gevonden: 496 boeken op 34 pagina's. Dit is pagina 7
Vorige pag. - Volgende pag.

 
ALLEBÉ, G.A.N.
Het kind in zijne eerste levensjaren. Wenken voor ouders. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Allebé, G.A.N., Het kind in zijne eerste levensjaren. Wenken voor ouders. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Gedrukt bij C.A.Spin & Zoon, Leiden, D.du Mortier en Zoon, 1853, Nieuwe werken van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, VIII + 198 + (2 blanco) pp, 23,7 x 15,2 cm, In de oorspronkelijke grijze bedrukte papieren omslag
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3069
€  20.00

 
LE PRE ANDRÉ J (YVES MARIE ANDRÉ)
Essai sur le beau, avec un discours préliminaire. Et des Réfléctions sur le Gožt par M.Formey
Le pre André J (Yves Marie André) , Essai sur le beau, avec un discours préliminaire. Et des Réfléctions sur le Gožt par M.Formey, Amsterdam, J.H.Schneider, 1760. (ii) + cxxviij + (4) + 199 + 3 blanco pp 12º (16,5 x 10,5 cm) Met een rond boekdrukkersmerk als vignet. Het is een reproductie van de keerzijde van een Franse gedenkpenning, die in 1663 is geslagen in opdracht van Colbert. Op de keerzijde, die hier is afgedrukt, zien we Mercurius. Hij leunt op een pot met penningen en schrijft met een staafje de heldendaden des konings (Lodewijk xiv) op een koperen tafel. Het randschrift luidt: rerum gestarum fides (de geloofwaardigheid van voorgevallene zaken). Deze penning is beschreven en afgebeeld door Van Loon in 1731. De eerste druk bij Schneider is van 1759 in 8º. Dit is een exemplaar van de tweede druk bij deze uitgever. Hiervan is 1 exemplaar in een van de grote Nederlandse bibliotheken. De eerste druk in Frankrijk is van 1741 bij Guerin te Parijs. Gebonden in een leren bandje met rijk versierd voorplat en achterplat. Op het voorplat: een familiewapen in ovaal. Op het achterplat: in eenzelfde ovaal de hoofdletters F en B ineengestrengeld. Rug met ribben, vergulde ornamenten en rugschildje met de titel van het boek. Ander rugschildje ontbreekt. Rug bovenin beschadigd. Titelpagina wat gevlekt, evenals het discours préliminaire. Verder redelijk fris. Schutbladen van sierpapier met kammarmering. Op de titelpagina een stempeltje met: ex libris A.Roznincki.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3498
€  95.00

 
ANDRIESSEN,P.J.
Door het kreupelbosch tot den troon, De jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland
Andriessen,P.J., Door het kreupelbosch tot den troon, De jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland, (drukkersmerk met spreuk: Altyt Waek Saem), Met vier gekleurde plaatjes, waarvan het derde is gesigneerd Bos. De andere drie zijn van een onbekende monogrammist, Tweede druk, Leiden, A.W.Sijthoff, (1889), VIII + 164 pp + 4 pp illustraties, (19,8 x 13,6 cm), Gebonden in een rode linnen stempelband. Op het voorplat omlijstingen in zwart en auteur en titel in vergulde letters. Op de rug eenvoudige ornamenten in zwart; auteur en titel in vergulde letters. Schutbladen van grauw papier. Boekblok voorin gebroken. Band in zeer goede staat, De levensgeschiedenis van koningin Elisabeth tot zij, 25 jaar oud, koningin van Engeland werd, De eerste druk is van 1875
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2255
€  10.00

 
ANDRIESSEN,P.J.
De prins en Johan de Witt, of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering
Andriessen,P.J., De prins en Johan de Witt, of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering, (drukkersmerk met spreuk: Altyt Waek Saem), Met vier gekleurde litho's van Tresling & Co Hof-Lith Amsterdam, Vierde druk. De eerste druk is van 1863, Leiden, A.W.Sijthoff, (1885), VIII + 184 pp + 4 pp illustraties, (19,9 x 13,8 cm), Gebonden in een rode linnen stempelband. Op het voorplat omlijstingen in zwart en auteur en titel in vergulde letters. Op de rug eenvoudige ornamenten in zwart; auteur en titel in vergulde letters. Schutbladen van grauw papier. Boekblok achterin gebroken. Vlekje op het achterplat. Rug bovenaan iets beschadigd. Goed exemplaar, Met ongedateerd voorbericht van de schrijver. Volgens dit voorbericht heeft Andriessen zich hier op een nieuw terrein begeven: vaderlandsche karakterkunde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2177
€  7.50

 
ANDRIESSEN,P.J.
De Republiek in Woeling en Strijd of de regeeringsjaren van Prins Willem V, 1751-1795
Andriessen,P.J., De Republiek in Woeling en Strijd of de regeeringsjaren van Prins Willem V, 1751-1795, Met vier anonieme gekleurde plaatjes uit de steendrukkerij van Tresling & Co Hof Lith Amsterdam. Het eerste plaatje verbeeldt de aanhouding bij Goejanverwellesluis. Op plaatje 2 en 3 staat Kaat Mossel in de schijnwerper en op plaatje 4 de slag om Kattenburg in mei 1787. Op het voorplat zien we drie taferelen. Het bovenste kan betrekking hebben op de Slag bij Doggersbank. Het onderste lijkt mij een verdwaald middeleeuws tafereel en het middelste verbeeldt vermoedelijk Napoleon bij Egyptische piramiden (expeditie 1798-1801). De bandontwerper heeft het boek niet gelezen. Alleen de Slag bij Doggersbank komt in deze geschiedenis voor, derde druk, (drukkersmerk met spreuk: Altyt Waek Saem), Leiden, A.W.Sijthoff, (1894), VI + 215 + (1 blanco) pp + 4 pp illustraties, (19,8 x 13,8 cm), Gebonden in een grijze linnen stempelband. Vergulde letters en zwarte versiering op het voorplat en de rug. Achterplat blind bestempeld. Band iets versleten. Tamelijk fris exemplaar. Boekblok voorin los van de band. Eerste blaadje en titelprent helemaal los van het boekblok. Tamelijk fris exemplaar. Rug wat verschoten, Over de volgens de schrijver belangrijkste gebeurtenissen in de patriottentijd. De stadhouder speelt een onbelangrijke rol; Kaat Mossel is de heldin van deze geschiedenis. Andriessen is geen vriend van de patriotten, maar de stadhouder wordt afgeschilderd als een goedzak die weinig voor elkaar krijgt. Geruchtmakende gebeurtenissen als de slag bij Doggersbank, de inval van de Pruisen en woelingen in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht worden uitgebreid behandeld. Andriessen is een boeiend verteller, die ons met de neus op de feiten drukt. Dit om de Nederlandse Natie op te leiden tot gehoorzaamheid en onderdanigheid aan de over haar gestelde machten
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2324
€  10.00

 
ANDRIESSEN,P.J.
De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regeering 1650-1654
Andriessen,P.J., De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regeering 1650-1654, (drukkersmerk met spreuk: Altyt Waek Saem), Met vier gekleurde litho's van Tresling & Co Hof-Lith Amsterdam, Vierde druk. De eerste druk is van 1862, Leiden, A.W.Sijthoff, (tussen 1878 en 1887), VIII + 171 + (1 blanco) pp + 4 pp illustraties, (20,2 x 14 cm), Gebonden in een rode linnen stempelband. Op het voorplat: omlijstingen en uitbundige ornamenten in zwart met auteur en titel in vergulde letters centraal. Op de rug ook uitbundige ornamenten in zwart en goud; auteur en titel in vergulde letters. Schutbladen van grauw papier. Titelprent half los. Boven- en onderkant van de rug iets beschadigd, De namen van twee vorige eigenaars op het voorste schutblad, Geschiedenis van Nederland in verhalende vorm over de periode 1648-1654. Met een verhaal over Rembrandt en andere belangrijke schilders en een gedeelte over De Ruyter. Met ongedateerd voorbericht van de schrijver en een opmerking bij de vierde druk van de uitgever
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1379
€  10.00

 
ARNTZENIUS, R(OBERT) H(ENDRIK) (1765-1845)
Nagelaten Gedichten
Arntzenius, R(obert) H(endrik) (1765-1845), Nagelaten Gedichten, (gegraveerd titelvignet van P.Velijn naar G.J.Micha'lis en J. van Walré), Haarlem, Vincent Loosjes, 1825, eerste en tweede deel, (4) + XXXIV + 167 + (1); (2) + XXIII + (1) + 160 pp, 8º, (23 x 13,5 cm)., Gebonden in de oorspronkelijke, bedrukte witte kartonnen banden. Platten en ruggen wat afgesleten. Vooral de rug van deel I is nogal kaal. Onafgesneden., Voorin deel I: de handtekening van de vorige eigenaar. Stempel van de Centrale Bibliotheek Moederhuis Mari'nburg Den Bosch op de Franse en gegraveerde titelpagina's. Op de achterkant van de titelpagina's een met inkt geschreven nummer dat is doorgestreept., Portret van de dichter door Velijn naar Hodges in het eerste deel. In deel 2 een Naamlijst der Inteekenaren. Deze verzen zijn uitgegeven door 's dichters zoon P.N.Arntzenius. In een uitvoerig voorbericht laat deze zijn vader aan het woord over dichterlijke voordrachten. Dergelijke gelegenheidsgedichten waren - evenals muziek en zang - in de tijd van Robert Hendrik Arntzenius dikwijls een belangrijk onderdeel van rituele burgerschapsvieringen. Ze waren dus bestemd voor de voordracht en in eerste instantie niet bedoeld om in stilte te lezen. Met de gedrukte versie in de hand kon de toehoorder later de bij de voordracht ondervonden gevoelens herbeleven.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 479
€  100.00

 
ARRENBERG, R.
Uit het Leven van Groote Mannen
Arrenberg, R., Uit het Leven van Groote Mannen, Boeiende verhalen en karaktertrekken, (ornament), Met drie gekleurde plaatjes: tegenover de titelpagina een plaatje bij het eerste verhaal. Een plaatje van het standbeeld van de dichter Tollens en een van de heldendaad van Van Speyk, Leiden, Amsterdam, D.Noothoven van Goor, J.Vlieger, (ca 1875?), (na 1881), (58) pp + 3 pp illustraties, (16,8 x 11 cm), Ingenaaid; met een geel, bedrukt, papieren omslag. Dit omslag is voor en achter op stevig karton geplakt. Op het voorplat is niet zoals bij de eerste druk bij Noothoven van Goor een van de drie gekleurde litho's in zwart wit weergegeven. Daar worden P.J.Andries(s)en en anderen ook niet meer als auteurs genoemd. Het achterplat is niet bedrukt; de afbeelding van Van Speyk is daar weggelaten. Wel worden op het voorplat alle gegevens van de titelpagina vermeld. Maar als uitgever staat daar nu J.Vlieger te Amsterdam, Het boekje vertelt in chronologische volgorde over de heldendaden van 8 mannen uit buiten- en binnenland. Onder hen Van Speyk. Tollens en Abraham Lincoln, Tussen 1850 en 1880 was Dirk Noothoven van Goor als boekhandelaar, drukker en uitgever actief in Leiden. Hij was een zoon van uitgever Gerrit Benjamin Van Goor te Gouda. Omstreeks 1875 gaf hij dit jeugdboek uit. In de periode 1879-1881werd de voorraad van deze uitgever geveild. Het restant van dit jeugdboek werd kennelijk gekocht door J.Vlieger. Hij maakte er een titeluitgave van met een met veel verschillende letters en wat ornamenten bedrukt voorplat (Met dank aan Zaal Books)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2266
€  15.00

 
D'ARTOIS, ARMAND (1788-1867) EN LEON (EMMANUEL THÉAULON) (1787-1841)
Karolina of het Geldersch landmeisje
D'Artois, Armand (1788-1867) en Leon (Emmanuel Théaulon) (1787-1841), Karolina of het Geldersch landmeisje, blijspel met zang, Oorspronkelijke titel: Angéline, ou La champenoise, comédie-vaudeville en un acte, imitée de l'allemand; par Dartois et Léon. De premire was op 5 april 1819 te Parijs in het Théatre des Variétés, Naar het Fransche vrij gevolgd door M.G.Engelman, De muziek was van Joseph-Denis Doche (1766-1825). In het Nederlandse stuk komt 1 nummer op zijn muziek voor, (ornament), tweede druk, Amsterdam, H.Moolenyzer Boekverkoper, (1827), 64 pp, 8º, (15,7 x 9,7 cm), In halflinnen bandje met sierpapier op de platten. Papier afgesneden. Rug half vergaan. Voorplat los. Gebruikt exemplaar, Etiketje met nummer 584 op het voorplat. De rol van Karel is met x in potlood gemarkeerd, Simpele intrige die alsmaar ingewikkelder wordt. Op zijn buitenplaats bij Den Haag probeert een baron neef Karel te koppelen aan nicht en pupil Karolina. Karel is een Haags feestbeest en kijkt neer op zijn nicht die op het Gelderse platteland is opgevoed. Zij woont in IJzendoorn (Neder-Betuwe), waar het in de kersentijd goed toeven is. Veel komische verwikkelingen en verkleedpartijen. Met 23 zangstukjes (aria's, duo's en trio's) op destijds populaire wijsjes. Het stuk eindigt met een voor de vaudeville kenmerkende beurtzang. Amusant stuk, De eerste druk van deze Nederlandse bewerking van de Franse comédie-vaudeville is van 1819. Daarvan zijn geen exemplaren in de grote Nederlandse bibliotheken. Wel van deze tweede druk bij J.C.van Kesteren (2 exemplaren). Moolenijzer heeft op het adres van de oorspronkelijke uitgever zijn eigen naam geplakt. In de KB is de eerste Parijse druk beschikbaar, Martinus Gerardus Engelman (1772-1823) was een Amsterdams ambtenaar over wie weinig bekend is. In elk geval was hij een zeer ijverig vertaler en bewerker van een grote hoeveelheid Franse en Duitse theaterstukken. Zijn eerste vertaling was Het magnetismus, blijspel naar Iffland (1798); zijn laatste stuk verscheen in 1822. Zie voor zijn werken NNBW. In 1818 vertaalde hij een Frans blijspel samen met een zekere P.L. (de vertaler van Tony van Theodoor Kšrner)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 402
€  25.00

 
AUTEUR
De Staaten van Holland en West-Vriesland, Allen den geenen die deese sullen sien / of hooren leesen / salut: Doen te weeten, Dat wy (...) goedvinden mits deesen / dat de Compagnien Waardgelders in een uniform sullen worden gekleed (....) op den voet van de ordinaris Militie (....)
De Staaten van Holland en West-Vriesland, Allen den geenen die deese sullen sien / of hooren leesen / salut: Doen te weeten, Dat wy (...) goedvinden mits deesen / dat de Compagnien Waardgelders in een uniform sullen worden gekleed (....) op den voet van de ordinaris Militie (....), Publicatie, Bovenin in een ovale omlijsting: een afbeelding (7,9 x 8,5) van de Hollandse leeuw in de Hollandse tuin. In de rechter klauw heeft de leeuw een geheven zwaard; in de linker draagt hij het wapen van stadhouder Willem IV. Op de omheining staan 11 wapens van Hollandse steden. De tekst begint met een versierde initiaal met daarin het gekroonde wapen van Holland, Gedaan in den Hage onder het klein zegel van den Lande / den 5 september 1747. Onder stond / Ter ordonnantie van de Staaten, Was geteekent / Willem Buys, In 's Gravenhage, By Isaac en Jacobus Scheltus, ordinaris Drukkers van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, Anno 1747, 1 blad plano (42 x 33 cm), Onafgesneden vel. Destijds twee keer in de breedte gevouwen. Fris exemplaar ondanks de vier tamelijk omvangrijke, maar niet goed zichtbare vochtvlekken, Achterop in oud handschrift en inkt: 1747, Op advies van der stadhouder hebben de Staten van Holland en West-Friesland besloten de waardgelders die zijn geworven en aangenomen, te kleden in Rokken, Kamizoolen, Broeken en Hoeden zoals de ordinaris Militie draagt. Dit uniform kost de waardgelders een stuiver per dag, die van hun gage zal worden ingehouden, Van dit plakkaat is in de grote Nederlandse bibliotheken 1 exemplaar aanwezig. (KB en UBA). Niet in STCN, Waardgelders waren huursoldaten in tijdelijke dienst. Zij werden aangenomen om ter aanvulling van de schutterij of het garnizoen orde en rust te bewaren in de steden De Staten van Holland hadden op 5 augustus 1747 besloten, dat er in de Hollandse steden 10.000 zouden worden aangesteld
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2113
€  50.00

 
DIVERSE AUTEURS
Schauenburgs allgemeines Deutsches Kommersbuch
Diverse auteurs, Schauenburgs allgemeines Deutsches Kommersbuch, Unter musikalischer Redaktion von Fr.Silcher und Fr.Erk, Met gekleurde gelithografeerde titelpagina en een facsimile, Dreiunddrei§igste Auflage, Lahr, Druck und Verlag von Moritz Schauenburg, 1888, (VIII) + 718 pp, (16,1 x 11,7 cm), In de oorspronkelijke groene linnen stempelband met bolle Biernägel (0,8 cm). Gaudeamus Igitur Juvenes dum sumus in vergulde hoofdletters op voorplat. Op de rug: Kommersbuch in vergulde hoofdletters. Op voorplat en rug versieringen in zwart. Band en rug flink versleten en verkleurd. Gelithografeerde en typografische titelpagina. Rood op snee. Typografische titelpagina en facsimile van een brief ingeplakt met plakband. Achterin is ook een blaadje met plakband ingeplakt en verstevigd, Op de gelithografeerde titelpagina in potlood: Walther Lutz v. Ufft(?), 709 liederen met muzieknoten. Verdeeld over de afdelingen: Vaterlandslieder, Studentenlieder en Volkslieder, De eerste druk van dit zeer populaire liederenboek is van 1858, Wie een exemplaar bestelde, kreeg een speciaal voor hem met de hand gebonden boek. Desgewenst met zijn naam in vergulde letters op het voorplat en met de Biernägel die hij verkoos, op voor- en achterplat. Deze boeken lagen op tafel in de studentenkroeg en de Biernägel hielden het boek droog. Dat laatste is in dit geval niet helemaal goed gegaan!
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2013
€  30.00

 
BAILLIE, WILLIAM
A night scene showing a woman leaning through a window holding a lamp
Baillie, William, A night scene showing a woman leaning through a window holding a lamp, mezzotint, after a painting of Gerard Dou, belonging to Capt Baillie, z.pl., z.uitg., 1 oktober 1771, afbeelding / afbeelding + onderschrift / lijst: 19 x 13,9 / 22,1 x 14,8 / 28 x 20,8 cm, Ingelijst achter glas. Zwarte lijst met bruine en vergulde kaders. Enkele kleine beschadigingen op het lijstje, Achterop de lijst: stempel van Lunar Pictures 33 Town St. Duffield Derbyshire, William Baillie was een Ierse graveur en prenthandelaar die bekend werd met gravures naar of op de manier van Rembrandt. Hij diende als officier in het leger tot 1761. Zijn verzameld werk werd in 1792 uitgegeven onder de titel A series of 225 prints and etchings after Rembrandt, Teniers, G.Dou, Poussin and others
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3207
€  125.00

 
BAKKER, BARENT DE
Johan Temmink
Bakker, Barent de, Johan Temmink, portret te halven lijve van voren in ovaal, kopergravure, naar een gegraveerd portret door J.Houbraken naar J.M.Quinkhard van 1746, z.pl., z.uitg., 1762, portret / afbeelding / drukmoet / papier: 13,5 x 11,1 / 21,5 x 15,7 / 23,1 x 16,7 / 33,2 x 24,3 cm, Redelijk goede afdruk. Papier onafgesneden. Bovenaan in de marge wat bruine vlekjes, Een jonge man, gekleed in donkere jas met zeer wijde mouwen, een vest en een wit hemd, kijkt ons aan met het hoofd iets naar rechts gewend. Hij houdt de rechterhand op de borst. Een donkere mantel is om het onderlijf gedrapeerd. Hij draagt een bef en een pruik met krullen die tot ver over de schouders vallen, Muller 5296
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2398
€  20.00

 
BARON VAN DER CAPELLEN TOT DE MARSCH EN LATHMER, JONKHEER R.J.,
Origineel advys
Baron van der Capellen tot de Marsch en Lathmer, Jonkheer R.J., Origineel advys, z.pl., z.uitg., (1782). 8 pp 8º 22 x 14 cm A4. In een veel later omslagje van kaftpapier. Blaadje A1 is vastgeplakt aan het omslag. De andere drie blaadjes zitten los. Geen titelpagina. Papier onafgesneden. Papier wat verbruind. Advies van Robert Jasper aan de Staten van Gelderland. Hij is tegen het sluiten van een afzonderlijk vredesverdrag met Engeland. Ons gemenebest heeft de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van America erkend. En nu biedt Engeland ons aan de vrede te tekenen en een vrije zeevaart. Maar het is niet in ons belang een vredesregeling te treffen. Aan bondgenoot Frankrijk hebben wij in deze oorlog veel te danken. Laat ons één lijn trekken met Frankrijk en Rusland en gezamenlijk Engeland dwingen tot een voor alle betrokkenen gunstige en rechtvaardige vredesregeling. Verder vraagt Van der Capellen mee te werken aan het herstel in zijn functie in de Ridderschap van Overijssel van zijn neef Joan Derk van der Capellen. De nadruk ligt in dit advies heel sterk op de wil van het volk. Knuttel 20074
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3545
€  40.00

 
BEAUMARCHAIS, PIERRE-AUGUSTIN CARON DE (1732-1799)
Oeuvres compltes, (motto: Ma vie est un combat. Volt.), Tome deuxime / Théatre II
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de (1732-1799), Oeuvres compltes, (motto: Ma vie est un combat. Volt.), Tome deuxime / Théatre II, A Paris, Chez Léopold Collin, Libraire, rue Git-le-Coeur, 1809, Eén van de twee delen van het verzameld theaterwerk van Beaumarchais, (IV) + 615 + (1) pp 8º (20,8 x 13,4 cm), Het boek ziet er nogal geteisterd uit. Halfleren band met zeer afgesleten rug, waarop geen versieringen of titels meer zichtbaar zijn. De illustraties van Gautier ontbreken. (bijv bij p 413). Papier wat vergeeld, Op de binnenkant van het voorplat staat op een ingeplakt papiertje de naam: H.Hogevonder, Préface du Mariage de Figaro (1-56); La Folle Journee, ou le Mariage de Figaro, comédie en cinq actes et en prose (57-320); L'autre Tartuffe ou la Mre coupable, drame en cinq actes et en prose (321-486); Discours préliminaire de Tarare aux Abonnés de l'Opéra (487-509); Opdracht aan de componist Salieri (511-512), Libretto van de Prologue van de opera Tarare (513-523) en dat van de opera zelf (524-615). Tarare ging in premire op 8 juni 1787. Le mariage de Figaro werd voor 't eerst opgevoerd op 27 april 1784, In de grote Nederlandse bibliotheken is één compleet exemplaar van deze druk van de Oeuvres compltes in 7 delen, Het tweede deel van het Verzameld werk van Beaumarchais. De Oeuvres Compltes bestaan in de uitgave van 1809 uit zeven delen: 2 delen Théatre, 2 delen Mémoire, 1 deel Epoques en 2 delen Correspondance. Beaumarchais had in de jaren 80 van de achttiende eeuw veel succes met zijn stukken, maar was ook een zeer omstreden figuur. Het libretto van da Ponte van Mozarts Le nozze di Figaro (1786) is gebaseerd op dit blijspel van Beaumarchais. Voor de opera Tarare van Salieri schreef Beaumarchais het libretto zelf
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1522
€  25.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - Volgende pag.