1 book(s) in your shopping cart.

- Cosmetische humanisering?. Maatschappelijk verantwoord ondernemen ter discussie

Pp: 208. De invloed van markten en ondernemingen op het dagelijks leven is in de mondiale samenleving groter dan ooit. Productie en consumptie staan centraal en overheden stoten sociale verantwoordelijkheden af naar Â'maatschappelijke partijen’. Tegelijkertijd groeien de wereldwijde problemen rond honger en armoede, ongelijkheid van kansen en overbelasting vanhet milieu. De media berichten dagelijks over corruptie en financiële schandalen in het bedrijfsleven. In die situatie stellen velen hun hoop op het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven dienen de Â'winst van waarden’ te gaan zien en van kortetermijnbelangen over te schakelen naar een langetermijnperspectief in het teken van duurzaamheid. De drie P’s van Â'planet, profit and people’ zouden wereldwijd bepalend moeten worden voor het beleid van ondernemingen, op basis van een constructieve samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappij en overheid. Cosmetische humanisering geeft de stand van zaken weer, zowel vanuit een Nederlands als een mondiaal perspectief. Via interviews met belangrijke spelbepalers wordt door middel van heldere analyses en via praktijkbeschrijvingen vanuit het zuidelijk halfrond duidelijk hoe ver de praktijk nog verwijderd is van het ideaal, maar ook hoe belangrijk maatschappelijk verantwoord ondernemen is om een leefbare en rechtvaardiger wereld dichterbij te brengen. ISBN: 9789066656857. Cond./Kwaliteit: Goed.
EUR 14.50 [Appr.: US$ 17.59 | £UK 13 | JP¥ 1819] Booknumber: 1880036

Remove
Total: EUR 14.50 [Appr.: US$ 17.59 | £UK 13 | JP¥ 1819]
 

is offered by:
De Slegte Antwerpen / Gent / Leuven / Mechelen / Leiden
Wapper 5, 2000, Antwerpen, Belgium Tel.: +32 (0)9 225 12 52
Email: info@deslegte.be
Member of ILAB