found: 56 books on 4 pages. This is page 1
- Next page

 
Barendrecht, J.M. & E.J.M. van Beukering-Rosmuller.
Recht rond onderhandeling : naar verbintenissenrecht, procesrecht en rechtspraktijk die sporen met moderne geschiloplossingsmethoden.
Den Haag: Boom,2000. Paperback. xviii,288 pp. Geplastificeerd. Bibliotheekstempels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054540700.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #140417
€  10.00 [Appr.: US$ 11 | £UK 8.75 | JP 1619]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht nederlands recht

 
Brunner, C.J.H. & G.T. de Jong.
Verbintenissenrecht algemeen.
Deventer : Kluwer, 1999. Hardbound. xxvi,290 pp. (Studiereeks burgerlijk recht ; 4). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026830150.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #187243
€  12.00 [Appr.: US$ 13.2 | £UK 10.5 | JP 1943]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT RECHT, verbintenissenrecht

 
Dunné, J.M. van.
Verbintenissenrecht. Deel 1: Contractenrecht.
Deventer : Kluwer, 2001. 4e herziene druk. Paperback. xxiv,902 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026835285.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #146955
€  12.00 [Appr.: US$ 13.2 | £UK 10.5 | JP 1943]
Keywords: RECHT, verbintenissenrecht

 
Giesen, I. & T.F.E. Tjong Tjin Tai.
Proportionele tendensen in het verbintenissenrecht : een rechtsgeleerde dialoog.
Deventer : Kluwer, 2008. Paperback. vii,125 pp. (Preadvies uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht ; 2008). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013059595.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #240784
€  10.00 [Appr.: US$ 11 | £UK 8.75 | JP 1619]
Keywords: RECHT, Nederlands recht

 
Greuter-Vreeburg, Y.M.I.
Verbintenissenrecht, 1798-1814.
Arnhem : Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht, 2002. Paperback. xxii,260 pp. (Werken der Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht, 28) Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789080051270.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #223390
€  30.00 [Appr.: US$ 32.99 | £UK 26 | JP 4858]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis

 
Haanappel, P.P.C. & Ejan MacKaay (eds.)
New Netherlands Civil Code : Patrimonial Law (Property, Obligations and Special Contracts); Nouveau Code Civil Néerlandais : Le Droit Patrimonial (Les biens, les obligations et les contrats particuliers); Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek : Het vermogensrecht (Zakenrecht, verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten).
Deventer : Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990. Hardbound. xliv,476 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Orig. text of Book 3 of the New Dutch Civil Code, with English and French translation. ISBN 9789065444820.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #166027
€  65.00 [Appr.: US$ 71.48 | £UK 56.5 | JP 10526]
Catalogue: Vermogensrecht
Keywords: RECHT, vermogensrecht Nederlands recht

 
Hartkamp, A.S. ... [et al.]
Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht : Deel 6: Verbintenissenrecht : II: De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte.
13e druk bewerkt door A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh. Deventer : Kluwer, 2009. Hardcover. Dustjacket. xxx,410 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013050547.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #190985
€  15.00 [Appr.: US$ 16.5 | £UK 13 | JP 2429]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, Asser-Serie

 
Hartkamp, A.S. ... [et al.]
Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 6 : Verbintenissenrecht. Deel I: De verbintenis in het algemeen, eerste gedeelte.
13e druk bewerkt door : A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh. Deventer : Kluwer, c2008. 13e druk. Hardcover. Dustjacket. 378 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013050530.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #31714
€  15.00 [Appr.: US$ 16.5 | £UK 13 | JP 2429]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, Asser-Serie

 
Hartkamp, A.S. ... [et al.]
Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht : Deel 6: Verbintenissenrecht : IV: De verbintenis uit de wet.
13e druk bewerkt door A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh. Deventer : Kluwer, 2011. Hardcover. Dustjacket. xxxiii,466 pp. Bibliotheekstempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013036893.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #53581
€  18.00 [Appr.: US$ 19.79 | £UK 15.75 | JP 2915]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, Asser-Serie

 
Hartkamp, A.S. ... [et al.]
Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht : Deel 6: Verbintenissenrecht : IV: De verbintenis uit de wet.
13e druk bewerkt door A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh. Deventer : Kluwer, 2010. Hardcover. No dustjacket. xxxiv,667 pp. Small paper ticket on spine. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Dit Asser-deel behandelt het algemene overeenkomstenrecht, geregeld in de tweede titel van Boek 3 BW (Rechtshandelingen) en de vijfde titel van Boek 6 (Overeenkomsten in het algemeen). Aan de orde komen de begrippen overeenkomst en eenzijdige rechtshandeling, de totstandkoming van de overeenkomst, de inhoud van de overeenkomst, de gevolgen van de overeenkomst ten aanzien van derden en nietigheid, vernietigbaarheid en ontbinding van de overeenkomst. ISBN 9789013067156.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #277956
€  15.00 [Appr.: US$ 16.5 | £UK 13 | JP 2429]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, Asser-Serie

 
Hartkamp, A.S. ... [et al.]
Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht : Deel 6: Verbintenissenrecht : III: Algemeen overeenkomstenrecht.
13e druk bewerkt door A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh. Deventer : Kluwer, 2010. Hardcover. Dustjacket. xxxiv,667 pp. Stempel. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013067156.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #54236
€  18.00 [Appr.: US$ 19.79 | £UK 15.75 | JP 2915]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, Asser-Serie

 
Henri Hijmans, I.
Romeinsch verbintenissenrecht.
Zwolle: Tjeenk Willink,1918. Modern cloth binding. vi,353 pp. Bookplate Marcel Henri Bregstein Stichting. Library stamps of Juridisch Instituut Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Dit exemplaar was het leerboek van Henri Bregstein (1900-1957), met vele noten in de marge en onderstrepingen, gebruikt tijdens zijn rechtenstudie aan de Amsterdamse Universiteit, waar hij in 1927 cum laude promoveerde op een proefschrift over Ongegronde vermogensvermeerdering, gedurende tientallen jaren ht standaardwerk over dit onderwerp. Na enige jaren advocatuur te Amsterdam volgde in 1934 de benoeming tot hoogleraar in de privaatrechtelijke vakken aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam. Deze leerstoel verwisselde hij in 1939 voor die in het handelsrecht en het faillissementsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In april 1940 werd hij tevens plaatsvervangend rijksadvocaat. Op grond van zijn joodse afstamming werd Bregstein in november 1940 de facto uit zijn ambten ontzet; daar zijn echtgenote niet-joods was, ontsnapte hij zelf aan deportatie. Na de bevrijding werd hij ingeschakeld bij het redderen van de chaotisch verstoorde civiel-rechtelijke verhoudingen: lid van de Raad vr het Rechts-herstel, afdeling Effectenregistratie, juridisch adviseur van het ministerie van Financin (speciaal inzake de liquidatie van vijandelijke vermogen in internationaal verband), Nederlands vertegenwoordiger op internationale onderhandelingen en conferenties. Benoemd, als opvolger van zijn aanbeden leermeester en promotor prof. Paul Schlten, tot hoogleraar in het burgerlijk recht, recht van de industrile eigendom en het burgerlijk procesrecht (1945) ontplooide hij zich tot een belangrijk man in de Amsterdamse universitaire gemeenschap.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #84241
€  150.00 [Appr.: US$ 164.96 | £UK 130 | JP 24290]
Keywords: , roman law, rmisches Recht

 
Hettinga Tromp, Johan Marcus van.
Over het verzuim van den schuldenaar.
Groningen : J.B. Huber, 1882. Paperback. vi, 66 pp. Proefschrift Rijks-Universiteit te Leiden. Ticket on spine. Library stamps. Annotatie: 22cm. Spine repaired. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #178884
€  15.00 [Appr.: US$ 16.5 | £UK 13 | JP 2429]
Keywords: RECHT, verbintenissenrecht Nederlands recht, 19e Nederlands recht, 19e

 
Hofmann, L.C.
Het Nederlands verbintenissenrecht. Deel 1: De Algemene Leer van de Verbintenissen. Eerste Gedeelte (artt. 1-1388 B.W.); Tweede gedeelte (artt. 1389-1492 B.W.)
Groningen : J.B. Wolters, 1958-1959. 8e druk. 2 volumes.Orig. cloth bindings. xx,508; xii,438 pp. Stempels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #26074
€  18.00 [Appr.: US$ 19.79 | £UK 15.75 | JP 2915]
Keywords: RECHT, verbintenissenrecht Nederlands recht

 
Hofmann, L.C.
Het Nederlands verbintenissenrecht : de Algemene Leer van de Verbintenissen. Eerste gedeelte (Artt. 1269-1387 B.W.).
Eerste stuk (artt. 1269-1301 en 1304-1348 B.W.) bewerkt door S.N. van Opstall; Tweede stuk (artt. 1302-1303; 1349-1387) bewerkt door P. Abas. Groningen : H.D. Tjeenk Willink, 1976-1977. 9e druk. 2 Volumes. Orig. cloth binding. Dustjacket. xxii,610 ; xx,379 pp. ISBN 9001400310 9001400337 Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Dit boek is gewijd aan de algemene leer van de overeenkomst en aan de behandeling van de in de artt. 1302 en 1303 B.W. geregelde materie. ISBN 9789001400316.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #165453
€  25.00 [Appr.: US$ 27.49 | £UK 21.75 | JP 4048]
Keywords: RECHT, verbintenissenrecht nederlands recht

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page