1 book(s) in your shopping cart.

JAN BERTING / LEO D' ANJOU / BRAM STEIJN. - De tirannie van het beeld : collectieve voorstellingen en handelen.

Amsterdam : Boom, cop. 1997. 21 cm. 240 p. Bundel sociaal-wetenschappelijke artikelen. Cultuursociologie Opstellen cognitieve psychologie . Gebrocheerd. ISBN: 9053523669 Zeer goed+. Deze sociaal-wetenschappelijke bundel, die inspeelt op de groeiende belangstelling voor het domein van de cultuur van de samenleving, gaat over de vraag of en in hoeverre zaken als waarden en normen, overtuigingen en referentiekaders, mens- en maatschappijbeelden, voorstellingen en symbolen een zelfstandig effect op het handelen en samen handelen van mensen uitoefenen. Verschillende sociologen, verbonden aan de Erasmus Universiteit, leveren in hun bijdrage een visie op hoe collectieve voorstellingen functioneren, op risicoconstructie en -beleid na de aardbeving van Lissabon in 1755, het politieke discours over de maakbaarheid van de samenleving, de rol van sociale bewegingen bij de afschaffing van de slavenhandel in Groot-Britannie, de relatie tussen de epistemologische opvattingen van wetenschappers en hun moreel-politieke overtuigingen, de houding ten opzichte van sparen, de verbondenheid van collectieve voorstellingen en technologie. De diverse verhelderende bijdragen zijn van belang voor sociologen, economen, politicologen, degenen die met het ontwerpen en uitvoeren van overheidsbeleid belast zijn en voor allen die ge?nteresseerd zijn in menselijk gedrag.
EUR 9.80 [Appr.: US$ 11.12 | £UK 8.5 | JP¥ 1241] Booknumber: 35018

Remove
Total: EUR 9.80 [Appr.: US$ 11.12 | £UK 8.5 | JP¥ 1241]
 

is offered by:
Utz Verzendantiquariaat
Ahornstraat 9, 3203 VA Spijkenisse, The Netherlands Tel.: +31(0)181-616849
Email: info@utz.nl