gevonden: 544 boeken op 37 pagina's. Dit is pagina 5
Vorige pag. - Volgende pag.

 
(Diverse auteurs)
Nieuwe Verzameling van Gezelschaps-Liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand
(Diverse auteurs), Nieuwe Verzameling van Gezelschaps-Liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand, (vignet: stilleven van zangboekje en verschillende muziekinstrumenten), te Dordrecht, bij J.Zender, 1836., Tweede veel vermeerderde en verbeterde druk, 56 pp, 8º oblong, (11,4 x 15,8 cm)., In oorspronkelijke halflinnen band met sierpapier dat op het voorplat op een plek is afgesleten. Resten van rugschildje. Schutblad achterin wat beschadigd. Vanaf blad 37/38 een bruine vochtvlek, die op elk volgende blad in grootte toeneemt en op blad 56/57 bijna een half blad groot is. De titelpagina heeft een paar scheurtjes. Toch een acceptabel exemplaar., Bij de meeste liedjes wordt een zangwijs genoemd. De auteurs van de opgenomen teksten worden niet vermeld. Nummer 20, 'Romance', is Rhijnvis Feiths sentimentele gedicht 'Aan ongelukkige gelieven' uit 1778. Hier en daar is er iets veranderd of omgegooid. De wijs is: 'Arm en nedrig is mijn hutje.' Bij de tekst hiervan in de Verzameling van gezelschaps-Liederen (nr 45) staat geen wijs genoemd. Naar de wijs van 'De wereld is in rep en roer' (nr 29) wordt in veel liedboekjes verwezen. Ook staan er aria's uit zangspelen in dit bundeltje, bijvoorbeeld de aria uit Mozarts Toverfluit over man, vrouw en de liefde (nr 34)., De eerste druk van deze bundel is van 1835; er zijn verder nog uitgaven bekend uit 1838, 1840 en 1850. Maar geen van deze drukken is in groten getale aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken. Terwijl van de Verzameling die voor het eerst is gedrukt in 1830, tamelijk veel exemplaren in de genoemde bibliotheken voorkomen. De derde druk van deze Nieuwe Verzameling en de vijfde van de Verzameling van gezelschaps-liederen komen wel eens in één bandje voor.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 869
€  50.00

 
N.N.
Onze Huis- en landdieren. Hoe zij leven en hoe zij er uit zien
N.N., Onze Huis- en landdieren. Hoe zij leven en hoe zij er uit zien, Met 8 gekleurde plaatjes, Op de voorkant van het omslag zien we het plaatje dat op bladzij (10) staat en op de achterkant de voorstelling die we ook op bladzij (15) kunnen bewonderen, Leiden, D.Noothoven van Goor, (ca 1870), 16 ongenummerde pp: 8 pp tekst en 8 pp illustraties met tekst, 17,1 x 10,6 cm, Van buiten een keurig exemplaar. Het boekje is gebonden in een gele bedrukte papieren omslag. De omslag is voorop iets gevlekt en achterop ontbreekt een klein stukje papier uit de rand. Op de bladzijden met alleen tekst, staat de tekst scheef op het papier. De bladzijden 12-16 hebben bovenin een lichtbruine vochtvlek, Het boekje bevat 8 rijmpjes: De kip en het meisje, Het meisje en het schaap, De geit en de hond, Het paard en de kleine Frits, De pauw, de knaap en de ezel, De knaap en de Gans, Het meisje en de koe en Marie en het konijntje. Elk verhaaltje op rijm beslaat 2 pp en bij elk verhaaltje hoort een afschuwelijk met de kleuren rood, blauw, en geel gekleurd plaatje. Geen titelpagina, Andere exemplaren van dit boekje worden bewaard in 4 grote Nederlandse bibliotheken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2070
€  7.50

 
N.N.
Ordonnantie voor de Voerlieden van Groningen. Waer nae deselve haer voortaen wegens de Ordinaris Beurten in 't Ontfangen van de Vrachten, als mede de vreemde Voerluyden alhier komende zich zullen hebben te reguleren
N.N., Ordonnantie voor de Voerlieden van Groningen. Waer nae deselve haer voortaen wegens de Ordinaris Beurten in 't Ontfangen van de Vrachten, als mede de vreemde Voerluyden alhier komende zich zullen hebben te reguleren, vignet, Gedrukt tot Groningen, By Gesina Elama, Ordinaris Stads Boekdrukkersche, 1724, 8 ongenummerde bladzijden, 4º, 21.3 x 17 cm, Gebonden zonder omslag. Papier onafgesbeden en aan de randen wat verbruind, Deze ordonnantie heeft waarschijnlijk ooit deel uitgemaakt van een verzameling: rechtsboven op elk blad recto staat een nummer in inkt (422-425), Tarieven voor ritten van personen van Groningen naar Zwolle, Zwartluis, Deventer, Kampen, Coevorden, Leeuwarden Delfzijl, Winschoten, Nieuweschans en Leer. De prijzen verschillen dikwijls per periode en per vervoermiddel: bijvoorbeeld een open wagen of een verdekte wagen of koetse. De reis naar Zwolle kostte van mei tot oktober 16 gulden voor 1 of 2 tot 22 gulden voor 6 personen. Daarachter een Ordre raekende de Vreemde Voerlieden, gedateerd 2 juni 1686, Deze ordonnantie is in drievoud aanwezig in de UB Groningen. De UB Leiden bezit ook een exemplaar, Gesina Elama was als drukker werkzaam in de periode 1717-1724 als Gesina Elama, weduwe Johannes Barlinkhof en van 1724-1746 als Gesina Elama
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3239
€  25.00

 
N.N.
De oude kindervriend
N.N., De oude kindervriend, verhalen voor de Jeugd. Met 6 gekleurde plaatjes, Leiden, B.Noothoven van Goor, (1871), (VI) + 78 pp, de pagina's 65 en 66 ontbreken, (17 x 12,4 cm), In een rode linnen stempelband met versiering en belettering in zwart op rug en voorplat. Op het achterplat het blindgestempelde boekbindersvignet van J.Giltay en Zoon Dordrecht. Watervlekje op de rug en enkele andersoortige vlekken. Rug en voorplat eveneens bevlekt en verschoten. Boekblok los in de band en bindwerk los. Inhoud is niet compleet: de pagina's 65 en 66 ontbreken. De plaatjes zijn aardig en in tamelijk goede staat, Op de titelpagina staat: Marie Walrabenstein. Woerden. 23 December 1902. Van Ds A.P.de Groot, 32 korte verhalen met brave strekking, Aanwezig in 2 grote Nederlandse bibliotheken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2321
€  5.00

 
(Hulk Jacobsz, Abraham (1751-?)
Pache
(Hulk Jacobsz, Abraham (1751-?), Pache, cirkelvormig portretje in in medaillon, borstbeeld links, kopergravure, naar het portret van Albert van Rijssel (!) door Vinkeles in het Vervolg op Wagenaar XI (1793), t.o. p. 264, Onder het portret staat 'Pache' gedrukt in hoofdletters., z.pl. , z. uitg. , (ca 1793-1795)., Dit portret staat op een octavo blaadje, alleen voorzien van de achternaam van de afgebeelde. Er bestaan meer van dergelijke portretten. Maar dan van gevluchte patriotten. Het is onduidelijk wat de bedoeling ervan was. Vermoedelijk kon men de zo afgebeelde patriotse helden in ballingschap op verschillende manieren gebruiken. Voor verpakking of spellen? En zo in de periode 1787-1795 de patriottische zaak in gedachten houden en steunen. Soort illegale prent?, Portret / afbeelding / papier: 3,3 x 3,3 / 4,2 x 4,2 / 21 x 11,9 cm., Aan vier kanten afgesneden. Goede afdruk met wat vouwtjes in het papier., Pache (Van Rijssel) kijkt ons half van terzijde aan. Hij draagt geen pruik, maar eigen, achterover gekamd haar tot aan de rug. Hij is gekleed in een gegalonneerde rok, waaronder een vest en een jabot zichtbaar zijn. Dit portret van Pache is volkomen gelijk aan het portret van Albert van Rijssel, dat in dezelfde serie is uitgegeven., Dit prentje is gemaakt met als voorbeeld een portret van Albert van Rijssel (ipv dat van Pache) in een patriottisch werk. Bijvoorbeeld (Jacobus Kok en Jan Fokke), Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de Vaderlandsche jeugd. Met plaaten en pourtraiten, Amsterdam, Johannes Allart, 1783-1795. Of misschien op het portret van Vinkeles in het Vervolg op Wagenaar XI (1793), t.o. p. 264. Toeschrijving aan Hulk op grond van Van Someren I, 192. Het merkwaardige aan dit portretje is ook, dat het wat afbeelding betreft precies gelijk is aan de andere bij van Someren genoemde portretjes. Maar de naam van de geportretteerde staat er in dit geval in grotere kapitalen onder in plaats van erboven., Jean-Nicolas Pache (1746-1823) werd in Verdun geboren uit Zwitserse ouders. Hij was een beschermeling van Maarschalk de Castries en begon zijn carrière als gouverneur van de kinderen des huizes. Vanaf 1784 bracht hij enige tijd door in Zwitserland, maar keerde naar Parijs terug ten tijde van de revolutie. In 1792 was hij korte tijd minister van oorlog. In februari 1793 werd hij gekozen tot burgemeester van Parijs. Robespierre zette hem gevangen, maar de Cordeliers hielden hem de hand boven het hoofd.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 811
€  15.00

 
N.N.
J.D.Pasteur
N.N., J.D.Pasteur, silhouetportret / borstbeeld en profil in ovaal medaillon, kopergravure, (Amsterdam), (Johannes Allart), 1799, Dit mooie silhouetportret is ooit geknipt uit het vierde folioblad met 21 silhouetportretten van volksvertegenwoordigers dat is opgenomen Cornelis Rogges Geschiedenis der staatsregeling voor het Bataafsche volk, Amsterdam, Johannes Allart, 1799, Portret / medaillon / papier: 5,5 x 3,5 / 7,2 x 5,5 / 9,5 x 6,5 cm, Mooi exemplaar. Aan de linker rand op enkele plaatsen wat dun, Op dit portret is alleen het gezicht als schaduwbeeld weergegeven. Kleding en kapsel zijn zeer gedetailleerd uitgewerkt. Zoals iedereen in de negentiger jaren van de 18de eeuw is deze volksvertegenwoordiger gekleed in een frack met zeer brede openstaande revers, waaronder een dito vest. Daaronder draagt Pasteur een wit hemd met jabot en een hoge kraag, die boven de strak om de nek gewonden witte halsdoek uitsteekt. Ondanks zijn democratische overtuiging draagt Pasteur een Louis XV-kapsel: een staartpruik met een doorlopende boucle van oor tot oor. Op de rug is het haar met een strikje tot een staart samengebonden, Van Someren 4158 en I, p 185, Jan David Pasteur is een geboren Leidenaar; in Leiden heeft hij vanaf 1766 rechten gestudeerd. Hij brak die studie af en werd in 1776 commies der convooyen en licenten te 's Gravendeel. Na de Nederlandse revolutie van 1795 ging hij in de politiek. Hij was diplomaat en lid van de Nationale Vergadering. Hij is schrijver van de Beknopte natuurlijke historie der zoogende dieren (1801) en vertaalde buitenlandse werken over reizen (onder andere die van James Cook). Hij debuteerde als schrijver met de roman Edwin en Julia (1779; uit het Engels) en toonde zich een gevoelig mens door De onderwerping en de jongste dag van Edward Young te vertalen (1788)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1852
€  20.00

 
N.N.
Paul Delaroche
N.N., Paul Delaroche, portret / borstbeeld rechts, krijtlitho, La Haye, van Lier frères, (1839-1847), portret / portret + onderschrift / papier: 8,2 x 8,8 / 11,6 x 8.8 / 21,4 x 14,9 cm, Het portret is in goede staat. Bovenin zijn twee scheurtjes gerestaureerd, De schilder heeft het bovenlijf iets naar rechts gewend en kijkt langs ons heen. Hij draagt een tot boven aan toe dichtgeknoopte donkere jas met daarop een dubbele rij knopen en een donkere halsdoek. Een ridderorde gaat voor een kwart schuil onder de neergelsagen kraag van de jas, Hyppolyte (Paul) Delaroche (1797-1856) was een Franse landschaps- en historieschilder. Een bekend werk van hem is de Hémicycle, een muurschildering in olieverf in de École des Beaux Arts. Op dit schilderstuk zijn 75 grote kunstenaars van alle tijden afgebeeld. De muzen (geïdealiseerde vrouwenfiguren) houden hen gezelschap. Delaroche voltooide dit kolossale werk van 27 meter lang in 1841, nadat hij in 1837 de opdracht had gekregen het te maken. In 1855 werd dit kunstwerk door brand verwoest. De kunstenaar begon aan de restauratie, maar overleed. Hij heeft ook portretten en historiestukken gemaakt
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1841
€  10.00

 
(Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de (1688-1763)
Le pere prudent et equitable, ou Crispin l'heureux fourbe
(Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de (1688-1763), Le pere prudent et equitable, ou Crispin l'heureux fourbe, Comedie, (drukkersmerk 'sphaera': hoepel-kloot of wereldbol met onduidelijke krabbeltjes op de plaats van de dierenriemtekens), A Limoges, A Paris au Palais et en la Boutique de la Veuve Barbin, Chez Pierre Huet, sur le second Perron de la Sainte Chapelle, MDCCXII (1712), (VI) + 42 pp, 12º, (15,2 x 9,7 cm), a iii A4 B2 C4 D2 E4 F2 G3, In het oorspronkelijke beige papieren omslag. Omslag wat vuil. Verder in goede staat, Opdracht aan Rogier Seigneur du Boisson, Conseiller du Roy, Lieutenant General civil et de police en la Sénéchaussée & Siege Présidial de Limoges, ondertekend M***. Hierin zegt de auteur, dat hij het stuk toevallig in handen kreeg. De aanleiding tot het schrijven van dit stuk wordt verteld in het voorwoordje van de drukker. Lijst van acteurs. 2 permissions van 22 maart 1712, De eerste druk van Marivaux' eerste stuk voor het theater. Niet aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken, Marivaux heeft dit blijspel, zijn eerste stuk, in 8 dagen geschreven toen hij nog maar 18 jaar oud was. Hij woonde en studeerde toen waarschijnlijk nog in Riom (Auvergne). Het stuk is misschien in kleine kring opgevoerd, maar daarna nooit meer. Vanaf 1710 studeerde Marivaux rechten in Parijs, waar hij kennis maakte met Fontenelle en deelnam aan het literaire leven; o.a. in de salon van madame de Lambert
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 314
€  50.00

 
N.N.
Polyhymnia of Verzameling van de beste en in ons land alom bekende en meest geliefkoosde Hoogduitsche Romancen, Balladen, Gezelschaps- en Volksliederen. Met accompagnement van Piano-forte
N.N., Polyhymnia of Verzameling van de beste en in ons land alom bekende en meest geliefkoosde Hoogduitsche Romancen, Balladen, Gezelschaps- en Volksliederen. Met accompagnement van Piano-forte, Leiden, D.Noothoven van Goor, (1860), Eerste en Tweede bundel (alles wat is verschenen), (6) + 80 en (6) + 80 pp (18,3 x 14,3 cm), (18,3 x 14,3 cm), In de oorspronkelijke halflinnen band met goudgestempelde naam van de toenmalige eigenaar waaronder een ornament op het voorplat. Boekblok voorin en achterin en inhoud en titelblad van het eerste deel met (waarschijnlijk onschadelijk) plakband vastgeplakt. Netjes ogend exemplaar, op het voorplat staan de naam van de toenmalige eigenaar: A.v.d.Burg. Op de achterkant van het voorplat een vierkant etiket van Bibliotheek Maxate met een gedeelte van een klavier, Deze 2 bundels bevatten 38 + 40 = 78 Duitse zangstukken. Veel voorkomende componisten zijn C.M.von Weber en Reichardt. Er zijn teksten van nog steeds bekende dichters bij: Uhland, Hölthy, Gleim, Schiller, Th Körner, Stolberg, Göthe (Heidenröslein, maar niet dat van Schubert), Kotzebue en Gellert. Wel aanwezig is Loreley van Heine op muziek van Silcher. Ook is er het Komisches terzett Der Schulmeister van een schoolmeester en twee kinderen over het ABC, Dit bundeltje is in 4 van de grote Nederlandse bibliotheken beschikbaar
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 944
€  25.00

 
N.N.
Portraits of the British and their allies / The Royal family of France, the family of Buonaparte, French generals, statesmen &c
N.N., Portraits of the British and their allies / The Royal family of France, the family of Buonaparte, French generals, statesmen &c, 2 kopergravures met in totaal 98 portretjes in medaillon / borstbeelden, (London), R.Bowyer, 80 Pall Mall, June 1, 1816, Beide prenten komen voor als illustratie in het werk The Campaign of Waterloo, illustrated with engravings of Les Quatre Bras, La Belle Alliance, Hougoumont, La Haye Sainte, and other principal scenes of action; including a correct military plan, together with a grand view of the battle on a a large scale. To which is prefixed a history of the Campaign, compiled from official documents and other authentic sources. London, T.Bensley & Son, for Robert Bowyer, 1816. Maar de prenten voor dit werk zullen ongetwijfeld ook afzonderlijk in de handel zijn gebracht, Portretjes / prenten / papier / passe-partout / lijst: 2,9 x 2,9 (per portretje) / 36,5 x 23,6 en 37,8 x 24,8 / 40,6 x 25,5 en 40,6 x 26,5 / 60,7 x 74,2 cm), Alle portretjes zijn destijds met de hand ingekleurd. Beide prenten zijn samen in één lijst geplaatst achter een passe-partout met twee vensters: de geallieerden links en de Fransen rechts. Beide prenten zijn ingoede staat. Vooral op de prent van de Engelsen wat bruine vlekjes. Beide prenten hier en daar iets gebobbeld. Originele houten lijst uit de tijd met enkele wormgaatjes. Rechtsonderin is de lijst beschadigd. Achterop staan de namen van de 96 geportretteerde mannen en van de dames van Napoleon: Maria Louise, diens vrouw, en Josphine, zijn ex, De linker prent geeft de portretten van de 5 gekroonde hoofden van de geallieeerden tegen Napoleon, onder wie onze koning Willem I. Verder 43 mannen die aan de strijd hebben deelgenomen, onder wie prinsen, graven en hertogen. Hierbij ook een portret van kroonprins Willem Frederik Hendrik. Op de linker prent worden de gelaatstrekken getoond van Napoleon en zijn twee vrouwen. Verder heel veel generaals en maarschalken van het Franse leger, onder wie Ney, Augereau en Kellermann en ministers als Talleyrand, Fouché en Berthier. Ook onze Lodewijk, koning van Holland, is afgebeeld
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1817
€  250.00

 
(Houbraken,J.)
(De portretten van Gerard Ter Borch, Gabriël Metsu, Karel du Jardin en Melchior de Hondecoeter)
(Houbraken,J.), (De portretten van Gerard Ter Borch, Gabriël Metsu, Karel du Jardin en Melchior de Hondecoeter), vier portretten op één prent / borstbeelden, kopergravure, ('s Gravenhage), (Wed.E.Boucquet, H.Scheurleer, F.Boucquet en J.de Jongh), (1729), Deze prent is afkomstig uit J.C.Weyerman, De levensbeschrijvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, III, 's Gravenhage, Wed.E.Boucquet, H.Scheurleer, F.Boucquet en J.de Jongh, (1729). De prent is niet gemerkt met een letter en er staan ook geen nummers bij de afzonderlijke portretten, Portretten / passe-partout / papier: 13,7 x 9,6 / 18,7 x 12,9 / 24 x 17,4 cm. De portretjes zijn 5-7 x 4-6 cm, Royale randen. Goed exemplaar, Onder de prent staat in potlood: 40 Houbr. Achterop in dezelfde hand: 3. Gerard Terburg. 4 Gabr Metsu. 5 Kar. du Jardin 6 M de Hondekoet. Met inkt is bovenin geschreven: Pl B.B. In de prent zijn bij de afzonderlijke portretjes met inkt de nummers 47, 48, 49 en 50 gezet, Vier portretten van kunstenaars als stilleven of bedriegertje. Het portret van Gerard ter Borch (1617-1681) is 'geschilderd' op een ovaal medaillon en staat op de voorgrond. Daarachter bevindt zich een vel papier dat met één speld aan een wand is bevestigd. Daarop zijn de portretten 'getekend' van (met de klok mee) Gebriël Metsu (1629-1667) Karel du Jardin (1626-1778) en Melchior de Hondecoeter (1636-1695). De prent is omgeven door een passe-partout van arabesken met bloemmotieven, De prent is niet gemerkt met een letter. De met inkt aangebrachte letters en cijfers zouden kunnen verwijzen naar de uitgave van Houbraken (1721 of 1753). Van Someren I, 204-207
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1163
€  25.00

 
(Hoen, Pieter 't)
De Post van den Neder-Rhijn II-VII
(Hoen, Pieter 't), De Post van den Neder-Rhijn II-VII, (In elk deel een ander titelvignet van Iz de Wit Jansz (II-IV) en C.Brouwer (V-VII) naar J.Buijs), Utrecht, Gisbert Timon van Paddenburg (en zoon; in deel VII), 1782-1786., De delen II tot en met VI; 5 van de 12 delen die verschenen zijn. Ook zijn er nog 3 delen bijvoegsels uitgekomen en een register over de eerste 6 delen. Het betreft hier de nummers 53-104, 105-156, 157-208, 209-260, 261-312 en 313-364, (VIII) + pp 447-912, (VIII) + pp 913-1394, (VIII) + 480 pp, (X) + pp 481- 920, (X) + pp 921-1352, (X) + 450 pp, (21 x 13,5 cm), 8º., Uniforme halfleren banden uit de tijd. Vergulde rugtitel. Ruggen allemaal enigszins beschadigd. De delen VI en VII zitten wat los in de band. Van buiten nogal slordige exemplaren; van binnen in goede staat., In de Inhoud van alle delen enige potloodaantekeningen., Catalogus Van der Steur 25 II, 100 en 102P van Wissing, 'Overzicht van politieke tijdschriften verschenen tussen 1781 en 1787', nr 3, Stokebrand Janus 1787, 335, Theeuwen, Pieter 't Hoen en De Post van den Neder-Rhijn, Hilversum, 2002
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 039
€  400.00

 
(Jongmans, W.)
(Prins Friso)
(Jongmans, W.), (Prins Friso), ovaal portret / borstbeeld rechts en profil, kopergravure, naar een schilderij van Ph. van Dijk, z.pl., z. uitg, (na 1734), Portret / prent / papier: 8,4 x 7,5 / 15,5 x 10,3 / 15,7 x 10,5 cm, Smalle marge van ca 1 mm. Hier en daar een vlekje, De prins is afgebeeld op jeugdige leeftijd in borstharnas, met mantel en buitengewoon lange pruik. In ovale omlijsting met draperie en wapen. Met 6-regelig gedicht door J.D.R. waarin sprake is van het huwelijk met de kroonprinses van Engeland, Anna van Hannover (25 maart 1734), Van Someren 474
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1000
€  25.00

 
N.N.
Raphael Donner
N.N., Raphael Donner, ovaal portret / borstbeeld links, stippelgravure / punktkupferstich / proefdruk, z.pl., z.uitg., (ca 1800), Portret / omlijsting / drukmoet / papier: 6,2 x 5 / 6,6 x 5,5 / 14,9 x 10,4 / 22,7 x 19,2 cm, Gaaf exemplaar. Papier onafgesneden, De geportretteerde is hier niet aan het werk. Donner heeft het lichaam naar links en het hoofd recht vooruit gewend. Net als op een ander portret houdt hij het hoofd scheef. Hij draagt het eigen dunne haar kortgeknipt en is gekleed in een donkere kamerjapon. Daaronder is een van boven wijd openstaand wit hemd zichtbaar. Dit portret straalt edele eenvoud uit, De Donner op ons portret lijkt op de Donner op een ets van Jacob Schmutzer (1772). Maar op dat portret is hij hartstochtelijk aan het werk: hij heeft een beitel in de rechterhand en leunt op een vrouwelijk torso. Deze ets is gebaseerd op een olieverfportret door Paul Troger uit 1728 (Galerie de la ville de Bratislava, Palais Mirbach, Bratislava). Op dat portret heeft Donner de beitel in de linkerhand en houdt hij met de rechterhand de linker borst van het vrouwelijk torso omvat. Op de voorgrond is prominent een ander werktuig zichtbaar, Georg Rafael Donner was afkomstig uit Eßling in de directe omgeving van Wenen. Hij was een leerling van Giovanni Giuliani en had grote bewondering voor de Italiaanse schilder Rafaël. De Romeinse klassieke beeldhouwers waren zijn grote voorbeeld, maar hij is nooit in Italië geweest. Te Salzburg vervaardigde hij in de jaren 1725-1727 het beroemde werk Donnersteig. Hij werkte 10 jaar voor bisschop Imrich Esterhazy van Bratislava en maakte twee fonteinen in Wenen (1737-1739). In zijn tijd werd hij beschouwd als een van de belangrijkste beeldhouwers
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1851
€  15.00

 
N.N.
Le retour inespéré
N.N., Le retour inespéré, met sjablonen gekleurde centsprent met onderschriften, steendruk, (Épinal), (Imagerie Pellerin), (2de helft 19de eeuw), 9,8 x 6,9 cm, Het bijzondere van dit exemplaar is, dat er een boekje van is gemaakt. De 16 plaatjes vormen samen een boekje van 16 pp. Daarbij is gebruik gemaakt van twee titels van een andere centsprent uit Epinal ('Alfred le petit....'). Het boekje bevat een met de hand geschreven titelpagina waarop in inkt en hoofdletters: Le retour inespéré. De rug en een hoekversteviging zijn van karton. Sierpapier op de platten, Het is feest in het gehucht Miranda; de jeugd danst op muziek van een speelman. Er barst een onweer los, het gaat strotregenen en het gehucht loopt onder water. Iedereen probeert te reden wat er te redden valt. Tussen de hoge golven drijft een mandje met een baby. Dat spoelt aan bij het hutje van dagloner Bernard. Het talrijke huisgezin neemt het meisje op. Ze krijgt de naam van haar stiefmoeder. 15 Jaar later breekt er hongersnood uit. Jeanne gaat werken op een kasteel. Jeanne blijkt de dochter van de daar wonende graaf en gravin de Léris te zijn. Het kostje van de arme familie Bernard is gekocht, Imagerie D'Épinal Nº 618. Een exemplaar van deze centsprent bevindt zich in de collectie van Tresoar, Leeuwarden en kan worden bekeken via internet, l'Imagerie d'Épinal is gesticht in 1796 en is nog altijd wereldberoemd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2068
€  35.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | - Volgende pag.