gevonden: 552 boeken op 23 pagina's. Dit is pagina 5
Vorige pag. - Volgende pag.

 
ANDRIESSEN,P.J.
De prins en Johan de Witt, of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering
Andriessen,P.J., De prins en Johan de Witt, of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering, (drukkersmerk met spreuk: Altyt Waek Saem), Met vier gekleurde litho's van Tresling & Co Hof-Lith Amsterdam, Vierde druk. De eerste druk is van 1863, Leiden, A.W.Sijthoff, (1885), VIII + 184 pp + 4 pp illustraties, (19,9 x 13,8 cm), Gebonden in een rode linnen stempelband. Op het voorplat omlijstingen in zwart en auteur en titel in vergulde letters. Op de rug eenvoudige ornamenten in zwart; auteur en titel in vergulde letters. Schutbladen van grauw papier. Boekblok achterin gebroken. Vlekje op het achterplat. Rug bovenaan iets beschadigd. Goed exemplaar, Met ongedateerd voorbericht van de schrijver. Volgens dit voorbericht heeft Andriessen zich hier op een nieuw terrein begeven: vaderlandsche karakterkunde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2177
€  7.50

 
ANDRIESSEN,P.J.
De Republiek in Woeling en Strijd of de regeeringsjaren van Prins Willem V, 1751-1795
Andriessen,P.J., De Republiek in Woeling en Strijd of de regeeringsjaren van Prins Willem V, 1751-1795, Met vier anonieme gekleurde plaatjes uit de steendrukkerij van Tresling & Co Hof Lith Amsterdam. Het eerste plaatje verbeeldt de aanhouding bij Goejanverwellesluis. Op plaatje 2 en 3 staat Kaat Mossel in de schijnwerper en op plaatje 4 de slag om Kattenburg in mei 1787. Op het voorplat zien we drie taferelen. Het bovenste kan betrekking hebben op de Slag bij Doggersbank. Het onderste lijkt mij een verdwaald middeleeuws tafereel en het middelste verbeeldt vermoedelijk Napoleon bij Egyptische piramiden (expeditie 1798-1801). De bandontwerper heeft het boek niet gelezen. Alleen de Slag bij Doggersbank komt in deze geschiedenis voor, derde druk, (drukkersmerk met spreuk: Altyt Waek Saem), Leiden, A.W.Sijthoff, (1894), VI + 215 + (1 blanco) pp + 4 pp illustraties, (19,8 x 13,8 cm), Gebonden in een grijze linnen stempelband. Vergulde letters en zwarte versiering op het voorplat en de rug. Achterplat blind bestempeld. Band iets versleten. Tamelijk fris exemplaar. Boekblok voorin los van de band. Eerste blaadje en titelprent helemaal los van het boekblok. Tamelijk fris exemplaar. Rug wat verschoten, Over de volgens de schrijver belangrijkste gebeurtenissen in de patriottentijd. De stadhouder speelt een onbelangrijke rol; Kaat Mossel is de heldin van deze geschiedenis. Andriessen is geen vriend van de patriotten, maar de stadhouder wordt afgeschilderd als een goedzak die weinig voor elkaar krijgt. Geruchtmakende gebeurtenissen als de slag bij Doggersbank, de inval van de Pruisen en woelingen in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht worden uitgebreid behandeld. Andriessen is een boeiend verteller, die ons met de neus op de feiten drukt. Dit om de Nederlandse Natie op te leiden tot gehoorzaamheid en onderdanigheid aan de over haar gestelde machten
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2324
€  10.00

 
ANDRIESSEN,P.J.
De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regeering 1650-1654
Andriessen,P.J., De zeeman tegen wil en dank, of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regeering 1650-1654, (drukkersmerk met spreuk: Altyt Waek Saem), Met vier gekleurde litho's van Tresling & Co Hof-Lith Amsterdam, Vierde druk. De eerste druk is van 1862, Leiden, A.W.Sijthoff, (tussen 1878 en 1887), VIII + 171 + (1 blanco) pp + 4 pp illustraties, (20,2 x 14 cm), Gebonden in een rode linnen stempelband. Op het voorplat: omlijstingen en uitbundige ornamenten in zwart met auteur en titel in vergulde letters centraal. Op de rug ook uitbundige ornamenten in zwart en goud; auteur en titel in vergulde letters. Schutbladen van grauw papier. Titelprent half los. Boven- en onderkant van de rug iets beschadigd, De namen van twee vorige eigenaars op het voorste schutblad, Geschiedenis van Nederland in verhalende vorm over de periode 1648-1654. Met een verhaal over Rembrandt en andere belangrijke schilders en een gedeelte over De Ruyter. Met ongedateerd voorbericht van de schrijver en een opmerking bij de vierde druk van de uitgever
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1379
€  10.00

 
ANDRIESSEN,P.J.
Een zoon van Friesland, Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog
Andriessen,P.J., Een zoon van Friesland, Nederland gedurende den Spaanschen successieoorlog, (ornament), Met vier gekleurde plaatjes van Gerardus Johannes Bos uit de steendrukkerij van P.W.M.Trap, Eerste druk, gedrukt bij de erven H.van Munster & zoon, Amsterdam, G.W.Tielkemeijer, (1867), 211 + (1) pp + 4 pp illustraties, (20 x 13,4 cm), Gebonden in een olijfgroene linnen stempelband. Op het voorplat een verguld stilleven van attributen en de jaartallen 1702 en 1713. Op de rug uitbundige ornamenten en de titel van het boek. Schutbladen van geel glacé-papier. Achterplat iets door vocht aangetast. Tamelijk fris exemplaar, Over het leven van prins Johan Willem Friso (1687-1711)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2254
€  20.00

 
AREND, J.P., VOORTGEZET DOOR O.VAN REES EN W.G.BRILL
Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden
Arend, J.P., voortgezet door O.van Rees en W.G.Brill, Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden, Alle banden (stukken) bevatten een gegraveerde en een typografische titelpagina. Deze dragen in alle gevallen een ander jaartal. Alle gegraveerde titelpagina's zijn later dan de tekst afgeleverd. Zij zijn alle versierd met een tamelijk groot vignet, dat een scène uit de tekst in beeld brengt, Rijkelijk opgesierd met illustraties. Voor het grootste deel zijn dat portretten (119) van in de ogen van de schrijvers belangrijke personen uit de vaderlandse geschiedenis. Historieprenten (77) zijn er ook en enkele kaarten en andere uitslaande illustraties (7). De prenten zijn verdienstelijke en soms romantische staalgravures van destijds vooraanstaande kunstenaars. Jan Frederik Christiaan Reckleben (1819-1879) leverde de meeste. Ook Johann Wilhelm Kaiser (1813-1900) en Charles Edouard Taurel (1824-1892) hebben aan veel prenten gewerkt. Andere kunstenaars werkten zo nu en dan eens mee: Reinier Craeyvanger, Willem Steelink, Hendrik Jacobus Scholten, Christiaan Lodewijk van Kesteren. Hendrik Johannes Brill en David van der Kellen, Amsterdam, J.F.Schleijer, vanaf 1853 C.L. Schleijer en Zoon, 1840-1863, De eerste 11 Van de in totaal verschenen 15 banden. Deel I (in 1 band), Deel II (in 6 banden), Deel III (4 van de 5 banden). Deel III, vijfde stuk, deel IV (in 2 stukken) en deel V (eerste stuk) ontbreken, Alle banden (28,5 x 20 cm) zijn wat inhoud betreft compleet. Dat geldt voor de tekst, voor de platen en voor de andere bijlagen, Verrassend mooie halfleren banden met sierpapier op de platten. Bindwerk van D.Lievers, Spiegelstraat 40, Amsterdam. Ook het binnenwerk is bijzonder fris. Verreweg de meeste bladzijden zijn vlekkeloos. Dat geldt ook voor op 1 na alle prenten. Hier en daar een watervlek in de marge van de illustraties. 2 Ruggen zijn bovenaan iets los, De meeste banden hebben op de gegraveerde titelpagina een naamstempel van P.Timmerman B318 Ittersum bij Zwolle, Elke band bevat 1 stuk (aflevering). Band I behandelt de geschiedenis van Nederland van de vroegste tijden tot aan 900 na Christus. De periode 900-1581 wordt behandeld in de Banden II.1-6. De periode 1581-1648 wordt beschreven en in beeld gebracht in de banden III.1-5. Aangezien III.5 ontbreekt, komen lezer en kijker in deze set niet verder dan het jaar 1639
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3105
€  150.00

 
ARNTZENIUS, R.H.
Alexander, Keizer aller Russen
Arntzenius, R.H., Alexander, Keizer aller Russen, Lierzang, (vignet), te Haarlem, bij A.Loosjes Pz., 1804., 12 pp, 8º, (21,7 x 12,7 cm)., Zonder omslag. Papier afgesneden. Verwijderd uit een convoluut., Dit gedicht is een van de honderden 'lierzangen' die in de jaren 1800-1820 door talloze Nederlandse dichters werden gemaakt. Vaak om in grote gezelschappen voor te dragen. De meest populaire vorm was een serie gelijkvormige strofen van 10 regels met rijmschema ababccdeed. De tienregelige strofe doet aan een sonnet denken, er is bijvoorbeeld een chute na vers 4, en kent talloze verschijningsvormen. De strofe die Arntzenius hier gebruikt, heeft jambische verzen van 7 of 8 lettergrepen en staat in een lange traditie. Deze komt in de zeventiende eeuw bij Krul en Bredero voor. Ook deze dichters gebruikten dit couplet bij vrolijke onderwerpen. Dit loflied op Alexander bestaat uit 15 strofen., Het gedicht is onderaan het laatste vers gedateerd: Haarlem Meij 1814.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 427
€  10.00

 
ARNTZENIUS, R(OBERT) H(ENDRIK) (1765-1845)
Nagelaten Gedichten
Arntzenius, R(obert) H(endrik) (1765-1845), Nagelaten Gedichten, (gegraveerd titelvignet van P.Velijn naar G.J.Michaëlis en J. van Walré), Haarlem, Vincent Loosjes, 1825, eerste en tweede deel, (4) + XXXIV + 167 + (1); (2) + XXIII + (1) + 160 pp, 8º, (23 x 13,5 cm)., Gebonden in de oorspronkelijke, bedrukte witte kartonnen banden. Platten en ruggen wat afgesleten. Vooral de rug van deel I is nogal kaal. Onafgesneden., Voorin deel I: de handtekening van de vorige eigenaar. Stempel van de Centrale Bibliotheek Moederhuis Mariënburg Den Bosch op de Franse en gegraveerde titelpagina's. Op de achterkant van de titelpagina's een met inkt geschreven nummer dat is doorgestreept., Portret van de dichter door Velijn naar Hodges in het eerste deel. In deel 2 een Naamlijst der Inteekenaren. Deze verzen zijn uitgegeven door 's dichters zoon P.N.Arntzenius. In een uitvoerig voorbericht laat deze zijn vader aan het woord over dichterlijke voordrachten. Dergelijke gelegenheidsgedichten waren - evenals muziek en zang - in de tijd van Robert Hendrik Arntzenius dikwijls een belangrijk onderdeel van rituele burgerschapsvieringen. Ze waren dus bestemd voor de voordracht en in eerste instantie niet bedoeld om in stilte te lezen. Met de gedrukte versie in de hand kon de toehoorder later de bij de voordracht ondervonden gevoelens herbeleven.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 479
€  100.00

 
ARRENBERG, R.
Uit het Leven van Groote Mannen
Arrenberg, R., Uit het Leven van Groote Mannen, Boeiende verhalen en karaktertrekken, (ornament), Met drie gekleurde plaatjes: tegenover de titelpagina een plaatje bij het eerste verhaal. Een plaatje van het standbeeld van de dichter Tollens en een van de heldendaad van Van Speyk, Leiden, Amsterdam, D.Noothoven van Goor, J.Vlieger, (ca 1875?), (na 1881), (58) pp + 3 pp illustraties, (16,8 x 11 cm), Ingenaaid; met een geel, bedrukt, papieren omslag. Dit omslag is voor en achter op stevig karton geplakt. Op het voorplat is niet zoals bij de eerste druk bij Noothoven van Goor een van de drie gekleurde litho's in zwart wit weergegeven. Daar worden P.J.Andries(s)en en anderen ook niet meer als auteurs genoemd. Het achterplat is niet bedrukt; de afbeelding van Van Speyk is daar weggelaten. Wel worden op het voorplat alle gegevens van de titelpagina vermeld. Maar als uitgever staat daar nu J.Vlieger te Amsterdam, Het boekje vertelt in chronologische volgorde over de heldendaden van 8 mannen uit buiten- en binnenland. Onder hen Van Speyk. Tollens en Abraham Lincoln, Tussen 1850 en 1880 was Dirk Noothoven van Goor als boekhandelaar, drukker en uitgever actief in Leiden. Hij was een zoon van uitgever Gerrit Benjamin Van Goor te Gouda. Omstreeks 1875 gaf hij dit jeugdboek uit. In de periode 1879-1881werd de voorraad van deze uitgever geveild. Het restant van dit jeugdboek werd kennelijk gekocht door J.Vlieger. Hij maakte er een titeluitgave van met een met veel verschillende letters en wat ornamenten bedrukt voorplat (Met dank aan Zaal Books)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2266
€  15.00

 
D'ARTOIS, ARMAND (1788-1867) EN LEON (EMMANUEL THÉAULON) (1787-1841)
Karolina of het Geldersch landmeisje
D'Artois, Armand (1788-1867) en Leon (Emmanuel Théaulon) (1787-1841), Karolina of het Geldersch landmeisje, blijspel met zang, Oorspronkelijke titel: Angéline, ou La champenoise, comédie-vaudeville en un acte, imitée de l'allemand; par Dartois et Léon. De première was op 5 april 1819 te Parijs in het Théatre des Variétés, Naar het Fransche vrij gevolgd door M.G.Engelman, De muziek was van Joseph-Denis Doche (1766-1825). In het Nederlandse stuk komt 1 nummer op zijn muziek voor, (ornament), tweede druk, Amsterdam, H.Moolenyzer Boekverkoper, (1827), 64 pp, 8º, (15,7 x 9,7 cm), In halflinnen bandje met sierpapier op de platten. Papier afgesneden. Rug half vergaan. Voorplat los. Gebruikt exemplaar, Etiketje met nummer 584 op het voorplat. De rol van Karel is met x in potlood gemarkeerd, Simpele intrige die alsmaar ingewikkelder wordt. Op zijn buitenplaats bij Den Haag probeert een baron neef Karel te koppelen aan nicht en pupil Karolina. Karel is een Haags feestbeest en kijkt neer op zijn nicht die op het Gelderse platteland is opgevoed. Zij woont in IJzendoorn (Neder-Betuwe), waar het in de kersentijd goed toeven is. Veel komische verwikkelingen en verkleedpartijen. Met 23 zangstukjes (aria's, duo's en trio's) op destijds populaire wijsjes. Het stuk eindigt met een voor de vaudeville kenmerkende beurtzang. Amusant stuk, De eerste druk van deze Nederlandse bewerking van de Franse comédie-vaudeville is van 1819. Daarvan zijn geen exemplaren in de grote Nederlandse bibliotheken. Wel van deze tweede druk bij J.C.van Kesteren (2 exemplaren). Moolenijzer heeft op het adres van de oorspronkelijke uitgever zijn eigen naam geplakt. In de KB is de eerste Parijse druk beschikbaar, Martinus Gerardus Engelman (1772-1823) was een Amsterdams ambtenaar over wie weinig bekend is. In elk geval was hij een zeer ijverig vertaler en bewerker van een grote hoeveelheid Franse en Duitse theaterstukken. Zijn eerste vertaling was Het magnetismus, blijspel naar Iffland (1798); zijn laatste stuk verscheen in 1822. Zie voor zijn werken NNBW. In 1818 vertaalde hij een Frans blijspel samen met een zekere P.L. (de vertaler van Tony van Theodoor Körner)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 402
€  25.00

 
AUTEUR
De Staaten van Holland en West-Vriesland, Allen den geenen die deese sullen sien / of hooren leesen / salut: Doen te weeten, Dat wy (...) goedvinden mits deesen / dat de Compagnien Waardgelders in een uniform sullen worden gekleed (....) op den voet van de ordinaris Militie (....)
De Staaten van Holland en West-Vriesland, Allen den geenen die deese sullen sien / of hooren leesen / salut: Doen te weeten, Dat wy (...) goedvinden mits deesen / dat de Compagnien Waardgelders in een uniform sullen worden gekleed (....) op den voet van de ordinaris Militie (....), Publicatie, Bovenin in een ovale omlijsting: een afbeelding (7,9 x 8,5) van de Hollandse leeuw in de Hollandse tuin. In de rechter klauw heeft de leeuw een geheven zwaard; in de linker draagt hij het wapen van stadhouder Willem IV. Op de omheining staan 11 wapens van Hollandse steden. De tekst begint met een versierde initiaal met daarin het gekroonde wapen van Holland, Gedaan in den Hage onder het klein zegel van den Lande / den 5 september 1747. Onder stond / Ter ordonnantie van de Staaten, Was geteekent / Willem Buys, In 's Gravenhage, By Isaac en Jacobus Scheltus, ordinaris Drukkers van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, Anno 1747, 1 blad plano (42 x 33 cm), Onafgesneden vel. Destijds twee keer in de breedte gevouwen. Fris exemplaar ondanks de vier tamelijk omvangrijke, maar niet goed zichtbare vochtvlekken, Achterop in oud handschrift en inkt: 1747, Op advies van der stadhouder hebben de Staten van Holland en West-Friesland besloten de waardgelders die zijn geworven en aangenomen, te kleden in Rokken, Kamizoolen, Broeken en Hoeden zoals de ordinaris Militie draagt. Dit uniform kost de waardgelders een stuiver per dag, die van hun gage zal worden ingehouden, Van dit plakkaat is in de grote Nederlandse bibliotheken 1 exemplaar aanwezig. (KB en UBA). Niet in STCN, Waardgelders waren huursoldaten in tijdelijke dienst. Zij werden aangenomen om ter aanvulling van de schutterij of het garnizoen orde en rust te bewaren in de steden De Staten van Holland hadden op 5 augustus 1747 besloten, dat er in de Hollandse steden 10.000 zouden worden aangesteld
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2113
€  50.00

 
DIVERSE AUTEURS
Groningsche Studenten-Almanak voor het jaar 1865
Diverse auteurs, Groningsche Studenten-Almanak voor het jaar 1865, Een door Tresling & Co gelithografeerde titelpagina met de spreuk Vindicat atque polit en een typografische titelpagina, Groningen, J.B.Huber, 1865, 108 + 180 + 36 (genummerd 431-466) pp., (19,1 x 12,8 cm), Gebonden in een bruine linnen stempelband met vergulde versieringen op platten en rug. Schutbladen van groen moirépapier. Bijzonder gaaf en fris exemplaar., Op de Franse titelpagina in potlood de naam v. Panhuys. Vermoedelijk is dit student F.van Panhuys, die bij zijn ouders woonde in de Nieuwe Boteringestraat., De almanak begint met informatie over de jaartelling, feestdagen en de kalender. Daarop volgt info over de middelen van vervoer en de post. Dan volgen de namen van alle Groningse academieburgers en een Korte geschiedenis van de Hogeschool in de periode 8 oktober 1863-13 oktober 1864. Het Mengelwerk is tamelijk uitgebreid en omvat poëtische en prozaïsche bijdragen. Tot slot het Twaalfde vervolg der Naamlijst van de studenten, sedert de oprigting der hoogeschool te Groningen ingeschreven (1773-1788)., Deze almanak wordt uitgegeven sedert 1829., Een uitgave van de Groningse studentenvereniging Vindicat atque Polit. De nemen en woonplaatsen van de Vindicatleden worden eerst genoemd. Met daarbij de naam van de hospes of hospita. Daarna komen de namen van de buitengewone leden van de studentenvereniging en daarna de 17 studenten die geen lid zijn.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3020
€  45.00

 
DIVERSE AUTEURS
Schauenburgs allgemeines Deutsches Kommersbuch
Diverse auteurs, Schauenburgs allgemeines Deutsches Kommersbuch, Unter musikalischer Redaktion von Fr.Silcher und Fr.Erk, Met gekleurde gelithografeerde titelpagina en een facsimile, Dreiunddreißigste Auflage, Lahr, Druck und Verlag von Moritz Schauenburg, 1888, (VIII) + 718 pp, (16,1 x 11,7 cm), In de oorspronkelijke groene linnen stempelband met bolle Biernägel (0,8 cm). Gaudeamus Igitur Juvenes dum sumus in vergulde hoofdletters op voorplat. Op de rug: Kommersbuch in vergulde hoofdletters. Op voorplat en rug versieringen in zwart. Band en rug flink versleten en verkleurd. Gelithografeerde en typografische titelpagina. Rood op snee. Typografische titelpagina en facsimile van een brief ingeplakt met plakband. Achterin is ook een blaadje met plakband ingeplakt en verstevigd, Op de gelithografeerde titelpagina in potlood: Walther Lutz v. Ufft(?), 709 liederen met muzieknoten. Verdeeld over de afdelingen: Vaterlandslieder, Studentenlieder en Volkslieder, De eerste druk van dit zeer populaire liederenboek is van 1858, Wie een exemplaar bestelde, kreeg een speciaal voor hem met de hand gebonden boek. Desgewenst met zijn naam in vergulde letters op het voorplat en met de Biernägel die hij verkoos, op voor- en achterplat. Deze boeken lagen op tafel in de studentenkroeg en de Biernägel hielden het boek droog. Dat laatste is in dit geval niet helemaal goed gegaan!
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2013
€  30.00

 
BAILLIE, WILLIAM
A night scene showing a woman leaning through a window holding a lamp
Baillie, William, A night scene showing a woman leaning through a window holding a lamp, mezzotint, after a painting of Gerard Dou, belonging to Capt Baillie, z.pl., z.uitg., 1 oktober 1771, afbeelding / afbeelding + onderschrift / lijst: 19 x 13,9 / 22,1 x 14,8 / 28 x 20,8 cm, Ingelijst achter glas. Zwarte lijst met bruine en vergulde kaders. Enkele kleine beschadigingen op het lijstje, Achterop de lijst: stempel van Lunar Pictures 33 Town St. Duffield Derbyshire, William Baillie was een Ierse graveur en prenthandelaar die bekend werd met gravures naar of op de manier van Rembrandt. Hij diende als officier in het leger tot 1761. Zijn verzameld werk werd in 1792 uitgegeven onder de titel A series of 225 prints and etchings after Rembrandt, Teniers, G.Dou, Poussin and others
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3207
€  125.00

 
BAKKER, BARENT DE
Johan Temmink
Bakker, Barent de, Johan Temmink, portret te halven lijve van voren in ovaal, kopergravure, naar een gegraveerd portret door J.Houbraken naar J.M.Quinkhard van 1746, z.pl., z.uitg., 1762, portret / afbeelding / drukmoet / papier: 13,5 x 11,1 / 21,5 x 15,7 / 23,1 x 16,7 / 33,2 x 24,3 cm, Redelijk goede afdruk. Papier onafgesneden. Bovenaan in de marge wat bruine vlekjes, Een jonge man, gekleed in donkere jas met zeer wijde mouwen, een vest en een wit hemd, kijkt ons aan met het hoofd iets naar rechts gewend. Hij houdt de rechterhand op de borst. Een donkere mantel is om het onderlijf gedrapeerd. Hij draagt een bef en een pruik met krullen die tot ver over de schouders vallen, Muller 5296
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2398
€  20.00

 
BATAVUS (BOSCH, BERNARDUS)
De vrijheid der drukpers
Batavus (Bosch, Bernardus), De vrijheid der drukpers, De titelprent ontbreekt. Zoals in veel andere exemplaren. Deze prent heeft wel in dit exemplaar gezeten, maar is eruit gesneden of geknipt. De gravure van Vinkeles naar Jacobus Buijs laat zien hoe de vrijheid de drukpers verdedigt tegen aanvallen van dwangzucht, Gedrukt aan 't Y, z.uitg., z.j. (1787), 30 pp, 8º, 22,3 x 14,5 cm, In een eigentijdse papieren omslag. Papier onafgesneden. Afgezien van het omslag een fris exemplaar, Op de achterkant van de typografische titelpagina een fel en snijdend citaat van 6 regels van Jacob van Dijk. Dan volgt een opdracht in dichtvorm aan de Burger-societeit te Amsterdam, ondertekend Batavus. In het daarop volgende lange gedicht in alexandrijnen trekt Batavus van leer tegen de dwangzucht van aristocraten en predikanten die de persvrijheid aan banden proberen te leggen. Dit pamflet richt zich niet tot de eenvoudige medeburger, maar valt woedend de regenten en predikanten aan die hun medeburgers proberen te misleiden en de vrijheid van drukpers willen beperken, Knuttel 21517, Jacob van Dijk was in zijn tijd een bekend dichter. Hij schreef succesvolle verzen toen hij nog baggerman was. In 1786 publiceerde hij bij de Rotterdamse patriottische uitgevers De Leeuw en Krap ook een De vrijheid der drukpers. Witsen Geysbeek beschrijft Van Dijks literaire werk uitvoerig. In 1787 schreef deze dichter De welberaden stap voor 't Vaderland in den echt patriottische geest van 1787. In maart 1788 werd Van Dijk samen met 16 andere patriottische dichters geschrapt als lid van het Haagse dichtgenootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlijt. Toch kreeg hij in 1789 een aanstelling als gaarder van 's lands gemeene middelen te Nieuwerkerk aan de IJssel. Waaruit men zou kunnen afleiden, dat hij geen patriot meer was. Het dichtwerk van Van Dijk is volgens Geysbeek vol vals vernuft, gezwollenheid en platheid. Ook het gedicht van Batavus zit vol dichterlijk vuur. Voor ons is het moeilijk uit te maken of diens onder woorden gebrachte verontwaardiging echt of niet echt was. Als Bernardus Bosch inderdaad de schrijver is, waren deze gevoelens dat toen misschien wel
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3485
€  60.00

 
BEAUMARCHAIS, PIERRE-AUGUSTIN CARON DE (1732-1799)
Oeuvres complètes, (motto: Ma vie est un combat. Volt.), Tome deuxième / Théatre II
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de (1732-1799), Oeuvres complètes, (motto: Ma vie est un combat. Volt.), Tome deuxième / Théatre II, A Paris, Chez Léopold Collin, Libraire, rue Git-le-Coeur, 1809, Eén van de twee delen van het verzameld theaterwerk van Beaumarchais, (IV) + 615 + (1) pp 8º (20,8 x 13,4 cm), Het boek ziet er nogal geteisterd uit. Halfleren band met zeer afgesleten rug, waarop geen versieringen of titels meer zichtbaar zijn. De illustraties van Gautier ontbreken. (bijv bij p 413). Papier wat vergeeld, Op de binnenkant van het voorplat staat op een ingeplakt papiertje de naam: H.Hogevonder, Préface du Mariage de Figaro (1-56); La Folle Journee, ou le Mariage de Figaro, comédie en cinq actes et en prose (57-320); L'autre Tartuffe ou la Mère coupable, drame en cinq actes et en prose (321-486); Discours préliminaire de Tarare aux Abonnés de l'Opéra (487-509); Opdracht aan de componist Salieri (511-512), Libretto van de Prologue van de opera Tarare (513-523) en dat van de opera zelf (524-615). Tarare ging in première op 8 juni 1787. Le mariage de Figaro werd voor 't eerst opgevoerd op 27 april 1784, In de grote Nederlandse bibliotheken is één compleet exemplaar van deze druk van de Oeuvres complètes in 7 delen, Het tweede deel van het Verzameld werk van Beaumarchais. De Oeuvres Complètes bestaan in de uitgave van 1809 uit zeven delen: 2 delen Théatre, 2 delen Mémoire, 1 deel Epoques en 2 delen Correspondance. Beaumarchais had in de jaren 80 van de achttiende eeuw veel succes met zijn stukken, maar was ook een zeer omstreden figuur. Het libretto van da Ponte van Mozarts Le nozze di Figaro (1786) is gebaseerd op dit blijspel van Beaumarchais. Voor de opera Tarare van Salieri schreef Beaumarchais het libretto zelf
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1522
€  25.00

 
BEETHOVEN, LOUIS VAN
Grand Septuor Op. 20
Beethoven, Louis van, Grand Septuor Op. 20, Arrangé pour le Piano à quatre mains, par F.Mockwitz, Titelpagina met veel verschillende lettertypen en decoraties, gegraveerde bladmuziek, plaatmerk T.C.430*, Amsterdam, chez Theune & Co, z.j. (ca 1850?), 39 + (1 blanco) pp, fº oblong, (24,6 x 32,9 cm), Partituur zonder omslag. Gebonden. Afkomstig uit een groter geheel. Papier aan de randen iets verbruind. Titelpagina heeft aan de rand veel bruine vlekjes, enkele scheurtjes en hapjes. Laatste blad is ook wat gevlekt en heeft scheurtjes en gaatjes, Op de titelpagina: blauw ovaal stempel van Th J Roothaan & Cº, Muzijkhandel en Bibliotheek, Amsterdam, De prijs van deze uitgave bedroeg destijds ƒ 3,-, Friedrich Mockwitz 1785-1849) is een van de eerste bewerkers van klassieke orkestwerken voor piano à quatre mains. Hij was werkzaam in Dresden en maakte arrangementen van werk van Beethoven, Haydn en Mozart. Deze waren bedoeld als studiemateriaal. De oorspronkelijke compositie was in 1799-1800 voor Keizerin Maria Theresia vervaardigd. Franz Liszt heeft dit werk ook voor 4 handen bewerkt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1590
€  25.00

 
BELLAMIJ,J.
Gedichten, Nieuwe vermeerderde uitgave
Bellamij,J., Gedichten, Nieuwe vermeerderde uitgave, (vignet bij het gedicht 'Aan eene moeder' gegraveerd door W.F.W(ehmeijer) met 2 dichtregels), Met een gegraveerde en een typografische titelpagina, Haarlem, A.C.Kruseman, 1852, Deeltje van de Bibliotheek van Klassieke Nederlandsche auteurs, in de wandeling 'etagère-editie' genoemd. De reeks is in 1851 opgezet door de Haagse uitgever K.Fuhri, die 10 deeltjes op de markt heeft gebracht. A.C.Kruseman uit Haarlem nam dit project over. Ook hij gaf 10 deeltjes uit; alle verschenen in 1852. De complete 'Bibliotheek' omvat dus 20 deeltjes, XVI + 306 pp, 32º, (11,6 x 7,7 cm), In rood linnen stempelbandje met vergulde titel, dichter en uitbundige versiering op de rug. Goud op snee. Achterplat was losjes, doordat het achterste (gele) schutblad is gebroken. Papier wat verbruind, De prijs van dit deeltje bedroeg destijds ƒ 1,40, De boekjes uit deze serie zijn bedoeld als sieraad voor de 'woonkamers der meer aanzienlijken'. Ook in de 'werkmandjes der dames' en in de 'etagères en boekenhangers der lieden van smaak' zouden ze zich 'in hun bevallig gewaad' volgens Fuhri, de initiatiefnemer van de reeks, bijzonder thuis voelen. In de loop der tijden is gebleken, dat deze prachtig uitgevoerde boekjes niet goed bestand zijn tegen licht, lucht en intensief gebruik. Veel nog bewaarde in rood linnen gebonden exemplaren liggen min of meer uit elkaar of zijn vooral op de rug verkleurd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2143
€  15.00

 
BEMME AZ, J
Colonne erigée en Memoire de la Paix Signée à Rijswijk le 20 Septembre 1697
Bemme Az, J, Colonne erigée en Memoire de la Paix Signée à Rijswijk le 20 Septembre 1697, rechthoekige historieprent, bisterdruk, À la Haye, chez F.J.Weijgand, (1792), afbeelding / drukmoet / papier: 15,5 x 9,1 / 20,5 x 13,5 / 23,5 x 20,6 cm, Mooi exemplaar. Bovenin in de marge wat lichte vlekjes, Op de prent is de naald te Rijswijk afgebeeld. We zien de voorkant van een obelisk op een voetstuk. De naald is voorzien van twee tamelijk eenvoudige versieringen. Op een plaquette staat: DOM / pacifero / S. / paci.RYSVisensi / in ipso / RVINOSAE. AEDIS / solo / H.M.P. Guielmus V / NASSAU AURIACUS / A.D. / MDCCLXXXXII.Aan elke kant van het monument staan twee bomen en twee struiken. Achter de open plek waarop de naald staat, zien we eveneens bomen en struiken. Enkele wolkjes in de lucht, Muller 5182. Muller vermeldt de verblijfplaats van het exemplaar dat hij heeft beschreven: de Atlas van Mr.S. van Gijn te Dordrecht. Joannes Bemme Adriaanszoon (1775-1841) was afkomstig uit Rotterdam. Hij etste, graveerde en tekende en was ook medailleur. Vanaf 1831 woonde en werkte hij in Den Haag, De Naald van Rijswijk is een obelisk die ter herinnering aan de vrede van Rijswijk (20 september 1697) is opgericht op de plek waar vroeger het stadhouderlijk paleis Huis ter Nieuburch heeft gestaan. In dit gebouw vond de ondertekening van het vredesverdrag plaats, dat een einde maakte aan de Negenjarige Oorlog tussen Frankrijk en een Europese coalitie van de Republiek, Engeland, Spanje, Zweden en het Duitse Rijk. De gedenknaald werd in 1792 opgericht in opdracht van Stadhouder Willem V uit sloopmateriaal van het Huis ter Nieuburch. Het monument is ontworpen door Philip Willem Schonck
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1251
€  45.00

 
BEMMELEN, J.VAN, MAÎTRE DE PENSION À LEIDE
Leçons faciles & instructives, destinées à être traduites en Hollandois ou en Anglois. divisées en quatre Classes, publiées en François
Bemmelen, J.van, Maître de Pension à Leide, Leçons faciles & instructives, destinées à être traduites en Hollandois ou en Anglois. divisées en quatre Classes, publiées en François, (ornament), (eerste druk), à Leide, chez A.& J. Honkoop, z.j., 144 pp (van 145 + 1 blanco?), 16º, 10,8 x 8,8 cm, Redelijk goed bewaard schoolboekje. Het laatste blaadje ontbreekt. Op de 2 laatste aanwezige blaadjes een grote koffievlek. Geen omslag of bandje, Op de blanco achterkant van de titelpagina een ovaal stempel Nationale Bibliotheek met een gekroond wapen met een leeuw erop. Daar overheen een stempel Verwijderd Kon.Bibl., De uit het kinderleven gegrepen Franse zinnetjes zijn verdeeld in 4 afdelingen. De eerste afdeling is eenvoudig en de laatste nogal gecompliceerd. Vooraf gaat een berichtje aan de lezer van de schrijver, Waarschijnlijk is dit de eerste druk. Het zetsel verschilt enigszins van dat van de vierde. Dit boekje in 't Frans wordt niet vermeld bij Picarta. Zeldzaam dus. In de grote Nederlandse bibliotheken zijn maar 3 werkjes van Van Bemmelen beschikbaar. Waaronder Lessons for beginners in the English tongue, divided in four forms (3de druk Honkoop 1805) en Lessen voor eerstbeginnenden in de Engelsche taal, verdeeld in vier classen (2de druk Honkoop, 1802). Deze beide boekjes worden genoemd in een voetnoot in het Au lecteur als het werkje dat oorspronkelijk in het Engels geschreven is, gevolgd door een vertaling in het Hollandsch met het oorspronkelijke Engels ernaast. Het boekje is dus eigenlijk bedoeld als leermiddel om Engels te leren, Johannes van Bemmelen was kostschoolhouder te Leiden. Hij is in 1757 te Delft geboren en in 1808 in Leiden overleden. Hij heeft schoolboekjes geschreven. Voornamelijk over vertalen van en uit het Frans, het Engels en het Nederlands. In 1795 verscheen van hem Gemakkelijke lessen ter vertaling in ''t Fransch of 't Engelsch. In 1784 was zijn Nieuw vermaaklijk Nederduitsch Spel- en leesboek verschenen (24ste druk 1855)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2759
€  25.00

 
BENARD
Eglon Vanderneer
Benard, Eglon Vanderneer, rechthoekig portret / borstbeeld rechts, lithografie, naar Paul Jourdy, (Paris), (Imprimerie Lithographique de Chabert), (ca 1840), Dit portret is afkomstig uit de Galerie des Peintres van M.Chabert, Paris, Imprimerie Lithographique de Chabert, ca 1840, Portret / prent / papier: 25 x 21 / 32,7 x 26,2 / 44 x 29,9 cm, Goed exemplaar met enkele bruine vlekken op het papier buiten de prent. De biografische schets die bij dit portret werd geleverd, ontbreekt, Op dit portret is de schilder Eglon van der Neer gekleed in een donker wambuis, waarvan de knopen gesloten zijn. Hij heeft een witte halsdoek met een knoop onder de kin. Over de rechter schouder is een mantel gedrapeerd. Op het hoofd draagt hij een zwart kapje. Daaronder zien we een flinke donkere haardos met veel krullen die tot over de schouders valt. De schilder draagt een klein kneveltje, Amsterdammer Eglon Hendrick van der Neer (1635-1703) was een bekend Nederlands kunstschilder van portretten en gezelschapsstukken. Ook maakte hij historiestukken en landschappen. Waarschijnlijk is hij opgeleid door zijn vader, Aert van der Neer. Van 1763 tot 1779 woonde de schilder in Rotterdam. Adriaen van der Werff was daar zijn leerling. Na de dood van zijn eerste vrouw verhuisde Van der Neer naar Brussel. Later verbleef hij nog enige tijd in Düsseldorf
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1157
€  30.00

 
BENDORP, J.C.
Aart van Nes
Bendorp, J.C., Aart van Nes, portret / kniestuk rechts, kopergravure, naar een tekening van A.Teerlinck, naar een schilderij van B. van der Helst, (Haarlem en Den Haag), Loosjes en Immerzeel, 1805, Afkomstig uit de Bataafsche kunstgallerij, of naauwkeurige afteekeningen der schilderijen op het Huis in 't Bosch bij Den Haag. Eerste afdeling, bestaande uit een viertal kunstplaten, Haarlem en Den Haag, 1806. De prijs voor de boekhandelaren bedroeg ƒ 11,20 en het publiek betaalde 14,- per set, Portret / drukmoet / papier: 21,8 x 19,3 / 26,8 x 21,5 / 29,4 x 23,8 cm, Hier en daar vlekjes en vooral aan de randen een beetje vuil. Verder goed exemplaar, Van Nes staat bijna ten voeten uit afgebeeld in een rijk versierde mantel, waaronder een dito vest en een uitbundige bandelier over de kleding. Hij draagt geen hoofddeksel en ook geen onderscheidingen. In de rechter hand heeft hij een admiraalsstaf. Met de geheven linkerhand wijst hij naar zichzelf. Links achter hem, voor een gedeeltelijk weggeschoven gordijn, staan een bediende en een wereldbol. Rechts zien we een tafel met inktstel en zeekaarten en een stoel met een kussen erop. Op de achtergrond: een zeeslag onder zware wolken, Deze prent moet een van de vier 'naauwkeurige aftekeningen der schilderijen van de Bataafsche Kunstgalerij' zijn, die in de eerste aflevering van een geplande serie hebben gezeten. In de Nederlandse bibliotheken is geen exemplaar van deze uitgave voorhanden. Het is bij één aflevering gebleven. Deze werd op 30 december 1805 aangeboden aan de secretaris van Staat voor Binnenlandse zaken, de heer Hendrik van Stralen (Dongelmans, Immerzeel). Muller 3827, Aert Jansz van Nes, bijgenaamd Jonge Boer Jaap, is geboren en overleden te Rotterdam. In 1652 werd hij kapitein en hij vocht in de Eerste Engelse Oorlog .In 1662 werd hij Schout-bij-nacht, in 1665 vice-admiraal en in 1666 luitenant-admiraal. Hij onderscheidde zich in de tocht naar Chatham en was zeer bevriend met De Ruyter. Na de derde Engelse oorlog bleef hij aan wal en in 1692 verliet hij de dienst
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1153
€  35.00

 
BERGH,S.J.VAN DEN, CHRISTINA VAN GOGH, TANTE JANS (JOAHANNA SARA KONING), ARNOLD ISING E.A.
Blikken in de kinderwereld
Bergh,S.J.van den, Christina van Gogh, Tante Jans (Joahanna Sara Koning), Arnold Ising e.a., Blikken in de kinderwereld, Verhalen en versjes, Met zes plaatjes, (vignetje), Met 6 gedeeltelijk met de hand ingekleurde kleurenlitho's: Pret Verdriet, Een glas ezelinnen melk, Roeijen, Jansje's muiltje, Bedrukte kinderen en De les aan het strand. De titelpagina is gedrukt op spierwit glacépapier, Amsterdam, H.J..van Kesteren, (ca 1854), 143 + (1) pp, (14,8 x 11,8 cm), Gebonden in een bruine linnen stempelband met vergulde letters en ornamenten op voorplat en rug. Goud op snee. Op de rug staat de titel van het boekje. Op het voorplat is de titel weergegeven in drie verschillende lettertypen. De titelpagina is gedrukt op spierwit glacépapier. Bruin glacépapier is gebruikt voor de schutbladen. Het boekje is in goede staat. Het ruggetje is iets verschoten en het goud wat verbleekt. Het papier is overal wat vergeeld en gevlekt. Een euvel van deze in die tijd veel gebruikte papiersoort. De prentjes zijn op wat steviger papier gedrukt en zijn in tamelijk goede staat, Dit kinderboekje bevat 15 bijdragen van 2 vrouwelijke, 10 mannelijke en 2 anonieme schrijvers en dichters. Oom Gus, Tooneelspel in twee bedrijven (in proza), besluit dit bundeltje. Het bevat verder 9 versjes, 1 verzameling spreuken op rijm en 4 verhaaltjes, Aanwezig in 4 grote Nederlandse bibiliotheken. Volgens Picarta is dit boekje een titeluitgave van de Almanak voor de jeugd voor 1853. Dat blijkt ook uit de eerste regel en de titel van het gedicht 'Bij het Titelvignet' van A.H.van Thiel: Wij hebben ook een Almanak! Voor de jaren 1852-1865 verscheen dit jaarboekje bij Van Kesteren onder redactie van Arnold Ising. Het was de voortzetting van de Almanak voor de Jeugd van Beijerinck, die werd geredigeerd door mevrouw A.B. van Meerten en C.P.E van der Aa
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1934
€  40.00

 
BERGH, S.J. VAN DEN
Merkwaardige mannen
Bergh, S.J. van den, Merkwaardige mannen, Schetsen voor jongens. Gedeeltelijk uit den Vreemde, (ornament), Met vier platen: vier getinte litho's van P.W.M.Trap, Gedrukt bij G.J.Thieme te Arnhem. Eerste druk, Rotterdam, P.C.Hoog, (1862), Tweede serie, VI + 241 + (1 blanco) pp + 4 pp illustraties, (20 x 13,4 cm), Gebonden in een rode linnen stempelband. Op het voorplat: een verguld ornament. Op de rug uitbundige ornamenten in goud; auteur en titel in vergulde letters. Schutbladen van geel glacé-papier. Boven- en onderkant van de rug iets beschadigd. Groen verfvlekje op het voorplat, Met boekbindersetiket van J.Giltaij Boekbinder Dordrecht. Naam 'de Jong' in blauw kleurpotlood op de titelpagina, Met voorbericht van de schrijver gedateerd 's Gravenhage 13 Maart 1862. Over een Nederlandse en een half-Nederlandse held en 8 buitenlandse helden: De Ruiter, Hutton (boekverkoper) Dickens, Mozart, Pestalozzi, Linnaeus, Thorwaldsen, Franklin (zeeheld), Macaulay, en Perthes (boekhandelaar)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1378
€  15.00

 
BIDERA, GIOVANNI EMANUELE (1784-1858)
Marino Faliero
Bidera, Giovanni Emanuele (1784-1858), Marino Faliero, Tragedia Lirica in tre atti, Da rappresentarsi nell' I.R.Theatro alla Scala, L'Autunno, 1837, Musica del Maestro Cav. sig. Gaetano Donizetti (1797-1848), (vignet: allegorisch stilleven met lier, lauwerkrans en zwaard in de schede), Milano, Per Luigi di Giacomo Pirola, 1837, opera-libretto, 40 pp (pp 1-40), 12º, (17,5 x 11 cm), In blauw en zwart bedrukte, iets beschadigde papieren omslag. Voorop de titel van de opera en achterop die van het ballet dat na de opera werd gegeven. Papier van de omslag wat verbruind. Binnenin hier en daar een vlekje, Op de titelpagina volgt een bladzij met de personaggi en de attori, de namen van de librettist en de componist en de ontwerpers en uitvoerders van de mise-en-scène: Baldassarre Cavalotti en Domenico Menozzi. 2 Bladzijden met de musici en andere medewerkers en 1 bladzijde Ballerini. Achter het opera-libretto volgt de beschrijving van het na de opera opgevoerde ballet Virginia, Ballo tragico in cinque atti van Giovanni Galzerani (pp 41-52), In 1829 publiceerden Jacob van Lennep en Casimir Delavigne een gelijknamig dramatisch werk. Beide stukken zijn gebaseerd op Marino Faliero, Doge of Venice, an historical tragedy van Byron, in Italië geschreven en daar in 1821 opgevoerd. Librettist Giovanni Emanuele Bidéra bewerkte het drama van Delavigne voor Donizettis opera, die op 12 maart 1835 in première ging in het Théâtre-Italien te Parijs, in 1835 in Londen werd opgevoerd en een jaar later in Florence
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 362a
€  35.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - Volgende pag.