gevonden: 531 boeken op 36 pagina's. Dit is pagina 2
Vorige pag. - Volgende pag.

 
N.N
Evangelische reispas voor den Christen naar het Koningrijk der Hemelen
N.N, Evangelische reispas voor den Christen naar het Koningrijk der Hemelen, steendruk, (Heusden?), L.W.Hasselman?), (ca 1850?), 1 blad fº (43,4 x 33 cm), Een zeer gehavend exemplaar. Het is lange tijd twee keer gevouwen geweest en als gevolg daarvan zijn de vouwen doorgesleten. Met verkeerd plakband en ander materiaal zijn de losse delen aan elkaar geplakt, Bedrukt in 2 kolommen. Links staat het Signalement: Naam van den reiziger (Een Christen), Ouders (God als Vader, het hemelsch Jeruzalem als Moeder), Geboorteplaats (Op de vlakte des velds) enz enz. Rechts staan teksten: Bevel aan mijne gedienstige geesten, Waarschuwing aan de kinderen dezer wereld (Ieder die dezen vreemdeling aantreft op zijnen weg, wachte zich hem moeite aan te doen, men late hen doortrekken in vrede; want hoort mijn woord: 'Die hem aanraakt, raakt mijn oogappel aan,' enz) Toespraak aan den reiziger en Ontboezeming van den Reiziger. Deze teksten zitten in een gedrukt kader van ornamenten, De gegevens over drukker en jaar van uitgave zijn overgenomen uit de NCC-beschrijving. Daar staat: Getekend L.W.Hasselman. Van dit paspoort wordt in de grote Nederlandse bibliotheken 1 exemplaar bewaard. In de KB, L.W.Hasselman vestigde in 1851 in Nieuwendijk (in de beurt van Heusden) het Hasselman-instituut, een kostschool voor Christelijk onderwijs in de geest van de Afscheiding. Het is onduidelijk of deze reispas in het bezit is geweest van meester Hasselman of dat deze dit paspoort in Heusden heeft laten drukken. Misschien heeft het in het Hasselman-instituut aan de muur gehangen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2064
€  25.00

 
N.N.
Ferino. Divisions-General
N.N., Ferino. Divisions-General, portret in ovale lijst, borstbeeld en profil naar links, gravure, (Göttingen), (Dieterichschen Buchhhandlung), (1801), Dit portret is gemaakt voor de Revolutions-Almanach von 1802, Göttingen, in der Dieterichschen Buchhandlung, (1801). Het is in de meeste exemplaren tegenover bladzij 24 te vinden. Dit item is waarschijnlijk ook afkomstig uit een exemplaar van die almanak, Portret / papier: 6,7 x 5,4 / 11,2 x 7,3 cm, Goed exemplaar. Aan de twee bovenhoekjes op een stuk stevig papier geplakt, Generaal Ferino heeft het haar opzij onderaan gekruld en draagt een haarzakje met een strik op de rug. Hij is gekleed in een uniformjas met grote epauletten, waaronder een wit hemd en een strak om de hals zittende zwarte halsdoek, De Revolutions-Almanach verscheen van 1793 tot en met 1803 en werd geredigeerd door Heinrich August Ottokar Reichard (1751-1828) uit Gotha. Hij was fel tegenstander van de Franse Revolutie, ijverig vrijmetselaar en enige tijd lid van de illuminatenorde, Ferino was afkomstig uit Italië, maar kwam na de revolutie naar Frankrijk. Hij diende daar in het Franse leger vanaf 1792. Onder Napoleon bleef hij actief als militair en kreeg hij het commando over de achtste divisie. Hij was gouverneur van Antwerpen, senator en Comte de l'Empire (1808). In 1813 bemoeide hij zich met de opbouw van de Hollandse Nationale Garde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1679
€  7.50

 
N.N.
Franklin
N.N., Franklin, portret / borstbeeld links, krijtlitho, Vrij naar een gegraveerd portret door J.Thomson uit 1805 naar een geschilderd portret van J.A.Duplessis (ca 1785). Thomson heeft de deftige kledij op het portret van Duplessis vervangen door een eenvoudige jas met bontkraag. Op een geschilderd portret van Greuze draagt Franklin een dure kamerjas met bont afgezet. De Nederlandse anonieme lithograaf heeft dus duidelijk gewerkt naar het portret van Thomson. Daarbij is het portret gespiegeld, La Haye, van Lier frères, (1839-1847), portret / portret + onderschrift / papier: 8,5 x 9,1 / 11,5 x 9,1 / 22,1 x 15,7 cm, Het portret is in goede staat. Het papier waarop het gedrukt is, heeft bruine randjes. Rechts wat bijna onzichtbare vochtvlekjes. Enkele minieme scheurtjes aan de linker rand, De nu nog altijd beroemde en destijds in Frankrijk zeer bewonderde Benjamin Franklin is afgebeeld als een eenvoudig man. Hij draagt geen pruik en zijn eigen haar valt in krullen op de schouders van zijn jas. Bovenop het hoofd is hij zo goed als kaal. Franklink draagt een dikke donkere jas met bontkraag. Daaronder een eenvoudig wit hemd met jabot. Hij kijkt de toeschouwer enigszins van terzijde aan, Muller (1726) vermeldt een portret borstbeeld links door (J.)E.Haid (zwarte-kunstprent in kleuren). Maar op die prent uit 1778 draagt Franklin een weelderige pruik, Benjamin Franklin (1706-1790) uit Boston in Brits Amerika was drukker, uitgever en bibliotheekhouder. Hij deed ook wetenschappelijke experimenten en vond in 1752 de bliksemafleider uit. Vanaf 1750 was hij actief in de politiek. In de periode 1777-1785 woonde Franklin in Parijs. Daar maakte hij propaganda voor de Verenigde Staten. In Parijs droeg men hem op handen en werd hij bewonderd om zijn eenvoudige bruine kleding en grof schoeisel. Zijn 'zwarte zijden' of cylinderhoed werd in Europa symbool van liberale, libertijnse en revolutionaire opvattingen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1838
€  10.00

 
N.N.
Geestig en geestelijke?
N.N., Geestig en geestelijke?, ovaal portret / borstbeeld / met bijwerk, kopergravure, proefdruk, z.pl., z.uitg., (ca 1790?)., portret / prent / papier: 10 x 8,9 (ovaal) / 16,4 x 10,6 / 22,3 x 16,1 / 29 x 23,4 cm., Onafgesneden afdruk. Papier is aan de uiterste rechter rand iets bruin., Een vriendelijk lachende geleerde man (predikant of hoogleraar?) in het zwart met een mantel om de schouders en op het hoofd een lange ouderwetse pruik, die iets verder dan de schouders reikt. Onder de afbeelding enkele attributen: twee ganzeveren, twee boeken, een inktpot en een blanco vel papier. Daaronder een plaquette met ruimte voor de naam en de kwaliteiten van de geportretteerde, die in een later drukstadium worden toegevoegd, maar hier dus ontbreken.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 021
€  25.00

 
N.N.
C.F.Gellert's Bijdragen tot de brieven
N.N., C.F.Gellert's Bijdragen tot de brieven, (portret van Gellert in medaillon, gegraveerd door G.Konsé), Te Amsteldam, Bij Gerbrand Roos, 1794, Gebonden in een band met C.F.Gellert's Verhandelingen over de fabelen en vertelsels en over het aandoenlyke in de tooneelspellen, uitgegeven door Isaac de Jongh in 1785, VIII + 103 + (3 blanco), pp, 8º, Gebonden in een halfleren band met sierpapier op de platten. Gedrukt op papier van zeer goede kwaliteit. Fris exemplaar., Eerste bijdrage: voorrede van de ongenoemde uitgever en 29 brieven van Gellert aan E.S.J.Borchward. De tweede bijdrage tot Gellerts brieven begint ook met een inleiding en bevat verder 24 brieven gericht aan Carel Willem Christiaan, Baron von Craussen., Deze uitgave staat niet vermeld in STCN of Picarta. Dus vermoedelijk is er in de grote Nederlandse bibliotheken gen exemplaar voorhanden. Gerbrand Roos heeft deze brieven waarschijnlijk als extraatje toegevoegd aan zijn heruitgave samen met Johannes Weege van Gellerts Verhandelingen over de fabelen en vertelsels in 1793. In het convoluut waarin deze brieven zijn gebonden, zit tussen het aan deze uitgave voorafgaande werk en deze brieven een Franse titelpagina.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 329b
€  75.00

 
N.N.
Gerard van Schuylenborgh
N.N., Gerard van Schuylenborgh, portret te halven lijve links in een toog, kopergravure, 5-Regelig onderschrift met biografische gegevens, z.pl, z.uitg., z.j., portret / afbeelding / drukmoet / papier: 12,1 x 10,9 / 20,8 x 15 / 22,1 x 15,9 /35,7 x 25,2 cm, Redelijk goede afdruk. Papier onafgesneden. Tamelijk dun papier. Veel bruine vlekjes, maar weinig in de afbeelding. Enkele vouwen in de marge boven het portret, Deze predikant komt buitengewoon eenvoudig over. Hij heeft geen pruik op, maar draagt het eigen, tamelijk dunne, haar los tot ver over de schouders. Hij is eenvoudig gekleed in een jas met daarover een mantel en draagt een bef. Zijn rechter hand heeft hij in een enigszins onnatuurlijke houding: vermoedelijk maakt hij een zegenend gebaar. Dit portret is niet vervaardigd door een groot kunstenaar, Van Someren 5052
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2394
€  15.00

 
N.N.
De gesteeurde Hollantsche Leevw. Ofte het Belegerde Amserdam, Sijnde een korte beschrijvinge van het geene datter voorgevallen is, tusschen sijn Hoogheyt de Prince van Orangie, en de Stadt Amsterdam. Voorgesteldt in een t'samenspraeck tusschen Vier Persoonen: een Haeghsche Bode, en een Gebooren Amsterdammer met een Borger en een Waerdt
N.N., De gesteeurde Hollantsche Leevw. Ofte het Belegerde Amserdam, Sijnde een korte beschrijvinge van het geene datter voorgevallen is, tusschen sijn Hoogheyt de Prince van Orangie, en de Stadt Amsterdam. Voorgesteldt in een t'samenspraeck tusschen Vier Persoonen: een Haeghsche Bode, en een Gebooren Amsterdammer met een Borger en een Waerdt, Op de titelpagina een vignet met een gezicht vanaf het IJ met zeilschepen op de stad Amsterdam met stadsmuur en torens. Links boven: het wapen van Holland en rechts dat van Amsterdam, z.pl., z.uitg., Gedruckt in't Iaer ons Heeren 1650, 26 pp, 4º, 19,4 x 15,7 cm, A-C4 D2, Ingenaaid in een papieren omslag met kievitsmarmering. Papier onafgesneden. Voor de conversatie tussen de 4 heren in een Amsterdamse herberg heeft de drukker een gotische letter gebruikt. Enkele officiële stukken zijn in Romeinse letters gedrukt. Het gesprek is goed leesbaar. De brief, ondertekend P.D.G.H. is vanwege de kleine lettertjes minder makkelijk te lezen zonder bril, Dit pamflet bevat een gesprek over de aanslag van stadhouder Prins Willem II op Amsterdam. Zoals in latere drukken op de titelpagina wordt aangegeven, maar in deze eerste druk niet, staat op de laatste bladzij een Brief van den Haeghsche Bode aen den Amsterdammer, hem verwittigende het subijt afsterven van Sijn Hoogheyt den Heere Prins Wilhelm van Orangien, den 6 November, 1650, Knuttel 6865
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3483
€  75.00

 
(Diverse auteurs)
Gezelschaps-Liederen. Voor den Beschaafden Stand
(Diverse auteurs), Gezelschaps-Liederen. Voor den Beschaafden Stand, (vignet: stilleven van een lier en twee andere attributen), Tweede druk, Amsterdam, bij M.Westerman, 1829., 140 + III + (I blanco) pp, 16º, (11,3 x 7,8 cm)., In oorspronkelijke blind kartonnen bandje met sierpapier dat op het voor- en achterplat op veel plekjes is afgesleten en op de rug eveneens. Het bindwerk is op veel plaatsen los. Veel vlekken op het papier. Verder een keurig exemplaar., naam van de tegenwoordige eigenaar op schutblad, De bundel bevat de tekst van 47 Liederen. Bij de meeste staat een zangwijs die in die tijd iedereen kende. De auteurs van de opgenomen teksten worden niet genoemd, maar wel bedankt. De uitgever, zelf dichter, constateert in het Berigt, dat er 'een gebrek bestaat aan zoodanige gezangen, welke een gezelschap achtervolgend kunnen bezig houden'. Hij hoopt met dit boekje in de behoefte te voorzien. Van vier liedjes is de muziek bij de uitgever verkrijgbaar; daarvan zijn er twee van J.W.Wilms en een van Sundorf., De eerste druk van dit liedboekje is verschenen bij Maarten Westerman in 1828. Van die druk zijn in de grote Nederlandse bibliotheken twee exemplaren aanwezig. Deze tweede druk wordt niet op Picarta vermeld.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 872
€  25.00

 
N.N.
Gluck
N.N., Gluck, portret, borstbeeld rechts, staalgravure, naar een schilderij van Joseph Duplessis van 1775, z.pl., z.uitg., z.j., Links boven de afbeelding staat gedrukt: Ms C.L.Nº 646, portret / prent / papier: 10,4 x 8,2 / 14,1 x 8,6 / 25 x 15 cm, In zeer goede staat
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3021
€  2.50

 
(Bosch, Bernardus en Hamelsveld, IJsbrand van)
De Godsdienstvriend
(Bosch, Bernardus en Hamelsveld, IJsbrand van), De Godsdienstvriend, (allegorisch en tamelijk werelds vignet van R.Vinkeles naar J.Buijs. Hierop zien we rechts drie spelende putti, die door een in klassieke kledij gestoken man vermaand worden en verwezen naar de Bijbel, die op een voetstuk met een kruis erop staat. Links houden twee vrome putti zich bezig met zingen, bidden en offeren en tonen nummer drie en vier ons een anker, een slang die in de eigen staart bijt en een lauwerkrans), Amsterdam, Martinus de Bruijn, 1789, 1790, 1792, 1793 en (1795)., I, II, IV, V en VII (5 van de 7 delen), IV + 400 (+ 342) / IV + 400 / IV + 400 / IV + 400 en 400 pp, 8º, (21 x 13 cm)., De delen II, IV, V en VII zijn gebonden in uniforme halfleren banden uit de tijd met rood rugschildje en vergulde rugtitel. De rug van deel VII is flink beschadigd en aan één kant aan de onderkant los. In dit deel ontbreekt de gegraveerde titelpagina en de gebruikelijke 'Korte inhoud der vertoogen'. Grote watervlek op schutblad en Franse titel in deel II. Deel I is met een (incompleet) exemplaar van deel II gebonden in een latere halfleren band. Dit bandje oogt niet aantrekkelijk: de rug is beschadigd en het binnenwerk is nogal vuil., In het laatste nummer staat een verantwoording van Bernardus Bosch, de belangrijkste schrijver van dit tijdschrift, gedateerd 14 april 1795. Hierin geeft hij o.a. een overzicht van de gebeurtenissen in Diemen in 1787 en van de tijdschriften waaraan hij heeft meegewerkt sinds dat jaar. Bosch was als predikant ook vooruitstrevend. In enkele vertogen komt hij op voor het zingen van eigentijdse godsdienstige liederen in de kerk. Bosch' uitgangspunt is, dat God de mensen 'in deze benedenwereld in bijzondere maatschappijën heeft verdeeld'. Dit met de bedoeling dat elk 'mensch des te voorderlijker zij aan den anderen, ten einde hier door de bijzondere maatschappijen volmaakt en te samen één schoon geheel zouden worden'., Hanou 195, Buijnsters 18, In het eerste deel wordt verklaard, dat het weekblad iedere week op donderdag uitkomt. Elk deel heeft uit precies 50 exemplaren bestaan. Het lijkt erop, dat elke 'jaargang' niet van januari tot en met december heeft gelopen; het laatste nummer van de laatste jaargang is gedateerd: 14 april 1795. Bernardus Bosch begon dit weekblad toen hij in 1787 van Diemen naar Durgerdam was verhuisd (waar hij 'geduurig door de Bijltjens wierd ontrust') samen met 'Professor Hamelsveld, die daar in mijne buurt woonde'. De de even genummerde afleveringen 2-16 van het eerste deel zijn geschreven door IJsbrand van Hamelsveld. De afleveringen 17 van deel I tot en met nummer 50 van deel VII zijn allemaal van Bosch.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 036
€  250.00

 
(Bouterweck, Friedrich)
Graef Donamar in Brieven
(Bouterweck, Friedrich), Graef Donamar in Brieven, Uit het Hoogduitsch, (Vertaling van Graf Donamar, Briefe, geschrieben zur Zeit des Siebenjährigen Krieges in Deutschland. Herausgegeben von E.R.T.O.B.U.E.W.K, Göttingen, Dieterich, 1791-1793 in 3 delen), Met 5 (van de 6) platen, gegraveerd door C.Bogerts naar tekeningen van W.Kok. Plaat I van deel I ontbreekt, (ornament), Te Amsterdam, bij Johannes Allart, 1797, 2 delen, (6) + 320 / (4) + 358 pp, 8º, (22,8 x 13,6 cm), In de oorspronkelijke kartonnen omslag met sierpapier op de platten. Sierpapier op het achterplat van deel II ontbreekt. Ruggen helemaal kaal. Zeer slordig exemplaar. Enkele losse blaaadjes, maar de tekst is compleet, Zeer merkwaardige roman in brieven. Enerzijds heel veel aandacht voor de vriendschap tussen mannen en hun verliefdheid op vrouwen. Anderzijds wordt er in de brieven soms uitvoerig gefilosofeerd over politiek en staatsinrichting. Een van de drie belangrijke vrouwen in het boek is een eersteklas intrigante, die goed zou passen in Liaisons Dangereuses (1782). Graaf Donamar is een vrijgeest, maar hij is niet losbandig, Niet aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken. Picarta vermeldt een - niet beschikbare - tweede uitgave bij H.Moolenyzer in 2 delen. De vertaler meldt de lezer, dat er al eerder een gebrekkige vertaling van dit werk in Nederland is verschenen. In de Allart-lijst van Broos staat de roman aangegeven als vertaald door Bouterweck uit het Hoogduitsch van Klopstock. Buisman 272, Friedrich Ludwig Bouterweck (1766-1828) was dichter, romanschrijver, literator en filosoof. Hij bouwde niet aan een eigen systeem, maar gebruikte zijn talenten om de denkbeelden van anderen uit te leggen. In de tijd dat hij Donamar schreef, gaf hij o.a. in Göttingen lezingen over de Kantiaanse wijsbegeerte. Zijn romans zijn geschreven met de bedoeling de lezers met deze moderne filosofie in aanraking te brengen. Later bestempelde Bouterweck zijn Donamar als het toppunt van zijn literaire dwaasheden. In 1796 werd hij hoogleraar in de filosofie te Göttingen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1334
€  75.00

 
N.N.
(Grafmonument van Dirck Graswinckel in de Grote Kerk te Den Haag met ovaal portret)
N.N., (Grafmonument van Dirck Graswinckel in de Grote Kerk te Den Haag met ovaal portret), kopergravure met ovaal portret van de overledene en een meegedrukte eenvoudig versierde omlijsting; papier voorzien van watermerk, (Den Haag?), (1666)., portret / monument / afbeelding / lijst / papier : 6,2 x 5,5 / 37,3 x 18,8 / 42,2 x 29,1 / 43,2 x 30 / 46,1 x 33,2, 4 kleine gaatjes in de prent. Enkele vouwen. Links onder in de hoek ontbreekt een stukje van de rand, evenals in de bovenrand in het midden. Twee scheurtjes gerestaureerd., Het portret, borstbeeld rechts in medaillon, is een kopie in spiegelbeeld van het gegraveerde portret van Jacob Matham naar M. van Mierevelt. Het grafmonument is bevestigd aan een pilaar in de Grote Kerk te Den Haag en is opgericht door Graswinckels weduwe Gertruda van Loon. Bovenin het portret van Graswinckel met attributen, waaronder boeken en papieren en Graswinckels lijfspreuk Nemo Ignavia Factus Immortalis. Daaronder een uitvoerige Latijnse tekst en onderaan het monument het wapen van de overledene met een steigerend hert, een leeuw en drie roggen., Muller 1969: Fraaije gravure zonder naam der graveur. Groot folio., Dirck (of Theodorus) Graswinckel (1601-1666) uit Delft, jurist en diplomaat, noemde zich Heer van Holy en was ridder van St. Marcus, advocaat-fiscaal van Holland en West-Friesland en griffier van de Staten generaal. Hij was een aanhanger van Hugo de Groots ideeën over de vrije zee en verdedigde de soevereiniteit van de Staten van Holland. Hij maakte deel uit van de Muiderkring en schreef gedichten.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 779
€  40.00

 
N.N.
3 Griekse vrijheidsstrijders, 1 bisschop en 1 Turkse bevelhebber)
N.N., 3 Griekse vrijheidsstrijders, 1 bisschop en 1 Turkse bevelhebber), 5 gelithografeerde portretten, uitgeknipt uit een centsprent of kinderprent, Elberfeld, Leudesdorf-Mansfeld, z.j.(ca 1830?), De 5 portretten komen uit een (of twee) centsprent(en). Een ervan heeft rechts onderin op de prent gestaan. Daaronder wordt vermeld: Leudesdorf-Mansfeld in Elberfeld. Onder het portret van een van de drie Griekse vrijheidsstrijders staat: nummer 31. De drie Griekse helden hebben naast en boven elkaar linksonder op één prent gestaan. De twee andere elders op de centsprent of op andere soortgelijke prenten. Vermoedelijk stonden er 12 portretten op elke prent: 3 rijen van 4 portretten boven elkaar, De afzonderlijke prentjes meten elk 13,3 x 8, 9,3 of 9,6 cm. De twee prentjes van 8 cm hebben aan de rechterkant van de centsprent op de onderste en de bovenste rij gestaan. Ze zijn aan twee kanten onafgesneden. Een complete prent met 12 portretten moet ongeveer 48,5 x 39,5 cm groot zijn geweest. De portretjes meten 5,5-7,4 x 6-7,6 cm, De prentjes zien er goed uit. Het papier is in goede staat. Alle portretten waren oorspronkelijk omlijst met vier eenvoudige zwarte lijntjes. Vier portretten hebben bovenaan of onderaan op het complete blad gezeten en hebben 1 of 2 onafgesneden kanten. Twee portretten missen aan een kant marge en omlijsting, Afgebeeld zijn de Griekse vrijheidsstrijders Notis Batzaris, (Georgios) Karaiskaki en (Jakomaki) Tombasis. Verder is er een portret van de Grieks-orthodoxe bisschop Germano en een van de Turkse bevelhebber Soliman Beij. Onder de portretten geen tekst, behalve de naam van de geportretteerde, Belgische, Franse en Duitse Kinder- of centsprenten waren goedkoop en waren in de eerste helft van de negentiende eeuw ook in Nederland populair. Kinderen waren er dol op en kleurden ze en / of plakten ze in. Op de scholen werden dit soort prenten ook wel als illustratiemateriaal gebruikt. De firma Leudesdorf-Mansfeld was in elk geval actief in de periode 1835-1850 en schijnt ook veel (illustraties voor?) kunst- en muziekboeken te hebben gedrukt, De Griekse vrijheidsoorlog begon in 1821 en leek in 1826 verloren toen de Turken de vesting Messolongi en Athene veroverden. In 1827 grepen de geallieerde legers van Rusland, Engeland en Frankrijk in, versloegen de Turken en werd een groot gedeelte van het tegenwoordige Griekenland bevrijd. De Engelse dichter Lord Byron koos partij voor de Grieken en vocht samen met hen tegen de Turken. De Griekse club Olympiakos speelt in het Karaiskaki-stadion. En Athene heeft een Karaiskaki-plein
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1854
€  25.00

 
(François van Bleyswijck)
Gustavus Erici I
(François van Bleyswijck), Gustavus Erici I, portret te halven lijve en profil naar links, kopergravure, Rex et Reformator cum Regni tum Ecclesiae Suecicae, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752), Prent die is gemaakt als illustratie voor het werk van Dan.Gerdes, Historia Reformationis sive Annales Evangelii seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaque reformatiae Accedunt varia .... monumenta, Groningae et Bremae, H.Spandaw et H.W.Rump,1744-1752, uitgave in 4º, 4 dln. Dit portret is opgenomen in deel III tegenover p 285, portret / afbeelding / drukmoet / papier: 9,4 x 8,4 / 13,4 x 9,9 / 15,3 x 11,5 / 20,6 x 16,2 cm, Dit portret is geplaatst in een ovale 'lijst' en voorzien van bijwerk, zoals een koningskroon, kanonnen en vaandels, Van Someren I, p 168-169 noemt 23 soortgelijke portretten, Gustav Eriksen was vanaf 1523 koning van Zweden en tijdens zijn strenge bewind werd het land centraal geregeerd en protestant. Dit portret gaat terug op een ouder voorbeeld. Een gravure door Jan Caspar Philips naar een eigen schets: Gustavus I Koning van Zweden, enz van 1735. De prent van Van Bleyswijck is het spiegelbeeld van die van Philips. Frans van Bleyswijck (1671-1746) was een Leids graveur die boekillustraties, waaronder veel portretten, op zijn naam heeft staan. Gustav Eriksen was vanaf 1523 koning van Zweden en tijdens zijn strenge bewind werd het land centraal geregeerd en protestant
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2918
€  20.00

 
N.N.
D'Heer Adriaen Banckert, Lieutenant Admiraal over Zeelandt
N.N., D'Heer Adriaen Banckert, Lieutenant Admiraal over Zeelandt, portret, borstbeeld links als buste, kopergravure, z.pl., z.uitg., z.j., portret / afbeelding / papier: 13,6 x 12,3 / 16,1 x 12,6 / 18,4 x 13,4 cm, Redelijk goede afdruk. Vlekje in de afbeelding. Vochtvlek op de kin van de zeeheld is onopvallend, Muller 206, Adriaan Banckert was de oudste zoon van vice-admiraal Joost Banckert de Oude. Op zijn twaalfde jaar nam zijn vader hem al mee de zee op. Hij was zo'n 50 jaar in zeedienst en maakte drie Engelse oorlogen mee
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3041
€  7.50

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - Volgende pag.