found: 39 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

 
[Mabé Jr., Pieter].
Handboek voor notarissen volgens de Nederlandsche wetgeving : bevattende: een behandeling van alle die onderwerpen, welke bij de onderscheidene wetboeken voorkomen, en op de notarie¨le practijk toepasselijk zijn, alles opgehelderd door voorbeelden en voorschriften van de onderscheidene akten, met eene opgave tevens van die bepalingen, waarin de nieuwe wetgeving van de Fransche verschilt.
Haarlem : Wed. A. Loosjes Pz., 1838. 3 Volumes. Orig. halfcalf bindings. xxvi,288,[1]; vi,308,[1]; xii,511,[1] pp. 8vo. Boards bit rubbed. Owner's name on title-page. Very good uniform set. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #292478
€  150.00 [Appr.: US$ 161.62 | £UK 129 | JP• 23420]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, notariaat *2006-100 ned. recht, 19e

 
Tijdschrift voor privaatrecht, notariaat en fiscaalrecht.
Groningen & Leiden : J.C. van Doesburgh, 1900-1912. 10 Volumes. Orig. cloth binding. 25 cm. Library stamps. Niet verder verschenen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #154478
€  75.00 [Appr.: US$ 80.81 | £UK 64.5 | JP• 11710]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, Nederlands recht

 
Trends in het notariaat : de nieuwe Notariswet alweer verouderd?
Lustrumcongres t.g.v. het 65-jarige bestaan van de vereniging van notariŽle studenten Vevanos. Deventer : Kluwer,2000. Paperback. x,78 pp. (Ars Notariatus, 97). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026836312.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #118943
€  10.00 [Appr.: US$ 10.77 | £UK 8.75 | JP• 1561]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, Ars Notariatus

 
Bruijn, A.R. de.
Waarvan akte : opstellen aangeboden aan prof. mr. A.R. de Bruijn ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in de wetenschap van het notariaat aan de Rijksunuversiteit Utrecht.
Deventer : Kluwer,1966. Gebonden. 237 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #9994
€  18.00 [Appr.: US$ 19.39 | £UK 15.5 | JP• 2810]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, notariaat

 
Cohen, D.
Schets van het notariaat in het oude Egypte, in het Hellenistisch tijdvak en de eerste drie eeuwen van de Romeinse keizertijd.
Haarlem, Tjeenk Willink/Stichting tot bevordering der notariŽle wetenschap, Amsterdam, 1955. Original half cloth. 132p. With photograph and 2 facsimile ill. (=Ars Notariatus 5). With errata-leaf tipped in. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #34029
€  10.00 [Appr.: US$ 10.77 | £UK 8.75 | JP• 1561]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, Ars Notariatus rechtsgeschiedenis *2006-100 roman law Ars Notariatus

 
Coster, Wim.
Twee eeuwen recht en wet : het arrondissement Zwolle-Lelystad in fasen, facetten en figuren.
Zutphen : Walburg Pers, 2011. Paperback. 208 p. : ills. 28 cm. Uitgave in opdracht van de rechtbank Zwolle-Lelystad. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - De Bataafs-Franse tijd (1795-1813) was van blijvende invloed op de rechterlijke organisatie en de rechtspleging in ons land. Na de inlijving van Nederland bij Frankrijk werd in 1811 een nieuwe rechterlijke organisatie ingevoerd, waardoor er voor het eerst in Nederland eenheid in de rechtspraak kwam. In deze uitgave wordt een beeld geschetst van het functioneren van het juridisch bedrijf in het arrondissement Zwolle-Lelystad in deze nieuwe situatie. De auteur beschrijft hoe recht en maatschappij er in de afgelopen twee eeuwen op elkaar inwerkten. In vier periodes van 50 jaar volgt hij de chronologie in de geschiedenis van rechtspraak, advocatuur en notariaat. Daar doorheen lopen verhalen over bijvoorbeeld een casus, kwestie, akte, persoon, gebouw of beroepsgroep. Daarbij komen niet alleen beroemde zaken aan bod, maar ook eenvoudige veroordelingen, alledaagse strafzaken en gevallen van bedelarij of faillissement die hun sporen in de maatschappij achterlieten. Elke periode wordt voorafgegaan door een breed 'decor' van het betreffende tijdvak en afgesloten met een 'krantenkroniek' met opmerkelijke en typerende zaken. Deze toegankelijke, verhalend geschreven uitgave is rijk geÔllustreerd en behalve voor juristen ook zeer boeiend voor een breed publiek van historisch geÔnteresseerden. ISBN 9789057306969.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #292855
€  20.00 [Appr.: US$ 21.55 | £UK 17.25 | JP• 3123]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis NL

 
Dijk, P.L.
Met recht verenigd: notariële en privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. P.L. Dijk. (Dijk-Bundel).
Arnhem : Gouda Quint, 1986. Orig. cloth binding. xvi,276 pp. red. Gr. van der Burght, et al. Lijst van publikaties van P.L. Dijk: p. 269-275. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060004043.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #127573
€  18.00 [Appr.: US$ 19.39 | £UK 15.5 | JP• 2810]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, notariaat Nederlands recht

 
Duinkerken, Ben.
Notariaat in overgangstijd 1796-1842.
Deventer : Kluwer,1988. Paperback. xii,375p. Index. (Ars Notarius, 40). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026818615.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #10697
€  18.00 [Appr.: US$ 19.39 | £UK 15.5 | JP• 2810]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, Ars Notariatus rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Eggens, J.
Eggens bundel.
Schoordijk, H.C.F. & J.M. Smits (red.). [Overveen] : Belvťdere & [Amsterdam] : de Kloof,1998. Gebonden. Stofomslag. 558p. Ills. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Jannes Eggens (1891-1964) was een van Nederlands bekendste rechtsgeleerden en Nederlands belangrijkste methodologisch denker over het recht van de 20e eeuw. Eggens' methode is gefundeerd op het gedachtegoed van de Duitse filosoof Hegel. Dit komt naar voren in de vele verwijzingen die Eggens in zijn werk maakt naar het concept van de vrijheid. Ook blijkt dit uit zijn dialectische benadering van het recht. Deze benadering gaat ervan uit dat een organisme (zoals het recht) altijd een eenheid vormt en zich dus niet in losse stukken, of organen, laat beschrijven. Deze organen staan immers met elkaar in verbinding en zijn alleen maar organen omdat ze binnen een eenheid functioneren. De samenhangende organen vormen een eenheid die altijd in beweging is. Eggens' methodologische invloed bestaat er uit dit gedachtegoed te hebben toegepast op het privaatrecht. Tot in de twintigste eeuw benaderde men in Nederland het recht op een abstracte, scheidende manier. Dit betekende dat juridische grondbegrippen als overeenkomst en huwelijk geheel op zichzelf stonden. Zo konden aan het huwelijk eigenschappen toegekend worden die niets te maken hadden met de overeenkomst. De methode van Eggens zorgde hier voor een revolutie; hij liet zien dat leerstukken met elkaar in verband gebracht moesten worden. Zo is de gangbare gedachte nu geworden dat het leerstuk van het huwelijk niet los gezien kan worden van het leerstuk van de overeenkomst. Eggens wilde elk leerstuk en elke norm als deel van een groter geheel zien. Dat leidt er praktisch gezien toe dat elke concrete norm getoetst moet worden aan het grotere principe van gerechtigheid. Daarmee zette Eggens de deur open naar de normatieve uitleg van rechtshandelingen en een grotere invloed van de redelijkheid en billijkheid. Eggens heeft met zijn denken grote invloed gehad op het huidige Nederlandse recht. In algemene zin heeft hij, samen met Paul Scholten, bijgedragen aan het beginsel dat elke regel of uitspraak moet beantwoorden aan de gerechtigheid. Waar Scholten dit uitgangspunt baseerde op zijn Christelijke idealen, leidde Eggens het af uit zijn Hegeliaanse methode. [J.M. Smits, Eggens (1891-1964), in: C.J.H. Jansen, J.M. Smits en L.C. Winkel, 16 juristen en hun filosofische inspiratie, Ars Aequi Libri, 2004]. Onder juristen is hij vooral bekend door zijn bijdragen in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) en zijn zitting in het Ďdriemanschapí dat na de dood van Eduard Meijers het nieuwe Burgerlijk Wetboek ontwierp. Deze bundel is een verzameling van de belangrijste geschriften. ISBN 9789073459199.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #5789
€  15.00 [Appr.: US$ 16.16 | £UK 13 | JP• 2342]
Keywords: RECHT,

 
Eggens, J.
Verzamelde privaatrechtelijke opstellen.
Batavia : Noordhoff-Kolff,1938. Modern cloth binding. 533 pp. Later is er nog een 2e deel verschenen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Jannes Eggens (1891-1964) was een van Nederlands bekendste rechtsgeleerden en Nederlands belangrijkste methodologisch denker over het recht van de 20e eeuw. Eggens' methode is gefundeerd op het gedachtegoed van de Duitse filosoof Hegel. Dit komt naar voren in de vele verwijzingen die Eggens in zijn werk maakt naar het concept van de vrijheid. Ook blijkt dit uit zijn dialectische benadering van het recht. Deze benadering gaat ervan uit dat een organisme (zoals het recht) altijd een eenheid vormt en zich dus niet in losse stukken, of organen, laat beschrijven. Deze organen staan immers met elkaar in verbinding en zijn alleen maar organen omdat ze binnen een eenheid functioneren. De samenhangende organen vormen een eenheid die altijd in beweging is. Eggens' methodologische invloed bestaat er uit dit gedachtegoed te hebben toegepast op het privaatrecht. Tot in de twintigste eeuw benaderde men in Nederland het recht op een abstracte, scheidende manier. Dit betekende dat juridische grondbegrippen als overeenkomst en huwelijk geheel op zichzelf stonden. Zo konden aan het huwelijk eigenschappen toegekend worden die niets te maken hadden met de overeenkomst. De methode van Eggens zorgde hier voor een revolutie; hij liet zien dat leerstukken met elkaar in verband gebracht moesten worden. Zo is de gangbare gedachte nu geworden dat het leerstuk van het huwelijk niet los gezien kan worden van het leerstuk van de overeenkomst. Eggens wilde elk leerstuk en elke norm als deel van een groter geheel zien. Dat leidt er praktisch gezien toe dat elke concrete norm getoetst moet worden aan het grotere principe van gerechtigheid. Daarmee zette Eggens de deur open naar de normatieve uitleg van rechtshandelingen en een grotere invloed van de redelijkheid en billijkheid. Eggens heeft met zijn denken grote invloed gehad op het huidige Nederlandse recht. In algemene zin heeft hij, samen met Paul Scholten, bijgedragen aan het beginsel dat elke regel of uitspraak moet beantwoorden aan de gerechtigheid. Waar Scholten dit uitgangspunt baseerde op zijn Christelijke idealen, leidde Eggens het af uit zijn Hegeliaanse methode. [J.M. Smits, Eggens (1891-1964), in: C.J.H. Jansen, J.M. Smits en L.C. Winkel, 16 juristen en hun filosofische inspiratie, Ars Aequi Libri, 2004]. Onder juristen is hij vooral bekend door zijn hier gebundelde bijdragen m.n. in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) en zijn zitting in het Ďdriemanschapí dat na de dood van Eduard Meijers het nieuwe Burgerlijk Wetboek ontwierp.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #7316
€  25.00 [Appr.: US$ 26.94 | £UK 21.5 | JP• 3903]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Gehlen, A.Fl.
Het notariaat in het tweeherig Maastricht. Een rechtshistorische schets van de inrichting en practijk van het Maastrichtse notariaat : vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de tweeherigheid over de stad (1292-1794).
Assen : Van Gorcum,1981. Orig. cloth binding. Dustjacket. xxiv,329 pp. Ill. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789023218494.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #147974
€  25.00 [Appr.: US$ 26.94 | £UK 21.5 | JP• 3903]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, history of law, Rechtsgeschichte

 
Gehlen, A.Fl.
Het notariaat in het tweeherig Maastricht : een rechtshistorische schets van de inrichting en practijk van het Maastrichtse notariaat.
vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de tweeherigheid over de stad (1292-1794). Assen : Van Gorcum,1981. Paperback. xxiv,329p.Ill. (Maaslandse MonografiŽn). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789023218487.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #28986
€  18.00 [Appr.: US$ 19.39 | £UK 15.5 | JP• 2810]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, Maaslandse MonografiŽn rechtsgeschiedenis NL

 
Gerven, P.H.M. (e.a.)
Luijten en Kleijn nader bekeken.
Amsterdam: Stichting tot Bevordering der NotariŽle Wetenschap; Deventer : Kluwer, 2001. VIII, 65 p. ill. (Ars notariatus, 109) Uitg. in samenw. met Stichting Beroepsopleiding Notariaat en Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr. E.A.A. Luijten en prof. mr. W.M. Kleijn ISBN 9789026838415.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #139740
€  15.00 [Appr.: US$ 16.16 | £UK 13 | JP• 2342]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: , burgerlijk recht Ars Notariatus

 
Gerver, P.H.M.
Het notariaat in Italië.
[s.l.: s.n.],1975. Paperback. viii,323 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #10701
€  12.00 [Appr.: US$ 12.93 | £UK 10.5 | JP• 1874]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, notarieel recht nederlands recht

 
Geus, P.R. de ... [et al.]
Balanslezen voor het notariaat.
Deventer : Kluwer,1997. Paperback. 284p. (Ars Notariatus, 82). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026831430.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #107695
€  10.00 [Appr.: US$ 10.77 | £UK 8.75 | JP• 1561]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, Ars Notariatus

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page