1 book(s) in your shopping cart.

VEREUL, JAN JACOB. - Catharina Herman. Tooneelspel. Met gegraveerde titel en 1 plaat door D.Vrijdag naar J.Buys.

Amsterdam, Joh. Allart, 1793. 8vo. viii, 100 pp. Orig.carton, rug bedrukt. (band gesleten, schutbladen watervlekkig) ¶ De Amsterdammer Vereul, 1770-1807, promoveerde in de rechten. Hij schreef een aantal gedichten, en de ridderroman Reinout van Adelfing. "In 1793 zag het licht Catharina Herman. Naar aanleiding van Bilderdijks eigen romance Katharina Herman verklaarde deze, dat hij aanvankelijk gedacht had van het zijne een uitvoerig tafereeltje van huwelijksteederheid te maken, maar dat hij die in een anderen geest voltooide, toen hij het aandoenlijk drama Catharina Herman van Vereul over dat onderwerp ontving, die dit werk op een veel volkomener wijze dan de romance toeliet, had afgedaan (te Winkel). In dit tooneelspel van vijf bedrijven in alexandrijnen wordt hollandsche deugd door spaansche edelmoedigheid beloond." - NNBW, VII/1243. Catharina Herman was de vrouw van een Hollandse kapitein. Toen zij hoorde dat haar man bij Oostende door de Spanjaarden gevangen genomen was besloot zij hem persoonlijk te bevrijden. Dit stuk beschrijft haar lotgevallen en de goede afloop (mede dankzij een Spaanse jezuiet!).
EUR 60.00 [Appr.: US$ 66.16 | £UK 51.75 | JP¥ 7209] Booknumber: 127044

Remove
Total: EUR 60.00 [Appr.: US$ 66.16 | £UK 51.75 | JP¥ 7209]
 

is offered by:
Antiquariaat Brinkman, sinds 1954
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 623 83 53
Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
Member of ILAB