1 book(s) in your shopping cart.

1746 I 31 Antwerpen - Inkwartiering : - Geboden ende uyt-geroepen by Myne Heeren den Onder-Schouteth, Borgemeesteren, Schepenen ende Raed der Stadt Antwerpen den 31. January 1746. getekend Wellens - De Baltin.

2. #Antwerpen, zonder drukker ( Weduwe Petrus Jouret) , 1746, in-4°, in-plano affiche, 38 x 20 cm, met stadswapen en lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezuïeten College, verzameling Couvreur). Onderwerp; de Stadsmagistraat probeert het leeghalen van de huizen waar militairen ingekwartierd waren ( er verdwijnen tafels, stoelen, beddegoed...) te stoppen. .
EUR 50.00 [Appr.: US$ 52.9 | £UK 43.25 | JP¥ 7198] Booknumber: 44392

Remove
Total: EUR 50.00 [Appr.: US$ 52.9 | £UK 43.25 | JP¥ 7198]
 

is offered by:
Antiquariaat W. de Goeij
Postbus 39, B-2920, Kalmthout, Belgium Tel.: +32 (0)496381439
Email: wim.de.goeij@pandora.be
Member of ILAB