1 book(s) in your shopping cart.

STOUW, J. - Eerzuil der milddaadigheid. In een verhaal van den aanleg, voortgang, voltrekking en inzegening van het Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis binnen Utrecht. Nevens inwyings-rede, gedaan door [..] G.M. Elsnerus.

Utrecht, J. Servaas Bosch en A. van Paddenburg, 1759. xvi, 192 Met frontispice door O.de Vries & 1 uitsl.plaat (plattegrond oude mannen- en vrouwenhuis door O. de Vries naar A. Voskuil) BIJGEBONDEN: E.W. HIGTS: Carmen trochaicum in reditum veris. Lentezang, in Nederduitsche vaerzen van denzelfden trant overgebracht door P. Huisinga Bakker. Amsterdam, F. Houttuin en P. Meijer, 1761. 32 pp. + (Dirk KUIPERS): Dichtlievend tydverdryf, of proeven van dichtoeffeningen. Leiden, C.van Hoogeveen jr., 1766. 80 pp. Met 3 prentjes in de tekst door A.Delfos naar Dirk Kuipers. 3 delen tesamen in een halfperkamenten band, titels in inkt op de rug. (kievitsmarmerpapier ontbreekt gedeeltelijk op voorplat) ¶ 2 blanco blad met contemporain handschrift ingebonden: 'Collectens op bededagen in de volgende steeden' en 'Extra collecten in harde winters'. Genoteerd zijn jaartotalen in de steden Amsterdam, 's Hage, Rotterdam, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden, Leiden, voor de jaren 1772-1782 (1760-1782) en de 'harde winters' van 1716, 1729, 1740, 1776. ¶ Vander Aa, BWN over Pieter H. Bakker: "In 1761 verscheen er van hem eene vertaling van het uitmuntende fraaije Latijnsche dichtstuk van Ernst Willem Hight op de Lente, welke laatste een wezenlijk meesterstuk in zijne soort is; het is een voorbeeld tot navolging voor ieder die goed vertalen wil; al de liefelijkheid en sierlijkheid van het oorspronkelijke zijn in deze schoone vertaling bewaard gebleven."
EUR 180.00 [Appr.: US$ 198 | £UK 154.5 | JP¥ 21528] Booknumber: 129127

Remove
Total: EUR 180.00 [Appr.: US$ 198 | £UK 154.5 | JP¥ 21528]
 

is offered by:
Antiquariaat Brinkman, sinds 1954
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 623 83 53
Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
Member of ILAB