1 book(s) in your shopping cart.

WALLENBERG, JACOB: - Min son på Galejan eller en ostindisk resa innehållande allehanda smått bläckhornskram samladt på skeppet Finland som afseglade från Göteborg i december 1769 samt återkom därsammastädes i junio 1771 af nedanstående med den röda mössan. Stockholm, Albert Bonnier, 1912.

. Pp. (ii), 259. Half calf. Later edition of his entertaining travel account first published in 1781. (Svenska Klassiker. 1. Med inledande essay af Oscar Levertin. Andra upplagan).
EUR 50.00 [Appr.: US$ 60.17 | £UK 43.25 | JP¥ 6500] Booknumber: 100125

Remove
Total: EUR 50.00 [Appr.: US$ 60.17 | £UK 43.25 | JP¥ 6500]
 

is offered by:
Charlotte Du Rietz Rare Books (ILAB)
Sibyllegatan 50A, 114 43, Stockholm, Sweden Tel.: +46 (0)8 667 65 07
Email: charlotte@durietzrarebooks.com
Member of ILAB