gevonden: 544 boeken op 37 pagina's. Dit is pagina 3
Vorige pag. - Volgende pag.

 
(François van Bleyswijck)
Gustavus Erici I
(François van Bleyswijck), Gustavus Erici I, portret te halven lijve en profil naar links, kopergravure, Rex et Reformator cum Regni tum Ecclesiae Suecicae, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752), Prent die is gemaakt als illustratie voor het werk van Dan.Gerdes, Historia Reformationis sive Annales Evangelii seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaque reformatiae Accedunt varia .... monumenta, Groningae et Bremae, H.Spandaw et H.W.Rump,1744-1752, uitgave in 4º, 4 dln. Dit portret is opgenomen in deel III tegenover p 285, portret / afbeelding / drukmoet / papier: 9,4 x 8,4 / 13,4 x 9,9 / 15,3 x 11,5 / 20,6 x 16,2 cm, Dit portret is geplaatst in een ovale 'lijst' en voorzien van bijwerk, zoals een koningskroon, kanonnen en vaandels, Van Someren I, p 168-169 noemt 23 soortgelijke portretten, Gustav Eriksen was vanaf 1523 koning van Zweden en tijdens zijn strenge bewind werd het land centraal geregeerd en protestant. Dit portret gaat terug op een ouder voorbeeld. Een gravure door Jan Caspar Philips naar een eigen schets: Gustavus I Koning van Zweden, enz van 1735. De prent van Van Bleyswijck is het spiegelbeeld van die van Philips. Frans van Bleyswijck (1671-1746) was een Leids graveur die boekillustraties, waaronder veel portretten, op zijn naam heeft staan. Gustav Eriksen was vanaf 1523 koning van Zweden en tijdens zijn strenge bewind werd het land centraal geregeerd en protestant
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2918
€  20.00

 
N.N.
D'Heer Adriaen Banckert, Lieutenant Admiraal over Zeelandt
N.N., D'Heer Adriaen Banckert, Lieutenant Admiraal over Zeelandt, portret, borstbeeld links als buste, kopergravure, z.pl., z.uitg., z.j., portret / afbeelding / papier: 13,6 x 12,3 / 16,1 x 12,6 / 18,4 x 13,4 cm, Redelijk goede afdruk. Vlekje in de afbeelding. Vochtvlek op de kin van de zeeheld is onopvallend, Muller 206, Adriaan Banckert was de oudste zoon van vice-admiraal Joost Banckert de Oude. Op zijn twaalfde jaar nam zijn vader hem al mee de zee op. Hij was zo'n 50 jaar in zeedienst en maakte drie Engelse oorlogen mee
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3041
€  7.50

 
N.N.
Henrik Hooft Danielsz
N.N., Henrik Hooft Danielsz, kalligrafische prent van Hoofts naam met portret, twee historische afbeeldingen en een allegorie, kopergravure, Op een lint, dat om de lijst is gewikkeld staat het volgende gedicht.Dit is het Beeld / van Vader Hooft! / Die, schoon voor 't oog / Schijnt uitgedooft, / zal eenmaal / Triumpheren. / Wij wenschen, na / de Tijd, en uur / dat hij met Vred' / in Amstels muur / gelukkig / weer zal keeren, z.pl., z.uitg., (1787), portret / portretlijst / afbeelding / papier: 5,6 x 5,6 / 6,8 x 6,8 / 28,8 x 43,9 / 34,5 x 50,2 cm, Proefdruk op stevig papier. Wat bruine vlekjes. Aan de randen wat verbruind. Rechtsonder vochtvlek, Het portret van vader Hooft 'in jongeren leeftijd' (Muller) is geplaatst midden op het bovenste deel van een rechthoekige lijst om de gekalligrafeerde naam van de gevluchte patriot. Hooft draagt zijn karakteristieke, zeer ouderwetse pruik en is gekleed in een openhangende jas met daaronder een iets openstaand vest en een ouderwetse bef. Ook op de andere 3 zijden van de omlijsting bevinden zich medaillons. Links en rechts zijn daarin historische momenten afgebeeld: het aanbieden van het smeekschrift der edelen en de opstand van Claudius Civilis(?). De onderkant van de lijst vertoont een allegorisch stilleven, Muller (Portretten) 2524, Henrik Hooft Daniëlszoon was een patriottisch boegbeeld. In 1787 was hij burgemeester van Amsterdam en voorzitter van de raad. In december 1787 werd hij ontslagen en hij vluchtte naar Frankrijk. Samen met A.W.van Pallandt tot Zuthem en J.D.van der Capellen vormde hij het driemanschap onsterflijke 'burgervaders' van de patriottenbeweging. Bij zijn overlijden in 1794 was hij 78 jaar. Volgens Jacob van Lennep was deze goede burgervader niet altijd even goed 'bij 't hoofd' en een speelbal der patriottische partij
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1925
€  50.00

 
N.N.
Iohannes a Galen, P.P.Ordinum Belgij in Mari Mediterraneo maris
N.N., Iohannes a Galen, P.P.Ordinum Belgij in Mari Mediterraneo maris, ovaal portret / borstbeeld rechts, kopergravure, (Rotterdam), (A.van Hoogenhuyse), (1656), Deze prent komt voor in Brachelius, Historia nostri temporis, d.i. Geschiedenis onses tijdts, beginnende met....1618 en vervolght tot....1654. Tot Rotterdam, voor A.van Hoogenhuyse, 1656. Tegenover bladzij 579, Portret / prent / papier: 9,5 x 7 / 13,2 x 8 / 15,5 x 9,7 cm, Goede afdruk op dun papier. Papier rechtsonder wat gevlekt, Zeeheld Jan van Galen is hier afgebeeld met lang haar tot over de schouders, een snor en een baardje onder de onderlip. Hij draagt eenvoudige kleding, een witte halsdoek met kant en een gedeelte van een harnas om de nek. De ovale omlijsting van het portret is versierd met enkele eenvoudige ornamenten, evenals het onderschrift, Van Someren I, 76, Jan van Galen was admiraal van Holland en Zeeland. Hij tuchtigde de Algerijnse zeerovers en heeft de Engelsen bij Livorno verslagen. In het Vaderlandsch Woordenboek van Jacobus Kok wordt hij zeer geprezen en worden zijn daden uitvoerig beschreven. Een illustratie toont Van Galen 'van zijn volk verlaten wordende zich verdedigend tegen twintig rovers alleen, die hem tegen den avond overvallen.' Hij is van 'gering matroos opgeklommen tot Admiraal en leefde in een tijd toen men nog mannen van verdienste tot Bevelhebbers verhief.' Kok, Vaderlandsch Woordenboek XVII, 12-35
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1125
€  5.00

 
N.N.
Jacob Saurin, Prediger der Reformierten Gemeine im Haag
N.N., Jacob Saurin, Prediger der Reformierten Gemeine im Haag, Borstbeeld links in rechthoek, kopergravure, Gebaseerd op een oudere kopergravure door F.Chereau (Muller 4703), z.pl, z.uitg., z.j., Goede afdruk. Papier onafgesneden. Dun papier. Veel bruine vlekken. De prent is aan de bovenkant op een vel karton geplakt, Saurin is gekleed in een toga met bef. Hij draagt een weelderige allongepruik met veel krullen die tot ver over de schouders hangt. Deze Saurin maakt een oudere indruk dan die op de oorspronkelijke prent van Picart, Niet bij Muller of Van Someren. Van Someren (4809) vermeldt wel een portret door J.M.Bernigeroth uit 1748 met 4-regelig Duits onderschrift. Ons portret is misschien hierop gebaseerd en van veel latere datum
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2393
€  10.00

 
(François van Bleyswijck)
Jacobus Faber Stapulensis
(François van Bleyswijck), Jacobus Faber Stapulensis, portret te halven lijve rechts, kopergravure, Reformationis Gallicanae Prodromus m.1537, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752), Prent die is gemaakt als illustratie voor het werk van Dan.Gerdes, Historia Reformationis sive Annales Evangelii seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaque reformatiae Accedunt varia .... monumenta, Groningae et Bremae, H.Spandaw et H.W.Rump,1744-1752, uitgave in 4º, 4 dln. Dit portret is opgenomen in deel IV tegenover p 13, afbeelding / drukmoet / papier: 11,1 x 10,1 / 14,5 x 10,9 / 20,8 x 16,5 cm, Papier onafgesneden. Mooie afdruk, Van Someren I, p 168-169 vermeldt nog 23 soortgelijke portretten, Dit portret gaat terug op een ouder voorbeeld: 'n ets van Hendrik Hondius die is opgenomen in een uitgave van Jacobus Verheiden, getiteld Praestantium aliquot theologorum, qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies, Den Haag, 1602 en de Nederlandse vertaling ervan Afbeeldingen van sommighe in Godts Woort ervarene mannen, die bestreden hebben den roomschen antichrist, In 's Graven-Haghe by Beuckel Corneliszoon Nieuwlandt,1603. Frans van Bleyswijck (1671-1746) was een Leidse graveur die boekillustraties, waaronder veel portretten, op zijn naam heeft staan
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2916
€  20.00

 
(François van Bleyswijck)
M.Joh.Taussanus
(François van Bleyswijck), M.Joh.Taussanus, portret te halven lijve van voren en rechts, kopergravure, Daniae Refornator et Episcopus Ripensis. Symb. Aegyptus homo est non Deus fortis, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752), Prent die is gemaakt als illustratie voor het werk van Dan.Gerdes, Historia Reformationis sive Annales Evangelii seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaque reformatiae Accedunt varia.... monumenta, Groningae et Bremae, H.Spandaw et H.W.Rump,1744-1752, uitgave in 4º, 4 dln. Dit portret is opgenomen in deel III tegenover p 355, afbeelding / drukmoet / papier: 10,9 x 9,9 / 15,3 x 11,3 / 19,9 x 15,7 cm, Papier onafgesneden. Mooie afdruk, Van Someren I, p 168-169 noemt 23 soortgelijke portretten, Johannes Taussanus was een Deense kerkhervormer. Frans van Bleyswijck (1671-1746) was een Leids graveur die boekillustraties, waaronder veel portretten, op zijn naam heeft staan. Dit portret gaat terug op een ouder voorbeeld: 'n ets van Hendrik Hondius die is opgenomen in een uitgave van Jacobus Verheiden, getiteld Praestantium aliquot theologorum, qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies, Den Haag, 1602 en de Nederlandse vertaling ervan Afbeeldingen van sommighe in Godts Woort ervarene mannen, die bestreden hebben den roomschen antichrist, In 's Graven-Haghe by Beuckel Corneliszoon Nieuwlandt,1603
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2919
€  20.00

 
(Vinkeles,R)
Johan Arnold Zoutman, Vice-admiraal extra-ordinair, by het E. Mog. Collegie ter Adm. te Amsterdam. Bevelhebber van den Zeeslag op Doggersbank in 1781
(Vinkeles,R), Johan Arnold Zoutman, Vice-admiraal extra-ordinair, by het E. Mog. Collegie ter Adm. te Amsterdam. Bevelhebber van den Zeeslag op Doggersbank in 1781, rechthoekig portret / te halven lijve rechts, kopergravure, (naar een tekening van Pieter Frederik de la Croix), (Amsterdam en Harlingen), (P.Conradi en V.van der Plaats), (1788), Portret / gedrukte omlijsting / papier: 20,7 x 15,9 / 23,7 x 18,5 / 26,7 x 19 cm, Aan alle kanten slordig afgesneden. Bovenaan en links iets binnen de gedrukte omlijsting, maar niet binnen het portret. Onderin is het papier bochtig afgeknipt of afgesneden; precies langs de van onderen uitstekende g's van het onderschrift. Aan de achterkant is een flinke vochtvlek zichtbaar, die van boven naar onder kronkelt. Bovenin 4 gaatjes van spelden. Het portret is van goede kwaliteit en afgedrukt op stevig papier, Vice-admiraal Zoutman, de held van Doggersbank, is zittend op een stoel afgebeeld. De rechter vuist steunt in de zij, de linker onderarm rust op een tafel, waarop een hoed met de witte pluim die de Doggerbankse helden voortaan op hun monteringshoeden mochten dragen. In de linkerhand heeft Zoutman een stok en hij draagt de gouden degen die hem door de prins is overgereikt. Op de borst zien we de gouden gedenkpenning aan de gouden ketting die hij van de Staten Generaal op voorstel van Willem V ten geschenke heeft gekregen en die de stadhouder hem op 30 november 1781 persoonlijk had omgehangen. Voor ons rechts op de uniformjas is de gouden erepenning gespeld die alle vlag en andere officieren die bij de zeeslag betrokken waren, hebben ontvangen. Deze langwerpig ronde medaille was op kosten van de stadhouder vervaardigd en hing aan een rood, blauw en wit lint. De admiraal heeft een staartpruik op het hoofd en is gehuld in een openstaande rijk gegalonneerde uniformrok en bijbehorend geheel gesloten vest, Van Someren 6291**. Vlak na Jacobus Kok gaf Johannes Allart ook een gegraveerd portret van held Zoutman uit (Muller 6318). Kok was daar niet blij mee. De koperen plaat is later in handen gekomen van Conradi en Van der Plaats, die deze prent van Allart in 1788 opnieuw hebben uitgegeven met een ander onderschrift en zonder vermelding van de graveur en de tekenaar, De zeeslag bij Doggersbank van 5 augustus 1781 maakte van Zoutman een nationale held. Op dit portret draagt hij de gouden gedenkpenning aan de gouden ketting, die hij van de Staten Generaal op voorstel van Willem V ten geschenke had gekregen. Hierop staat: Concordia Res Parvae Crescunt, de zinspreuk van de Republiek. De zes kapiteins Dedel, Van Braam, Van Kinsbergen, Bentinck, Braak en Staringh kregen dezelfde penning, maar aan een oranje lint. De waarde van elke penning was 1300 gulden (Wagenaar Vervolg III)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 813
€  20.00

 
(Luyken, Jan of H.Padtbrugge)
Joost Banckert, Admiraal van Zeelandt etc
(Luyken, Jan of H.Padtbrugge), Joost Banckert, Admiraal van Zeelandt etc, portret, te halven lijve links, kopergravure, Joost Banckert / Admirael van Zeelandt etc, (Amsteldam), (J.ten Hoorn en J.Bouwman), (1683), portret / afbeelding / papier: 11,9 x 11,5 / 17,1 x 11,5 / 18,5 x 12,1 cm, Redelijk goede afdruk. Links op de rand ontbreekt een stukje papier, Op dit portret zien we luitenant-admiraal van Zeeland Adriaan Banckert en niet diens vader Joost. Hij draagt een harnas en een kanten halsdoek. Achter hem een zeeslag. Het hoofd en de halsdoek lijken precies op het portret van Adriaan als buste (Muller 206), Van Someren I, p 219. Deze prent is gebruikt als illustratie voor de tweede druk van L. Van den Bosch, Leeven en daaden der doorluchtige zeehelden, Amsteldam, J.ten Hoorn en J.Bouwman, 1683. Zoals boven aan de prent staat aangegeven, was dit portret in deze uitgave geplaatst tegenover p 282. Is dit misschien een portret naar de prent die Muller toeschrijft aan C.Hagen en beschrijft onder nummer 205?, Adriaan Banckert was de oudste zoon van vice-admiraal Joost Banckert de Oude. Op zijn twaalfde jaar nam zijn vader hem al mee de zee op. Hij was zo'n 50 jaar in zeedienst en maakte drie Engelse oorlogen mee
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3042
€  7.50

 
(Robidé van der Aa, Mr.C.P.E.)
Juventa, 1839
(Robidé van der Aa, Mr.C.P.E.), Juventa, 1839, (vignet), Met een op staal gegraveerde titelpagina met titelvignet door D.J.Sluyter naar een tekening van J.W.Kaiser. Afgebeeld is Peter de Groote in een smidse. En met 4 illustraties. De staalgravure De arme kleine vreemdeling (staalgravure door Eduard Schuler naar een schilderij van Duval de Camus) hoort bij een anonieme vrije bewerking naar het Hoogduits van A.von Clermont. Een met de hand ingekleurde houtgravure van Een Braziliaan uit de volksklasse illustreert een prozastukje over San Sebastiao Rio de Janeiro in Brazilië. Herman en Maria is de titel van een staalgravure van C.Frommel (direxit) naar een schilderij van Prud'hon. En een staalgravure van Frommel (direxit) naar een schilderij van Horace Vernet wordt toegelicht met een opstelletje over De Stierendrijver, Gedrukt bij C.A.Spin, Te Amsterdam, bij G.J.A.Beijerinck, (1838), (XII) + 181 + (I) pp, 12º, (16,8 x 10,8 cm), Deze almanak is gebonden in een blind rood halflinnen bandje met sierpapier op de platten. De rug is half verdwenen en het resterende deel zit half los. Het boekblok hangt wat los tussen de platten. Het papier dat destijds gebruikt werd, is tegenwoordig meestal vergeeld. Dat is in dit exemplaar ook het geval. De staalgravure vertonen wat bruine vlekken. Alleen het gekleurde plaatje ziet er goed uit, De samensteller van dit jaarboekje voor het aankomend geslacht van beiderlei kunne hield niet van langdradigheid. Hij trakteerde de jongelingen en huwbare dochters op 30 goed leesbare teksten, waaronder enkele korte gedichtjes. Wat onderwerp betreft, springt eruit: een opstel over de eerste speelpoppen en speelkaarten. Ook twee verhaaltjes over arme hardwerkende kinderen in Londen vallen op. Het voorwerk bestaat uit een kalender en een voorwoord van de samensteller. Van Petronella Moens is het verhaal 'Doortje, of kinderlijke deugd en goede hoedanigheden beloond', Alleen de Zeeuwse Bibliotheek heeft een exemplaar van dit zeldzame jaarboekje. En wel van jaargang 1842. De NCC heeft geen andere gegevens dan dat dit jaarboekje verscheen vanaf 1839. De jaargangen zijn digitaal beschikbaar in 4 grote Nederlandse bibliotheken, Robidé van der Aa stelde met Anna Barbara van Meerten voor Beijerinck al de Almanak voor de Jeugd samen. Ook werkte hij mee aan Beijerincks Almanak voor het Schoone en Goede die voor volwassenen bestemd was. Juventa is bedoeld voor de jongelieden die wat leeftijd betreft daar tussenin zitten
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2184
€  30.00

 
(Tollens, Cz, H.)
's Konings verjaardag (24 Augustus 1831)
(Tollens, Cz, H.), 's Konings verjaardag (24 Augustus 1831), Volksgezang, (ornament), (Rotterdam), Present-exemplaar van M.Wijt & Zonen, (1838), 6 + (2 blanco) pp, 22,8 x 13,9 cm, Ingenaaid in bedrukte papieren omslag. In goudverf gedrukt. Goed exemplaar. Omslag en binnenwerk bovenaan de bladzijden wat bruin. Bindwerk los, Voorin een gedrukte aanbiedingsbrief van M. Wijt en Zonen, Rotterdam, 24 Augustus 1838. Hierin staat o.a., dat deze gouddruk is bedoeld als 'eene poging, om het Vaderland der Drukkunst met deszelfs naburen gelijken tred te doen houden.', Niet bij Huygens. Van deze herdruk in goud is volgens Picarta maar 1 exemplaar bekend: in de KB
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2227
€  50.00

 
N.N.
Korte geschiedenis der Leydsche Akademie. Van 1810-1824. Vervat in den Studenten Almanak van 1815-1824. Benevens het Mengelwerk der voornoemde jaren
N.N., Korte geschiedenis der Leydsche Akademie. Van 1810-1824. Vervat in den Studenten Almanak van 1815-1824. Benevens het Mengelwerk der voornoemde jaren, Te Leyden, bij L.Herdingh en Zoon, 1826, (IV) + 356 pp, 12º, 15,5 x 10,5 cm, Gebonden in de oorspronkelijke gele kartonnen uitgeversband. Op het voorplat: de gegevens van de titelpagina in een kader. Op het achterplat: hetzelfde kader met daarin een simpel ornament. Zeer eenvoudige versieringen op de rug. Boekblok in zeer goede staat. Veel katernen nog niet opengesneden. Band wat vuil. Goed exemplaar
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2985
€  50.00

 
(Manheer, Gerrit)
Kransje van letter-bloempjes, voor Neerlandsch jufferschap, IVe (of laatste) stukje
(Manheer, Gerrit), Kransje van letter-bloempjes, voor Neerlandsch jufferschap, IVe (of laatste) stukje, (titelvignet van J.C.Bendorp: op een altaartje in de natuur, waarop het vuur van de liefde brandt, 'trekkebekken' twee tortelduifjes. Op de voorgrond een bundel gouden liefdespijlen, een brandende fakkel en een bloemenkrans), Te Dordrecht, By N.van Eysden & Comp, 1792, IV + 66 + (2) pp, 8º, (17,2 x 10,8 cm), *2 (*1 + π1) A-D8 E2, In het oorspronkelijke kartonnen bandje, beplakt met bedrukt lichtblauw papier. Op de schutblaadjes resten van groen sierpapier. Voorplat en rug enigszins afgesleten en vuil. Achterplat geheel zonder het daarop oorspronkelijk geplakte blauwe papier. Boekblok voorin los van het bandje. Hier en daar wat vette vingers en andere gebruikssporen. Papier onafgesneden. Een gebruikt exemplaar in redelijk goede staat, Op de gegraveerde titelpagina staat in inkt de naam J.W.Kok, Op een rijmpje 'op de titelplaat' volgen twee bladzijden met een voorrede aan de Nederlandse dames, 'Pronksieraden der edele natuur'. Hierin schrijft Manheer, dat alle liedjes in het derde en vierde stukje van hem zijn, evenals de met G.M. ondertekende in de twee andere stukjes. Dan volgen 27 teksten, vele met zangwijs. 3 keer wordt nadrukkelijk naar opera's verwezen. Veel gedichtjes zijn erotische liedjes in de trant van Krul, Poot en Bellamy. Enkele gaan over andere liefhebberijen als jagen, de tabak en de disch. Aan het slot: de bladwijzer met de titels en de beginregels, Scheurleer, 239. In vier grote Nederlandse bibliotheken bewaart men exemplaren van dit vrolijke zangboekje. Er zijn in de periode 1790-1792 vier stukjes met deze titel verschenen; ze staan alle vier op zichzelf. Het 'Kransje' werd opgevolgd door Manheers Zangeresje aan de Maas (1794), Gerrit Manheer (1749-1807) was sinds 1772 boekverkoper te Rotterdam. Hij is getrouwd geweest met Jeanne de Lezenne (1772) en Maria Elisabeth Kleyken (1780). Hij was patriot en is in 1787 gevlucht, maar niet naar Frankrijk. Van augustus 1792 tot februari 1793 was hij toneelmeester bij het gezelschap van Andries Snoek, dat in die periode in de Rotterdamse schouwburg speelde. Manheer schreef ook toneelstukken en gaf Paapes Vernederde en verheerlijkte Jezus uit (1778). Echt erotische gedichtjes zijn in dit bundeltje 'Zeldzaam gezigt' over een badend nymfje en 'Het huwelijk door muzijk'
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1234
€  50.00

 
(Manheer, Gerrit, en anderen)
Kransje van letter-bloempjes, voor Neerlandsch jufferschap, Ie stukje
(Manheer, Gerrit, en anderen), Kransje van letter-bloempjes, voor Neerlandsch jufferschap, Ie stukje, (Gegraveerde titelpagina met vignet van J.C.Bendorp: een altaartje in de natuur met daarop het brandend liefdevuur, kussende tortelduifjes en geplukte roosjes. Op de voorgrond: een bundel gouden liefdespijlen, een brandende fakkel en een bloemenkrans), Te Dordrecht, By N.van Eysden & Comp, 1790, Het eerste deeltje van een serie van vier in de periode 1790-1792 verschenen deeltjes, (II blanco) + II + 68 + (4) pp, 8º, (16,9 x 11 cm), π1 *3 A-D8 E4, In het oorspronkelijke onbedrukte grijze kartonnen bandje. Restjes van blauw sierpapier. Bindwerk wat los. Hier en daar wat vette vingers en andere gebruikssporen. Voorin en achterin een bruine vochtvlek op de schutbladen. Papier onafgesneden. Een gebruikt en toch nog fris exemplaar, Alle deeltjes hebben hetzelfde titelvignet, maar een ander rijmpje 'Op de titelplaat'. Dit eerste deeltje begint met een opdracht 'Aan Neêrlandsch jufferschap': met deze liedjes kunnen de dames de heren verleiden. Het boekje bevat 38 teksten, waarvan Gerrit Manheer er 19 met zijn initialen heeft ondertekend. De andere zijn niet ondertekend. Aan het begin van het bundeltje staan vertaalde aria's uit destijds populaire Franse zangspelen, zoals Le Déserteur van Sedaine. 12 Zangwijzen staan aangegeven met Franse beginregels. Enkele gedichtjes zijn niet bedoeld om te zingen, Scheurleer, 239. In vier grote Nederlandse bibliotheken bewaart men exemplaren van dit vrolijke zangboekje met erotische liedjes en gedichtjes. Er zijn in de periode 1790-1792 vier stukjes met deze titel verschenen; ze staan alle vier op zichzelf. Het 'Kransje' werd opgevolgd door Manheers Zangeresje aan de Maas (1794), Gerrit Manheer (1749-1807) was sinds 1772 boekverkoper te Rotterdam. Hij is twee maal getrouwd geweest: met Jeanne de Lezenne (1772) en Maria Elisabeth Kleyken (1780). Hij was patriot en daarom ontnam men hem na de omwenteling van 1787 het octrooi tot het drukken van de Stads Almanach van Rotterdam. Hij is in 1787 gevlucht, maar niet naar Frankrijk. Van augustus 1792 tot februari 1793 was hij toneelmeester bij het gezelschap van Andries Snoek, dat in die periode in de Rotterdamse schouwburg heeft gespeeld (Hazewinkel, Rotterdamse boekverkopers en Te Winkel). Manheer schreef ook toneelstukken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1816
€  50.00

 
N.N.
Leerzame kinder-gedichten. In den geest van Van Alphen
N.N., Leerzame kinder-gedichten. In den geest van Van Alphen, Met gekleurde Plaatjes, Met twee slordig met de hand ingekleurde plaatjes van een anonieme illustrator. Tegenover de titelpagina staat het plaatje Wanorde. Bij het gedicht Wanorde staat een plaatje met daarop een treurend jongetje met een dood vogeltje in de hand. Het onderschrift luidt: Stel het goede niet uit. Dit plaatje hoort bij geen van de in dit boekje opgenomen rijmen. Ook in een van de twee andere bekende exemplaren (dat in de KB) komen deze prentjes op dezelfde plaatsen voor, 's Hertogenbosch, Lutkie & Cranenburg, 1859, 96 pp + 2 pp illustraties, (13,6 x 8,3 cm), Gebonden in een zwart linnen stempelbandje. Op het voorplat staat in vergulde letters: Dichtstukjes voor de Jeugd. Verder 5 tamelijk grove vergulde ornamenten. Op het achterplat een verguld ruitvormig ornament. Het goud is op veel plaatsen weggesleten. Op de rug: geen titel of naam van de schrijver. Rug wat versleten; bovenin en onderaan verstevigd met zwart plakband. Boekblok voorin gebroken. Schutblad voorin eveneens gebroken en verstevigd met wit papier. Het boekje zit opgeborgen in wat formaat betreft bijpassende bruine kartonnen cassette uit de tijd, Op de voorkant van de cassette staat in handschrift en inkt: W.D.Notting 28 februari 1867, Het boekje bevat 43 stuntelig lopende en rijmende kindergedichten. Ze gaan over dagelijkse voorvallen en over God. Wat sfeer betreft zijn ze nog fatsoenlijker dan die van Van Alphen en ze zijn bijna zonder uitzondering braaf en zwaartillend. Een tikkeltje opstandig is het dichtwerkje De onregtvaardige veroordeeling der linkerhand, Een exemplaar van dit boekje is in 2009 geveild en heeft toen 70 euro opgebracht. Een ander exemplaar wordt bewaard in de KB. Verder geen exemplaren op Picarta
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1937
€  35.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - Volgende pag.