found: 37 books on 3 pages. This is page 3
Previous page

 
Sluijs, J.J.M.
Gereguleerde marktwerking van sociale zekerheidsbelangen : het mededingingsrecht en vrij verkeer van diensten voor zorg- en pensioenbelangen.
Deventer : Kluwer, 2004. Paperback. xii,209 pp. (Europese MonografiŽn, 75). Bibliotheekstempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013010008.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #21816
€  25.00 [Appr.: US$ 27.03 | £UK 21.5 | JP• 4065]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law

 
Verloren van Themaat. I.W.
Mededingingsrecht 2010. Deel 1 : nationaal recht.
Deventer : Kluwer, 2010. xv,906,92 pp. 22 cm. (Editie Cremers). Nederlandse tekst. Conditie : als nieuw. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013064476.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #68319
€  35.00 [Appr.: US$ 37.85 | £UK 30 | JP• 5691]
Keywords: RECHT,

 
Uitermark, P.J.
Economische mededinging en algemeen belang : een onderzoek naar de economisch-theoretische fundering van de mededingingspolitiek.
Rotterdam,1990. Paperback. 475p. Index. Stempel. Proefschrift EUR. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789090038124.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #53345
€  12.00 [Appr.: US$ 12.98 | £UK 10.5 | JP• 1951]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law nederlands recht

 
Vedder, H.H.B.
Mededinging en milieu : knelpunten en kansen : collectieve verwijderingssystemen in mededingingsrechtelijk perspectief.
Alphen aan den Rijn : Samsom, 2001. Paperback. 158 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789014077802.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #278764
€  10.00 [Appr.: US$ 10.81 | £UK 8.75 | JP• 1626]
Keywords: RECHT, *2006-100 milieurecht

 
Verloren van Themaat, P. & T.R. Ottervanger.
Concentraties en joint ventures in het mededingingsrecht.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink , 1992. Paperback. xii,228 pp. (Preadvies van de Vereniging Handelsrecht, 1992). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027135063.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #190138
€  12.00 [Appr.: US$ 12.98 | £UK 10.5 | JP• 1951]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law *2006-100 ondernemingsrecht

 
Wichers Hoeth, L. & Gielen, Ch e.a.
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht. Intellectuele eigendom en Reclamerecht.
Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink,1993, 7e druk. Hardcover. Dustjacket. 402 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - De intellectuele eigendomsrechten vormen bij uitstek een rechtsgebied dat volop in beweging is. Het bestaat uit een complexe verzameling van enerzijds verdragen, Europese richtlijnen en verordeningen en Nederlandse wetgeving en anderzijds hierop gebaseerd jurisprudentie, die wordt voortgebracht door een keur aan rechtsprekende colleges. In deze zevende druk wordt dit alles opnieuw op heldere en kernachtige wijze op een rij gezet. Alle relevante verdragen en alle nieuwe wet- en regelgeving op nationaal, Benelux- en EG-niveau zijn verwerkt, ook wanneer deze nog in de ontwerpfase verkeren. Zo is het hoofdstuk over de Benelux Merkenwet mede geschreven op basis van het inmiddels getekende, maar nog niet in werking getreden Protocol tot wijziging van deze wet en wordt de Rijksoctrooiwet 1993 besproken. Er wordt aandacht besteed aan de bescherming van recente technologische ontwikkelingen, zoals topografieŽn, biotechnologie en computerprogramma's. Dit alles wordt geplaatst in het kader van de aanvullende werking van de onrechtmatige daad, het Europees mededingingsrecht en de mensenrechtenverdragen. De tekst is uitgebreid geÔllustreerd met jurisprudentie van de hogere en lagere burgerlijke rechter, het Benelux Gerechtshof en het Europese Hof van Justitie, en van colleges zoals de Octrooiraad en de Reclame Code Commissie. ISBN 9789027138217.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #107577
€  10.00 [Appr.: US$ 10.81 | £UK 8.75 | JP• 1626]
Keywords: RECHT, Intellectual property

 
Wirtz, M.S.
Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht.
Deventer : Kluwer, 2006. Paperback. xiv,367 pp. (MonografiŽn Sociaal Recht, 39). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013039733.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #277522
€  15.00 [Appr.: US$ 16.22 | £UK 13 | JP• 2439]
Keywords: RECHT, *2006-100 arbeidsrecht

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 |