Total # of books: 8019. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 200 pages. This is page 1
- Next page

 
[001] Ordonnantie op de collaterale successie en vrywillige verkopingen.
Jacob Bolt, Groningen, 1793. 20, 6 p. 13x17 cm. Spoortje van plakbandlijm op voor- en achterzijde.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-83
€  25.00 [Appr.: US$ 29.62 | £UK 22.5 | JP¥ 3303]
Keywords: Groningen, politiek

 
[002] Missijve van Borgemeesteren ende Raad an Haar Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, houdende nadere instantie over de herstellinge deser Provinciale Regeeringe ende genietinge van het effect Harer Hoog Mogende Resolutie
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1716. 4, 3, 7 p. ing. 21,5x33 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-84
€  25.00 [Appr.: US$ 29.62 | £UK 22.5 | JP¥ 3303]
Keywords: Groningen, politiek

 
[003] Tegenbericht ofte Verclaeringe van Borgemesteren ende Raedt in Groningen. Op en tegens de naerdere Resolutie en praetense Voorslach der Heeren van de Ommelanden in dato den 30. Julij 1662.
Frans Bronchorst, Groningen, 1662. 11 p. ing. 21x32,5 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-85
€  30.00 [Appr.: US$ 35.55 | £UK 26.75 | JP¥ 3964]
Keywords: Groningen, politiek

 
[005] Vervolg van het eerste Copulaat, synde Missiven, van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt in Groningen, an haar Hoog Mog. Houdende advertentie en justificatie van de surcheances der Staatse Vergaderingen, in de Provincie van Stadt en Lande, van M
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1733. 21 p. ing. 21,5x33 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-87
€  30.00 [Appr.: US$ 35.55 | £UK 26.75 | JP¥ 3964]
Keywords: Groningen, politiek

 
[007] Missive Van Borgemeesteren Ende Raadt In Groningen An Haar Hoogh Mogende de Heeren Staaaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Hoogh Mogende Heeren. Aan ons van ter sijden toe gekomen zynde een afschrift van seeckere Missive op de naam van de Heer
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1708. + Vier bijlagen van ieder één pagina betreffende gedane betalingen van ordonnantiën. 7,4 p. ing. 21x32,5 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-89
€  20.00 [Appr.: US$ 23.7 | £UK 18 | JP¥ 2643]
Keywords: Groningen, politiek

 
[008] Hoogh Mogende Heeren, Aan ons van ter zyden toegekomen zynde een Afschrift van sekere Missive op de naem van de Heeren van de Ommelanden den twee en twintighsten September Jonghstleden aen Uwe Hoogh Mog. geschreven, in dewelcke, na herhaelde klagh
Borgemeesteren ende Raedt, Groningen, 1708. 6 p. ing. 21x32,5 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-90
€  15.00 [Appr.: US$ 17.77 | £UK 13.5 | JP¥ 1982]
Keywords: Groningen, politiek

 
[009] Missive van Borgemeesteren Ende Raadt in Groningen An Haar Hoogh Mogende de Heeren Staaten Generaal. Hoogh Mogende Heeren, Vermits Wy Ons versekert houden, aen Uwe Hoogh Mogende, door Onse Deductie informatoir ende ende verdere Missiven (….) tot Ons
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1710. 13, 3 p. ing. 21,5 x33 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-91
€  25.00 [Appr.: US$ 29.62 | £UK 22.5 | JP¥ 3303]
Keywords: Groningen, politiek

 
[010] Stadts Sustenue over de continuatie van den Landtsdag so lange de Regeeringe niet sal sijn bestelt.
Heeren van de Stad, Groningen, 1716. 3 p. gevouwen. 21x22 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-92
€  10.00 [Appr.: US$ 11.85 | £UK 9 | JP¥ 1321]
Keywords: Groningen, politiek

 
[013] Missive van Borgemeesteren Ende Raadt in Groningen An Haar Hoogmogende de Heeren Staaten Generaal. Hoogh Mogende Heeren, Overmits Wy Ons versekert houden, aen Uwe Hoogh Hoogh Mogende, door Onse Deductie Informatoir ende verdere Missiven (…) ten vol
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1710. 13, 3 p. ing. 21,5x33 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-93
€  25.00 [Appr.: US$ 29.62 | £UK 22.5 | JP¥ 3303]
Keywords: Groningen, politiek

 
[015] Copia. Protest van de Stadt ter Staatse Vergaderinge geëxhibiteert over het niet bestellen der Provinciale Regeeringe, ende de kleinaghtinge den Heeren van de Stadt angedaan door het uytblijven van hum mede Lidt, welcke Hen niet verwaardight heeft t
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1716. [niet vermeld]. 4 p. gevouwen. 21,5x33 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-94
€  10.00 [Appr.: US$ 11.85 | £UK 9 | JP¥ 1321]
Keywords: Groningen, politiek

 
"[016] Tweede Copulaat van Missiven, van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt der Stadt Groningen aan Haar Hoog Mog. afgegaan. (Met het ingekomen Antwoort sedert Haar Hoog Mog. Decisie, van eenige differenten tusschen de Heeren van ses en drie Onderquar
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1734. 81, 7 p. ing. 21x33 cm. Binding gedeeltelijk los.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-95
€  60.00 [Appr.: US$ 71.1 | £UK 53.5 | JP¥ 7928]
Keywords: Groningen, politiek

 
[017] Derde Copulaat van Propositien, Missiven, Resolutien, Memorien, Notulen, als anders. Specterende tot de Deputatie van haar Hoog. Mog. In de Provincie van Stadt en Lande. En geduirende de Conferentien, so by de Heeren van de Stadt, in het laatste van
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1735. 74, 18 p. ing. 21x33 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-96
€  60.00 [Appr.: US$ 71.1 | £UK 53.5 | JP¥ 7928]
Keywords: Groningen, politiek

 
HET AANZIEN VAN 1973.
Het aanzien van 1973. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Amsterdamboek, Amsterdam, 1974. "240 p. geb. 21x26 cm. Foto`s. Lichte "roest" voor- en achterin."
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-02
€  6.00 [Appr.: US$ 7.11 | £UK 5.5 | JP¥ 793]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: jaarboeken, aanzien

 
HET AANZIEN VAN 1997.
Het aanzien van 1997. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Het Spectrum, Utrecht, 1998. 192 p. geb. 21x26 cm. foto’s.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-13
€  6.00 [Appr.: US$ 7.11 | £UK 5.5 | JP¥ 793]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: Jaarboeken, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 2000.
Het aanzien van 2000. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Het Spectrum, Utrecht, 2001. 192 p. geb. 21x26 cm. foto?s.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-16
€  3.00 [Appr.: US$ 3.55 | £UK 2.75 | JP¥ 396]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: geschiedenis, jaarboeken

 
AANZIEN 40-45.
Aanzien 40-45. Vijf jaar bezetting in Nederland en België.
Amsterdamboek, Amsterdam, 1975. 213 p. geb. 21x26 cm. foto`s.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 5313-16
€  8.00 [Appr.: US$ 9.48 | £UK 7.25 | JP¥ 1057]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: aanzien, oorlog

 
HET AANZIEN VAN 1989.
Het aanzien van 1989. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Het Spectrum, Utrecht, 1990. 191 p. geb. 21x26 cm. Foto`s.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 070212-16
€  3.00 [Appr.: US$ 3.55 | £UK 2.75 | JP¥ 396]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: aanzien, jaarboek, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 1992
Het aanzien van 1992. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Het Spectrum, Utrecht, 1993. 192 p. geb. 21x26 cm. Foto`s.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 070212-15
€  3.00 [Appr.: US$ 3.55 | £UK 2.75 | JP¥ 396]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: aanzien, jaarboek, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 1999.
Het aanzien van 1999. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Het Spectrum, Utrecht, 2000. 192 p. geb. 21x26 cm. foto’s.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-15
€  6.00 [Appr.: US$ 7.11 | £UK 5.5 | JP¥ 793]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: Jaarboeken, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 2004.
Het aanzien van 2004. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Het Spectrum, Utrecht, 2005. 192 p. geb. 21x26 cm. foto?s.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-19
€  3.00 [Appr.: US$ 3.55 | £UK 2.75 | JP¥ 396]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: Jaarboeken, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 1982.
Het aanzien van 1982. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Amsterdam boek, Amsterdam, 1983. 240 p. geb. 21x26 cm. foto?s. Lichte gebruikssporen.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-10
€  3.00 [Appr.: US$ 3.55 | £UK 2.75 | JP¥ 396]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: Jaarboeken, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 1978.
Het aanzien van 1978. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Amsterdam boek, Amsterdam, 1979. 240 p. geb. 21x26 cm. foto?s. Lichte gebruikssporen
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-07
€  3.00 [Appr.: US$ 3.55 | £UK 2.75 | JP¥ 396]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: Jaarboeken, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 1983.
Het aanzien van 1983. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Amsterdam boek, Amsterdam, 1984. 240 p. geb. 21x26 cm. foto?s. Lichte gebruikssporen.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-11
€  3.00 [Appr.: US$ 3.55 | £UK 2.75 | JP¥ 396]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: Jaarboeken, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 1980.
Het aanzien van 1980. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Amsterdam boek, Amsterdam, 1981. 240 p. geb. 21x26 cm. foto?s. lichte gebruikssporen.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-08
€  3.00 [Appr.: US$ 3.55 | £UK 2.75 | JP¥ 396]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: Jaarboeken, geschiedenis

 
Het aanzien van Claus. 1926-2002.
Het Spectrum, Utrecht, 2002. 168 p. geb. 21x26 cm. foto’s. Op de rug is het woord Claus geheel verbleekt.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 250909-3093
€  8.00 [Appr.: US$ 9.48 | £UK 7.25 | JP¥ 1057]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: jaarboeken, geschiedenis

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page