gevonden: 256 boeken op 18 pagina's. Dit is pagina 8
Vorige pag. - Volgende pag.

 
HEEROMA, K.
Sonnetten.
[Oegstgeest in eigen beheer], In signio piscium, 1944. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt in een oplage van 125 genummerde exemplaren. 1e druk.In het geheim gedrukt tijdens de nazi-bezetting. Marten Kolkman is een pseudoniem van Klaas Hanzen Heeroma. De Jong 462.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 18999
€  15.00

 
HEIJE, JAN PIETER
Kleine bloemlezing uit de gedichten van dr. J.P. Heije.
Amsterdam, Nederlandsche Uitg. Mij [= Laren, A.G. Schoonderbeek, 1944]. Genaaid met koordje. Net exemplaar.Mooi oorlogsuitgaafje, clandestien uitgegeven onder de nazi-bezetting. Voorin staat gedrukt 'Bibliophiele uitgave in 19de eeuwsche uitvoering voor vrienden der Vrijheid'. En het betreft inderdaad gedichten die overvloeijen van vaderlandsliefde en verlangen naar vrijheid. De Jong 385.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 273319
€  16.00

 HELMAN, ALBERT, Sebastiaan. Gesneden en gedrukt door Pieter Starreveld. (Met 2 originele linosneden in kleuren door Pieter Starreveld).
HELMAN, ALBERT
Sebastiaan. Gesneden en gedrukt door Pieter Starreveld. (Met 2 originele linosneden in kleuren door Pieter Starreveld).
[Amsterdam], Pieter Starreveld, 1944. 38 x 26 cm. Vouwblad. 4 p. Gedrukt in rood, blauw en zwart in een kleine oplage. 1e druk. Enkele vlekjes en een gaatje in het papier.Opmerkelijke publicatie met twee veelkleurige linosneden, in moeilijke omstandigheden geproduceerd tijdens de Duitse bezetting. De tekst is niet gezet, maar getekend! Eén van de genummerde en door Starreveld in potlood gesigneerde exemplaren. De Jong 375.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 259986
€  95.00

 
HERINGA, P.M. (ALS:) H.G. LIEBENTRAU
Forecast.
[Yde], Pim Witteveen, [1988]. Vouwblad in omslag. Met de hand gezet en gedrukt in een oplage van 50 exemplaren.Omslagtitel: Perseveranter, een motto van Heringa (1945-1987).
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 22314
€  35.00

 
HERMANS, W.F.
(Vijf gedichten).
P. 76-78 in: Parade der profeten. Literair tijdschrift. Poëzie-nummer. (1945). Geniet en met touw genaaid. (120) p. Geïllustreerd. Gedrukt in een beperkte, genummerde oplage (dit is nummer 19). 2e, herziene druk.Opnieuw gepagineerde, herziene druk van het poëzienummer (jrg. 1, afl. 7-8-9 (oktober-november-december 1944)), gedateerd 'Februari 1945'. Gesigneerd door de driekoppige redactie: Ad. van Noppen, Jan Praas en Carla Scheidler. De Jong 998. Janssen/ Delvigne 31.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 250332
€  150.00

 
HEUS, PIET
Collectie van twee handschriften en twee typoscripten.
1. Affect-extract. (Proza-schets). 22 x 17 cm. 5 bladen handschrift in zelfgemaakt cahier. Opgedragen 'Aan Maarten Kapteyn' en gedateerd 'Den Haag Oct.-Nov. 1945'.2. Rozen op Loog. Gedichten. 22 x 17 cm. 14 bladen in handschrift in zelfgemaakt cahier. 24 p. beschreven. Jaren veertig.3. Niemandsland. (Gedichten). 28 x 21 cm. 14 bladen doorslag van typoscript, eenzijdig. Jaren zestig?4. Zwerfstenen. 1967-1968. (Gedichten). 28 x 21 cm. 11 bladen waarvan 8 doorslag typoscript, eenzijdig.Piet Heus (1917-1986) schreef kinderboeken in de jaren vijftig en ook veel poëzie, waarvan een deel bij De Beuk gepubliceerd werd. Of deze cycli en de prozaschets gepubliceerd zijn, kan ik niet nagaan.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 271411
€  50.00
Catalogus: Manuscript

 (HOES, F.). HILDEBRAND, Hoe warm het was en hoe ver. (Illegale oorlogsuitgave).
(HOES, F.). HILDEBRAND
Hoe warm het was en hoe ver. (Illegale oorlogsuitgave).
Amsterdam, F. Last & Co. (= F. Hoes), 1943. 26 x 17 cm. Halfperkament. 52 p. Niet afgesneden. Gedrukt in 250 genummerde exemplaren. 1e druk. Mooie conditie.Inhoudelijk interessante illegale uitgave, een van de vele arbeidsintensieve mystificaties van drukker Franso Hoes! Dit boek heeft niets met Beets te maken, en is niet gemaakt door Joan Bleau (inclusief drukfout) of de fictieve Hendrick Denbinder van Delft, zoals het colofon wil doen geloven. De tekst is een een gedeeltelijke herdruk van het boek 's-Gravenhage en Amsterdam. Roemrijke herinnering aan de gedenkwaardige dagen van den 12den tot den 30sten November [1813] van Hendrik Zeeman, een enthousiast geschreven ooggetuigeverslag van de verdrijving van de Fransen in 1813, vol saillante overeenkomsten met de Duitse bezetting van 130 jaar later. De Jong 387.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 274601
€  25.00

 
HOOFT, P.C., E.A.
Lichtpuntjes. Tien vrolijke gedichten.
Gouda, De Poolpers, 1944. Ingenaaid met omslag. 20 p. 1e druk. Deels wat verbruind.Bloemlezing van oudere poëzie, behalve Hooft o.a. Vondel, Bredero, Poirters, Heiman Dullaert, Pieter Langendijk, maar ook de Tachtiger Jac. van Looy. Clandestiene oorlogsuitgave, volgens het colofon 'bij gebreke van gas en electriciteit, op de handpers gedrukt op "Pannekoek" (resp. Hollands vergé) papier en geheel met de hand afgewerkt.' De twee varianten van deze editie. Het exemplaar op Hollands vergé is ruim een halve centimeter breder dan zijn broertje op Pannekoek. De Jong 506.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 263966
€  20.00

 
HOORNIK, ED.
Nederland. (Rijmprent met een illustratie door Pam G. Rueter).
Amsterdam/ Antwerpen, Wereldbibliotheek, [1955]. Rijmprent. 47 x 23 cm. Gedrukt in rood, blauw en zwart. Tweezijdig. 1e druk.De opbrengst kwam in zijn geheel ten goede aan de familie van oorlogsslachtoffers onder de Nederlandse letterkundigen.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 18892
€  15.00

 
HOORNIK, ED.
Tweespalt. (Met een portet van de dichter door A.C. Willink).
[Den Haag], Mansarde Pers, [1943]. Ingenaaid. 24 p. Gedrukt in blauw en zwart [in een oplage van 750 exemplaren]. Met portret van de auteur. 1e druk.Introverte oorlogsgedichten met fraaie typografie. Met in het handschrift van uitgever Bert Bakker, éen van de oprichters van de Mansarde Pers: 'Geschenk van de Mansarde/ 22/2 '44'. De Jong 402.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 17841
€  20.00

 
HUF, PAUL
Nederlanders, weest gewaarschuwd!
[Amsterdam], (De Bezige Bij, 1945). Rijmprent. 32 x 24 cm. 4 p. Gedicht met twee illustraties van C.A. Bantzinger. Gedrukt in rood en zwart. 1e druk.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 253215
€  18.00

 
(ROMIJN, JAC.P., ALS:) INDENHAECK, W.
Kleine Kerstkroniek 1944.
(Utrecht), eigen beheer, 1945. Serie De Handpalm No. 2. 10,5 x 6,5 cm. Geniet. 16 p. Gedrukt in 100 genummerde exemplaren. 1e druk. Iets verbleekt.Het kleinste clandestientje: een miniboekje gedrukt in april 1945 'bij de nadering der bevrijders'. In het colofon onthult Romijn zijn uitgeversactiviteiten. De Jong 418.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 262492
€  25.00

 
(LEHMANN, LOUIS TH.). ISMA'ILI, KEMAL
Rubaiat. Translated by Martin Holme. Edited by W. Indenhaeck, Stadskanaal.
Stadskanaal, W. Indenhaeck [= Utrecht, Jac.P. Romijn], 1945. Miniboekje. 13 x 9 cm. Geniet. 8 p. Gezet uit de Hollandsche Mediaeval en gedrukt in 125 genummerde exemplaren. 1e druk. Omslag deels verbleekt.Clandestiene oorlogsuitgave, en dit is waarlijk een gemaskerd boekje: de gedichten van de 13e-eeuwse dichter Kamal ud-Din Ismail uit Isfahan werden uit het Frans (niet uit het Duits, zoals wel geschreven wordt) in het Engels vertaald door Louis Th. Lehmann onder de schuilnaam Martin Holme, en in Utrecht uitgegeven door Jaap Romijn in het voorjaar van 1945. Omdat papier schaars was geworden, werden de boeken die Romijn uitgaf heel klein (de 'Handpalmreeks'), misschien zijn het snijresten van andere boeken. Voorzien van een handgeschreven correctie in het laatste kwatrijn (zoals bij meer exemplaren voorkomt). De Jong 444.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 262546
€  25.00

 (BLAUWE LUCHT). JACOBS, JAN W., Gedichten. (Collectie in één band van Jan Kooijman).
(BLAUWE LUCHT). JACOBS, JAN W.
Gedichten. (Collectie in één band van Jan Kooijman).
Eenvoudige (wat gevlekte) blauwe linnen band met opdruk 'Gedichten'. Alle omslagen meegebonden. Rug aan beide kanten gebarsten.1. Jan W. JACOBS: Voor vrede en vrijheid. Een bundel verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. 375 genummerde exemplaren.2. Jan W. JACOBS: Gedachten zijn vrij! Gedichten van Piet van Amersfoort [ps. van Jan W. Jacobs]. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. 375 genummerde exemplaren. [Illegale uitgave].3. Jan W. JACOBS: Harts appèl. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1946. 600 genummerde exemplaren.4. Cor DON: Want in de golven. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1946. 400 genummerde exemplaren.5. Cor DON: Noorden vóór! Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1946. 400 exemplaren.6. Jaap van YPEREN: Vlaardingen. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. 375 genummerde exemplaren.7. Willem van IEPENDAAL: Speldeprikken. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1946. 1000 exemplaren.8. Ru le CAVELIER: Mandaat. Eenige verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. 375 genummerde exemplaren.9. Hugo HUYGEN: Waaiende bladeren. Een vlaag gedichten (...). Amsterdam, Blauwe Lucht, 1946. 375 genummerde exemplaren.10. Ankie PEYPERS: Zeventien. Verzen. Amsterdam, Blauwe Lucht, 1946. [Debuut].Met ingeplakt exlibris van Jan Kooijman en verschillende ingeplakte herdenkingsartikeltjes over Jacobs. Ook met ingeplakte handgeschreven brief van Jacobs aan Kooijman, gedateerd '23-10-'63', voornamelijk bestaand uit een ontroerend gedicht over de herinnering aan het eten van broodjes in 'het druk croquettenrijk' met de andere dichters die bij de Arbeiderpers aan het Hekelveld werkten. Ru Cavelier en Kooijman (''t meest vervlaamst van ons gezellen,/ genoeglijk hartenaas van ons mandaat,/ genoot het meest als wie genieten laat/ en droomde kauwend stil van Brugge en Gezelle'. Dit boek is een monumentje van de vriendschap tussen de socialistische dichters die zich verenigd hadden in de 'Blauwe Lucht', zo genoemd naar het streepje hemel dat te zien was door de tralies waarachter Guurtje, de vrouw van Jan Jacobs was opgesloten door de nazi's.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 277315
€  120.00

 
(BLAUWE LUCHT). JACOBS, JAN W.
Harts appèl. Verzen.
Amsterdam, Blauwe Lucht, 1945. Cahiersteek. 40 p. 600 exemplaren. 1e druk. Wat rood van het omslag is op de snede terechtgekomen.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 277353
€  15.00

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - Volgende pag.