gevonden: 552 boeken op 23 pagina's. Dit is pagina 11
Vorige pag. - Volgende pag.

 
HOOGHUYSEN, DAVID
De belachelyke wynproef
Hooghuysen, David, De belachelyke wynproef, blyspel (met zang), (Amsterdam), (H.Bosch), (1725), 54 pp, 8º, (15,1 x 9,5 cm), Titelpagina ontbreekt. In negentiende of twintigste eeuws thuisgemaakt groen omslagje met hartvormig etiketje, waarop in handschrift de titel en de auteur. Enkele vlekken op de voorkant. Papier afgesneden, Enkele aantekeningen in potlood, Blijspel op rijm en in knittelverzen met airtjes over een nog altijd actueel onderwerp: de wijnproeverij, Van Aken I, 186; Niet bij Arpots. Aanwezig in twee grote Nederlandse bibliotheken. Van David Hooghuysen heeft de KB nog een plano gedicht 'Op het droevig dog zalig afsterven van den hooggeleerden en godsaligen heer, Henricus Vos, Amsterdam, 1708, Witsen Geysbeek kent David Hooghuysen alleen als vervaardiger van dit stuk (III, 313). Worp weet over dit blijspel te vertellen, dat er niets anders in gedaan wordt dan drinken (II,198)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 262
€  25.00

 
HOOP JUNIOR'SZOON, A. VAN DER
Bedorven kinderen
Hoop Junior'szoon, A. van der, Bedorven kinderen, Schetsen, (vignet: kop van een nar of zotskap), Tegenover de titelpagina een Chine-collé illustratie van G.J.Bos, steendruk van P.W.M.Trap. Hierop wordt uitgebeeld de romantische scherpe tegenstelling tussen kinderen die aan hun lot worden overgelaten en kinderen die in de watten worden gelegd. Op de voorgrond zien we vechtende jongens en meisjes. Achter de vechtenden staat een jongen met een boekje in de hand en boven hem zien we enkele figuren uit het boekje: verloren kinderen met wie het slecht is afgelopen. Deze illustratie moet speciaal voor deze uitgave zijn gemaakt, Gedrukt bij de Boekdrukkerij van A.W.Sijthoff te Leyden, Leyden, P.Engels, 1858, (IV) + 48 pp, 14,2 x 11 cm, Gebonden in een oranje linnen stempelbandje met koordpersing (Frans van der Linden, p 107, nr 31) op het voorplat een vergulde afbeelding van een jongen met een draailier. Op de rug in vergulde letters: Van der Hoop, Bedorven kinderen. Achterop blinde stempeling met ornamenten. Lichtgroene schutbladen van glacé papier. Boekblok wat los en gebroken en aan de achterkant los in de band. Op het voorplat wat zwarte vlekjes. Papier van het eerste katern verbruind. Een niet vlekkeloos, maar intrigerend boekje over kinderen die het niet redden, Op het vorste schutblad in handschrift en inkt: Van den uitgever, voor de verloting, Dit bundeltje bevat 8 sarcastische, melodramatische gedichten over kinderen die in hun jeugd in de watten zijn gelegd en/of opgehemeld, maar die het in hun latere leven niet hebben gered. De biografie van Adriaan van der Hoop Juniorszoon maakt het waarschijnlijk, dat de dichter in dit werkje eigen ervaringen heeft verwerkt. Het lijkt me ook niet bedoeld als kinderboek. De dichtstukjes hebben de volgende titels: Het mooije kindje, De officier, Het jongste genie, De eeuwige logée, Het vervreemde kind, De amazone en Naar de stad. Alleen in het laatste gedicht loopt het met de hoofdpersoon min of meer goed af, Volgens Picarta is dit de tweede druk. Deze druk is raadpleegbaar in 5 grote Nederlandse bibliotheken. De eerste druk van dit werkje (1856) is zeldzaam, Gerardus Johannes Bos (1825-1898) was een Leids veeschilder, die ook heeft geëtst en gelithografeerd. Adriaan van der Hoop juniorszoon was de zoon van dichter Adriaan van der Hoop jr (1802-1841). Hij maakte onder leiding van zijn vader al vroeg gedichten. Maar toen hij naar Leiden ging, was hij al wees. Zijn werk kan worden gerekend tot de late Leidse-studentenliteratuur
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1933
€  25.00

 
J.HOUBRAKE(N)
Joannes Houbakker, Leeraar der Doops-gezinde Gemeenten te Amsterdam. Natus 18 April 1685. Obiit 14 December 1715
J.Houbrake(n), Joannes Houbakker, Leeraar der Doops-gezinde Gemeenten te Amsterdam. Natus 18 April 1685. Obiit 14 December 1715, portret te halven lijve links, kopergravure, naar een schilderij van J.le Blon, Onder het portret een voetstuk met een 6 regelig gedicht van J.Bremer, (Amsterdam?), (J.Goeree?), (ca 1715), portret / afbeelding / drukmoet / papier: 7,2 x 5,7 / 15,8 x 12,4 / 16,2 x 13,1 / 16,8 x 13,8 cm, Fris exemplaar. Mooie afdruk op dun papier, Wat aantekeningen in pen en potlood van vorige bezitters, Portret in ornamenteel ovaal, versierd met acanthusmotieven, Muller 2586. Rijksmuseum RP-P-OB-48.643. Het Rijksmuseum heeft twee exemplaren: een proefdruk voor alle letter en een exemplaar met vermelding van graveur, schilder en uitgever, Jan Goeree (1670-1731) was prentkunstenaar en dichter. Het is onduidelijk wat zijn aandeel in het tot stand komen van de prent is geweest. Zijn naam staat centraal onder het portret vermeld met de aanduiding 'in'. Joannes Bremer (1694-1757) was predikant en dichter. Zijn moedert was doopsgezind. Hij studeerde theologie te Leiden en was evenals zijn vader enige tijd remonstrants predikant. Maar zonder vaste standplaats. In 1720 werd hij doopsgezind predikant te Leiden en in de periode 1728-1757 te Amsterdam
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3034
€  20.00

 
HOUBRAKEN, J.
Adriaan van Borssele, Heer van Geldermalsem, Gevolmagtigde van den Staat tot de handeling over het Verdrag van Barriere enz
Houbraken, J., Adriaan van Borssele, Heer van Geldermalsem, Gevolmagtigde van den Staat tot de handeling over het Verdrag van Barriere enz, ovaal portret / borstbeeld, kopergravure, naar een tekening van A.Schouman 'naar de Orig. Schildery (J.v.Helmont pinx. 1715) 1758', z.pl., Is. Tirion, z.j., Uit Wagenaar, Vaderlandsche Historie, Portret / prent / papier: 10,8 x 8,9 / 17,7 x 10,8 / 22,1 x 12,7 cm., Linker rand slordig afgesneden. Linker marge kleiner dan de andere marges (0,5 cm)., Kok, Vaderlandsch Woordenboek VII, 821-822: Deze Van Borsselen werd na de dood van zijn vader, in 1658, Heer van Geldermalsum en in 1677 'Edelman van Prins Willem III van Oranje; welken vorst hij ook in alle zijne togten, tot in den jaare 1691, verzelde.' In 1714 afgevaardigde van de Staten op het congres te Antwerpen. Ook schepen en raad van Vlissingen.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 642
€  5.00

 
HOUBRAKEN, J.
Cornelis van Aarsens, Heer van Spyk, Griffier van de Staaten Generaal
Houbraken, J., Cornelis van Aarsens, Heer van Spyk, Griffier van de Staaten Generaal, ovaal portret met rechthoekig randwerk / borstbeeld links, kopergravure, naar een tekening van A.Schouman naar 't origineel van (Michiel Jansz van) Mierevelt, z.pl., z.uitg., (laatste kwart 18de eeuw), Dit portret is gemaakt voor de Vaderlandsche Historie van Wagenaar. De eerste druk in 21 delen was uitgerust met 81 portretten en verscheen in 1749-1759. In 1761 kwamen 12 extra portretten uit. Herdrukken zijn van 1770,1782 en 1790-1796. Deze prent is te vinden in deel IX, tegenover bladzij 272, Portret / prent / drukmoet / papier: 10,3 x 8,7 / 16,9 x 11,2 / 17,6 x 11,6 / 18,6 x 11,9 cm, Goed exemplaar. Smalle linker marge, De geportretteerde heeft het lijf enigszins naar links gedraaid, maar kijkt ons recht in de ogen. Hij draagt een puntbaardje en een grote snor. Van Aarssens is gekleed in een donker wambuis en een witte molensteenkraag. Dit gegraveerde portret is het spiegelbeeld van het schilderij van Van Mierevelt in het Mauritshuis, Van Someren I,21. Het adres van Tirion ontbreekt, deze prent moet dus zijn uitgegeven in 1770, 1782 of 1790-1796, Cornelis van Aarssen, geboren te Antwerpen in 1543, was secretaris en pensionaris te Brussel in 1574 en 1582. In 1584 werd hij griffier van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en benoemd voor het leven. In de tijd van Maurits en Oldenbarneveld werd hij beschuldigd van heulen met de Spaanse vijand. Aanvankelijk sympathiseerde hij met de raadpensionaris van Holland, later met Maurits. In 1623 stond hij zijn ambt af aan zijn opvolger. In 1627 werd hij in de Grote Kerk te Den Haag begraven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1168
€  5.00

 
HOUBRAKEN, J.
Everard van Weede, Heer van Dykveld, Extraordinaris Ambassadeur in Groot Britanje enz.
Houbraken, J., Everard van Weede, Heer van Dykveld, Extraordinaris Ambassadeur in Groot Britanje enz., ovaal portret / borstbeeld, kopergravure, naar een tekening van A.Schouman 'naar 't Origineel bij den Heer L.F.van Beek, Raad in de Vroedschap te Utrecht', z.pl., Is. Tirion, z.j., Uit Wagenaars Vaderlandsche Historie., Portret / prent / papier: 10,3 x 9,1 / 16,8 x 10,6 / 20,2 x 12,7 cm., Linker marge slordig afgesneden en smaller dan de andere marges (0,4 cm). Enkele vlekjes in de marge., Everard van Weede bezat de ambachtsheerlijkheid Dijkveld en Ratiles in 't Land van Montfoort. Na zijn dood in 1702 werd de familie Pauw eigenaar. Zie Kok, Vaderlandsch woordenboek XIII (1785),69.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 669
€  5.00

 
HOUBRAKEN, JACOBUS
Frans van Mieris
Houbraken, Jacobus, Frans van Mieris, zelfportret, te halven lijve rechts, kopergravure, Naar een schilderij van Frans van Mieris zelf, ('s Graavenhaage), (Pieter de Hondt), (1732), Dit portret is gemaakt ter gelegenheid van de uitgave van zijn boek Histori der Nederlandsche vorsten, 's Graavenhaage, Pieter de Hondt, 1732. In de meeste exemplaren van dit werk is dit portret tegenover de titelpagina meegebonden, portret / afbeelding / papier: 22 x 22,4 / 33 x 22,4 / 34,5 x 23,8 cm, Goed exemplaar. Deze prent is lange tijd 2x gevouwen geweest. Aan de achterkant zijn die vouwen duidelijk zichtbaar. In het midden van de prent op de kruising van vouwen zit een miniem gaatje, De schilder-geschiedschrijver staat hier achter een wand, waarop een opengeslagen boek, een palet met penselen, een inktstel met ganzenveer en 2 vellen papier. Hij is gekleed in een eenvoudige jas. Daaronder draagt hij een hemd met pofmouwen. De rechterhand rust op het opengeslagen boek en met de linkerhand houdt hij een doek of paneel op een schildersezel vast. Over linkerschouder en onderarmen is een doek geplooid. Hij draagt een witte halsdoek en op het hoofd een pruik met haar tot over de schouders. Op de achtergrond een boekenkast met gordijn. Daarop wat beeldhouwwerk, Muller 3642. Rijksmuseum RP-P-OB-48.557
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2727
€  30.00

 
HOUBRAKEN, J.
Hubertus Gregorius van Vryhoff, Hoogleeraar in de regten, in de Doorlugtige Schoole te Amsteldam
Houbraken, J., Hubertus Gregorius van Vryhoff, Hoogleeraar in de regten, in de Doorlugtige Schoole te Amsteldam, rechthoekig portret / ter halver lijve, rechts, kopergravure, naar een tekening van H.Pothoven naar een schilderij van C.Troost (uit 1745), Met 4-regelig onderschrift in verzen van P(hilip) Zweerts, gedateerd 1754. Hierin wordt Van Vrijhoff, die in dat jaar was overleden, geprezen als dichter en geleerde, die op 'Orfeus, die de woestheid fluks bedaarde, gewis noch de overhand had.' Zweerts gaf in 1755 de nagelaten gedichten van Van Vrijhoff uit., (Amsterdam), (Jan Roman?), 1754., Het portret is gegraveerd ter gelegenheid van de uitgave van 'De Gedichten' van Van Vrijhoff, te Amsterdam, bij Jan Roman, 1755 in 4º. Kort voor zijn dood heeft Van Vrijhoff zijn vriend Zweerts gevraagd zijn gedichten uit te geven., Portret / prent / papier: 15,3 x 12,3 / 18,3 x 12,3 / 19,9 x 14,2 cm., Goed exemplaar., Het portret toont ons een staande Van Vryhoff. De linkerhand heeft hij in de zij en de rechterhand steunt op en boek. De prof draagt een pruik die op de schouders hangt en is gehuld in een jas met wijd uitlopende mouwen en zeer brede omslagen, waaronder hij een vest draag, dat half is dichtgeknoopt. Daaronder daaronder draagt hij een wit hemd met lubben en wijde mouwen. Het boek steekt over de rand waarop het onderschrift staat. De geleerde toneelschrijver kijkt de toeschouwer aan met een open gelaat. Niets wijst op de 'zwaarmoedigheid en voorts eene kwijnenende ziekte' waarin hij later verviel., Muller 5898. Troosts geschilderde portretten van de vrienden Van Vrijhoff (1745) en Zweerts (1740) lijken nog meer op elkaar dan de twee gravures die Houbraken ervan heeft gemaakt. Bij Troost hebben beiden de rechterhand in de zij en staan beiden bij een tafel; Houbraken heeft het portret van Van Vrijhoff in spiegelbeeld gegraveerd en Zweerts heeft hij als borstbeeld weergegeven in een ovale 'lijst' (Niemeijer, Cornelis Troost, cat.nrs. 105 en 113)., In 1725 heeft Van Vrijhoff te Leiden een Kluchtspel uitgegeven onder de titel De gewaende dronkaert door Liefde' (Witsen Geysbeek).
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 728
€  25.00

 
HOUBRAKEN, J.
Ioannes Ortwinus Westenbergius, Juris Civilis Romani et Hodierni Antecessor, Lugd. Bat.
Houbraken, J., Ioannes Ortwinus Westenbergius, Juris Civilis Romani et Hodierni Antecessor, Lugd. Bat., ovaal portret / borstbeeld links, kopergravure, naar een tekening naar het leven van La Court, (Leiden?), (gebroeders Janssoon van der Aa?), (1736?), Misschien komt dit portret uit Divus Marcus seu Dissertationes ad Constitutiones Marci Aurelii Antonini imperatoris, een boek in 1736 in kwarto uitgegeven te Leiden door de gebroeders Boudewijn en Pieter Janssoon van der Aa. Dit is het enige werk van Westenberg dat volgens de NCC is voorzien van een portret, Portret / prent / drukmoet / papier: 13,1 x 11,2 / 26 x 16,7 / 27 x 17,5 / 30,6 x 23,8 cm, Dit exemplaar heeft deel uitgemaakt van een boekdeel in kwarto. Dit is duidelijk te zien aan de vouwen (2 horizontaal en 1 vertikaal) en aan het gedeeltelijk weggesneden en ingesneden stukje linker marge links onder, Westenberg heeft een lange krulpruik op het hoofd, die tot over de borst en de rug reikt. Hij is gekleed in toga en draagt om de hals een witte loshangende das, Muller 6034, Johannes Ortwinus Westenberg (1667-1737) werd geboren in Neuenhaus in het Graafschap Bentheim. Zijn vader was lijfarts van de Graaf van Bentheim-Steinfurt. Hij studeerde te Burgsteinfurt, Franeker, Harderwijk en Groningen. In 1687 promoveerde hij te Harderwijk tot doctor in de rechten. Hij werd hoogleraar te Steinfurt in 1688, in 1695 te Harderwijk en in 1716 te Franeker. Vanaf 1723 tot aan zijn dood in 1737 was hij professor in het Romeinse en hedendaagse burgerlijk recht te Leiden. Volgens Siegenbeek was Westenberg 'een uitnemend sieraad der Hoogeschool' (263) en 'een harer schitterendste lichten' (269)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1271
€  25.00

 
HOUBRAKEN, J.
Jacob Hop, Raad en Thesaurier-Generaal der Vereenigde Neederlanden enz
Houbraken, J., Jacob Hop, Raad en Thesaurier-Generaal der Vereenigde Neederlanden enz, ovaal portret / borstbeeld, kopergravure, naar een tekening van H.Pothoven 'naar 't Origineel (T.Netscher pinx 1722. Aet. 68) by den Hr Mr C.Hop, Burgermeester en Raad van Amsterdam, z.pl., Is. Tirion, z.j., Uit de Vaderlandsche Historie van Wagenaar., Portret / prent / papier: 10,3 x 8,2 / 17,1 x 10,5 / 21,6 x 12,3 cm., Alle randen slordig afgesneden. Linker en rechter marge (0,6 cm) smaller dan de andere., Kok, Vaderlandsch Woordenboek XXI (1789), 82-86 Jacob Hop was zoon van Cornelis Hop en was Pensionaris van Amsterdam bij het geschil tussen deze stad en Willem III in 1683. Daarna vervulde hij enige diplomatieke missies in in Berlijn, Wenen en Londen.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 659
€  5.00

 
HOUBRAKEN, J.
Jan Corneliszoon Meppel, Luitenant-Admiraal van Holland en Westfriesland
Houbraken, J., Jan Corneliszoon Meppel, Luitenant-Admiraal van Holland en Westfriesland, ovaal portret / borstbeeld, kopergravure, naar een schilderij van Chr: Pierson, z.pl., z.uitg., z.j., Uit de Vaderlandsche Historie van Wagenaar., Portret / prent / papier: 10,6 x 8,6 / 17 x 10,5 / 21,7 x 12,6 cm., Alle randen slordig afgesneden. Drie smalle marges (0,7-1 cm).
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 662
€  5.00

 
HOUBRAKEN,J.
Joh.Mart.Hoffmann, Rustend Leeraar van Maassluis
Houbraken,J., Joh.Mart.Hoffmann, Rustend Leeraar van Maassluis, rechthoekig portret te halven lijve, kopergravure, z.pl., z.uitg, 1775, portret /prent / papier: 10,2 x 10,7 / 16,6 x 10,7 / 16,8 x 11 cm, Bovenaan en onderaan opgeplakt op oud blauw papier. Prent is wat gebobbeld, Hoffmann zit aan een tafel met de pen in de hand. Het papier waarop hij schrijft, ligt op twee boeken. Hij is gekleed in een grotendeels dichtgeknoopte toga met bef en draagt een pruik met vijf boucles die tot over de schouders valt. Hij heeft een opvallende onderkin, Muller 2416
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2390
€  15.00

 
HOUBRAKEN, J.
Johannes de Gorter, A.L.M. universae Medicinae, in Academia Ducatis Gelriae et Comitatus Zutphaniae, quae est Harderovici, professor ordinarius et archiater
Houbraken, J., Johannes de Gorter, A.L.M. universae Medicinae, in Academia Ducatis Gelriae et Comitatus Zutphaniae, quae est Harderovici, professor ordinarius et archiater, ovaal portret / te halven lijve rechts, kopergravure, naar een schilderij van J(an) M(aurits) Quinkhard (1735). Dit gegraveerde portret is het spiegelbeeld van het geschilderde, (Leyden), Janssonii van der Aa, (1735), Waarschijnlijk afkomstig uit een exemplaar van De Gorters boek De gezuiverde heelkonst ter onderwyzinge van den leerenden en konst-oeffenenden heelmeester, Leyden, de Janssoons van der Aa, 1735. In dat jaar verschenen bij dezelfde uitgevers nog twee andere werken van De Gorter in het Latijn. Dat zal de aanleiding zijn geweest tot het laten graveren en het uitgeven van dit portret, portret / omlijsting / prent / papier: 16,1 x 13,8 / 19,8 x 16,3 / 32 x 21,2 / 31,5 x 21,9 cm, Linker rand slordig afgescheurd ten gevolge van verwijdering uit een boek. Andere randen slordig afgesneden. Achterop is zichtbaar, dat de prent een aantal keren gevouwen is om dit portret mee te binden in een boek. Goed exemplaar van een innemend portret, De beroemde medicus, leerling van Boerhaave en leraar van Linnaeus, staat hier afgebeeld als geleerde en docent. Niets duidt erop, dat hij medicus is. De linkerhand heeft hij in de zij. De rechterhand wijst betogend naar voren en komt als het ware uit de lijst op ons af. De Gorter draagt een allongepruik. Hij is gekleed in een donkere openstaande toga. Daaronder draagt hij een openstaand vest en een wit hemd met wijde mouwen en een witte halsdoek, Muller 1917, Jan Maurits Quinkhard (1688-1772) werd geboren in Rees bij Kleef. Hij leerde het vak van zijn vader en later o.a. van Nicolaas Verkolje. Hij maakte vooral werk van portretten en groepsportretten, maar hij heeft ook interieurs en historiestukken geschilderd. Hij was vooral werkzaam re te Amsterdam. Johannes de Gorter (1689-1762) studeerde Medicijnen te Leiden bij Boerhaave, waar hij in 1712 promoveerde. Op 13 juni 1725 werd hij professor aan de academie te Harderwijk. Hij maakte de bloeitijd van deze hogeschool mee en doceerde er 29 jaar. Linnaeus promoveerde bij hem. In 1754 trok hij haar St.Petersburg, maar keerde in 1758 wegens heimwee en ouderdomszwakte terug naar zijn vaderland
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2319
€  35.00

 
HOUBRAKEN, J.
Mr. Willem Buys, Pensionaris van Amsterdam, Plenipotentiaris op de Utrechtsche Vredehandeling enz
Houbraken, J., Mr. Willem Buys, Pensionaris van Amsterdam, Plenipotentiaris op de Utrechtsche Vredehandeling enz, ovaal portret / borstbeeld, kopergravure, naar een tekening van A.Schouman 'naar 't Origineel (C.Netscher pinx 1693 Aet.32.) in de Familie', z.pl., Is. Tirion, z.j., Bestemd voor de Vaderlandsche Historie van Wagenaar., Portret / prent / papier: 10,3 x 9 / 17,2 x 10,6 / 21,3 x 14 cm., Linker rand slordig afgesneden. Links- en rechtsboven een bruin vlekje., Kok, Vaderlandsch Woordenboek VIII, 1177-1181: 'een der bekwaamste Staatsmannen dier eeuwe'. Na de vrede van Utrecht vertrok hij in 1714 samen met Goslinga naar Frankrijk als buitengewoon ambassadeur. Secretaris van de Staten van Holland.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 643
€  5.00

 
HOUBRAKEN, J.
Mr. Daniel de Dieu, Burgermeester en Raad der Stad Amsterdam, eertyds Ambassadeur van den Staat aan het Russische Hof
Houbraken, J., Mr. Daniel de Dieu, Burgermeester en Raad der Stad Amsterdam, eertyds Ambassadeur van den Staat aan het Russische Hof, ovaal portret / borstbeeld, kopergravure, naar H.Pothoven (ad viv. del. 1757), z.pl., Is. Tirion, z.j., Bestemd voor Wagenaar, Vaderlandsche Historie XIX., Portret / prent / papier: 10,3 x 8,8 / 17,1 x 10,2 / 24,6 x 17,5 cm., Brede marges., Kok, Vaderlandsch Woordenboek XI, 314-315
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 648
€  7.50

 
HOUBRAKEN, J.
Mr. Pieter de Groot, Pensionaris der Stad Rotterdam, Ambassadeur in Frankryk
Houbraken, J., Mr. Pieter de Groot, Pensionaris der Stad Rotterdam, Ambassadeur in Frankryk, ovaal portret / borstbeeld, kopergravure, naar een tekening van A.Schouman 'naar 't Origineel by den Hr Mr Adriaan Prins, Raad van Rotterdam enz', z.pl., Is. Tirion, z.j., Uit Wagenaar, Vaderlandsche Historie., Prent / prent / papier: 10,2 x 8,5 / 17,1 x 10,4 / 18,4 x 11,4 cm., Alle randen slordig afgesneden. Linker marge (0,2 cm) is kleiner dan de andere marges Vlek in de achtergrond van het portret., Deze zoon van Hugo de Groot begon zijn loopbaan in 1638 als advocaat te Den Haag. In de periode 1660-67 was hij pensionaris van Amsterdam. Dus niet, zoals op de prent staat, in Rotterdam. Evenals zijn vader verbleef deze De Groot in Zweden (1667-70) en Frankrijk (1670-72). Hij was in beide landen ambassadeur van de Republiek. In 1672 sloeg hij op de vlucht voor de volkswoede. Bij zijn terugkeer werd hij van hoogverraad beschuldigd.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 654
€  5.00

 
HOUBRAKEN, J.
Mr. Coenraad van Heemskerk, Ambassadeur van den Staat in Frankryk enz
Houbraken, J., Mr. Coenraad van Heemskerk, Ambassadeur van den Staat in Frankryk enz, ovaal portret / borstbeeld, kopergravure, naar een tekening van A.Schouman 'naar 't Origineel in de Familie van den Heer Ambassadeur', z.pl., Is. Tirion, z.j., Bestemd voor de Vaderlandsche Historie van Wagenaar., Portret / prent / papier: 10,6 x 8,2 / 17 x 10,4 / 21 x 13 cm., Alle randen slordig afgesneden. Linker en rechter marge (1,2 cm) kleiner dan de andere marges. Hier en daar wat vuil., Zoon van Raadsheer in de Hoge Raad Joan Van Reemskerk. In 1672 was hij vrijwilliger op 's lands vloot onder Michiel de Ruyter. Daarna was hij gezant in Spanje en bemiddelde vervolgens tussen de keizer van Duitsland en de Ottomannische Porte, waarvoor hij naar Wenen, Belgrado en Adrianopolis reisde., Kok, Vaderlandsch Woordenboek XX (1789), 486-488.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 655
€  5.00

 
HOUBRAKEN, J.
Mr. Anthony van der Heim, Raadpensionaris van Holland enz
Houbraken, J., Mr. Anthony van der Heim, Raadpensionaris van Holland enz, ovaal portret / borstbeeld, kopergravure, naar een tekening van A.Schouman 'naar 't Origineel (P.v. Dijk pinx. 1725. Aet. 32) in de Familie berustende', z.pl., Is. Tirion, z.j., Uit de Vaderlandsche Historie van Wagenaar., Prent / prent / papier: 10,8 x 9,1 / 17,1 x 10,7 / 21,8 x 12,5 cm., Alle randen slordig afgesneden. Linker en rechter marge (0,7 cm) kleiner dan de andere marges. Vouwtje over de borst., Anthony van der Heim was de opvolger van Van Slingeland als raadpensionaris van Holland gedurende het Stadhouderloze Tijdperk., Kok, Vaderlandsch Woordenboek XX (1789), 512-513. Hij was van 1737 tot aan zijn dood raadpensionaris van Holland. 'Zijne veelvuldige zwaarwigtige bezigheden en de ijver met welken hij dezelve waarnam, hadden, eerlang, een nadeeligen invloed op zijne gezondheid. Lang zukkelde hij aan eene zeer lastige Hartkloppinge'. Op 53-jarige leeftijd overleed hij te Den Bosch. Hij was op weg naar Spa, waar hij de wateren wilde gebruiken om van zijn kwaal af te komen.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 656
€  5.00

 
HOUBRAKEN, J.
Mr. Isaak van Hoornbeek, Raadpensionaris van Holland
Houbraken, J., Mr. Isaak van Hoornbeek, Raadpensionaris van Holland, ovaal portret / borstbeeld, kopergravure, naar een tekening van A.Schouman 'naar de Origineele Schilderij (J.Vollevens pinxit 1726), z.pl., Is. Tirion, z.j., Bestemd voor de Vaderlandsche Historie van Wagenaar., Portret / prent / papier: 10,2 x 8,5 / 17,3 x 10,7 / 25,2 x 18 cm., Alle randen slordig afgesneden. Brede marges. Twee vochtvlekjes in de marge., Kok, Vaderlandsch Woordenboek XXI (1789), 68-71. Vestigde zich na zijn rechtenstudie in Den Haag als 'gewoonen Pleitbezorger'. Werd gevraagd pensionaris van Rotterdam te worden. Opvolger van Antoni Heinsius als raadpensionaris van Holland in 1720. Was voorstander der Stadhouderloze regering, maar kon niet verhinderen, dat Willem IV in 1722 Gelders stadhouder werd. 'Ondanks het kwijnend lichgaamsgestel, welk hij omdroeg, wierdt hij, in 1725, van nieuws, voor 5 jaaren' benoemd tot raadpensionaris.'Doch hij bezweek, kort naa die opdragt, onder het geweld zjner kwaale. Eene uitteerende ziekte nam hem weg (....) in den goeden ouderdom van eenenzeventig jaaren.'
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 657
€  7.50

 
HOUBRAKEN, J.
Mr. Jacob Verheye, Raad-pensionaris van Zeeland. voormaals ordinaris gedeputeerde dier Provincie ter Vergadering van haar Hoog Mogenden, enz.
Houbraken, J., Mr. Jacob Verheye, Raad-pensionaris van Zeeland. voormaals ordinaris gedeputeerde dier Provincie ter Vergadering van haar Hoog Mogenden, enz., ovaal portret / borstbeeld, kopergravure, naar een tekening van A.Schouman 'na het Origin. van P.v.Dijk, berustende bij deszelfs Kleinzoon, de Hr. Mr. Jacob van Citters, Burgerm. te Middelb.', z.pl., Is. Tirion, z.j., Uit Wagenaars Vaderlandsche Historie., Portret / prent / papier: 10,2 x 8,6 / 16,7 x 10,5 / 21,7 x 12,8 cm., Smalle marges (ca 1,2 cm). Bovenaan wat vuil.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 667
€  5.00

 
HOUBRAKEN,J.
Mr.Thomas Hoog, Commissaris van Haar Ho: Mo: tot het werk der Nieuwe Rijmpsalmen
Houbraken,J., Mr.Thomas Hoog, Commissaris van Haar Ho: Mo: tot het werk der Nieuwe Rijmpsalmen, ovaal portret / borstbeeld van voren, de geportretteerde kijkt naar rechts, kopergravure, naar een tekening naar het leven van P.F.de la Crois, (Amsterdam), de Wed. Loveringh en Allart, 1776., Bestemd voor het tweedelige werk van Josua van Iperen, 'Kerkelijke historie van het psalmgezang der Christenen, inzonderheid van onze verbeterde psalmberijming', dat in 1777-1778 verscheen bij Johannes Allart en de Weduwe Loveringh., Afbeelding / prent / papier: 10,3 x 8,5 / 17,7 x 12 / 25 x 19,4 cm., Papier onafgesneden. Mooie afdruk met brede marges. Een flinke scheur (ca 10 cm lang) loopt links in de marge via het gedeelte onder het portret (geplakt met goed plakband)., Mr. Thomas Hoog draagt een rok met grote knopen die van voren openstaat. Daaronder een helemaal dichtgeknoopt vest over een jabot met een boordje en een halsdoek. De geportretteerde kijkt de toeschouwer strak aan vanonder een halflange gepoederde pruik., Muller 2536, Mr. Thomas Hoog was Raad in den Hoogen Raad van Holland, Zeeland en Friesland. Hij was betrokken bij de oprichting van het Haagse Dichtlievende Kunstgenootschap Kunstliefde Spaart geen Vlijt in 1771 en 1772. Samen met Raadpensionaris Mr. Pieter Steyn staat hij aan het hoofd van de lijst van Beschermheeren en Buitengewoone Honoraire leden van dat genootschap. Hij was lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en was betrokken bij de (destijds nieuwe) psalmberijming van 1773. Hij overleed in 1781 (Proeven van Poëtische Mengelstoffen van KSGV I,VIII en XXXI).
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 804
€  7.50

 
HOUBRAKEN, J.
Mr. Simon van Slingeland, Raadpensionaris van Holland
Houbraken, J., Mr. Simon van Slingeland, Raadpensionaris van Holland, ovaal portret met rechthoekig randwerk / borstbeeld, kopergravure, naar een tekening van A.Schouman 'naar de Origineele Schilderij van Ph van Dyk', (Amsterdam), Is. Tirion, (1749-1759), Dit portret is gemaakt voor de Vaderlandsche Historie van Wagenaar. De eerste druk in 21 delen was uitgerust met 81 portretten en verscheen in 1749-1759. In 1761 kwamen 12 extra portretten uit. Herdrukken zijn van 1770,1782 en 1790-1796. Alle portretten in deze uitgave zijn op één na gegraveerd door Houbraken. Deze prent is te vinden in deel XVIII, tegenover bladzij 452, Portret / prent / papier: 10,7 x 8,8 / 17,2 x 10,8 / 17,9 x 11,7 cm, Goed exemplaar. Wat slordig afgesneden. Marges minder dan 1 cm, De geportretteerde heeft het lijf enigszins naar rechts gedraaid, maar kijkt ons recht in de ogen. Hij draagt een flinke pruik met krullen tot op de schouders. Van Slingeland is gekleed in een donkere jas met grote knopen, waaronder een wit hemd en een witte halsdoek. Om het bovenlichaam is een mantel gedrapeerd, De beste drukken met de letter dragen het adres van Is. Tirion, de uitgever van de eerste druk van Wagenaar. Van Someren I,21, Van Slingeland kan worden beschouwd als een voorloper van de patriotten. Hij had scherpe kritiek op de constitutie van de Republiek. In 1784-1785 werden zijn Staatkundige Geschriften uitgegeven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1170
€  2.50

 
HOUBRAKEN, J.
Mr. Pieter Steyn, Raadpensionaris van Holland enz.
Houbraken, J., Mr. Pieter Steyn, Raadpensionaris van Holland enz., ovaal portret / borstbeeld, kopergravure, naar A.Schouman 'ad vivum del 1759', z.pl., Is. Tirion, z.j., Uit Wagenaars Vaderlandsche Historie, Portret / prent / papier: 10,3 x 8,7 / 17,2 x 10,8 / 21 x 12,4 cm, Bovenaan opgeplakt op vel stevig papier. Aan alle kanten afgesneden buiten de drukmoet. Ruime marges, Toen Steyn raadpensionaris van Holland was, reorganiseerde hij het belastingstelsel. In de Zevenjarige Oorlog (1756-63) ijverde hij voor de neutraliteit van de republiek. Hij was betrokken bij de oprichting van het Haagse Dichtlievende Kunstgenootschap Kunstliefde Spaart geen Vlijt in 1771 en 1772. Samen met Raadpensionaris Mr. Thomas Hoog staat hij aan het hoofd van de lijst van Beschermheeren en Buitengewoone Honoraire leden van dat genootschap (Proeven van Poëtische Mengelstoffen van KSGV I,VII-IX en XXXI)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 666
€  2.50

 
HOUBRAKEN, J
Mr.Romein de Hooghe
Houbraken, J, Mr.Romein de Hooghe, portret, borstbeeld van opzij links, in ovaal, kopergravure, naar een schilderij van H.Bos, Honos alit artes, z.pl., z.uitg., 1733, portret / afbeelding / drukmoet / papier: 15,2 x 12,2 / 21,2 x 16,9 / 22,6 x 18,3 / 27,9 x 22,5 cm, Mooie afdruk op stevig papier. 2 Bijna onzichtbare bruine vlekjes in de afbeelding en 1 in de marge, De kunstenaar draagt een weelderige pruik en een witte halsdoek. Het haar valt naar twee kanten tot over de schouders, Muller 2540. Rijksmuseum RP-P-OB-48.635.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2454
€  45.00

 
HOUBRAKEN, J.
Nicolaas Struyck, Anno Aetat 52
Houbraken, J., Nicolaas Struyck, Anno Aetat 52, ovaal portret / te halven lijve rechts, kopergravure, naar een schilderij van J(an) M(aurits) Quinkhard (1738), (Amsterdam), (Isaak Tirion), (1740), Waarschijnlijk afkomstig uit een exemplaar van Struycks boek Inleiding tot de algemeene geographie, benevens eenige sterrekundige en andere verhandelingen, Amsterdam, Isaak Tirion, 1740, portret / omlijsting / prent / papier: 15,7 x 12,5 / 18,4 x 16 / 23,1 x 17,5 / 26,3 x 20,6 cm, De prent is een keer (maar niet scherp) gevouwen geweest en vertoont ook enkele golfjes. 3 Randen onafgesneden. De rechter rand wel afgesneden: de prent heeft ooit deel heeft uitgemaakt van een boek. Waarschijnlijk was het portret geplaatst tegenover de titelpagina van een boek van Struyck. Gegraveerde portretten werden destijds ook los verkocht, Struyck is afgebeeld als wiskundige die zijn kennis wil delen met zijn medeburgers. Dat wordt aangeduid door het opgerolde vel papier met een geometrische tekening, dat hij de toeschouwer als het ware aanreikt. Hierbij overschrijdt zijn rechterarm met de tekening de lijst waarachter de geleerde man staat. De illusie dat zijn arm vanuit zijn wereld de onze in komt, wordt nog versterkt, doordat zijn uitgestrekte arm een schaduw werpt op de onder zijn afbeelding geplaatste rechthoekige cartouche met zijn naam en leeftijd. Struyck draagt een allongepruik. Hij is gekleed in een donkere openstaande jas met brede manchetten en veel knopen. Daaronder draagt hij een openstaand vest en een wit hemd met jabot en wijde mouwen met kanten ruches, Muller 5185, Nicolaas Stryck was de eerste die bij het berekenen van de levensverwachting van mensen onderscheid maakte tussen mannen en vrouwen. Het is niet bekend waarmee hij zijn geld verdiende. Maar hij wist veel van wiskunde, sterrenkunde, aardrijkskunde en natuurlijke historie en deelde die kennis met zijn medeburgers. Doordat hij in het Nederlands schreef ipv in het Latijn, werd hij buiten de grens niet gelezen. Zijn eerste publicatie was Uytreekening der kansen in het speelen (1716). Inleiding tot de algemene geographie (1740) is zijn hoofdwerk; daarin staan ook opstellen over andere onderwerpen dan geografische. Bijvoorbeeld: de waarde van lijfrentes. Hij werd ten onrechte beschuldigd van plagiaat en kreeg daardoor niet de erkenning die hij verdient. Aanklager en concurrent Kersseboom is in Nederland lange tijd de grote autoriteit op het gebied van levensverzekeringen geweest. Verder publiceerde hij boeken over kometen, boekhouden voor de koopman en de berekening van zonsverduisteringen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2320
€  30.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - Volgende pag.