gevonden: 544 boeken op 37 pagina's. Dit is pagina 6
Vorige pag. - Volgende pag.

 
(Sluyter,D.)
I.M.L.Roll
(Sluyter,D.), I.M.L.Roll, Portret te halven lijve rechts in ovale lijst, stippelgravure, naar een tekening naar het leven van H.W.Caspari, 3 regelig onderschrift met biografische gegevens, Amsterdam, J.Numan, 1818, portret / afbeelding / papier: 17,7 x 15,3 / 24 x 22,3 / 26,8 x 22,6 cm, Het portret is uit de oorspronkelijke rechthoekige prent geknipt tot het paste in een ovale lijst, die nu niet meer aanwezig is. Aan de achterkant een grote bruine vochtvlek, die aan de voorkant nauwelijks zichtbaar is, Alleen de bef laat zien, dat we hier met een predikant te maken hebben. De 32-jarige Roll draagt een gesloten donkere jas, waaronder een openstaand vest met opstaande kraag zichtbaar is. Daaronder zien we een wit hemd en daar overheen is de bef aangebracht. Roll draagt het haar kort met lange bakkebaarden, Muller 4545. Van Someren 4576*
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2385
€  5.00

 
(N.N.)
De schoone historie van Fortunatus Borze en van zyn Wensch Hoedeken. Zeer amuzant en vermaekelyk om leézen, Verçierd met veéle schoone Plaeten, betrekkelyk op deéze Historie
(N.N.), De schoone historie van Fortunatus Borze en van zyn Wensch Hoedeken. Zeer amuzant en vermaekelyk om leézen, Verçierd met veéle schoone Plaeten, betrekkelyk op deéze Historie, (Vignet: houtsnede van het portret van Fortunatus), met 10 houtsneden in de tekst, t' Antwerpen, Uyt de Drukkerey van J.Thys, Boek-drukker en Verkooper op de Vlasmerkt, in de Pauw, (ca 1830), 72 pp (1-64 en 83-90), 8º, (ca. 17 x 10 cm)., Ondanks de merkwaardige nummering van de bladzijden is het boek compleet: de katernen zijn alleen op de eerste pagina gemarkeerd met (geen aanduiding), B, C en D van elk 16 pagina's en E van 8 bladzijden. Een zetfout ligt het meest voor de hand. Heeft Thys het boekje misschien samengesteld uit een van Heyliger overgenomen voorraad gedrukte vellen en het laatste katern opnieuw gedrukt en eraan toegevoegd?, Ons exemplaar is beduimeld. Er zitten hier en daar vlekken. Alleen van pagina 90 is een stukje afgescheurd, wat een gering tekstverlies oplevert. Oorspronkelijke blauwe omslag. Hoekje rechts onder van de voorkant van de omslag afgescheurd. Rug met papier verstevigd., 'Depre' met inkt op de titelpagina., De bekende geschiedenis van de reislustige Fortunatus die een beurs bezat die altijd gevuld was. En die een Sultan een wonderlijk hoedje afhandig wist te maken. Den Soudaen zeyde: het heéft zulk een kragt, als ik dit op myn hoofd zet, of iemand anders, waer men dan wenscht te wezen, daer is men. en daer heb ik meer genugten mede als met mynen schat.Wordt geleverd samen met de Jan van Parys en de Fortunatus Borze (naar een uitgave van ca 1790) in facsimile uit de serie Merlijn Volksboeken (520 exemplaren), resp II, nummer 11 (1976) en III, nummer 82 (1977)., Op bladzij 90 een LYSTE van Boeken, te bekoòmen by den drukker deézer, op de Vlas-merkt. Onderaan de lijst staat: By den Drukker deézer, J.THYS op de Vlas-merkt, zyn ook te bekoòmen alle de artikels van Boeken die voòr deézen by J.H.Heyliger op de groote merkt in de Pauw te bekoômen waeren, mits den drukker deézen by uitscheyding van d'Heer Heyliger heel zyne affairen overgenomen heéft., De beschrijving op PiCarta van een Fortunatus-uitgave van Thijs van ca 1830 geeft 63 pp en 18 cm. Een exemplaar in de bekende catalogus 57 van Forum uit 1977 heeft volgens de beschrijving daar ook 63 pagina's en 13 houtsneden in de tekst. De titelpagina van ons exemplaar is blijkens de afbeelding gelijk aan die van het daar beschreven boekje. Het is goed vergelijkbaar met en komt duidelijk uit dezelfde keuken als het exemplaar dat ten grondslag heeft gelegen aan de Merlijn-(facsimile)uitgave van de Schoone Historie van den edelen Jan van Parys, dat ook 72 bladzijden bevat in plaats van de bij Waller genoemde 64.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 128
€  200.00

 
N.N.
Spelleboek voor Neerlandsch jeugd, Weleer uitgegeeven door C.Kuyper en nu, door een' voornaam' liefhebber der Nederduitsche taal, aanmerkelijk verbeterd
N.N., Spelleboek voor Neerlandsch jeugd, Weleer uitgegeeven door C.Kuyper en nu, door een' voornaam' liefhebber der Nederduitsche taal, aanmerkelijk verbeterd, (ornament), Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon, 1800, vierde deel, (40) pp, 8º, (15,2 x 10 cm), A-B8 C4, Gebruikt exemplaar. Ingenaaid in een perkamenten omslagje, dat iets te klein is voor het formaat. Het meet voor en achter 14,1 x 9,1 en 14,4 x 9,5 cm. Gedrukt op tamelijk dik vergeeld en afgesleten papier met ezelsoortjes. Blaadje B8 heeft een brandgaatje. Omslag hier en daar gevlekt, Op de voorkant van het omslag staat in keurig handschrift een niet goed leesbare naam, een plaats en de datum 3 februari 1902, Het boekje heeft geen inleiding of gebruiksaanwijzing. Het spelleboek bestaat uit 38 bladzijden met drie kolommen woorden op een rijtje. Eerst de Woorden van drie Sijllaben volgends orde van het A, B ,C (21 pp). Dan Woorden van vier Sijllaben (13 pp) en tenslotte Woorden van vijf Sijllaben (4 pp). Alle woorden zijn gedrukt in gotische letters. De titelpagina is in Antiqua (Romeins en cursief), Niet in STCN of Picarta. Van Cornelis Kuyper verschenen vanaf 1762 'Christelyke en stigtelyke rymen, uyt verscheydene autheuren by een verzaamt'. Ook het vierde en vijfde deel der Neder-duytsche spellinge. Uit de volledige titel van deel 4 blijkt, dat de nieuwe bewerking uit 1800 van geheel gelijke opzet is. Kuypers boekje heette: Vierde deel der Neder-duytsche spellinge: inhoudende vele en verscheydene woorden, van drie en vier syllaben, volgens ordre van den A, B, C. met nog eenige woorden van vijf syllaben. Deze druk is uitgegeven bij Joannes Kannewet II te Amsterdam. Ook de collatieformule van dit boekje was A-B8 C4, David du Mortier Junior (1757-1818) was boekverkoper en uitgever sinds 1787. In 1788 vormde hij met zijn vader David sr. de firma D.du Mortier & Zoon. Vanaf 1795 trad hij op de voorgrond op zijn vakgebied en in de Leidse politiek. Hij was dus patriot en democraat. Ook in de liefdadigheid op en letterkundig gebied was hij zeer actief. De firma gaf werken van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, schoolboeken, de Bijbelvertaling van Van der Palm en de bijbel voor de jeugd uit
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1275
€  35.00

 
(Wart, Derk Anthony van de (1767-1824)
(Spotprent op Napoleon)
(Wart, Derk Anthony van de (1767-1824), (Spotprent op Napoleon), portret, borstbeeld links en profil, oudtijds met de hand ingekleurde kopergravure, naar een Duits voorbeeld, In de lijst van Saakes (Lijst van Nieuw uitgekomen boeken, kaarten prentwerken, enz, 1814-1818, Zesde deel in den Jare 1814 Nº 6, p 32) wordt vermeld: Afbeelding (Eigenaardige) des Veroveraars Napoleon Bonaparte, naar het Origineel, in kleuren, zoo als het in Berlijn is uitgekomen, door D.A.v.d.Wart, met de Verklaring. Te bekomen bij gem. v.d.Wart, in de Weteringstraat bij de Spiegelgragt, te Amsterdam. ƒ – 8 – (8 stuivers). Idem Grootpapier ƒ – 11 –. Dit is waarschijnlijk onze prent, (Amsterdam), (D.A.van de Wart), 1813/1814, Waarschijnlijk los uitgegeven 'met kleuren afgezette karikatuurprent'. Er hoort vermoedelijk een beschrijving of uitleg bij, Afbeelding / drukmoet / papier: 9 x 5,2 / 13,2 x 6,6 / 19,3 x ca 12,8 cm, Exemplaar met links boven en rechts onder bruine vochtvlekken. Alleen links boven valt de verontreiniging binnen de drukmoet. Het exemplaar vertoont aan alle kanten sporen van een schaar. Het was dus misschien meegebonden in een gedrukt boek. Het portret zelf is volkomen gaaf, Napoleon is en profil afgebeeld. Zijn hoofddeksel is een zwarte adelaar; zijn groene uniformjas een landkaart van de omgeving van Leipzig. Op de borst draagt hij een spinnenweb. De kraag van de jas is rood. De epaulet is een gele hand, waarvan de pols is voorzien van een manchet met het alziend oog. De vingers van de hand zijn voorzien van de namen van de geallieerden die tegen Napoleon slag leverden bij Leipzig (16-19 oktober 1813): Engeland, Rusland, Oostenrijk, Pruisen en Zweden. Het roze gezicht van de keizer is opgebouwd uit op elkaar gestapelde lijken, Bij H. van Kesteren is in die tijd ook verschenen: Balans van Europa, Zinnebeeldige Kunstplaat, in kleuren, met de Beschrijving in Dichtmaat, geïnventeerd en uitgevoerd door D.A. van de Wart (Lijst van Nieuw uitgekomen boeken, kaarten prentwerken, enz, 1814-1818, Zesde deel in den Jare 1814 Nº 9, p 72), Op een gereproduceerd exemplaar van deze prent op de site van Erfgoedhuis-ZH staat rechts onder: v d Wart f(ecit). Van de Wart heeft deze prent gemaakt naar een in Berlijn uitgekomen voorbeeld. Dat is goed te merken aan de kleuren die in de prent zijn gebruikt. Misschien was de prent bedoeld als illustratie bij de Ode aan Napoleon, vertaald uit het Duits van August von Kotzebue, die in 1814 is verschenen bij Evert Maaskamp
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2052
€  150.00

 
N.N.
Staatsregeling voor het Bataafsche volk 1798, De eerste Grondwet van Nederland
N.N., Staatsregeling voor het Bataafsche volk 1798, De eerste Grondwet van Nederland, Inleiding Joost Rosendaal, (Nijmegen), Uitgeverij Vantilt, (2005), 158 pp, (19 x 11 cm), Paperback. Als nieuw, Deze uitgave van de eerste Nederlandse Grondwet begint met een uitvoerige inleiding. Vervolgens is afgedrukt: Het ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafsche volk, door de Constitueerende Vergadering ter goedkeuring of afkeuring aan hetzelve volk voorgedragen, zoals dit in 1798 in druk is verschenen bij Blussé en Comp te Dordrecht. Compleet met de proclamatie, de reglementen en de additionele artikelen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1359
€  7.50

 
N.N.
Stadrecht van Zwolle en Reglement voor het edel schoutengerichte
N.N., Stadrecht van Zwolle en Reglement voor het edel schoutengerichte, vignet: wapen van Zwolle, Te Zwolle, Bij S.Clement en Zoon F.Clement, 1794, IV + 426 + (II) + 34 pp, 4º, 21 x 16,5 cm, Gebonden in de oorspronkelijke eenvoudige band. Kartonnen platten en sierpapier met kievitsmarmering op platten en rug. Papieren rugschildje met titel van het boek en de papieren bekleding van de rug zijn iets beschadigd. De bladen B2 en B3 zitten los, Op voorste schutblad handtekening van een vorige bezitter, Op het Stadrecht van Zwolle volgt het Reglement op de manier van procedeeren voor het edel schoutengerichte van Zwolle en over Zwollercarspel. Met de jura en aankleve van dien met een afzonderlijke titelpagina, Dit boek is aanwezig in 8 grote Nederlandse bibliotheken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3151
€  350.00

 
N.N.
M.Stuart
N.N., M.Stuart, portret te halven lijve rechts, het hoofd is naar links gewend, litho, Met facsimile handtekening van de geportretteerde, P.Blommers, (ca 1850), portret / prent + onderschrift / papier: 8,8 x 6,8 / 11 x 9,4 / 23 x 15,5 cm, Redelijk goede afdruk. Papier afgesneden, Een wat oudere man zit gekleed in jas, vest en wit hemd, waarover een kamerjapon aan een tafel. Hij lijkt gestoord bij het schrijven. In de linkerhand heeft hij een beschreven vel papier. Op de tafel boeken, een ganzenveer en een inktpot. Op de achtergrond is schetsmatig een gedeeltelijk met een gordijn afgesloten boekenkast afgebeeld, Van Someren 5389
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2396
€  10.00

 
N.N.
M.Stuart
N.N., M.Stuart, Borstbeeld rechts, litho, naar de kopergravure van Vinkeles, La Haye, Van Lier frères, (ca 1840), portret / prent + onderschrift / papier: 8,8 x 6,8 / 11 x 9,4 / 23 x 15,5 cm, Redelijk goede afdruk. Papier afgesneden. Volgens Muller is dit een slechte kopie van de gravure van Vinkeles. Kwestie van smaak, Een jonge man in de gangbare kleding van zijn tijd: openstaande jas met grote knopen, waaronder vest, waaronder wit hemd. Eigen haar of een pruik met 1 boucle. In de nek lange krullen tot op de schouders, Muller 5195
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2397
€  5.00

 
(Boxman, Abraham, Steenhauer, C. en anderen)
Studenten Zangen
(Boxman, Abraham, Steenhauer, C. en anderen), Studenten Zangen, (vignet van D.Veelwaard naar J.G.La Lau: een altaartje met een lier erop en met Grieks onderschrift en de inscriptie ACAD.L.B. Daarboven zweeft Minerva met helm op het hoofd, speer en schild in de linkerhand en een opengeslagen zangboekje met muzieknoten in de rechterhand. Folianten leunen tegen het altaartje), Leyden, L.Herdingh en zoon & de Wed.e M.Cijfveer, (1822), (4 blanco) + (XVI) + 177 + (1) pp, 8º, (16,3 x 10,2 cm), In het oorspronkelijke kartonnen bedrukte groene bandje. Op het voor- en achterplat op veel plekjes afgesleten: de voorstellingen zijn nog net zichtbaar. Op de rug is de tekst weggesleten. Het bindwerk is op enkele plaatsen iets los, maar het boekje zit stevig in de band. Op de bladzijden 76 en 77 is koffie gemorst. Veel gebruikt exemplaar, Onleesbare naam van een vroegere eigenaar 2 x met potlood op het voorste schutblad. Op het voorste schutblad ook heel groot de naam Wittop Koning Jac(ob) v(an) L(ennep)K(ade) 62 N3. Op de 2 volgende blanco bladzijden staat in potlood de naam Dr E.J.de Vries Op de 3 volgende bladzijden Jacques Marguérithes Emanuel de Vries. Het schutblad achterin is voorzien van allerlei aantekeningen en een tekening in potlood, De bundel bevat de tekst van 70 liederen. De meeste teksten zijn in het Nederlands, maar Duits, Latijn (uiteraard), Hebreeuws en Arabisch komen ook voor. Vooraf gaat een aanspraak van Minerva. Een voorberigt van de samensteller volgt. Daarin zegt hij, dat op Duitse hogescholen een eigen zangboek heel gewoon is, maar op Nederlandse niet. Om in deze leemte te voorzien heeft hij Liederen uit de almanakken van 1815-1822 gehaald. Er zijn ook nieuwe liederen bij, die speciaal voor deze bundel zijn geschreven, Dit bundeltje is ook verschenen met op de titelpagina Herdingh en zoon & C. van der Post, Utrecht
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3470
€  50.00

 
(Lafontaine, August)
(Theodoor of de vondeling)
(Lafontaine, August), (Theodoor of de vondeling), Vertaling van Theodor, oder Cultur und Humanitât (1800), (vignet van J.E.Marcus naar W.Jurij), (met platen), (In dit exemplaar van het tweede deel zit één gegraveerde illustratie van J.E.Marcus naar een tekening van W.Jury), (Te Haarlem), (bij François Bohn), (1806), (Tweede deel), 324 pp, 8º, (22,7 x 13,6 cm), In de oorspronkelijke omslag met sierpapier op de platten. Titelpagina en voorplat ontbreken, Buisman 1206. Van dit boek worden vier exemplaren bewaard in de grote Nederlandse bilbliotheken, August Heinrich Julius Lafontaine (1758-1831) heeft theologie gestudeerd en kwam aan de kost als huisonderwijzer. In 1792 was hij veldpredikant in het Pruisische leger. Vanaf 1800 woonde hij op een landgoed en begon te schrijven. Hij heeft meer dan 60 even braafburgerlijke als sentimentele romans afgeleverd. Lafontaine was in zijn tijd populair in heel Europa. Ook in Nederland werden zijn boeken goed verkocht
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1329
€  10.00

 
(N.N.)
De twee zusters
(N.N.), De twee zusters, tooneelspel (in vijf bedryven), (Amsterdam), (by d'erven P.Meijer en G.Warnars), (1788), Verschenen in Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle de verscheiden taalen van Europa XVII, 161-286, (126) pp, 8º, (16,3 x 10,6 cm), Zonder titelpagina en zonder titelplaat; in een stevig papieren omslagje, op de eerste bladzij en enkele andere pagina's een ovaal stempel van A.van Lier, theater-directeur, Amsterdam. Verder een etiketje met en nummer, In een ongenoemde stad (Tilburg?), twee uur gaans van Oosterhout, moet Advocaat Pressé voor koopman Grasman twee vorderingen incasseren. Het geld gaat naar zijn twee dochters. Pressé heeft een oogje op de jongste dochter, Jansje, die door haar moeder en haar oudere zus Margarietje wordt dwarsgezeten en geplaagd. Margarietje komt erachter, dat haar vader haar het kleinste bedrag wil geven. Met intriges en verdachtmakingen probeert zij de grotere zak geld te bemachtigen. Jansje houdt het thuis niet meer uit. Uiteindelijk komt Het bedrog van Margarietje aan het licht. Jansje trouwt Pressé en krijgt al het geld, Dit stuk is in vier grote Nederlandse bibliotheken aanwezig, Omdat dit stuk in de Spectatoriaale schouwburg is verschenen, mag men aannemen, dat het een vertaling is. De namen van de oorspronkelijke auteur en de vertaler zijn niet bekend. In het stuk zelf wijst niets op buitenlandse oorsprong. Het stuk zit vol intriges en karikaturale personages. Een vader met principes, een huisknecht met zinspreuken, een advocaat die altijd te vroeg en een geneesheer die altijd te laat is
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1600
€  20.00

 
(Mulder, Joseph)(1658-1718)
De Uytrechtze poort
(Mulder, Joseph)(1658-1718), De Uytrechtze poort, stadsgezicht, kopergravure, (Amsterdam), (Andries van Damme, Johannes Ratelband, de Wed A. Van Aaltwyk en Hermanus Uytwerf), (1726), Afbeelding / papier: 26,1 x 34 / 31,4 x 37,8 cm, Dit exemplaar vertoont een verticale vouw over het midden. Het is dus afkomstig uit een boek in folio. De prent is niet ingekleurd. Het papier is nogal dun. Op veel plaatsen in de marge zijn scheurtjes met goed plakband gerestaureerd. Twee krasjes en een scheurtje in de afbeelding zijn min of meer geretoucheerd en daardoor niet opvallend. Een exemplaar met gebreken, dat het achter glas en ingelijst nog heel goed zal doen, De prent toont de Utrechtse poort te Amsterdam, gezien vanaf de overzijde van de Singelgracht. Veel mensen en dieren vermaken zich buiten de poort en op de brug
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1645
€  25.00

 
N.N.
De Verbonden Republikeinen of Alliantie Almanach, voor het schrikkeljaar MDCCXCVI, het tweede jaar der Bataafsche vryheid
N.N., De Verbonden Republikeinen of Alliantie Almanach, voor het schrikkeljaar MDCCXCVI, het tweede jaar der Bataafsche vryheid, Het belangrijkste gedeelte van de almanak gaat over de revolutie die bij het verschijnen van de almanak recent had plaatsgevonden. Het volksfeest ter gelegenheid van de alliantie met Frankrijk dat in Amsterdam werd gevierd op 19 juni 1795 krijgt veel aandacht. 14 Decoratiën en illuminatiën van die dag worden beschreven en in beeld gebracht op gevouwen anonieme kopergravures (10 x 8 of 8 x 10 cm), die vanwege het kleine formaat weinig details vertonen. Maar deze kunstwerken zullen op de feestdag zelf op het gewone volk bijzonder veel indruk hebben gemaakt. En dankzij dit souvenir kon men gemakkelijker terugkijken op deze heuglijke dag, Amsteldam, P.E.Briët en H. van Kesteren, boekverkoopers, (1795), (16) + 96 + (8) pp, 16º, 10 x 7,8 cm, De almanak is helaas niet compleet. Er zit geen gegraveerde titelpagina in dit exemplaar, maar die hoort er ook niet in. Wel ontbreken er 3 van de 14 gegraveerde platen (de nrs X-XII). Ook is de almanak gebonden in een naar mijn idee iets later kartonnen bandje. Op voor- en achterplat zijn het oorspronkelijke papieren bedrukte voorplat en dito achterplat geplakt. Hier en daar is het papier van de tekst en ook van de gravures iets verbruind, De almanak begint met 'n Franse titelpagina aan het begin van de kalender met o.a.de poortklok van Amsterdam. Dan volgen: een korte geschiedrolle der Revolutie (pp 1-39), Republiceinsche anecdotes (40-51), De liefde tot het vaderland (52-64), Vaderlandsche trouw (65-66), Heldenmoed (66-70), Gedichtjens (71-84) en Vaderlandsche liedjens (85-96). Tot slot allerlei praktische gegevens, zoals Notitie van de Zegels, Huurcedullen, Obligatiën e.d.(genummerd 17-24), Van deze zeldzame almanak zijn 4 exemplaren aanwezig in 3 grote Nederlandse bibliotheken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3295
€  150.00

 
(Bendorp, Carel Frederik)
De Vischmarkt en Groote Kerk in s'Hage
(Bendorp, Carel Frederik), De Vischmarkt en Groote Kerk in s'Hage, stadsgezicht, met de hand ingekleurde kopergravure, naar een tekening van Jan Bulthuis, (Amsterdam), (Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit), (1786-1791), Dit is een van de 600 prenten die tussen 1786 en 1791 in 30 stellen van 20 zijn uitgegeven als illustratiemateriaal bij de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. De meeste prenten uit deze verzameling, die uitkwam onder de titel 'Vaderlandsche Gezichten of afbeeldingen, behoorende tot den Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden', zijn getekend door Amsterdammer Jan Bulthuis (1750-1801). Bij zijn werk werd hij geassisteerd door J. Gardiner Visscher; Dordtenaar Carel Frederik Bendorp (1736-1814) was de graveur, Afbeelding / lijst: 15,4 x 24 / 32,5 x 40 cm, Dit exemplaar vertoont drie vouwen; het heeft opgevouwen gezeten in een boekdeel of was al gevouwen bij de aflevering van de prent in een 'stel' van 20 afbeeldingen dat tussen 1786 en 1791 aan de intekenaars werd verstuurd. De prent is keurig ingekleurd; al vallen de spierwitte schortjes van drie vrouwen wel heel duidelijk in het oog. Dit aardige stadsgezicht is in 1993 in een mahoniehouten lijst (1,5 cm), achter passe-partout en achter glas gezet. De lijst is op twee plaatsen bijna onzichtbaar beschadigd, Achter op de lijst staat: ontvangen van dhr Felix (dir Tivolino) nav oplevering Tivolino Hoogezand dd juni 1993. De prent is ingelijst door de firma J.Wennekes en Zoon te 's-Gravenhage, De prent toont de bedrijvigheid in de Schoolstraat en de vismarkt op de hoek van die straat en de Dagelijkse Groenmarkt. Links en rechts op de voorgrond is een winkel. Op het tweede plan zien we rechts de vismarkt en links enkele gesloten huizen. Op de achtergrond staat de Grote of Sint Jacobskerk. De linker kant van de straat en de kerk baden in het zonlicht. Rechts is de schaduwzijde van de straat. De zon staat dus in het oosten: het is zomer en ochtend. Boven de kerk zweven donkere wolken en op de voorgrond midden, precies in het licht, staan een man en een vrouw en scharrelt een hondje, In de negentiende eeuw is van deze prent van Bulthuis een litho uitgegeven onder de titel 'De Vischmarkt en Groote Kerk in 's Hage Jan Bulthuis (1750-1801)'. Behalve de 'Vaderlandsche gezichten' in kwarto hebben de uitgevers Gartman, Vermandel en Smit (in 1791) ook een 'Vaderlandsche geografie, of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden' in octavo op de markt gebracht. Dit was een heruitgave van een product van Steven van Esveldt uit de jaren 1773-1779. Ook in dit werk komt een prent getiteld 'De Vischmarkt en Groote Kerk in 's Hage' voor
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 938
€  75.00

 
(Peslouans, Lucas de ?)
Les vrais Mémoires de Cécile de Volanges. Rectifications et suite aux Liaisons Dangereuses
(Peslouans, Lucas de ?), Les vrais Mémoires de Cécile de Volanges. Rectifications et suite aux Liaisons Dangereuses, Met 21 van de 22 illustraties in de tekst en een frontispice tegenover beide titelpagina's. In deel I: frontispice, fleuron du titre, 'n medaillon bij de Justification du tirage en 10 (van de 11) illustraties tussen de tekst. In deel II: frontispice, fleuron du titre, 'n medaillon bij de Justification du tirage en 11 (van de 11) illustraties tussen de tekst. De illustraties zijn reproducties van prenten uit gelijkgestemde boeken uit de lange 18de eeuw, Dit boek is gedrukt in een oplage van 2000 exemplaren. 500 werden gedrukt op pur fil Lafuma teinté en 1500 op Vergé antique teinté. Dit is nummer 670, Paris, Henry Goulet, Editeur, 1926, 2 dln, XIX + (I blanco) + 133 + (1 blanco) + 1 + (5 blanco) / 161 + 3 + (3 blanco) pp, (21,7 x 17 cm), In papieren uitgeversbandjes met paarsgekleurd marmerpapier op rug en slappe kartonnen platten. Op voorplatten en ruggen is de band wat verschoten. Op beide delen een rugetiket met titel en deelaanduiding. Binnenin is het papier wat verbruind en onafgesneden. Helaas ontbreekt 1 van de 24 prentjes: het is uitgeknipt zonder het boekblok te beschadigen. Enkele scheurtjes in het voorplat van deel I, In 1927 heeft de Parijse uitgever J.Fort de exemplaren die nog over waren, overgenomen en voorzien van een etiket met zijn naam en het jaar 1927. 2 Zulke exemplaren zijn te vinden in de KB en de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2585
€  75.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - Volgende pag.