1 book(s) in your shopping cart.

1758 X 9 Antwerpen - Huidevetters Ambacht : - Geboden ende uytgeroepen by Myne Heeren den Onder-Schouteth, Borgemeesteren, Schepenen ende Raed der Stadt Antwerpen den 10. Octobris 1758.

2. #Antwerpen, Weduwe Petrus Jouret , 1758, in-4°, in-plano affiche, 37 x 24 cm, met stadswapen en lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezuïeten College, verzameling Couvreur). Onderwerp : Verstrenging van de regels die gelden om lid te worden van het Huidenvetters Ambacht. Alle leden moeten per behandelde huid één stuiver aan het ambacht betalen ( dit voor ossen, koeien en paarden). .
EUR 75.00 [Appr.: US$ 77.67 | £UK 65 | JP¥ 10766] Booknumber: 44374

Remove
Total: EUR 75.00 [Appr.: US$ 77.67 | £UK 65 | JP¥ 10766]
 

is offered by:
Antiquariaat W. de Goeij
Postbus 39, B-2920, Kalmthout, Belgium Tel.: +32 (0)496381439
Email: wim.de.goeij@pandora.be
Member of ILAB