1 book(s) in your shopping cart.

DE CONING, C. - Ontwikkeling Van Die Nywerheidswese in Suid-Afrika, 1916 Tot 1976

(Johannesburg: Rand Afrikaans University, 1981) 0869701851. . 4to; original cloth-backed black boards, lettered in silver gilt on upper cover; pp. (ii) + vii + 83 + (i) + 3 + (i) + 7 + (i) + 5 + (i) + (xxvii) + (i) + (xvi), printed rectos; maps; tables. Spine a bit dappled; light wear to extremities; earlier owner's name signed on front endpaper. Very good condition. Afrikaans text. "Die ontwikkeling van die fabriekswese in Suid-Afrika is so 'n omvattende onderwerp en die bydraende faktore tot hierdie ontwikkeling so uiteenlopend van aard dat in hierdie oorsig slegs gepoog sal word om 'n uiteensetting te gee van die belangrikste kwantitiewe prestasies van die nywerheidswese gedurende die tydperk 1916 tot 1976. Suid-Afrika het binne die bestek van 'n paar dekades tot die mees geÔndustrialiseerde land in Afrika ontwikkel. Trouens die Suid-Afrikaanse fabriekswese het so 'n gesofistikeerde peil van ontwikkeling en diversifikasie bereik dat die land grootliks selfversorgend geword het ten opsigte van bykans alle tipes verbruiksgoedere en 'n groot verskeidenheid produksiegoedere en nywerheidsdienste. Daarbenewens het die Republiek 'n betreklik belangrike uitvoerder van finaalvervaardigde en intermediŽre goedere geword, veral van 'n verskeidenheid voedsel- en drankprodukte, sekere tipes basiese metaalprodukte, halfverwerkte mineraalprodukte en masjinerie.".
GBP 20.00 [Appr.: EURO 22.25 US$ 26.82 | JP• 2803] Booknumber: 8080

Remove
Total: GBP 20.00 [Appr.: EURO 22.25 US$ 26.82 | JP• 2803]
 

is offered by:
Christison Rare Books (IOBA, SABDA)
P.O.Box 24093, 6034, Bay West, Port Elizabeth, South Africa Tel.: ++27 (0)41 371 4844 | Fax: ++27 (0)86 698 9489
Email: lindsay@christison.co.za