gevonden: 488 boeken op 33 pagina's. Dit is pagina 6
Vorige pag. - Volgende pag.

 
(Peslouans, Lucas de ?)
Les vrais Mémoires de Cécile de Volanges. Rectifications et suite aux Liaisons Dangereuses
(Peslouans, Lucas de ?), Les vrais Mémoires de Cécile de Volanges. Rectifications et suite aux Liaisons Dangereuses, Met 21 van de 22 illustraties in de tekst en een frontispice tegenover beide titelpagina's. In deel I: frontispice, fleuron du titre, 'n medaillon bij de Justification du tirage en 10 (van de 11) illustraties tussen de tekst. In deel II: frontispice, fleuron du titre, 'n medaillon bij de Justification du tirage en 11 (van de 11) illustraties tussen de tekst. De illustraties zijn reproducties van prenten uit gelijkgestemde boeken uit de lange 18de eeuw, Dit boek is gedrukt in een oplage van 2000 exemplaren. 500 werden gedrukt op pur fil Lafuma teinté en 1500 op Vergé antique teinté. Dit is nummer 670, Paris, Henry Goulet, Editeur, 1926, 2 dln, XIX + (I blanco) + 133 + (1 blanco) + 1 + (5 blanco) / 161 + 3 + (3 blanco) pp, (21,7 x 17 cm), In papieren uitgeversbandjes met paarsgekleurd marmerpapier op rug en slappe kartonnen platten. Op voorplatten en ruggen is de band wat verschoten. Op beide delen een rugetiket met titel en deelaanduiding. Binnenin is het papier wat verbruind en onafgesneden. Helaas ontbreekt 1 van de 24 prentjes: het is uitgeknipt zonder het boekblok te beschadigen. Enkele scheurtjes in het voorplat van deel I, In 1927 heeft de Parijse uitgever J.Fort de exemplaren die nog over waren, overgenomen en voorzien van een etiket met zijn naam en het jaar 1927. 2 Zulke exemplaren zijn te vinden in de KB en de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2585
€  75.00

 
A.C.
Vüe dessinée par le Graphomêtre universel
A.C., Vüe dessinée par le Graphomêtre universel, topografische prent, met de hand ingekleurde kopergravure, ('s Gravenhage), (J.H.Munnikhuizen), (1778), Planche nummer XI van 12 gravures die waren opgenomen in de Description d'un graphometre universel (....) a dessiner toutes sortes d'objects de la manière la plus exacte (....) inventé par A.G.Eckhardt I, La Haye J.H.Munnikhuizen, 1778 en in de Nederlandse uitgave Beschryving van een algemeenen graphometer, zynde een allernaauwkeurigst teken-werktuig uitgevonden door A.G.Eckhardt I, 's Gravenhage, J.H.Munnikhuizen, 1778, afbeelding / passe-partout / binnenkant lijst / buitenkant lijst: 21,6 x 36,9 / 22,9 x 37,8 / 35,8 x 50 / 38,6 x 52,9 cm, Achter passe-partout en ingelijst in mahoniehouten lijst, Vanaf de Korte Vijverberg zien we een gedeelte van Den Haag. Rechts de bomen met daarachter de statige huizen aan de Lange Vijverberg en Links de gebouwen van het Binnenhof. Aan de overkant van het water ligt het eilandje met daarachter de bebouwing op het Buitenhof, de toren van de Grote Kerk en het torentje van het oude Stadhuis. Rechts op de voorgrond een grote boom, Het lijkt erop, dat het bij de inschrijving geen storm liep. Het werk zou in twee delen uitkomen, maar ik heb alleen exemplaren van de eerste aflevering gesignaleerd, Volgens de bespreking van de Graphometre Universel in de Observations sur le Physique, sur l'Histoire naturelle en sur les arts, Journal de Physique van september 1778 heeft de heer A.G,Eckhardt een apparaat uitgevonden dat alle zichtbare objecten meet en tekent en een onmisbaar hulpmiddel is bij het perspectieftekenen. De uitvoerige beschrijving van deze uitvinding zal in 2 delen verschijnen. Men kan erop intekenen voor 2 Hollandse ducaten bij P.F.Gosse in Den Haag, bij wie ook een van de aan het werk toegevoegde platen te zien is
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2797
€  150.00

 
(Een Vriend van het Stadhouderschap)
De Weelde in Nederland
(Een Vriend van het Stadhouderschap), De Weelde in Nederland, Met gegraveerd titelvignet. Van R.Vinkeles of N.v.d.Meer, jun naar J.Buijs?, (Amsterdam?), (Johannes Allart?), 1790, 30 + 2 blanco pp, 8º, 20,2 x 13 cm, Zonder omslag. Ooit verwijderd uit een convoluut. Gedrukt op stevig papier, De dichter van dit pamflet, die dit dichtstuk ondertekende met: Een vriend van het Stadhouderschap, begint met een citaat van Petrus Burmannus Secundus, Hij heeft veel kritiek op de mannelijke nalopers van de Weelde. die tegenwoordig in Nederland letterlijk en figuurlijk regeert. Alles is uitheems en verwijfd: de mode, de gebaren, de mannen. Niemand durft nog te vechten voor de goede zaak. De schrijver gaat geweldig te keer tegen de invasie van de Pruisen in 1787. Hij schildert uitvoerig de plunderingen die daarop volgden en spreekt zijn minachting uit voor zich patriot noemende figuren die toen iedereen Oranje riep, luidkeels meeriepen. Vooral predikanten die opzichtig van koers veranderden, moeten het ontgelden, Knuttel 21931. Van dit pamflet in verzen zijn 10 exemplaren in 6 grote Nederlandse bibliotheken aanwezig, Over dit anonieme pamflet en voornamelijk over het gelijknamige pamflet uit 1784, dat is ondertekend door Batavus en op grond daarvan wordt toegeschreven aan Bernardus Bosch: Louis G.Saalmink, De weelde in Nederland, of een bibliotheek voor elegante heertjes, De boekenwereld XVII (2000-2001), 110-122. Bernardus Bosch zou toch ook de dichter van dit pamflet uit 1790 kunnen zijn. De schrijver is in elk geval een patriot die graag zou willen, dat de stadhouder zijn aanhangers wat beter in de hand zou willen houden en ware vaderlanders zou aanstellen op belangrijke posten. In plaats van egoïstische vleiers
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3308
€  40.00

 
(Diverse auteurs)
Het Zedelyk Tooneel, Bevattende eenige der beste Zedelyke tooneelspelen. Uit verscheidene Taalen byeengebragt. Met keurige konstplaaten versiert
(Diverse auteurs), Het Zedelyk Tooneel, Bevattende eenige der beste Zedelyke tooneelspelen. Uit verscheidene Taalen byeengebragt. Met keurige konstplaaten versiert, (ornament), (titelprenten van N.v.d.Meer (2x), N.v.d.Meer naar J.Buijs (2x), J.Punt naar J.Buijs (7x), C.Bogerts naar J.Buijs (3x) en R.Vinkeles naar J.Buijs. Met in elk deel een dubbel stel titelprentjes. Het eerste prentje (met aanduiding van de scène en de makers van de illustratie) zit steeds achter de Franse titelpagina. De andere afdruk (zonder letters) zit bij de tekst van de scène die is uitgebeeld), Te Amsterdam, By A.van der Kroe, op den Dam, 1778-1781, Deel I-V (5 van de 9 delen), Deel I: (VIII) + 64, (2) + (65-67) + 68-166 en (167-168) + (171) + 172-288 + (2) pp; deel II: (IV) + 84, (85-86) + 89-216 en (2) + 217-308 pp; deel III: (IV) + 80 + (81-83) + 84-182 en (183-187) + 188-374 pp; deel IV: (IV) + 78, (4) + 81-163 + (164 blanco) en (165-167) + 168-266 pp; deel V: (IV) + 50 + (2), (51-53) + 54-132 en (133-140) + 143-222 pp. Volgens de nummering van de bladzijden lijkt er wel eens iets te ontbreken, maar dat is niet het geval, 8º, (19,9 x 12,9 cm), Gebonden in uniforme halfleren bandjes. Ruggen zonder ribben met twee rugschildjes, waarop titel en nummer van de serie. Eenvoudige vergulde versieringen. Rug van deel I bovenaan iets beschadigd. Voorin deel I enkele roestvlekjes. Gedrukt op stevig papier. Een keurige en interessante set, In elk deel op de achterkant van het voorplat: een etiket van Anton A.Mittelmeijer, Boekverkoooper, 96 Vijzelstraat 96, Amsterdam en een stemple met nu: Vijzelgracht 9, 9 uit het Frans vertaalde stukken van Blin de Sainmore, De Falbaire de Quigney, Gernevalde, Goldoni, Mercier (2x), De Rozoy, d'Ussieux en Voltaire; 4 Duitse stukken: twee anoniem, waarvan één van T.P. von Gebler (Worp II,326), een van De Dalberg en F.G. Freiherr von Nesselrode Het valt op, dat er geen enkel Engels stuk is opgenomen. Nogal wat stukken waren bij verschijnen wel nieuw, maar werden bijna tegelijkertijd ook door anderen vertaald. Alle vertalers blijven anoniem. De 2 (oorspronkelijke) stukken worden aangeduid als 'een origineel' en zijn voorzien van de naam van de schrijver: Jan van Panders, De geschiedenis van dit seriewerk is begonnen in 1777. Dan verschijnt een Bericht van inteekening van de Amsterdamse uitgevers Willem Coertse en Dirk Schuurman. Ze zijn van plan elke maand een nieuw vertaald toneel-spel uit te geven, onder de naam Het Zedelyk Fransch, Engels en Hoogduitsch tooneel. De eerste jaargang is in 1778 verschenen; deze bestond uit 6 stukken (2 delen). In 1779-1782 verschenen er elk jaar 3 (1 deel). Het volgende deel (VII) is van 1788; dit kwam uit bij Van der Kroe en Capel. Tussen 1789 en 1791 verscheen deel VIII en het laatste en negende deel draagt het jaartal 1792 op de titelpagina, Dit seriewerk heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de opkomst van het burgerlijk toneel in proza in Nederland. In de eerste jaargangen verschenen alleen vertaalde stukken. Maar vanaf deel IV worden ook oorspronkelijk Nederlandse toneelspelen opgenomen. Het eerste stuk is van Jan van Panders uit Alkmaar (1747-1809); het tweede eveneens (in V). In deel VI staat een stuk van Willem Imme. Aan nummer VII leverden beide schrijvers een bijdrage. Het stuk van Panders in deze jaargang voert de intrigerende titel 'De gewapende uittocht'
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 974
€  200.00

 
N.N.
(Zinneprent op de Gewapende Neutraliteit)
N.N., (Zinneprent op de Gewapende Neutraliteit), allegorie / zinneprent, gravure, z.pl., z.uitg., (1780)., Prent / papier (inclusief de verklaring) / passe-partout: 16,6 x 29,9 / 33 x 42 / 42 x 45, Goed exemplaar. Met de 'Verklaaring van de Zinnebeeldige konstplaat'. Enkele vlekjes in de tekst. In passe-partout., Aan een met een zwaard bewapende arm die uit de wolken steekt, hangen de met elkaar verbonden wapens van Rusland, Zweden, Denemarken en Nederland. Op de begane grond zien we de mishandelde Lankmoedigheid (het onderdrukte Nederland), die door Heerschzucht, Onbedachtzaamheid, Roofzucht en Armoede wordt belaagd (Engeland). Dapperheid, Wijsheid en Sterkte (Denemarken, Zweden en Rusland) komen de mishandelde Lankmoedigheid te hulp. Dankbaarheid (Amsterdam) staat rechts en links zien we de gerechtigheid op haar troon, waarvoor Vryheid en Voorzichtigheid (Nederland) klagen. Over dit alles verspreidt het Alziend Oog zijn stralen., Muller 4378, Op initiatief van Catharina II sloten Zweden, Denemarken en Rusland dit verbond in 1780. Het doel was het vrije handelsverkeer op zee te beschermen tegen het kapen van schepen van neutrale mogendheden door de deelnemers aan de Amerikaanse vrijheidsoorlog, in het bijzonder Engeland. Nadat de republiek was uitgenodigd toe te treden tot het verbond, ontstond een discussie daarover. Aan deze discussie neemt deze patriottische propagandaprent deel. In november besloten de Staten generaal tot toetreding met 4 provincies voor en 3 tegen. Voordat de toetreding officieel was, verklaarde Engeland de oorlog aan de Republiek en was de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) een feit. P.J.van Winter, TvG, 1963.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 683
€  75.00

 
N.N.
Zoetje Gerbrants
N.N., Zoetje Gerbrants, portret / borstbeeld links, krijtlitho, Naar het portret in De Hollandsche Pamela van een anonieme graveur naar een tekening van J.C.Philips uit 1754 met als onderschrift De Hollandsche Pamela; of de zegenpralende deugd. Op dit portret is Zoetjes decolleté wat royaler dan op de litho de oorbellen zijn minder eenvoudig en de parels iets groter. Zoetje zelf was in de 18de eeuw wat weelderiger van figuur en breder en korter dan in de 19de. In 1754 heeft zij een bolle toet; in 1840 niet. Op de borst draagt zij een medaillon met (onleesbaar) randschrift. Het kuiltje in de kin is minder geprononceerd dan op de litho, La Haye, van Lier frères, (1839-1847), portret / portret + onderschrift / papier: 8,2 x 8,8 / 11,6 x 8.8 / 21,4 x 14,9 cm, Het portret is in goede staat. Rechts onder in de hoek is het papier wat afgesleten. Linker en rechter rand wat verbruind. Inktvlekje aan de bovenrand, Het deugdzame Zoetje kijkt ons met een frisse en min of meer tevreden glimlach recht in de ogen. Zij draagt een lijfje met een zeer laag uitgesneden decolleté. Om de hals heeft zij een dubbel parelsnoer met een hanger. In het haar zien we een ongeveer gelijk juweel vlak boven het voorhoofd en een bloemetje. LInks valt een dikke lok met krullen over de schouder. Zij heeft druppelvormige oorbellen. Tussen haar borsten op het lijfje lijkt een horloge met een strikje vastgemaakt. Om het lijfje is een donkere mantel geslagen, Niet bij Van Someren of Muller. Wel beschrijft Van Someren onder nummer 1970 het portretje naar J.C.Philips. Hij spelt de naam van de geportretteerde als Soetje Gerbrandts. Terwijl in het ovale randschrift Zoetje Gerbrants staat, Zoetje Gerbrants is tot ons gekomen in 1754. Zij is de heldin van een Nederlandse roman die volgens de anonieme schrijver van het voorwoord geen roman is, maar werkelijkheid. De Hollandsche Pamela of de Zegenpralende deugd, heet het boek. Hierin worden aan de hand van gemeenzame brieven en ander materiaal de wonderbare gevallen en ontmoetingen van Zoetje Gerbrants beschreven. Zoetje was een geringe dogter, die door haar schoonheid, vriendelijkheid en deugd wist op te klimmen tot de rang van gravin
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1837
€  25.00

 
(Vinkeles, Reinier en C.Bogerts)
J,A,Zoutman, vice-adm(iraal) extraord(inair) by 't E(del) M(ogend) Coll(egie) ter Adm(iraliteit) te Amsterdam. Bevelhebber van den zeeslag op Doggersbank
(Vinkeles, Reinier en C.Bogerts), J,A,Zoutman, vice-adm(iraal) extraord(inair) by 't E(del) M(ogend) Coll(egie) ter Adm(iraliteit) te Amsterdam. Bevelhebber van den zeeslag op Doggersbank, portret, borstbeeld rechts in medaillon, (naar de tekening van Pieter Frederik de la Croix), (Amsterdam en Harlingen), P.Conradi en V.v.d.Plaats, 1788, portret / prent / papier: 6,2 x 6,2 / 13,1 x 8,9 / 22,2 x 14,5 cm, Goed exemplaar met brede marges. Vier kleine gaatjes links in de marge verraden, dat deze prent ooit is meegebonden in een boek, Rechthoekige prent. Portret in medaillon. Op de achtergrond links een draperie. Boven op de lijst van het portret een scheepskroon. Rechts een oorlogschip. Het portret staat op een voetstuk. Met daarop het onderschrift in een cartouche. Op de voorgrond liggen kanonskogels, een kanon, een kruitvat en andere attributen, Niet bij Muller en niet bij Van Someren.In 1781 en 82 heeft Johannes Allart een serie van 7 portretten van Doggerbankse helden in 8º uitgegeven: Zoutman, Van Kinsbergen, Dedel, Bentinck, Van Braam, Staringh en Braak. Dit is een herdruk van een prent uit deze serie (Muller 6319). Dit portret is afgeleid van het portret te halven lijve rechts door Vinkeles naar een tekening van De la Croix (Muller 6318). Op deze prent ontbreken de gouden gedenkpenning aan de gouden ketting én de gouden erepenning aan het rood-wit-blauwe lint, die te zien zijn op het grotere portret van Zoutman uit dezelfde tijd. Op een prent (ook borstbeeld rechts) door Vinkeles die is gemaakt voor het derde deel van het vervolg op Wagenaar (Muller 6320) ontbreekt alleen de gouden gedenkpenning met gouden ketting. Maar deze hangt losjes gedrapeerd op het voetstuk waarop het portret rust
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2352
€  20.00

 
d'Aiguebert, Jean du Mas (1692-1755)
L'Avare amoureux
d'Aiguebert, Jean du Mas (1692-1755), L'Avare amoureux, Comédie en un acte, (drukkersmerk), A Paris, Aux dépens de la Compagnie, 1764, In een convoluut met 5 andere stukken: (1) (Marivaux), La Méprise, Comédie, (Paris?), (Ca 1764?): (3) De la Place, Adele, comtesse de Ponthieu, Tragedie, Paris, 1758; (4) De Haute-Roche, Le Soupé mal apresté, comedie, Paris, 1741; (5) Palissot de Montenoy, Les Philosophes, Comédie en trois actes, en vers, Avignon, 1760; (6) (De La Fontaine of De Champmesié), Le Florentin, Comedie en vers, en deux actes, Paris, 1740, 32 pp, 8º, (18 x 11 cm), A-D4, Papier afgesneden. Gebonden in stevig met grijs en paars papier beplakt bordpapieren Bradelbandje. Rug onderin iets beschadigd. Hoeken wat afgesleten. Verder in goede staat, Typografische titelpagina. Acteurs. Tekst van het blijspel, Dit blijspel is niet aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 339b
€  95.00

 
Allebé, G.A.N.
Het kind in zijne eerste levensjaren. Wenken voor ouders. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Allebé, G.A.N., Het kind in zijne eerste levensjaren. Wenken voor ouders. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Gedrukt bij C.A.Spin & Zoon, Leiden, D.du Mortier en Zoon, 1853, Nieuwe werken van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, VIII + 198 + (2 blanco) pp, 23,7 x 15,2 cm, In de oorspronkelijke grijze bedrukte papieren omslag
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3069
€  20.00

 
Alphen, Hieronymus van
Nederlandsche Gezangen
Alphen, Hieronymus van, Nederlandsche Gezangen, (titelvignet van N.van der Meer Junior naar J.Buijs: allegorische voorstelling met putti en Willem I), (eerste druk), Amsterdam, Johannes Allart, 1779, (2 blanco) + XIV + 39 (genummerd 3-41) + (1 blanco) pp. Bij de paginering van het gedeelte met de gezangen is er misschien van uitgegaan, dat de Franse titelpagina voor de gezangen zou worden geplaatst. In een exemplaar in de KB (842C11, op Google) is dat het geval. In mijn exemplaar gaan twee blanco pp vooraf aan de Franse titelpagina met achterop het motto van Ossian. Dan volgt de gegraveerde titelpagina en 4 pp opdracht aan Willem V. Het Voorberigt begint op bladzij (VII). Ogenschijnlijk ontbreekt in mijn exemplaar het blaadje met pp 1 en 2. Het boekje telt uiteindelijk XIV + 44 pp, 8º, (22,1 x 13,5 cm), Ingenaaid in omslag van sierpapier. Papier onafgesneden en wat versleten. Vochtvlekken op de eerste 2 blaadjes, Het bundeltje liedjes begint met een opdracht aan Willem V. In het voorbericht horen we, dat Van Alphen een nieuwe weg ingeslagen is met deze gezangen. Daarom is het niet zo erg, dat het maar een dun bundeltje is, zegt hij. De dichter is eraan begonnen toen hij werd geïnspireerd door de komende viering van het 200-jarig bestaan van de Unie van Utrecht. De liederen en liedjes zijn bestemd voor iedereen en het publiek zal bepalen of er meer komen. 'Het is tog beter niet te schrijven dan te schrijven en niet gelezen te worden'. Enkele gezangen zijn in den toon der hooge ode; andere zijn volksliedjes en 'in den laagsten toon gestemd'. Verder zijn 't historische liedjes: ze worden als het ware gezongen door personen die de daarin voorkomende gebeurtenissen meemaken. De zanger doet alsof hij leeft in de tijd van de bezongen gebeurtenissen, Deze uitgave is in zeer ruime mate voorhanden in de grote Nederlandse bibliotheken, maar is antiquarisch nogal schaars, Evenals Rhijnvis Feith is Hieronymus van Alphen een hervormer en verrijker van onze Nederlandse literatuur. Hij was de eerste die Nederlandse liedjes voor Nederlandse kinderen schreef. Hij publiceerde als eerste Nederlander vaderlandse (patriottische) liedjes en was daarmee Bellamy ruimschoots voor
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2849
€  75.00

 
Andriessen,P.J.
Door het kreupelbosch tot den troon, De jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland
Andriessen,P.J., Door het kreupelbosch tot den troon, De jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland, (drukkersmerk met spreuk: Altyt Waek Saem), Met vier gekleurde plaatjes, waarvan het derde is gesigneerd Bos. De andere drie zijn van een onbekende monogrammist, Tweede druk, Leiden, A.W.Sijthoff, (1889), VIII + 164 pp + 4 pp illustraties, (19,8 x 13,6 cm), Gebonden in een rode linnen stempelband. Op het voorplat omlijstingen in zwart en auteur en titel in vergulde letters. Op de rug eenvoudige ornamenten in zwart; auteur en titel in vergulde letters. Schutbladen van grauw papier. Boekblok voorin gebroken. Band in zeer goede staat, De levensgeschiedenis van koningin Elisabeth tot zij, 25 jaar oud, koningin van Engeland werd, De eerste druk is van 1875
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2255
€  10.00

 
Andriessen,P.J.
De prins en Johan de Witt, of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering
Andriessen,P.J., De prins en Johan de Witt, of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering, (drukkersmerk met spreuk: Altyt Waek Saem), Met vier gekleurde litho's van Tresling & Co Hof-Lith Amsterdam, Vierde druk. De eerste druk is van 1863, Leiden, A.W.Sijthoff, (1885), VIII + 184 pp + 4 pp illustraties, (19,9 x 13,8 cm), Gebonden in een rode linnen stempelband. Op het voorplat omlijstingen in zwart en auteur en titel in vergulde letters. Op de rug eenvoudige ornamenten in zwart; auteur en titel in vergulde letters. Schutbladen van grauw papier. Boekblok achterin gebroken. Vlekje op het achterplat. Rug bovenaan iets beschadigd. Goed exemplaar, Met ongedateerd voorbericht van de schrijver. Volgens dit voorbericht heeft Andriessen zich hier op een nieuw terrein begeven: vaderlandsche karakterkunde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2177
€  7.50

 
Andriessen,P.J.
De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regeering 1650-1654
Andriessen,P.J., De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regeering 1650-1654, (drukkersmerk met spreuk: Altyt Waek Saem), Met vier gekleurde litho's van Tresling & Co Hof-Lith Amsterdam, Vierde druk. De eerste druk is van 1862, Leiden, A.W.Sijthoff, (tussen 1878 en 1887), VIII + 171 + (1 blanco) pp + 4 pp illustraties, (20,2 x 14 cm), Gebonden in een rode linnen stempelband. Op het voorplat: omlijstingen en uitbundige ornamenten in zwart met auteur en titel in vergulde letters centraal. Op de rug ook uitbundige ornamenten in zwart en goud; auteur en titel in vergulde letters. Schutbladen van grauw papier. Titelprent half los. Boven- en onderkant van de rug iets beschadigd, De namen van twee vorige eigenaars op het voorste schutblad, Geschiedenis van Nederland in verhalende vorm over de periode 1648-1654. Met een verhaal over Rembrandt en andere belangrijke schilders en een gedeelte over De Ruyter. Met ongedateerd voorbericht van de schrijver en een opmerking bij de vierde druk van de uitgever
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1379
€  10.00

 
Andriessen,P.J.
Een zoon van Friesland, Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog
Andriessen,P.J., Een zoon van Friesland, Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog, (ornament), Met vier gekleurde plaatjes van Gerardus Johannes Bos uit de steendrukkerij van P.W.M.Trap, Eerste druk, gedrukt bij de erven H.van Munster & zoon, Amsterdam, G.W.Tielkemeijer, (1867), 211 + (1) pp + 4 pp illustraties, (20 x 13,4 cm), Gebonden in een olijfgroene linnen stempelband. Op het voorplat een verguld stilleven van attributen en de jaartallen 1702 en 1713. Op de rug uitbundige ornamenten en de titel van het boek. Schutbladen van geel glacé-papier. Achterplat iets door vocht aangetast. Tamelijk fris exemplaar, Over het leven van prins Johan Willem Friso (1687-1711)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2254
€  20.00

 
Arend, J.P., voortgezet door O.van Rees en W.G.Brill
Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden
Arend, J.P., voortgezet door O.van Rees en W.G.Brill, Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden, Alle banden (stukken) bevatten een gegraveerde en een typografische titelpagina. Deze dragen in alle gevallen een ander jaartal. Alle gegraveerde titelpagina's zijn later dan de tekst afgeleverd. Zij zijn alle versierd met een tamelijk groot vignet, dat een scène uit de tekst in beeld brengt, Rijkelijk opgesierd met illustraties. Voor het grootste deel zijn dat portretten (119) van in de ogen van de schrijvers belangrijke personen uit de vaderlandse geschiedenis. Historieprenten (77) zijn er ook en enkele kaarten en andere uitslaande illustraties (7). De prenten zijn verdienstelijke en soms romantische staalgravures van destijds vooraanstaande kunstenaars. Jan Frederik Christiaan Reckleben (1819-1879) leverde de meeste. Ook Johann Wilhelm Kaiser (1813-1900) en Charles Edouard Taurel (1824-1892) hebben aan veel prenten gewerkt. Andere kunstenaars werkten zo nu en dan eens mee: Reinier Craeyvanger, Willem Steelink, Hendrik Jacobus Scholten, Christiaan Lodewijk van Kesteren. Hendrik Johannes Brill en David van der Kellen, Amsterdam, J.F.Schleijer, vanaf 1853 C.L. Schleijer en Zoon, 1840-1863, De eerste 11 Van de in totaal verschenen 15 banden. Deel I (in 1 band), Deel II (in 6 banden), Deel III (4 van de 5 banden). Deel III, vijfde stuk, deel IV (in 2 stukken) en deel V (eerste stuk) ontbreken, Alle banden (28,5 x 20 cm) zijn wat inhoud betreft compleet. Dat geldt voor de tekst, voor de platen en voor de andere bijlagen, Verrassend mooie halfleren banden met sierpapier op de platten. Bindwerk van D.Lievers, Spiegelstraat 40, Amsterdam. Ook het binnenwerk is bijzonder fris. Verreweg de meeste bladzijden zijn vlekkeloos. Dat geldt ook voor op 1 na alle prenten. Hier en daar een watervlek in de marge van de illustraties. 2 Ruggen zijn bovenaan iets los, De meeste banden hebben op de gegraveerde titelpagina een naamstempel van P.Timmerman B318 Ittersum bij Zwolle, Elke band bevat 1 stuk (aflevering). Band I behandelt de geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot aan 900 na Christus. De periode 900-1581 wordt behandeld in de Banden II.1-6. De periode 1581-1648 wordt beschreven en in beeld gebracht in de banden III.1-5. Aangezien III.5 ontbreekt, komen lezer en kijker in deze set niet verder dan het jaar 1639
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3105
€  150.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - Volgende pag.