found: 5 books

 
HUGO FRANCISCUS VAN HEUSSEN
Batava Sacra
Bruxelles, Francisco Foppens, 1714. 24x36cm, Anders. index+251+537P. Gravures. Conditie: Goed, Oud lederen band; rug vakkundig gerepareerd. Batava Sacra sive res gestae. Apostolicorum virorum. Qui fidem Bataviae.
Antiquariaat LangerveldPrivate seller
Book number: 2034
€  850.00 [Appr.: US$ 1002.24 | £UK 758.5 | JP¥ 112299]
Catalogue: Religie
Keywords: Latijn

 
SAMUEL KNIGHT
Das leben des fuertrefflichen Erasmi von Rotterdam
Leipzig, Johann George Loewe, 1736. 18 cm, Anders. 398 + 126 s.. Gravures. Conditie: Goed, Orginal Leder Band, Rücken vergoldet. Das Leben des fuertrefflichen Erasmi von Rotterdam. Insonderheit aber derjenige merckwuerdigste Theil davon, den er in Engeland zugebracht; worinnen eine Nachricht von seinen gelehrten Freunden, wie auch dem Zustand der Religion und Gelehrsamkeit zur selben Zeit, so wohl auf der Universitaet Cambridge als Oxford, ertheilet wird. Nebst Anhang unterschiedener rarer Urkunden abgefasset von Sam.Knight. Uebers.von Theod. Arnold. Leipzig, Johann George Loewe, 1736. Orginal Leder, form.17,5 x 11cm. 398-128 S. Mit Titelportret und 6 Kupferstichen, teils gefaltet. Titelportr. links oben in der Ecke beschaed..
Antiquariaat LangerveldPrivate seller
Book number: 6799
€  350.00 [Appr.: US$ 412.69 | £UK 312.5 | JP¥ 46241]
Catalogue: filosofie
Keywords: Erasmi, Erasmus, Samuel Knight

 
ONBEKEND
HET GROOTE TAFEREEL DER DWAASHEID
Amsterdam, Onbekend, 1720. 45x28cm, Anders. Gravures. Conditie: Zeer goed, Rug professioneel gerestaureerd. In de laatste maanden van 1720 bracht de eerste wereldwijde beurscrash speculanten in Frankrijk, Engeland en de Nederlanden aan de rand van de afgrond of duwde hen er in. In Londen en Paris bleken de, vaak met geleend geld gekochte, aandelen van de South Sea Company en de Mississippi Company van John Law, een Schotse econoom die de protectie van de Franse koning genoot, plotseling niets meer waard. De windhandel was ook overgewaaid naar de Nederlanden, waar velen hun schuldbekentenissen in aandelen omzetten om daar mee te gaan speculeren. Een satyrische reactie op deze gebeurtenissen verscheen in Amsterdam: Het Groote Tafereel der Dwaasheid, ?Gedrukt tot waarschouwinge voor de Nakomelingen, in ?t noodlottie Jaar, voor veel Zotte en Wyze. 1720?. In Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegd in den jaare 1720. Zynde een verzameling van alle de conditien en projecten. Van de opgeregte compagnien van assurantie, navigatie, commercie, etc. in Nederland, zo wel die in gebruik zyn gebragt, als die door de H.Staten van eenige provintien zyn verworpen: Als meede konst-plaaten, comedien en gedigten. Door verscheide liefhebbers uytgegeven, tot beschimpinge deezer verfoeijelyke en bedrieglyke handel, waar door in dit jaar verscheide familien en persoonen van hooge en lage stand zyn geruineerd etc. . Gedrukt tot waarschouwinge voor de nakomelingen....voor veel Zotte en Wyze, 1720. Halfleder band. formaat: 45x28cm. Rug professioneel gerestaureerd. Met 77 dubbelbladige kopergravures. Met register van de printen van het actie-boeck. Hierbij: Frederik Muller, Het tafereel der dwaasheid over den actiehandel van 1720 en het Dwergentooneel. Extra: Boekje bijgevoegd over de actiehandel van 1720 en het dwergentoneel. Geschreven door Frederik Muller 1876. 32 pagina's. Extra: Boekje van E.H. Krelage, Bloemenspeculatie in Nederland. Amsterdam 1942 Tulpenmanie 1636-1637 en Hyacintenhandel 1720-1736.
Antiquariaat LangerveldPrivate seller
Book number: Nr.:E8813
€  9500.00 [Appr.: US$ 11201.48 | £UK 8476.75 | JP¥ 1255103]
Catalogue: Geschiedenis
Keywords: Antiquarisch boek, Tulpenhandel

 
ONBEKEND
HET GROOTE TAFEREEL DER DWAASHEID
Amsterdam, Onbekend, 1720. 45x28cm, Anders. Gravures. Conditie: Zeer goed, Rug professioneel gerestaureerd. In de laatste maanden van 1720 bracht de eerste wereldwijde beurscrash speculanten in Frankrijk, Engeland en de Nederlanden aan de rand van de afgrond of duwde hen er in. In Londen en Paris bleken de, vaak met geleend geld gekochte, aandelen van de South Sea Company en de Mississippi Company van John Law, een Schotse econoom die de protectie van de Franse koning genoot, plotseling niets meer waard. De windhandel was ook overgewaaid naar de Nederlanden, waar velen hun schuldbekentenissen in aandelen omzetten om daar mee te gaan speculeren. Een satyrische reactie op deze gebeurtenissen verscheen in Amsterdam: Het Groote Tafereel der Dwaasheid, ?Gedrukt tot waarschouwinge voor de Nakomelingen, in ?t noodlottie Jaar, voor veel Zotte en Wyze. 1720?. In Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegd in den jaare 1720. Zynde een verzameling van alle de conditien en projecten. Van de opgeregte compagnien van assurantie, navigatie, commercie, etc. in Nederland, zo wel die in gebruik zyn gebragt, als die door de H.Staten van eenige provintien zyn verworpen: Als meede konst-plaaten, comedien en gedigten. Door verscheide liefhebbers uytgegeven, tot beschimpinge deezer verfoeijelyke en bedrieglyke handel, waar door in dit jaar verscheide familien en persoonen van hooge en lage stand zyn geruineerd etc. . Gedrukt tot waarschouwinge voor de nakomelingen....voor veel Zotte en Wyze, 1720. Halfleder band. formaat: 45x28cm. Rug professioneel gerestaureerd. Met 77 dubbelbladige kopergravures. Met register van de printen van het actie-boeck. Hierbij: Frederik Muller, Het tafereel der dwaasheid over den actiehandel van 1720 en het Dwergentooneel. Extra: Boekje bijgevoegd over de actiehandel van 1720 en het dwergentoneel. Geschreven door Frederik Muller 1876. 32 pagina's. Extra: Boekje van E.H. Krelage, Bloemenspeculatie in Nederland. Amsterdam 1942 Tulpenmanie 1636-1637 en Hyacintenhandel 1720-1736.
Antiquariaat LangerveldPrivate seller
Book number: E8813
€  9500.00 [Appr.: US$ 11201.48 | £UK 8476.75 | JP¥ 1255103]
Catalogue: Geschiedenis
Keywords: Antiquarisch boek, Tulpenhandel

 
MR. JAN STAMPIOEN (TEKENAAR)
Het Hooge Heemraedt Schap van Schielandt
Rotterdam, Tot Rotterdam, gedruckt by Abraham van Hoorn, Const en Caart vercooper op t Vissersdyck achter de Beurs., 1684. 36x51cm, Anders. Gravures. Conditie: Zeer goed, Oorspronkelijke perkamenten band. In 9 kaarten (elke krt 68 x 58 cm) Compleet met met 8 bijgevoegde wapens form, . 38x 48 cm. Handgekleurd. Gebonden in de originele perkamente band. Zie fotos *Dese Maet Begrijpt 700 Schielantse Roeden, waer op dese bovenstaende Cart gemaeckt is, door order van de Edelen Welgeboren Heeren, Dijckgraeff, ende Hoogeheemraden van Schielant in de Selve genoemt gemeten, ende aldus in Caert Gebracht door Mr. Jan Stampioen, gesworen ordinaris Lantmeter in 1651, 1652 en de 1653. Schielant inden geheelen omvanck, vande Lantscheydinge tusschen Delfflant, Rynlant, de Merwe, ende den Ysel, tot inde Stadt Gouda, in Coper gesneden en Geteeckent door J. Vingboons. Met de wapens van:1er Aemilius Cool. Oudt Borgermeester der stad Gouda. 2. Carel Baron van den Boetselaer. Raedt en Rekenmeester?3. Mr. Kaspar Hend. Selkart. Rentmeester en Secretaris. 4. d?Heer en Mr. Johan Kievit. Oudt Borgermeester der Stadt Rotterdam, Raadt ende Advokaat fiscael??ter Admiraliteyt op de Maese, misgaeders Bewinthebber van de Oostindiesche Compagni ter Camer van Rotterdam. 5. d?Heer en Mr. Theodorus Van Bleyswyk, Hoogheemraadt, Borgermeester der Stad Schiedam. 6. Heer Steven van der Does, Heere van Noortwyk, Noortwyk op Zee, Langevelt, offem & Hoogheemraadt, 7. Heer George van Cats. Heere van Coulster, Heyloo ende Oesdom, ?. 8. d?Heer Johan Van Yck, Dykgraaf, Oidt Borgermeester der stad Rotterdam. Prachtige verluchte kaart. , polders, vaarten, steden zoals Rotterdam, Schiedam, Gouda, enz. Zie fotos.
Antiquariaat LangerveldPrivate seller
Book number: 2242A
€  14000.00 [Appr.: US$ 16507.44 | £UK 12492.25 | JP¥ 1849626]
Catalogue: Topografie
Keywords: Atlas

| Pages: 1 |