Total # of books: 15539. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 9
Previous page - Next page

 
Afl. Het Landhuis, 1939, met artikel interieur in landhuis Silvana te Wassenaar, architect Alb. van Essen, 3 pag., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 56322
€  25.00 [Appr.: US$ 29.82 | £UK 21.5 | JP¥ 3304]

 
Afleveringen van Het Leven 14-8-1925 en 4-6-1927 betr. cyclonen te Borculo en in de Achterhoek, geill., gedrukt.
M14421
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58237
€  25.00 [Appr.: US$ 29.82 | £UK 21.5 | JP¥ 3304]
Catalogue: Cyclonen weer

 
AFRIKA, WOLFF, ELIAS--- Aandeel van de Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap v.h. Wolff & Elias, gevestigd te Amsterdam, 1909, gedrukt, 1 pag.
M10208
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 45304
€  25.00 [Appr.: US$ 29.82 | £UK 21.5 | JP¥ 3304]

 
Afscheid aan tafel. De Kroon, Rembrandtplein, 4 januari 1902. z.p. 8º: 1 blad.
1902, 4 januari Gedicht ondertekend: Ceremoniemeesters.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10735
€  12.00 [Appr.: US$ 14.31 | £UK 10.5 | JP¥ 1586]
Catalogue: Occasional poems

 
AFSCHEIDING--- Exemplaar van De Bazuin, gereformeerde stemmen uit de Chr. Afgescheidene Kerk in Nederland. Jrg. 1, nr. 1, 4-8-1853. 4°, 4 pag., gedrukt.
M11608
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 46683
€  25.00 [Appr.: US$ 29.82 | £UK 21.5 | JP¥ 3304]

 
Afscheidsgroet, 8º.
Gorkum, J. van, Ged. Gracht 55, Zaandam
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 10917
€  25.00 [Appr.: US$ 29.82 | £UK 21.5 | JP¥ 3304]
Catalogue: Occasional poems

 
Afschrif (Copy) van een proclamatie aan de inwoners van Pruisen en het armee bevel dd 14 december 1821 (bevel des generaals vorst van Wittgenstein). Manuscript, folio, 4 beschreven bladzijden. Uit het Duits vertaald.
M14635
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59259
€  25.00 [Appr.: US$ 29.82 | £UK 21.5 | JP¥ 3304]
Catalogue: Manuscript

 
AKEN, STUDENTEN, MEYER Muziekstuk “Hollandia Marsch, R. Kauschmann. Aangeboden door A. Meyer aan de studentenvereniging Hollandia te Aken”, uitg. Waltman, Delft, 4 p., groot 4º, gedrukt, met ill. op omslag.
M5608
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 13557
€  30.00 [Appr.: US$ 35.78 | £UK 25.75 | JP¥ 3965]

 
AKERSLOOT--- Handtekening op perkament van Aumel (Auwel?) Akersloot, 1629.
M12298
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 48434
€  25.00 [Appr.: US$ 29.82 | £UK 21.5 | JP¥ 3304]

 
Akte in het Frans (moeilijk leesbaar), waarschijnlijk 17 eeuws, waarbij betrokken zijn: Andionet Ducerreau [ du Cerreau], Claude Caram, J. Carques.
Manuscript. 1 stuk, 3 beschreven bladen (folio). Beschadigd aan rechteronderzijde, geen tekstverlies. M14618
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59240
€  25.00 [Appr.: US$ 29.82 | £UK 21.5 | JP¥ 3304]

 
Akte van verhuur voor schepenen (Jacob Cornelisz en Claes Marthensz) van onbekend gerecht ["onder de jurisdictie van Wall(-)"] gedateerd 11-1-1589 door de voogden van de onmondige kinderen van Gillis Hooftmans uit zijn derde huwelijk met Margriet van Nispen aan Cornelis Ghijn, Adriaen Coppens en Cornelis Thoenisz van twee kavels land, manuscript, 1 blad, tweezijdig beschreven (folio), aan bovenzijde beschadiging met licht tekstverlies.
M14623
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59245
€  25.00 [Appr.: US$ 29.82 | £UK 21.5 | JP¥ 3304]
Catalogue: Manuscript

 
Akte van aanwijzing Noodweg door Norbertus Petrus Cyriocus Allard te Geertruidenberg, aan: Anna Beekmans te Oosterhout, en anderen. D.d. 10-6-1892.
Manuscript. 1 groot blad plano, ingenaaid. M14741
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59642
€  25.00 [Appr.: US$ 29.82 | £UK 21.5 | JP¥ 3304]

 
Akte van transport, gepasseerd voor schepenen van Serooskerke [Willeboort Adriaensz., Willem Jansz., Adriaen Maertens, Henrick (-), Adriaen Sijmonsz., Anthonis Mathijsz.] en gedateerd 28-1-1600,
waarbij Pieter Jansz. Bijdekercke aan Lauerijs Cornelisz. een stuk land transporteert van 2,5 gemeten, manuscript op perkament, zegels verloren gegaan (charter in klein formaat)
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 59251
€  35.00 [Appr.: US$ 41.74 | £UK 30 | JP¥ 4626]
Catalogue: Manuscript

 
2 aktes betreffende de fam. De Cock.
(I) Huwelijksvoorwaarden tussen Gijselbrecht Lubertus de Cock en Joanna Wijnnebroodt, weduwe van Hugo de Roo, gepasseerd op 24 oktober 1718 in presentie van Jan Carel de Roo, procureur van de Raad van Vlaanderen en Jacques van Hende. Manuscript (folio), 4 p. Met kleine gaatjes in de tekst en rafeltjes aan de rand. (II) Testament van Joanna Wijnnebroodt, weduwe van Gijselbrecht Lubertus de Cock, dd 7 oktober 1752. Zij legateert aan Joanna Carolina de Roo (haar kleindochter) voor al haar diensten, alle kleren, linnen, sieraden enz. Isabella de Roo, Camilla de Roo en Augustinus de Roo ontvangen ieder 10 pond groot. Eigenhandig ondertekende akte. M14544
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57799
€  45.00 [Appr.: US$ 53.67 | £UK 38.75 | JP¥ 5947]
Catalogue: COCK DE

 
7 aktes betreffende de fam. Van der Werf (Werff). (1869-1905).
(I) Boedelscheiding gepasseerd op 10 oktober 1886 voor notaris W.A.J. Elzevier Dom te Amsterdam. Betreft de nalatenschap van Johannes Cornelis van der Werf wiens erfgenamen zijn: Gerrit Johannes van der Werf, geemployeerde in een boekhandel aan de Ruysdaalkade te Amsterdam, broeder, en Hendrika Sebina Cornelia van der Werf, ongehuwd, wonende Gerard Doustraat 400, zuster. Met rekening en verantwoording door Jan Hendrik Fredrik Scherwitz jr. als executeur testementair van de overledene. Manuscript (folio), 20 p. met opgedrukt lakzegel in rode was, authentiek afschrift. (II)Testament van Cornelia Elisabeth Scheer, weduwe van Jan Pieter Willem Eleveld d.d. 6 januari 1869 gepasseerd voor notaris Elzevier Dom. Met legaten voor weduwe Kwakkel, geboren Jansje Haverkotte te 's-Gravenhage, stadsbestedingshuis te Amsterdam, Jacobus Ketelaar, tuinbaas bij de heer Clifford op Over Holland, Gerrit van der Werf, neef, Cornelia van der Werf, nicht, Hendrika van der Werf, nicht, Jan van der Werf, neef, Neeltje Gaaij, naaister, Jan Hendrik Fredrik Scherwitz jr., Jansje Scherwitz, zijn dochter, Joseph jacobus Schouter, kleermaker, Hendrik Vrij te Warmond (pleegbroer) en Gerrit jan Schaffer. Tot enige universele erfgenaam benoemt zij haar schoonzuster Sebina Eleveld, weduwe Gerrit van der Veen. Manuscript (folio) 6 p. mret opgedrukt zegel in rode was, authentiek handschrift. (III) Boedelscheiding d.d. 16 juni 1881 gepasseerd voor notaris Elzevier Dom. Betreft nalatenschap van Johanna Wilhelmina Eleveld, weduwe van Gerrit van der Werf. Erfgenamen zijn haar kinderen Johannes Cornelis, Gerardus Johannes, Hendrika Sebina Cornelia, Cornelia Elisabeth. Manuscript (folio), 18 p. met opgedrukt zegel in rode was, authentiek afschrift. (IV) Testament van Gerrit Brinkerink te Amsterdam dd 12 april 1904 gepasseerd voor notaris Hermanus Molenpage. Legaten onder meer aan vereniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden te Amsterdam, Neeltje Nieboer wonende ten huize van de weduwe van Vollenhoven aan de maliesingel te Utrecht, Johanna Maria Sophia van Kornewal, weduwe B.H. Visser, Albert en Willem van der Werf. Tot universeel erfgenaam benoemt zij Christina de Bruijn, weduwe Gerrit van der Werf te Amsterdam. Manucscript (folio) 7p. met opgedrukt zegel in rode was, authentiek handschrift. (V) Akkoord d.d. 19 september 1905 gepasseerd voor notaris Frederik Carel Boterhaven de Haan tussen Christina de Bruin, weduwe van Gerrit Johannes van der Werf, Albert Gerrit en Wilhelm van der Werf, ter ene en Jan Hendrik Scherwitz jr., makelaar wonende te Amsterdam, ter andere zijde betreffende diverse nalatenschappen. Manuscript (folio) 4p. authentiek afschrift. (VI) Bewijs van inlevering der memorie van aangifte van de nalatenschap van Hendrika Sebina Cornelia van der Werf dd 29 augustus 1905, deels handschrift, deels gedrukt, 1 p. (VII) Memorie van aangifte voor de rechten van licensie en overgang bij overlijden betreffende de nalatenschap van Hendrika Sebina Cornelia van der Werf, augustus 1905, Manuscript (folio) 3p. M14553
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57808
€  125.00 [Appr.: US$ 149.08 | £UK 107 | JP¥ 16521]
Catalogue: VAN DER WERF

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | - Next page