found: 29 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
Amsterdam, A.M. van.
Insolventie in economisch perspectief.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers , 2004. Paperback. xv,307 pp. 25 cm. (Center for Company Law). Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 2004. With a summary in English. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789054544579.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #193625
€  15.00 [Appr.: US$ 16.32 | £UK 13 | JP• 2399]
Keywords: RECHT, faillissementsrecht Nederlands recht ondernemingsrecht nederlands recht

 
Andel, W.J.M. van & F.M.J. Verstijlen.
Materieel faillissementsrecht : de Peeters/Gatzen-vordering en de overeenkomst binnen faillissement.
Deventer : Kluwer,2006. Paperback. 160 pp. (Preadviezen van de Vereniging voor Burgerlijk Recht). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789013036657.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #205124
€  10.50 [Appr.: US$ 11.43 | £UK 9 | JP• 1679]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht Nederlands recht

 
Böhtlinck, J.L.F.
Enkele opmerkingen over Artikel 1 van de Wet op het Faillissement en de Surséance van betaling.
Leiden : Eduard IJdo,1894. Paperback. [8[,61pp. Proefschrift Rijks-Universiteit Leiden.Ticket on spine. Library stamp. Spine strenghtened with tape. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #19095
€  12.00 [Appr.: US$ 13.06 | £UK 10.5 | JP• 1919]
Keywords: RECHT RECHT, faillissementsrecht burgerlijk recht

 
Bos, Titia Marie.
Grensoverschrijdend faillissementsrecht in Europees perspectief : een studie naar het faillissement in het internationaal privaatrecht van Nederland, België en Duitsland.
[Deventer : Kluwer] , c2000. Paperback. xxiii,422 pp. (Kluwer rechtswetenschappelijke publicaties). Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. With a summary in English. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026835551.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #192804
€  25.00 [Appr.: US$ 27.21 | £UK 21.5 | JP• 3998]
Keywords: RECHT, faillissementsrecht

 
Bregstein, M.H.
Verzameld werk.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, [1977]. Herdruk ed. 1960. xvi,784 pp. Index. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Marcel Henri Bregstein (1900-1957)promoveerde er in 1927 cum laude op Ongegronde vermogensvermeerdering, met als promotor prof. mr. Paul Scholten waarrna hij zich als advocaat te Amsterdam vestigde. In 1935 werd hij aangesteld tot hoogleraar aan de latere Erasmus Universiteit Rotterdam, een ambt dat hij tot 1939 bekleedde. Per 31 mei 1939 werd hij aan zijn alma mater aangesteld als gewoon hoogleraar handelsrecht, faillissementsrecht en internationaal privaatrecht; hij inaugureerde op 23 oktober 1939 met de rede Het gezag van de rechtspraak tegenover het geldende recht. Vanwege zijn Joodse afkomst werd hij per 1 maart 1941 uit zijn ambt ontheven. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij per 7 mei 1945 in zijn betrekking hersteld. In 1946 werd zijn leeropdracht veranderd tot burgerlijk recht, recht op de industriŽle eigendom en burgerlijk procesrecht waarin hij zijn leermeester Scholten opvolgde. In het leerjaar 1951-1952 was hij rector-magnificus. Hij werkte mee aan tal van artikelen en handboeken op zijn vakgebied; in 1960 en in 1977 verschenen zijn verzamelde werken. ISBN 9789027113023.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #45800
€  15.00 [Appr.: US$ 16.32 | £UK 13 | JP• 2399]
Catalogue: Burgerlijk recht
Keywords: RECHT, burgerlijk recht Nederlands recht

 
Bulten, Claartje & Richard Nowak (eds.)
Rechtspersonen 2017/2018 : inclusief: ondernemingsrecht, effectenrecht, faillissementsrecht.
Deventer : Wolters Kluwer, 2017. Paperback. 972 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789013144413.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #285434
€  12.00 [Appr.: US$ 13.06 | £UK 10.5 | JP• 1919]
Keywords: RECHT, ondernemingsrecht

 
Dorhout Mees, T.J.
Kort begrip van het Nederlands handels- en faillissementsrecht.
Met medewerking van E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Haarlem : Erven F. Bohn, 1971. 5e druk. Orig. linnen band. Ongepagineerd. Index. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #90551
€  20.00 [Appr.: US$ 21.77 | £UK 17.25 | JP• 3198]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Dorhout Mees, T.J.
Nederlands handels- en faillissementsrecht. I. Inleiding en ondernemingsrecht. 9e druk.
Arnhem : Gouda Quint,1978. 9e druk. Orig. cloth binding. xxxiii,393 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060003060.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #143837
€  10.50 [Appr.: US$ 11.43 | £UK 9 | JP• 1679]
Keywords: RECHT, ondernemingsrecht

 
Dorhout Mees, T.J.
Nederlands handels- en faillissementsrecht. IV: Vervoer.
7e druk bewerkt door A.C. van Empel. Arnhem : Gouda Quint,1980. 7e druk. Gebonden. xliv,324 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060001721.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #165428
€  12.00 [Appr.: US$ 13.06 | £UK 10.5 | JP• 1919]
Keywords: RECHT, ondernemingsrecht *2006-100 ondernemingsrecht

 
Dorhout Mees, T.J.
Nederlands handels- en faillissementsrecht. III*: Het nieuwe verzekeringsrecht : verzekering en lijfrente volgens het Nieuwe BW.
Arnhem : Gouda Quint,1987. 7e druk. Orig. cloth binding. xxviii,203 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060004791.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #143812
€  8.50 [Appr.: US$ 9.25 | £UK 7.5 | JP• 1359]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Dorhout Mees, T.J.
Nederlands handels- en faillissementsrecht. V: Recht van reclame, faillissement, surséance van betaling en akkoord.
Bewerkt door Mr. P. IJdo. Arnhem : Gouda Quint , 1988. 8e druk. Hardcover. xxviii,234 pp. 25 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060005712.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #173370
€  10.50 [Appr.: US$ 11.43 | £UK 9 | JP• 1679]
Keywords: RECHT, faillissementsrecht *2006-100 ondernemingsrecht

 
Dorhout Mees, T.J.
Schets van het Nederlands handels- en faillissementsrecht.
Arnhem : Gouda Quint, c1982. 5e druk. Paperback. xxi,172 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060002513.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #90021
€  8.50 [Appr.: US$ 9.25 | £UK 7.5 | JP• 1359]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Henri Hijmans, I.
Romeinsch verbintenissenrecht.
Zwolle: Tjeenk Willink,1918. Modern cloth binding. vi,353 pp. Bookplate Marcel Henri Bregstein Stichting. Library stamps of Juridisch Instituut Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Dit exemplaar was het leerboek van Henri Bregstein (1900-1957), met vele noten in de marge en onderstrepingen, gebruikt tijdens zijn rechtenstudie aan de Amsterdamse Universiteit, waar hij in 1927 cum laude promoveerde op een proefschrift over Ongegronde vermogensvermeerdering, gedurende tientallen jaren hťt standaardwerk over dit onderwerp. Na enige jaren advocatuur te Amsterdam volgde in 1934 de benoeming tot hoogleraar in de privaatrechtelijke vakken aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam. Deze leerstoel verwisselde hij in 1939 voor die in het handelsrecht en het faillissementsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In april 1940 werd hij tevens plaatsvervangend rijksadvocaat. Op grond van zijn joodse afstamming werd Bregstein in november 1940 de facto uit zijn ambten ontzet; daar zijn echtgenote niet-joods was, ontsnapte hij zelf aan deportatie. Na de bevrijding werd hij ingeschakeld bij het redderen van de chaotisch verstoorde civiel-rechtelijke verhoudingen: lid van de Raad vůůr het Rechts-herstel, afdeling Effectenregistratie, juridisch adviseur van het ministerie van FinanciŽn (speciaal inzake de liquidatie van vijandelijke vermogen in internationaal verband), Nederlands vertegenwoordiger op internationale onderhandelingen en conferenties. Benoemd, als opvolger van zijn aanbeden leermeester en promotor prof. Paul SchŲlten, tot hoogleraar in het burgerlijk recht, recht van de industriŽle eigendom en het burgerlijk procesrecht (1945) ontplooide hij zich tot een belangrijk man in de Amsterdamse universitaire gemeenschap.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #84241
€  150.00 [Appr.: US$ 163.24 | £UK 128.75 | JP• 23985]
Keywords: , roman law, rŲmisches Recht

 
Josephus Jitta, Daniel.
La codification du droit international de la faillite.
La Haye: Belinfante,1895. Orig. cloth binding. xvi,342 pp. Library stamps. Bookplate. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #189318
€  77.00 [Appr.: US$ 83.8 | £UK 66 | JP• 12313]
Keywords: RECHT, faillissementsrecht International law, VŲlkerrecht international law

 
Keulen, B.F.
Bankbreuk, ons strafrechtelijk faillissementsrecht.
Arnhem: Gouda Quint,1990. Paperback. xvi,350 pp. Bibliotheekstempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. ISBN 9789060007167.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #47382
€  18.00 [Appr.: US$ 19.59 | £UK 15.5 | JP• 2878]
Keywords: RECHT, strafrecht *2006-100 strafrecht

| Pages: 1 | 2 | - Next page