.
Gedichten, Nieuwe vermeerderde uitgave
Bellamij,J., Gedichten, Nieuwe vermeerderde uitgave, (vignet bij het gedicht 'Aan eene moeder' gegraveerd door W.F.W(ehmeijer) met 2 dichtregels), Met een gegraveerde en een typografische titelpagina, Haarlem, A.C.Kruseman, 1852, Deeltje van de Bibliotheek van Klassieke Nederlandsche auteurs, in de wandeling etagre-editie' genoemd. De reeks is in 1851 opgezet door de Haagse uitgever K.Fuhri, die 10 deeltjes op de markt heeft gebracht. A.C.Kruseman uit Haarlem nam dit project over. Ook hij gaf 10 deeltjes uit; alle verschenen in 1852. De complete Bibliotheek' omvat dus 20 deeltjes, XVI + 306 pp, 32º, (11,6 x 7,7 cm), In rood linnen stempelbandje met vergulde titel, dichter en uitbundige versiering op de rug. Goud op snee. Achterplat was losjes, doordat het achterste (gele) schutblad is gebroken. Papier wat verbruind, De prijs van dit deeltje bedroeg destijds ƒ 1,40, De boekjes uit deze serie zijn bedoeld als sieraad voor de woonkamers der meer aanzienlijken'. Ook in de 'werkmandjes der dames' en in de etagres en boekenhangers der lieden van smaak' zouden ze zich in hun bevallig gewaad' volgens Fuhri, de initiatiefnemer van de reeks, bijzonder thuis voelen. In de loop der tijden is gebleken, dat deze prachtig uitgevoerde boekjes niet goed bestand zijn tegen licht, lucht en intensief gebruik. Veel nog bewaarde in rood linnen gebonden exemplaren liggen min of meer uit elkaar of zijn vooral op de rug verkleurd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2143
€  15.00

 
BELLAMY, JACOBUS (1757-1786),
Gezangen,
Bellamy, Jacobus (1757-1786), Gezangen, (portret en profil van de dichter in medaillon door Reinier Vinkeles naar diens eigen tekening naar het leven), Amsteldam, A.Mens Jansz, 1785. XVI + 78 + 2 pp, 8º (21,2 x 13,9 cm). Gebonden in een oorspronkelijke halfleren band. Rug met ribben en eenvoudige vergulde versieringen. Een groen rugschildje met de vermelding 'Gezangen van Bellamy'. Schutbladen van sierpapier met kammarmering. Tekst gedrukt op stevig papier. Rug toont wat versleten. Een wat door de tijd aangetast lux exemplaar. De derde gedichtenbundel van Bellamy. De Gezangen zijn eind mei 1785 verschenen. In augustus kwam de definitieve druk van de Vaderlandsche gezangen uit. Dat waren patriottische gedichten, die in de periode 1781-1785 in allerlei vormen verschenen waren. Het portret op de gegraveerde titelpagina was volgens de dichter zelf zeer geslaagd. Hij heeft er voor eigen gebruik 25 exemplaren van besteld, 'want ik heb er aan eenige meisjes beloofd - en aan alle mijn vrienden.' (J. Aleida Nijland II, 256, 230 en 201). Bellamy's Amsterdamse uitgever Mens schreef in een brief van 31 augustus over door hem gehoorde commentaren op de Gezangen: 'ze zijn Fraaij, ze zijn mooy, maar die voorreden, die voorreden is zo Pedant. een ander zegt de verzen zijn schoon, maar de voorreden bevalt mij ook niet best. Gelukkig dat veel mensche de voorrede van Een boek niet Lezen, als er dan zo veel op te zeggen valt.'
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3523
€  45.00

 
BEMME AZ, J
Colonne erigée en Memoire de la Paix Signée à Rijswijk le 20 Septembre 1697
Bemme Az, J, Colonne erigée en Memoire de la Paix Signée à Rijswijk le 20 Septembre 1697, rechthoekige historieprent, bisterdruk, Ë la Haye, chez F.J.Weijgand, (1792), afbeelding / drukmoet / papier: 15,5 x 9,1 / 20,5 x 13,5 / 23,5 x 20,6 cm, Mooi exemplaar. Bovenin in de marge wat lichte vlekjes, Op de prent is de naald te Rijswijk afgebeeld. We zien de voorkant van een obelisk op een voetstuk. De naald is voorzien van twee tamelijk eenvoudige versieringen. Op een plaquette staat: DOM / pacifero / S. / paci.RYSVisensi / in ipso / RVINOSAE. AEDIS / solo / H.M.P. Guielmus V / NASSAU AURIACUS / A.D. / MDCCLXXXXII.Aan elke kant van het monument staan twee bomen en twee struiken. Achter de open plek waarop de naald staat, zien we eveneens bomen en struiken. Enkele wolkjes in de lucht, Muller 5182. Muller vermeldt de verblijfplaats van het exemplaar dat hij heeft beschreven: de Atlas van Mr.S. van Gijn te Dordrecht. Joannes Bemme Adriaanszoon (1775-1841) was afkomstig uit Rotterdam. Hij etste, graveerde en tekende en was ook medailleur. Vanaf 1831 woonde en werkte hij in Den Haag, De Naald van Rijswijk is een obelisk die ter herinnering aan de vrede van Rijswijk (20 september 1697) is opgericht op de plek waar vroeger het stadhouderlijk paleis Huis ter Nieuburch heeft gestaan. In dit gebouw vond de ondertekening van het vredesverdrag plaats, dat een einde maakte aan de Negenjarige Oorlog tussen Frankrijk en een Europese coalitie van de Republiek, Engeland, Spanje, Zweden en het Duitse Rijk. De gedenknaald werd in 1792 opgericht in opdracht van Stadhouder Willem V uit sloopmateriaal van het Huis ter Nieuburch. Het monument is ontworpen door Philip Willem Schonck
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1251
€  45.00

 
BEMMELEN, J.VAN, MAÎTRE DE PENSION À LEIDE
Leons faciles & instructives, destinées à être traduites en Hollandois ou en Anglois. divisées en quatre Classes, publiées en Franois
Bemmelen, J.van, Maître de Pension à Leide, Leons faciles & instructives, destinées à être traduites en Hollandois ou en Anglois. divisées en quatre Classes, publiées en Franois, (ornament), (eerste druk), à Leide, chez A.& J. Honkoop, z.j., 144 pp (van 145 + 1 blanco?), 16º, 10,8 x 8,8 cm, Redelijk goed bewaard schoolboekje. Het laatste blaadje ontbreekt. Op de 2 laatste aanwezige blaadjes een grote koffievlek. Geen omslag of bandje, Op de blanco achterkant van de titelpagina een ovaal stempel Nationale Bibliotheek met een gekroond wapen met een leeuw erop. Daar overheen een stempel Verwijderd Kon.Bibl., De uit het kinderleven gegrepen Franse zinnetjes zijn verdeeld in 4 afdelingen. De eerste afdeling is eenvoudig en de laatste nogal gecompliceerd. Vooraf gaat een berichtje aan de lezer van de schrijver, Waarschijnlijk is dit de eerste druk. Het zetsel verschilt enigszins van dat van de vierde. Dit boekje in 't Frans wordt niet vermeld bij Picarta. Zeldzaam dus. In de grote Nederlandse bibliotheken zijn maar 3 werkjes van Van Bemmelen beschikbaar. Waaronder Lessons for beginners in the English tongue, divided in four forms (3de druk Honkoop 1805) en Lessen voor eerstbeginnenden in de Engelsche taal, verdeeld in vier classen (2de druk Honkoop, 1802). Deze beide boekjes worden genoemd in een voetnoot in het Au lecteur als het werkje dat oorspronkelijk in het Engels geschreven is, gevolgd door een vertaling in het Hollandsch met het oorspronkelijke Engels ernaast. Het boekje is dus eigenlijk bedoeld als leermiddel om Engels te leren, Johannes van Bemmelen was kostschoolhouder te Leiden. Hij is in 1757 te Delft geboren en in 1808 in Leiden overleden. Hij heeft schoolboekjes geschreven. Voornamelijk over vertalen van en uit het Frans, het Engels en het Nederlands. In 1795 verscheen van hem Gemakkelijke lessen ter vertaling in ''t Fransch of 't Engelsch. In 1784 was zijn Nieuw vermaaklijk Nederduitsch Spel- en leesboek verschenen (24ste druk 1855)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2759
€  25.00

 
BENARD
Eglon Vanderneer
Benard, Eglon Vanderneer, rechthoekig portret / borstbeeld rechts, lithografie, naar Paul Jourdy, (Paris), (Imprimerie Lithographique de Chabert), (ca 1840), Dit portret is afkomstig uit de Galerie des Peintres van M.Chabert, Paris, Imprimerie Lithographique de Chabert, ca 1840, Portret / prent / papier: 25 x 21 / 32,7 x 26,2 / 44 x 29,9 cm, Goed exemplaar met enkele bruine vlekken op het papier buiten de prent. De biografische schets die bij dit portret werd geleverd, ontbreekt, Op dit portret is de schilder Eglon van der Neer gekleed in een donker wambuis, waarvan de knopen gesloten zijn. Hij heeft een witte halsdoek met een knoop onder de kin. Over de rechter schouder is een mantel gedrapeerd. Op het hoofd draagt hij een zwart kapje. Daaronder zien we een flinke donkere haardos met veel krullen die tot over de schouders valt. De schilder draagt een klein kneveltje, Amsterdammer Eglon Hendrick van der Neer (1635-1703) was een bekend Nederlands kunstschilder van portretten en gezelschapsstukken. Ook maakte hij historiestukken en landschappen. Waarschijnlijk is hij opgeleid door zijn vader, Aert van der Neer. Van 1763 tot 1779 woonde de schilder in Rotterdam. Adriaen van der Werff was daar zijn leerling. Na de dood van zijn eerste vrouw verhuisde Van der Neer naar Brussel. Later verbleef hij nog enige tijd in Düsseldorf
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1157
€  30.00

 
BENDORP, J.C.
Aart van Nes
Bendorp, J.C., Aart van Nes, portret / kniestuk rechts, kopergravure, naar een tekening van A.Teerlinck, naar een schilderij van B. van der Helst, (Haarlem en Den Haag), Loosjes en Immerzeel, 1805, Afkomstig uit de Bataafsche kunstgallerij, of naauwkeurige afteekeningen der schilderijen op het Huis in 't Bosch bij Den Haag. Eerste afdeling, bestaande uit een viertal kunstplaten, Haarlem en Den Haag, 1806. De prijs voor de boekhandelaren bedroeg ƒ 11,20 en het publiek betaalde 14,- per set, Portret / drukmoet / papier: 21,8 x 19,3 / 26,8 x 21,5 / 29,4 x 23,8 cm, Hier en daar vlekjes en vooral aan de randen een beetje vuil. Verder goed exemplaar, Van Nes staat bijna ten voeten uit afgebeeld in een rijk versierde mantel, waaronder een dito vest en een uitbundige bandelier over de kleding. Hij draagt geen hoofddeksel en ook geen onderscheidingen. In de rechter hand heeft hij een admiraalsstaf. Met de geheven linkerhand wijst hij naar zichzelf. Links achter hem, voor een gedeeltelijk weggeschoven gordijn, staan een bediende en een wereldbol. Rechts zien we een tafel met inktstel en zeekaarten en een stoel met een kussen erop. Op de achtergrond: een zeeslag onder zware wolken, Deze prent moet een van de vier 'naauwkeurige aftekeningen der schilderijen van de Bataafsche Kunstgalerij' zijn, die in de eerste aflevering van een geplande serie hebben gezeten. In de Nederlandse bibliotheken is geen exemplaar van deze uitgave voorhanden. Het is bij één aflevering gebleven. Deze werd op 30 december 1805 aangeboden aan de secretaris van Staat voor Binnenlandse zaken, de heer Hendrik van Stralen (Dongelmans, Immerzeel). Muller 3827, Aert Jansz van Nes, bijgenaamd Jonge Boer Jaap, is geboren en overleden te Rotterdam. In 1652 werd hij kapitein en hij vocht in de Eerste Engelse Oorlog .In 1662 werd hij Schout-bij-nacht, in 1665 vice-admiraal en in 1666 luitenant-admiraal. Hij onderscheidde zich in de tocht naar Chatham en was zeer bevriend met De Ruyter. Na de derde Engelse oorlog bleef hij aan wal en in 1692 verliet hij de dienst
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1153
€  35.00

 
BERGH,S.J.VAN DEN, CHRISTINA VAN GOGH, TANTE JANS (JOAHANNA SARA KONING), ARNOLD ISING E.A.
Blikken in de kinderwereld
Bergh,S.J.van den, Christina van Gogh, Tante Jans (Joahanna Sara Koning), Arnold Ising e.a., Blikken in de kinderwereld, Verhalen en versjes, Met zes plaatjes, (vignetje), Met 6 gedeeltelijk met de hand ingekleurde kleurenlitho's: Pret Verdriet, Een glas ezelinnen melk, Roeijen, Jansje's muiltje, Bedrukte kinderen en De les aan het strand. De titelpagina is gedrukt op spierwit glacépapier, Amsterdam, H.J..van Kesteren, (ca 1854), 143 + (1) pp, (14,8 x 11,8 cm), Gebonden in een bruine linnen stempelband met vergulde letters en ornamenten op voorplat en rug. Goud op snee. Op de rug staat de titel van het boekje. Op het voorplat is de titel weergegeven in drie verschillende lettertypen. De titelpagina is gedrukt op spierwit glacépapier. Bruin glacépapier is gebruikt voor de schutbladen. Het boekje is in goede staat. Het ruggetje is iets verschoten en het goud wat verbleekt. Het papier is overal wat vergeeld en gevlekt. Een euvel van deze in die tijd veel gebruikte papiersoort. De prentjes zijn op wat steviger papier gedrukt en zijn in tamelijk goede staat, Dit kinderboekje bevat 15 bijdragen van 2 vrouwelijke, 10 mannelijke en 2 anonieme schrijvers en dichters. Oom Gus, Tooneelspel in twee bedrijven (in proza), besluit dit bundeltje. Het bevat verder 9 versjes, 1 verzameling spreuken op rijm en 4 verhaaltjes, Aanwezig in 4 grote Nederlandse bibiliotheken. Volgens Picarta is dit boekje een titeluitgave van de Almanak voor de jeugd voor 1853. Dat blijkt ook uit de eerste regel en de titel van het gedicht Bij het Titelvignet' van A.H.van Thiel: Wij hebben ook een Almanak! Voor de jaren 1852-1865 verscheen dit jaarboekje bij Van Kesteren onder redactie van Arnold Ising. Het was de voortzetting van de Almanak voor de Jeugd van Beijerinck, die werd geredigeerd door mevrouw A.B. van Meerten en C.P.E van der Aa
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1934
€  40.00

 
BEZA, THEODORUS,
Novvm testamentvm Domini nostri Iesv Christi,
Beza, Theodorus, Novvm testamentvm Domini nostri Iesv Christi, Amsterdam, Jacobus Wachter, 1631. 2 blanco + 173 + 138 + 2 + 2 blanco blaadjes 12º. 13,8 x 7,9 cm. Deze uitgave heeft een gegraveerde titelpagina. Die is in dit exemplaar enigszins beschadigd: de naam van de graveur (Fr Brun?) is weggevallen. Dit exemplaar is vermoedelijk compleet. De evangelin eindigen op blaadje 134 recto. De handelingen der apostelen beginnen op blaadje 134 verso en eindigen op blaadje 173 verso. Het tweede deel van deze uitgave van het nieuwe testament heeft een afzonderlijk titelblaadje en afzonderlijke nummering. Het begint met de brieven van de apostelen. Het eindigt met de openbaring van Johannes met een inleiding van Beza. Achterin een blaadje met een tekst van de drukker aan de lezer en het colofon met: Iacobo Wachter excudebat en Ioannes Frederici Stam 1631. Het titelblad is vermoedelijk blad A1. In het exemplaar op Google (UB Amsterdam) zit ook geen blaadje tussen titelblad en eerste tekstblad. De titelpagina van dat exemplaar is rechts bovenin ook genummerd: er kan 1 of 2 staan. Blaadje A2, het eerste tekstblaadje in mijn exemplaar en in dat van de UBA is rechts bovenin genummerd 3. Oudtijds opnieuw gebonden in een perkamenten bandje met voorin en achterin 2 extra blaadjes. De gegraveerde titelpagina is beschadigd en netjes op een blanco blaadje geplakt. Blaadje 2 in het eerste deel lijkt te ontbreken. Maar het kan zijn, dat er een foutje in de bladnummering is gemaakt. De tekst is compleet. Enkele wormgaatjes op de laatste blaadjes en aan de binnenkant van het achterplat.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3521
€  275.00

 
BIDERA, GIOVANNI EMANUELE (1784-1858)
Marino Faliero
Bidera, Giovanni Emanuele (1784-1858), Marino Faliero, Tragedia Lirica in tre atti, Da rappresentarsi nell' I.R.Theatro alla Scala, L'Autunno, 1837, Musica del Maestro Cav. sig. Gaetano Donizetti (1797-1848), (vignet: allegorisch stilleven met lier, lauwerkrans en zwaard in de schede), Milano, Per Luigi di Giacomo Pirola, 1837, opera-libretto, 40 pp (pp 1-40), 12º, (17,5 x 11 cm), In blauw en zwart bedrukte, iets beschadigde papieren omslag. Voorop de titel van de opera en achterop die van het ballet dat na de opera werd gegeven. Papier van de omslag wat verbruind. Binnenin hier en daar een vlekje, Op de titelpagina volgt een bladzij met de personaggi en de attori, de namen van de librettist en de componist en de ontwerpers en uitvoerders van de mise-en-scne: Baldassarre Cavalotti en Domenico Menozzi. 2 Bladzijden met de musici en andere medewerkers en 1 bladzijde Ballerini. Achter het opera-libretto volgt de beschrijving van het na de opera opgevoerde ballet Virginia, Ballo tragico in cinque atti van Giovanni Galzerani (pp 41-52), In 1829 publiceerden Jacob van Lennep en Casimir Delavigne een gelijknamig dramatisch werk. Beide stukken zijn gebaseerd op Marino Faliero, Doge of Venice, an historical tragedy van Byron, in Itali geschreven en daar in 1821 opgevoerd. Librettist Giovanni Emanuele Bidéra bewerkte het drama van Delavigne voor Donizettis opera, die op 12 maart 1835 in premire ging in het Théâtre-Italien te Parijs, in 1835 in Londen werd opgevoerd en een jaar later in Florence
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 362a
€  35.00

 
BLAIR, H.
Zedekundige schoonheden, Naar den vierden druk uit het Engelsch, Tweede druk
Blair, H., Zedekundige schoonheden, Naar den vierden druk uit het Engelsch, Tweede druk, Anonieme vertaling van Blairs Sentimental beauties, waarvan de vierde druk in 1798 in Londen was verschenen, (ovaal portret van de schrijver door P.H.L.v.d.Meulen), Haarlem, bij de Wed. A.Loosjes Pz, 1822, VIII + 296 pp, 8º, (15,6 x 10,2 cm), Gebonden in lichtbruin halflinnen bandje uit die tijd. Groen sierpapier op de platten. Op de rug eenvoudige vergulde ornamenten, naam van de schrijver en korte titel. Bibliotheeketiket op voorste schutblad. Binnenin keurig. Platten enigszins geschaafd, Op de achterkant van de titelpagina twee ronde stempels: Centrale Bibliotheek Capucijnen en Bibliotheek Capucijnen Grave (Velp). Op de titelpagina net boven het portret van de schrijver een ovaal stempel met: Conve... capucinorum Velp, It may not be unnecessary to point out the advantages of such a companion in the pocket, schrijft T.W., de samensteller van dit boek, in zijn preface. Het is een middel om de bekende ledige uren zinvol te besteden. Het Engelse werkje bestaat uit alfabetisch gerangschikte stukjes en is dus ingericht als een praktisch handboekje dat antwoord geeft op de vraag: hoe hoort het eigenlijk. Die praktische indeling op alfabet is in het Nederlandse boekje verloren gegaan, doordat de uitgever de oorspronkelijke volgorde van de Engelse uitgave aanhoudt, De eerste druk van de Nederlandse vertaling is van 1802. Van de eerste druk hebben 5 grote Nederlandse bibliotheken een exemplaar en van deze tweede zijn daar 3 exemplaren beschikbaar, Predikant en professor aan de universiteit van Edinburgh Hugh Blair (1718-1800) was destijds een autoriteit op het gebied van de Welsprekendheid en de Fraaije Letteren. Zijn dikke en gezaghebbende boek over de stijl is hier zelfs twee keer vertaald: door Herman Bosscha en door B.H.Lulofs. Hij schreef ook een kritisch werk over de gedichten van Ossian. Volgens de weduwe Loosjes een voor boekgeschenken aan de jeugd bijzonder geschikt werkje
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1899
€  25.00

 
BLANC, CHARLES EN PAUL MANTZ
ƒcole Espagnole
Blanc, Charles en Paul Mantz, ƒcole Espagnole, Op de omslagen van nrs 2/3 (68/69) en 4/5(102/103) staat verder: Ouvrage publié sous la direction et avec les notes, recherches et indications de M.Armengaud, Illustrations par les plus habiles artistes, dessinateurs et graveurs. Accompagnée du portrait des peintres, de la reproduction de leur plus beaux tableaux et de Fac-simile de leurs Signatures, Marques et Monogrammes, Imprimerie de J.Glaye et Ce, Rue Saint-Benoit 7, Paris (nrs 2-5). Imprimerie Bénard et Cie, Successeurs de Lacrampe, rue Damiette 2, Paris (nrs 1 en 6-8), Paris, 6 Rue de Tournon, Faubourg Saint-Germain, Jules Renouard et Cie, Libraires-ƒditeurs / Veuve Jules Renouard et Cie, Libraire-ƒditeur, (1862-1869), Histoire des Peintres de toutes les écoles depuis la Renaissance jusqu'a nos jours, avec notes, recherches et indications. Nummers 1-8 over de Spaanse school in 6 omslagen. Elke aflevering vormt een zelfstandige eenheid en behandelt 1 kunstenaar en diens werk. Soms beslaat de beschrijving van een kunstenaar meer dan 1 nummer: bij Vélasquez (2 nrs) en Murillo (2 nrs). Het is mij niet duidelijk of en hoeveel afleveringen er op deze 6 gevolgd zijn, 8 + 16 + 16 + 8 + 8 + 8 = 64 pp, 27 x 35 cm, De 6 afleveringen zitten los in oorspronkelijke groene, bedrukte papieren omslagen. Hier en daar is de omslag wat beschadigd. De bladen met afbeeldingen en tekst zijn in goede conditie. Soms een ezelsoor, In elke aflevering wordt een kunstenaar uit de Spaanse school afgebeeld en besproken. Het gaat hier om Ribera dit L'Espagnolet, Don Diégo Vélasquez (2 nrs), B.Esteban Murillo (2 nrs), Franois Zurbaran, Alonzo Cano en Juan de Joans. Op de omslagen staat uitgebreide informatie over andere uitgaven van Renouard, maar vooral over dit project. Ook een nummer in de volgorde van publicatie van alle afleveringen en een nummer voor de volgorde van publicatie van afleveringen van een bepaalde school. Op de omslag van nummer 1 van deze serie ƒcole Espagnole staat een overzicht van de eerste 100 nummers
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2757
€  20.00

 
BLANC, CHARLES
J.Holbein, le Jeune
Blanc, Charles, J.Holbein, le Jeune, Illustrations par les plus habiles artistes, dessinateurs et graveurs. Portret van de kunstenaar, reproducties van verschillende werken, Imprimerie Poitevin, Successeur de Bénard et Cie, Rue Damiette 2, Paris, Paris, Veuve Jules Renouard et Cie, Libraire-ƒditeur, 6 Rue de Tournon, Faubourg Saint-Germain, (1861-1870), Histoire des Peintres de toutes les écoles depuis la Renaissance jusqu'a nos jours, Accompagnée du portrait des peintres, de la reproduction de leur plus beaux tableaux et de Fac-simile de leurs Signatures, Marques et Monogrammes. Avec Notes, recherches et indications, nr 426-428, ƒcole Allemande, nrs 12-14. Afleveringen 12,13 en 14 in 2 omslagen. De beschrijving van deze kunstenaar en zijn werk beslaat in totaal 3 nrs en is zo compleet, 8 + 8 + 8 = 24 pp, ca 27 x 35 cm, 3 katernen in 2 oorspronkelijke groene, bedrukte papieren omslagen. Hier en daar zijn de omslagen wat beschadigd. De bladen met afbeeldingen en tekst zijn in redelijk goede conditie, maar het papier is wat verbruind, Beschrijving van leven en werk van Hans Holbein de jonge (1498-1554), kunstenaar uit de Duitse school, Op de achterkant van beide omslagen staat een overzicht van de 433 nummers van de serie die bij de uitgave van de katernen over Holbein, verschenen zijn. Aan de binnenkant van de omslagen vindt men aparte overzichten van de nummers met kunstenaars uit de Vlaamse en uit de Franse school
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2756
€  25.00

 
BLES, DAVID
(Ferdinand Huyck tekent het monogram van Henritte Blaek op een ruit)
Bles, David, (Ferdinand Huyck tekent het monogram van Henritte Blaek op een ruit), boekillustratie, fotogravure (vervaardigd met de Chine collé techniek), naar een tekening van David Bles, Deze prent illustreert de volgende passage uit Ferdinand Huyck: Ik bekeek deze voorwerpen, welke mij eigenlijk bijzonder weinig belang inboezemden, zoo lang, totdat de wasem, welken mijn adem op de glasruiten had teweeggebracht, die aan mijn oog onttrok, en bleef toen kijken totdat ik bespeurde dat mijn gedachten ergens anders waren: ik bespeurde zulks, zeg ik, en wel aan een onwederspreekbaar teeken: ik had namelijk met den vinger een H en een B in krulletters op de ruit getrokken (p 45), (Leiden), (A.W.Sijthoff), (ca 1880), Een van de 20 fotogravures naar tekeningen die speciaal zijn gemaakt om te dienen als illustratie voor de uitgave getiteld: Mr.J.van Lennep, Ferdinand Huyck. Met photogravures naar teekeningen van David Bles, Leiden, Bij A.W.Sijthoff, z.j. 4º (33 x 25,5 cm). In rode linnen stempelband met vergulde letters en ornamenten. Goud op snee, afbeelding / prent / drukmoet / papier: 15,2 x 9,8 / 21,2 x 14,7/ 22 x 15 / 35,7 x 27,1 cm, Dit exemplaar is niet uit een boekwerk gesloopt. De randen zijn namelijk onafgesneden en bevatten gen sproen van goud op snee. Waarschijnlijk heeft Sijthoff de 20 prenten ook los van het boek per hele serie en misschien ook per exemplaar verkocht. De prent zelf is smetteloos. Het karton waarop deze is gedrukt, vertoont vochtkringen en enkele bruine vlekken, In het ongedateerde voorwoord, getiteld Een monument voor Van Lennep vertelt C.Vosmaer de ontstaansgeschiedenis van deze prachtuitgave. Sijthoff wilde na de uitgave van tienduizenden exemplaren Romantische werken van Van Lennep iets bijzonders doen. Dit boek is te dateren op ca 1880, omdat Vosmaer in dit voorwoord schrijft, dat het boek 40 jaar na de eerste druk van Ferdinand Huyck verschijnt. Vosmaer bespreekt de tekeningen van Bles uitvoerig. Ook noemt hij de kunstenaars die de tekeningen voor de andere delen van deze bijzondere serie hebben gemaakt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2300
€  20.00

 
BLOKPOEL, J.W. E.A.
Twee eeuwen arbeid in de koninklijke kunst 1734 8/19 November 1934
Blokpoel, J.W. e.a., Twee eeuwen arbeid in de koninklijke kunst 1734 8/19 November 1934, Typografische uitvoering Klomp & Bosman's Drukkerijen, Rotterdam, z.pl, z. uitg, 1934, 72 + 79 + (1 blanco) pp, 26,1 x 20,1 cm, In Bordeauxrode linnen band met vergulde titel op voorplat en rug. Rug op enkele plekken iets los. Binnenwerk fris, Op de achterkant van het voorplat: het Ex Libris van T.J.Pik, Gedenkboek ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Haagse Vrijmetselaarsloge L'Union Royale. Met de geschiednis van deze loge en het werk dat deze in ytwee eeuwen in het belang der vrijmetselarij heeft verricht. Met veel illustraties en bijlagen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1642
€  25.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - Volgende pag.