gevonden: 256 boeken op 18 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

 (ROMIJN, JAC.P.). (SCHILDPADREEKS), 14 deeltjes (van de 27).
(ROMIJN, JAC.P.). (SCHILDPADREEKS)
14 deeltjes (van de 27).
[Utrecht, eigen beheer], 1943-1944. Elk boekje meet ca. 19 x 13 cm en heeft 32 p. Vaak met koord genaaid, soms ingenaaid.1. Frans Bastiaanse: Beeld en stroom. Gesigneerd. De Jong 69. 2. Hein de Bruin: Van kracht tot kracht. Gesigneerd. Tekening Toon van Ham. De Jong 124. 3. Jac. van Hattum: Neerlands taal. Gesigneerd. De Jong 364. 4. G. Kamphuis: Carmina sparsa. Gesigneerd. De Jong 446. 5. Gerard van Klinkenberg: Empedokles in ongenade. Gesigneerd. De Jong 461. 6. Sjoerd Leiker: De heksenmeester. Gesigneerd. Met illustratie van Fedde Weidema. Met mooi exlibris van G.H. ’s-Gravesande: de dood torst een stapel boeken. De Jong 497. 7. A.C. Leroy: Het stille woord. De Jong 501. 8. J.A. Rispens: De roep der aarde. Rilke-Nietzsche-variaties. Gesigneerd. De Jong 701. 9. J.A. Rispens: Over den mythischen achtergrond der litteratuur. De Jong 702. 10. Jac. P. Romijn: Zoo ging de oorlog voorbij. Gesigneerd. Illustratie Adine van Houten. De Jong 713. 11. Marius Valkhoff (vertaling): Roemeense Roversballaden. Gesigneerd. Omslag Rein van Looy. De Jong 703. 12. Rein Valkhoff (vertaling): Italiaansche sonnetten. Gesigneerd. Omslag E. Thoden van Velzen. De Jong 421. 13. Niek Verhaagen: En zij zagen dat zij naakt waren. Gesigneerd. Met illustraties van C.A.B. Bantzinger. Voorin de handtekening van Jan Spierdijk. De Jong 845. 14. Ab Visser: Bezet gebied. Gesigneerd. Omslag in tweeën gescheurd. De Jong 879. De dichter Jaap Romijn (1912-1986), later uitgever bij Bruna en daarna directeur van museum Princessehof in Leeuwarden, was sterk actief in de ondergrondse literatuur en in het verzet. De Schildpadreeks is een serie van 27 clandestien uitgegeven, keurig verzorgde boekjes, in 1943-1944 in het geheim gedrukt onder de bezetting door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog, elk in een oplage van circa 100-200 exemplaren. Typografische vormgeving A.A.M. Stols, gedrukt bij de Haagse drukkerij Trio (waar Stols in die periode aan verbonden was). Er is veel poëzie bij, zowel clandestien (neutraal) als illegaal (anti-Duits).
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 276869
€  150.00

 
[MOLEN, GEZINA H.J. VAN DER, (&) H.M. VAN RANDWIJK]
Bezettingsrecht. (&) Tenzij...
Zonder plaats of uitgever, maar dit is een illegale publicatie van de groep Hamelink-Scheps uit 1942. Zonder omslag of titelblad, zoals uitgegeven. 32 p. Clandestiene herdruk. Wat roestvlekkig en aan de rand gekreukt.Zie catalogus van pamfletten 1940-1945 (L.E. Winkel), no. 23. Deze druk bevat ook het in februari 1942 uitgegeven Tenzij ... Een ernstig beroep op het geweten van het Nederlandsche volk, door H.M. van Randwijk. Zeldzame en kwetsbare illegale uitgave.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 264032
€  25.00

 (DE BEZIGE BIJ), De Bezige Bij. De vrije uitgeverij.
(DE BEZIGE BIJ)
De Bezige Bij. De vrije uitgeverij.
Affiche. 1945. 64,5 x 43,0 cm. Gedrukt door J. van Boekhoven in Utrecht. Viermaal gevouwen (geweest), wat randschade, rechteronderhoekje ontbreekt.Iconisch en kleurrijk, door Fedde Weidema ontworpen affiche: een reuzenbij bevrijdt zich en vliegt op uit een boek.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 275581
€  25.00

 [AAFJES, BERTUS], Boeren. Open brief van het land.
[AAFJES, BERTUS]
Boeren. Open brief van het land.
[Amsterdam, A.A. Balkema,] 1945. Geniet. (8) p. [Gedrukt in een oplage van ongeveer 500 exemplaren.] 1e druk. Goed exemplaar.Mooi uitgaafje, anoniem uitgegeven, gedateerd 'Terband, Januari '45'. Felle dichterlijke aanklacht tegen de boeren die hun eten in de oorlogswinter niet wilden delen met de hongerigen uit de stad. De Jong 95.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 30265
€  15.00

 (WERKMAN, H.N.). [VISSER, AB], Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger].
(WERKMAN, H.N.). [VISSER, AB]
Bos-idylle. Naar een 18e eeuwse gravure. [Met een frontispice van C.A.B. Bantzinger].
[Groningen], In agris occupatis [A.Th. Mooij, W.H. Nagel en W.H. Overbeek], 1944. Ingenaaid. 16 p. Gedrukt [door H.N. Werkman] in paars en zwart in een oplage van 310 exemplaren. 1e druk. Omslag deels minimaal verbruind.Escapisme naar erotische tijden: 'Agatha vleit zich aan mijn zijde,/ Al is het aarzlend en beschroomd.' Clandestiene oorlogsuitgave, ongenummerd exemplaar. Van de 200 Romeins genummerde exemplaren zijn er 132 na inbeslagname door de Duitsers vernietigd, waarmee de totale oplage niet op 310, maar 178 exemplaren uitkomt. Volière-reeks 12. De Jong 99. Dekkers G-256.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 25127
€  65.00

 
(DRUKKERIJ TRIO).
Collectie van 8 efemere publicaties (1945-1948).
Den Haag, Drukkerij Trio, 1945-48. Gemiddeld 7 x 9,5 cm. In twee kleuren gedrukt op gekleurd papier van goede kwaliteit. Drie gevouwen blaadjes, vier plano's en een leporello.Kleine publicaties die wellicht bij zakelijke post werden gevoegd, met citaten (o.a. van Horatius, Napoleon, Omar Khayyam en Vondel) om ook na de oorlog de moed erin te houden. Onder andere een aankondiging dat Trio weer functioneert (juni 1945) en het opstelletje 'Laurens Koster gehuldigd door een koekebakker' met afbeelding van een nieuwe koek in oude vorm gebakken!
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 275077
€  45.00

 
[HELLINGA, W.G]
Dies noctesque. (Met tekeningen van Fred Carasso).
[Amsterdam], (Vijf Ponden Pers, 1943). 28 x 23 cm. Ingenaaid met (deels licht verkleurd) omslag. Onafgesneden. XXXII p. Gezet uit de Goudy Bold en gedrukt door Meijer in Wormerveer on een oplage van 50 exemplaren. 1e druk. Bovenzijde uitstekend omslag licht rafelig.Anoniem verschenen poëziebundel. De titel betekent 'Dagen en nachten'. De dichter, taalkundige en boekhistoricus Wytze Gerbens Hellinga (1908-1985) was de bedenker van de Vijf Ponden Pers. De Jong 191.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 4098
€  75.00

 
[KEULS, H.W.J.M.]
Doortocht. [Met een inleiding door Victor van Vriesland].
Amsterdam, (Vijf Ponden Pers), [1943]. Cahiersteek met omslag. (4), 12 p. [Gedrukt naar typografie van Dick Elffers in een oplage van 70 exemplaren]. Klein hapje uit onderzijde omslag.'Een harteklop slaat dag en nacht voorbij,/ Een lach bevrijdt van eeuwen slavernij'. Clandestiene poëziebundel uitgegeven ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de dichter Henricus Keuls (1883-1968), maar zonder vermelding van diens naam. De Jong 207. Ook leverbaar: exemplaar met ingescheurde rug en vlekjes op voorzijde omslag voor € 50.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 31356
€  75.00

 
(DRIEKONINGEN)
Dry Coninghen Leys. Uit Het Hofken der Geestelijcker Liedekens. Leuven 1577, thans, met houtsneden door Bert Bouman vercierd.
Den Haag, A.A.M. Stols, 1945. Cahiersteek. (12) p. Gedrukt in een oplage van 300 exemplaren. 1e druk.Nieuwjaarsgeschenk. Leverbaar in twee verschillende omslagen. Van Dijk 659.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 256934
€  15.00

 [SANDBERG, WILLEM], Experimenta typografica 3: Gnothi se auton.
[SANDBERG, WILLEM]
Experimenta typografica 3: Gnothi se auton.
(Amsterdam, Vijf Ponden Pers, 1945). Ingenaaid met een omslag van ruig, handgeschept Zaans Bord (met nummer 3 in rood aan de binnenkant). (32) p. Gezet door Frans Duwaer uit 17 lettertypen en gedrukt in een oplage van 100 genummerde [= 55 ongenummerde] exemplaren. 1e druk.Fragmenten van grote denkers: Klages, Nietzsche, Goethe, Gorki, Adolphe Prins, Ebner-Eschenbach, Pierre Abraham, Herakleitos, Shelley, Freud, Keyserling, Scheler en '?' in gevarieerde, eigenzinnige vormgeving van Willem Sandberg. De Oud-Griekse woorden 'Gnothi se auton', die u in Sandbergse scheurletters groeten op de titelpagina, betekenen 'Ken uzelf'. Het zetsel voor deze uitgave was gereed toen Frans Duwaer op 8 juni 1944 gearresteerd werd. Twee dagen later werd hij door de Duitsers geëxecuteerd. Maar het loodzetsel bleef bewaard en de uitgave verscheen in september 1945 voor de Vijf Ponden Pers. Het volgende deel in deze serie, Experimenta 2, verscheen pas in 1969. Vijf Ponden Pers. De Jong 259.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 203295
€  375.00

 
CAPITULATIE 1945
Foto's capitulatie-onderhandelingen Nederland. 5 mei 1945 te Wageningen.
(Wageningen, Drukkerij Gebr. Verweij, 1945). Oblong 13 x 20 cm. Mapje met uitgestanst maple-leaf, waarin 4 reproducties van foto's die genomen zijn buiten Hotel De Wereld in Wageningen. Nietjesroest, maar deze kwetsbare uitgave is gaaf (en compleet).Groepjes militairen voor het hotel, Prins Bernhard maakt een praatje, generaal Blaskowitz loopt naar buiten, Prins Bernhard stapt in zijn auto. Sfeervol.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 269822
€  25.00

 
[ROLAND HOLST, A.]
Helena's inkeer. Een fragment.
[Amsterdam], (Vijf Ponden Pers), 1944. 29 x 21 cm. Ingenaaid met omslag. 16 p. Gezet uit de Lutetia en gedrukt door Meijer in Wormerveer op Hollandsch in een oplage van 50 exemplaren. [Typografische verzorging J. van Krimpen]. 1e druk. Keurig exemplaar.Typographie pure. Anoniem verschenen poëzie-uitgave in groot formaat. De Jong 370. Een exemplaar met een wat verbruind omslag (maar met brandschoon binnenwerk, én inliggende rekening voor de grote verzamelaar van clandestiene en illegale literatuur A.J. Eschauzier) is leverbaar voor € 95.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 19062
€  125.00

 (BEYNON, SUZON), Het Indisch Nieuws. Geïllustreerd weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebiedsdeelen. 24 November 1945.
(BEYNON, SUZON)
Het Indisch Nieuws. Geïllustreerd weekblad uitsluitend gewijd aan de Overzeesche Gebiedsdeelen. 24 November 1945.
Den Haag, Het Indisch Nieuws, 1945. 29 x 22 cm. Geniet. 12 p. Geïllustreerd. 1e druk. Wat vlekjes en geringe randschade.Prachtige omslagtekening door Suzon Beynon (1896-1968).
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 275409
€  20.00

 
[HEEROMA, K.H.]
Margrieten.
Oegstgeest, Eigen beheer, 1943. Geniet. (16) p. 1e druk.Felle anti-nazi-gedichten. In het geheim gedrukt door Fokke Tamminga in Den Haag, waar Simon Carmiggelt als jongmaatje werkte. Illegale uitgave. De Jong 536.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 100273
€  15.00

 N.S.B., Mussert's veertien punten program. Hitler's leerling.
N.S.B.
Mussert's veertien punten program. Hitler's leerling.
Zonder plaats, Plancommissie uit N.V.V. en S.D.A.P., [1935]. Geniet. 16 p. Geïllustreerd. 1e druk. Wat kleine vlekjes op het omslag.Puntsgewijze weerlegging van de stellingen van Mussert vanuit de socialistische beweging. Mooie vormgeving.
-- Antiquariaat Fokas Holthuis - PaulbooksProfessionele verkoper
Boeknummer: 267766
€  25.00

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - Volgende pag.