1 book(s) in your shopping cart.

J., E.W. v.d. - Leven van den H. Aloysius de Gonzaga, van de Societeyt Jesu. Gemaekt in het Italiaensch door den Vader Virgilius Cepari van dezelve Societeyt, in het fransch overgezet door M. Calpin etc. Vierden druk.

Antwerpen, T.-J. Janssens, z.j. Original motled calf, 308+4p. Ca. 17 x 10 cm.Spine is missing a few small pieces and has some wormholes; inside good.
EUR 35.00 [Appr.: US$ 35.71 | £UK 29.75 | JP¥ 4824] Booknumber: 16853

Remove
Total: EUR 35.00 [Appr.: US$ 35.71 | £UK 29.75 | JP¥ 4824]
 

is offered by:
Antiquariaat Secundus
Marco Pololaan, 18, 4562 AC HULST, Nederland Tel.: +31 (0)114 31 42 09 / 06 24740122
Email: secundus@zeelandnet.nl
Member of ILAB