gevonden: 525 boeken op 35 pagina's. Dit is pagina 7
Vorige pag. - Volgende pag.

 
N.N.
(Zinneprent op de Gewapende Neutraliteit)
N.N., (Zinneprent op de Gewapende Neutraliteit), allegorie / zinneprent, gravure, z.pl., z.uitg., (1780)., Prent / papier (inclusief de verklaring) / passe-partout: 16,6 x 29,9 / 33 x 42 / 42 x 45, Goed exemplaar. Met de 'Verklaaring van de Zinnebeeldige konstplaat'. Enkele vlekjes in de tekst. In passe-partout., Aan een met een zwaard bewapende arm die uit de wolken steekt, hangen de met elkaar verbonden wapens van Rusland, Zweden, Denemarken en Nederland. Op de begane grond zien we de mishandelde Lankmoedigheid (het onderdrukte Nederland), die door Heerschzucht, Onbedachtzaamheid, Roofzucht en Armoede wordt belaagd (Engeland). Dapperheid, Wijsheid en Sterkte (Denemarken, Zweden en Rusland) komen de mishandelde Lankmoedigheid te hulp. Dankbaarheid (Amsterdam) staat rechts en links zien we de gerechtigheid op haar troon, waarvoor Vryheid en Voorzichtigheid (Nederland) klagen. Over dit alles verspreidt het Alziend Oog zijn stralen., Muller 4378, Op initiatief van Catharina II sloten Zweden, Denemarken en Rusland dit verbond in 1780. Het doel was het vrije handelsverkeer op zee te beschermen tegen het kapen van schepen van neutrale mogendheden door de deelnemers aan de Amerikaanse vrijheidsoorlog, in het bijzonder Engeland. Nadat de republiek was uitgenodigd toe te treden tot het verbond, ontstond een discussie daarover. Aan deze discussie neemt deze patriottische propagandaprent deel. In november besloten de Staten generaal tot toetreding met 4 provincies voor en 3 tegen. Voordat de toetreding officieel was, verklaarde Engeland de oorlog aan de Republiek en was de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) een feit. P.J.van Winter, TvG, 1963.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 683
€  75.00

 
N.N.
Zoetje Gerbrants
N.N., Zoetje Gerbrants, portret / borstbeeld links, krijtlitho, Naar het portret in De Hollandsche Pamela van een anonieme graveur naar een tekening van J.C.Philips uit 1754 met als onderschrift De Hollandsche Pamela; of de zegenpralende deugd. Op dit portret is Zoetjes decolleté wat royaler dan op de litho de oorbellen zijn minder eenvoudig en de parels iets groter. Zoetje zelf was in de 18de eeuw wat weelderiger van figuur en breder en korter dan in de 19de. In 1754 heeft zij een bolle toet; in 1840 niet. Op de borst draagt zij een medaillon met (onleesbaar) randschrift. Het kuiltje in de kin is minder geprononceerd dan op de litho, La Haye, van Lier frres, (1839-1847), portret / portret + onderschrift / papier: 8,2 x 8,8 / 11,6 x 8.8 / 21,4 x 14,9 cm, Het portret is in goede staat. Rechts onder in de hoek is het papier wat afgesleten. Linker en rechter rand wat verbruind. Inktvlekje aan de bovenrand, Het deugdzame Zoetje kijkt ons met een frisse en min of meer tevreden glimlach recht in de ogen. Zij draagt een lijfje met een zeer laag uitgesneden decolleté. Om de hals heeft zij een dubbel parelsnoer met een hanger. In het haar zien we een ongeveer gelijk juweel vlak boven het voorhoofd en een bloemetje. LInks valt een dikke lok met krullen over de schouder. Zij heeft druppelvormige oorbellen. Tussen haar borsten op het lijfje lijkt een horloge met een strikje vastgemaakt. Om het lijfje is een donkere mantel geslagen, Niet bij Van Someren of Muller. Wel beschrijft Van Someren onder nummer 1970 het portretje naar J.C.Philips. Hij spelt de naam van de geportretteerde als Soetje Gerbrandts. Terwijl in het ovale randschrift Zoetje Gerbrants staat, Zoetje Gerbrants is tot ons gekomen in 1754. Zij is de heldin van een Nederlandse roman die volgens de anonieme schrijver van het voorwoord geen roman is, maar werkelijkheid. De Hollandsche Pamela of de Zegenpralende deugd, heet het boek. Hierin worden aan de hand van gemeenzame brieven en ander materiaal de wonderbare gevallen en ontmoetingen van Zoetje Gerbrants beschreven. Zoetje was een geringe dogter, die door haar schoonheid, vriendelijkheid en deugd wist op te klimmen tot de rang van gravin
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1837
€  25.00

 
(VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS)
J,A,Zoutman, vice-adm(iraal) extraord(inair) by 't E(del) M(ogend) Coll(egie) ter Adm(iraliteit) te Amsterdam. Bevelhebber van den zeeslag op Doggersbank
(Vinkeles, Reinier en C.Bogerts), J,A,Zoutman, vice-adm(iraal) extraord(inair) by 't E(del) M(ogend) Coll(egie) ter Adm(iraliteit) te Amsterdam. Bevelhebber van den zeeslag op Doggersbank, portret, borstbeeld rechts in medaillon, (naar de tekening van Pieter Frederik de la Croix), (Amsterdam en Harlingen), P.Conradi en V.v.d.Plaats, 1788, portret / prent / papier: 6,2 x 6,2 / 13,1 x 8,9 / 22,2 x 14,5 cm, Goed exemplaar met brede marges. Vier kleine gaatjes links in de marge verraden, dat deze prent ooit is meegebonden in een boek, Rechthoekige prent. Portret in medaillon. Op de achtergrond links een draperie. Boven op de lijst van het portret een scheepskroon. Rechts een oorlogschip. Het portret staat op een voetstuk. Met daarop het onderschrift in een cartouche. Op de voorgrond liggen kanonskogels, een kanon, een kruitvat en andere attributen, Niet bij Muller en niet bij Van Someren.In 1781 en 82 heeft Johannes Allart een serie van 7 portretten van Doggerbankse helden in 8º uitgegeven: Zoutman, Van Kinsbergen, Dedel, Bentinck, Van Braam, Staringh en Braak. Dit is een herdruk van een prent uit deze serie (Muller 6319). Dit portret is afgeleid van het portret te halven lijve rechts door Vinkeles naar een tekening van De la Croix (Muller 6318). Op deze prent ontbreken de gouden gedenkpenning aan de gouden ketting én de gouden erepenning aan het rood-wit-blauwe lint, die te zien zijn op het grotere portret van Zoutman uit dezelfde tijd. Op een prent (ook borstbeeld rechts) door Vinkeles die is gemaakt voor het derde deel van het vervolg op Wagenaar (Muller 6320) ontbreekt alleen de gouden gedenkpenning met gouden ketting. Maar deze hangt losjes gedrapeerd op het voetstuk waarop het portret rust
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2352
€  20.00

 
D'AIGUEBERT, JEAN DU MAS (1692-1755)
L'Avare amoureux
d'Aiguebert, Jean du Mas (1692-1755), L'Avare amoureux, Comédie en un acte, (drukkersmerk), A Paris, Aux dépens de la Compagnie, 1764, In een convoluut met 5 andere stukken: (1) (Marivaux), La Méprise, Comédie, (Paris?), (Ca 1764?): (3) De la Place, Adele, comtesse de Ponthieu, Tragedie, Paris, 1758; (4) De Haute-Roche, Le Soupé mal apresté, comedie, Paris, 1741; (5) Palissot de Montenoy, Les Philosophes, Comédie en trois actes, en vers, Avignon, 1760; (6) (De La Fontaine of De Champmesié), Le Florentin, Comedie en vers, en deux actes, Paris, 1740, 32 pp, 8º, (18 x 11 cm), A-D4, Papier afgesneden. Gebonden in stevig met grijs en paars papier beplakt bordpapieren Bradelbandje. Rug onderin iets beschadigd. Hoeken wat afgesleten. Verder in goede staat, Typografische titelpagina. Acteurs. Tekst van het blijspel, Dit blijspel is niet aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 339b
€  95.00

 
ALLEBÉ, G.A.N.
Het kind in zijne eerste levensjaren. Wenken voor ouders. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Allebé, G.A.N., Het kind in zijne eerste levensjaren. Wenken voor ouders. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Gedrukt bij C.A.Spin & Zoon, Leiden, D.du Mortier en Zoon, 1853, Nieuwe werken van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, VIII + 198 + (2 blanco) pp, 23,7 x 15,2 cm, In de oorspronkelijke grijze bedrukte papieren omslag
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3069
€  20.00

 
ALPHEN, HIERONYMUS VAN
Nederlandsche Gezangen
Alphen, Hieronymus van, Nederlandsche Gezangen, (titelvignet van N.van der Meer Junior naar J.Buijs: allegorische voorstelling met putti en Willem I), (eerste druk), Amsterdam, Johannes Allart, 1779, (2 blanco) + XIV + 39 (genummerd 3-41) + (1 blanco) pp. Bij de paginering van het gedeelte met de gezangen is er misschien van uitgegaan, dat de Franse titelpagina voor de gezangen zou worden geplaatst. In een exemplaar in de KB (842C11, op Google) is dat het geval. In mijn exemplaar gaan twee blanco pp vooraf aan de Franse titelpagina met achterop het motto van Ossian. Dan volgt de gegraveerde titelpagina en 4 pp opdracht aan Willem V. Het Voorberigt begint op bladzij (VII). Ogenschijnlijk ontbreekt in mijn exemplaar het blaadje met pp 1 en 2. Het boekje telt uiteindelijk XIV + 44 pp, 8º, (22,1 x 13,5 cm), Ingenaaid in omslag van sierpapier. Papier onafgesneden en wat versleten. Vochtvlekken op de eerste 2 blaadjes, Het bundeltje liedjes begint met een opdracht aan Willem V. In het voorbericht horen we, dat Van Alphen een nieuwe weg ingeslagen is met deze gezangen. Daarom is het niet zo erg, dat het maar een dun bundeltje is, zegt hij. De dichter is eraan begonnen toen hij werd geïnspireerd door de komende viering van het 200-jarig bestaan van de Unie van Utrecht. De liederen en liedjes zijn bestemd voor iedereen en het publiek zal bepalen of er meer komen. 'Het is tog beter niet te schrijven dan te schrijven en niet gelezen te worden'. Enkele gezangen zijn in den toon der hooge ode; andere zijn volksliedjes en 'in den laagsten toon gestemd'. Verder zijn 't historische liedjes: ze worden als het ware gezongen door personen die de daarin voorkomende gebeurtenissen meemaken. De zanger doet alsof hij leeft in de tijd van de bezongen gebeurtenissen, Deze uitgave is in zeer ruime mate voorhanden in de grote Nederlandse bibliotheken, maar is antiquarisch nogal schaars, Evenals Rhijnvis Feith is Hieronymus van Alphen een hervormer en verrijker van onze Nederlandse literatuur. Hij was de eerste die Nederlandse liedjes voor Nederlandse kinderen schreef. Hij publiceerde als eerste Nederlander vaderlandse (patriottische) liedjes en was daarmee Bellamy ruimschoots voor
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2849
€  75.00

 
LE PRE ANDRÉ J (YVES MARIE ANDRÉ)
Essai sur le beau, avec un discours préliminaire. Et des Réfléctions sur le Gožt par M.Formey
Le pre André J (Yves Marie André) , Essai sur le beau, avec un discours préliminaire. Et des Réfléctions sur le Gožt par M.Formey, Amsterdam, J.H.Schneider, 1760. (ii) + cxxviij + (4) + 199 + 3 blanco pp 12º (16,5 x 10,5 cm) Met een rond boekdrukkersmerk als vignet. Het is een reproductie van de keerzijde van een Franse gedenkpenning, die in 1663 is geslagen in opdracht van Colbert. Op de keerzijde, die hier is afgedrukt, zien we Mercurius. Hij leunt op een pot met penningen en schrijft met een staafje de heldendaden des konings (Lodewijk xiv) op een koperen tafel. Het randschrift luidt: rerum gestarum fides (de geloofwaardigheid van voorgevallene zaken). Deze penning is beschreven en afgebeeld door Van Loon in 1731. De eerste druk bij Schneider is van 1759 in 8º. Dit is een exemplaar van de tweede druk bij deze uitgever. Hiervan is 1 exemplaar in een van de grote Nederlandse bibliotheken. De eerste druk in Frankrijk is van 1741 bij Guerin te Parijs. Gebonden in een leren bandje met rijk versierd voorplat en achterplat. Op het voorplat: een familiewapen in ovaal. Op het achterplat: in eenzelfde ovaal de hoofdletters F en B ineengestrengeld. Rug met ribben, vergulde ornamenten en rugschildje met de titel van het boek. Ander rugschildje ontbreekt. Rug bovenin beschadigd. Titelpagina wat gevlekt, evenals het discours préliminaire. Verder redelijk fris. Schutbladen van sierpapier met kammarmering. Op de titelpagina een stempeltje met: ex libris A.Roznincki.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3498
€  95.00

 
ANDRIESSEN,P.J.
Door het kreupelbosch tot den troon, De jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland
Andriessen,P.J., Door het kreupelbosch tot den troon, De jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland, (drukkersmerk met spreuk: Altyt Waek Saem), Met vier gekleurde plaatjes, waarvan het derde is gesigneerd Bos. De andere drie zijn van een onbekende monogrammist, Tweede druk, Leiden, A.W.Sijthoff, (1889), VIII + 164 pp + 4 pp illustraties, (19,8 x 13,6 cm), Gebonden in een rode linnen stempelband. Op het voorplat omlijstingen in zwart en auteur en titel in vergulde letters. Op de rug eenvoudige ornamenten in zwart; auteur en titel in vergulde letters. Schutbladen van grauw papier. Boekblok voorin gebroken. Band in zeer goede staat, De levensgeschiedenis van koningin Elisabeth tot zij, 25 jaar oud, koningin van Engeland werd, De eerste druk is van 1875
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2255
€  10.00

 
ANDRIESSEN,P.J.
De prins en Johan de Witt, of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering
Andriessen,P.J., De prins en Johan de Witt, of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering, (drukkersmerk met spreuk: Altyt Waek Saem), Met vier gekleurde litho's van Tresling & Co Hof-Lith Amsterdam, Vierde druk. De eerste druk is van 1863, Leiden, A.W.Sijthoff, (1885), VIII + 184 pp + 4 pp illustraties, (19,9 x 13,8 cm), Gebonden in een rode linnen stempelband. Op het voorplat omlijstingen in zwart en auteur en titel in vergulde letters. Op de rug eenvoudige ornamenten in zwart; auteur en titel in vergulde letters. Schutbladen van grauw papier. Boekblok achterin gebroken. Vlekje op het achterplat. Rug bovenaan iets beschadigd. Goed exemplaar, Met ongedateerd voorbericht van de schrijver. Volgens dit voorbericht heeft Andriessen zich hier op een nieuw terrein begeven: vaderlandsche karakterkunde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2177
€  7.50

 
ANDRIESSEN,P.J.
De Republiek in Woeling en Strijd of de regeeringsjaren van Prins Willem V, 1751-1795
Andriessen,P.J., De Republiek in Woeling en Strijd of de regeeringsjaren van Prins Willem V, 1751-1795, Met vier anonieme gekleurde plaatjes uit de steendrukkerij van Tresling & Co Hof Lith Amsterdam. Het eerste plaatje verbeeldt de aanhouding bij Goejanverwellesluis. Op plaatje 2 en 3 staat Kaat Mossel in de schijnwerper en op plaatje 4 de slag om Kattenburg in mei 1787. Op het voorplat zien we drie taferelen. Het bovenste kan betrekking hebben op de Slag bij Doggersbank. Het onderste lijkt mij een verdwaald middeleeuws tafereel en het middelste verbeeldt vermoedelijk Napoleon bij Egyptische piramiden (expeditie 1798-1801). De bandontwerper heeft het boek niet gelezen. Alleen de Slag bij Doggersbank komt in deze geschiedenis voor, derde druk, (drukkersmerk met spreuk: Altyt Waek Saem), Leiden, A.W.Sijthoff, (1894), VI + 215 + (1 blanco) pp + 4 pp illustraties, (19,8 x 13,8 cm), Gebonden in een grijze linnen stempelband. Vergulde letters en zwarte versiering op het voorplat en de rug. Achterplat blind bestempeld. Band iets versleten. Tamelijk fris exemplaar. Boekblok voorin los van de band. Eerste blaadje en titelprent helemaal los van het boekblok. Tamelijk fris exemplaar. Rug wat verschoten, Over de volgens de schrijver belangrijkste gebeurtenissen in de patriottentijd. De stadhouder speelt een onbelangrijke rol; Kaat Mossel is de heldin van deze geschiedenis. Andriessen is geen vriend van de patriotten, maar de stadhouder wordt afgeschilderd als een goedzak die weinig voor elkaar krijgt. Geruchtmakende gebeurtenissen als de slag bij Doggersbank, de inval van de Pruisen en woelingen in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht worden uitgebreid behandeld. Andriessen is een boeiend verteller, die ons met de neus op de feiten drukt. Dit om de Nederlandse Natie op te leiden tot gehoorzaamheid en onderdanigheid aan de over haar gestelde machten
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2324
€  10.00

 
ANDRIESSEN,P.J.
De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regeering 1650-1654
Andriessen,P.J., De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regeering 1650-1654, (drukkersmerk met spreuk: Altyt Waek Saem), Met vier gekleurde litho's van Tresling & Co Hof-Lith Amsterdam, Vierde druk. De eerste druk is van 1862, Leiden, A.W.Sijthoff, (tussen 1878 en 1887), VIII + 171 + (1 blanco) pp + 4 pp illustraties, (20,2 x 14 cm), Gebonden in een rode linnen stempelband. Op het voorplat: omlijstingen en uitbundige ornamenten in zwart met auteur en titel in vergulde letters centraal. Op de rug ook uitbundige ornamenten in zwart en goud; auteur en titel in vergulde letters. Schutbladen van grauw papier. Titelprent half los. Boven- en onderkant van de rug iets beschadigd, De namen van twee vorige eigenaars op het voorste schutblad, Geschiedenis van Nederland in verhalende vorm over de periode 1648-1654. Met een verhaal over Rembrandt en andere belangrijke schilders en een gedeelte over De Ruyter. Met ongedateerd voorbericht van de schrijver en een opmerking bij de vierde druk van de uitgever
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1379
€  10.00

 
ARNTZENIUS, R.H.
Alexander, Keizer aller Russen
Arntzenius, R.H., Alexander, Keizer aller Russen, Lierzang, (vignet), te Haarlem, bij A.Loosjes Pz., 1804., 12 pp, 8º, (21,7 x 12,7 cm)., Zonder omslag. Papier afgesneden. Verwijderd uit een convoluut., Dit gedicht is een van de honderden 'lierzangen' die in de jaren 1800-1820 door talloze Nederlandse dichters werden gemaakt. Vaak om in grote gezelschappen voor te dragen. De meest populaire vorm was een serie gelijkvormige strofen van 10 regels met rijmschema ababccdeed. De tienregelige strofe doet aan een sonnet denken, er is bijvoorbeeld een chute na vers 4, en kent talloze verschijningsvormen. De strofe die Arntzenius hier gebruikt, heeft jambische verzen van 7 of 8 lettergrepen en staat in een lange traditie. Deze komt in de zeventiende eeuw bij Krul en Bredero voor. Ook deze dichters gebruikten dit couplet bij vrolijke onderwerpen. Dit loflied op Alexander bestaat uit 15 strofen., Het gedicht is onderaan het laatste vers gedateerd: Haarlem Meij 1814.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 427
€  10.00

 
ARNTZENIUS, R(OBERT) H(ENDRIK) (1765-1845)
Nagelaten Gedichten
Arntzenius, R(obert) H(endrik) (1765-1845), Nagelaten Gedichten, (gegraveerd titelvignet van P.Velijn naar G.J.Micha'lis en J. van Walré), Haarlem, Vincent Loosjes, 1825, eerste en tweede deel, (4) + XXXIV + 167 + (1); (2) + XXIII + (1) + 160 pp, 8º, (23 x 13,5 cm)., Gebonden in de oorspronkelijke, bedrukte witte kartonnen banden. Platten en ruggen wat afgesleten. Vooral de rug van deel I is nogal kaal. Onafgesneden., Voorin deel I: de handtekening van de vorige eigenaar. Stempel van de Centrale Bibliotheek Moederhuis Mari'nburg Den Bosch op de Franse en gegraveerde titelpagina's. Op de achterkant van de titelpagina's een met inkt geschreven nummer dat is doorgestreept., Portret van de dichter door Velijn naar Hodges in het eerste deel. In deel 2 een Naamlijst der Inteekenaren. Deze verzen zijn uitgegeven door 's dichters zoon P.N.Arntzenius. In een uitvoerig voorbericht laat deze zijn vader aan het woord over dichterlijke voordrachten. Dergelijke gelegenheidsgedichten waren - evenals muziek en zang - in de tijd van Robert Hendrik Arntzenius dikwijls een belangrijk onderdeel van rituele burgerschapsvieringen. Ze waren dus bestemd voor de voordracht en in eerste instantie niet bedoeld om in stilte te lezen. Met de gedrukte versie in de hand kon de toehoorder later de bij de voordracht ondervonden gevoelens herbeleven.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 479
€  100.00

 
ARRENBERG, R.
Uit het Leven van Groote Mannen
Arrenberg, R., Uit het Leven van Groote Mannen, Boeiende verhalen en karaktertrekken, (ornament), Met drie gekleurde plaatjes: tegenover de titelpagina een plaatje bij het eerste verhaal. Een plaatje van het standbeeld van de dichter Tollens en een van de heldendaad van Van Speyk, Leiden, Amsterdam, D.Noothoven van Goor, J.Vlieger, (ca 1875?), (na 1881), (58) pp + 3 pp illustraties, (16,8 x 11 cm), Ingenaaid; met een geel, bedrukt, papieren omslag. Dit omslag is voor en achter op stevig karton geplakt. Op het voorplat is niet zoals bij de eerste druk bij Noothoven van Goor een van de drie gekleurde litho's in zwart wit weergegeven. Daar worden P.J.Andries(s)en en anderen ook niet meer als auteurs genoemd. Het achterplat is niet bedrukt; de afbeelding van Van Speyk is daar weggelaten. Wel worden op het voorplat alle gegevens van de titelpagina vermeld. Maar als uitgever staat daar nu J.Vlieger te Amsterdam, Het boekje vertelt in chronologische volgorde over de heldendaden van 8 mannen uit buiten- en binnenland. Onder hen Van Speyk. Tollens en Abraham Lincoln, Tussen 1850 en 1880 was Dirk Noothoven van Goor als boekhandelaar, drukker en uitgever actief in Leiden. Hij was een zoon van uitgever Gerrit Benjamin Van Goor te Gouda. Omstreeks 1875 gaf hij dit jeugdboek uit. In de periode 1879-1881werd de voorraad van deze uitgever geveild. Het restant van dit jeugdboek werd kennelijk gekocht door J.Vlieger. Hij maakte er een titeluitgave van met een met veel verschillende letters en wat ornamenten bedrukt voorplat (Met dank aan Zaal Books)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2266
€  15.00

 
D'ARTOIS, ARMAND (1788-1867) EN LEON (EMMANUEL THÉAULON) (1787-1841)
Karolina of het Geldersch landmeisje
D'Artois, Armand (1788-1867) en Leon (Emmanuel Théaulon) (1787-1841), Karolina of het Geldersch landmeisje, blijspel met zang, Oorspronkelijke titel: Angéline, ou La champenoise, comédie-vaudeville en un acte, imitée de l'allemand; par Dartois et Léon. De premire was op 5 april 1819 te Parijs in het Théatre des Variétés, Naar het Fransche vrij gevolgd door M.G.Engelman, De muziek was van Joseph-Denis Doche (1766-1825). In het Nederlandse stuk komt 1 nummer op zijn muziek voor, (ornament), tweede druk, Amsterdam, H.Moolenyzer Boekverkoper, (1827), 64 pp, 8º, (15,7 x 9,7 cm), In halflinnen bandje met sierpapier op de platten. Papier afgesneden. Rug half vergaan. Voorplat los. Gebruikt exemplaar, Etiketje met nummer 584 op het voorplat. De rol van Karel is met x in potlood gemarkeerd, Simpele intrige die alsmaar ingewikkelder wordt. Op zijn buitenplaats bij Den Haag probeert een baron neef Karel te koppelen aan nicht en pupil Karolina. Karel is een Haags feestbeest en kijkt neer op zijn nicht die op het Gelderse platteland is opgevoed. Zij woont in IJzendoorn (Neder-Betuwe), waar het in de kersentijd goed toeven is. Veel komische verwikkelingen en verkleedpartijen. Met 23 zangstukjes (aria's, duo's en trio's) op destijds populaire wijsjes. Het stuk eindigt met een voor de vaudeville kenmerkende beurtzang. Amusant stuk, De eerste druk van deze Nederlandse bewerking van de Franse comédie-vaudeville is van 1819. Daarvan zijn geen exemplaren in de grote Nederlandse bibliotheken. Wel van deze tweede druk bij J.C.van Kesteren (2 exemplaren). Moolenijzer heeft op het adres van de oorspronkelijke uitgever zijn eigen naam geplakt. In de KB is de eerste Parijse druk beschikbaar, Martinus Gerardus Engelman (1772-1823) was een Amsterdams ambtenaar over wie weinig bekend is. In elk geval was hij een zeer ijverig vertaler en bewerker van een grote hoeveelheid Franse en Duitse theaterstukken. Zijn eerste vertaling was Het magnetismus, blijspel naar Iffland (1798); zijn laatste stuk verscheen in 1822. Zie voor zijn werken NNBW. In 1818 vertaalde hij een Frans blijspel samen met een zekere P.L. (de vertaler van Tony van Theodoor Kšrner)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 402
€  25.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - Volgende pag.