found: 29 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
Balans van het notariaat.
17e Landelijk Notarieel Studentencongres. Kluwer: Deventer,1982. Paperback. viii,75p. (Ars Notariatus 27). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9026813406
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #108723
€  7.50 [Appr.: US$ 8.87 | £UK 6.75 | JP• 987]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT*, *2017-06 ned. recht, Ars Notariatus, burgerlijk recht. 9026813406

 
[MABÉ JR., PIETER].
Handboek voor notarissen, volgens de Nederlandsche wetgeving : bevattende eene behandeling van de overeenkomsten en verbintenissen in het algemeen en van alle actens en contracten in het bijzonder, opgehelderd door voorbeelden en voorschriften, met eene opgave tevens van die bepalingen, waarin de nieuwe wetgeving van de Fransche verschilt.
Haarlem : Wed. A. Loosjes Pz., 1826-1831. 3 Volumes. Orig. halfcalf bindings. xii,333,[1]; xii,470,[1]; iv,423,[1] pp. 8vo. Boards bit rubbed. Very good, clean set. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #243267
€  150.00 [Appr.: US$ 177.38 | £UK 133.25 | JP• 19732]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT 100 ned. recht, 19e, notariaat.

 
Notariaat en echtscheiding. 19e Landelijke notarieel studentencongres.
Deventer,1984. Paperback. viii,71 pp. (Ars Notariatus 31). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9026815026
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #114731
€  6.00 [Appr.: US$ 7.1 | £UK 5.5 | JP• 789]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT*, 23 ned. recht, Ars Notariatus, burgerlijk recht. 9026815026

 
BAX A.FS., CORNELIS.
Handboek voor het regt van successie, en het regt van overgang : bevattende: eene alphabetische omwerking der wet zelve, voorzien van al die toelichtingen, tot welke zoo wel de aanspraak des directeurs, en de beide rapporten der centrale afdeeling, als de deliberatiën vóór en tegen, of opgevolgde aanschrijvingen, aanleiding geven. Benevens de wetgeving, betrekkelijk het regt van successie en overgang, in haar geheel, als mede de meest noodige formulieren.
2e druk, herzien, verbeterd en veel vermeerderd. Haarlem : FranÁois Bohn, 1818. 2e druk. Contemp. halfcalf binding. vii,239 pp. 8vo. With 1 folded table (p. 176). Engraved title-page. Interleaved copy with notes in old hand. Boards sl. rubbed. Fine copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #243197
€  150.00 [Appr.: US$ 177.38 | £UK 133.25 | JP• 19732]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT 100 ned. recht, 19e, notariaat.

 
BEKKERS, W.M.J. ... [ET AL.]
Recht te Utrecht.
Utrecht : De Tijdstroom , 1994. Orig. cloth binding. Dustjacket. 136 pp. 24 cm. [Recht te Utrecht ; 1]. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. - Bundel over de historische aspecten van de Utrechtse rechtspleging, de zittende en staande magistratuur, de advocatuur en het notariaat. Tevens een opstel over de laatste openbare terechtsstelling in Utrecht (3 mei 1794).. ISBN 9035215389
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #193471
€  9.00 [Appr.: US$ 10.64 | £UK 8 | JP• 1184]
Keywords: RECHT 100 rechtsgeschiedenis, 01 rechtsgeschiedenis, rechtsgeschiedenis. 9035215389

 
BICHELAER, ALPHONS VAN DEN.
Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) : een prosopografisch, diplomatisch en rechtshistorisch onderzoek.
Amsterdam : Thela Thesis, c1998. Paperback. lvii,530 pp. Ills. Zonder de CD-Rom. Laminated copy. Library stamp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : good copy. . ISBN 9789051704662
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #223541
€  10.00 [Appr.: US$ 11.83 | £UK 9 | JP• 1315]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT*, 100 rechtsgeschiedenis. 9789051704662

 
BRUIJN, A.R. DE.
Waarvan akte : opstellen aangeboden aan prof. mr. A.R. de Bruijn ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in de wetenschap van het notariaat aan de Rijksunuversiteit Utrecht.
Deventer: Kluwer,1966. Gebonden. 237 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #9994
€  16.00 [Appr.: US$ 18.92 | £UK 14.25 | JP• 2105]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT 03 ned. recht, notariaat.

 
DIEVOET, GUIDO VAN.
Tweehonderd jaar notariaat : het kantoor Hollanders de Ouderaen te Leuven (1783-1983).
Leuven : Faculteit van Rechtsgeleerdheid (K.U. Leuven), Afd. Romeins recht en Rechtsgeschiedenis ,[1983]. Paperback. 287 pp. 24 cm. (Acta Falconis ; 83 : 6). Library stamp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #112678
€  12.00 [Appr.: US$ 14.19 | £UK 10.75 | JP• 1579]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT 100 rechtsgeschiedenis, 40 rechtsgeschiedenis , history of law, Belgium, notarieel recht, notary public, latin.

 
DIJK, P.L.
Met recht verenigd : notariële en privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. P.L. Dijk. (Dijk-Bundel).
[red. Gr. van der Burght, et al.]. Arnhem : Gouda Quint, 1986. Orig. cloth binding. xvi,276 pp. Lijst van publikaties van P.L. Dijk: p. 269-275. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9060004043
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #127573
€  20.00 [Appr.: US$ 23.65 | £UK 18 | JP• 2631]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT*, 29 ned. recht, 29 ned. recht, notariaat. 9060004043

 
GEHLEN, A.FL.
Het notariaat in het tweeherig Maastricht : een rechtshistorische schets van de inrichting en practijk van het Maastrichtse notariaat.
vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de tweeherigheid over de stad (1292-1794). Assen : Van Gorcum,1981. Paperback. xxiv,329p.Ill. (Maaslandse MonografiŽn). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9023218485
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #28986
€  18.00 [Appr.: US$ 21.29 | £UK 16 | JP• 2368]
Catalogue: Notariaat
Keywords: HISTORY, NEDERLAND, RECHT*, Maaslandse MonografiŽn, notarieel recht, rechtsgeschiedenis. 9023218485

 
GEHLEN, A.FL.
Het notariaat in het tweeherig Maastricht. Een rechtshistorische schets van de inrichting en practijk van het Maastrichtse notariaat : vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de tweeherigheid over de stad (1292-1794).
Assen : Van Gorcum,1981. Orig. cloth binding. Dustjacket. xxiv,329 pp. Ill. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9023218493
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #147974
€  24.00 [Appr.: US$ 28.38 | £UK 21.5 | JP• 3157]
Catalogue: Notariaat
Keywords: HISTORY, NEDERLAND, RECHT*, history of law, Rechtsgeschichte, notarieel recht. 9023218493

 
GERVER, P.H.M.
Het notariaat in Italië.
[s.l.: s.n.],1975. Paperback. viii,323 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #10701
€  12.00 [Appr.: US$ 14.19 | £UK 10.75 | JP• 1579]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT*2017-22 ned. recht, notarieel recht.

 
GEUS, P.R. DE (E.A).
Balanslezen voor het notariaat.
Deventer: Kluwer,1997. Paperback. 284p. (Ars Notarius 82). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9026831439
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #107695
€  12.00 [Appr.: US$ 14.19 | £UK 10.75 | JP• 1579]
Catalogue: Economisch recht
Keywords: RECHT*, Ars Notariatus, burgerlijk recht, economisch recht. 9026831439
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/Uitgeverij Kluwer BV afd. Bestellingen Mevr. van Eggenhuizen Postbus 23 7400 GA Deventer Fax: 0570-670898 

 
GRUNDMANN-VAN DE KROL, C.M.
Uitgifte en levering van aandelen op naam : de nieuwe regeling ingevolge de Wet van 3 september 1992 inzake overdracht van aandelen op naam.
Arnhem : Gouda Quint, 1993. Paperback. 88 p. : schema's. ; 25 cm. Met lit. opg. Notariaat. Actualia ondernemingsrecht ; nr. 4 Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9038701268
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #214717
€  6.00 [Appr.: US$ 7.1 | £UK 5.5 | JP• 789]
Keywords: RECHT*. 9038701268

 
JADNANANSING, CARLO R.
De notariswet.
[Paramaribo : s.n.], 1997. Paperback. 84 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. - Over het Surinaamse notariaat en notariswet.. ISBN
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #253124
€  8.00 [Appr.: US$ 9.46 | £UK 7.25 | JP• 1052]
Keywords: RECHT 29 ned. recht.

 
KALKMAN, W.M.A. & BOONACKER, R.T.F.
Levensverzekering en notariaat. Preadvies en verslag aan de wetenschappelijke vergadering Kon. Notariële Broederschap september 1992.
Lelystad : Koninklijke Vermande,1992-1993. 2 dln. Paperback. xii,152; vi,91p. Index. ISBN 9054580151 9054580526 Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9054580151
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #72018
€  12.00 [Appr.: US$ 14.19 | £UK 10.75 | JP• 1579]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT*, 23 ned. recht. 9054580151

 
KOK, G.CHR.
Het Nederlandse Notariaat.
Deventer : Kluwer,1971. Paperback. 187p. Index. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9026805209
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #69061
€  10.00 [Appr.: US$ 11.83 | £UK 9 | JP• 1315]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT*2017-06 ned. recht, *2017-08a ned. recht , burgerlijk recht, history of law, Netherlands, notarieel recht. 9026805209
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9026805209.jpg 

 
LACLÉ, Z.D. & M.J. TER VOERT.
Trendrapportage notariaat 2006 : toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.
[Den Haag] : Boom Juridische Uitgevers & Den Haag : Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, c2008. Paperback. 112 pp. (Onderzoek en beleid / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, 265). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy. . ISBN 9054549998
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #86438
€  8.00 [Appr.: US$ 9.46 | £UK 7.25 | JP• 1052]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT*, 27 WODC, notariaat. 9054549998

 (ED.), STICHTING LNSC LEIDEN, Het nieuwe notariskantoor : 46e landelijk notarieel studentencongres.
(ED.), STICHTING LNSC LEIDEN
Het nieuwe notariskantoor : 46e landelijk notarieel studentencongres.
Amsterdam :. Stichting tot Bevordering der NotarieŐ le Wetenschap, 2011. Paperback. 50 pp.- Het 46e Landelijk Notarieel Studentencongres bood studenten notarieel recht een mogelijkheid om met (een deel van) notariaat minnend Nederland van gedachten te wisselen over actuele notariŽle onderwerpen, kennis te maken met de notariŽle praktijk en in contact te komen met notariŽle medestudenten uit het land. De titel van deze uitgave, Het nieuwe notariskantoor, was tevens het thema van het congres. In dit boek treft u, na de inleiding door prof. mr. W.G. Huijgen, vier bijdragen die stuk voor stuk betrekking hebben op dit thema. Het betreft het schriftelijke verslag van hetgeen reeds tijdens het symposiumgedeelte van het LNSC in Leiden door de betreffende schrijvers, destijds sprekers, is uiteengezet.Nederlandse text. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9789013093179
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #52572
€  12.00 [Appr.: US$ 14.19 | £UK 10.75 | JP• 1579]
Keywords: RECHT*, 24 ned. recht. 9789013093179
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9789013093179.jpg 

 MEERING, A., Recht van spreken : over notariaat en belastingrecht : opstellen aangeboden aan prof. A. Meering.
MEERING, A.
Recht van spreken : over notariaat en belastingrecht : opstellen aangeboden aan prof. A. Meering.
Deventer : Kluwer,1984. Orig. cloth binding. Dustjacket. x,182 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9020009052
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #82504
€  15.00 [Appr.: US$ 17.74 | £UK 13.5 | JP• 1973]
Catalogue: Belastingrecht
Keywords: RECHT 20 ned. recht, belastingrecht. 9020009052
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/9020009052.jpg 

 
PICCARDT, A.G.J. & A. KORTHALS ALTES.
Zee- en binnenvaartrecht voor het notariaat.
Deventer: Kluwer,1986. 2e druk. Paperback. xii,154 pp. (Ars Notarius 11). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9026815980
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #118953
€  9.00 [Appr.: US$ 10.64 | £UK 8 | JP• 1184]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT*, 23 ned. recht, Ars Notariatus, maritime law. 9026815980

 PITLO, A., De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken, en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leren.
PITLO, A.
De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken, en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leren.
Haarlem : H.D. Tjeenk Willink,1948. Orig. cloth binding. xvi,331 pp.,ill. With bookplate of Law Library, University of Amsterdam, donated by the author. Some marg. pencil markings. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #188124
€  35.00 [Appr.: US$ 41.39 | £UK 31.25 | JP• 4604]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHTlegal bibliography, notarieel recht, notary public, latin.
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/226060.jpg 

 PITLO, A., De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken, en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leren.
PITLO, A.
De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken, en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leren.
Haarlem : H.D. Tjeenk Willink,1948. Orig. cloth binding. xvi,331 pp.,ill. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #10724
€  20.00 [Appr.: US$ 23.65 | £UK 18 | JP• 2631]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT 40 rechtsgeschiedenis , legal bibliography, notarieel recht, notary public, latin.
http://www.kloof.home.xs4all.nl/pic/226060.jpg 

 
SPEETJENS, W.J.J.G.
WN : verzameling wetgeving notariaat : civiel en fiscaal recht 2013.
Den Haag :. Sdu Uitgevers, 2013. Paperback. 2616 pp.Nederlandse tekst. Conditie : als nieuw. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : as new copy. . ISBN 9789012390248
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #172082
€  18.00 [Appr.: US$ 21.29 | £UK 16 | JP• 2368]
Catalogue: Notariaat
Keywords: pictures, RECHT*, *2017-22 ned. recht. 9789012390248

 
VELTEN, A.A. VAN.
Het notariaat : inderdaad een elastisch ambt. Het Nederlandse notariaat in de tweede helft van de twintigste eeuw, geschreven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting tot bevordering der notariele wetenschap.
Amsterdam,2000. Orig. cloth binding. xxii,258 pp. (Ars Notariatus 108). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Condition : very good copy. . ISBN 9026837046
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #132505
€  18.00 [Appr.: US$ 21.29 | £UK 16 | JP• 2368]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT*, 29 ned. recht, burgerlijk recht. 9026837046

| Pages: 1 | 2 | - Next page