gevonden: 552 boeken op 23 pagina's. Dit is pagina 2
Vorige pag. - Volgende pag.

 
N.N.
Gluck
N.N., Gluck, portret, borstbeeld rechts, staalgravure, naar een schilderij van Joseph Duplessis van 1775, z.pl., z.uitg., z.j., Links boven de afbeelding staat gedrukt: Ms C.L.Nº 646, portret / prent / papier: 10,4 x 8,2 / 14,1 x 8,6 / 25 x 15 cm, In zeer goede staat
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3021
€  2.50

 
(BOSCH, BERNARDUS EN HAMELSVELD, IJSBRAND VAN)
De Godsdienstvriend
(Bosch, Bernardus en Hamelsveld, IJsbrand van), De Godsdienstvriend, (allegorisch en tamelijk werelds vignet van R.Vinkeles naar J.Buijs. Hierop zien we rechts drie spelende putti, die door een in klassieke kledij gestoken man vermaand worden en verwezen naar de Bijbel, die op een voetstuk met een kruis erop staat. Links houden twee vrome putti zich bezig met zingen, bidden en offeren en tonen nummer drie en vier ons een anker, een slang die in de eigen staart bijt en een lauwerkrans), Amsterdam, Martinus de Bruijn, 1789, 1790, 1792, 1793 en (1795)., I, II, IV, V en VII (5 van de 7 delen), IV + 400 (+ 342) / IV + 400 / IV + 400 / IV + 400 en 400 pp, 8º, (21 x 13 cm)., De delen II, IV, V en VII zijn gebonden in uniforme halfleren banden uit de tijd met rood rugschildje en vergulde rugtitel. De rug van deel VII is flink beschadigd en aan één kant aan de onderkant los. In dit deel ontbreekt de gegraveerde titelpagina en de gebruikelijke 'Korte inhoud der vertoogen'. Grote watervlek op schutblad en Franse titel in deel II. Deel I is met een (incompleet) exemplaar van deel II gebonden in een latere halfleren band. Dit bandje oogt niet aantrekkelijk: de rug is beschadigd en het binnenwerk is nogal vuil., In het laatste nummer staat een verantwoording van Bernardus Bosch, de belangrijkste schrijver van dit tijdschrift, gedateerd 14 april 1795. Hierin geeft hij o.a. een overzicht van de gebeurtenissen in Diemen in 1787 en van de tijdschriften waaraan hij heeft meegewerkt sinds dat jaar. Bosch was als predikant ook vooruitstrevend. In enkele vertogen komt hij op voor het zingen van eigentijdse godsdienstige liederen in de kerk. Bosch' uitgangspunt is, dat God de mensen 'in deze benedenwereld in bijzondere maatschappijën heeft verdeeld'. Dit met de bedoeling dat elk 'mensch des te voorderlijker zij aan den anderen, ten einde hier door de bijzondere maatschappijen volmaakt en te samen één schoon geheel zouden worden'., Hanou 195, Buijnsters 18, In het eerste deel wordt verklaard, dat het weekblad iedere week op donderdag uitkomt. Elk deel heeft uit precies 50 exemplaren bestaan. Het lijkt erop, dat elke 'jaargang' niet van januari tot en met december heeft gelopen; het laatste nummer van de laatste jaargang is gedateerd: 14 april 1795. Bernardus Bosch begon dit weekblad toen hij in 1787 van Diemen naar Durgerdam was verhuisd (waar hij 'geduurig door de Bijltjens wierd ontrust') samen met 'Professor Hamelsveld, die daar in mijne buurt woonde'. De de even genummerde afleveringen 2-16 van het eerste deel zijn geschreven door IJsbrand van Hamelsveld. De afleveringen 17 van deel I tot en met nummer 50 van deel VII zijn allemaal van Bosch.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 036
€  250.00

 
(BOUTERWECK, FRIEDRICH)
Graef Donamar in Brieven
(Bouterweck, Friedrich), Graef Donamar in Brieven, Uit het Hoogduitsch, (Vertaling van Graf Donamar, Briefe, geschrieben zur Zeit des Siebenjährigen Krieges in Deutschland. Herausgegeben von E.R.T.O.B.U.E.W.K, Göttingen, Dieterich, 1791-1793 in 3 delen), Met 5 (van de 6) platen, gegraveerd door C.Bogerts naar tekeningen van W.Kok. Plaat I van deel I ontbreekt, (ornament), Te Amsterdam, bij Johannes Allart, 1797, 2 delen, (6) + 320 / (4) + 358 pp, 8º, (22,8 x 13,6 cm), In de oorspronkelijke kartonnen omslag met sierpapier op de platten. Sierpapier op het achterplat van deel II ontbreekt. Ruggen helemaal kaal. Zeer slordig exemplaar. Enkele losse blaaadjes, maar de tekst is compleet, Zeer merkwaardige roman in brieven. Enerzijds heel veel aandacht voor de vriendschap tussen mannen en hun verliefdheid op vrouwen. Anderzijds wordt er in de brieven soms uitvoerig gefilosofeerd over politiek en staatsinrichting. Een van de drie belangrijke vrouwen in het boek is een eersteklas intrigante, die goed zou passen in Liaisons Dangereuses (1782). Graaf Donamar is een vrijgeest, maar hij is niet losbandig, Niet aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken. Picarta vermeldt een - niet beschikbare - tweede uitgave bij H.Moolenyzer in 2 delen. De vertaler meldt de lezer, dat er al eerder een gebrekkige vertaling van dit werk in Nederland is verschenen. In de Allart-lijst van Broos staat de roman aangegeven als vertaald door Bouterweck uit het Hoogduitsch van Klopstock. Buisman 272, Friedrich Ludwig Bouterweck (1766-1828) was dichter, romanschrijver, literator en filosoof. Hij bouwde niet aan een eigen systeem, maar gebruikte zijn talenten om de denkbeelden van anderen uit te leggen. In de tijd dat hij Donamar schreef, gaf hij o.a. in Göttingen lezingen over de Kantiaanse wijsbegeerte. Zijn romans zijn geschreven met de bedoeling de lezers met deze moderne filosofie in aanraking te brengen. Later bestempelde Bouterweck zijn Donamar als het toppunt van zijn literaire dwaasheden. In 1796 werd hij hoogleraar in de filosofie te Göttingen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1334
€  75.00

 
N.N.
(Grafmonument van Dirck Graswinckel in de Grote Kerk te Den Haag met ovaal portret)
N.N., (Grafmonument van Dirck Graswinckel in de Grote Kerk te Den Haag met ovaal portret), kopergravure met ovaal portret van de overledene en een meegedrukte eenvoudig versierde omlijsting; papier voorzien van watermerk, (Den Haag?), (1666)., portret / monument / afbeelding / lijst / papier : 6,2 x 5,5 / 37,3 x 18,8 / 42,2 x 29,1 / 43,2 x 30 / 46,1 x 33,2, 4 kleine gaatjes in de prent. Enkele vouwen. Links onder in de hoek ontbreekt een stukje van de rand, evenals in de bovenrand in het midden. Twee scheurtjes gerestaureerd., Het portret, borstbeeld rechts in medaillon, is een kopie in spiegelbeeld van het gegraveerde portret van Jacob Matham naar M. van Mierevelt. Het grafmonument is bevestigd aan een pilaar in de Grote Kerk te Den Haag en is opgericht door Graswinckels weduwe Gertruda van Loon. Bovenin het portret van Graswinckel met attributen, waaronder boeken en papieren en Graswinckels lijfspreuk Nemo Ignavia Factus Immortalis. Daaronder een uitvoerige Latijnse tekst en onderaan het monument het wapen van de overledene met een steigerend hert, een leeuw en drie roggen., Muller 1969: Fraaije gravure zonder naam der graveur. Groot folio., Dirck (of Theodorus) Graswinckel (1601-1666) uit Delft, jurist en diplomaat, noemde zich Heer van Holy en was ridder van St. Marcus, advocaat-fiscaal van Holland en West-Friesland en griffier van de Staten generaal. Hij was een aanhanger van Hugo de Groots ideeën over de vrije zee en verdedigde de soevereiniteit van de Staten van Holland. Hij maakte deel uit van de Muiderkring en schreef gedichten.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 779
€  40.00

 
N.N.
3 Griekse vrijheidsstrijders, 1 bisschop en 1 Turkse bevelhebber)
N.N., 3 Griekse vrijheidsstrijders, 1 bisschop en 1 Turkse bevelhebber), 5 gelithografeerde portretten, uitgeknipt uit een centsprent of kinderprent, Elberfeld, Leudesdorf-Mansfeld, z.j.(ca 1830?), De 5 portretten komen uit een (of twee) centsprent(en). Een ervan heeft rechts onderin op de prent gestaan. Daaronder wordt vermeld: Leudesdorf-Mansfeld in Elberfeld. Onder het portret van een van de drie Griekse vrijheidsstrijders staat: nummer 31. De drie Griekse helden hebben naast en boven elkaar linksonder op één prent gestaan. De twee andere elders op de centsprent of op andere soortgelijke prenten. Vermoedelijk stonden er 12 portretten op elke prent: 3 rijen van 4 portretten boven elkaar, De afzonderlijke prentjes meten elk 13,3 x 8, 9,3 of 9,6 cm. De twee prentjes van 8 cm hebben aan de rechterkant van de centsprent op de onderste en de bovenste rij gestaan. Ze zijn aan twee kanten onafgesneden. Een complete prent met 12 portretten moet ongeveer 48,5 x 39,5 cm groot zijn geweest. De portretjes meten 5,5-7,4 x 6-7,6 cm, De prentjes zien er goed uit. Het papier is in goede staat. Alle portretten waren oorspronkelijk omlijst met vier eenvoudige zwarte lijntjes. Vier portretten hebben bovenaan of onderaan op het complete blad gezeten en hebben 1 of 2 onafgesneden kanten. Twee portretten missen aan een kant marge en omlijsting, Afgebeeld zijn de Griekse vrijheidsstrijders Notis Batzaris, (Georgios) Karaiskaki en (Jakomaki) Tombasis. Verder is er een portret van de Grieks-orthodoxe bisschop Germano en een van de Turkse bevelhebber Soliman Beij. Onder de portretten geen tekst, behalve de naam van de geportretteerde, Belgische, Franse en Duitse Kinder- of centsprenten waren goedkoop en waren in de eerste helft van de negentiende eeuw ook in Nederland populair. Kinderen waren er dol op en kleurden ze en / of plakten ze in. Op de scholen werden dit soort prenten ook wel als illustratiemateriaal gebruikt. De firma Leudesdorf-Mansfeld was in elk geval actief in de periode 1835-1850 en schijnt ook veel (illustraties voor?) kunst- en muziekboeken te hebben gedrukt, De Griekse vrijheidsoorlog begon in 1821 en leek in 1826 verloren toen de Turken de vesting Messolongi en Athene veroverden. In 1827 grepen de geallieerde legers van Rusland, Engeland en Frankrijk in, versloegen de Turken en werd een groot gedeelte van het tegenwoordige Griekenland bevrijd. De Engelse dichter Lord Byron koos partij voor de Grieken en vocht samen met hen tegen de Turken. De Griekse club Olympiakos speelt in het Karaiskaki-stadion. En Athene heeft een Karaiskaki-plein
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1854
€  25.00

 
(FRANÇOIS VAN BLEYSWIJCK)
Gustavus Erici I
(François van Bleyswijck), Gustavus Erici I, portret te halven lijve en profil naar links, kopergravure, Rex et Reformator cum Regni tum Ecclesiae Suecicae, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752), Prent die is gemaakt als illustratie voor het werk van Dan.Gerdes, Historia Reformationis sive Annales Evangelii seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaque reformatiae Accedunt varia .... monumenta, Groningae et Bremae, H.Spandaw et H.W.Rump,1744-1752, uitgave in 4º, 4 dln. Dit portret is opgenomen in deel III tegenover p 285, portret / afbeelding / drukmoet / papier: 9,4 x 8,4 / 13,4 x 9,9 / 15,3 x 11,5 / 20,6 x 16,2 cm, Dit portret is geplaatst in een ovale 'lijst' en voorzien van bijwerk, zoals een koningskroon, kanonnen en vaandels, Van Someren I, p 168-169 noemt 23 soortgelijke portretten, Gustav Eriksen was vanaf 1523 koning van Zweden en tijdens zijn strenge bewind werd het land centraal geregeerd en protestant. Dit portret gaat terug op een ouder voorbeeld. Een gravure door Jan Caspar Philips naar een eigen schets: Gustavus I Koning van Zweden, enz van 1735. De prent van Van Bleyswijck is het spiegelbeeld van die van Philips. Frans van Bleyswijck (1671-1746) was een Leids graveur die boekillustraties, waaronder veel portretten, op zijn naam heeft staan. Gustav Eriksen was vanaf 1523 koning van Zweden en tijdens zijn strenge bewind werd het land centraal geregeerd en protestant
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2918
€  20.00

 
N.N.
D'Heer Adriaen Banckert, Lieutenant Admiraal over Zeelandt
N.N., D'Heer Adriaen Banckert, Lieutenant Admiraal over Zeelandt, portret, borstbeeld links als buste, kopergravure, z.pl., z.uitg., z.j., portret / afbeelding / papier: 13,6 x 12,3 / 16,1 x 12,6 / 18,4 x 13,4 cm, Redelijk goede afdruk. Vlekje in de afbeelding. Vochtvlek op de kin van de zeeheld is onopvallend, Muller 206, Adriaan Banckert was de oudste zoon van vice-admiraal Joost Banckert de Oude. Op zijn twaalfde jaar nam zijn vader hem al mee de zee op. Hij was zo'n 50 jaar in zeedienst en maakte drie Engelse oorlogen mee
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3041
€  7.50

 
N.N.
Henrik Hooft Danielsz
N.N., Henrik Hooft Danielsz, kalligrafische prent van Hoofts naam met portret, twee historische afbeeldingen en een allegorie, kopergravure, Op een lint, dat om de lijst is gewikkeld staat het volgende gedicht.Dit is het Beeld / van Vader Hooft! / Die, schoon voor 't oog / Schijnt uitgedooft, / zal eenmaal / Triumpheren. / Wij wenschen, na / de Tijd, en uur / dat hij met Vred' / in Amstels muur / gelukkig / weer zal keeren, z.pl., z.uitg., (1787), portret / portretlijst / afbeelding / papier: 5,6 x 5,6 / 6,8 x 6,8 / 28,8 x 43,9 / 34,5 x 50,2 cm, Proefdruk op stevig papier. Wat bruine vlekjes. Aan de randen wat verbruind. Rechtsonder vochtvlek, Het portret van vader Hooft 'in jongeren leeftijd' (Muller) is geplaatst midden op het bovenste deel van een rechthoekige lijst om de gekalligrafeerde naam van de gevluchte patriot. Hooft draagt zijn karakteristieke, zeer ouderwetse pruik en is gekleed in een openhangende jas met daaronder een iets openstaand vest en een ouderwetse bef. Ook op de andere 3 zijden van de omlijsting bevinden zich medaillons. Links en rechts zijn daarin historische momenten afgebeeld: het aanbieden van het smeekschrift der edelen en de opstand van Claudius Civilis(?). De onderkant van de lijst vertoont een allegorisch stilleven, Muller (Portretten) 2524, Henrik Hooft Daniëlszoon was een patriottisch boegbeeld. In 1787 was hij burgemeester van Amsterdam en voorzitter van de raad. In december 1787 werd hij ontslagen en hij vluchtte naar Frankrijk. Samen met A.W.van Pallandt tot Zuthem en J.D.van der Capellen vormde hij het driemanschap onsterflijke 'burgervaders' van de patriottenbeweging. Bij zijn overlijden in 1794 was hij 78 jaar. Volgens Jacob van Lennep was deze goede burgervader niet altijd even goed 'bij 't hoofd' en een speelbal der patriottische partij
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1925
€  50.00

 
N.N.
Iohannes a Galen, P.P.Ordinum Belgij in Mari Mediterraneo maris
N.N., Iohannes a Galen, P.P.Ordinum Belgij in Mari Mediterraneo maris, ovaal portret / borstbeeld rechts, kopergravure, (Rotterdam), (A.van Hoogenhuyse), (1656), Deze prent komt voor in Brachelius, Historia nostri temporis, d.i. Geschiedenis onses tijdts, beginnende met....1618 en vervolght tot....1654. Tot Rotterdam, voor A.van Hoogenhuyse, 1656. Tegenover bladzij 579, Portret / prent / papier: 9,5 x 7 / 13,2 x 8 / 15,5 x 9,7 cm, Goede afdruk op dun papier. Papier rechtsonder wat gevlekt, Zeeheld Jan van Galen is hier afgebeeld met lang haar tot over de schouders, een snor en een baardje onder de onderlip. Hij draagt eenvoudige kleding, een witte halsdoek met kant en een gedeelte van een harnas om de nek. De ovale omlijsting van het portret is versierd met enkele eenvoudige ornamenten, evenals het onderschrift, Van Someren I, 76, Jan van Galen was admiraal van Holland en Zeeland. Hij tuchtigde de Algerijnse zeerovers en heeft de Engelsen bij Livorno verslagen. In het Vaderlandsch Woordenboek van Jacobus Kok wordt hij zeer geprezen en worden zijn daden uitvoerig beschreven. Een illustratie toont Van Galen 'van zijn volk verlaten wordende zich verdedigend tegen twintig rovers alleen, die hem tegen den avond overvallen.' Hij is van 'gering matroos opgeklommen tot Admiraal en leefde in een tijd toen men nog mannen van verdienste tot Bevelhebbers verhief.' Kok, Vaderlandsch Woordenboek XVII, 12-35
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1125
€  5.00

 
N.N.
Jacob Saurin, Prediger der Reformierten Gemeine im Haag
N.N., Jacob Saurin, Prediger der Reformierten Gemeine im Haag, Borstbeeld links in rechthoek, kopergravure, Gebaseerd op een oudere kopergravure door F.Chereau (Muller 4703), z.pl, z.uitg., z.j., Goede afdruk. Papier onafgesneden. Dun papier. Veel bruine vlekken. De prent is aan de bovenkant op een vel karton geplakt, Saurin is gekleed in een toga met bef. Hij draagt een weelderige allongepruik met veel krullen die tot ver over de schouders hangt. Deze Saurin maakt een oudere indruk dan die op de oorspronkelijke prent van Picart, Niet bij Muller of Van Someren. Van Someren (4809) vermeldt wel een portret door J.M.Bernigeroth uit 1748 met 4-regelig Duits onderschrift. Ons portret is misschien hierop gebaseerd en van veel latere datum
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2393
€  10.00

 
(FRANÇOIS VAN BLEYSWIJCK)
Jacobus Faber Stapulensis
(François van Bleyswijck), Jacobus Faber Stapulensis, portret te halven lijve rechts, kopergravure, Reformationis Gallicanae Prodromus m.1537, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752), Prent die is gemaakt als illustratie voor het werk van Dan.Gerdes, Historia Reformationis sive Annales Evangelii seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaque reformatiae Accedunt varia .... monumenta, Groningae et Bremae, H.Spandaw et H.W.Rump,1744-1752, uitgave in 4º, 4 dln. Dit portret is opgenomen in deel IV tegenover p 13, afbeelding / drukmoet / papier: 11,1 x 10,1 / 14,5 x 10,9 / 20,8 x 16,5 cm, Papier onafgesneden. Mooie afdruk, Van Someren I, p 168-169 vermeldt nog 23 soortgelijke portretten, Dit portret gaat terug op een ouder voorbeeld: 'n ets van Hendrik Hondius die is opgenomen in een uitgave van Jacobus Verheiden, getiteld Praestantium aliquot theologorum, qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies, Den Haag, 1602 en de Nederlandse vertaling ervan Afbeeldingen van sommighe in Godts Woort ervarene mannen, die bestreden hebben den roomschen antichrist, In 's Graven-Haghe by Beuckel Corneliszoon Nieuwlandt,1603. Frans van Bleyswijck (1671-1746) was een Leidse graveur die boekillustraties, waaronder veel portretten, op zijn naam heeft staan
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2916
€  20.00

 
(FRANÇOIS VAN BLEYSWIJCK)
M.Joh.Taussanus
(François van Bleyswijck), M.Joh.Taussanus, portret te halven lijve van voren en rechts, kopergravure, Daniae Refornator et Episcopus Ripensis. Symb. Aegyptus homo est non Deus fortis, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752), Prent die is gemaakt als illustratie voor het werk van Dan.Gerdes, Historia Reformationis sive Annales Evangelii seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaque reformatiae Accedunt varia.... monumenta, Groningae et Bremae, H.Spandaw et H.W.Rump,1744-1752, uitgave in 4º, 4 dln. Dit portret is opgenomen in deel III tegenover p 355, afbeelding / drukmoet / papier: 10,9 x 9,9 / 15,3 x 11,3 / 19,9 x 15,7 cm, Papier onafgesneden. Mooie afdruk, Van Someren I, p 168-169 noemt 23 soortgelijke portretten, Johannes Taussanus was een Deense kerkhervormer. Frans van Bleyswijck (1671-1746) was een Leids graveur die boekillustraties, waaronder veel portretten, op zijn naam heeft staan. Dit portret gaat terug op een ouder voorbeeld: 'n ets van Hendrik Hondius die is opgenomen in een uitgave van Jacobus Verheiden, getiteld Praestantium aliquot theologorum, qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies, Den Haag, 1602 en de Nederlandse vertaling ervan Afbeeldingen van sommighe in Godts Woort ervarene mannen, die bestreden hebben den roomschen antichrist, In 's Graven-Haghe by Beuckel Corneliszoon Nieuwlandt,1603
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2919
€  20.00

 
(VINKELES,R)
Johan Arnold Zoutman, Vice-admiraal extra-ordinair, by het E. Mog. Collegie ter Adm. te Amsterdam. Bevelhebber van den Zeeslag op Doggersbank in 1781
(Vinkeles,R), Johan Arnold Zoutman, Vice-admiraal extra-ordinair, by het E. Mog. Collegie ter Adm. te Amsterdam. Bevelhebber van den Zeeslag op Doggersbank in 1781, rechthoekig portret / te halven lijve rechts, kopergravure, (naar een tekening van Pieter Frederik de la Croix), (Amsterdam en Harlingen), (P.Conradi en V.van der Plaats), (1788), Portret / gedrukte omlijsting / papier: 20,7 x 15,9 / 23,7 x 18,5 / 26,7 x 19 cm, Aan alle kanten slordig afgesneden. Bovenaan en links iets binnen de gedrukte omlijsting, maar niet binnen het portret. Onderin is het papier bochtig afgeknipt of afgesneden; precies langs de van onderen uitstekende g's van het onderschrift. Aan de achterkant is een flinke vochtvlek zichtbaar, die van boven naar onder kronkelt. Bovenin 4 gaatjes van spelden. Het portret is van goede kwaliteit en afgedrukt op stevig papier, Vice-admiraal Zoutman, de held van Doggersbank, is zittend op een stoel afgebeeld. De rechter vuist steunt in de zij, de linker onderarm rust op een tafel, waarop een hoed met de witte pluim die de Doggerbankse helden voortaan op hun monteringshoeden mochten dragen. In de linkerhand heeft Zoutman een stok en hij draagt de gouden degen die hem door de prins is overgereikt. Op de borst zien we de gouden gedenkpenning aan de gouden ketting die hij van de Staten Generaal op voorstel van Willem V ten geschenke heeft gekregen en die de stadhouder hem op 30 november 1781 persoonlijk had omgehangen. Voor ons rechts op de uniformjas is de gouden erepenning gespeld die alle vlag en andere officieren die bij de zeeslag betrokken waren, hebben ontvangen. Deze langwerpig ronde medaille was op kosten van de stadhouder vervaardigd en hing aan een rood, blauw en wit lint. De admiraal heeft een staartpruik op het hoofd en is gehuld in een openstaande rijk gegalonneerde uniformrok en bijbehorend geheel gesloten vest, Van Someren 6291**. Vlak na Jacobus Kok gaf Johannes Allart ook een gegraveerd portret van held Zoutman uit (Muller 6318). Kok was daar niet blij mee. De koperen plaat is later in handen gekomen van Conradi en Van der Plaats, die deze prent van Allart in 1788 opnieuw hebben uitgegeven met een ander onderschrift en zonder vermelding van de graveur en de tekenaar, De zeeslag bij Doggersbank van 5 augustus 1781 maakte van Zoutman een nationale held. Op dit portret draagt hij de gouden gedenkpenning aan de gouden ketting, die hij van de Staten Generaal op voorstel van Willem V ten geschenke had gekregen. Hierop staat: Concordia Res Parvae Crescunt, de zinspreuk van de Republiek. De zes kapiteins Dedel, Van Braam, Van Kinsbergen, Bentinck, Braak en Staringh kregen dezelfde penning, maar aan een oranje lint. De waarde van elke penning was 1300 gulden (Wagenaar Vervolg III)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 813
€  20.00

 
(LUYKEN, JAN OF H.PADTBRUGGE)
Joost Banckert, Admiraal van Zeelandt etc
(Luyken, Jan of H.Padtbrugge), Joost Banckert, Admiraal van Zeelandt etc, portret, te halven lijve links, kopergravure, Joost Banckert / Admirael van Zeelandt etc, (Amsteldam), (J.ten Hoorn en J.Bouwman), (1683), portret / afbeelding / papier: 11,9 x 11,5 / 17,1 x 11,5 / 18,5 x 12,1 cm, Redelijk goede afdruk. Links op de rand ontbreekt een stukje papier, Op dit portret zien we luitenant-admiraal van Zeeland Adriaan Banckert en niet diens vader Joost. Hij draagt een harnas en een kanten halsdoek. Achter hem een zeeslag. Het hoofd en de halsdoek lijken precies op het portret van Adriaan als buste (Muller 206), Van Someren I, p 219. Deze prent is gebruikt als illustratie voor de tweede druk van L. Van den Bosch, Leeven en daaden der doorluchtige zeehelden, Amsteldam, J.ten Hoorn en J.Bouwman, 1683. Zoals boven aan de prent staat aangegeven, was dit portret in deze uitgave geplaatst tegenover p 282. Is dit misschien een portret naar de prent die Muller toeschrijft aan C.Hagen en beschrijft onder nummer 205?, Adriaan Banckert was de oudste zoon van vice-admiraal Joost Banckert de Oude. Op zijn twaalfde jaar nam zijn vader hem al mee de zee op. Hij was zo'n 50 jaar in zeedienst en maakte drie Engelse oorlogen mee
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3042
€  7.50

 
(ROBIDÉ VAN DER AA, MR.C.P.E.)
Juventa, 1839
(Robidé van der Aa, Mr.C.P.E.), Juventa, 1839, (vignet), Met een op staal gegraveerde titelpagina met titelvignet door D.J.Sluyter naar een tekening van J.W.Kaiser. Afgebeeld is Peter de Groote in een smidse. En met 4 illustraties. De staalgravure De arme kleine vreemdeling (staalgravure door Eduard Schuler naar een schilderij van Duval de Camus) hoort bij een anonieme vrije bewerking naar het Hoogduits van A.von Clermont. Een met de hand ingekleurde houtgravure van Een Braziliaan uit de volksklasse illustreert een prozastukje over San Sebastiao Rio de Janeiro in Brazilië. Herman en Maria is de titel van een staalgravure van C.Frommel (direxit) naar een schilderij van Prud'hon. En een staalgravure van Frommel (direxit) naar een schilderij van Horace Vernet wordt toegelicht met een opstelletje over De Stierendrijver, Gedrukt bij C.A.Spin, Te Amsterdam, bij G.J.A.Beijerinck, (1838), (XII) + 181 + (I) pp, 12º, (16,8 x 10,8 cm), Deze almanak is gebonden in een blind rood halflinnen bandje met sierpapier op de platten. De rug is half verdwenen en het resterende deel zit half los. Het boekblok hangt wat los tussen de platten. Het papier dat destijds gebruikt werd, is tegenwoordig meestal vergeeld. Dat is in dit exemplaar ook het geval. De staalgravure vertonen wat bruine vlekken. Alleen het gekleurde plaatje ziet er goed uit, De samensteller van dit jaarboekje voor het aankomend geslacht van beiderlei kunne hield niet van langdradigheid. Hij trakteerde de jongelingen en huwbare dochters op 30 goed leesbare teksten, waaronder enkele korte gedichtjes. Wat onderwerp betreft, springt eruit: een opstel over de eerste speelpoppen en speelkaarten. Ook twee verhaaltjes over arme hardwerkende kinderen in Londen vallen op. Het voorwerk bestaat uit een kalender en een voorwoord van de samensteller. Van Petronella Moens is het verhaal 'Doortje, of kinderlijke deugd en goede hoedanigheden beloond', Alleen de Zeeuwse Bibliotheek heeft een exemplaar van dit zeldzame jaarboekje. En wel van jaargang 1842. De NCC heeft geen andere gegevens dan dat dit jaarboekje verscheen vanaf 1839. De jaargangen zijn digitaal beschikbaar in 4 grote Nederlandse bibliotheken, Robidé van der Aa stelde met Anna Barbara van Meerten voor Beijerinck al de Almanak voor de Jeugd samen. Ook werkte hij mee aan Beijerincks Almanak voor het Schoone en Goede die voor volwassenen bestemd was. Juventa is bedoeld voor de jongelieden die wat leeftijd betreft daar tussenin zitten
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2184
€  30.00

 
(TOLLENS, CZ, H.)
's Konings verjaardag (24 Augustus 1831)
(Tollens, Cz, H.), 's Konings verjaardag (24 Augustus 1831), Volksgezang, (ornament), (Rotterdam), Present-exemplaar van M.Wijt & Zonen, (1838), 6 + (2 blanco) pp, 22,8 x 13,9 cm, Ingenaaid in bedrukte papieren omslag. In goudverf gedrukt. Goed exemplaar. Omslag en binnenwerk bovenaan de bladzijden wat bruin. Bindwerk los, Voorin een gedrukte aanbiedingsbrief van M. Wijt en Zonen, Rotterdam, 24 Augustus 1838. Hierin staat o.a., dat deze gouddruk is bedoeld als 'eene poging, om het Vaderland der Drukkunst met deszelfs naburen gelijken tred te doen houden.', Niet bij Huygens. Van deze herdruk in goud is volgens Picarta maar 1 exemplaar bekend: in de KB
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2227
€  50.00

 
N.N.
Korte geschiedenis der Leydsche Akademie. Van 1810-1824. Vervat in den Studenten Almanak van 1815-1824. Benevens het Mengelwerk der voornoemde jaren
N.N., Korte geschiedenis der Leydsche Akademie. Van 1810-1824. Vervat in den Studenten Almanak van 1815-1824. Benevens het Mengelwerk der voornoemde jaren, Te Leyden, bij L.Herdingh en Zoon, 1826, (IV) + 356 pp, 12º, 15,5 x 10,5 cm, Gebonden in de oorspronkelijke gele kartonnen uitgeversband. Op het voorplat: de gegevens van de titelpagina in een kader. Op het achterplat: hetzelfde kader met daarin een simpel ornament. Zeer eenvoudige versieringen op de rug. Boekblok in zeer goede staat. Veel katernen nog niet opengesneden. Band wat vuil. Goed exemplaar
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2985
€  50.00

 
(MANHEER, GERRIT)
Kransje van letter-bloempjes, voor Neerlandsch jufferschap, IVe (of laatste) stukje
(Manheer, Gerrit), Kransje van letter-bloempjes, voor Neerlandsch jufferschap, IVe (of laatste) stukje, (titelvignet van J.C.Bendorp: op een altaartje in de natuur, waarop het vuur van de liefde brandt, 'trekkebekken' twee tortelduifjes. Op de voorgrond een bundel gouden liefdespijlen, een brandende fakkel en een bloemenkrans), Te Dordrecht, By N.van Eysden & Comp, 1792, IV + 66 + (2) pp, 8º, (17,2 x 10,8 cm), *2 (*1 + π1) A-D8 E2, In het oorspronkelijke kartonnen bandje, beplakt met bedrukt lichtblauw papier. Op de schutblaadjes resten van groen sierpapier. Voorplat en rug enigszins afgesleten en vuil. Achterplat geheel zonder het daarop oorspronkelijk geplakte blauwe papier. Boekblok voorin los van het bandje. Hier en daar wat vette vingers en andere gebruikssporen. Papier onafgesneden. Een gebruikt exemplaar in redelijk goede staat, Op de gegraveerde titelpagina staat in inkt de naam J.W.Kok, Op een rijmpje 'op de titelplaat' volgen twee bladzijden met een voorrede aan de Nederlandse dames, 'Pronksieraden der edele natuur'. Hierin schrijft Manheer, dat alle liedjes in het derde en vierde stukje van hem zijn, evenals de met G.M. ondertekende in de twee andere stukjes. Dan volgen 27 teksten, vele met zangwijs. 3 keer wordt nadrukkelijk naar opera's verwezen. Veel gedichtjes zijn erotische liedjes in de trant van Krul, Poot en Bellamy. Enkele gaan over andere liefhebberijen als jagen, de tabak en de disch. Aan het slot: de bladwijzer met de titels en de beginregels, Scheurleer, 239. In vier grote Nederlandse bibliotheken bewaart men exemplaren van dit vrolijke zangboekje. Er zijn in de periode 1790-1792 vier stukjes met deze titel verschenen; ze staan alle vier op zichzelf. Het 'Kransje' werd opgevolgd door Manheers Zangeresje aan de Maas (1794), Gerrit Manheer (1749-1807) was sinds 1772 boekverkoper te Rotterdam. Hij is getrouwd geweest met Jeanne de Lezenne (1772) en Maria Elisabeth Kleyken (1780). Hij was patriot en is in 1787 gevlucht, maar niet naar Frankrijk. Van augustus 1792 tot februari 1793 was hij toneelmeester bij het gezelschap van Andries Snoek, dat in die periode in de Rotterdamse schouwburg speelde. Manheer schreef ook toneelstukken en gaf Paapes Vernederde en verheerlijkte Jezus uit (1778). Echt erotische gedichtjes zijn in dit bundeltje 'Zeldzaam gezigt' over een badend nymfje en 'Het huwelijk door muzijk'
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1234
€  50.00

 
(MANHEER, GERRIT, EN ANDEREN)
Kransje van letter-bloempjes, voor Neerlandsch jufferschap, Ie stukje
(Manheer, Gerrit, en anderen), Kransje van letter-bloempjes, voor Neerlandsch jufferschap, Ie stukje, (Gegraveerde titelpagina met vignet van J.C.Bendorp: een altaartje in de natuur met daarop het brandend liefdevuur, kussende tortelduifjes en geplukte roosjes. Op de voorgrond: een bundel gouden liefdespijlen, een brandende fakkel en een bloemenkrans), Te Dordrecht, By N.van Eysden & Comp, 1790, Het eerste deeltje van een serie van vier in de periode 1790-1792 verschenen deeltjes, (II blanco) + II + 68 + (4) pp, 8º, (16,9 x 11 cm), π1 *3 A-D8 E4, In het oorspronkelijke onbedrukte grijze kartonnen bandje. Restjes van blauw sierpapier. Bindwerk wat los. Hier en daar wat vette vingers en andere gebruikssporen. Voorin en achterin een bruine vochtvlek op de schutbladen. Papier onafgesneden. Een gebruikt en toch nog fris exemplaar, Alle deeltjes hebben hetzelfde titelvignet, maar een ander rijmpje 'Op de titelplaat'. Dit eerste deeltje begint met een opdracht 'Aan Neêrlandsch jufferschap': met deze liedjes kunnen de dames de heren verleiden. Het boekje bevat 38 teksten, waarvan Gerrit Manheer er 19 met zijn initialen heeft ondertekend. De andere zijn niet ondertekend. Aan het begin van het bundeltje staan vertaalde aria's uit destijds populaire Franse zangspelen, zoals Le Déserteur van Sedaine. 12 Zangwijzen staan aangegeven met Franse beginregels. Enkele gedichtjes zijn niet bedoeld om te zingen, Scheurleer, 239. In vier grote Nederlandse bibliotheken bewaart men exemplaren van dit vrolijke zangboekje met erotische liedjes en gedichtjes. Er zijn in de periode 1790-1792 vier stukjes met deze titel verschenen; ze staan alle vier op zichzelf. Het 'Kransje' werd opgevolgd door Manheers Zangeresje aan de Maas (1794), Gerrit Manheer (1749-1807) was sinds 1772 boekverkoper te Rotterdam. Hij is twee maal getrouwd geweest: met Jeanne de Lezenne (1772) en Maria Elisabeth Kleyken (1780). Hij was patriot en daarom ontnam men hem na de omwenteling van 1787 het octrooi tot het drukken van de Stads Almanach van Rotterdam. Hij is in 1787 gevlucht, maar niet naar Frankrijk. Van augustus 1792 tot februari 1793 was hij toneelmeester bij het gezelschap van Andries Snoek, dat in die periode in de Rotterdamse schouwburg heeft gespeeld (Hazewinkel, Rotterdamse boekverkopers en Te Winkel). Manheer schreef ook toneelstukken
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1816
€  50.00

 
N.N.
Leerzame kinder-gedichten. In den geest van Van Alphen
N.N., Leerzame kinder-gedichten. In den geest van Van Alphen, Met gekleurde Plaatjes, Met twee slordig met de hand ingekleurde plaatjes van een anonieme illustrator. Tegenover de titelpagina staat het plaatje Wanorde. Bij het gedicht Wanorde staat een plaatje met daarop een treurend jongetje met een dood vogeltje in de hand. Het onderschrift luidt: Stel het goede niet uit. Dit plaatje hoort bij geen van de in dit boekje opgenomen rijmen. Ook in een van de twee andere bekende exemplaren (dat in de KB) komen deze prentjes op dezelfde plaatsen voor, 's Hertogenbosch, Lutkie & Cranenburg, 1859, 96 pp + 2 pp illustraties, (13,6 x 8,3 cm), Gebonden in een zwart linnen stempelbandje. Op het voorplat staat in vergulde letters: Dichtstukjes voor de Jeugd. Verder 5 tamelijk grove vergulde ornamenten. Op het achterplat een verguld ruitvormig ornament. Het goud is op veel plaatsen weggesleten. Op de rug: geen titel of naam van de schrijver. Rug wat versleten; bovenin en onderaan verstevigd met zwart plakband. Boekblok voorin gebroken. Schutblad voorin eveneens gebroken en verstevigd met wit papier. Het boekje zit opgeborgen in wat formaat betreft bijpassende bruine kartonnen cassette uit de tijd, Op de voorkant van de cassette staat in handschrift en inkt: W.D.Notting 28 februari 1867, Het boekje bevat 43 stuntelig lopende en rijmende kindergedichten. Ze gaan over dagelijkse voorvallen en over God. Wat sfeer betreft zijn ze nog fatsoenlijker dan die van Van Alphen en ze zijn bijna zonder uitzondering braaf en zwaartillend. Een tikkeltje opstandig is het dichtwerkje De onregtvaardige veroordeeling der linkerhand, Een exemplaar van dit boekje is in 2009 geveild en heeft toen 70 euro opgebracht. Een ander exemplaar wordt bewaard in de KB. Verder geen exemplaren op Picarta
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1937
€  35.00

 
N.N.
't Leeven van Wylen Adriaan Spinniker, uit Vervolg der Leerzaame Zinnebeelden, Spiegel der Boetvaardigheid en Genade en eenige Stichtelyke Gezangen
N.N., 't Leeven van Wylen Adriaan Spinniker, uit Vervolg der Leerzaame Zinnebeelden, Spiegel der Boetvaardigheid en Genade en eenige Stichtelyke Gezangen, vignet / drukkersmerk onder de zinspreuk cassiduitate. Hetzelfde vignet als dat van de Leerzaame Zinnebeelden, Verder geen illustraties, Haarlem, Jan Bosch, Boek- en Papierverkooper, 1758, VI (Franse titelpagina ontbreekt) + (XII) + 86 (van de 144 + 92) pp, 4º, 19,5 x 16,1 cm, Voorwerk en katernen A-L (-L4) van Vervolg der Leerzaame Zinnebeelden, Spiegel der Boetvaardigheid en Genade en eenige Stichtelyke Gezangen, zonder omslag. Ooit verwijderd uit een band. Typografische titelpagina vertoont een scheurtje, Het voorwerk begint met een Opdragt in proza van de uitgever aan myn' Heeren en Mejuffrouwen, den Heere Isaac Verhamme, deszelfs Egtgenoote, mejuffrouwe Anna Johanna Barnaart, den Heere Nicolaas Willam Kops en deszelfs Egtgenoote, mejuffrouwe Elisabeth Barnaart, Abrahs. Hierin vertelt hij, dat Wijlen Spinniker van plan was een tweede deel Leerzaame Zinnebeelden uit te geven. Vincent van der Vinne had daarvoor al 27 platen geëtst. Uit de nagelaten papieren van Spinniker haalde de uitgever tekst bij 22 zinnebeelden. Een andere dichter schreef er nog 8 teksten bij en een andere graveur zorgde voor 3 nieuwe prenten. De Spiegel en de Stigtelyke Gezangen zijn eveneens afkomstig uit Spinnikers nagelaten papieren.Hierop volgt 't Leeven van Wylen Adriaan Spinniker (9 pp), met daarin een lijst van Spinnikers werken van 1697-1743. Hierachter nog een grafschrift in het Latijn voor Spinniker door G.W.Ab.Oosten de Bruyn en een in het Nederlands door Pieter Langendijk. Verder: een bericht van de boekverkoper aan de lezer. De complete Spiegel der Boetvaardigheid en Genade, voorgesteld in de gelykenis van den verloren en wedergevonden zoon, Lukas XV II, enz. beslaat 52 pp. De eerste 22 pp van de Stichtelyke Gezangen besluiten dit fragment van de bundel, Exemplaren van de tweede druk van het eerste deel zijn in 1757 in de 2 doopsgezinde gemeenten van Haarlem aan de Leerzaame Jeugd uitgedeeld. De dames en heren aan wie deze bundel wordt opgedragen, hebben veel invloed in de Haarlemse doopsgezinde gemeenten en andere buiten Haarlem. Bosch rekent erop, dat hun namen aan het hoofd van dit boek bij velen een gunstige aanbeveling zullen zijn
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2752
€  25.00

 
(FRANÇOIS VAN BLEYSWIJCK)
Leo Judae, Theologus Tigurinus
(François van Bleyswijck), Leo Judae, Theologus Tigurinus, portret te halven lijve, kopergravure, Natus A. 1482. Denatus A.1542, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752), Prent die is gemaakt als illustratie voor het werk van Dan.Gerdes, Historia Reformationis sive Annales Evangelii seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaque reformatiae Accedunt varia .... monumenta, Groningae et Bremae, H.Spandaw et H.W.Rump,1744-1752, uitgave in 4º, 4 dln, afbeelding / drukmoet / papier: 11,1 x 10,1 / 15 x 11,5 / 20,6 x 16,2 cm, Papier onafgesneden. Enkele vouwtjes. Mooie afdruk, Van Someren I, p 168-169 noemt soortgelijke portretten, maar dit portret niet. Wel is er 'n afbeelding met beschrijving bij de Doopsgezinde prenten, Tigurinus was reformator te Zürich. Frans van Bleyswijck (1671-1746) was een Leids graveur die boekillustraties, waaronder veel portretten, op zijn naam heeft staan. Dit portret gaat terug op een ouder voorbeeld: 'n ets van Hendrik Hondius die is opgenomen in een uitgave van Jacobus Verheiden, getiteld Praestantium aliquot theologorum, qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies, Den Haag, 1602 en de Nederlandse vertaling ervan Afbeeldingen van sommighe in Godts Woort ervarene mannen, die bestreden hebben den roomschen antichrist, In 's Graven-Haghe by Beuckel Corneliszoon Nieuwlandt,1603
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2920
€  20.00

 
(JAMES, WILLIAM)
Lettres de Charlotte a Caroline, son amie, Pendant ses liaisons avec Werther
(James, William), Lettres de Charlotte a Caroline, son amie, Pendant ses liaisons avec Werther, Vertaling van William James, The letters of Charlotte, during her connexion with Werter, London, Printed for T.Cadell, in the Strand, 1786. Dit werk is door de uitgever opgedragen aan 'Her most excellent Majesty, The Queen: not more honoured for her Dignity, than Revered for her Piety and beloved for her Virtues', Traduit de l'Anglais (par Jean Joseph Alexis David de Saint Georges), Met in elk deel 1 anonieme gegraveerde titelprent, A Paris, Chez Dufart, Imprimeur-Libraire, An 5 - 1797, 2 delen, 142 (xxxii + pp 33-142) / 144 pp, 12º, (13,5 x 8,6 cm), In twee negentiende-eeuwse rode halfleren bandjes met sierpapier op de platten en roodleren hoekverstevigingen. Rug en platten versierd met vergulde ornamenten. Titel op de ruggen. Sierpapier als schutbladen voorin en achterin de beide delen. Boekblokken afgesneden bij het binden. Rug van deel I is wat geschaafd, Voorin beide delen: (onleesbaar, want gedeeltelijk afgesneden) W.W.May 1803, Roman in 63 brieven van Charlotte, op wie Werther verliefd was, aan haar vriendin Caroline. Reactie op Goethes Die Leiden des jungen Werthers (1774). Het boek begint met een uitgebreid Avertissement du traducteur, waardoor we meer van hem weten dan van de oorspronkelijke Engelse schrijver. Die heeft de lezer vooraf ook een en ander te vertellen, Deze uitgave is niet beschikbaar in de grote Nederlandse bibliotheken. Wel kan men er de elektronische reproductie van de derde druk in het Frans raadplegen: Londres (is waarschijnlijk Parijs) 1787. Ook de eerste druk van de oorspronkelijke Engelse versie van 1786 (Dublin/London) en een latere van 1797 (New York) zijn in deze vorm aanwezig. Worldcat geeft twee vindplaatsen voor mijn editie, De schrijver van dit werk wordt nader aangeduid als William James of Denford, Berks County England. De eerste druk in het Frans verscheen in 1786 bij de vertaler, die zich toen nog Richard Arkwright noemde. Een jaar later kwam de derde druk al uit; hierin tekende de vertaler met de initialen M.D.D.S.G. In 1793, 1794, 1797 en 1801 werd dit boek herdrukt. Er is ook een Duitse vertaling
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2122
€  150.00

 
(MURALT, BÉAT LOUIS DE)
Lettres sur les Anglois, les François, et les voyages: Avec la lettre sur l'esprit fort, l'instinct divin recommandé aux hommes, & l'Apologie du caractère des Anglois & des Françcois, &c
(Muralt, Béat Louis de), Lettres sur les Anglois, les François, et les voyages: Avec la lettre sur l'esprit fort, l'instinct divin recommandé aux hommes, & l'Apologie du caractère des Anglois & des Françcois, &c, De twee typografische titelpagina's hebben elk een ander ornament, Imprimé A La Haye, se vend a Paris, Chez David l'ainé, Libraire, 1747, Deux Tomes, (iv) + vij + i blanco + 412 / (iv) + vj + 437 + 1 blanco pp, 12º, (16,7 x 10,2 cm), Gebonden in leren bandjes. Ruggen met ribben en uitbundige vergulde versieringen. Marokijnen rugschildjes met de verkorte titel en vermelding van het deel. Ruggen van beide delen bovenaan beschadigd. De rug van deel I is onderaan gaaf; de rug van deel II is dat niet. Rugschildje van deel II voor de helft verdwenen. Platten van beide delen op de hoeken wat versleten. Binnenin in redelijke staat. Stukje uit gemarmerd schutblad van deel II, In deze druk gaat niet de Lettre d'un ami de l'auteur au libraire contenant l'histoire de ces lettres vooraf, zoals in de eerste uitgave. Ons exemplaar begint met een Avertissement, dat ook in de druk van 1728 voorkomt. Beide genoemde oudere drukken zijn te vinden op Google. In 6 brieven geeft de auteur een ironische visie op de Engelsen (in het bijzonder de Londenaren), hun gewoonten en hun vrijetijdsbesteding. Daarop volgen 6 brieven over de Fransen. Brief 5 gaat over hun bel esprit en brief 6 beschrijft een reis per diligence van Parijs naar Lyon. In de koets kraken twee heren een satirisch gedicht van Boileau op Parijs af, Voor zo ver ik heb kunnen nagaan is deze volgens de titelpagina in Nederland gedrukte, maar in STCN onbekende (derde?) uitgave compleet. De twee delen bevatten alles wat de titel belooft. De eerste drukken van deze brieven zijn in 1725 in verschillende steden, zoals Londen en Keulen verschenen. In 1728 kwam een nouvelle édition uit in Zurich. Deze staat in 3 grote Nederlandse bibliotheken. Er is een herdruk van de editie van 1728 verschenen in 1933, Béat Louis de Muralt (1665-1749) was een Zwitserse literator. Deze Brieven zijn korte tijd populair geweest en vertaald in het Engels en het Duits. In 1694 waren al twee kritieken verschenen op Satire X de Mr D door Pierre Bellocq en Nicolas Pradon. Mr D is de beroemde Franse dichter Boileau Despreaux; in satire VI heeft hij Juvenalis nagevolgd, die de ongemakken van Rome heeft beschreven. Deel II van deze uitgave van de Lettres wordt besloten met de Défense de la sixième satire de Boileau door de Jezuïet Pierre Brumoy (1686-1742) en diens kritiek op de brief over le bel esprit Français. Het laatste stuk ontbreekt in de Table des matières van deel II!
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1954
€  150.00

 
(MOOLENIJZER, HENDRIK)
Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter Mr.P.Boddaert, (Benevens zijne voornaamste bedrijven, snedige gezegden, korte en lange extemporé's, geboorte en dood. enz. enz. enz.) Benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. In een deel
(Moolenijzer, Hendrik), Levensgeschiedenis van den vermaarden dichter Mr.P.Boddaert, (Benevens zijne voornaamste bedrijven, snedige gezegden, korte en lange extemporé's, geboorte en dood. enz. enz. enz.) Benevens zijne poëtische en prozaïsche portefeuille. In een deel, Gegraveerde titelpagina met vignet van W.Schults naar J.Steijn), Derde druk, te Amsterdam, bij H.Moolenijzer, (ca 1850), VIII + 221 + (3) + pp, 19,5 x 17 cm, Gebonden in een slap kartonnen bandje met grijs bedrukt papier beplakt. De rug is verstevigd met onbedrukt grijs papier. Voorop de uitgebreide beschrijving van de titel en het impressum in een versierde omlijsting; achterop een allegorisch stilleven. Het voorplat is wat vuil. Alle blaadjes en de gegraveerde titelpagina zijn wat verbruind aan de randen, Voorin deze uitgave: een ongedateerd 'Voorberigt van den uitgever'. Dan volgt de levensbeschrijving van 'den vermaarden Dichter Mr.P.Boddaert (jr) door eenen hoogachter en vriend van 's Dichters naam en geleerdheid uit echte stukken samengesteld en op een' boertigen trant beschreven'. De inhoud der Poëtische en prozaïsche portefeuille vult de rest van deze bundel. De inleiding van de levensbeschrijving en de voor- en narede van de portefeuille-samenstellers zijn in deze nieuwe uitgave weggelaten, In 1805 verschenen twee drukken van de levensgeschiedenis en een van de portefeuille. De 3de druk van de levensgeschiedenis van 1811 werd verboden en vernietigd. In 1827 kwam de 4de druk van de levensgeschiedenis gecombineerd met de 2de van de portefeuille uit als '2de druk'. Ook van 1827 is een '3de druk' (2de) van de twee uitgaven samen. Deze editie heeft al de gegraveerde titelpagina met het vignet van Schults naar Steijn. Een '4de ' (3de) druk van de combinatie verscheen in 1836. Ons exemplaar dateert van omstreeks 1850. Van deze druk worden 2 exemplaren in de grote Nederlandse bibliotheken bewaard, Pieter Boddaert junior (1766-1805) schreef gedichtjes in de Kleine Dichterlijke Handschriften van Uylenbroek en publiceerde 2 delen Gedichten in 1788-1789. Hij schreef later ook voor het toneel. Hij is beroemd om zijn 'ontuchtige stukjes, meestal in kroegen en bordeelen voor de vuist vervaardigd', schrijft Witsen Geysbeek. Ook deelt deze schrijver van het Woordenboek der Nederduitsche dichters mede, dat 'een goed gedeelte dezer vuiligheden in het licht werd gegeven onder den titel van Nagelatene portefeuille'. Geysbeek citeert een criticus: 'Foei den jongeling die ze met welgevallen leezen kon!'
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1842
€  50.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - Volgende pag.