gevonden: 552 boeken op 23 pagina's. Dit is pagina 4
Vorige pag. - Volgende pag.

 
(SLUYTER,D.)
I.M.L.Roll
(Sluyter,D.), I.M.L.Roll, Portret te halven lijve rechts in ovale lijst, stippelgravure, naar een tekening naar het leven van H.W.Caspari, 3 regelig onderschrift met biografische gegevens, Amsterdam, J.Numan, 1818, portret / afbeelding / papier: 17,7 x 15,3 / 24 x 22,3 / 26,8 x 22,6 cm, Het portret is uit de oorspronkelijke rechthoekige prent geknipt tot het paste in een ovale lijst, die nu niet meer aanwezig is. Aan de achterkant een grote bruine vochtvlek, die aan de voorkant nauwelijks zichtbaar is, Alleen de bef laat zien, dat we hier met een predikant te maken hebben. De 32-jarige Roll draagt een gesloten donkere jas, waaronder een openstaand vest met opstaande kraag zichtbaar is. Daaronder zien we een wit hemd en daar overheen is de bef aangebracht. Roll draagt het haar kort met lange bakkebaarden, Muller 4545. Van Someren 4576*
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2385
€  5.00

 
(N.N.)
De schoone historie van Fortunatus Borze en van zyn Wensch Hoedeken. Zeer amuzant en vermaekelyk om leézen, Verçierd met veéle schoone Plaeten, betrekkelyk op deéze Historie
(N.N.), De schoone historie van Fortunatus Borze en van zyn Wensch Hoedeken. Zeer amuzant en vermaekelyk om leézen, Verçierd met veéle schoone Plaeten, betrekkelyk op deéze Historie, (Vignet: houtsnede van het portret van Fortunatus), met 10 houtsneden in de tekst, t' Antwerpen, Uyt de Drukkerey van J.Thys, Boek-drukker en Verkooper op de Vlasmerkt, in de Pauw, (ca 1830), 72 pp (1-64 en 83-90), 8º, (ca. 17 x 10 cm)., Ondanks de merkwaardige nummering van de bladzijden is het boek compleet: de katernen zijn alleen op de eerste pagina gemarkeerd met (geen aanduiding), B, C en D van elk 16 pagina's en E van 8 bladzijden. Een zetfout ligt het meest voor de hand. Heeft Thys het boekje misschien samengesteld uit een van Heyliger overgenomen voorraad gedrukte vellen en het laatste katern opnieuw gedrukt en eraan toegevoegd?, Ons exemplaar is beduimeld. Er zitten hier en daar vlekken. Alleen van pagina 90 is een stukje afgescheurd, wat een gering tekstverlies oplevert. Oorspronkelijke blauwe omslag. Hoekje rechts onder van de voorkant van de omslag afgescheurd. Rug met papier verstevigd., 'Depre' met inkt op de titelpagina., De bekende geschiedenis van de reislustige Fortunatus die een beurs bezat die altijd gevuld was. En die een Sultan een wonderlijk hoedje afhandig wist te maken. Den Soudaen zeyde: het heéft zulk een kragt, als ik dit op myn hoofd zet, of iemand anders, waer men dan wenscht te wezen, daer is men. en daer heb ik meer genugten mede als met mynen schat.Wordt geleverd samen met de Jan van Parys en de Fortunatus Borze (naar een uitgave van ca 1790) in facsimile uit de serie Merlijn Volksboeken (520 exemplaren), resp II, nummer 11 (1976) en III, nummer 82 (1977)., Op bladzij 90 een LYSTE van Boeken, te bekoòmen by den drukker deézer, op de Vlas-merkt. Onderaan de lijst staat: By den Drukker deézer, J.THYS op de Vlas-merkt, zyn ook te bekoòmen alle de artikels van Boeken die voòr deézen by J.H.Heyliger op de groote merkt in de Pauw te bekoômen waeren, mits den drukker deézen by uitscheyding van d'Heer Heyliger heel zyne affairen overgenomen heéft., De beschrijving op PiCarta van een Fortunatus-uitgave van Thijs van ca 1830 geeft 63 pp en 18 cm. Een exemplaar in de bekende catalogus 57 van Forum uit 1977 heeft volgens de beschrijving daar ook 63 pagina's en 13 houtsneden in de tekst. De titelpagina van ons exemplaar is blijkens de afbeelding gelijk aan die van het daar beschreven boekje. Het is goed vergelijkbaar met en komt duidelijk uit dezelfde keuken als het exemplaar dat ten grondslag heeft gelegen aan de Merlijn-(facsimile)uitgave van de Schoone Historie van den edelen Jan van Parys, dat ook 72 bladzijden bevat in plaats van de bij Waller genoemde 64.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 128
€  200.00

 
N.N.
Spelleboek voor Neerlandsch jeugd, Weleer uitgegeeven door C.Kuyper en nu, door een' voornaam' liefhebber der Nederduitsche taal, aanmerkelijk verbeterd
N.N., Spelleboek voor Neerlandsch jeugd, Weleer uitgegeeven door C.Kuyper en nu, door een' voornaam' liefhebber der Nederduitsche taal, aanmerkelijk verbeterd, (ornament), Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon, 1800, vierde deel, (40) pp, 8º, (15,2 x 10 cm), A-B8 C4, Gebruikt exemplaar. Ingenaaid in een perkamenten omslagje, dat iets te klein is voor het formaat. Het meet voor en achter 14,1 x 9,1 en 14,4 x 9,5 cm. Gedrukt op tamelijk dik vergeeld en afgesleten papier met ezelsoortjes. Blaadje B8 heeft een brandgaatje. Omslag hier en daar gevlekt, Op de voorkant van het omslag staat in keurig handschrift een niet goed leesbare naam, een plaats en de datum 3 februari 1902, Het boekje heeft geen inleiding of gebruiksaanwijzing. Het spelleboek bestaat uit 38 bladzijden met drie kolommen woorden op een rijtje. Eerst de Woorden van drie Sijllaben volgends orde van het A, B ,C (21 pp). Dan Woorden van vier Sijllaben (13 pp) en tenslotte Woorden van vijf Sijllaben (4 pp). Alle woorden zijn gedrukt in gotische letters. De titelpagina is in Antiqua (Romeins en cursief), Niet in STCN of Picarta. Van Cornelis Kuyper verschenen vanaf 1762 'Christelyke en stigtelyke rymen, uyt verscheydene autheuren by een verzaamt'. Ook het vierde en vijfde deel der Neder-duytsche spellinge. Uit de volledige titel van deel 4 blijkt, dat de nieuwe bewerking uit 1800 van geheel gelijke opzet is. Kuypers boekje heette: Vierde deel der Neder-duytsche spellinge: inhoudende vele en verscheydene woorden, van drie en vier syllaben, volgens ordre van den A, B, C. met nog eenige woorden van vijf syllaben. Deze druk is uitgegeven bij Joannes Kannewet II te Amsterdam. Ook de collatieformule van dit boekje was A-B8 C4, David du Mortier Junior (1757-1818) was boekverkoper en uitgever sinds 1787. In 1788 vormde hij met zijn vader David sr. de firma D.du Mortier & Zoon. Vanaf 1795 trad hij op de voorgrond op zijn vakgebied en in de Leidse politiek. Hij was dus patriot en democraat. Ook in de liefdadigheid op en letterkundig gebied was hij zeer actief. De firma gaf werken van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, schoolboeken, de Bijbelvertaling van Van der Palm en de bijbel voor de jeugd uit
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1275
€  35.00

 
(WART, DERK ANTHONY VAN DE (1767-1824)
(Spotprent op Napoleon)
(Wart, Derk Anthony van de (1767-1824), (Spotprent op Napoleon), portret, borstbeeld links en profil, oudtijds met de hand ingekleurde kopergravure, naar een Duits voorbeeld, In de lijst van Saakes (Lijst van Nieuw uitgekomen boeken, kaarten prentwerken, enz, 1814-1818, Zesde deel in den Jare 1814 Nº 6, p 32) wordt vermeld: Afbeelding (Eigenaardige) des Veroveraars Napoleon Bonaparte, naar het Origineel, in kleuren, zoo als het in Berlijn is uitgekomen, door D.A.v.d.Wart, met de Verklaring. Te bekomen bij gem. v.d.Wart, in de Weteringstraat bij de Spiegelgragt, te Amsterdam. ƒ – 8 – (8 stuivers). Idem Grootpapier ƒ – 11 –. Dit is waarschijnlijk onze prent, (Amsterdam), (D.A.van de Wart), 1813/1814, Waarschijnlijk los uitgegeven 'met kleuren afgezette karikatuurprent'. Er hoort vermoedelijk een beschrijving of uitleg bij, Afbeelding / drukmoet / papier: 9 x 5,2 / 13,2 x 6,6 / 19,3 x ca 12,8 cm, Exemplaar met links boven en rechts onder bruine vochtvlekken. Alleen links boven valt de verontreiniging binnen de drukmoet. Het exemplaar vertoont aan alle kanten sporen van een schaar. Het was dus misschien meegebonden in een gedrukt boek. Het portret zelf is volkomen gaaf, Napoleon is en profil afgebeeld. Zijn hoofddeksel is een zwarte adelaar; zijn groene uniformjas een landkaart van de omgeving van Leipzig. Op de borst draagt hij een spinnenweb. De kraag van de jas is rood. De epaulet is een gele hand, waarvan de pols is voorzien van een manchet met het alziend oog. De vingers van de hand zijn voorzien van de namen van de geallieerden die tegen Napoleon slag leverden bij Leipzig (16-19 oktober 1813): Engeland, Rusland, Oostenrijk, Pruisen en Zweden. Het roze gezicht van de keizer is opgebouwd uit op elkaar gestapelde lijken, Bij H. van Kesteren is in die tijd ook verschenen: Balans van Europa, Zinnebeeldige Kunstplaat, in kleuren, met de Beschrijving in Dichtmaat, geïnventeerd en uitgevoerd door D.A. van de Wart (Lijst van Nieuw uitgekomen boeken, kaarten prentwerken, enz, 1814-1818, Zesde deel in den Jare 1814 Nº 9, p 72), Op een gereproduceerd exemplaar van deze prent op de site van Erfgoedhuis-ZH staat rechts onder: v d Wart f(ecit). Van de Wart heeft deze prent gemaakt naar een in Berlijn uitgekomen voorbeeld. Dat is goed te merken aan de kleuren die in de prent zijn gebruikt. Misschien was de prent bedoeld als illustratie bij de Ode aan Napoleon, vertaald uit het Duits van August von Kotzebue, die in 1814 is verschenen bij Evert Maaskamp
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2052
€  150.00

 
N.N.
Staatsregeling voor het Bataafsche volk 1798, De eerste Grondwet van Nederland
N.N., Staatsregeling voor het Bataafsche volk 1798, De eerste Grondwet van Nederland, Inleiding Joost Rosendaal, (Nijmegen), Uitgeverij Vantilt, (2005), 158 pp, (19 x 11 cm), Paperback. Als nieuw, Deze uitgave van de eerste Nederlandse Grondwet begint met een uitvoerige inleiding. Vervolgens is afgedrukt: Het ontwerp van Staatsregeling voor het Bataafsche volk, door de Constitueerende Vergadering ter goedkeuring of afkeuring aan hetzelve volk voorgedragen, zoals dit in 1798 in druk is verschenen bij Blussé en Comp te Dordrecht. Compleet met de proclamatie, de reglementen en de additionele artikelen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1359
€  7.50

 
N.N.
Stadrecht van Zwolle en Reglement voor het edel schoutengerichte
N.N., Stadrecht van Zwolle en Reglement voor het edel schoutengerichte, vignet: wapen van Zwolle, Te Zwolle, Bij S.Clement en Zoon F.Clement, 1794, IV + 426 + (II) + 34 pp, 4º, 21 x 16,5 cm, Gebonden in de oorspronkelijke eenvoudige band. Kartonnen platten en sierpapier met kievitsmarmering op platten en rug. Papieren rugschildje met titel van het boek en de papieren bekleding van de rug zijn iets beschadigd. De bladen B2 en B3 zitten los, Op voorste schutblad handtekening van een vorige bezitter, Op het Stadrecht van Zwolle volgt het Reglement op de manier van procedeeren voor het edel schoutengerichte van Zwolle en over Zwollercarspel. Met de jura en aankleve van dien met een afzonderlijke titelpagina, Dit boek is aanwezig in 8 grote Nederlandse bibliotheken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3151
€  350.00

 
N.N.
M.Stuart
N.N., M.Stuart, portret te halven lijve rechts, het hoofd is naar links gewend, litho, Met facsimile handtekening van de geportretteerde, P.Blommers, (ca 1850), portret / prent + onderschrift / papier: 8,8 x 6,8 / 11 x 9,4 / 23 x 15,5 cm, Redelijk goede afdruk. Papier afgesneden, Een wat oudere man zit gekleed in jas, vest en wit hemd, waarover een kamerjapon aan een tafel. Hij lijkt gestoord bij het schrijven. In de linkerhand heeft hij een beschreven vel papier. Op de tafel boeken, een ganzenveer en een inktpot. Op de achtergrond is schetsmatig een gedeeltelijk met een gordijn afgesloten boekenkast afgebeeld, Van Someren 5389
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2396
€  10.00

 
N.N.
M.Stuart
N.N., M.Stuart, Borstbeeld rechts, litho, naar de kopergravure van Vinkeles, La Haye, Van Lier frères, (ca 1840), portret / prent + onderschrift / papier: 8,8 x 6,8 / 11 x 9,4 / 23 x 15,5 cm, Redelijk goede afdruk. Papier afgesneden. Volgens Muller is dit een slechte kopie van de gravure van Vinkeles. Kwestie van smaak, Een jonge man in de gangbare kleding van zijn tijd: openstaande jas met grote knopen, waaronder vest, waaronder wit hemd. Eigen haar of een pruik met 1 boucle. In de nek lange krullen tot op de schouders, Muller 5195
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2397
€  5.00

 
(BOXMAN, ABRAHAM, STEENHAUER, C. EN ANDEREN)
Studenten Zangen
(Boxman, Abraham, Steenhauer, C. en anderen), Studenten Zangen, (vignet van D.Veelwaard naar J.G.La Lau: een altaartje met een lier erop en met Grieks onderschrift en de inscriptie ACAD.L.B. Daarboven zweeft Minerva met helm op het hoofd, speer en schild in de linkerhand en een opengeslagen zangboekje met muzieknoten in de rechterhand. Folianten leunen tegen het altaartje), Leyden, L.Herdingh en zoon & de Wed.e M.Cijfveer, (1822), (4 blanco) + (XVI) + 177 + (1) pp, 8º, (16,3 x 10,2 cm), In het oorspronkelijke kartonnen bedrukte groene bandje. Op het voor- en achterplat op veel plekjes afgesleten: de voorstellingen zijn nog net zichtbaar. Op de rug is de tekst weggesleten. Het bindwerk is op enkele plaatsen iets los, maar het boekje zit stevig in de band. Op de bladzijden 76 en 77 is koffie gemorst. Veel gebruikt exemplaar, Onleesbare naam van een vroegere eigenaar 2 x met potlood op het voorste schutblad. Op het voorste schutblad ook heel groot de naam Wittop Koning Jac(ob) v(an) L(ennep)K(ade) 62 N3. Op de 2 volgende blanco bladzijden staat in potlood de naam Dr E.J.de Vries Op de 3 volgende bladzijden Jacques Marguérithes Emanuel de Vries. Het schutblad achterin is voorzien van allerlei aantekeningen en een tekening in potlood, De bundel bevat de tekst van 70 liederen. De meeste teksten zijn in het Nederlands, maar Duits, Latijn (uiteraard), Hebreeuws en Arabisch komen ook voor. Vooraf gaat een aanspraak van Minerva. Een voorberigt van de samensteller volgt. Daarin zegt hij, dat op Duitse hogescholen een eigen zangboek heel gewoon is, maar op Nederlandse niet. Om in deze leemte te voorzien heeft hij Liederen uit de almanakken van 1815-1822 gehaald. Er zijn ook nieuwe liederen bij, die speciaal voor deze bundel zijn geschreven, Dit bundeltje is ook verschenen met op de titelpagina Herdingh en zoon & C. van der Post, Utrecht
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3470
€  50.00

 
(LAFONTAINE, AUGUST)
(Theodoor of de vondeling)
(Lafontaine, August), (Theodoor of de vondeling), Vertaling van Theodor, oder Cultur und Humanitât (1800), (vignet van J.E.Marcus naar W.Jurij), (met platen), (In dit exemplaar van het tweede deel zit één gegraveerde illustratie van J.E.Marcus naar een tekening van W.Jury), (Te Haarlem), (bij François Bohn), (1806), (Tweede deel), 324 pp, 8º, (22,7 x 13,6 cm), In de oorspronkelijke omslag met sierpapier op de platten. Titelpagina en voorplat ontbreken, Buisman 1206. Van dit boek worden vier exemplaren bewaard in de grote Nederlandse bilbliotheken, August Heinrich Julius Lafontaine (1758-1831) heeft theologie gestudeerd en kwam aan de kost als huisonderwijzer. In 1792 was hij veldpredikant in het Pruisische leger. Vanaf 1800 woonde hij op een landgoed en begon te schrijven. Hij heeft meer dan 60 even braafburgerlijke als sentimentele romans afgeleverd. Lafontaine was in zijn tijd populair in heel Europa. Ook in Nederland werden zijn boeken goed verkocht
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1329
€  10.00

 
(N.N.)
De twee zusters
(N.N.), De twee zusters, tooneelspel (in vijf bedryven), (Amsterdam), (by d'erven P.Meijer en G.Warnars), (1788), Verschenen in Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle de verscheiden taalen van Europa XVII, 161-286, (126) pp, 8º, (16,3 x 10,6 cm), Zonder titelpagina en zonder titelplaat; in een stevig papieren omslagje, op de eerste bladzij en enkele andere pagina's een ovaal stempel van A.van Lier, theater-directeur, Amsterdam. Verder een etiketje met en nummer, In een ongenoemde stad (Tilburg?), twee uur gaans van Oosterhout, moet Advocaat Pressé voor koopman Grasman twee vorderingen incasseren. Het geld gaat naar zijn twee dochters. Pressé heeft een oogje op de jongste dochter, Jansje, die door haar moeder en haar oudere zus Margarietje wordt dwarsgezeten en geplaagd. Margarietje komt erachter, dat haar vader haar het kleinste bedrag wil geven. Met intriges en verdachtmakingen probeert zij de grotere zak geld te bemachtigen. Jansje houdt het thuis niet meer uit. Uiteindelijk komt Het bedrog van Margarietje aan het licht. Jansje trouwt Pressé en krijgt al het geld, Dit stuk is in vier grote Nederlandse bibliotheken aanwezig, Omdat dit stuk in de Spectatoriaale schouwburg is verschenen, mag men aannemen, dat het een vertaling is. De namen van de oorspronkelijke auteur en de vertaler zijn niet bekend. In het stuk zelf wijst niets op buitenlandse oorsprong. Het stuk zit vol intriges en karikaturale personages. Een vader met principes, een huisknecht met zinspreuken, een advocaat die altijd te vroeg en een geneesheer die altijd te laat is
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1600
€  20.00

 
(MULDER, JOSEPH)(1658-1718)
De Uytrechtze poort
(Mulder, Joseph)(1658-1718), De Uytrechtze poort, stadsgezicht, kopergravure, (Amsterdam), (Andries van Damme, Johannes Ratelband, de Wed A. Van Aaltwyk en Hermanus Uytwerf), (1726), Afbeelding / papier: 26,1 x 34 / 31,4 x 37,8 cm, Dit exemplaar vertoont een verticale vouw over het midden. Het is dus afkomstig uit een boek in folio. De prent is niet ingekleurd. Het papier is nogal dun. Op veel plaatsen in de marge zijn scheurtjes met goed plakband gerestaureerd. Twee krasjes en een scheurtje in de afbeelding zijn min of meer geretoucheerd en daardoor niet opvallend. Een exemplaar met gebreken, dat het achter glas en ingelijst nog heel goed zal doen, De prent toont de Utrechtse poort te Amsterdam, gezien vanaf de overzijde van de Singelgracht. Veel mensen en dieren vermaken zich buiten de poort en op de brug
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1645
€  25.00

 
N.N.
De Verbonden Republikeinen of Alliantie Almanach, voor het schrikkeljaar MDCCXCVI, het tweede jaar der Bataafsche vryheid
N.N., De Verbonden Republikeinen of Alliantie Almanach, voor het schrikkeljaar MDCCXCVI, het tweede jaar der Bataafsche vryheid, Het belangrijkste gedeelte van de almanak gaat over de revolutie die bij het verschijnen van de almanak recent had plaatsgevonden. Het volksfeest ter gelegenheid van de alliantie met Frankrijk dat in Amsterdam werd gevierd op 19 juni 1795 krijgt veel aandacht. 14 Decoratiën en illuminatiën van die dag worden beschreven en in beeld gebracht op gevouwen anonieme kopergravures (10 x 8 of 8 x 10 cm), die vanwege het kleine formaat weinig details vertonen. Maar deze kunstwerken zullen op de feestdag zelf op het gewone volk bijzonder veel indruk hebben gemaakt. En dankzij dit souvenir kon men gemakkelijker terugkijken op deze heuglijke dag, Amsteldam, P.E.Briët en H. van Kesteren, boekverkoopers, (1795), (16) + 96 + (8) pp, 16º, 10 x 7,8 cm, De almanak is helaas niet compleet. Er zit geen gegraveerde titelpagina in dit exemplaar, maar die hoort er ook niet in. Wel ontbreken er 3 van de 14 gegraveerde platen (de nrs X-XII). Ook is de almanak gebonden in een naar mijn idee iets later kartonnen bandje. Op voor- en achterplat zijn het oorspronkelijke papieren bedrukte voorplat en dito achterplat geplakt. Hier en daar is het papier van de tekst en ook van de gravures iets verbruind, De almanak begint met 'n Franse titelpagina aan het begin van de kalender met o.a.de poortklok van Amsterdam. Dan volgen: een korte geschiedrolle der Revolutie (pp 1-39), Republiceinsche anecdotes (40-51), De liefde tot het vaderland (52-64), Vaderlandsche trouw (65-66), Heldenmoed (66-70), Gedichtjens (71-84) en Vaderlandsche liedjens (85-96). Tot slot allerlei praktische gegevens, zoals Notitie van de Zegels, Huurcedullen, Obligatiën e.d.(genummerd 17-24), Van deze zeldzame almanak zijn 4 exemplaren aanwezig in 3 grote Nederlandse bibliotheken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3295
€  150.00

 
(BENDORP, CAREL FREDERIK)
De Vischmarkt en Groote Kerk in s'Hage
(Bendorp, Carel Frederik), De Vischmarkt en Groote Kerk in s'Hage, stadsgezicht, met de hand ingekleurde kopergravure, naar een tekening van Jan Bulthuis, (Amsterdam), (Hendrik Gartman, Willem Vermandel en Jan Willem Smit), (1786-1791), Dit is een van de 600 prenten die tussen 1786 en 1791 in 30 stellen van 20 zijn uitgegeven als illustratiemateriaal bij de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. De meeste prenten uit deze verzameling, die uitkwam onder de titel 'Vaderlandsche Gezichten of afbeeldingen, behoorende tot den Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden', zijn getekend door Amsterdammer Jan Bulthuis (1750-1801). Bij zijn werk werd hij geassisteerd door J. Gardiner Visscher; Dordtenaar Carel Frederik Bendorp (1736-1814) was de graveur, Afbeelding / lijst: 15,4 x 24 / 32,5 x 40 cm, Dit exemplaar vertoont drie vouwen; het heeft opgevouwen gezeten in een boekdeel of was al gevouwen bij de aflevering van de prent in een 'stel' van 20 afbeeldingen dat tussen 1786 en 1791 aan de intekenaars werd verstuurd. De prent is keurig ingekleurd; al vallen de spierwitte schortjes van drie vrouwen wel heel duidelijk in het oog. Dit aardige stadsgezicht is in 1993 in een mahoniehouten lijst (1,5 cm), achter passe-partout en achter glas gezet. De lijst is op twee plaatsen bijna onzichtbaar beschadigd, Achter op de lijst staat: ontvangen van dhr Felix (dir Tivolino) nav oplevering Tivolino Hoogezand dd juni 1993. De prent is ingelijst door de firma J.Wennekes en Zoon te 's-Gravenhage, De prent toont de bedrijvigheid in de Schoolstraat en de vismarkt op de hoek van die straat en de Dagelijkse Groenmarkt. Links en rechts op de voorgrond is een winkel. Op het tweede plan zien we rechts de vismarkt en links enkele gesloten huizen. Op de achtergrond staat de Grote of Sint Jacobskerk. De linker kant van de straat en de kerk baden in het zonlicht. Rechts is de schaduwzijde van de straat. De zon staat dus in het oosten: het is zomer en ochtend. Boven de kerk zweven donkere wolken en op de voorgrond midden, precies in het licht, staan een man en een vrouw en scharrelt een hondje, In de negentiende eeuw is van deze prent van Bulthuis een litho uitgegeven onder de titel 'De Vischmarkt en Groote Kerk in 's Hage Jan Bulthuis (1750-1801)'. Behalve de 'Vaderlandsche gezichten' in kwarto hebben de uitgevers Gartman, Vermandel en Smit (in 1791) ook een 'Vaderlandsche geografie, of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden' in octavo op de markt gebracht. Dit was een heruitgave van een product van Steven van Esveldt uit de jaren 1773-1779. Ook in dit werk komt een prent getiteld 'De Vischmarkt en Groote Kerk in 's Hage' voor
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 938
€  75.00

 
(PESLOUANS, LUCAS DE ?)
Les vrais Mémoires de Cécile de Volanges. Rectifications et suite aux Liaisons Dangereuses
(Peslouans, Lucas de ?), Les vrais Mémoires de Cécile de Volanges. Rectifications et suite aux Liaisons Dangereuses, Met 21 van de 22 illustraties in de tekst en een frontispice tegenover beide titelpagina's. In deel I: frontispice, fleuron du titre, 'n medaillon bij de Justification du tirage en 10 (van de 11) illustraties tussen de tekst. In deel II: frontispice, fleuron du titre, 'n medaillon bij de Justification du tirage en 11 (van de 11) illustraties tussen de tekst. De illustraties zijn reproducties van prenten uit gelijkgestemde boeken uit de lange 18de eeuw, Dit boek is gedrukt in een oplage van 2000 exemplaren. 500 werden gedrukt op pur fil Lafuma teinté en 1500 op Vergé antique teinté. Dit is nummer 670, Paris, Henry Goulet, Editeur, 1926, 2 dln, XIX + (I blanco) + 133 + (1 blanco) + 1 + (5 blanco) / 161 + 3 + (3 blanco) pp, (21,7 x 17 cm), In papieren uitgeversbandjes met paarsgekleurd marmerpapier op rug en slappe kartonnen platten. Op voorplatten en ruggen is de band wat verschoten. Op beide delen een rugetiket met titel en deelaanduiding. Binnenin is het papier wat verbruind en onafgesneden. Helaas ontbreekt 1 van de 24 prentjes: het is uitgeknipt zonder het boekblok te beschadigen. Enkele scheurtjes in het voorplat van deel I, In 1927 heeft de Parijse uitgever J.Fort de exemplaren die nog over waren, overgenomen en voorzien van een etiket met zijn naam en het jaar 1927. 2 Zulke exemplaren zijn te vinden in de KB en de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2585
€  75.00

 
A.C.
Vüe dessinée par le Graphomêtre universel
A.C., Vüe dessinée par le Graphomêtre universel, topografische prent, met de hand ingekleurde kopergravure, ('s Gravenhage), (J.H.Munnikhuizen), (1778), Planche nummer XI van 12 gravures die waren opgenomen in de Description d'un graphometre universel (....) a dessiner toutes sortes d'objects de la manière la plus exacte (....) inventé par A.G.Eckhardt I, La Haye J.H.Munnikhuizen, 1778 en in de Nederlandse uitgave Beschryving van een algemeenen graphometer, zynde een allernaauwkeurigst teken-werktuig uitgevonden door A.G.Eckhardt I, 's Gravenhage, J.H.Munnikhuizen, 1778, afbeelding / passe-partout / binnenkant lijst / buitenkant lijst: 21,6 x 36,9 / 22,9 x 37,8 / 35,8 x 50 / 38,6 x 52,9 cm, Achter passe-partout en ingelijst in mahoniehouten lijst, Vanaf de Korte Vijverberg zien we een gedeelte van Den Haag. Rechts de bomen met daarachter de statige huizen aan de Lange Vijverberg en Links de gebouwen van het Binnenhof. Aan de overkant van het water ligt het eilandje met daarachter de bebouwing op het Buitenhof, de toren van de Grote Kerk en het torentje van het oude Stadhuis. Rechts op de voorgrond een grote boom, Het lijkt erop, dat het bij de inschrijving geen storm liep. Het werk zou in twee delen uitkomen, maar ik heb alleen exemplaren van de eerste aflevering gesignaleerd, Volgens de bespreking van de Graphometre Universel in de Observations sur le Physique, sur l'Histoire naturelle en sur les arts, Journal de Physique van september 1778 heeft de heer A.G,Eckhardt een apparaat uitgevonden dat alle zichtbare objecten meet en tekent en een onmisbaar hulpmiddel is bij het perspectieftekenen. De uitvoerige beschrijving van deze uitvinding zal in 2 delen verschijnen. Men kan erop intekenen voor 2 Hollandse ducaten bij P.F.Gosse in Den Haag, bij wie ook een van de aan het werk toegevoegde platen te zien is
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2797
€  150.00

 
(EEN VRIEND VAN HET STADHOUDERSCHAP)
De Weelde in Nederland
(Een Vriend van het Stadhouderschap), De Weelde in Nederland, Met gegraveerd titelvignet. Van R.Vinkeles of N.v.d.Meer, jun naar J.Buijs?, (Amsterdam?), (Johannes Allart?), 1790, 30 + 2 blanco pp, 8º, 20,2 x 13 cm, Zonder omslag. Ooit verwijderd uit een convoluut. Gedrukt op stevig papier, De dichter van dit pamflet, die dit dichtstuk ondertekende met: Een vriend van het Stadhouderschap, begint met een citaat van Petrus Burmannus Secundus, Hij heeft veel kritiek op de mannelijke nalopers van de Weelde. die tegenwoordig in Nederland letterlijk en figuurlijk regeert. Alles is uitheems en verwijfd: de mode, de gebaren, de mannen. Niemand durft nog te vechten voor de goede zaak. De schrijver gaat geweldig te keer tegen de invasie van de Pruisen in 1787. Hij schildert uitvoerig de plunderingen die daarop volgden en spreekt zijn minachting uit voor zich patriot noemende figuren die toen iedereen Oranje riep, luidkeels meeriepen. Vooral predikanten die opzichtig van koers veranderden, moeten het ontgelden, Knuttel 21931. Van dit pamflet in verzen zijn 10 exemplaren in 6 grote Nederlandse bibliotheken aanwezig, Over dit anonieme pamflet en voornamelijk over het gelijknamige pamflet uit 1784, dat is ondertekend door Batavus en op grond daarvan wordt toegeschreven aan Bernardus Bosch: Louis G.Saalmink, De weelde in Nederland, of een bibliotheek voor elegante heertjes, De boekenwereld XVII (2000-2001), 110-122. Bernardus Bosch zou toch ook de dichter van dit pamflet uit 1790 kunnen zijn. De schrijver is in elk geval een patriot die graag zou willen, dat de stadhouder zijn aanhangers wat beter in de hand zou willen houden en ware vaderlanders zou aanstellen op belangrijke posten. In plaats van egoïstische vleiers
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3308
€  40.00

 
(DIVERSE AUTEURS)
Het Zedelyk Tooneel, Bevattende eenige der beste Zedelyke tooneelspelen. Uit verscheidene Taalen byeengebragt. Met keurige konstplaaten versiert
(Diverse auteurs), Het Zedelyk Tooneel, Bevattende eenige der beste Zedelyke tooneelspelen. Uit verscheidene Taalen byeengebragt. Met keurige konstplaaten versiert, (ornament), (titelprenten van N.v.d.Meer (2x), N.v.d.Meer naar J.Buijs (2x), J.Punt naar J.Buijs (7x), C.Bogerts naar J.Buijs (3x) en R.Vinkeles naar J.Buijs. Met in elk deel een dubbel stel titelprentjes. Het eerste prentje (met aanduiding van de scène en de makers van de illustratie) zit steeds achter de Franse titelpagina. De andere afdruk (zonder letters) zit bij de tekst van de scène die is uitgebeeld), Te Amsterdam, By A.van der Kroe, op den Dam, 1778-1781, Deel I-V (5 van de 9 delen), Deel I: (VIII) + 64, (2) + (65-67) + 68-166 en (167-168) + (171) + 172-288 + (2) pp; deel II: (IV) + 84, (85-86) + 89-216 en (2) + 217-308 pp; deel III: (IV) + 80 + (81-83) + 84-182 en (183-187) + 188-374 pp; deel IV: (IV) + 78, (4) + 81-163 + (164 blanco) en (165-167) + 168-266 pp; deel V: (IV) + 50 + (2), (51-53) + 54-132 en (133-140) + 143-222 pp. Volgens de nummering van de bladzijden lijkt er wel eens iets te ontbreken, maar dat is niet het geval, 8º, (19,9 x 12,9 cm), Gebonden in uniforme halfleren bandjes. Ruggen zonder ribben met twee rugschildjes, waarop titel en nummer van de serie. Eenvoudige vergulde versieringen. Rug van deel I bovenaan iets beschadigd. Voorin deel I enkele roestvlekjes. Gedrukt op stevig papier. Een keurige en interessante set, In elk deel op de achterkant van het voorplat: een etiket van Anton A.Mittelmeijer, Boekverkoooper, 96 Vijzelstraat 96, Amsterdam en een stemple met nu: Vijzelgracht 9, 9 uit het Frans vertaalde stukken van Blin de Sainmore, De Falbaire de Quigney, Gernevalde, Goldoni, Mercier (2x), De Rozoy, d'Ussieux en Voltaire; 4 Duitse stukken: twee anoniem, waarvan één van T.P. von Gebler (Worp II,326), een van De Dalberg en F.G. Freiherr von Nesselrode Het valt op, dat er geen enkel Engels stuk is opgenomen. Nogal wat stukken waren bij verschijnen wel nieuw, maar werden bijna tegelijkertijd ook door anderen vertaald. Alle vertalers blijven anoniem. De 2 (oorspronkelijke) stukken worden aangeduid als 'een origineel' en zijn voorzien van de naam van de schrijver: Jan van Panders, De geschiedenis van dit seriewerk is begonnen in 1777. Dan verschijnt een Bericht van inteekening van de Amsterdamse uitgevers Willem Coertse en Dirk Schuurman. Ze zijn van plan elke maand een nieuw vertaald toneel-spel uit te geven, onder de naam Het Zedelyk Fransch, Engels en Hoogduitsch tooneel. De eerste jaargang is in 1778 verschenen; deze bestond uit 6 stukken (2 delen). In 1779-1782 verschenen er elk jaar 3 (1 deel). Het volgende deel (VII) is van 1788; dit kwam uit bij Van der Kroe en Capel. Tussen 1789 en 1791 verscheen deel VIII en het laatste en negende deel draagt het jaartal 1792 op de titelpagina, Dit seriewerk heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de opkomst van het burgerlijk toneel in proza in Nederland. In de eerste jaargangen verschenen alleen vertaalde stukken. Maar vanaf deel IV worden ook oorspronkelijk Nederlandse toneelspelen opgenomen. Het eerste stuk is van Jan van Panders uit Alkmaar (1747-1809); het tweede eveneens (in V). In deel VI staat een stuk van Willem Imme. Aan nummer VII leverden beide schrijvers een bijdrage. Het stuk van Panders in deze jaargang voert de intrigerende titel 'De gewapende uittocht'
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 974
€  200.00

 
N.N.
(Zinneprent op de Gewapende Neutraliteit)
N.N., (Zinneprent op de Gewapende Neutraliteit), allegorie / zinneprent, gravure, z.pl., z.uitg., (1780)., Prent / papier (inclusief de verklaring) / passe-partout: 16,6 x 29,9 / 33 x 42 / 42 x 45, Goed exemplaar. Met de 'Verklaaring van de Zinnebeeldige konstplaat'. Enkele vlekjes in de tekst. In passe-partout., Aan een met een zwaard bewapende arm die uit de wolken steekt, hangen de met elkaar verbonden wapens van Rusland, Zweden, Denemarken en Nederland. Op de begane grond zien we de mishandelde Lankmoedigheid (het onderdrukte Nederland), die door Heerschzucht, Onbedachtzaamheid, Roofzucht en Armoede wordt belaagd (Engeland). Dapperheid, Wijsheid en Sterkte (Denemarken, Zweden en Rusland) komen de mishandelde Lankmoedigheid te hulp. Dankbaarheid (Amsterdam) staat rechts en links zien we de gerechtigheid op haar troon, waarvoor Vryheid en Voorzichtigheid (Nederland) klagen. Over dit alles verspreidt het Alziend Oog zijn stralen., Muller 4378, Op initiatief van Catharina II sloten Zweden, Denemarken en Rusland dit verbond in 1780. Het doel was het vrije handelsverkeer op zee te beschermen tegen het kapen van schepen van neutrale mogendheden door de deelnemers aan de Amerikaanse vrijheidsoorlog, in het bijzonder Engeland. Nadat de republiek was uitgenodigd toe te treden tot het verbond, ontstond een discussie daarover. Aan deze discussie neemt deze patriottische propagandaprent deel. In november besloten de Staten generaal tot toetreding met 4 provincies voor en 3 tegen. Voordat de toetreding officieel was, verklaarde Engeland de oorlog aan de Republiek en was de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) een feit. P.J.van Winter, TvG, 1963.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 683
€  75.00

 
N.N.
Zoetje Gerbrants
N.N., Zoetje Gerbrants, portret / borstbeeld links, krijtlitho, Naar het portret in De Hollandsche Pamela van een anonieme graveur naar een tekening van J.C.Philips uit 1754 met als onderschrift De Hollandsche Pamela; of de zegenpralende deugd. Op dit portret is Zoetjes decolleté wat royaler dan op de litho de oorbellen zijn minder eenvoudig en de parels iets groter. Zoetje zelf was in de 18de eeuw wat weelderiger van figuur en breder en korter dan in de 19de. In 1754 heeft zij een bolle toet; in 1840 niet. Op de borst draagt zij een medaillon met (onleesbaar) randschrift. Het kuiltje in de kin is minder geprononceerd dan op de litho, La Haye, van Lier frères, (1839-1847), portret / portret + onderschrift / papier: 8,2 x 8,8 / 11,6 x 8.8 / 21,4 x 14,9 cm, Het portret is in goede staat. Rechts onder in de hoek is het papier wat afgesleten. Linker en rechter rand wat verbruind. Inktvlekje aan de bovenrand, Het deugdzame Zoetje kijkt ons met een frisse en min of meer tevreden glimlach recht in de ogen. Zij draagt een lijfje met een zeer laag uitgesneden decolleté. Om de hals heeft zij een dubbel parelsnoer met een hanger. In het haar zien we een ongeveer gelijk juweel vlak boven het voorhoofd en een bloemetje. LInks valt een dikke lok met krullen over de schouder. Zij heeft druppelvormige oorbellen. Tussen haar borsten op het lijfje lijkt een horloge met een strikje vastgemaakt. Om het lijfje is een donkere mantel geslagen, Niet bij Van Someren of Muller. Wel beschrijft Van Someren onder nummer 1970 het portretje naar J.C.Philips. Hij spelt de naam van de geportretteerde als Soetje Gerbrandts. Terwijl in het ovale randschrift Zoetje Gerbrants staat, Zoetje Gerbrants is tot ons gekomen in 1754. Zij is de heldin van een Nederlandse roman die volgens de anonieme schrijver van het voorwoord geen roman is, maar werkelijkheid. De Hollandsche Pamela of de Zegenpralende deugd, heet het boek. Hierin worden aan de hand van gemeenzame brieven en ander materiaal de wonderbare gevallen en ontmoetingen van Zoetje Gerbrants beschreven. Zoetje was een geringe dogter, die door haar schoonheid, vriendelijkheid en deugd wist op te klimmen tot de rang van gravin
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1837
€  25.00

 
(VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS)
J,A,Zoutman, vice-adm(iraal) extraord(inair) by 't E(del) M(ogend) Coll(egie) ter Adm(iraliteit) te Amsterdam. Bevelhebber van den zeeslag op Doggersbank
(Vinkeles, Reinier en C.Bogerts), J,A,Zoutman, vice-adm(iraal) extraord(inair) by 't E(del) M(ogend) Coll(egie) ter Adm(iraliteit) te Amsterdam. Bevelhebber van den zeeslag op Doggersbank, portret, borstbeeld rechts in medaillon, (naar de tekening van Pieter Frederik de la Croix), (Amsterdam en Harlingen), P.Conradi en V.v.d.Plaats, 1788, portret / prent / papier: 6,2 x 6,2 / 13,1 x 8,9 / 22,2 x 14,5 cm, Goed exemplaar met brede marges. Vier kleine gaatjes links in de marge verraden, dat deze prent ooit is meegebonden in een boek, Rechthoekige prent. Portret in medaillon. Op de achtergrond links een draperie. Boven op de lijst van het portret een scheepskroon. Rechts een oorlogschip. Het portret staat op een voetstuk. Met daarop het onderschrift in een cartouche. Op de voorgrond liggen kanonskogels, een kanon, een kruitvat en andere attributen, Niet bij Muller en niet bij Van Someren.In 1781 en 82 heeft Johannes Allart een serie van 7 portretten van Doggerbankse helden in 8º uitgegeven: Zoutman, Van Kinsbergen, Dedel, Bentinck, Van Braam, Staringh en Braak. Dit is een herdruk van een prent uit deze serie (Muller 6319). Dit portret is afgeleid van het portret te halven lijve rechts door Vinkeles naar een tekening van De la Croix (Muller 6318). Op deze prent ontbreken de gouden gedenkpenning aan de gouden ketting én de gouden erepenning aan het rood-wit-blauwe lint, die te zien zijn op het grotere portret van Zoutman uit dezelfde tijd. Op een prent (ook borstbeeld rechts) door Vinkeles die is gemaakt voor het derde deel van het vervolg op Wagenaar (Muller 6320) ontbreekt alleen de gouden gedenkpenning met gouden ketting. Maar deze hangt losjes gedrapeerd op het voetstuk waarop het portret rust
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2352
€  20.00

 
D'AIGUEBERT, JEAN DU MAS (1692-1755)
L'Avare amoureux
d'Aiguebert, Jean du Mas (1692-1755), L'Avare amoureux, Comédie en un acte, (drukkersmerk), A Paris, Aux dépens de la Compagnie, 1764, In een convoluut met 5 andere stukken: (1) (Marivaux), La Méprise, Comédie, (Paris?), (Ca 1764?): (3) De la Place, Adele, comtesse de Ponthieu, Tragedie, Paris, 1758; (4) De Haute-Roche, Le Soupé mal apresté, comedie, Paris, 1741; (5) Palissot de Montenoy, Les Philosophes, Comédie en trois actes, en vers, Avignon, 1760; (6) (De La Fontaine of De Champmesié), Le Florentin, Comedie en vers, en deux actes, Paris, 1740, 32 pp, 8º, (18 x 11 cm), A-D4, Papier afgesneden. Gebonden in stevig met grijs en paars papier beplakt bordpapieren Bradelbandje. Rug onderin iets beschadigd. Hoeken wat afgesleten. Verder in goede staat, Typografische titelpagina. Acteurs. Tekst van het blijspel, Dit blijspel is niet aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 339b
€  95.00

 
ALLEBÉ, G.A.N.
Het kind in zijne eerste levensjaren. Wenken voor ouders. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Allebé, G.A.N., Het kind in zijne eerste levensjaren. Wenken voor ouders. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Gedrukt bij C.A.Spin & Zoon, Leiden, D.du Mortier en Zoon, 1853, Nieuwe werken van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, VIII + 198 + (2 blanco) pp, 23,7 x 15,2 cm, In de oorspronkelijke grijze bedrukte papieren omslag
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3069
€  20.00

 
ALPHEN, HIERONYMUS VAN
Nederlandsche Gezangen
Alphen, Hieronymus van, Nederlandsche Gezangen, (titelvignet van N.van der Meer Junior naar J.Buijs: allegorische voorstelling met putti en Willem I), (eerste druk), Amsterdam, Johannes Allart, 1779, (2 blanco) + XIV + 39 (genummerd 3-41) + (1 blanco) pp. Bij de paginering van het gedeelte met de gezangen is er misschien van uitgegaan, dat de Franse titelpagina voor de gezangen zou worden geplaatst. In een exemplaar in de KB (842C11, op Google) is dat het geval. In mijn exemplaar gaan twee blanco pp vooraf aan de Franse titelpagina met achterop het motto van Ossian. Dan volgt de gegraveerde titelpagina en 4 pp opdracht aan Willem V. Het Voorberigt begint op bladzij (VII). Ogenschijnlijk ontbreekt in mijn exemplaar het blaadje met pp 1 en 2. Het boekje telt uiteindelijk XIV + 44 pp, 8º, (22,1 x 13,5 cm), Ingenaaid in omslag van sierpapier. Papier onafgesneden en wat versleten. Vochtvlekken op de eerste 2 blaadjes, Het bundeltje liedjes begint met een opdracht aan Willem V. In het voorbericht horen we, dat Van Alphen een nieuwe weg ingeslagen is met deze gezangen. Daarom is het niet zo erg, dat het maar een dun bundeltje is, zegt hij. De dichter is eraan begonnen toen hij werd geïnspireerd door de komende viering van het 200-jarig bestaan van de Unie van Utrecht. De liederen en liedjes zijn bestemd voor iedereen en het publiek zal bepalen of er meer komen. 'Het is tog beter niet te schrijven dan te schrijven en niet gelezen te worden'. Enkele gezangen zijn in den toon der hooge ode; andere zijn volksliedjes en 'in den laagsten toon gestemd'. Verder zijn 't historische liedjes: ze worden als het ware gezongen door personen die de daarin voorkomende gebeurtenissen meemaken. De zanger doet alsof hij leeft in de tijd van de bezongen gebeurtenissen, Deze uitgave is in zeer ruime mate voorhanden in de grote Nederlandse bibliotheken, maar is antiquarisch nogal schaars, Evenals Rhijnvis Feith is Hieronymus van Alphen een hervormer en verrijker van onze Nederlandse literatuur. Hij was de eerste die Nederlandse liedjes voor Nederlandse kinderen schreef. Hij publiceerde als eerste Nederlander vaderlandse (patriottische) liedjes en was daarmee Bellamy ruimschoots voor
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2849
€  75.00

 
ANDRIESSEN,P.J.
Door het kreupelbosch tot den troon, De jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland
Andriessen,P.J., Door het kreupelbosch tot den troon, De jeugd van prinses Elizabeth, koningin van Engeland, (drukkersmerk met spreuk: Altyt Waek Saem), Met vier gekleurde plaatjes, waarvan het derde is gesigneerd Bos. De andere drie zijn van een onbekende monogrammist, Tweede druk, Leiden, A.W.Sijthoff, (1889), VIII + 164 pp + 4 pp illustraties, (19,8 x 13,6 cm), Gebonden in een rode linnen stempelband. Op het voorplat omlijstingen in zwart en auteur en titel in vergulde letters. Op de rug eenvoudige ornamenten in zwart; auteur en titel in vergulde letters. Schutbladen van grauw papier. Boekblok voorin gebroken. Band in zeer goede staat, De levensgeschiedenis van koningin Elisabeth tot zij, 25 jaar oud, koningin van Engeland werd, De eerste druk is van 1875
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2255
€  10.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - Volgende pag.