gevonden: 525 boeken op 35 pagina's. Dit is pagina 8
Vorige pag. - Volgende pag.

 
AUTEUR
De Staaten van Holland en West-Vriesland, Allen den geenen die deese sullen sien / of hooren leesen / salut: Doen te weeten, Dat wy (...) goedvinden mits deesen / dat de Compagnien Waardgelders in een uniform sullen worden gekleed (....) op den voet van de ordinaris Militie (....)
De Staaten van Holland en West-Vriesland, Allen den geenen die deese sullen sien / of hooren leesen / salut: Doen te weeten, Dat wy (...) goedvinden mits deesen / dat de Compagnien Waardgelders in een uniform sullen worden gekleed (....) op den voet van de ordinaris Militie (....), Publicatie, Bovenin in een ovale omlijsting: een afbeelding (7,9 x 8,5) van de Hollandse leeuw in de Hollandse tuin. In de rechter klauw heeft de leeuw een geheven zwaard; in de linker draagt hij het wapen van stadhouder Willem IV. Op de omheining staan 11 wapens van Hollandse steden. De tekst begint met een versierde initiaal met daarin het gekroonde wapen van Holland, Gedaan in den Hage onder het klein zegel van den Lande / den 5 september 1747. Onder stond / Ter ordonnantie van de Staaten, Was geteekent / Willem Buys, In 's Gravenhage, By Isaac en Jacobus Scheltus, ordinaris Drukkers van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, Anno 1747, 1 blad plano (42 x 33 cm), Onafgesneden vel. Destijds twee keer in de breedte gevouwen. Fris exemplaar ondanks de vier tamelijk omvangrijke, maar niet goed zichtbare vochtvlekken, Achterop in oud handschrift en inkt: 1747, Op advies van der stadhouder hebben de Staten van Holland en West-Friesland besloten de waardgelders die zijn geworven en aangenomen, te kleden in Rokken, Kamizoolen, Broeken en Hoeden zoals de ordinaris Militie draagt. Dit uniform kost de waardgelders een stuiver per dag, die van hun gage zal worden ingehouden, Van dit plakkaat is in de grote Nederlandse bibliotheken 1 exemplaar aanwezig. (KB en UBA). Niet in STCN, Waardgelders waren huursoldaten in tijdelijke dienst. Zij werden aangenomen om ter aanvulling van de schutterij of het garnizoen orde en rust te bewaren in de steden De Staten van Holland hadden op 5 augustus 1747 besloten, dat er in de Hollandse steden 10.000 zouden worden aangesteld
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2113
€  50.00

 
DIVERSE AUTEURS
Schauenburgs allgemeines Deutsches Kommersbuch
Diverse auteurs, Schauenburgs allgemeines Deutsches Kommersbuch, Unter musikalischer Redaktion von Fr.Silcher und Fr.Erk, Met gekleurde gelithografeerde titelpagina en een facsimile, Dreiunddrei§igste Auflage, Lahr, Druck und Verlag von Moritz Schauenburg, 1888, (VIII) + 718 pp, (16,1 x 11,7 cm), In de oorspronkelijke groene linnen stempelband met bolle Biernägel (0,8 cm). Gaudeamus Igitur Juvenes dum sumus in vergulde hoofdletters op voorplat. Op de rug: Kommersbuch in vergulde hoofdletters. Op voorplat en rug versieringen in zwart. Band en rug flink versleten en verkleurd. Gelithografeerde en typografische titelpagina. Rood op snee. Typografische titelpagina en facsimile van een brief ingeplakt met plakband. Achterin is ook een blaadje met plakband ingeplakt en verstevigd, Op de gelithografeerde titelpagina in potlood: Walther Lutz v. Ufft(?), 709 liederen met muzieknoten. Verdeeld over de afdelingen: Vaterlandslieder, Studentenlieder en Volkslieder, De eerste druk van dit zeer populaire liederenboek is van 1858, Wie een exemplaar bestelde, kreeg een speciaal voor hem met de hand gebonden boek. Desgewenst met zijn naam in vergulde letters op het voorplat en met de Biernägel die hij verkoos, op voor- en achterplat. Deze boeken lagen op tafel in de studentenkroeg en de Biernägel hielden het boek droog. Dat laatste is in dit geval niet helemaal goed gegaan!
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2013
€  30.00

 
BAILLIE, WILLIAM
A night scene showing a woman leaning through a window holding a lamp
Baillie, William, A night scene showing a woman leaning through a window holding a lamp, mezzotint, after a painting of Gerard Dou, belonging to Capt Baillie, z.pl., z.uitg., 1 oktober 1771, afbeelding / afbeelding + onderschrift / lijst: 19 x 13,9 / 22,1 x 14,8 / 28 x 20,8 cm, Ingelijst achter glas. Zwarte lijst met bruine en vergulde kaders. Enkele kleine beschadigingen op het lijstje, Achterop de lijst: stempel van Lunar Pictures 33 Town St. Duffield Derbyshire, William Baillie was een Ierse graveur en prenthandelaar die bekend werd met gravures naar of op de manier van Rembrandt. Hij diende als officier in het leger tot 1761. Zijn verzameld werk werd in 1792 uitgegeven onder de titel A series of 225 prints and etchings after Rembrandt, Teniers, G.Dou, Poussin and others
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3207
€  125.00

 
BAKKER, BARENT DE
Johan Temmink
Bakker, Barent de, Johan Temmink, portret te halven lijve van voren in ovaal, kopergravure, naar een gegraveerd portret door J.Houbraken naar J.M.Quinkhard van 1746, z.pl., z.uitg., 1762, portret / afbeelding / drukmoet / papier: 13,5 x 11,1 / 21,5 x 15,7 / 23,1 x 16,7 / 33,2 x 24,3 cm, Redelijk goede afdruk. Papier onafgesneden. Bovenaan in de marge wat bruine vlekjes, Een jonge man, gekleed in donkere jas met zeer wijde mouwen, een vest en een wit hemd, kijkt ons aan met het hoofd iets naar rechts gewend. Hij houdt de rechterhand op de borst. Een donkere mantel is om het onderlijf gedrapeerd. Hij draagt een bef en een pruik met krullen die tot ver over de schouders vallen, Muller 5296
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2398
€  20.00

 
BARBAZ, A.L.,
Nieuwe toneelpoëzy,
Barbaz, A.L., Nieuwe toneelpoëzy, Amsteldam, H.van Munster en Zoon, 1812-1814. 4 delen. 88 + 88 + 80 + 5 + 1 blanco / 96 + 64 + 64 + 5 + 1 blanco / 90 + 95 + 1 blanco + 96 + 5 + 1 blanco / 119 + 1 blanco + 48 + 88 + 4 pp. 16,5 x 10,5 cm. Op de titelpagina van elk deel: een titelvignet met een bijenkorf, een bazuin en een lier. 12 Toneelstukken van Abraham Louis Barbaz (1770-1833). Allemaal geschreven en vertoond in de periode 1806-1813 en bij de uitgave toegelicht door de toneeldichter. 9 Treurspelen, 2 blijspelen en 1 toneelspel. 7 stukken zijn vertaald uit het Frans van Voltaire (4), Crébillon, La Harpe en Barbaz zelf en 5 stukken zijn oorspronkelijk. Elk deel bevat een Naamlyst der inteekenaren. Deel I bevat: Eriginé, treurspel met reizangen (1806), Orestes, treurspel, naar Voltaire (1811) en Adelaïde du Guesclin, treurspel, naar Voltaire (1811). Deel II bevat: Idomenéus, koning van Krete, Treurspel naar het Fransche van A.L.Barbaz, door hemzelven in Nederduitsche vaerzen overgezet (1811), Rhadamisthus en Zenobia, treurspel, gevolgd naar het Fransche van Crébillon (1812) en Melani' of Vaderlyke dwang, tooneelspel, gevolgd naar het Fransche van De La Harpe (1812). 2 Stukken zijn opgedragen aan acteurs: Andries Snoek, D.Kamphuizen en A.M.Kamphuizen, geboren Snoek. Deel III bevat: Don Pedro, treurspel naar Voltaire (1812), Ulisses, koning van Ithaka, treurspel (1812) en De vleijer of oprechtheid beloond, blyspel (1813). Opdrachten aan J.Jelgerhuis, Rz en C.van Hulst. Deel IV bevat: Semiramis, treurspel, naar Voltaire (1813), Crébillon of de Zegepraal der verdienste, historisch blyspel en Pygmalion, koning van Tyrus, treurspel (1814). Het eerste stuk is opgedragen aan Wattier Ziesenis en bevat een voorbericht en zeer uitvoerige aantekeningen. Barbaz was niet geliefd bij de toneelliefhebbers en recensenten van zijn tijd. Maar wel bij het publiek, de acteurs en actrices en de directies van de Hollandsche schouwburg van Amsterdam en de Koninklijke schouwburg in Den Haag. Gebonden in 4 eenvoudige bandjes met sierpapier op de kartonnen platten en op de rug. Op de rug een gedrukt etiketje met auteur, titel en deelnummer. Ruggen wat versleten.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3661
€  75.00

 
BARON VAN DER CAPELLEN TOT DE MARSCH EN LATHMER, JONKHEER R.J.,
Origineel advys
Baron van der Capellen tot de Marsch en Lathmer, Jonkheer R.J., Origineel advys, z.pl., z.uitg., (1782). 8 pp 8º 22 x 14 cm A4. In een veel later omslagje van kaftpapier. Blaadje A1 is vastgeplakt aan het omslag. De andere drie blaadjes zitten los. Geen titelpagina. Papier onafgesneden. Papier wat verbruind. Advies van Robert Jasper aan de Staten van Gelderland. Hij is tegen het sluiten van een afzonderlijk vredesverdrag met Engeland. Ons gemenebest heeft de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van America erkend. En nu biedt Engeland ons aan de vrede te tekenen en een vrije zeevaart. Maar het is niet in ons belang een vredesregeling te treffen. Aan bondgenoot Frankrijk hebben wij in deze oorlog veel te danken. Laat ons één lijn trekken met Frankrijk en Rusland en gezamenlijk Engeland dwingen tot een voor alle betrokkenen gunstige en rechtvaardige vredesregeling. Verder vraagt Van der Capellen mee te werken aan het herstel in zijn functie in de Ridderschap van Overijssel van zijn neef Joan Derk van der Capellen. De nadruk ligt in dit advies heel sterk op de wil van het volk. Knuttel 20074
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3545
€  40.00

 
BEAUMARCHAIS, PIERRE-AUGUSTIN CARON DE (1732-1799)
Oeuvres compltes, (motto: Ma vie est un combat. Volt.), Tome deuxime / Théatre II
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de (1732-1799), Oeuvres compltes, (motto: Ma vie est un combat. Volt.), Tome deuxime / Théatre II, A Paris, Chez Léopold Collin, Libraire, rue Git-le-Coeur, 1809, Eén van de twee delen van het verzameld theaterwerk van Beaumarchais, (IV) + 615 + (1) pp 8º (20,8 x 13,4 cm), Het boek ziet er nogal geteisterd uit. Halfleren band met zeer afgesleten rug, waarop geen versieringen of titels meer zichtbaar zijn. De illustraties van Gautier ontbreken. (bijv bij p 413). Papier wat vergeeld, Op de binnenkant van het voorplat staat op een ingeplakt papiertje de naam: H.Hogevonder, Préface du Mariage de Figaro (1-56); La Folle Journee, ou le Mariage de Figaro, comédie en cinq actes et en prose (57-320); L'autre Tartuffe ou la Mre coupable, drame en cinq actes et en prose (321-486); Discours préliminaire de Tarare aux Abonnés de l'Opéra (487-509); Opdracht aan de componist Salieri (511-512), Libretto van de Prologue van de opera Tarare (513-523) en dat van de opera zelf (524-615). Tarare ging in premire op 8 juni 1787. Le mariage de Figaro werd voor 't eerst opgevoerd op 27 april 1784, In de grote Nederlandse bibliotheken is één compleet exemplaar van deze druk van de Oeuvres compltes in 7 delen, Het tweede deel van het Verzameld werk van Beaumarchais. De Oeuvres Compltes bestaan in de uitgave van 1809 uit zeven delen: 2 delen Théatre, 2 delen Mémoire, 1 deel Epoques en 2 delen Correspondance. Beaumarchais had in de jaren 80 van de achttiende eeuw veel succes met zijn stukken, maar was ook een zeer omstreden figuur. Het libretto van da Ponte van Mozarts Le nozze di Figaro (1786) is gebaseerd op dit blijspel van Beaumarchais. Voor de opera Tarare van Salieri schreef Beaumarchais het libretto zelf
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1522
€  25.00

 
BEETHOVEN, LOUIS VAN
Grand Septuor Op. 20
Beethoven, Louis van, Grand Septuor Op. 20, Arrangé pour le Piano à quatre mains, par F.Mockwitz, Titelpagina met veel verschillende lettertypen en decoraties, gegraveerde bladmuziek, plaatmerk T.C.430*, Amsterdam, chez Theune & Co, z.j. (ca 1850?), 39 + (1 blanco) pp, fº oblong, (24,6 x 32,9 cm), Partituur zonder omslag. Gebonden. Afkomstig uit een groter geheel. Papier aan de randen iets verbruind. Titelpagina heeft aan de rand veel bruine vlekjes, enkele scheurtjes en hapjes. Laatste blad is ook wat gevlekt en heeft scheurtjes en gaatjes, Op de titelpagina: blauw ovaal stempel van Th J Roothaan & Cº, Muzijkhandel en Bibliotheek, Amsterdam, De prijs van deze uitgave bedroeg destijds ƒ 3,-, Friedrich Mockwitz 1785-1849) is een van de eerste bewerkers van klassieke orkestwerken voor piano à quatre mains. Hij was werkzaam in Dresden en maakte arrangementen van werk van Beethoven, Haydn en Mozart. Deze waren bedoeld als studiemateriaal. De oorspronkelijke compositie was in 1799-1800 voor Keizerin Maria Theresia vervaardigd. Franz Liszt heeft dit werk ook voor 4 handen bewerkt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1590
€  25.00

 
BELLAMIJ,J.
Gedichten, Nieuwe vermeerderde uitgave
Bellamij,J., Gedichten, Nieuwe vermeerderde uitgave, (vignet bij het gedicht 'Aan eene moeder' gegraveerd door W.F.W(ehmeijer) met 2 dichtregels), Met een gegraveerde en een typografische titelpagina, Haarlem, A.C.Kruseman, 1852, Deeltje van de Bibliotheek van Klassieke Nederlandsche auteurs, in de wandeling etagre-editie' genoemd. De reeks is in 1851 opgezet door de Haagse uitgever K.Fuhri, die 10 deeltjes op de markt heeft gebracht. A.C.Kruseman uit Haarlem nam dit project over. Ook hij gaf 10 deeltjes uit; alle verschenen in 1852. De complete Bibliotheek' omvat dus 20 deeltjes, XVI + 306 pp, 32º, (11,6 x 7,7 cm), In rood linnen stempelbandje met vergulde titel, dichter en uitbundige versiering op de rug. Goud op snee. Achterplat was losjes, doordat het achterste (gele) schutblad is gebroken. Papier wat verbruind, De prijs van dit deeltje bedroeg destijds ƒ 1,40, De boekjes uit deze serie zijn bedoeld als sieraad voor de woonkamers der meer aanzienlijken'. Ook in de 'werkmandjes der dames' en in de etagres en boekenhangers der lieden van smaak' zouden ze zich in hun bevallig gewaad' volgens Fuhri, de initiatiefnemer van de reeks, bijzonder thuis voelen. In de loop der tijden is gebleken, dat deze prachtig uitgevoerde boekjes niet goed bestand zijn tegen licht, lucht en intensief gebruik. Veel nog bewaarde in rood linnen gebonden exemplaren liggen min of meer uit elkaar of zijn vooral op de rug verkleurd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2143
€  15.00

 
BELLAMY, JACOBUS (1757-1786),
Gezangen,
Bellamy, Jacobus (1757-1786), Gezangen, (portret en profil van de dichter in medaillon door Reinier Vinkeles naar diens eigen tekening naar het leven), Amsteldam, A.Mens Jansz, 1785. XVI + 78 + 2 pp, 8º (21,2 x 13,9 cm). Gebonden in een oorspronkelijke halfleren band. Rug met ribben en eenvoudige vergulde versieringen. Een groen rugschildje met de vermelding 'Gezangen van Bellamy'. Schutbladen van sierpapier met kammarmering. Tekst gedrukt op stevig papier. Rug toont wat versleten. Een wat door de tijd aangetast lux exemplaar. De derde gedichtenbundel van Bellamy. De Gezangen zijn eind mei 1785 verschenen. In augustus kwam de definitieve druk van de Vaderlandsche gezangen uit. Dat waren patriottische gedichten, die in de periode 1781-1785 in allerlei vormen verschenen waren. Het portret op de gegraveerde titelpagina was volgens de dichter zelf zeer geslaagd. Hij heeft er voor eigen gebruik 25 exemplaren van besteld, 'want ik heb er aan eenige meisjes beloofd - en aan alle mijn vrienden.' (J. Aleida Nijland II, 256, 230 en 201). Bellamy's Amsterdamse uitgever Mens schreef in een brief van 31 augustus over door hem gehoorde commentaren op de Gezangen: 'ze zijn Fraaij, ze zijn mooy, maar die voorreden, die voorreden is zo Pedant. een ander zegt de verzen zijn schoon, maar de voorreden bevalt mij ook niet best. Gelukkig dat veel mensche de voorrede van Een boek niet Lezen, als er dan zo veel op te zeggen valt.'
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3523
€  45.00

 
BEMME AZ, J
Colonne erigée en Memoire de la Paix Signée à Rijswijk le 20 Septembre 1697
Bemme Az, J, Colonne erigée en Memoire de la Paix Signée à Rijswijk le 20 Septembre 1697, rechthoekige historieprent, bisterdruk, Ë la Haye, chez F.J.Weijgand, (1792), afbeelding / drukmoet / papier: 15,5 x 9,1 / 20,5 x 13,5 / 23,5 x 20,6 cm, Mooi exemplaar. Bovenin in de marge wat lichte vlekjes, Op de prent is de naald te Rijswijk afgebeeld. We zien de voorkant van een obelisk op een voetstuk. De naald is voorzien van twee tamelijk eenvoudige versieringen. Op een plaquette staat: DOM / pacifero / S. / paci.RYSVisensi / in ipso / RVINOSAE. AEDIS / solo / H.M.P. Guielmus V / NASSAU AURIACUS / A.D. / MDCCLXXXXII.Aan elke kant van het monument staan twee bomen en twee struiken. Achter de open plek waarop de naald staat, zien we eveneens bomen en struiken. Enkele wolkjes in de lucht, Muller 5182. Muller vermeldt de verblijfplaats van het exemplaar dat hij heeft beschreven: de Atlas van Mr.S. van Gijn te Dordrecht. Joannes Bemme Adriaanszoon (1775-1841) was afkomstig uit Rotterdam. Hij etste, graveerde en tekende en was ook medailleur. Vanaf 1831 woonde en werkte hij in Den Haag, De Naald van Rijswijk is een obelisk die ter herinnering aan de vrede van Rijswijk (20 september 1697) is opgericht op de plek waar vroeger het stadhouderlijk paleis Huis ter Nieuburch heeft gestaan. In dit gebouw vond de ondertekening van het vredesverdrag plaats, dat een einde maakte aan de Negenjarige Oorlog tussen Frankrijk en een Europese coalitie van de Republiek, Engeland, Spanje, Zweden en het Duitse Rijk. De gedenknaald werd in 1792 opgericht in opdracht van Stadhouder Willem V uit sloopmateriaal van het Huis ter Nieuburch. Het monument is ontworpen door Philip Willem Schonck
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1251
€  45.00

 
BEMMELEN, J.VAN, MAÎTRE DE PENSION À LEIDE
Leons faciles & instructives, destinées à être traduites en Hollandois ou en Anglois. divisées en quatre Classes, publiées en Franois
Bemmelen, J.van, Maître de Pension à Leide, Leons faciles & instructives, destinées à être traduites en Hollandois ou en Anglois. divisées en quatre Classes, publiées en Franois, (ornament), (eerste druk), à Leide, chez A.& J. Honkoop, z.j., 144 pp (van 145 + 1 blanco?), 16º, 10,8 x 8,8 cm, Redelijk goed bewaard schoolboekje. Het laatste blaadje ontbreekt. Op de 2 laatste aanwezige blaadjes een grote koffievlek. Geen omslag of bandje, Op de blanco achterkant van de titelpagina een ovaal stempel Nationale Bibliotheek met een gekroond wapen met een leeuw erop. Daar overheen een stempel Verwijderd Kon.Bibl., De uit het kinderleven gegrepen Franse zinnetjes zijn verdeeld in 4 afdelingen. De eerste afdeling is eenvoudig en de laatste nogal gecompliceerd. Vooraf gaat een berichtje aan de lezer van de schrijver, Waarschijnlijk is dit de eerste druk. Het zetsel verschilt enigszins van dat van de vierde. Dit boekje in 't Frans wordt niet vermeld bij Picarta. Zeldzaam dus. In de grote Nederlandse bibliotheken zijn maar 3 werkjes van Van Bemmelen beschikbaar. Waaronder Lessons for beginners in the English tongue, divided in four forms (3de druk Honkoop 1805) en Lessen voor eerstbeginnenden in de Engelsche taal, verdeeld in vier classen (2de druk Honkoop, 1802). Deze beide boekjes worden genoemd in een voetnoot in het Au lecteur als het werkje dat oorspronkelijk in het Engels geschreven is, gevolgd door een vertaling in het Hollandsch met het oorspronkelijke Engels ernaast. Het boekje is dus eigenlijk bedoeld als leermiddel om Engels te leren, Johannes van Bemmelen was kostschoolhouder te Leiden. Hij is in 1757 te Delft geboren en in 1808 in Leiden overleden. Hij heeft schoolboekjes geschreven. Voornamelijk over vertalen van en uit het Frans, het Engels en het Nederlands. In 1795 verscheen van hem Gemakkelijke lessen ter vertaling in ''t Fransch of 't Engelsch. In 1784 was zijn Nieuw vermaaklijk Nederduitsch Spel- en leesboek verschenen (24ste druk 1855)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2759
€  25.00

 
BENARD
Eglon Vanderneer
Benard, Eglon Vanderneer, rechthoekig portret / borstbeeld rechts, lithografie, naar Paul Jourdy, (Paris), (Imprimerie Lithographique de Chabert), (ca 1840), Dit portret is afkomstig uit de Galerie des Peintres van M.Chabert, Paris, Imprimerie Lithographique de Chabert, ca 1840, Portret / prent / papier: 25 x 21 / 32,7 x 26,2 / 44 x 29,9 cm, Goed exemplaar met enkele bruine vlekken op het papier buiten de prent. De biografische schets die bij dit portret werd geleverd, ontbreekt, Op dit portret is de schilder Eglon van der Neer gekleed in een donker wambuis, waarvan de knopen gesloten zijn. Hij heeft een witte halsdoek met een knoop onder de kin. Over de rechter schouder is een mantel gedrapeerd. Op het hoofd draagt hij een zwart kapje. Daaronder zien we een flinke donkere haardos met veel krullen die tot over de schouders valt. De schilder draagt een klein kneveltje, Amsterdammer Eglon Hendrick van der Neer (1635-1703) was een bekend Nederlands kunstschilder van portretten en gezelschapsstukken. Ook maakte hij historiestukken en landschappen. Waarschijnlijk is hij opgeleid door zijn vader, Aert van der Neer. Van 1763 tot 1779 woonde de schilder in Rotterdam. Adriaen van der Werff was daar zijn leerling. Na de dood van zijn eerste vrouw verhuisde Van der Neer naar Brussel. Later verbleef hij nog enige tijd in Düsseldorf
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1157
€  30.00

 
BENDORP, J.C.
Aart van Nes
Bendorp, J.C., Aart van Nes, portret / kniestuk rechts, kopergravure, naar een tekening van A.Teerlinck, naar een schilderij van B. van der Helst, (Haarlem en Den Haag), Loosjes en Immerzeel, 1805, Afkomstig uit de Bataafsche kunstgallerij, of naauwkeurige afteekeningen der schilderijen op het Huis in 't Bosch bij Den Haag. Eerste afdeling, bestaande uit een viertal kunstplaten, Haarlem en Den Haag, 1806. De prijs voor de boekhandelaren bedroeg ƒ 11,20 en het publiek betaalde 14,- per set, Portret / drukmoet / papier: 21,8 x 19,3 / 26,8 x 21,5 / 29,4 x 23,8 cm, Hier en daar vlekjes en vooral aan de randen een beetje vuil. Verder goed exemplaar, Van Nes staat bijna ten voeten uit afgebeeld in een rijk versierde mantel, waaronder een dito vest en een uitbundige bandelier over de kleding. Hij draagt geen hoofddeksel en ook geen onderscheidingen. In de rechter hand heeft hij een admiraalsstaf. Met de geheven linkerhand wijst hij naar zichzelf. Links achter hem, voor een gedeeltelijk weggeschoven gordijn, staan een bediende en een wereldbol. Rechts zien we een tafel met inktstel en zeekaarten en een stoel met een kussen erop. Op de achtergrond: een zeeslag onder zware wolken, Deze prent moet een van de vier 'naauwkeurige aftekeningen der schilderijen van de Bataafsche Kunstgalerij' zijn, die in de eerste aflevering van een geplande serie hebben gezeten. In de Nederlandse bibliotheken is geen exemplaar van deze uitgave voorhanden. Het is bij één aflevering gebleven. Deze werd op 30 december 1805 aangeboden aan de secretaris van Staat voor Binnenlandse zaken, de heer Hendrik van Stralen (Dongelmans, Immerzeel). Muller 3827, Aert Jansz van Nes, bijgenaamd Jonge Boer Jaap, is geboren en overleden te Rotterdam. In 1652 werd hij kapitein en hij vocht in de Eerste Engelse Oorlog .In 1662 werd hij Schout-bij-nacht, in 1665 vice-admiraal en in 1666 luitenant-admiraal. Hij onderscheidde zich in de tocht naar Chatham en was zeer bevriend met De Ruyter. Na de derde Engelse oorlog bleef hij aan wal en in 1692 verliet hij de dienst
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1153
€  35.00

 
BERGH,S.J.VAN DEN, CHRISTINA VAN GOGH, TANTE JANS (JOAHANNA SARA KONING), ARNOLD ISING E.A.
Blikken in de kinderwereld
Bergh,S.J.van den, Christina van Gogh, Tante Jans (Joahanna Sara Koning), Arnold Ising e.a., Blikken in de kinderwereld, Verhalen en versjes, Met zes plaatjes, (vignetje), Met 6 gedeeltelijk met de hand ingekleurde kleurenlitho's: Pret Verdriet, Een glas ezelinnen melk, Roeijen, Jansje's muiltje, Bedrukte kinderen en De les aan het strand. De titelpagina is gedrukt op spierwit glacépapier, Amsterdam, H.J..van Kesteren, (ca 1854), 143 + (1) pp, (14,8 x 11,8 cm), Gebonden in een bruine linnen stempelband met vergulde letters en ornamenten op voorplat en rug. Goud op snee. Op de rug staat de titel van het boekje. Op het voorplat is de titel weergegeven in drie verschillende lettertypen. De titelpagina is gedrukt op spierwit glacépapier. Bruin glacépapier is gebruikt voor de schutbladen. Het boekje is in goede staat. Het ruggetje is iets verschoten en het goud wat verbleekt. Het papier is overal wat vergeeld en gevlekt. Een euvel van deze in die tijd veel gebruikte papiersoort. De prentjes zijn op wat steviger papier gedrukt en zijn in tamelijk goede staat, Dit kinderboekje bevat 15 bijdragen van 2 vrouwelijke, 10 mannelijke en 2 anonieme schrijvers en dichters. Oom Gus, Tooneelspel in twee bedrijven (in proza), besluit dit bundeltje. Het bevat verder 9 versjes, 1 verzameling spreuken op rijm en 4 verhaaltjes, Aanwezig in 4 grote Nederlandse bibiliotheken. Volgens Picarta is dit boekje een titeluitgave van de Almanak voor de jeugd voor 1853. Dat blijkt ook uit de eerste regel en de titel van het gedicht Bij het Titelvignet' van A.H.van Thiel: Wij hebben ook een Almanak! Voor de jaren 1852-1865 verscheen dit jaarboekje bij Van Kesteren onder redactie van Arnold Ising. Het was de voortzetting van de Almanak voor de Jeugd van Beijerinck, die werd geredigeerd door mevrouw A.B. van Meerten en C.P.E van der Aa
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1934
€  40.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - Volgende pag.