1 book(s) in your shopping cart.

BUCK, DR. A. DE - DE GODSDIENSTIGE OPVATTING VAN DEN SLAAP inzonderheid in het Oude Egypte

Leiden, Brill, 1939. 1e druk 32 pp. softcover. 4 vlekjes op voorplat.Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Egyptologie van de antieke godsdiensten aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Mededeelingen en verhandelingen No. 4 van het Vooraziatisch-Egyptisch gezelschap Ex oriente lux. 21,5 x 27,5 cm. in goede staat
EUR 9.50 [Appr.: US$ 11.26 | £UK 8.75 | JPą 1180] Booknumber: 70333

Remove
Total: EUR 9.50 [Appr.: US$ 11.26 | £UK 8.75 | JPą 1180]
 

is offered by:
Antiquariaat van Veen
B.L.Tijdenskanaal West 1, 9566 PB Veelerveen, The Netherlands Tel.: +31 (0)597 850 795
Email: info@vanveenboeken.nl