1 book(s) in your shopping cart.

1731 VII 16 Ordonnanties betreffende het Kuipers ambacht te Antwerpen - Cooper guild Antwerp : - Eedt. Dit sweer ick goet Guldebruer te syne van het Cuypers Ambachte....( Cooper guild Antwerp ) .

#(Antwerpen), no printer, s.d. (1731), small in-4°, 12 pp, modern half vellum, original marbled wrapper bound in. Broadside of the cooper guild of Antwerp. The first page contains the members' oath. The rest of the pages print all the relevent local decrees and privileges relating to the activities of the cooper guild. Pamflet van het kuipers ambacht van Antwerpen. De eerste pagina bevat de eed van trouw ;''....voort gelove ick oft ick vername dat den Heeren oft der Stadt contrarie waere dat ik dat sal goets tydts mynen Dekens ende Gesworen te kennen geven...'' verdere pp. drukken alle vroegere ordonnaties af die betrekking hebben op het kuipers-ambacht ; beginnend met het privilege van 26 September 1580. .
EUR 150.00 [Appr.: US$ 155.95 | £UK 129 | JP¥ 21696] Booknumber: 33034

Remove
Total: EUR 150.00 [Appr.: US$ 155.95 | £UK 129 | JP¥ 21696]
 

is offered by:
Antiquariaat W. de Goeij
Postbus 39, B-2920, Kalmthout, Belgium Tel.: +32 (0)496381439
Email: wim.de.goeij@pandora.be
Member of ILAB