found: 4320 books on 288 pages. This is page 10
Previous page - Next page

 
Kinder-vreugd, of Leerzaam en aangenaam tijdverdrijf. Met 64 plaatjes, door de kleinen zelf te kleuren.
Gouda, G.B. van Goor, z.j. (ca.1860-1870), 40 pag., 16 gelithografeerde platen met elk 4 illustraties, originele bedrukte geel kartonnen omslagen, oblong klein octavo (10,4 x 16,4 cm.). = Zeldzaam, 1x in NCC (KB). The Children's World of Learning 3714 (dit exemplaar; per abuis met vermelding 44 pag.) en vgl. 3713 (vrijwel identieke ed. Amst., Moolenijzer, 1835): "Charming children's picture book with illustrations on a wide range of subjects and activities, which children could easily understand from their own experience at home, on the street, at a fair or in the country. The text accompanying each picture is kept short and simple, suitable to be read by young children. (...)".Twee tekstbladen ontbreken: pag.3-4 (met uitleg bij illustraties 1-4) en pag.13-14 (met uitleg bij illustraties 19-22)
Fahrenheit 451Professional seller
Book number: #2601
€  120.00 [Appr.: US$ 123.08 | £UK 101.5 | JP¥ 16429]
Keywords: Kinderboeken en prentenboeken

 
De Kinderwereld. Kleine verhalen vvoor kinderen van 5-8 jaren.
Leyden, A.W. Sijthoff, z.j. (ca.1870), (2),124,(1) pag., 2 handgekleurde getinte gelithografeerde platen, origineel blingestempeld oranje uitgeverslinnen met vergulde ruglettering, 14,7 x 12 cm. = Zeldzaam. Niet in NCC. Niet in de gebruikelijke naslagwerken; geen vermelding in Delpher gevonden. Bevat 16 korte verhalen, o.a. De Kleine Tuinierster; De kleine Papiermolenaar; De Pannekoeken; Tante Cato; De kleine Veelvraat; De geschiedenis van den Parasol; De Kuikens; Broeder Bitterkoekjen en zuster Bechuijtjen; Louize’s eerste Kous.Band wat smoezelig; eerste vrije schutblad vernieuwd.
Fahrenheit 451Professional seller
Book number: #2306
€  350.00 [Appr.: US$ 358.99 | £UK 296 | JP¥ 47917]
Keywords: Kinderboeken en prentenboeken

 
Klein Duimpje.
Amsterdam, J. Vlieger, z.j. (ca. 1890), (8) pag. (incl. omsl.), 4 kleurenlitho illustraties (incl. 2 op omslagen), origineel omslag, los gevouwen als uitgegeven, 10,3 x 7,5 cm. = Miniatuurboekje.
Fahrenheit 451Professional seller
Book number: #2484
€  45.00 [Appr.: US$ 46.16 | £UK 38.25 | JP¥ 6161]
Keywords: Kinderboeken en prentenboeken Miniatuurboeken

 
De kleine Benjamin [Geschiedenis van den kleinen Benjamin].
(Dordrecht, J. Zender, 1830), 3-168 pag., 4 lithografische platen, oudtijds opnieuw genaaid in eenvoudig omslag, oblong 16mo (9 x 11,3 cm.).= Zeer zeldzame - uit het Engels vertaalde avonturenjeugdroman; 1x in NCC (KB, Den Haag). Niet in Cat. The Children's World of Learning, Lust en Leering, cat. De Koning, Coll. Caljé-van Gulik. Het verhaal gaat over Benjamin Heartlove uit de omgeving van Newforest in het Engelse graafschap Hampshire - moed en deugd leidt Benjamin langs het goede pad. Benjamin bezoekt per schip onder andere India, St. Helena, leidt schipbreuk en strandt als een Robinson in het Amazone-gebied van Zuid-Amerika, alwaar hij een gevonden aap, die hij Guinea noemt, als maatje bij zich houdt. Hij ontmoet een indianenstam die in strijd is verwikkeld met de Spanjaarden, naar later blijkt waren dit zelfs kannibalen. Gelukkig weet Benjamin met zijn nieuwe metgezel prinses Breeza te ontsnappen; zij weten een scheepje te bergen uit de wrakstukken en varen hun vrijheid tegemoet via Macapa (aan de monding van de Amazone) en geraken via de gouverneur daar in Havana en weer thuis in Engeland.Titelpagina en Franse titel ontbreken; laatste tekstpagina gebruind; enigszins vuil hier en daar.
Fahrenheit 451Professional seller
Book number: #2427
€  225.00 [Appr.: US$ 230.78 | £UK 190.25 | JP¥ 30804]
Keywords: Kinderboeken en prentenboeken Robinsonades

 
[Kode]. Kode. Maarten Kemper. Evert Maliangkay. Ton van Os. Pieter Staats. Inleiding Dolf Welling.
Rotterdam, Kode, z.j. (ca.1965), (32) pag., geïllustreerd, vormgeving E. Maliangkay, origineel geniet karton in kleurenzeefdruk, 24,7 x 19,5 cm. = Vier Rotterdamse kunstenaars, verenigd in het verbond Kode, presenteren zich in een in eigen beheer uitgegeven catalogus.
Fahrenheit 451Professional seller
Book number: #4140
€  60.00 [Appr.: US$ 61.54 | £UK 50.75 | JP¥ 8214]
Keywords: Kunst Rotterdam catalogi

 
De Koopmans-Goudmijn. Leerboek der Warenkennis, voor ieder Koopman; bevattende eene zakelijke, alphabetische beschrijving van den oorsprong, aard, kwaliteit, het bewaren, en het gebruik van de artikelen die in den koophandel voorkomen.
Leiden, D. Noothoven van Goor, z.j. (1855), (4),IV,508 pag., orig. gegraveerd karton, onafgesneden, 19x12,9 cm. (h.xb.).= Grotendeels ongeopend. Voorplat herbevestigd.
Fahrenheit 451Professional seller
Book number: #2308
€  50.00 [Appr.: US$ 51.28 | £UK 42.5 | JP¥ 6845]

 
Kukelhaantjes avontuur.
Z.pl., z.u., z.j. (ca.1960), (12) pag., illustraties in kleur en zw/w, origineel geïllustreerd geniet karton omslag, quarto (26,8 x 18,8 cm.).
Fahrenheit 451Professional seller
Book number: #2991
€  20.00 [Appr.: US$ 20.51 | £UK 17 | JP¥ 2738]
Keywords: Kinderboeken en prentenboeken

 
Kushandjes, rijmpjes uit de oude doos. Met 8 gekleurde platen.
Leiden, D. Noothoven van Goor, z.j. (1873), (16) pag. (incl. omsl.), 8 handgekleurde gelithografeerde illustraties, origineel gelithografeerd geel karton, 22,6 x 16 cm. = Zeldzaam, 1x in NCC (Den Haag, KB). Lust en Leering p.171: “(…) opeens [verschijnen er] bij diverse uitgevers een aantal bundeltjes met oude kinderrijmpjes. Die stroom begint (…) met de volgend uniforme reeks bij de Leidse uitgever D. Noothoven van Goor (…). Elk van deze deeltjes in groot octavotelt acht bladen met een kleurlitho waaronder een bekend kinderrijmpje staat afgedrukt. (…) Het zijn niet alleen de oudste maar zonder twijfel ook de mooiste bundeltjes met Nederlandse ‘nursery rhymes’.”Opnieuw genaaid; eerste 3 bladen met vlekje; enkele verstevigingen.
Fahrenheit 451Professional seller
Book number: #2309
€  175.00 [Appr.: US$ 179.49 | £UK 148 | JP¥ 23959]
Keywords: Kinderboeken en prentenboeken Poëzie

 
K.I.E.S. Landelijk bericht, no.2.
Leiden, K.I.E.S. (Kunstenaars in Edukatieve Situaties), z.j. (1976/1977), (8) pag., 2 gevouwen plano’s, folio (46 x 31 cm.). = K.I.E.S. bestaat uit een groep beeldende kunstenaars die ontevreden was met hun inhoudelijke en materiële positie. Zij besloten een enquête te houden onder beeldende kunstenaars in Noord-Holland en dit leidde tot de wens van de oprichting van een vakgroep voor Kunstenaars in Edukatieve Situaties, dat werd K.I.E.S. Zij streven er nu naar “kollegaas in het land te verenigen”. Bevat onder meer een oproep voor de manifestatie Kunstenaars contra fascisme en voor de herdenking Februaristaking.
Fahrenheit 451Professional seller
Book number: #5075
€  20.00 [Appr.: US$ 20.51 | £UK 17 | JP¥ 2738]
Keywords: Kunst Tijdschriften en vakbladen kranten

 
Lego club magazine. Lego-club junior./ Lego-club./ Lego Het Magazine. Collectie van 15 Lego clubbladen.
Rotterdam,. Lego-club, 2011- 2017, 15 afl., 20-24 pag./afl., ills., orig. unif. geniet geïllustreerd omslag, quarto (26,8 x 20,4 cm.). = Collectie omvat: Lego club magazine: 4 -2011; 2-2012; Lego club junior: januari-februari 2013; juli-augustus 2013; september-oktober 2013; januari-februari 2014; juni-juli-augustus 2014; maart-april-mei 2015; Lego Club: november-december 2014; september-oktober 2015; november-december 2015; januari-februari 2016; juni-juli-augustus (2016?); september-oktober 2016; Lego Het Magazine: maart-mmei 2017.
Fahrenheit 451Professional seller
Book number: #4144
€  150.00 [Appr.: US$ 153.85 | £UK 127 | JP¥ 20536]
Keywords: Kinderboeken en prentenboeken Tijdschriften en vakbladen

 
Lego Club Magazine. September - oktober 2016.
Z.pl., Lego Nederland BV, 2016, 23,(1) pag., illustraties, origineel geniet omslag, quarto.
Fahrenheit 451Professional seller
Book number: #4647
€  10.00 [Appr.: US$ 10.26 | £UK 8.5 | JP¥ 1369]
Keywords: Kinderboeken en prentenboeken Tijdschriften en vakbladen

 
[Leiden Buskruitramp]. 12. januarij 1807. [Dichtstuk].
Z.pl., z.u., z.j. (1807), (8) pag., 2 gevouwen bladen, onafgesneden, quarto (27,4 x 22 cm.).= Zeldzaam, 1x in NCC (Nijmegen). Niet in Leiden. Anoniem dichtstuk over de grote ramp van 12 januari 1807, toen in Leiden in het centrum aan de Steenschuur een buskruitschip ontplofte en Leiden op haar grondvesten deed schudden. Er waren 151 doden en 2000 gewonden te betreuren en 220 huizen waren compleet vernield; de klap was tot in Den Haag te horen.
Fahrenheit 451Professional seller
Book number: #2513
€  75.00 [Appr.: US$ 76.93 | £UK 63.5 | JP¥ 10268]
Keywords: Leiden Literatuur (19e eeuw) Poëzie Zuid-Holland geschiedenis

 
[Leiden]. Sententien by schepenen der stadt Leyden ghearresteert jeghens Ian Pietersz. Lijndraeyer, Samuel de Plecker, ende Gerrit Cornelisz. Cleermaecker, over de grouwelicke ende moordadige conspiratie jegens (...) den Heere Prince van Orangien, &c. mitsgaders tegens den welstandt van 't landt. Gepronuncieert ende geexecuteert binnen Leyden, den xxjen. Iunij 1623.
Leyden, "By Jan Claesz. van Dorp, inde vergulde Son", 1623, 16 pag., woodcut vignette of Leyden ("Ergo haec libertatis"), 1 woodcut initial, 19th cent. boards, small quarto. = Knuttel 3460. Bevat de gerechtelijke uitspraken tegen de drie verdachten van het complot gericht tegen Prins Maurits, o.a. tegen Jan Pietsrz. Liijndraeyer "condemneren hem [en de twee anderen idem dito] over sulcx geleyt ende ghebracht te werden opt pleyn van 'sgravensteyn alhier, daermen gewoon is de boosdoenders te straffen, ende aldaer deur den Scherprechter geexecuteert te werden metten swaerde, datter de doot navolcht: Dat voorts daer na zijn doode lichaem secretlick sal werden begraven, ende verclaren zijne goederen vor verbeurt (...)." In 1618, had Prins Maurits de opdrachtgegeven om Johan van Oldenbarnevelt te arresteren op verdenking van hoogverraad. Hij zou de binnenlandse orde en rust in gevaar hebben gebracht en het land aan een buitenlandse mogendheid hebben willen uitleveren. De vrouw van Van Oldenbarnevelt, Maria van Utrecht, en hun twee zonen, Willem en Reynier, deden er alles aan om hem vrij te krijgen. Het mocht niet baten - op 13 mei 1619 werd het doodvonnis uitgevoerd. Willem en Reynier van Oldenbarnevelt wilden wraak nemen op Maurits van Oranje. Een aantal jaar later, in 1623, beraamden zij samen met enkele gelijkgezinden een moordaanslag op de stadhouder. Het plan werd echter voortijdig ontdekt. Willem kon vluchten naar Brussel, maar Reynier werd gearresteerd. Hij kreeg - net als zijn vader - de doodstraf, net als de Leidse medeplichtigen.
Fahrenheit 451Professional seller
Book number: #5228
€  75.00 [Appr.: US$ 76.93 | £UK 63.5 | JP¥ 10268]
Keywords: Leiden Nederland Pamfletten Politiek economie en recht geschiedenis

 
Lentebloemen, een Letterkransje voor de lieve Jeugd, Bijeenverzameld uit het Tijdschrift Philarete.
Amsterdam, J. van der Beek, 1841, (6),216 pag., 3 gelithografeerde platen, 1 houtgravure illustratie, contemporain goudgeletterd halflinnen met gemarmerd kartonnen platten, 17 x 11,2 cm.
Fahrenheit 451Professional seller
Book number: #2613
€  30.00 [Appr.: US$ 30.77 | £UK 25.5 | JP¥ 4107]
Keywords: Kinderboeken en prentenboeken

 
Lenteleven. Godsdienstige Liederen voor de Zondagschool, de Catechisatie, de Godsdienstoefening voor jongelieden en het huisgezin.
Uitgegeven door en voor rekening van den Nederlandschen Protestantenbond, 1891, 1e druk, XV,(1),260 pag., titel in zwart en rood en met illustratie door A.M. Gorter, notenbalken, origineel verguld en geïllustreerd linnen. = Mooie band en fraai geïlustreerde titel. Enkele vlekjes.
Fahrenheit 451Professional seller
Book number: #1654
€  35.00 [Appr.: US$ 35.9 | £UK 29.75 | JP¥ 4792]
Keywords: Boekbanden Kinderboeken en prentenboeken Theologie

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - Next page