Total # of books: 6363. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 1
- Next page

 
Bladzij 20Professional seller
Book number: 9315-111
€  5.00 [Appr.: US$ 5.45 | £UK 4.5 | JP• 700]
Keywords: Groningen, Gronings

 
[002] Missijve van Borgemeesteren ende Raad an Haar Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, houdende nadere instantie over de herstellinge deser Provinciale Regeeringe ende genietinge van het effect Harer Hoog Mogende Resolutie
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1716. 4, 3, 7 p. ing. 21,5x33 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-84
€  25.00 [Appr.: US$ 27.24 | £UK 22.5 | JP• 3502]
Keywords: Groningen, politiek

 
[007] Missive Van Borgemeesteren Ende Raadt In Groningen An Haar Hoogh Mogende de Heeren Staaaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Hoogh Mogende Heeren. Aan ons van ter sijden toe gekomen zynde een afschrift van seeckere Missive op de naam van de Heer
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1708. + Vier bijlagen van ieder ťťn pagina betreffende gedane betalingen van ordonnantiŽn. 7,4 p. ing. 21x32,5 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-89
€  20.00 [Appr.: US$ 21.79 | £UK 18 | JP• 2802]
Keywords: Groningen, politiek

 
[008] Hoogh Mogende Heeren, Aan ons van ter zyden toegekomen zynde een Afschrift van sekere Missive op de naem van de Heeren van de Ommelanden den twee en twintighsten September Jonghstleden aen Uwe Hoogh Mog. geschreven, in dewelcke, na herhaelde klagh
Borgemeesteren ende Raedt, Groningen, 1708. 6 p. ing. 21x32,5 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-90
€  15.00 [Appr.: US$ 16.34 | £UK 13.5 | JP• 2101]
Keywords: Groningen, politiek

 
[010] Stadts Sustenue over de continuatie van den Landtsdag so lange de Regeeringe niet sal sijn bestelt.
Heeren van de Stad, Groningen, 1716. 3 p. gevouwen. 21x22 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-92
€  10.00 [Appr.: US$ 10.9 | £UK 9 | JP• 1401]
Keywords: Groningen, politiek

 
"[016] Tweede Copulaat van Missiven, van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt der Stadt Groningen aan Haar Hoog Mog. afgegaan. (Met het ingekomen Antwoort sedert Haar Hoog Mog. Decisie, van eenige differenten tusschen de Heeren van ses en drie Onderquar
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1734. 81, 7 p. ing. 21x33 cm. Binding gedeeltelijk los.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-95
€  60.00 [Appr.: US$ 65.37 | £UK 53.75 | JP• 8405]
Keywords: Groningen, politiek

 
Album der Deelgenooten aan de Vereeniging van Oud-Studenten bij de inwijding van het nieuwe Akademie-Gebouw te Gronngen, september 1850.
z.u., z.p., z.j. 24 p. geb. 23x27 cm. Twee stickers op binnenzijde voorplat. Eťn sticker op titelblad. Beschadigingen en ontbrekende stukjes aan het bedrukte papier wat op het karton van de platten is geplakt.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 250909-1729
€  15.00 [Appr.: US$ 16.34 | £UK 13.5 | JP• 2101]
Keywords: Groningen, universiteit

 
Fotoboek van de plaatsen Zuidhorn, Briltil, Noordhorn, Enumatil, Aduard, Den Ham, Den horn en Dorkwerd.
CoŲp. Raiffeisenbank Zuidhorn, 1973. 80 p. ing. 15,5x24 cm. foto's. Goede staat.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 250909-1750
€  5.00 [Appr.: US$ 5.45 | £UK 4.5 | JP• 700]
Keywords: Zuidhorn, Briltil, Noordhorn, Enumatil, Aduard, Den Ham, Den horn, Dorkwerd, Groningen

 
Gedenkboek bie ?t Honderdjoarig bestoan van ?t Genootschop Omlandia 1837 - 1937.
Profiel, Bedum, 1991. 1103 p. linn. 14x20 cm. ill. Ongewijzigde herdruk. Oplage 250 ex. Ongewijzigde herdruk. Oplage 250 ex.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 250909-1718
€  5.00 [Appr.: US$ 5.45 | £UK 4.5 | JP• 700]
Keywords: Groningen, Studenten, Gedenkboeken

 
Geïllustreerde gids voor de stad Groningen.
Noorderboek, Groningen, 1979. 104 p. paperback. 13x19,5 cm foto?s. Facsimilť van het in 1914, bij Modderaar te Groningen, verschenen boek.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 150311-82
€  4.00 [Appr.: US$ 4.36 | £UK 3.75 | JP• 560]
Keywords: Groningen

 
Herinneringsalbum vijftigjarig bestaan Nieuwsblad van het Noorden 1888 2 juni 1938.
Nieuwsblad van het Noorden, Groningen, 1938. 54 p. linn. 24x30 cm. foto?s. ill.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 250909-1730
€  25.00 [Appr.: US$ 27.24 | £UK 22.5 | JP• 3502]
Keywords: Groningen, kranten, Nieuwsblad van het Noorden

 
1990 ACHTERHOEK EN LIEMERS 13.
Jaarboek Achterhoek en Liemers 1990.
H.J Steenbergenstichting / Oudheidkundige Vereniging De Graafschap, z.p., / Doetinchem, 1989. 143 p. paperback. 16x24 cm. foto's ill. Jaarboek Achterhoek en Liemers deel 13. Goede staat.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 11519-11
€  5.50 [Appr.: US$ 5.99 | £UK 5 | JP• 770]
Keywords: Gelderland

 
1994 ACHTERHOEK EN LIEMERS 17.
Jaarboek Achterhoek en Liemers 1994.
H.J Steenbergenstichting / Oudheidkundige Vereniging De Graafschap, z.p., 1993. 143 p. paperback. 16x24 cm. foto's ill. Jaarboek Achterhoek en Liemers deel 17. Goede staat.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 11519-14
€  5.50 [Appr.: US$ 5.99 | £UK 5 | JP• 770]
Keywords: Gelderland

 
1995 ACHTERHOEK EN LIEMERS 18.
Jaarboek Achterhoek en Liemers 1995.
H.J Steenbergenstichting / Oudheidkundige Vereniging De Graafschap, z.p., 1994. 128 p. paperback. 16x24 cm. foto's. ill. Jaarboek Achterhoek en Liemers deel 18. Goede staat.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 11519-15
€  5.50 [Appr.: US$ 5.99 | £UK 5 | JP• 770]
Keywords: Gelderland

 
1996 ACHTERHOEK EN LIEMERS 19.
Jaarboek Achterhoek en Liemers 1996.
H.J Steenbergenstichting / Oudheidkundige Vereniging De Graafschap, z.p., 1995. 144 p. paperback. 16x24 cm. foto's. ill. Jaarboek Achterhoek en Liemers deel 19. Goede staat.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 11519-16
€  5.50 [Appr.: US$ 5.99 | £UK 5 | JP• 770]
Keywords: Gelderland

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page