1 book(s) in your shopping cart.

1709 X 9 Antwerpen - Ordonnantie betreffende granen : - Gheboden ende uyt-gheroepen by Myne Heeren den Schouteth, Borge-meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt Antwerpen, den 9. October 1709.

0. #Antwerpen, Petrus Jouret, 1709, in-plano, 39 x 28 cm, met stadswapen en met lettrine in houtgravure, twee kolommen, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezuïeten College, verzameling Couvreur). De publicatiedatum werd door de drukker vergeten en in calligrafie bijgetekend. Onderwerp; reglementering inzake het kopen en verkopen van granen. Ordinance; detailed instructions about buying and selling grain. Text in Dutch. In-plano imprint, margins cut away and tipped-on, in the 18th century, on a blank leaf measuring 51 x 38 cm. .
EUR 60.00 [Appr.: US$ 62.71 | £UK 51.75 | JP¥ 8630] Booknumber: 30955

Remove
Total: EUR 60.00 [Appr.: US$ 62.71 | £UK 51.75 | JP¥ 8630]
 

is offered by:
Antiquariaat W. de Goeij
Postbus 39, B-2920, Kalmthout, Belgium Tel.: +32 (0)496381439
Email: wim.de.goeij@pandora.be
Member of ILAB