gevonden: 525 boeken op 35 pagina's. Dit is pagina 10
Vorige pag. - Volgende pag.

 
BOURDEILLE, SEIGNEUR DE BRANTOME, PIERRE DE
Memoires contenans Les vies des Dames Galantes de son temps
Bourdeille, Seigneur de Brantome, Pierre de, Memoires contenans Les vies des Dames Galantes de son temps, Leyde, Jean Sambix le Jeunde, à la Sphere, 1666. 2 delen. (VI) + 424 / 504 pp 12º. Dit is de eerste druk onder deze titel en de eerste destijds complete druk in 2 delen van de Memoires gebaseerd op aantekeningen van Brantome over het onderwerp galante (hoffelijke, aardige, bevallige en/of wellevende) vrouwen. In 1665 was al een druk verschenen bij 'Sambix le Jeune', maar toen onder de titel Memoires contenant les vies des dames illustres de France de son temps. Volgens STCN is deze uitgave gedrukt door Foppens in Brussel. De titelpagina is ongeveer gelijk aan mijn druk. Maar deze uitgave bevat alleen de inhoud van het eerste deel van mijn editie. De collatieformule van de druk van 1665 is volkomen gelijk aan die van mijn eerste deeltje. Ook uit 1666 stamt een Leidse druk bij 'Jean de la Tourterelle'. Gebonden in 2 perkamenten bandjes, die op een bepaald moment in het verleden uit elkaar zijn geraakt en er daardoor ook iets anders uitzien. Beide bandjes zijn in goede staat. Op de rug van deel I staat in inkt en handschrift Memoires de Brantome. Op het andere deeltje staat alleen aangegeven dat het deel II betreft. Verder is wat er staat onleesbaar. Wat ook zou kunnen is, dat ze elkaar voor het eerst hebben ontmoet in de bibliotheek van Neder-Hemert. En dat ze na het opruimen van deze bibliotheek elkaar uit het oog verloren hebben. Ze zijn bij mij vanuit twee verschillende plaatsen van herkomst gearriveerd en herenigd, Voorin beide deeltjes staat in handschrift en inkt: Bibliotheek van Neder-Hemert, Jean Sambix is een schuilnaam die het eerst is gebruikt door de Leidse drukkers Daniel en Johannes Elzevier. Later werd deze schuilnaam door andere drukkers in Leiden en elders gebruikt. STCN meldt, dat dit een uitgave van Amsterdammer Abraham Wolfgang kan zijn. Van deze min of meer eerste druk zijn in Nederland 1 exemplaar in de KB en 1 in de Elsevier Heritage Collection. De Sambix-druk uit 1665 is te vinden in de KB, Museum Meermanno en de UB Leiden. Eveneens in Dublin, London en Cambridge, In 1740 werden de aantekeningen van Brantome compleet uitgegeven in 15 delen. In de negentiende eeuw kwamen verdere complete drukken uit. Van 1990 is de film Dames galantes: een historisch drama over het leven van Brantome. Behalve over vrouwen van zijn tijd schreef Brantome ook over voortreffelijke mannen. Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantome leefde van 1540-1614.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3499
€  175.00

 
BRANDT CORSTIUS, J.C.
Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw
Brandt Corstius, J.C., Idylle en realiteit. Het werk van Elisabeth Maria Post in verband met de ontwikkeling van de Europese literatuur in de tweede helft van de achttiende eeuw, Amsterdam, J.M.Meulenhoff, (1955), (VIII) + 119 + (3) pp, (21 x 14,5 cm), Met stofomslag (iets beschadigd en gerepareerd). Grijze linnen band; bovenin iets verschoten. Papier wat vergeeld, Standaardwerk over leven en werk van Elisabeth Maria Post. De vrouw, die in 1794 de 'Gezangen der Liefde' heeft uitgegeven, waarmee ze een ware revolutie in de Nederlandse liefdespozie ontketend heeft. Zij bezong in die bundel haar persoonlijke gevoelens voor de man met wie zij gelukkig getrouwd was. Het was in die tijd niet gebruikelijk, dat vrouwen over de liefde spraken of schreven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 107
€  7.50

 
BRANTS, A
Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen
Brants, A, Bijdrage tot de geschiedenis der Geldersche plooierijen, Academisch proefschrift, Leiden, P.Somerwil, 1874, (XIV) + (X) + 189 + (1) pp, 23,3 x 14,8 cm, In twintigste-eeuwse blauwe linnen band, die is overtrokken met plakplastic. De voorkant van de oorspronkelijke bedrukte papieren omslag is meegebonden, maar zit half los. Auteur en titel staan in vergulde letters op de rug., Op de achterkant van het voorplat: het Ex Libris van Henk Weevers. Hierop met pen nummer 2863., In dit bekende proefschrift beschrijft de auteur de toestand in Gelderland in de periode 1672-1702. Willem III was een groot deel van dat tijdvak erfstadhouder van Gelderland. Dan volgt een uitvoerige beschrijving van de plooierijen in het kwartier van Nijmegen, die na de dood van Willem III hebben plaatsgevonden en duurden van 1702 tot 1705. 24 Stellingen besluiten het boek.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 307
€  25.00

 
BRINK, MR. JAN TEN (1777-1839), HOOGLERAAR TE GRONINGEN
Gedichten
Brink, Mr. Jan ten (1777-1839), Hoogleraar te Groningen, Gedichten, (vignet van Velijn naar Van Meurs: Orfeus zingt onder een boom en talrijke wilde dieren liggen om hem heen te luisteren), te Amsterdam, bij Ten Brink en De Vries, 1823., (II) + X (genummerd I-IV en VII-XII) + (2) + 126 + (2) pp, 8º, (22,9 x 14,5 cm)., In de oorspronkelijke onbedrukte blauwe band van zeer stevig karton. De rug is voorzien van een papieren etiketje, waarop de naam van de dichter en de titel van het boek zijn gedrukt. Rug aan de randen een beetje afgesleten. Het binnenwerk zit stevig in de band. Flinke lichtbruine, maar niet goed zichtbare vochtvlek op de gegraveerde titelpagina. Papier onafgesneden., Deze enige dichtbundel van classicus Ten Brink begint met een opdracht aan zijn echtgenote, Helena Wijva Glasius, waarin hij onder andere vertelt, dat hij nog meer van de Vrijheid en het Vaderland hield, nadat hij haar als lotgenote had gevonden. Dan volgt een kort Voorbericht, waarin Ten Brink meedeelt, dat hij uit de flinke voorraad gedichten waarover hij na 33 jaar beoefening van de dichtkunst ter veraangenaming van (z)ijn huiselijk en gezellig leven beschikt, maar weinig publiceert. Dan korte 'gedichten' en 'losse stukken', waaronder vertalingen uit de klassieken; vooral gelegenheidsgedichten. Ten Brink was bondig in zijn literaire werk en was in dat opzicht een uitzondering., Mr. Jan ten Brink werd in 1804 hoogleraar in Harderwijk, verbleef na de sluiting van de Academie daar (1812) enige tijd te Haarlem en werd in 1815 professor in de Oude Letterkunde te Groningen. Hij schreef ook poëzie en maakte in de periode 1809-1815 'vaderlandse gedichten'. In 1811 is Ten Brink in Amsterdam gearresteerd door de politie, omdat hij op straat te luid en te heftig gesproken had. D.J.van Lennep kreeg hem vrij. In 1812 zat hij in zak en as: hij was zijn baan kwijt en zat zonder geld en pijptabak. Professor Jan ten Brink (1834-1901) is zijn kleinzoon. Te Winkel noemt hem 'een vrijmoedig Franschenhater, die temperament genoeg bezat.' (Te Winkel VI, 364 en 394).
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 842
€  45.00

 
BROEK, L. VAN DEN
Ernst en Luim
Broek, L. van den, Ernst en Luim, Potische verscheidenheden, (ornament), Met een gegraveerde titelpagina, Te Rotterdam, bij A.Wijnands, 1836, VIII + 111 + (1 blanco) pp, (19,5 x 12,4 cm), Gebonden in het oorspronkelijke bedrukte groene kartonnen bandje. Rug wat versleten; verder een zeer fris exemplaar, De bundel bevat 25 meestal korte gedichten, die grotendeels het dagelijks leven tot onderwerp hebben. In het Voorberigt zegt de dichter, dat hij zich de welgemeende waarschuwingen van de bevoegde letterkundige authoriteiten, waarin Icarus nogal eens ter sprake kwam, heeft aangetrokken, Dit boekje wordt in slechts drie grote Nederlandse bibliotheken bewaard, Rotterdammer Lambrecht van den Broek (1805-1863) verliet op zijn elfde jaar de school. Door bemiddeling van predikant Cox werkte hij op een handelskantoor. In 1824 publiceerde hij zijn eerste, lyrische, gedicht op God in de Nederlandsche Muzen-Almanak. Uitgever Immerzeel gaf in 1825 een lierzang van Van den Broek uit ten behoeve van de noodlijdenden van den Watersnood van februari van dat jaar, maar liet de uitgave van Van den Broeks bundels aan anderen over. Van den Broek heeft buitengewoon veel gepubliceerd, waarschijnlijk ook in eigen beheer
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1232
€  15.00

 
BROEK, L. VAN DEN
Souvenir
Broek, L. van den, Souvenir, Pozij voor Hollands Schoonen, (ornament), Met één plaat. Tegenover de titelpagina zit een mooie anonieme staalgravure van een treurende dame bij een spinnewiel, die somber het hoofd laat hangen. Deze illustratie hoort bij Ella, het eerste gedicht in het bundeltje, Te Leyden, Bij A.W.Sythoff, 1862, VIII + 224 + pp, (12,5 x 9,6 cm), Gebonden in een paars linnen stempelbandje met op de rug en het voorplat vergulde letters en versieringen. Band, vooral op de rug, wat van kleur verschoten. Rug aan een kant half los. Boekblok voorin los van de band. pp VII/VIII los. Goud op snee, Op de binnenkant van het voorplat: een gedrukt vierkant Ex-libris met afbeelding van een waterlelie. In de hoeken (met de klok mee) de letters E, O, E en S. Onderin de naam: F.J.Beekman. Schutbladen met honingraatmotief, De bundel bevat 68 korte gedichten, die grotendeels het dagelijks leven tot onderwerp hebben, Dit boekje wordt in slechts drie grote Nederlandse bibliotheken bewaard, Rotterdammer Lambrecht van den Broek (1805-1863) verliet op zijn elfde jaar de school. Door bemiddeling van predikant Cox werkte hij op een handelskantoor. In 1824 publiceerde hij zijn eerste gedicht in de Nederlandsche Muzen-Almanak: 'Onze Vader' in 9 lyrische tienregelige strofen. Uitgever Immerzeel wees hem de weg op het dichterspad, maar liet de uitgave van Van den Broeks bundels aan anderen over. Van den Broek heeft buitengewoon veel gepubliceerd, waarschijnlijk ook in eigen beheer. Stadgenoot A.Bogaers heeft in 1864 zijn Nagelaten en verspreide gedichten uitgegeven
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1231
€  15.00

 
BURIGNY, JEAN LÉVESQUE DE,
Traité de l'autorité du pape. Dans lequel ses droits sont établis & réduits à leurs justes bornes & les Principes des Libertez de l'Eglise Gallicane justifiez,
Burigny, Jean Lévesque de, Traité de l'autorité du pape. Dans lequel ses droits sont établis & réduits à leurs justes bornes & les Principes des Libertez de l'Eglise Gallicane justifiez, La Haye, A.de Rogissart, 1720. Het werk is compleet. Gebonden in 3 perkamenten stempelbandjes. Band 1 is op de kneep en op de rug lelijk beschadigd. Maar de andere bandjes zijn intact. Band 1 (tome 1) Boek 1 en 2 doorgenummerd: VIII + XIII + I blanco + 426 + 17 + 1 blanco pp 12º. Band 2 (tome 2 en 3) Boek 3: VIII + 339 + (1) en IV 236 + 15 + 1 blanco pp 12º. Band 3 (tome 4) Boek 4 en 5 doorgenummerd): VI + 257 + 20 pp 12º. Het werk is waarschijnlijk gedrukt met de bedoeling te worden gebonden in 4 bandjes (tomes). Voor elk bandje is er een titelpagina met vignet. Maar het gehele werk bestaat uit 5 boeken (livres). Het begin van boek 2 (in ons bandje 1) en boek 5 (in ons bandje 3) wordt gemarkeerd met een Franse titelpagina zonder vignet. In bandje 2 zitten twee titelpagina's: een van tome second en verderop in de band een met tome troisime. Maar het was de bedoeling de 2 delen van tome 2 een eigen bandje te geven. Exemplaren in 4 bandjes komen daardoor ook voor. Elk van de 3 bandjes begint met een titelpagina met een vignet van de Haagse etser, graveur, tekenaar en prentverkoper David Coster. Dat vignet vertoont een goed geklede dame met in de rechterhand een weegschaal. In de linkerhand een wierookvat en de Heilige schrift. Op haar borst schijnt de waarheidszon. Een putto komt aanlopen met een kruis. Bandje 2 heeft twee titelpagina's met vignet voor tome 2 en tome 3. Verder bevat deze uitgave geen illustraties. Het complete werk bestaat uit 5 boeken (livres) die zijn gebonden in 3 bandjes. Band 1: Epitre au Pape, Plan de l'ouvrage, Table des chapitres du Tome I, livre 1, livre 2, table des matieres du 1. et du 2. livre. Band 2: Table des chapitres du Tome II, livre 3 deel 1 en Table des chapitres du Tome III, livre 3 deel 2, Table des matieres du 3. livre. Band 3: Table des chapitres du Tome IV, livre 4, livre 5, Table des matieres du 4. en 5. livre. Boek 1 behandelt de opperhoofdigheid van de Paus. In boek 2 wordt de onfeilbaarheid van de Paus en van de Kerk van Rome besproken. Boek 3 behandelt de macht van de Paus op het gebied van de discipline. Boek 4 behandelt de macht van de Paus op het gebied van wereldlijke zaken. Boek 5 beschrijft wat de opperhoofdigheid van de Paus precies inhoudt. Verder het machtsmisbruik van het hof van Rome en de middelen waarmee dit kan worden goedgemaakt.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3645
€  250.00

 
CAESAR, C.J. EN AULUS HIRTIUS
Quae extant ex doctor. Virorum Emendatione
Caesar, C.J. en Aulus Hirtius, Quae extant ex doctor. Virorum Emendatione, Amstelaedami, apud J.Wetstenium, 1746 456 pp 24º (12,8 x 7,4 cm) A-2E8 2F4 Gegraveerde titelpagina met een afbeelding van Caesar te paard. Op de achtergrond bestormt een enorme legermassa een grote stad. Gebonden in een wat versleten perkamenten bandje uit de tijd. Op de rug in inkt en handschrift: ILIUS Caesar. Gebruikt exemplaar: hier en daar inktvlekjes. Verzamelde verslagen in het Latijn van 5 veldtochten van Cajus Julius Caesar: De Bello Gallico, De Bello Civlli, De Bello Alexandrino, De Bello Africano en De Bello Hispaniensi. Daarbij enkele brieven en uitspraken van Caesar. De Bello Alexandrino en De Bello Africano zijn geschreven door Aulus Hirtius, die ook het laatste hoofdstuk van De Bello Gallico voor zijn rekening heeft genomen. De auteur van De Bello Hispaniensi is onbekend. Gedrukt in zeer kleine lettertjes. Waarschijnlijk bedoeld als studieboek voor leerlingen van de talrijke Latijnse scholen. Deze uitgave is aanwezig in 4 grote Nederlandse bibliotheken. UBA heeft 2 exemplaren. Het exemplaar in de KB is incompleet.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3390
€  50.00

 
CAMBIER, JACOB, BOEKHOUDER (VAN DE CAMER VAN DE DIACONYE)
Ordonnantie ende Reglement waer na zig de Diaconen bedeylende de arme Ledematen van de Nederduytsche ware gereformeerde religie binnen Utrecht, zullen reguleren
Cambier, Jacob, boekhouder (van de Camer van de Diaconye), Ordonnantie ende Reglement waer na zig de Diaconen bedeylende de arme Ledematen van de Nederduytsche ware gereformeerde religie binnen Utrecht, zullen reguleren, vignet: twee leeuwen dragen het wapen van Utrecht, Te Utrecht, by de Wed. J.J.van Poolsum, Stadsdrukkeres en Boekverkoopster tegen over 't Stadhuis, 1769, Meegebonden: De respective Cameren van de Diaconye der Gereformeerde Nederduytsche Kerke Jesu Christi en de tegenwoordige Gereformeerde Aelmoesseniers-Kamer der voorsz. Stadt Utrecht, Reglement ofte nieuwe ordre volgens dewelke voortaen de Informatie en Besorginge van den Armen der Stadt Utrecht sullen worden genomen en gedaen. Mitsgaders Extract uyt de Resolutien van de Ed: Achtb: Heeren Borgermeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht, aengaende der Qualificatie, ofte het recht van Inwooninge, vignet: twee leeuwen dragen het wapen van Utrecht, 't Utrecht, by de Wed. J.J.van Poolsum, Stads-Drukkeres, tegen over 't Stadhuys, 1769, 28 pp, 4º, 21,4 x 16,6 cm, Ingenaaid zonder omslag. Papier onafgesneden. Vlekjes op de laatste bladzijde. Verder fris exemplaar, Vier hoofdstukken. 12 Paragrafen over het college van diakenen, 16 over de verkiezing en het werk van de boekhouder, de voorzitter en de secretaris, 16 over het collecteren in de kerken door de diakenen en 22 paragrafen over de manier waarop moet worden omgegaan met de bedeelde lidmaten, In 2 grote Nederlandse bibliotheken worden 2 exemplaren van deze uitgave bewaard
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3133b
€  50.00

 
CAMPE, JOACHIM HEINRICH,
Handleiding tot de natuurlijke opvoeding of Robinson Cruso', ten dienste der jeugd. Derde druk.
Campe, Joachim Heinrich, Handleiding tot de natuurlijke opvoeding of Robinson Cruso', ten dienste der jeugd. Derde druk. Gevolgd naar de spelling van den Hoogleeraar M.Siegenbeek, Amsterdam, J. ten Brink Gz en J. de Vries, 1815. Met 6 gegraveerde platen tussen de blaadjes en 1 houtsnede in de tekst. Gedrukt ter boekdrukkerij van H.van Munster en Zoon, Warmoesgracht, Nº 7. N.Z. XVI + 450 pp. De pp 1 en 2 (met een korte inleiding op het eigenlijke verhaal) ontbreken, evenals de Franse titel voorin en 2 ongenummerde pp achterin met een advertentie voor een ander boek en het colofon. De drie ontbrekende blaadjes zijn in kopie toegevoegd. Gebonden in een twintigste-eeuwse perkamentkleurige leren stempelband met een boom in reli'f en 'Robinson Cruso'' in vergulde letters op het voorplat. Rug met ribben en 2 x het jaartal 1815 met goudinkt. Nieuwe schutbladen. Het boekblok is met uitzondering van de drie genoemde blaadjes compleet, maar oogt wat versleten en gebruikt. De randen van de blaadjes zijn afgerond. Het papier is wat vlekkerig en verbruind. Het laatste blaadje mist een hoekje en vertoont een gaatje in de tekst: ook van dit blaadje is een kopie bijgevoegd. Ook heeft de binder het eerste katern (A) na het tweede (B) gebonden. Merkwaardig gebruikt en opgeknapt exemplaar met zeer interessante inhoud. Dit verhaal is ingericht als een raamvertelling. Een vader vertelt de geschiedenis van Robinson in 30 avonden aan zijn kinderen. Zij reageren elke avond op wat er verteld wordt en praten erover met elkaar. Dat is precies de manier waarop de populaire Franse schrijfster Leprince De Beaumont haar verhalen en wijze lessen verpakte. Martinet geeft ook aanschouwelijk onderwijs, maar in de vrije natuur en aan één leerling. Op de titelpagina: de onleesbare naam van een vorige bezitter. Op bladzij III: John M. Beukma / Jan M.Beukma 1875 in inkt. Anonieme vertaling van Robinson, der Jüngere 1779/1780. Deze eerste Nederlandse vertaling verscheen al in 1780/1781. De tweede druk volgde in 1791-1793. In 1820 kwam nog een vierde druk uit. Deze derde druk is in 2 grote Nederlandse bibliotheken aanwezig. Van de andere 3 drukken zijn daar meer exemplaren. Het verhaal van Defoe is door Campe bewerkt, omdat het op sommige punten naar de smaak van de vertaler te weinig overeenstemde met het doel dat hij ermee voor ogen had. In een uitvoerige inleiding formuleert hij dat doel en verschilt hij van mening met Rousseau. Campe was een vooraanstaand filantropijn; deze Robinson werd overal in Duitsland in de negentiende eeuw als schoolboek gebruikt. Zie over Robinson: 300 jaar Robinson Crusoe. Jaarboek De Achttiende eeuw 2019.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 579
€  75.00

 
CAPELLEN, ALEXANDER VAN DER,
Gedenkschriften, Beginnende met den jaare 1621 en gaande tot 1632 / Beginnende met den jaare 1634 en gaande tot 1654,
Capellen, Alexander van der, Gedenkschriften, Beginnende met den jaare 1621 en gaande tot 1632 / Beginnende met den jaare 1634 en gaande tot 1654, By een gezameld en uitgegeven door Jonkheer Robert Jaspar van der Capellen, Heere van de Marsch en Lathmer, Beschreven in de Ridderschap der Graafschap Zutphen enz, I-II, Te Utrecht, By J.van Schoonhoven en Comp., 1777/1778. 2 Delen compleet. Met in het tweede deel (tegenover p 1): een gegraveerd portret van Jonkheer Alexander van der Capellen, Heer van Aartsbergen, Boedelhof enz. door Reinier Vinkeles, naar het origineele Pourtrait in de Famielie berustende. Borstbeeld rechts in ovaal met randwerk (Muller 933). (IV) + 660 + (4 blanco) / XLV + (I) + (II) blanco + 508 pp 8º (22,2 x 14,3 cm). Wat slordig studie-exemplaar. Gebonden in 2 originele dunne kartonnen banden. Papier onafgesneden. Stofvlekken, hier en daar verbruind en enkele katernen met watervlekken. Etiket van Saint Lvcas Society Rapenburg 83 Leiden in beide delen. Deze uitvoerige Gedenkschriften van Alexander van der Capellen zijn opgezet in het Latijn en het Frans, maar de schrijver schakelt snel over op zijn moedertaal. Van der Capellen begint in 1621 en be'indigt deze memoires in 1654. Deel I bevat zijn aantekeningen uit de periode 1621-1632. Deel II: begint met een Opdracht 'Aan myn Vaderland' en een Voorrede van Robert Jasper van der Capellen, ondertekend 'Op den Huize Lathmer, 2 juli 1778'. Dan volgen de aantekeningen van Van der Capellen uit de periode 1629-1654. Verder enkele bijlagen (A-O en 2 gedichten in het Latijn. In beide delen: een register op de voornaamste zaken en personen. Alexander van der Capellen (1594-1656) was adviseur van de stadhouders Frederik Hendrik en Willem II. Robert Jasper lijkt deze gedenkschriften vooral te hebben uitgegeven om te laten zien, dat zijn illustere grootvader, goede vriend van het Oranjehuis en van de vrijheid, voorzag dat deze familie 'door hoger gezag na te jagen, zig zelve onvermydelyk ten val zoude brengen.'
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3554
€  225.00

 
CAROLET, DENIS (1697-1737)
De medeminnaar van zichzelven
Carolet, Denis (1697-1737), De medeminnaar van zichzelven, Blijspel met zang in één bedrijf, Oorspronkelijke titel: Le Rival de lui-même. Dit stuk is in Nederland voor het eerst gedrukt in Amsterdam bij Zacharias Chatelain in 1734. In Parijs is het in hetzelfde jaar in dezelfde uitgave bij Prault fils verschenen. Met 10 andere stukken van Carolet staat het in deel 9 van Le theatre de la foire, ou L'opéra comique. Contenant les meilleures pices qui ont été représentées aux foires de S.Germain & de S.Laurent. In 1738 verscheen een herdruk, De muziek van het Franse origineel is van Jean-Claude Gillier (1667-1737). Hij componeerde voor 6 stukken van Carolet, die evenals 3 andere van deze auteur zijn gespeeld op de Parijse Foire St-Laurent tussen 7 juli en 5 oktober 1732. Le rival de lui-même is voor het eerst opgevoerd tijdens deze jaarmarkt op 19 augustus 1732, (vignet ), derde druk, te Amsterdam, bij J.C.van Kesteren, 1820, 64 pp, 8º, (16,8 x 10,3 cm), In kartonnen omslag met blauwgrijs sierpapier. Papier onafgesneden. Tekstpagina's wat verbruind. Beetje morsig exemplaar. Gevolg van het gebruik door een acteur, Op de titelpagina in inkt de naam W.de Klerk. Misschien de Dordtse romantische tekenaar en schilder Willem de Klerk (1800-1876), die sinds 1817 lid was van tekengenootschap Pictura te Dordrecht? Op de eerste bladzij van de tekst staat een ovaal stempel van het Liefhebbery Tooneelgezelschap Thalia te Dordrecht. Het boekje is gebruikt door iemand die de rol van Van Krul heeft gespeeld: zijn tekst is met potlood gemarkeerd, In een dorp bij kleermaker en kastelein Houtzoet logeren de heer Krul, zijn dochter Sofia en haar kamenier Kristina. Zij zijn op de vlucht voor Frederik Vrijburg, die verliefd is op Sofia. Krul moet Frederik niet. De vurige minnaar weet zijn geliefde op te sporen op het onderduikadres en weet via een list haar hand te verwerven. Stevige, ironische tekst, die wordt onderbroken door niet minder dan 23 zangstukjes: 22 daarvan zijn solo's en aan het slot is een beurtzang van de drie belangrijkste personages: Van Krul, Sofia en Fredrik, Toen de blijspelen met zang in Nederland populair werden is dit stuk uit 1734 van stal gehaald en vertaald. De eerste druk kwam uit omstreeks 1800 uit te Rotterdam bij J.Hofhout en zoon. De tweede druk is van 1804 bij dezelfde uitgevers. Van deze druk zijn 3 exemplaren in de grote Nederlandse bibliotheken, Denis Carolet zou 85 stukken hebben geschreven en is bekend als auteur voor het theatre de la foire te Parijs
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 403
€  35.00

 
CAVE, WILLIAM,
Apostolische Oudheden of Het Leven, de Daden, en Martelaryen der Heylige Apostelen, Euangelisten en Oude Vaderen Tot het eynde van de Vierde Eeuw EN Apostolische Mannen of Het Leven, bedryf, dood en martelaarschappen van de vaderen die ten tijde van de apostelen of straks na deselve hebben geleefd. Gelyk ook van de voornaamste Vaders in de drie eerste Eeuwen.
Cave, William, Apostolische Oudheden of Het Leven, de Daden, en Martelaryen der Heylige Apostelen, Euangelisten en Oude Vaderen Tot het eynde van de Vierde Eeuw. Waar voor gevoegd is, Een vertoog van de Drie Groote Bedeelingen der Kerke, onder de Patriarchen, Moses, en het Euangelium. Uyt het Engelsch, naar den vijfden Druk vertaald, door Salomom Bor, Predikant tot Zeyst, Uytgegeven met een Voorreden aanwijsende de nuttigheyt van dit Werk neffens een Oefeninge over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der Rechtveerdigmakinge door Hermannus Wits, Utrecht, Franois Halma en Willem van de Water, Boekverkopers, 1698. / Cave, William, Apostolische Mannen of Het Leven, bedryf, dood en martelaarschappen van de vaderen die ten tijde van de apostelen of straks na deselve hebben geleefd. Gelyk ook van de voornaamste Vaders in de drie eerste Eeuwen. Met een Inleyding, rakende den voortgang der Christelijke Religie en de Tien vervolgingen tegen deselve. Waar is bygevoegd een Tyd-rekening behelsende Keysers, Burgermeesters en de Kerkelyke geschiedenissen in die Eeuwen. Na de derde verbeterde Druk uyt het Engels vertaald door S.B., Utrecht, Franois Halma en Willem van de Water, boekverkopers, 1698. LXXVIII + 380 + 1 blanco pp fº / XI + I blanco + 376 + 10 pp fº. Studie-exemplaar. Wat amateuristisch gebonden in een halfleren band van kunstleer met 7 ribben op de rug uit omstreeks 1900. Sierpapier op de platten. Voorin schutbladen van omstreeks 1900. Ze zijn voorzien van een volledige met de hand geschreven inhoudsopgave. Achterin de wat beschadigde oorspronkelijke schutbladen. Het boek is compleet. De prenten zijn in zeer goede staat. De bladen met tekst eveneens. Met in totaal 38 paginagrote gravures en 1 titelprent. Titelprent van Apostolische Oudheden gegraveerd door J.Mulder naar een ontwerp van Jan Goeree en een allegorisch vignet met de spreuk Cultor his vita est op de typografische titelpagina. Verder 15 paginagrote kopergravures die eruit zien als een gebeeldhouwd en geschilderd monument in 2 verdiepingen. Bovenin staat een standbeeld van een apostel. Daaronder een scne uit diens leven van de hand van Jan Luyken. Al deze illustraties zijn verder gegraveerd door Pieter Sluyter naar tekeningen van Jan Goeree met een onderschrift van Franois Halma. Achtereenvolgens zijn afgebeeld en in de daarop volgende tekst besproken: Petrus, Paulus, Andreas, Jacobus de Grote, Johannes, Philippus, Bartholomeus, Mattheus, Thomas, Jacobus de Kleine, Simon Zelotes, Judas, Matthias, Markus en Lukas. Apostolische Mannen heeft geen titelprent. Allegorisch vignet met de spreuk Cultor his vita est op de typografische titelpagina. 23 Paginagrote kopergravures gelijkvormig aan die in de Apostolische oudheden. Illustraties die eruit zien als een gebeeldhouwd en geschilderd monument in 2 verdiepingen. Bovenin een allegorisch standbeeld van een apostolische man vergezeld door een putto. Daaronder een scne uit zijn leven van Jan Luyken. Alle illustraties zijn verder gegraveerd door Pieter Sluyter naar tekeningen van Jan Goeree. Het onderschrift is van Franois Halma. Achtereenvolgens worden afgebeeld en besproken: Stefanus, Philippus, Barnabas, Timotheus, Titus, Dionysius, Clemens, Simeon, Ignatius, Polycarpus, Quadratus, Justinus, Irenaeus, Theophilus, Melito, Pantaenus, Clemens, Tertullianus, Origenes, Babylas, Cyprianus, Gregorius Thaumaturgus en Dionysius, bisschop van Alexandri'. Apostolische oudheden: Opdracht van Salomon Bor aan de edelmogende Heeren Staaten 's Lands van Utrecht. Opdracht van William Cave. Voorreden en Oeffening van H.Wits. Gedicht van Franois Halma op het werk van Cave. Vertoog als inleiding met voorreden. Het werk zelf beslaat de pp 83-380 en heeft als Franse titelpagina: Apostolische oudheden of 't leven, bedrijf en Martelaarschappen der H.H.Apostelen en Euangelisten. Aan den leeser. Aanwijser der inavolgers in de drie eerste eeuwen. Gedicht in 't Grieks over de apostelen met vertaling. Bladwyser / Apostolische mannen: Opdracht van Cave aan Nathanael, Bisschop van Durham, Aan den leser, Aanwyser van den inhoud. Inleyding rakende den voortgang der Christelyke religie en den tien vervolgingen tegen deselve. Levensbeschrijvingen van 23 apostolische mannen. Tijdrekenings-tafel van de eerste 3 eeuwen Christen Kerk. Bladwyser.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3629
€  175.00

 
CAYLUS, M.LE COMTE DE
Les Souvenirs, imprimé sur ses originaux inédits. Pour faire suite aux Souvenirs de Madame de Caylus sa mre, avec des Lettres également inédites de cette Comtesse à son Fils; précédés d'une Notice historique sur la Vie et les ouvrages de cet Académicien
Caylus, M.le Comte de, Les Souvenirs, imprimé sur ses originaux inédits. Pour faire suite aux Souvenirs de Madame de Caylus sa mre, avec des Lettres également inédites de cette Comtesse à son Fils; précédés d'une Notice historique sur la Vie et les ouvrages de cet Académicien, Paris, rue des Grands-Augustins, Nº 24, Chez Hubert et Compe, Imprimeurs-Libraires-ƒditeurs, An XIII-1805, XII (genummerd 1-24) + pp 13-371 + (1 blanco), (22 x 13,7 cm), Gebonden in een mooie donkerblauwe halfleren band. Sierpapier op de platten. Hoeken versterkt met leer. Gestempelde rug met ribben en vergulde versiering. Schutbladen van marmerpapier. Bijna helemaal gaaf boek. Binnenwerk zeer goed, Vooraf gaan een Préface en een Notice historique sur la Vie et les ouvrages de M le Comte de Caylus. Daarop volgen 22 grotere en kleinere stukken; een table de matires besluit het boek. Dit boek is een zelfstandig geheel, maar wordt gepresenteerd als een vervolg op de Souvenirs van de moeder van de Graaf van Caylus, die zijn uitgegeven door Voltaire, De werkelijke schrijver van dit boek is Antoine Sérieys (1755-1819). Hij was na de revolutie directeur van het Dépot littéraire des Enfants de la Patrie. Later was hij bibliothecaris en leraar in de ethiek en de geschiedenis aan het Prytané franais. In 1805 was hij werkzaam aan het Lyceum van Cahors. Anne Claude de Caylus (1692-1765) heeft werkelijk bestaan. Diens moeder, Marie Marguerite Le Valois de Vilette de Murcay Caylus was een nicht van madame de Maintenon. In 1770 heeft Voltaire haar Souvenirs sur les intrigues amoureuses de la cour uitgegeven. Dit boek is in 1804 herdrukt en dat was vermoedelijk de aanleiding tot het schrijven van deze zo genaamde Souvenirs van haar zoon
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2595
€  50.00

 
(LA FONTAINE, JEAN DE (1621-1695) OF CHAMPMESIÉ, CHARLES CHEVILLET DE (1642-1701))
Le Florentin
(La Fontaine, Jean de (1621-1695) of Champmesié, Charles Chevillet de (1642-1701)), Le Florentin, comedie en vers, en deux actes, (drukkersmerk: een stralende zon in een rijk versierde omlijsting, onder het motto 'indesinenter'), A Paris, Par la Compagnie des Libraires, 1740, In een convoluut met 5 andere stukken: (1) (Marivaux), La Méprise, Comédie, (Paris?), (Ca 1764?); (2) D'Aiguebert, L'Avare amoureux, Comédie en un acte, Paris, 1764; (3) De la Place, Adele, comtesse de Ponthieu, Tragedie, Paris, 1758; (4) De Haute-Roche, Le Soupé mal apresté, comedie, Paris, 1741; (5) Palissot de Montenoy, Les Philosophes, Comédie en trois actes, en vers, Avignon, 1760, 38 + (2 blanco) pp, 8º, (18 x 11 cm), A-E4, Papier afgesneden. Gebonden in stevig met grijs en paars papier beplakt bordpapieren Bradelbandje. Rug onderin iets beschadigd. Hoe in ken wat afgesleten. Verder in goede staat, Typografische titelpagina. Acteurs. Tekst van het blijspel, Deze druk is niet aanwezig in de grote Nederlandse bibliotheken. Wel heeft de Haagse uitgever Adrian Moetjens de Oeuvres van Hauteroche in 7 deeltjes uitgegeven, Het stuk speelt zich af in Florence
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 339f
€  95.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - Volgende pag.