gevonden: 488 boeken op 33 pagina's. Dit is pagina 10
Vorige pag. - Volgende pag.

 
Claessens, L.A.
H.G.de Mirabeau
Claessens, L.A., H.G.de Mirabeau, portret in ovale lijst / en profil naar links, stippelgravure, naar een schilderij van 'Guezin' (Jean Urbain Guerin), (Amsterdam), (Johannes Allart), (1794), Dit portret is gemaakt voor het schitterende plaatwerk Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk, Amsterdam, Johannes Allart 1794-1812 van Martinus Stuart en Johan Konijnenburg. Het is in de meeste exemplaren van deel I tegenover bladzij 166 te vinden. Dit item is ook afkomstig uit zo'n boekdeel, Portret / prent / papier: 8,6 x 7 / 14,3 x 8,6 / 22,1 x 12,8 cm, Links slordig afgescheurd. Goed exemplaar, Mirabeau draagt een pruik met rolletjes op het hoofd. Hij is gekleed in een openstaande jas met hoge kraag waaruit een halsdoek met lubben tevoorschijn komt, Dit portret in stippelgravure is gebaseerd op een zwarte-kunstprent van Frantz Gabriel Fiesinger (1723-1807) naar een tekening of schilderij van Jean Urbain Guerin (1760-1838) vermoedelijk uit 1791, Honoré Gabriel de Riqueti Graaf van Mirabeau (1749-1791) is een beroemd Frans revolutionair. Omdat hij niet een van de mooisten was, had zijn vader een hekel aan hem. In zijn jonge jaren misdroeg hij zich al zo, dat zijn vader hem liet opsluiten. Ook later bracht Mirabeau veel tijd in gevangenissen door. Hij vluchtte uiteindelijk met zijn vriendin Sophie naar Amsterdam. Later kwam hij nog eens naar Holland, deze keer met Henriette Amalia de Nerha, dochter van Willem van Haren. Hij publiceerde in 1788 'Aux Bataves sur le Stathoudérat' met een oproep tot revolutie (Rosendaal, De Nederlandse Revolutie, 80 e.v.)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 921
€  10.00

 
Claessens, Lambertus Antonie (1763-1834)
W.Writs, Ontwerper en een van de Eerste Stichters der Maatschappije Felix Meritis, te Amsterdam
Claessens, Lambertus Antonie (1763-1834), W.Writs, Ontwerper en een van de Eerste Stichters der Maatschappije Felix Meritis, te Amsterdam, ovaal portret, borstbeeld links, kopergravure, naar een tekening van W.Hendriks, (Amsterdam), C.S.Roos, (1800), Deze prent is bedoeld als illustratie in het boek Historische beschrijving van het gebouw der Maatschappije van verdiensten ten spreuke voerende Felix Meritis, Amsterdam, C.S.Roos, 1800 en is daarin geplaatst tegenover de titelpagina, Portret / papier: 10 x 8 / 20,3 x 12,6 cm, Aan vier kanten afgesneden. Mooie afdruk, Op de tekening van Hendriks zien we Writs uitgebeeld als beminnaar van kunsten en wetenschappen. Hij zit achter een tafel met tekengereedschappen en een gedrukt opengeslagen werk dat is opgedragen aan Felix Meritis. Op de achtergrond zien we modellen van machines, een viool, een klok en een goed gevulde boekenkast. Op onze gravure is al het bijwerk weggelaten en zien we een serieuze man die vanonder zijn pruik met boucles enigszins van de toeschouwer wegkijkt. Hij is gekleed in een openstaande jas met daaronder een dichtgeknoopt vest. Op de borst draagt hij een witte jabot en om de hals een witte halsdoek, Van Someren 6230, Cornelis Sebille Roos (1754-1820) was een Amsterdamse kunsthandelaar, uitgever en veilinghouder. Hij was zeer actief in het verenigingsleven. Hij was directeur van de afdeling Tekenkunde van Feilix Meritis en legde in 1787 de eerste steen van het nieuwe gebouw van de maatschappij aan de Keizersgracht. Willem Writs was horlogemaker, werktuigkundig tekenaar, etser en uitvinder. Zijn klokken waren beroemd. Hij was een van de oprichters van Felix Meritis. Hij was de trotse uitvinder van een nieuw soort baggermolen, maar had daar weinig succes mee
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2094
€  12.50

 
Cleve, Johanna Constantia (1800-1822)
Lentebloemen
Cleve, Johanna Constantia (1800-1822), Lentebloemen, (vignet: een boeketje lentebloemen door J. van Rooij, die de hele titelpagina heeft gegraveerd), te 's Gravenhage, bij de Erven J.Allart, 1817., VI + 86 pp, 8º, (21,7 x 13,7 cm)., In de oorspronkelijke bedrukte blauwe kartonnen band. De rug is afgesleten en het voorplat zit los. Het binnenwerk zit een beetje los in de band. Uit het voorste schutblad is een strook papier weggeknipt waar vermoedelijk een naam heeft gestaan., Tegenover de titelpagina staat de handtekening van de dichteres onder de gedrukte verklaring, dat 'Geene Exemplaren voor echt worden erkend dan die dus geteekend zijn'., In het Voorbericht maakt de dichteres melding van de dood van haar mentor Thomas van Limburg. Vlak voor zijn dood zou Van Limburg een blaadje voor 'Jansjes' album beschrijven. Maar daar was het niet meer van gekomen en op verzoek van Cleve schreef Pieter Rutger Feith op dit blaadje een vers ter gedachtenis van Van Limburg, waarop Cleve dan weer een antwoord dichtte. Beide versjes zijn geciteerd in dit Voorbericht, dat helemaal in het teken staat van gevoelens van dankbaarheid en vriendschap voor haar mededichters en leermeesters Feith en Van Limburg. De gedichtjes staan in chronologische volgorde en zijn van 1813-1816., Volgens een NB-verklaring tegenover de titelpagina is deze tweede bundel van Cleve 'bij Inteekening uitgegeven.' Er zijn nog eenige exemplaren overgedrukt; die waren 'te bekomen ten huize der dichteresse' tegen betaling van een gulden en tien stuivers'. Het boekje bevat geen naamlijst van de intekenaren., Met en zonder lauwerkrans, 830-834. P.R.Feith heeft zijn gedicht voor Cleve over Thomas van Limburg opgenomen in zijn dichtbundel Gedichten (II van 1839). Daartegenover staat een versje van Feith voor Cleves album. Het begint met de versregel: 'Jansje, roem is klatergoud.' Pieter Rutger Feith, Gedichten II, 114 en 115. In 1813 heeft Cleve, die toen 13 jaar oud was, ook een versje in het album van P.R.Feith geschreven. Mr. Thomas van Limburg was aangetrouwde familie van Rhijnvis Feith. De grootvader en grootmoeder van moederskant van zijn echtgenote Alida Frellont (1752-?) waren Rutger Ouwens en Maria Feith. De laatstgenoemde was de zus van dichter Rhijnvis' grootvader.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 795
€  75.00

 
Commissie van de Vergadering van Volksrepresentanten van Overyssel, bestaande uit de Burgers G.J.Dumbar, G.L.G.van Fridagh, B.ten Pol, J.C.Druman, J.van Riemsdyk en A.Polier
Rapport en Concept-Reglement over het bestier der Provincie van Overyssel. En Voorstel over de Tractementen en Daggelden. Uitgebragt in de Vergadering der Volksrepresentanten op den 23. Maart, en gedrukt ingevolge Resolutie van denzelven van den 25. Maart 1796
Commissie van de Vergadering van Volksrepresentanten van Overyssel, bestaande uit de Burgers G.J.Dumbar, G.L.G.van Fridagh, B.ten Pol, J.C.Druman, J.van Riemsdyk en A.Polier, Rapport en Concept-Reglement over het bestier der Provincie van Overyssel. En Voorstel over de Tractementen en Daggelden. Uitgebragt in de Vergadering der Volksrepresentanten op den 23. Maart, en gedrukt ingevolge Resolutie van denzelven van den 25. Maart 1796, Te Kampen, By de Erven AE.Valkenier, Drukkers van de provisionele Representanten van het Volk van Overyssel, (1796), 42 pp, 4º, 20,1 x 16,5 cm, Ingenaaid in omslag van eenvoudig sierpapier. Keurig exemplaar, Op de titelpagina een rond rood stempel met Archief van Zwolle, Voorwoord van de commissie, Concept-Reglement over het bestier der Provincie van Overyssel (regeringsform) verdeeld in 240 paragrafen over o.a. de Wetgevende Macht, de Uitvoerende macht, het Hof van Justitie, de Plaatselijke regeringen, verkiezingen, formulieren van eden en over de aanneming van deze nieuwe constitutie. Tenslotte 10 paragrafen over voorstellen over tractementen en daggelden
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3119
€  40.00

 
Cordier, G. le
Thérèse
Cordier, G. le, Thérèse, Histoire vrai, (vignet), Illustrations de R. de la Nézière, Paris, 15, Rue Soufflot, 15, (ca 1910?)., 30 + (2 blanco) pp, 15,1 x 12 cm., Gedrukt op stevig, dik papier. Omslag van geel karton. Voorop bedrukt in goud en zwart en met één van de 20 gekleurde illustraties. Achterop blanco. Rug geniet. Nietjes roestig. Omslag wat vuil. ., Dit humoristische boekje moet verschenen zijn vòòr 1915. In dat jaar veranderde de firmanaam namelijk van Librairie Charles Delagrave in Libraire Delagrave. Delagrave was als uitgever actief sinds 1865. Raymond de la Nezière (1865-1953) maakte sinds 1892 boekillustraties. Hij illustreerde heel veel boeken, waaronder de fabels van La Fontaine.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 567
€  7.50

 
Corneille, Mr.(Thomas)
Les engagemens du Hazard
Corneille, Mr.(Thomas), Les engagemens du Hazard, Comedie, (drukkersmerk van Abraham Wolfgang: een vos staat rechtop tegen een boomstam met daarin een bijennest; op een banderol staat de spreuk 'Qvaerendo'), Tegenover de titelpagina is een gegraveerde titelprent meegebonden. Daarop zien we een scène uit het stuk. Aan het eind van de derde en vierde acte staat een vignet (een zwaan met ornamenten en een eekhoorn). Het eerste bedrijf begint met een versierde initiaal, Suivant la Copie imprimée, A Paris, (Amsterdam), (Abraham Wolfgang), 1662, (IV) + 78 (van 80) pp, 12º, (13 x 7,7 cm), In een papieren omslag. Roestvlekje op bladzij 21-26 en een scheur in bladzij 27/28. Blaadje D6 ontbreekt, wat enig tekstverlies oplevert. Het frontispice maakt dat enigszins goed, Les engagemens du Hasard is een blijspel, dat zich afspeelt in Madrid. De tekst van het stuk wordt in deze uitgave voorafgegaan door de rolverdeling, Exemplaren van de Amsterdamse drukken van het toneelwerk van de gebroeders Corneille zijn zeldzaam. De STCN noemt vier exemplaren: twee in de UB Amsterdam, één in het Museum Meermanno Westreenianum en één in de British Library te Londen. Abraham Wolfgang was werkzaam als uitgever te Amsterdam in de periode 1658-1694. In het laatstgenoemde jaar is Antoine Schelte hem opgevolgd. Deze gebruikte hetzelfde drukkersmerk, Abraham Wolfgang heeft T.Corneilles werk twee keer uitgegeven. Totaal 30 stukken zijn afzonderlijk verschenen in de periode 1662-1678 en in vijf bandjes onder de naam 'Les Tragedies et comedies'. Alle stukken zijn herdrukt in de periode 1688-1692 en gebundeld als 'Le Theatre' in 5 delen. Thomas Corneille (1625-1709) was jurist en toneelschrijver. Hij trouwde de zus van broer Pierres vrouw. Samen vertrokken ze van Rouen naar Parijs. Eerst schreef hij blijspelen, waarvan hij de stof uit de Spaanse literatuur haalde. Zijn eerste stuk, Timocrate, werd na de première in 1656 79 keer geprolongeerd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 348
€  10.00

 
Corneille, P en T
Le geolier de soy-mesme (en 14 andere treur- en blijspelen)
Corneille, P en T, Le geolier de soy-mesme (en 14 andere treur- en blijspelen), (2 verschillende drukkersmerken: in elkaar gevlochten bloemen en planten in de vorm van een omgekeerde driehoek (12 x) en in drie andere: een rechtop staand model van het zonnestelsel met parallel lopende cirkels en de dierenriem scheef erin), In dit convoluut zijn geen illustraties aanwezig. De STCN maakt daar ook geen gewag van. Bij uitgaven van T.Corneilles werk in de periode 1665-1678 werden wel illustraties geleverd, (Amsterdam), (Abraham Wolfgang?), Suivant la Copie imprimée, A Paris, 1689-1690, 76 / 71 + (1 blanco) / 68 / 83 + (1 blanco) / 72 / 69 + (1 blanco) / 69 + (1 blanco) / 71 + (1 blanco) / 67 + (1 blanco) / 71 + (1 blanco) / 68 / 84 / 73 + (1 blanco) / 59 + (1 blanco) / 108 pp, 12º, (13,9 x 8,1 x 3 cm), Gebonden in het oorspronkelijke halfleren bandje. Gladde rug, die flink versleten is en op één plaats van boven tot onder gebarsten. Platten met sierpapier versleten. Leren hoekverstevigingen beschadigd. Het boekje valt bijna in twee delen uiteen. Verder is het bindwerk nog goed. Van de titelpagina van het eerste stuk is een strookje bovenin afgescheurd, Op de titelpagina is de naam van een vorige eigenaar in inkt met kruisjes onleesbaar gemaakt (de la Croix?), Een convoluutje van vijftien afzonderlijk in Amsterdam uitgegeven tragedies en comedies van Pierre en Thomas Corneille. De titels zijn: La geolier de soy-mesme, Tite et Berenice, Nicomede, La mort d'Hannibal, Theodat, Sertorius, Surena, Pulcheria, Pertharite, Camma Reine de Galatie, Agesilas, Les illustres ennemis, Timocrate, Ariane en Circe, Volgens STCN zijn 8 stukken in dit convoluut uitgegeven door Abraham Wolfgang, waarschijnlijk op grond van hun aanwezigheid in diens uitgaven van T.Corneilles Verzameld werk Les Tragedies et comedies (1665-1678) en Le Theatre van 1691-1692. De stukken van P.Corneille in dit convoluut zijn eerder uitgegeven door de gebroeders Elsevier (1652 en 1662) en door Abraham Wolfgang (1664-1676), Exemplaren van deze Amsterdamse druk van de stukken van de gebroeders Corneille zijn zeldzaam. Het drukkersmerk sphaera dat op 3 van de 15 titelpagina's staat, is hetzelfde dat Henri Wetstein in 1691/92 heeft gebruikt in afzonderlijke uitgaven van stukken van Moliere. In Wetsteins verzameluitgave Oeuvres van Molière komen drie stukken voor die bij Jacques le Jeune in 1784 zijn gedrukt met hetzelfde drukkersmerk
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1190
€  100.00

 
Corneille, P
Oedipe
Corneille, P, Oedipe, tragedie, (drukkersmerk van Abraham Wolfgang: een vos staat rechtop tegen een holle boomstam met daarin een bijennest; op een banderol staat de spreuk 'Qvaerendo'), Tegenover de titelpagina was een gegraveerde titelprent meegebonden. Deze is eruit gescheurd. Compact gedrukt: geen plaats voor vignetten, zoals in andere stukken van Corneille die Wolfgang in deze tijd heeft heeft gedrukt en in het derde deel heeft opgenomen. De tekst van het eerste bedrijf begint met een versierde initiaal en bovenaan de eerste tekstpagina zien we een ornament. Dat zijn (afgezien van de ontbrekende titelprent) de enige illustraties, Suivant la Copie imprimée A Paris, (Amsterdam), (Abraham Wolfgang), 1663, (II) (van IV) + 68 pp (de titelprent ontbreekt), 12º, (13,4 x 8 cm), T12 (-T1) V-X12, De tekst van het stuk wordt voorafgegaan door de rolverdeling. Corneilles treurspel volgt de tragedie van Seneca die weer was gebaseerd op de Griekse Oedipus-mythe, Dit stuk is voor het eerst opgevoerd in 1659. Het betekende de terugkeer van Pierre Corneille in het theater na 7 jaar afwezigheid. De eerste Amsterdamse druk van Abraham Wolfgang is van 1660. Dit is dus waarschijnlijk een exemplaar van de tweede druk (andere collatie-formule). Abraham Wolfgang was werkzaam als uitgever te Amsterdam in de periode 1658-1694. In het laatstgenoemde jaar is Antoine Schelte hem opgevolgd. Deze gebruikte hetzelfde drukkersmerk
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2129
€  10.00

 
Corneille, P
Pertharite, Roy des Lombards
Corneille, P, Pertharite, Roy des Lombards, tragedie, (drukkersmerk van Abraham Wolfgang: een vos staat rechtop tegen een holle boomstam met daarin een bijennest; op een banderol staat de spreuk 'Qvaerendo'), Met een anonieme gegraveerde titelprent. Aan het eind van het eerste bedrijf staat een vignet (een kat, p 14). Aan het eind van het tweede en vijfde zien we een sierlijk ornament met twee tortelduifjes (p 26 en 67) Een hondje dat op een viool staat te poepen, sluit het derde bedrijf af (p 41). De tekst van het eerste bedrijf begint met een versierde initiaal en bovenaan de eerste tekstpagina zien we een ornament, Suivant la Copie imprimée A Paris, (Amsterdam), (Abraham Wolfgang), 1663, (IV) + 67 (+ 1 blanco) pp, 12º, (13,4 x 8,2 cm), Q-S12 (S12 blanco), De tekst van het stuk wordt voorafgegaan door de rolverdeling. Het toneel is te Milaan. Grimoald, hertog van Benevente heeft Longobardenkoning Pertharite verslagen en denkt dat zijn tegenstander is gesneuveld. Hij heeft zich meester gemaakt van de troon en maakt Petharites weduwe het hof, Pertharite werd in 1652 voltooid, maar werd maar één keer opgevoerd. Het libretto van Handels opera in drie acten Rodelinda regina de Longobardi (1725) is op dit werk van Corneille gebaseerd. Abraham Wolfgang was werkzaam als uitgever te Amsterdam in de periode 1658-1694. In het laatstgenoemde jaar is Antoine Schelte hem opgevolgd. Deze gebruikte hetzelfde drukkersmerk
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2127
€  25.00

 
Corneille, P
Rodogune Princesse des Parthes
Corneille, P, Rodogune Princesse des Parthes, tragedie, (drukkersmerk van Abraham Wolfgang: een vos staat rechtop tegen een holle boomstam met daarin een bijennest; op een banderol staat de spreuk 'Qvaerendo'), Tegenover de titelpagina was een gegraveerde titelprent meegebonden. Deze is uitgescheurd. Aan het eind van de tweede, derde, vierde en vijfde acte staat een vignet (een hondje dat op een viool staat te poepen, een kat, een sierlijk ornament met twee tortelduifjes en een vos). Het eerste bedrijf begint met een versierde initiaal en bovenaan de eerste tekstpagina zien we een ornament, Suivant la Copie imprimée A Paris, (Amsterdam), (Abraham Wolfgang), 1663, (II) (van IV) + 66 pp, 12º, (13,4 x 8,2 cm), A12 (-A1) B-C12 (C12 blanco), De tekst van het stuk wordt voorafgegaan door de rolverdeling. Rodogune Princesse des Parthes is een klassiek treurspel. Dit konings- of liever gezegd koninginnedrama voltrekt zich in het koninklijk paleis van het Syrische Seleucis. Alles draait om de mooie prinses Rodogune op wie iedereen verliefd is. De jaloerse koningin Cleopatre vermoordt haar man en een van haar twee zonen. Zij probeert haar andere zoon Antiochus en Rodogune gevangen te nemen. Het stuk is voor het eerst opgevoerd in 1645. De eerste Parijse druk is van 1647, Dit stuk is voor het eerst opgevoerd in 1645. De eerste Parijse druk is van 1647. Abraham Wolfgang was werkzaam als uitgever te Amsterdam in de periode 1658-1694. In het laatstgenoemde jaar is Antoine Schelte hem opgevolgd. Deze gebruikte hetzelfde drukkersmerk
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2126
€  10.00

 
Corneille, P
D.Sanche d'Arragon
Corneille, P, D.Sanche d'Arragon, comédie heroïque, (drukkersmerk van Abraham Wolfgang: een vos staat rechtop tegen een holle boomstam met daarin een bijennest; op een banderol staat de spreuk 'Qvaerendo'), Met een anonieme gegraveerde titelprent. Vignetten aan het einde van het eerste en het derde bedrijf (een sierlijk ornament met twee tortelduifjes, p 15 en p 41). Een houtgravure van een vos (vijfde bedrijf, tussen scene VI en VII, p 65) en van een op een viool poepende hond (aan het einde van het vijfde bedrijf (p 68). De tekst van het eerste bedrijf begint met een versierde initiaal en bovenaan de eerste tekstpagina zien we een ornament, Suivant la Copie imprimée A Paris, (Amsterdam), (Abraham Wolfgang), 1663, (IV) + 68 pp, 12º, (13,4 x 8 cm), K-M12, In een twintigste-eeuwse omslag van marmerpapier. In de vorige eeuw verwijderd uit een convoluut: deel III van Corneilles Theatre. De blaadjes K12 en L1 zijn half uitgescheurd, Deze comédie héroïque speelt zich af te Valladolid, aan het hof van koningin Isabella van Castlilië. Leonor en Elvire zijn koningin en prinses van het andere Spaanse koninkrijk Aragon. Een zeker Carlos geeft zich uit voor Sanche, koning van Arragon, Vroege Amsterdamse drukken van toneelwerk van de gebroeders Corneille zijn in Nederland tamelijk zeldzaam. De STCN noemt drie exemplaren van deze editie (opgenomen in deel III van Corneilles Theatre): 1 in de UBA, 1 in het Museum Meermanno Westreenianum en 1 in de British Library te Londen. In de periode 1660-1664 heeft Wolfgang 26 toneelstukken van Pierre Corneille uitgegeven onder de titel Le Theatre in 4 delen. Dit heroïsche blijspel is opgenomen in deel III; onderaan de eerste bladzijde van elk katern staat aangegeven: 3.Part, De eerste Franse drukken zijn van 1650 (Parijs en Rouen). Van hetzelfde jaar is een Leidse druk van Elzevier. De eerste Amsterdamse druk van Abraham Wolfgang is van 1663. Abraham Wolfgang was werkzaam als uitgever te Amsterdam in de periode 1658-1694. In het laatstgenoemde jaar is Antoine Schelte hem opgevolgd. Deze gebruikte hetzelfde drukkersmerk
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2128
€  10.00

 
Cramer, J.A.
C.F.Gellert's Leven, Nevens de afbeeldingen en beschryving der gedenktekens, ter zyner eere opgeregt, enz, Uit het Hoogduitsch overgezet
Cramer, J.A., C.F.Gellert's Leven, Nevens de afbeeldingen en beschryving der gedenktekens, ter zyner eere opgeregt, enz, Uit het Hoogduitsch overgezet, Met 2 gegraveerde afbeeldingen van monumenten opgericht ter ere van Gellert. Het eerste is opgericht in de St Janskerk te Leipzig en is gemaakt van wit en zwart albast. Het tweede gedenkteken is vervaardigd door professor Adam Friedrich Oeser uit wit Saksisch marmer. Het stond in de tuin van uitgever Johann Wendler te Leipzig. De graveur van beide afbeeldingen is F. De Bakker, Te Amsterdam, By Pieter Meijer, op den Dam, 1774, IV + 224 pp, 8º, (21,4 x 13,1), Gebonden in een halfleren band met sierpapier op de platten. Rug met ribben en vergulde ornamenten. Het papier waarop de tekst is gedrukt, is wat vlekkerig. Ook de schutbladen worden enigszins ontsierd door bruine vlekjes. Het papier dat voor de 2 illustraties is gebruikt, is van betere kwaliteit., Bericht van de Nederduitse uitgever, Het leven van Gellert (inclusief de beschrijving van het monument in de St Janskerk), Beschrijving van het gedenkteken van Oeser. Rouwklagt op het overlyden van C.F.Gellert door Johann Andreas Cramer, Treurzang bij 't graf van Gellert door Christiaan Felix Weisse, Gezang op den dood van Gellert door Michael Denis en gedicht op Gellerts dood door Carl Mastalier. De 4 gedichten zijn in proza vertaald., Een jaar na deze uitgave van Pieter Meijer verscheen Cramers levensbeschrijving bij uitgever J.van Schoonhoven te Utrecht onder de titel Het leven van Christiaan Fürchtegott Gellert. In 1800 kwam de tweede druk van Pieter Meijers versie uit bij Gerrit Warnars. In de grote Nederlandse bibliotheken woerden 7 exemplaren van de eerste druk bij Pieter Meijer bewaard.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2993
€  50.00

 
Daub, J.H.
De Bergen. Christelijke natuurbeschouwingen tot verheffing des harten
Daub, J.H., De Bergen. Christelijke natuurbeschouwingen tot verheffing des harten, Naar het Hoogduitsch van J.H.Daub, schrijver van De Sterrenhemel. Christelijke bespiegelingen tot verheffing des harten, Oorspronkelijke titel: Christliche Stimmen von den Bergen, Te Amsterdam, bij J.D.Sijbrandi, 1840., VIII + 213 + (3) pp, groot 8º, (23 x 14,3 cm), In de oorspronkelijke bedrukte okergele kartonnen band. Voorop in een lijst een beknopte versie van de tekst op de titelpagina. Achterop in dezelfde omlijsting de vermelding van een ander boek van dezelfde schrijver. De bedrukte papieren rug is grotendeels afgesleten. Voor- en achterplat wat gevlekt. De bladzijden hebben hier en daar een enkele bruine vlek. Acceptabel exemplaar., In dit boek maakt de Christelijke schrijver wandelingen door bergachtige streken in Duitsland. De lezer bezoekt met de schrijver de basaltbergen, de vulkanen en de Laacher See in de Eifel en krijgt via oa kijkjes in de Taunus, het Thüringer Woud en het Westerwald uitzigt op de Hemelsche Bergen. Daub, die ook bespiegelingen over de Sterrenhemel schreef, doet sterk denken aan de achttiende-eeuwer James Hervey. Maar hij voegt - ongeveer een eeuw later - wetenschappelijke natuurkundige elementen toe. De schrijver geeft nu en dan ruim baan aan zijn romantische verbeelding en aan zijn jeugdherinneringen.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 877
€  25.00

 
Degobert,P
Le Général Sebastiani
Degobert,P, Le Général Sebastiani, borstbeeld rechts, steendruk, naar een schilderij van Franz Xaver Winterhalter (1841), Lith Royale Ve.P.Degobert, Bruxelles, Chs Hen, z.j., Galerie des contemporain illustres, Portret / afbeelding / papier: 9,2 x 7,7 / 14,4 x 11,6 / 25,6 x 16,8 cm, In goede staat. Scheur in de marge gerestaureerd
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3025
€  5.00

 
Degobert,P
Le Maréchal Bugeaud
Degobert,P, Le Maréchal Bugeaud, borstbeeld links, steendruk, Directe voorbeeld niet gevonden, Lith Royale Ve.P.Degobert, Bruxelles, Chs Hen, z.j., Galerie des contemporain illustres, In goede staat, enkele lichtbruine vlekjes buiten het portret
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3026
€  5.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - Volgende pag.