1 book(s) in your shopping cart.

Blommaert, Ph. & C.P. Serrure (eds.). - De Grimbergsche oorlog. Ridderdicht uit de XIVe eeuw

Gent, Drukkery van C. Annoot-Braeckman. 1852/54. VI, 264, (IV), XVII, 389 p. + 13 litho's op elk 6 wapens (gevlekt, vnl. in de marge). Halfleer, scharnier + bovenzijde rug beschadigd, zonder functionele schade aan de band. Hoeken van het schutblad + eerste pp. in de hoeken verkleurd (ca. 1 mm). Overigens zeer fris exemplaar. 100 exemplaren 'voor den koophandel bestemd'. Zeldzaam. (Maetschappy der Vlaemsche bibliophilen 2e serie, nr. 14)l DBNL: Blommaerts zo bevlogen - en daarmee zelden objectief historiografische -geschiedkundige geschriften raakten al snel in de vergetelheid. Maar zijn tekstedities bleven lange tijd in gebruik. Dat neemt echter niet weg dat er al vanaf het eind van de negentiende eeuw veel kritiek op zijn uitgaven is: hij heeft woorden in de handschriften volkomen verkeerd gelezen, emendeert naar de smaak van latere generaties te weinig of onjuist en geeft met verkeerde interpunctie blijk van onvolledig begrip van de teksten. Desondanks was men gedurende meer dan een eeuw voor veel teksten aangewezen op Blommaerts edities. Pas nu in 1999 het gehele handschrift-Van Hulthem is uitgegeven, zijn nagenoeg alle door Blommaert gepubliceerde teksten beschikbaar in nieuwere edities. Slechts een heel enkele tekst (onder andere de Dietsche Lucidarius en de Grimbergsche oorlog) vormt daarop een uitzondering.
EUR 125.00 [Appr.: US$ 129.45 | £UK 108 | JP¥ 17944] Booknumber: 6589

Remove
Total: EUR 125.00 [Appr.: US$ 129.45 | £UK 108 | JP¥ 17944]
 

is offered by:
Paradox
Acacialaan 7, 3843 JE Harderwijk, The Netherlands / +31
Email: paradox@planet.nl