found: 29 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
Tijdschrift voor privaatrecht, notariaat en fiscaalrecht.
Groningen & Leiden : J.C. van Doesburgh, 1900-1912. 10 Volumes. Orig. cloth binding. 25 cm. Library stamps. Niet verder verschenen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #154478
€  75.00 [Appr.: US$ 72.49 | £UK 67.5 | JP• 10486]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT,

 
Bekkers, W.M.J. ... [et al.]
Recht te Utrecht.
Utrecht : De Tijdstroom , 1994. Orig. cloth binding. Dustjacket. 136 pp. 24 cm. [Recht te Utrecht ; 1]. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Bundel over de historische aspecten van de Utrechtse rechtspleging, de zittende en staande magistratuur, de advocatuur en het notariaat. Tevens een opstel over de laatste openbare terechtsstelling in Utrecht (3 mei 1794). ISBN 9789035215382.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #193471
€  9.50 [Appr.: US$ 9.18 | £UK 8.75 | JP• 1328]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis

 
Bruijn, A.R. de.
Waarvan akte : opstellen aangeboden aan prof. mr. A.R. de Bruijn ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in de wetenschap van het notariaat aan de Rijksunuversiteit Utrecht.
Deventer: Kluwer,1966. Gebonden. 237 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #9994
€  18.00 [Appr.: US$ 17.4 | £UK 16.25 | JP• 2517]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, notariaat

 
Bunt, Henk van de.
Over de muren van stilzwijgen : liber amicorum Henk van de Bunt.
Edited by Richard Staring, Renť van Swaaningen en Karin van Wingerde. [Den Haag] : Boomcriminologie, [2017]. Hardcover. 650 pp. Ills. + 10 posters promovendi criminologie ESL. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : . - Op 1 september 2017 neemt Henk van de Bunt, na een wetenschappelijke carriŤre van ruim veertig jaar, afscheid als hoogleraar criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Gedurende een groot deel van zijn carriŤre heeft hij zich beziggehouden met organisatiecriminaliteit en andere maatschappelijk ondermijnende activiteiten. In toenemende mate heeft hij zich hierbij de vraag gesteld hoe met name mensen met respectabele maatschappelijke posities in staat zijn hun illegale activiteiten aan het zicht te onttrekken. Deze vraag dient zich volgens Van de Bunt aan wanneer we kijken naar misstanden binnen instituties als de Katholieke kerk (seksueel misbruik), de sport (doping), gemeentelijke overheden (collusie), advocatuur en notariaat (facilitering van fraude) en de vastgoedsector (corruptie en fraude). Als analytisch kader ontwikkelt hij hiertoe het concept 'muren van stilzwijgen', waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de rol van omstanders van illegale praktijken, die eigenlijk wel weten wat er aan de hand is, maar zich om diverse redenen in stilzwijgen hullen. Volgens Van de Bunt hebben collega's, juridisch of fiscaal adviseurs, omstanders en toezichthouders er ofwel geen belang bij om een bepaalde misstand te openbaren of zij laten zich verblinden door de schijnbare respectabiliteit en het vertrouwenwekkende karakter van de dader. Voor dit liber amicorum hebben wij zijn collega's en oud-collega's gevraagd om, aan de hand van de thema's waar Henk van de Bunt zich in zijn academische leven mee bezig heeft gehouden, hun ideeŽn en ervaringen op papier te zetten. Na een inleiding op Henk van de Bunt als academicus en mens, volgen 45 thematisch gerangschikte bijdragen van zijn wetenschappelijke vrienden over respectievelijk Integriteit en vertrouwen, Onderzoek en beleid, Selectiviteit in de rechtspleging, Openbaar ministerie, Strafrecht en strafrechtelijke sancties, Toezicht en handhaving, en Organisatiecriminaliteit, georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Door middel van deze bijdragen willen wij de lezer een blik over de muren van stilzwijgen gunnen. ISBN 9789462367784.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #290221
€  35.00 [Appr.: US$ 33.83 | £UK 31.5 | JP• 4893]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT, *2006-100 strafrecht

 
Cohen, D.
Schets van het notariaat in het oude Egypte, in het Hellenistisch tijdvak en de eerste drie eeuwen van de Romeinse keizertijd.
Haarlem, Tjeenk Willink/Stichting tot bevordering der notariŽle wetenschap, Amsterdam, 1955. Original half cloth. 132p. With photograph and 2 facsimile ill. (=Ars Notariatus 5). With errata-leaf tipped in. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #34029
€  10.00 [Appr.: US$ 9.67 | £UK 9 | JP• 1398]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, Ars Notariatus rechtsgeschiedenis *2006-100 roman law

 
Dijk, P.L.
Met recht verenigd: notariële en privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. P.L. Dijk. (Dijk-Bundel).
Arnhem : Gouda Quint, 1986. Orig. cloth binding. xvi,276 pp. red. Gr. van der Burght, et al. Lijst van publikaties van P.L. Dijk: p. 269-275. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060004043.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #127573
€  18.00 [Appr.: US$ 17.4 | £UK 16.25 | JP• 2517]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, notariaat Nederlands recht

 
Eggens, J.
Eggens bundel.
Schoordijk, H.C.F. & J.M. Smits (red.). [Overveen] : Belvťdere & [Amsterdam] : de Kloof,1998. Gebonden. Stofomslag. 558p. Ills. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Jannes Eggens (1891-1964) was een van Nederlands bekendste rechtsgeleerden en Nederlands belangrijkste methodologisch denker over het recht van de 20e eeuw. Eggens' methode is gefundeerd op het gedachtegoed van de Duitse filosoof Hegel. Dit komt naar voren in de vele verwijzingen die Eggens in zijn werk maakt naar het concept van de vrijheid. Ook blijkt dit uit zijn dialectische benadering van het recht. Deze benadering gaat ervan uit dat een organisme (zoals het recht) altijd een eenheid vormt en zich dus niet in losse stukken, of organen, laat beschrijven. Deze organen staan immers met elkaar in verbinding en zijn alleen maar organen omdat ze binnen een eenheid functioneren. De samenhangende organen vormen een eenheid die altijd in beweging is. Eggens' methodologische invloed bestaat er uit dit gedachtegoed te hebben toegepast op het privaatrecht. Tot in de twintigste eeuw benaderde men in Nederland het recht op een abstracte, scheidende manier. Dit betekende dat juridische grondbegrippen als overeenkomst en huwelijk geheel op zichzelf stonden. Zo konden aan het huwelijk eigenschappen toegekend worden die niets te maken hadden met de overeenkomst. De methode van Eggens zorgde hier voor een revolutie; hij liet zien dat leerstukken met elkaar in verband gebracht moesten worden. Zo is de gangbare gedachte nu geworden dat het leerstuk van het huwelijk niet los gezien kan worden van het leerstuk van de overeenkomst. Eggens wilde elk leerstuk en elke norm als deel van een groter geheel zien. Dat leidt er praktisch gezien toe dat elke concrete norm getoetst moet worden aan het grotere principe van gerechtigheid. Daarmee zette Eggens de deur open naar de normatieve uitleg van rechtshandelingen en een grotere invloed van de redelijkheid en billijkheid. Eggens heeft met zijn denken grote invloed gehad op het huidige Nederlandse recht. In algemene zin heeft hij, samen met Paul Scholten, bijgedragen aan het beginsel dat elke regel of uitspraak moet beantwoorden aan de gerechtigheid. Waar Scholten dit uitgangspunt baseerde op zijn Christelijke idealen, leidde Eggens het af uit zijn Hegeliaanse methode. [J.M. Smits, Eggens (1891-1964), in: C.J.H. Jansen, J.M. Smits en L.C. Winkel, 16 juristen en hun filosofische inspiratie, Ars Aequi Libri, 2004]. Onder juristen is hij vooral bekend door zijn bijdragen in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) en zijn zitting in het Ďdriemanschapí dat na de dood van Eduard Meijers het nieuwe Burgerlijk Wetboek ontwierp. Deze bundel is een verzameling van de belangrijste geschriften. ISBN 9789073459199.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #5789
€  15.00 [Appr.: US$ 14.5 | £UK 13.5 | JP• 2097]
Keywords: RECHT,

 
Eggens, J.
Verzamelde privaatrechtelijke opstellen.
Batavia : Noordhoff-Kolff,1938. Modern cloth binding. 533 pp. Later is er nog een 2e deel verschenen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Jannes Eggens (1891-1964) was een van Nederlands bekendste rechtsgeleerden en Nederlands belangrijkste methodologisch denker over het recht van de 20e eeuw. Eggens' methode is gefundeerd op het gedachtegoed van de Duitse filosoof Hegel. Dit komt naar voren in de vele verwijzingen die Eggens in zijn werk maakt naar het concept van de vrijheid. Ook blijkt dit uit zijn dialectische benadering van het recht. Deze benadering gaat ervan uit dat een organisme (zoals het recht) altijd een eenheid vormt en zich dus niet in losse stukken, of organen, laat beschrijven. Deze organen staan immers met elkaar in verbinding en zijn alleen maar organen omdat ze binnen een eenheid functioneren. De samenhangende organen vormen een eenheid die altijd in beweging is. Eggens' methodologische invloed bestaat er uit dit gedachtegoed te hebben toegepast op het privaatrecht. Tot in de twintigste eeuw benaderde men in Nederland het recht op een abstracte, scheidende manier. Dit betekende dat juridische grondbegrippen als overeenkomst en huwelijk geheel op zichzelf stonden. Zo konden aan het huwelijk eigenschappen toegekend worden die niets te maken hadden met de overeenkomst. De methode van Eggens zorgde hier voor een revolutie; hij liet zien dat leerstukken met elkaar in verband gebracht moesten worden. Zo is de gangbare gedachte nu geworden dat het leerstuk van het huwelijk niet los gezien kan worden van het leerstuk van de overeenkomst. Eggens wilde elk leerstuk en elke norm als deel van een groter geheel zien. Dat leidt er praktisch gezien toe dat elke concrete norm getoetst moet worden aan het grotere principe van gerechtigheid. Daarmee zette Eggens de deur open naar de normatieve uitleg van rechtshandelingen en een grotere invloed van de redelijkheid en billijkheid. Eggens heeft met zijn denken grote invloed gehad op het huidige Nederlandse recht. In algemene zin heeft hij, samen met Paul Scholten, bijgedragen aan het beginsel dat elke regel of uitspraak moet beantwoorden aan de gerechtigheid. Waar Scholten dit uitgangspunt baseerde op zijn Christelijke idealen, leidde Eggens het af uit zijn Hegeliaanse methode. [J.M. Smits, Eggens (1891-1964), in: C.J.H. Jansen, J.M. Smits en L.C. Winkel, 16 juristen en hun filosofische inspiratie, Ars Aequi Libri, 2004]. Onder juristen is hij vooral bekend door zijn hier gebundelde bijdragen m.n. in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) en zijn zitting in het Ďdriemanschapí dat na de dood van Eduard Meijers het nieuwe Burgerlijk Wetboek ontwierp.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #7316
€  25.00 [Appr.: US$ 24.16 | £UK 22.5 | JP• 3495]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Gehlen, A.Fl.
Het notariaat in het tweeherig Maastricht. Een rechtshistorische schets van de inrichting en practijk van het Maastrichtse notariaat : vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de tweeherigheid over de stad (1292-1794).
Assen : Van Gorcum,1981. Orig. cloth binding. Dustjacket. xxiv,329 pp. Ill. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789023218494.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #147974
€  25.00 [Appr.: US$ 24.16 | £UK 22.5 | JP• 3495]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, history of law, Rechtsgeschichte

 
Gehlen, A.Fl.
Het notariaat in het tweeherig Maastricht : een rechtshistorische schets van de inrichting en practijk van het Maastrichtse notariaat.
vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de tweeherigheid over de stad (1292-1794). Assen : Van Gorcum,1981. Paperback. xxiv,329p.Ill. (Maaslandse MonografiŽn). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789023218487.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #28986
€  18.00 [Appr.: US$ 17.4 | £UK 16.25 | JP• 2517]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, Maaslandse MonografiŽn rechtsgeschiedenis NL

 
Gerver, P.H.M.
Het notariaat in Italië.
[s.l.: s.n.],1975. Paperback. viii,323 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #10701
€  12.00 [Appr.: US$ 11.6 | £UK 11 | JP• 1678]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, notarieel recht

 
Geus, P.R. de ... [et al.]
Balanslezen voor het notariaat.
Deventer: Kluwer,1997. Paperback. 284p. (Ars Notarius 82). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026831430.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #107695
€  12.00 [Appr.: US$ 11.6 | £UK 11 | JP• 1678]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, Ars Notariatus

 
Heesen-Laclé, Zayènne Dyanirah.
Notabelen vernieuwen : gevolgen van marktwerking in het notariaat.
Amsterdam : Stichting tot Bevordering der NotariŽle Wetenschap & Deventer : Kluwer, 2007. Paperback. xiv,305 pp. (Ars Notariatus, 137). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013049480.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #227048
€  15.00 [Appr.: US$ 14.5 | £UK 13.5 | JP• 2097]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT,

 
Jadnanansing, Carlo R.
De notariswet.
[Paramaribo : s.n.], 1997. Paperback. 84 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Over het Surinaamse notariaat en notariswet.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #253124
€  8.50 [Appr.: US$ 8.22 | £UK 7.75 | JP• 1188]
Keywords: RECHT,

 
Kalkman, W.M.A. & Boonacker, R.T.F.
Levensverzekering en notariaat. Preadvies en verslag aan de wetenschappelijke vergadering Kon. Notariële Broederschap september 1992.
Lelystad : Koninklijke Vermande,1992-1993. 2 dln. Paperback. xii,152; vi,91p. Index. ISBN 9054580151 9054580526 Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054580157.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #72018
€  12.00 [Appr.: US$ 11.6 | £UK 11 | JP• 1678]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT,

| Pages: 1 | 2 | - Next page