found: 33 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

 
Appeldoorn, J.F.
Eenheid in verscheidenheid : de gespreide toepassing van artikel 81 EG.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers , 2004. Paperback. 168 pp. 25 cm. Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Met samenvatting in het Engels. [mededingingsrecht]. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054545033.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #196008
€  15.00 [Appr.: US$ 16.14 | £UK 13 | JP• 2359]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law

 
Biesheuvel, M.B.W., E.J. Daalder & J.M.E. van Breugel.
Mededingingsrecht : de parlementaire geschiedenis van de Mededingingswet.
Den Haag: Sdu,1998. Paperback. xiv,839 pp. Library stamp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054091493.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #108389
€  40.00 [Appr.: US$ 43.05 | £UK 34.5 | JP• 6289]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law Nederlands recht

 
Biesheuvel, M.B.W.; M.R. Mok & H.G. Sevenster.
Van ordening naar marktwerking. Kanttekeningen bij het ontwerp-Mededingingswet.
Den Haag : Sdu , 1996. Paperback. 172 pp. 24 cm. (Preadvies voor de Vereeniging Handelsrecht en de Vereniging voor Mededingingsrecht). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789054091288.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #83137
€  10.50 [Appr.: US$ 11.3 | £UK 9 | JP• 1651]
Keywords: RECHT, handelsrecht *2006-100 ondernemingsrecht

 
Bos, P.V.F. & M.A. Fierstra.
Europees mededingingsrecht.
Deventer : Kluwer,1989. Paperback. 274 pp. (Fiscale en juridische documentatie voor internationaal zakendoen, 21). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789020010787.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #97785
€  10.50 [Appr.: US$ 11.3 | £UK 9 | JP• 1651]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law ondernemingsrecht

 
Dekker, C.T.
Nederlands mededingingsprocesrecht : besluitvormingsprocedures en rechtsbescherming in het kader van de mededingingswet.
Deventer : Kluwer, 2002. Paperback. xx,503 pp. (MededingingsMonografieŽn, 7). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Nederlands Mededingingsprocesrecht behandelt de procedurele dimensie van de Mededingingswet. Uitgebreid wordt ingegaan op de besluitvormingsprocedures in het kader van het concurrentietoezicht en het toezicht op concentraties. Daarbij wordt stilgestaan bij de rechten en verplichtingen van de betrokken ondernemingen en derden (klagers). Veel aandacht wordt besteed aan de praktische gang van zaken bij de Nederlandse mededingingsautoriteit: hoe dient te worden omgegaan met vragen in formulieren, hoe kan informeel overleg met de NMa plaatsvinden, hoe stelt men zich op bij een bedrijfsonderzoek door de NMa. Voorts wordt de rechtsbescherming tegen besluiten van de directeur-generaal van de NMa belicht. Het boek vormt een praktijkgericht en kritisch commentaar op deze procedurele aspecten van het mededingingsrecht. ISBN 9789026838781.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #73233
€  28.00 [Appr.: US$ 30.14 | £UK 24 | JP• 4403]
Keywords: RECHT RECHT, *2006-100 ondernemingsrecht

 
Duijvenvoorde, G.P. van.
Informatietechnologie en Europees mededingingsrecht.
Deventer : Kluwer,1996. Paperback. xxiv,589p. (Europese MonografiŽn, 46). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. ISBN 9789026829659.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #71806
€  20.00 [Appr.: US$ 21.53 | £UK 17.25 | JP• 3145]
Keywords: RECHT, Intellectual property

 
Gaasbeek, P.B., Meulen, B.M.J. van der, & Wouw, A.W.M. van der
Integraal mededingingsrecht: verzameling van in Nederland geldende nationale en Europese regelgeving inzake kartelrecht en concentratiecontrole.
Den Haag : Elsevier bedrijfsinformatie, 1999. Paperback. 913 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. ISBN 9789057493508.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #236580
€  9.50 [Appr.: US$ 10.22 | £UK 8.25 | JP• 1494]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law

 
Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Mededingingsrecht in de Europese Gemeenschappen. Vol. I, Regels voor de ondernemingen : (toestand op 31 december 1989).
Luxemburg : Bureau voor offie®le publikaties der Europese Gemeenschappen, 1990. Paperback. 441 pp. Small stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789282613108.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #285400
€  15.00 [Appr.: US$ 16.14 | £UK 13 | JP• 2359]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law ondernemingsrecht

 
Gotzen, Marcel.
Vrijheid van beroep en bedrijf & onrechtmatige mededinging ; een poging tot nadere omlijning van de wettelijke grondslagen en de inhoud van het onrechtmatigheidsbegrip naar Belgisch algemeen mededingingsrecht.
Brussel : Ferd. Larcier,1963. 2 Vols. 600,723 pp. With 2 addeda's (each 3 pp.) Index. Stamp on title-page. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #40205
€  35.00 [Appr.: US$ 37.67 | £UK 30 | JP• 5503]
Keywords: RECHT, *2006-100 ned. recht

 
Groen, H.A.
Variatie in cassatie : opstellen aangeboden aan prof . mr . H. A. Groen.
Deventer : Kluwer, 2006. Hardcover. IX, 254 p. : portr. ; 25 cm. Liber amicorum, ter gelegenheid van het bereiken van de leeftijd van 65 jaar van prof. mr. H.A. Groen en zijn afscheid als advocaat bij advocatenpraktijk Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag. (Kluwer rechtswetenschappelijke publicaties). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Deze bundel is opgedragen aan prof. mr. H.A. Groen ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag. De auteurs zijn afkomstig uit de wetenschap, advocatuur en rechterlijke macht. De opstellen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij een uitspraak van de Hoge Raad tot startpunt nemen waarin Bart Groen de belangen van een der partijen behartigde. Dat is de 'groene draad'. De onderwerpen van de diverse bijdragen vormen echter een veelkleurig palet, een weerspiegeling van de veelzijdigheid van de cassatiepraktijk van Bart Groen. Naast een aantal bijdragen over procesrechtelijke onderwerpen, bevat de bundel opstellen over uiteenlopende onderwerpen (onder meer) op het gebied van het onteigeningsrecht, Europees mededingingsrecht en auteursrecht, maar ook het gezondheidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en huurrecht komen aan bod. De opstellen behandelen vaak actuele onderwerpen. Een sprekend voorbeeld daarvan vormt de bijdrage naar aanleiding van de beschikkingen van de Hoge Raad over de rechtsgevolgen van een naturalisatiebesluit indien een vreemdeling onjuiste personalia heeft opgegeven. Andere opstellen bieden een verrassende en verfrissende kijk op echte 'klassiekers', zoals Plas/Valburg of het Bussluis-arrest. Het eerste arrest, zo leren wij van Vranken, is te danken aan een (te) ruime lezing van de grieven door het hof en een enorme gretigheid van de Hoge Raad om op een voor de praktijk belangrijke rechtsvraag te beslissen. Productief misverstaan noemt Vranken dat. Het tweede arrest is, zo houdt Korthals Altes de lezer voor, een mal-jugť van de Hoge Raad, waarbij de zaak uiteindelijk een 'vierde instantie' (lees: de verwijzingsrechter) nodig had om weer op het juiste spoor te komen. ISBN 9789013039955.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #5560
€  25.00 [Appr.: US$ 26.91 | £UK 21.5 | JP• 3931]
Keywords: RECHT, Nederlands recht

 
Keurentjes, R.B.M.
Agressieve handelspraktijken.
Deventer : Kluwer, 1986. Paperback. xvi,336p. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026816192.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #293578
€  15.00 [Appr.: US$ 16.14 | £UK 13 | JP• 2359]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law Nederlands recht

 
Keurentjes, R.B.M.
Agressieve handelspraktijken.
Deventer : Kluwer, 1986. Paperback. xvi,336p. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #73595
€  12.00 [Appr.: US$ 12.92 | £UK 10.5 | JP• 1887]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law

 
Lierop, W.A.J. van & E.H. Pijnacker Hordijk.
Privaatrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht : preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht.
Deventer : Kluwer, 2007. Paperback. vi,100 pp. (Preadvies uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht ; 2007). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Private handhaving van het mededingingsrecht staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Volgens de Europese Commissie staat de private handhaving nog in de kinderschoenen, wat mede zou zijn toe te schrijven aan hindernissen in de nationale rechtsstelsels. De preadviseurs menen dat de Commissie, in ieder geval voor wat betreft Nederland, een te somber beeld schetst. Er is sprake van een levendige handhavingspraktijk. Het ontbreken van zaken over mededingingsrechtelijk ingewikkelder casusposities is vooral toe te schrijven aan - mede door de Commissie zelf gecreŽerde - onduidelijkheid over de inhoud van de materiŽle normen. Het Nederlandse civiele (proces)recht vormt daarentegen geen belemmering voor een effectieve private handhaving. Aan een (partiŽle) Harmonisatie van het nationale civiele (proces)recht ter bevordering van schadeclaims in mededingingszaken bestaat in de opvatting van de preadviseurs dan ook geen behoefte. Na een tweetal inleidende hoofdstukken waarin de private en de publieke handhaving tegen elkaar worden afgezet en waarin wordt stilgestaan bij materieelrechtelijke vraagstukken rond de toepassing van het mededingingsrecht door de burgerlijke rechter, gaan de preadviseurs dieper in op een aantal meer en minder controversiŽle civielrechtelijke vraagstukken die bij de private handhaving van het mededingingsrecht aan de orde komen. Tot slot wordt bijzondere aandacht besteed aan de positie van partijen bij civiele schadevergoedingsacties. ISBN 9789013037821.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #212511
€  10.50 [Appr.: US$ 11.3 | £UK 9 | JP• 1651]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Loozen, Edith Maria Hendrika.
Het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU : een beslismodel.
[Den Haag] : Boom Juridische Uitgevers, 2010. Paperback. xv,317 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789089742568.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #41405
€  25.00 [Appr.: US$ 26.91 | £UK 21.5 | JP• 3931]
Keywords: RECHT RECHT, mededingingsrecht, competition law

 
MacAvoy, Paul W.
The failure of Antitrust and regulation to establish competition in long-distance telephone services.
Cambridge: MIT,1996. Orig. cloth binding. Dustjacket. xviii,314 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9780262133326.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #127324
€  20.00 [Appr.: US$ 21.53 | £UK 17.25 | JP• 3145]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page