gevonden: 552 boeken op 23 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

 
N.N.
Aanval en vermeestering der Bastille door de burgers van Parijs den 14de Julij 1789
N.N., Aanval en vermeestering der Bastille door de burgers van Parijs den 14de Julij 1789, kopergravure, z.pl., z.uitg., (ca. 1800), Het is mij niet duidelijk waar en wanneer precies deze prent is uitgegeven. Het zou een nieuwe oplage kunnen zijn van een prent uit de Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk van Martinus Stuart en Johan Konijnenburg. In deel II (1795) van dat werk is een prent opgenomen, die ik hier niet voor me heb, met een vergelijkbare titel (Bestorming der Bastille, op den 14den van Hooimaand 1789). De prenten uit deze uitgave zijn op dikker papier gedrukt, maar hebben wel vergelijkbare afmetingen, afbeelding / drukmoet / papier: 14,3 x 20,8 / 17,2 x 23,6 / 23,2 x 29,6 cm, Goede afdruk. Wat vuil exemplaar. Geen vouwen, Een dichte menigte gewapende burgers staat voor de in rookwolken gehulde brug over de gracht voor de Bastille. Er is een grote bres geschoten in de muur en vanaf de andere kant wordt teruggeschoten. Links op de voorgrond twee kanonnen, waarvan er een juist afgaat. Achter de menigte is ook veel rook zichtbaar
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1656
€  25.00

 
(VINKELES, REINIER EN C.BOGERTS)
Adriaan Braak, Kapitein ter Zee
(Vinkeles, Reinier en C.Bogerts), Adriaan Braak, Kapitein ter Zee, portret in medaillon, borstbeeld rechts, kopergravure, (naar een tekening naar het leven van H.Pothoven), (Amsterdam), (Johannes Allart), (1781), In 1781 heeft Johannes Allart een serie van 7 portretten van Doggerbankse helden in 8º uitgegeven: Zoutman, Van Kinsbergen, Dedel, Bentinck, Van Braam, Staringh en Braak. Dit is er een van. Dit portret is dus niet uit een boek gehaald, portret / papier: 6,3 x 6,3 / 20,3 x 15,8 cm, Een bewonderaar heeft het medaillon met het eigenlijke portret uit een prent met randwerk geknipt en opgeplakt op een vel Pro Patria papier. Daaronder schreef hij in sierlijke letters de naam en de functie van Braak en het jaartal 1781, Onderaan in potlood: Vinkeles, Bogerts naar H.Pothoven, De zeekapitein is afgebeeld met het haar van achteren in een staart. Op het voorhoofd heeft hij een pony en links en rechts boven het oor een boucle. Hij is gekleed in een openstaande uniformjas. Daaronder draagt hij een vest en een witte halsdoek, Van Someren 732. Niet bij Muller, die wel de tekening van Pothoven noemt: in ovaal in Oost-Indische inkt (M 644), In de slag bij Doggersbank van 5 augustus 1781 voerde Braak het bevel over het oorlogsschip De erfprins van 54 stukken. Hij vocht dapper en ontving uit handen van de stadhouder een gouden erepenning aan een oranje lint, een sabel met draagband en het recht een witte pluim op zijn uniform te dragen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2334
€  7.50

 
(DIVERSE AUTEURS)
Algemeene Spectatoriaale Schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa, Met Nieuw-geïnverteerde Kunstplaaten
(Diverse auteurs), Algemeene Spectatoriaale Schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa, Met Nieuw-geïnverteerde Kunstplaaten, (vignet met een bijenkorf, een loftrompet, tekst en een lier), Met drie prentjes van scènes uit de drie stukken van C.Brouwer naar J.Buys., te Amsterdam, bij Jan Willem Smit, 1799., Deel VIII (van 9 delen)., (8) + 202; (4) + 174; (4) + 87 pp, 8º, (16,3 x 10,7 cm)., Gebonden in een halfleren bandje. Gladde rug met enkele vergulde strepen en de letter R. Sierpapier op de platten. Mooi exemplaar. Dit bandje heeft deel uitgemaakt van een particuliere verzameling toneelstukken. Band letter N (ook beschikbaar) bevat drie andere toneelstukken die bij Smit zijn uitgegeven in 1799 en één bij Van den Dries in Rotterdam, eveneens in 1799., Op schutblad voorin: Naamstempel van Arn Saalborn., Deze achtste aflevering bevat twee toneelspelen en een blijspel: A.von Kotzebue, De zilveren bruiloft, tooneelspel, in vyf bedryven (eerste stuk), A.W.Iffland, De speeler, tooneelspel, in vyf bedryven, volgens den origineelen druk vertaald (tweede stuk) en (N.N.), De goedhartige losbol, blijspel, in drie bedrijven, Uit het Fransch (derde stuk)., Dit verzamelwerk werd vanaf 1790 uitgegeven door een associatie van drie uitgevers te Amsterdam. Gartman en Vermandel hebben zich na het zevende deel teruggetrokken; de twee laatste delen zijn alleen door Smit verzorgd. Smit schrijft hierover in een voorwoord van augustus 1799. Van Aken I, 560. Arpots, 627.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 746
€  50.00

 
(FALCK, ANTON REINHARD, DAVID JACOB VAN LENNEP, CORNELIS LOOTS E.A.)
De Arke Noach's, Nº 9
(Falck, Anton Reinhard, David Jacob Van Lennep, Cornelis Loots e.a.), De Arke Noach's, Nº 9, (Houtsnede van de op het water drijvende ark met een duif met olijftak op het dak. Motto van Molière: C'est un homme à mener par le nez.....), Te Amsterdam, By Hendrik Gartman, Boekverkooper in de Kalverstraat, (1799), Losse aflevering zonder omslag, 8 pp (pp 65-72 van de eerste en enige jaargang), 8º, (22,3 x 13,2 cm), Coll: I 4, Bind- en lijmsporen wijzen op een vroeger verblijf in een boekdeel. Papier onafgesneden. Papierranden verbruind. Afgezien van de kleine lettertjes een goed leesbaar exemplaar, Dit nummer begint met een gesprek tussen Vrolykhart, Ten Beste en Schouwgraag over een voorlezing die de eerstgenoemde gaat doen in zijn letterkundig genootschap over 'de tegenwoordige bloei der verdraagzaamheid en goedwilligheid'. Dan volgt een kritisch verhaal over de stukken die te Amsterdam in de Nationale Schouwburg worden vertoond. Met veel kritiek op Kotzebue. Een gedicht van Zwaanenveder met een vlammend protest tegen een inmiddels afgelaste liefdadigheidsvoorstelling voor de armen door Franse acteurs in de Amsterdamse schouwburg besluit deze aflevering, Het eerste nummer van dit tijdschrift is waarschijnlijk van maandag 7 januari 1799. Er zijn 54 afleveringen uitgekomen. Dus is het laatste nummer vermoedelijk op maandag 13 januari 1800 verschenen. Het weekblad werd opgevolgd door Sem, Cham en Japhet. Van dit weekblad zijn 21 nummers verschenen van 27 januari tot en met 15 juni, De schrijvers van dit weekblad presenteren zich als een klein gezelschap dat zich ten doel stelt wekelijks met elkaar te praten over actuele zaken op cultureel gebied en daarover te publiceren. De leden gaan schuil achter ironische pseudoniemen als Vrolijkhart, Zwaanenveder en Schouwgraag. De redacteuren waren: A.R.Falck, Jeronimo de Vries, R.H.Artntzenius, D.J.van Lennep en Cornelis Loots. Jan Fredrik Helmers en Jacobus Scheltema leverden ook bijdragen. Er staat zelfs een vers van Bilderdijk in. Opvolger Sem Cham en Japhet werd volgeschreven door Cornelis Loots, Jan Fredrik Helmers en Johannes Kinker
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2022
€  15.00

 
(FALCK, ANTON REINHARD, DAVID JACOB VAN LENNEP, CORNELIS LOOTS E.A.)
De Arke Noach's, Nº 10
(Falck, Anton Reinhard, David Jacob Van Lennep, Cornelis Loots e.a.), De Arke Noach's, Nº 10, (Houtsnede van de op het water drijvende ark met een duif met olijftak op het dak. Motto van Ovidius: Quorum pars causas et res et nomina quaeret....), Te Amsterdam, By Hendrik Gartman, Boekverkooper in de Kalverstraat, (1799), 8 pp (pp 73-80 van de eerste en enige jaargang), 8º, (22,4 x 13 cm), K 4, Losse aflevering zonder omslag. Bind- en lijmsporen wijzen op een vroeger verblijf in een boekdeel. Papier onafgesneden. Papierranden verbruind. Afgezien van de kleine lettertjes een goed leesbaar exemplaar, In aflevering 9 was aangekondigd, dat in dit nummer de namen der schrijvers van het weekblad zouden worden onthuld. En inderdaad worden de lezer in een gesprek tussen de redacteuren allerlei verwijzingen naar bekende Amsterdam literatoren aangereikt. Een leuk puzzeltje voor wie is ingevoerd in het culturele leven van Amsterdam 1799. Dat niets oplevert, omdat geruchten worden vermeld. Een stuk van Schouwgraag met een vraag hoe het komt, dat men in Holland ineens massaal Duitse walsen danst in plaats van Engelse en Franse contradansen. Tot slot: spotvers op het verschijnen van en levende koe op het toneel van de schouwburg, Het eerste nummer van dit tijdschrift is waarschijnlijk van maandag 7 januari 1799. Er zijn 54 afleveringen uitgekomen. Dus is het laatste nummer vermoedelijk op maandag 13 januari 1800 verschenen. Het weekblad werd opgevolgd door Sem, Cham en Japhet. Van dit weekblad zijn 21 nummers verschenen van 27 januari tot en met 15 juni, De schrijvers van dit weekblad presenteren zich als een klein gezelschap dat zich ten doel stelt wekelijks met elkaar te praten over actuele zaken op cultureel gebied en daarover te publiceren. De leden gaan schuil achter ironische pseudoniemen als Vrolijkhart, Zwaanenveder en Schouwgraag. De redacteuren waren: A.R.Falck, Jeronimo de Vries, R.H.Artntzenius, D.J.van Lennep en Cornelis Loots. Jan Fredrik Helmers en Jacobus Scheltema leverden ook bijdragen. Er staat zelfs een vers van Bilderdijk in. Opvolger Sem Cham en Japhet werd volgeschreven door Cornelis Loots, Jan Fredrik Helmers en Johannes Kinker
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2023
€  15.00

 
N.N.
Van Berkel. van Leijden
N.N., Van Berkel. van Leijden, portretje in medaillon, borstbeeld links, kopergravure, naar een ouder voorbeeld, Met 2-regelig bovenschrift in kapitaal en onderkast. Boven het portret staat: VAN BERKEL. Daaronder: van Leijden, z.pl. , z. uitg. , (ca 1790), Er bestaan meer van dergelijke patriottenportretten. Van Someren vermeldt er meer dan 50. Ze worden besproken onder de serienaam Vaderlandsche Chocolaad (I,183). Het is onduidelijk wat precies de bedoeling ervan was. Werden er twee versies van elk portretje gedrukt? Een met randschrift en een zonder? Die zonder randschrift waren voorzien van een bovenschrift en van een vers onder het portretje. Vermoedelijk kon men deze portretjes van patriotse helden op verschillende manieren gebruiken. Die met randschrift, maar zonder bovenschrift en verzen om er flikken in te verpakken? Die met randschrift en met verzen om te verzamelen. En zo in de periode 1787-1795 de patriottische zaak in gedachten te houden en te steunen, Portret / gedrukte omlijsting / papier: 3,3 x 3,3 / 4,2 x 4,2 / 9,2 x 6,7 cm, Dit portret was waarschijnlijk op een octavo blaadje gedrukt. Misschien stond onder het portret een 4 of 6- regelig vers. Aan vier kanten afgesneden. Goed exemplaar, Onderaan in potlood: 'Br v R'dam', Van Berckel kijkt ons half van terzijde optimistisch aan. Hij draagt een staartpruik en is gekleed in een rok, waaronder een jabot zichtbaar is, Van Someren, 351* vermeldt dit portret als 'proefdruk zonder vers of naam van de graveur'. Onder nummer 351 beschrijft hij eenzelfde portret, maar dan mét randschrift als 'proefdruk voor het vers en de naam van de graveur'. Dit randschrift luidt: 'Mr. P.J.V.Berckel Raad in de Vroeds(chap) en oudburge(meester) d(er) stad Rotterd(am)., P.J.van Berckel (1725-1800) was in 1781 en 1782 burgemeester van Rotterdam en van 1783 tot 1788 onze eerste gezant bij de Verenigde Staten van Amerika. Tijdens zijn verblijf in de VS was hij lid gebleven van de Rotterdamse vroedschap, waar hij sinds 1769 deel van uitmaakte. Maar op 30 januari 1788 werd hij ontslagen wegens patriottische sympathieën. Van Berckel keerde niet terug naar zijn vaderland en bleef in de VS (Bataven!,62)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 990
€  20.00

 
N.N.
Van Boetzelaer
N.N., Van Boetzelaer, portret, borstbeeld rechts, steendruk, Litho met als model de kopergravure van Reinier Vinkeles naar een eigen tekening die is gemaakt als illustratie voor deel XXVI (1801) van het Vervolg op Wagenaar. Dit portret is te vinden in deel tegenover bladzij 40. Merkwaardig is het Chine-collé achtergrondje waarop deze prent is geplakt, La Haye, Publié par Soetens & Fils, z.j., portret / prent / Chine-collé achtergrond / papier: 9 x 9,4 / 21,3 x 15,1 / 22,7 x 16,7 / 44 x 31 cm, Mooie litho op royaal stevig papier geplakt. Enkele vlekjes op het papier. De prent is vlekkeloos, Borstbeeld te halven lijve rechts. In vierkant randwerk. De held van de Willemstad draagt een uniformjas met opstaande kraag, galongarnering en grote knopen, waaronder een vest en een witte jabot. De generaal draagt het eigen dunne haar met aan elke kant van het hoofd een boucle en een onzichtbare staart. Op het portret van Vinkeles uit 1801 is het gezicht van de beroemde generaal veel magerder en gedetailleerder dan op dit portret. Hier heeft hij een bol gezicht en veel minder haar. Maar op de prent van Vinkeles zijn de 4 knopen op de openstaande jas van de baron veel minder duidelijk dan de 3 knopen op de jas op dit portret, Niet bij Muller of Van Someren
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2870
€  20.00

 
N.N.
Van Braam's Dordrechtsche Almanak, voor het jaar 1870, Voorzien met Kermissen, Jaar- Paarden- en Beestenmarkten, enz. Alsmede den loop der Zonne, de Maans op- en ondergang. Eklipsen en Watergetijden Volgens de beste waarnemingen
N.N., Van Braam's Dordrechtsche Almanak, voor het jaar 1870, Voorzien met Kermissen, Jaar- Paarden- en Beestenmarkten, enz. Alsmede den loop der Zonne, de Maans op- en ondergang. Eklipsen en Watergetijden Volgens de beste waarnemingen, (Vignet: de Nederlandse Maagd in Hollands tuin met een spiegel in de ene hand en een lauwertak in de andere. Aan haar voeten allerlei instrumenten), Dordrecht, Blussé en Van Braam, (1869), ca 100 bedrukte en 150 onbedrukte bladzijden, 9,7 x 8 cm, Deze met blanco blaadjes doorschoten almanak is gebonden in een rood halfleren bandje. De rug heeft ribben, eenvoudige vergulde ornamenten en titel en jaartal in vergulde letters en cijfers. Rug bovenin aan de ene kant en onderin aan de andere kant iets los. Titelpagina en Kalender in Rood en wit gedrukt. Goud op snee. Hoekjes van het bandje wat versleten. Ondanks de eenvoudige kwaliteit van het papier, zijn de blaadjes nog in goede conditie, Op sommige blanco blaadjes waarmee dit exemplaar doorschoten is, staan korte aantekeningen van de toenmalige bezitster met betrekking tot verjaar- en sterfdagen, Op de eklipsen volgt een uitgebreide kalender met een regel voor elke dag. Elke maand een afbeelding bovenin, waarop een tafereeltje dat met de maand die aan de orde is, te maken heeft. Verder tabellen. Dan volgen de waarzegger voor het jaar 1870 door Antonio de Magino, Vertek- en aankomsttijden der posten te Dordrecht, Hoge en lage watergetijden, Dokter Herschell's weerwijzer en een Korte Kronijk vanaf 1855. Tot slot zijn heel veel blanco blaadjes meegebonden, waarvan er enkele beschreven zijn: oa met aantekeningen wanneer (men aan) de zoveelste pot boter begonnen is
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1100
€  50.00

 
(PUBLIUS VIRGILIUS MARO)
(Bucolica, Georgica et Aeneis, illustrata, ornata, et accuratissime impressa ....)
(Publius Virgilius Maro), (Bucolica, Georgica et Aeneis, illustrata, ornata, et accuratissime impressa ....), (Typis Jacobi Bettenham), (Londini), (Impensis J. et P. Knapton, in vico Ludgate, et Gul. Sandby, in vico Fletano), (1750), 2 delen, 1-144 en 149-223 + (1 blanco ) / 166 pp. In deel I zijn vanaf p 149 de bladzijden verkeerd genummerd. De nummers 145-148 ontbreken, maar de blaadjes niet en de tekst is compleet, 8º, (16,5 x 10,7 cm), B-O8 P4 Q2 / B2 C-S8 T2 U1. In beide boekjes ontbreekt dus het eerste katern, Gebonden in twee halfleren bandjes uit de tijd. De rug is glad, maar heeft toch 2 resp 3 ribben. Ruggen iets beschadigd, voorzien van een rood marokijnen rugschildje en versierd met ornamenten. Platten wat geschaafd. Beide deeltjes missen titelblad en voorwerk. Het ging de bezitter kennelijk alleen om de tekst van de drie in het boekje opgenomen klassieke werken. Was dit een aantrekkelijk studie-exemplaar?, Deze editie geeft de drie teksten volledig. De verzen zijn genummerd. Achterin deel II: Lectiones Variantes, Deze uitgave is een herdruk van de door Charles de la Rue verzorgde tekst uit de zeventiende eeuw, Charles de la Rue (1643-1725), die zich ook wel Carolus Ruaeus noemde, was Jezuïet. Hij werd beroemd met een Latijns gedicht op de overwinningen van Lodewijk XIV, dat Pierre Corneille vertaald aan de koning heeft aangeboden. De la Rue schreef ook later nog Latijnse verzen en treurspelen. Zelf was hij graag naar Canada gegaan om de Indianen te bekeren, maar zijn superieuren droegen hem op in Frankrijk te prediken. Drie jaar lang deed hij missiewerk onder de protestanten van Languedoc. Later werd hij hoogleraar in de oude talen en de welsprekendheid. Zijn Virgiliuseditie zal dus wel bedoeld zijn als studieboek
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1479
€  40.00

 
N.N.
Carel Godfried Withuys
N.N., Carel Godfried Withuys, portret / kniestuk, originele fotografie, (1860)., Het portret staat tegenover de (ontbrekende) titelpagina van een bundel 'Najaars-ooft'. Hierin staan bijdragen van zo'n 25 Nederlandse dichters. Het eerste gedicht, een dramatische dialoog / monoloog getiteld 'Wanhoop in eenzaamheid', is van Withuys. Verderop staat Withuys' tweede bijdrage, 'De Conscrit', kamerspel in één bedrijf. De bundel bevat werk van (meestal oude) dichters en een enkele dichteres. Het tweede stuk van Withuys is gedateerd Juli 1860 en Withuys is van 1794. L. van den Broek is in 1860 55 jaar. Het boekje moet in het najaar van 1860 zijn verschenen. De laatste bijdrage is van de minstreel van Kennemerland (Hofdijk?) en is van oktober 1860., afbeelding / bijwerk / papier: 6,7 x 5,8 / 14 x 9 / 19 x 12,5 cm, De echte fotografie is op een stevig gegraveerd stuk papier geplakt, waarop een rechthoekig passe-partout met ronde hoeken is gedrukt met 'gouden' ornamenten onder en boven. Onderaan staat de handtekening van de dichter in facsimile. Withuys is tegenwoordig totaal vergeten. Wat overigens weinig zegt: zelfs van Tollens, die destijds de enige echte nationale dichter was, weet geen mens iets af. Wat men nog over Withuys lezen kan, is een anekdote die Ten Brink vertelt. Withuys werd in 1849 met andere hoge ambtenaren aan het hof ontvangen. Daar bleek dat de koning nooit van dichter Withuys had gehoord. Verontwaardigd riep de miskende dichterprins later in een gezelschap uit: Mijn God! meneer! Z.M. kende Withuys niet!, Het portret is aan de randen wat bruin. Links onder en vouwtje in 't papier. De foto wordt succesvol beschermd door en semi-transparant velletje papier dat vol bruine vochtvlekjes zit.De bloemlezing is gebonden in een voorop en op de rug vergulde groene linnen gestempelde band. De rug is grotendeels los. De inhoud is compleet op de titelpagina en eventueel voorwerk na., Deze portretfoto toont de negentiende-eeuwse, in zijn eigen ogen nationale dichter Withuys, die zijn werkdagen sleet als directeur der Landsdrukkerij. Hij staat enigszins met de rechterzijde naar voren en met het gezicht naar de toeschouwer. Withuys leunt met de linker elleboog op een piëdestal, waarvan hij juist speciaal voor de fotograaf lijkt afgetreden of afgevallen., Dit bundeltje is niet aanwezig in de grote bibliotheken in Nederland., Ten Brink Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw III, 352
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 561
€  25.00

 
N.N.
Celide, Marquisinne de Bliville
N.N., Celide, Marquisinne de Bliville, ovaal portret, borstbeeld links, kopergravure, naar een gegraveerd portret van Zoetje Gerbrants, de Hollandsche Pamela, door een eveneens anonieme graveur, naar een tekening van J.C.Philips uit 1754, (Amsterdam), (J.B.Elwe), (1781/1784), portret / prent / drukmoet / papier: 6,6 x 4,9 / 12,9 x 7,1 / 14,6 x 9,1 / 20,7 x 12,6 cm, Fris exemplaar met brede marges. Niet uit een boek verwijderd, Het portret van de romanheldin is gevat in een brede gegraveerde 'stenen of houten' lijst met daarop haar naam als randschrift Dit 'schilderij' rust op een 'houten' betimmering of lambrisering) met daaronder een cartouche waarop vermeld staat: 'Geschiedenis van de Marquisinne de Bliville'. Achter de lijst is behang gesuggereerd, zodat het geheel een afbeelding is van een portret dat in een deftig huis hangt. De geportretteerde is gekleed in een zeer laag uitgesneden geborduurd lijfje, dat is afgezet met kant. Om haar schouders is een mantel gedrapeerd. Het krullende haar is in de nek tot een staart geboden die op de linker schouder ligt. Om de hals, in de oren en in het haar zien we kostbare sieraden, Niet bij Muller of Van Someren. Van Someren (1970) noemt wel het portret van Zoetje Gerbrants. de heldin van een Nederlandse roman in brieven uit 1754, die volgens de anonieme schrijver van het voorwoord geen roman is, maar werkelijkheid. De Hollandsche Pamela of de Zegenpralende deugd, heet het boek. Hierin worden aan de hand van gemeenzame brieven en ander materiaal de wonderbare gevallen en ontmoetingen van Zoetje Gerbrants beschreven. Zoetje was een geringe dogter, die door haar schoonheid, vriendelijkheid en deugd wist op te klimmen tot de rang van gravin, Célide is de heldin van een zeldzame Franse roman uit 1775, geschreven door Mademoiselle M**** (Mademoiselle Motte). Ons prentje is gemaakt voor de vertaling ervan: De zeldzaame en verbaazende lotgevallen van Celide, Amsteldam, J.B.Elwe, 1781 of 1784
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2168
€  25.00

 
(FRANÇOIS VAN BLEYSWIJCK)
Corn. Grapheus, secretarius Antverpiensis
(François van Bleyswijck), Corn. Grapheus, secretarius Antverpiensis, portret te halven lijve van achter links, kopergravure, Natus Aº 1482 Denatus Aº 1558, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752), Prent die is gemaakt als illustratie voor het werk van Dan.Gerdes, Historia Reformationis sive Annales Evangelii seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaque reformatiae Accedunt varia .... monumenta, Groningae et Bremae, H.Spandaw et H.W.Rump,1744-1752, uitgave in 4º, 4 dln. Dit portret is opgenomen in deel III tegenover p 20, afbeelding / drukmoet / papier: 11 x 9,9 / 16,2 x 13 / 20,9 x 16,7 cm, Papier onafgesneden. Mooie afdruk, Van Someren I, p 168-169 vermeldt nog 23 soortgelijke portretten. Exemplaar in het Rijksmuseum, Grapheus was secretaris van Antwerpen in de perioden 1520-1521 en 1540-1558. In 1522 publicerde hij een geschrift van Luther, waarvoor hij in de gevangenis terecht kwam. Frans van Bleyswijck (1671-1746) was een Leids graveur die boekillustraties, waaronder veel portretten, op zijn naam heeft staan. Dit portret gaat terug op een ouder voorbeeld: 'n ets van Hendrik Hondius die is opgenomen in een uitgave van Jacobus Verheiden, getiteld Praestantium aliquot theologorum, qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies, Den Haag, 1602 en de Nederlandse vertaling ervan Afbeeldingen van sommighe in Godts Woort ervarene mannen, die bestreden hebben den roomschen antichrist, In 's Graven-Haghe by Beuckel Corneliszoon Nieuwlandt,1603
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2917
€  20.00

 
(N.N.)
Les costumes des dames Parisiennes ou l' Ami de la mode
(N.N.), Les costumes des dames Parisiennes ou l' Ami de la mode, Met gegraveerde titelpagina en 12 anonieme illustraties. De prentjes zijn zeer charmant en tonen momenten uit het dagelijks leven van dames en heren, die de nieuwste Parijse mode van het seizoen 1802/1803 dragen. We zien dames alleen thuis of op het land en dames die heren ontmoeten op een bal of in het park, A Paris, Rue St. Jacques Nº 31, chez Janet, (1802), (18) + 24 + (24) + 48 + (16 blanco) + 12 pp, 12º, (11,3 x 6,6 x 1,7 cm), In het oorspronkelijke rode marokijnen bandje. Eenvoudige vergulde versiering op de platten en iets uitbundiger versieringen op de rug. Het groen marokijnen rugschildje met de titel van het boekje is iets beschadigd. Blauwe schutblaadjes; blauw leeslint. Goud op snee. Ruggetje bovenaan iets beschadigd. Het almanakje kon worden gesloten door de bijbehorende stift door de drie op de platten bevestigde leren kokertjes te steken. Deze speciale 'Stylet de Minérale sans fin' ontbreekt. Goed exemplaar van een buitengewoon aardig en zeldzaam almanakje, Met potlood is op sommige blanco bladzijden geschreven in een kinderlijk oud cursief handschrift. Er staat bijvoorbeeld: 'Wat ik net geleert / v. den Berg bijbel'. En: 'Gontje Nijhof gij zijt bedankt van G.H.Blaauw 1812', Het almanakje begint met de Calendrier pour l' An Onzième de la République française (23 september 1802-17 september1803). Daarop volgen 24 pp zingbare gedichtjes op 12 modieuze thema's van Decence et Pudeur tot la Mode transparante. Nouveaux Mélanges curieux et intéressans sur la mode, le costume, etc in proza staan daarachter. Na drie blanco pp wordt uitgelegd hoe de daarachter gedrukte 'Secrétaire ou Dépositaire fidele et discret' werkt. Met een speciale stift kon men op dit speciale papier allerlei aantekeningen maken. Verder nog 16 blanco pp en 12 pp feestdagen en maanstanden in 1803, De KB bezit een miniatuur almanakje van deze Parijse uitgever in 128º (18 x 28 mm) eveneens in een rood marokijnen bandje: Le plus petit des almanachs pour l'année 1808. Janet is dan gevestigd op Rue St Jacques nummer 59, Op pp 4 en 40 in het secretaire-gedeelte staat een advertentie van uitgever Janet. Daarin beschrijft hij zichzelf als opvolger van C.Jubert, doreur sur cuire (aanbrenger van goud op leer) en leverancier van alle mogelijke bandjes voor almanakken. Ook heeft hij veel andere luxe galanterieën in voorraad en levert hij met elkaar verstrengelde letters in goud of beschilderd op portefeuilles en registers aan alle departementen en alle landen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1171
€  250.00

 
(BOOM, HARM)
Drie dagen op reis of Bentheim & Steinfurt door een Drentschen bril bekeken
(Boom, Harm), Drie dagen op reis of Bentheim & Steinfurt door een Drentschen bril bekeken, Tegenover de titelpagina een paginagrote litho (Steendruk van J.de Lange te Deventer) van Het Bentheimsche bad, Deventer, J.de Lange, 1843, (IV) + 107 + 1 blanco pp, 22 x 13,3 cm, In zeer goede staat. Gebonden in een zeer eenvoudige en zeer stevige halflinnen band. Het oorspronkelijke papieren omslag is op het voor- en achterplat geplakt. Rug van zwart linnen. Het eerste en het laatste blaadje van het boekblok zijn enigszins verbruind oiv het lichtbruine schutblad. De illustratie is iets vergeeld, Met een bijdrage op rijm van A.L.Lesturgeon, gedateerd 16 oktober 1843. Dit humoristische reisverslag over de avonturen van 3 podagristen omvat 2 hoofdstukken van resp 71 en 36 bladzijden, Dit bekende werkje is schaars. Het is aanwezig in 4 grote Nederlandse bibliotheken, Met de 3 boeken met avonturen van de drie podagristen beginnen de Drenthse literatuur en de bestudering van de Drenthse cultuur. Dit is er 1 van de 3
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3477
€  90.00

 
N.N.
Elegantia, of Tydschrift van Mode, Luxe en Smaak, voor dames
N.N., Elegantia, of Tydschrift van Mode, Luxe en Smaak, voor dames, Met 2 netjes ingekleurde modeprenten (nummer 97 en 98) met beschrijving van de kapsels, de pélerine en het Costume de Bal, (Amsterdam), (Evert Maaskamp), 1810, Vierde Jaargang, nummer 37, January, 1810, 32 pp (1-32), 8º, (22,3 x 13 cm), katern A-D, Losse aflevering, die in het verleden uit een gebonden boek is gehaald. Hierdoor zit het bindwerk los, Artikel over Oost-Indië; Prins Bethje, eene historische anecdote; De familieportretten, eene vertelling (wordt vervolgd); De betwiste bruid; Modes te Parijs (5 pp). De onderschriften van de 2 platen, Over dit tijdschrift: Eveline Koolhaas-Grosfeld, De ontdekking van de Nederlander (2010), 267-268
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2499
€  35.00

 
N.N.
Elegantia, of Tydschrift van Mode, Luxe en Smaak, voor dames.
N.N., Elegantia, of Tydschrift van Mode, Luxe en Smaak, voor dames., Met 3 ingekleurde modeprenten (nummer 99, 100 en 101) met beschrijving van de Chapeaux en de Toques, het Costume de Bal en de Redingote, (Amsterdam), (Evert Maaskamp, 1810, Vierde Jaargang, nummer 37, February, 1810, 32 pp (33-40 en 49-72), 8º, )(22,3 x 13 cm, katernen E.F.G.H., Deze losse aflevering is in het verleden uit een gebonden boek gehaald. Hierdoor zit het bindwerk los, Iets over Lima, in Peru; Het lot van sommige groote vernuften; De familieportretten, eene vertelling (wordt vervolgd); Byzonderheden uit het leven van den beroemden toonkunstenaar Joseph Haydn; Modes (te Parijs: 5 pp); onderschriften van de 3 platen, Over dit tijdschrift: Eveline Koolhaas-Grosfeld, De ontdekking van de Nederlander (2010), 267-268
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2500
€  45.00

 
(HAAS, C.)
Elisabeth Königin von Preussen
(Haas, C.), Elisabeth Königin von Preussen, portret / te halven lijve rechts, kopergravure, Berlin, Löhmann, Febr(uari) (18)41, portret / prent / papier: 17,2 x 15,2 / 23,6 x 19,3 / 29,3 x 24 cm, Het portret is in goede staat. Rechts onder in de marge een vlekje op het papier. Brede marges, Elisabeth van Beieren, koningin van Pruisen, staat hier afgebeeld in een gezellige kamer met uitzicht op een tuin. Achter haar een schilderij van een kasteelruïne aan een rivier. Verder een grote spiegel met daarvoor een vaas met rozen. Rechts zien we onder een gordijn een verzameling planten met een Aäronskelk als pronkstuk. De koningin is gekleed in een zeer laag uitgesneden japon. Ze draagt een parelsnoer om de hals en een shawl om het middel. In de rechterhand heeft ze een roos. Ze kijkt dromerig naar links. Toen deze prent werd gepubliceerd was haar man Friedrich Wilhelm, ruim een half jaar koning van Pruisen., In februari 1841 is bij dezelfde uitgever een pendant gepubliceerd: het portret van Friedrich Wilhelm IV, Elisabeth (Elise) Ludovika van Beieren (1801-1873) was met haar zus Amalie de eerste tweeling van Maximiliaan I Jozef, koning van Beieren. Zij trouwde in 1823 met Friedrich Wilhelm van Pruisen, die in 1840 de vierde koning van die naam werd. Zij was van huis uit katholiek en weigerde lange tijd de staatsgodsdienst van Pruisen aan te nemen. Het echtpaar had geen kinderen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 899
€  20.00

 
N.N
Evangelische reispas voor den Christen naar het Koningrijk der Hemelen
N.N, Evangelische reispas voor den Christen naar het Koningrijk der Hemelen, steendruk, (Heusden?), L.W.Hasselman?), (ca 1850?), 1 blad fº (43,4 x 33 cm), Een zeer gehavend exemplaar. Het is lange tijd twee keer gevouwen geweest en als gevolg daarvan zijn de vouwen doorgesleten. Met verkeerd plakband en ander materiaal zijn de losse delen aan elkaar geplakt, Bedrukt in 2 kolommen. Links staat het Signalement: Naam van den reiziger (Een Christen), Ouders (God als Vader, het hemelsch Jeruzalem als Moeder), Geboorteplaats (Op de vlakte des velds) enz enz. Rechts staan teksten: Bevel aan mijne gedienstige geesten, Waarschuwing aan de kinderen dezer wereld (Ieder die dezen vreemdeling aantreft op zijnen weg, wachte zich hem moeite aan te doen, men late hen doortrekken in vrede; want hoort mijn woord: 'Die hem aanraakt, raakt mijn oogappel aan,' enz) Toespraak aan den reiziger en Ontboezeming van den Reiziger. Deze teksten zitten in een gedrukt kader van ornamenten, De gegevens over drukker en jaar van uitgave zijn overgenomen uit de NCC-beschrijving. Daar staat: Getekend L.W.Hasselman. Van dit paspoort wordt in de grote Nederlandse bibliotheken 1 exemplaar bewaard. In de KB, L.W.Hasselman vestigde in 1851 in Nieuwendijk (in de beurt van Heusden) het Hasselman-instituut, een kostschool voor Christelijk onderwijs in de geest van de Afscheiding. Het is onduidelijk of deze reispas in het bezit is geweest van meester Hasselman of dat deze dit paspoort in Heusden heeft laten drukken. Misschien heeft het in het Hasselman-instituut aan de muur gehangen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2064
€  25.00

 
N.N.
Ferino. Divisions-General
N.N., Ferino. Divisions-General, portret in ovale lijst, borstbeeld en profil naar links, gravure, (Göttingen), (Dieterichschen Buchhhandlung), (1801), Dit portret is gemaakt voor de Revolutions-Almanach von 1802, Göttingen, in der Dieterichschen Buchhandlung, (1801). Het is in de meeste exemplaren tegenover bladzij 24 te vinden. Dit item is waarschijnlijk ook afkomstig uit een exemplaar van die almanak, Portret / papier: 6,7 x 5,4 / 11,2 x 7,3 cm, Goed exemplaar. Aan de twee bovenhoekjes op een stuk stevig papier geplakt, Generaal Ferino heeft het haar opzij onderaan gekruld en draagt een haarzakje met een strik op de rug. Hij is gekleed in een uniformjas met grote epauletten, waaronder een wit hemd en een strak om de hals zittende zwarte halsdoek, De Revolutions-Almanach verscheen van 1793 tot en met 1803 en werd geredigeerd door Heinrich August Ottokar Reichard (1751-1828) uit Gotha. Hij was fel tegenstander van de Franse Revolutie, ijverig vrijmetselaar en enige tijd lid van de illuminatenorde, Ferino was afkomstig uit Italië, maar kwam na de revolutie naar Frankrijk. Hij diende daar in het Franse leger vanaf 1792. Onder Napoleon bleef hij actief als militair en kreeg hij het commando over de achtste divisie. Hij was gouverneur van Antwerpen, senator en Comte de l'Empire (1808). In 1813 bemoeide hij zich met de opbouw van de Hollandse Nationale Garde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1679
€  7.50

 
N.N.
Franklin
N.N., Franklin, portret / borstbeeld links, krijtlitho, Vrij naar een gegraveerd portret door J.Thomson uit 1805 naar een geschilderd portret van J.A.Duplessis (ca 1785). Thomson heeft de deftige kledij op het portret van Duplessis vervangen door een eenvoudige jas met bontkraag. Op een geschilderd portret van Greuze draagt Franklin een dure kamerjas met bont afgezet. De Nederlandse anonieme lithograaf heeft dus duidelijk gewerkt naar het portret van Thomson. Daarbij is het portret gespiegeld, La Haye, van Lier frères, (1839-1847), portret / portret + onderschrift / papier: 8,5 x 9,1 / 11,5 x 9,1 / 22,1 x 15,7 cm, Het portret is in goede staat. Het papier waarop het gedrukt is, heeft bruine randjes. Rechts wat bijna onzichtbare vochtvlekjes. Enkele minieme scheurtjes aan de linker rand, De nu nog altijd beroemde en destijds in Frankrijk zeer bewonderde Benjamin Franklin is afgebeeld als een eenvoudig man. Hij draagt geen pruik en zijn eigen haar valt in krullen op de schouders van zijn jas. Bovenop het hoofd is hij zo goed als kaal. Franklink draagt een dikke donkere jas met bontkraag. Daaronder een eenvoudig wit hemd met jabot. Hij kijkt de toeschouwer enigszins van terzijde aan, Muller (1726) vermeldt een portret borstbeeld links door (J.)E.Haid (zwarte-kunstprent in kleuren). Maar op die prent uit 1778 draagt Franklin een weelderige pruik, Benjamin Franklin (1706-1790) uit Boston in Brits Amerika was drukker, uitgever en bibliotheekhouder. Hij deed ook wetenschappelijke experimenten en vond in 1752 de bliksemafleider uit. Vanaf 1750 was hij actief in de politiek. In de periode 1777-1785 woonde Franklin in Parijs. Daar maakte hij propaganda voor de Verenigde Staten. In Parijs droeg men hem op handen en werd hij bewonderd om zijn eenvoudige bruine kleding en grof schoeisel. Zijn 'zwarte zijden' of cylinderhoed werd in Europa symbool van liberale, libertijnse en revolutionaire opvattingen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1838
€  10.00

 
N.N.
Geestig en geestelijke?
N.N., Geestig en geestelijke?, ovaal portret / borstbeeld / met bijwerk, kopergravure, proefdruk, z.pl., z.uitg., (ca 1790?)., portret / prent / papier: 10 x 8,9 (ovaal) / 16,4 x 10,6 / 22,3 x 16,1 / 29 x 23,4 cm., Onafgesneden afdruk. Papier is aan de uiterste rechter rand iets bruin., Een vriendelijk lachende geleerde man (predikant of hoogleraar?) in het zwart met een mantel om de schouders en op het hoofd een lange ouderwetse pruik, die iets verder dan de schouders reikt. Onder de afbeelding enkele attributen: twee ganzeveren, twee boeken, een inktpot en een blanco vel papier. Daaronder een plaquette met ruimte voor de naam en de kwaliteiten van de geportretteerde, die in een later drukstadium worden toegevoegd, maar hier dus ontbreken.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 021
€  25.00

 
N.N.
C.F.Gellert's Bijdragen tot de brieven
N.N., C.F.Gellert's Bijdragen tot de brieven, (portret van Gellert in medaillon, gegraveerd door G.Konsé), Te Amsteldam, Bij Gerbrand Roos, 1794, Gebonden in een band met C.F.Gellert's Verhandelingen over de fabelen en vertelsels en over het aandoenlyke in de tooneelspellen, uitgegeven door Isaac de Jongh in 1785, VIII + 103 + (3 blanco), pp, 8º, Gebonden in een halfleren band met sierpapier op de platten. Gedrukt op papier van zeer goede kwaliteit. Fris exemplaar., Eerste bijdrage: voorrede van de ongenoemde uitgever en 29 brieven van Gellert aan E.S.J.Borchward. De tweede bijdrage tot Gellerts brieven begint ook met een inleiding en bevat verder 24 brieven gericht aan Carel Willem Christiaan, Baron von Craussen., Deze uitgave staat niet vermeld in STCN of Picarta. Dus vermoedelijk is er in de grote Nederlandse bibliotheken gen exemplaar voorhanden. Gerbrand Roos heeft deze brieven waarschijnlijk als extraatje toegevoegd aan zijn heruitgave samen met Johannes Weege van Gellerts Verhandelingen over de fabelen en vertelsels in 1793. In het convoluut waarin deze brieven zijn gebonden, zit tussen het aan deze uitgave voorafgaande werk en deze brieven een Franse titelpagina.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 329b
€  75.00

 
N.N.
Gerard van Schuylenborgh
N.N., Gerard van Schuylenborgh, portret te halven lijve links in een toog, kopergravure, 5-Regelig onderschrift met biografische gegevens, z.pl, z.uitg., z.j., portret / afbeelding / drukmoet / papier: 12,1 x 10,9 / 20,8 x 15 / 22,1 x 15,9 /35,7 x 25,2 cm, Redelijk goede afdruk. Papier onafgesneden. Tamelijk dun papier. Veel bruine vlekjes, maar weinig in de afbeelding. Enkele vouwen in de marge boven het portret, Deze predikant komt buitengewoon eenvoudig over. Hij heeft geen pruik op, maar draagt het eigen, tamelijk dunne, haar los tot ver over de schouders. Hij is eenvoudig gekleed in een jas met daarover een mantel en draagt een bef. Zijn rechter hand heeft hij in een enigszins onnatuurlijke houding: vermoedelijk maakt hij een zegenend gebaar. Dit portret is niet vervaardigd door een groot kunstenaar, Van Someren 5052
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2394
€  15.00

 
N.N.
De gesteeurde Hollantsche Leevw. Ofte het Belegerde Amserdam, Sijnde een korte beschrijvinge van het geene datter voorgevallen is, tusschen sijn Hoogheyt de Prince van Orangie, en de Stadt Amsterdam. Voorgesteldt in een t'samenspraeck tusschen Vier Persoonen: een Haeghsche Bode, en een Gebooren Amsterdammer met een Borger en een Waerdt
N.N., De gesteeurde Hollantsche Leevw. Ofte het Belegerde Amserdam, Sijnde een korte beschrijvinge van het geene datter voorgevallen is, tusschen sijn Hoogheyt de Prince van Orangie, en de Stadt Amsterdam. Voorgesteldt in een t'samenspraeck tusschen Vier Persoonen: een Haeghsche Bode, en een Gebooren Amsterdammer met een Borger en een Waerdt, Op de titelpagina een vignet met een gezicht vanaf het IJ met zeilschepen op de stad Amsterdam met stadsmuur en torens. Links boven: het wapen van Holland en rechts dat van Amsterdam, z.pl., z.uitg., Gedruckt in't Iaer ons Heeren 1650, 26 pp, 4º, 19,4 x 15,7 cm, A-C4 D2, Ingenaaid in een papieren omslag met kievitsmarmering. Papier onafgesneden. Voor de conversatie tussen de 4 heren in een Amsterdamse herberg heeft de drukker een gotische letter gebruikt. Enkele officiële stukken zijn in Romeinse letters gedrukt. Het gesprek is goed leesbaar. De brief, ondertekend P.D.G.H. is vanwege de kleine lettertjes minder makkelijk te lezen zonder bril, Dit pamflet bevat een gesprek over de aanslag van stadhouder Prins Willem II op Amsterdam. Zoals in latere drukken op de titelpagina wordt aangegeven, maar in deze eerste druk niet, staat op de laatste bladzij een Brief van den Haeghsche Bode aen den Amsterdammer, hem verwittigende het subijt afsterven van Sijn Hoogheyt den Heere Prins Wilhelm van Orangien, den 6 November, 1650, Knuttel 6865
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 3483
€  75.00

 
(DIVERSE AUTEURS)
Gezelschaps-Liederen. Voor den Beschaafden Stand
(Diverse auteurs), Gezelschaps-Liederen. Voor den Beschaafden Stand, (vignet: stilleven van een lier en twee andere attributen), Tweede druk, Amsterdam, bij M.Westerman, 1829., 140 + III + (I blanco) pp, 16º, (11,3 x 7,8 cm)., In oorspronkelijke blind kartonnen bandje met sierpapier dat op het voor- en achterplat op veel plekjes is afgesleten en op de rug eveneens. Het bindwerk is op veel plaatsen los. Veel vlekken op het papier. Verder een keurig exemplaar., naam van de tegenwoordige eigenaar op schutblad, De bundel bevat de tekst van 47 Liederen. Bij de meeste staat een zangwijs die in die tijd iedereen kende. De auteurs van de opgenomen teksten worden niet genoemd, maar wel bedankt. De uitgever, zelf dichter, constateert in het Berigt, dat er 'een gebrek bestaat aan zoodanige gezangen, welke een gezelschap achtervolgend kunnen bezig houden'. Hij hoopt met dit boekje in de behoefte te voorzien. Van vier liedjes is de muziek bij de uitgever verkrijgbaar; daarvan zijn er twee van J.W.Wilms en een van Sundorf., De eerste druk van dit liedboekje is verschenen bij Maarten Westerman in 1828. Van die druk zijn in de grote Nederlandse bibliotheken twee exemplaren aanwezig. Deze tweede druk wordt niet op Picarta vermeld.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 872
€  25.00

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Volgende pag.