Total # of books: 8256. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 200 pages. This is page 1
- Next page

 
Bladzij 20Professional seller
Book number: 9315-111
€  5.00 [Appr.: US$ 5.7 | £UK 4.5 | JP 623]
Keywords: Groningen, Gronings

 
[002] Missijve van Borgemeesteren ende Raad an Haar Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, houdende nadere instantie over de herstellinge deser Provinciale Regeeringe ende genietinge van het effect Harer Hoog Mogende Resolutie
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1716. 4, 3, 7 p. ing. 21,5x33 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-84
€  25.00 [Appr.: US$ 28.49 | £UK 22 | JP 3117]
Keywords: Groningen, politiek

 
[007] Missive Van Borgemeesteren Ende Raadt In Groningen An Haar Hoogh Mogende de Heeren Staaaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Hoogh Mogende Heeren. Aan ons van ter sijden toe gekomen zynde een afschrift van seeckere Missive op de naam van de Heer
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1708. + Vier bijlagen van ieder n pagina betreffende gedane betalingen van ordonnantin. 7,4 p. ing. 21x32,5 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-89
€  20.00 [Appr.: US$ 22.79 | £UK 17.75 | JP 2494]
Keywords: Groningen, politiek

 
[008] Hoogh Mogende Heeren, Aan ons van ter zyden toegekomen zynde een Afschrift van sekere Missive op de naem van de Heeren van de Ommelanden den twee en twintighsten September Jonghstleden aen Uwe Hoogh Mog. geschreven, in dewelcke, na herhaelde klagh
Borgemeesteren ende Raedt, Groningen, 1708. 6 p. ing. 21x32,5 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-90
€  15.00 [Appr.: US$ 17.1 | £UK 13.25 | JP 1870]
Keywords: Groningen, politiek

 
[010] Stadts Sustenue over de continuatie van den Landtsdag so lange de Regeeringe niet sal sijn bestelt.
Heeren van de Stad, Groningen, 1716. 3 p. gevouwen. 21x22 cm.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-92
€  10.00 [Appr.: US$ 11.4 | £UK 9 | JP 1247]
Keywords: Groningen, politiek

 
"[016] Tweede Copulaat van Missiven, van de H. Heeren Borgemeesteren ende Raadt der Stadt Groningen aan Haar Hoog Mog. afgegaan. (Met het ingekomen Antwoort sedert Haar Hoog Mog. Decisie, van eenige differenten tusschen de Heeren van ses en drie Onderquar
Borgemeesteren ende Raadt, Groningen, 1734. 81, 7 p. ing. 21x33 cm. Binding gedeeltelijk los.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 240910-95
€  60.00 [Appr.: US$ 68.38 | £UK 52.75 | JP 7481]
Keywords: Groningen, politiek

 
HET AANZIEN VAN 1982.
Het aanzien van 1982. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Amsterdam boek, Amsterdam, 1983. 240 p. geb. 21x26 cm. foto?s. Lichte gebruikssporen.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-10
€  3.00 [Appr.: US$ 3.42 | £UK 2.75 | JP 374]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: Jaarboeken, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 2001.
Het aanzien van 2001. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Het Spectrum, Utrecht, 2002. 192 p. geb. 21x26 cm. foto?s.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 130111-23
€  3.00 [Appr.: US$ 3.42 | £UK 2.75 | JP 374]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: Jaarboeken, geschiedenis

 
AANZIEN 40-45.
Aanzien 40-45. Vijf jaar bezetting in Nederland en België.
Amsterdamboek, Amsterdam, 1975. 213 p. geb. 21x26 cm. foto`s.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 5313-16
€  8.00 [Appr.: US$ 9.12 | £UK 7.25 | JP 997]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: aanzien, oorlog

 
Het aanzien van Claus. 1926-2002.
Het Spectrum, Utrecht, 2002. 168 p. geb. 21x26 cm. fotos. Op de rug is het woord Claus geheel verbleekt.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 250909-3093
€  8.00 [Appr.: US$ 9.12 | £UK 7.25 | JP 997]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: jaarboeken, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 2000.
Het aanzien van 2000. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Het Spectrum, Utrecht, 2001. 192 p. geb. 21x26 cm. foto?s.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-16
€  3.00 [Appr.: US$ 3.42 | £UK 2.75 | JP 374]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: geschiedenis, jaarboeken

 
HET AANZIEN VAN 1980.
Het aanzien van 1980. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Amsterdam boek, Amsterdam, 1981. 240 p. geb. 21x26 cm. foto?s. lichte gebruikssporen.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-08
€  3.00 [Appr.: US$ 3.42 | £UK 2.75 | JP 374]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: Jaarboeken, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 1999.
Het aanzien van 1999. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Het Spectrum, Utrecht, 2000. 192 p. geb. 21x26 cm. fotos.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-15
€  6.00 [Appr.: US$ 6.84 | £UK 5.5 | JP 748]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: Jaarboeken, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 1983.
Het aanzien van 1983. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Amsterdam boek, Amsterdam, 1984. 240 p. geb. 21x26 cm. foto?s. Lichte gebruikssporen.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-11
€  3.00 [Appr.: US$ 3.42 | £UK 2.75 | JP 374]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: Jaarboeken, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 2004.
Het aanzien van 2004. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Het Spectrum, Utrecht, 2005. 192 p. geb. 21x26 cm. foto?s.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-19
€  3.00 [Appr.: US$ 3.42 | £UK 2.75 | JP 374]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: Jaarboeken, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 1973.
Het aanzien van 1973. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Amsterdamboek, Amsterdam, 1974. "240 p. geb. 21x26 cm. Foto`s. Lichte "roest" voor- en achterin."
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-02
€  6.00 [Appr.: US$ 6.84 | £UK 5.5 | JP 748]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: jaarboeken, aanzien

 
HET AANZIEN VAN 1992
Het aanzien van 1992. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Het Spectrum, Utrecht, 1993. 192 p. geb. 21x26 cm. Foto`s.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 070212-15
€  3.00 [Appr.: US$ 3.42 | £UK 2.75 | JP 374]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: aanzien, jaarboek, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 1997.
Het aanzien van 1997. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Het Spectrum, Utrecht, 1998. 192 p. geb. 21x26 cm. fotos.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-13
€  6.00 [Appr.: US$ 6.84 | £UK 5.5 | JP 748]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: Jaarboeken, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 1978.
Het aanzien van 1978. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Amsterdam boek, Amsterdam, 1979. 240 p. geb. 21x26 cm. foto?s. Lichte gebruikssporen
Bladzij 20Professional seller
Book number: 25615-07
€  3.00 [Appr.: US$ 3.42 | £UK 2.75 | JP 374]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: Jaarboeken, geschiedenis

 
HET AANZIEN VAN 1989.
Het aanzien van 1989. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
Het Spectrum, Utrecht, 1990. 191 p. geb. 21x26 cm. Foto`s.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 070212-16
€  3.00 [Appr.: US$ 3.42 | £UK 2.75 | JP 374]
Catalogue: Het aanzien van
Keywords: aanzien, jaarboek, geschiedenis

 
Album der Deelgenooten aan de Vereeniging van Oud-Studenten bij de inwijding van het nieuwe Akademie-Gebouw te Gronngen, september 1850.
z.u., z.p., z.j. 24 p. geb. 23x27 cm. Twee stickers op binnenzijde voorplat. En sticker op titelblad. Beschadigingen en ontbrekende stukjes aan het bedrukte papier wat op het karton van de platten is geplakt.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 250909-1729
€  15.00 [Appr.: US$ 17.1 | £UK 13.25 | JP 1870]
Keywords: Groningen, universiteit

 ALMANAK MAGNA PETE 1954., Almanak der Groningsche vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1954.
ALMANAK MAGNA PETE 1954.
Almanak der Groningsche vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1954.
G.V.S.C. Magna Pete, Groningen, 1953. 240 p. linn. 14x20 cm. ill. Gebruiksporen.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 120511-33
€  5.00 [Appr.: US$ 5.7 | £UK 4.5 | JP 623]
Keywords: Groningen, Magna Pete, studentenclub, studenten, universiteit
http://bladzij20.nl/data/articles/images/big/b_19910.jpg 

 ALMANAK MAGNA PETE 1947., Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1947.
ALMANAK MAGNA PETE 1947.
Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1947.
G.V.S.C. Magna Pete, Groningen, 1947. 145 p. hlinn. 15,5x22 cm. ill. Verbruining van de rug. Vochtvlekken langs de onderrand van voor- en achterplat.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 120511-27
€  5.00 [Appr.: US$ 5.7 | £UK 4.5 | JP 623]
Keywords: Groningen, Magna Pete, studentenclub, studenten, universiteit
http://bladzij20.nl/data/articles/images/big/b_19912.jpg 

 ALMANAK MAGNA PETE 1948., Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1948.
ALMANAK MAGNA PETE 1948.
Almanak der Groningse vrouwelijke studentenclub Magna Pete 1948.
G.V.S.C. Magna Pete, Groningen, 1947. 207 p. hlinn. 15,5x22 cm. ill. Gebruiksporen.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 120511-28
€  5.00 [Appr.: US$ 5.7 | £UK 4.5 | JP 623]
Keywords: Groningen, Magna Pete, studentenclub, studenten, universiteit
http://bladzij20.nl/data/articles/images/big/b_19913.jpg 

 , Fotoboek van de plaatsen Zuidhorn, Briltil, Noordhorn, Enumatil, Aduard, Den Ham, Den horn en Dorkwerd.
Fotoboek van de plaatsen Zuidhorn, Briltil, Noordhorn, Enumatil, Aduard, Den Ham, Den horn en Dorkwerd.
Cop. Raiffeisenbank Zuidhorn, 1973. 80 p. ing. 15,5x24 cm. foto's. Goede staat.
Bladzij 20Professional seller
Book number: 250909-1750
€  5.00 [Appr.: US$ 5.7 | £UK 4.5 | JP 623]
Keywords: Zuidhorn, Briltil, Noordhorn, Enumatil, Aduard, Den Ham, Den horn, Dorkwerd, Groningen
https://bladzij20.nl/data/articles/images/big/b_22438.jpg 

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page