1 book(s) in your shopping cart.

CALVIJN, JOHANNES (1509-'64) - Uitlegginghe Ioannes Calvini, op alle sendtbrieven Pauli des Apostels: ende oock op den sendtbrief tot den Hebreen. Mitsgaders een schoon register der voornaemste spreuken ende aanmerckelijcken plaetsen. Waarbij geb.: De commentariŽn Ioannis Calvini, op de Canonicke Sendtbrieven. (...) Mitsgaders een register. Overgheset door I.R., dienaer des Goddelicken Woorts.

AMSTERDAM, D. Pieterz, 1617. Folio. (12), fol. 1 - 483, (14), fol 1 - 89, (6) opn geb half leer Vrij zeldzaam. N.C.C. vermeldt 1 loc.
EUR 295.00 [Appr.: US$ 347.69 | £UK 266.5 | JP• 36828] Booknumber: 33545

Remove
Total: EUR 295.00 [Appr.: US$ 347.69 | £UK 266.5 | JP• 36828]
 

is offered by:
Kool Boeken
Hoofdweg 204, 6744 WR Ederveen, The Netherlands Tel.: +31 (0)318 57 42 90 | Fax: +31 (0)318 57 32 21
Email: info@koolboeken.nl